Page 1

U nás v kraji Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje | prosinec 2011 | číslo 4/2011 | X. ročník | zdarma

Budova trutnovské nemocnice má nové zateplení.

str.

Vrchlabí se připravuje na rozšíření své průmyslové zóny.

3

str.

Stavby roku v kraji: řadové domky a společenské centrum.

5

str.

6

Do olympijského roku 2012 s Kupkou

Slovo hejtmana Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední letošní vydání krajských novin, které se přirozeně nese ve znamení bilancování a výhledu na příští rok. Patrně většina z nás v závěru každého roku přemýšlí nad tím, co se povedlo, co šlo udělat lépe. Královéhradecký kraj letos neprožíval lehké období, ale vyrovnal se s ním velice dobře. I přes následky hospodářské krize se mu podařilo udržet rozvoj investic a stavět silnice, rekonstruovat školy či domovy důchodců. Navíc dokázal i na příští rok sestavit rozpočet, který bude přebytkový. Kraji se rovněž podařilo získat stovky milionů korun z fondů Evropské unie a věřím, že stejně dobře si povede i v roce 2012. Všechny královéhradecké patrioty také jistě potěší, že do příštího roku, který bude rovněž olympijský, vstoupí čeští sportovci – reprezentanti v dresech, které ponesou prvky z díla našeho slavného rodáka Františka Kupky. Drazí přátelé, přeji vám všem krásné Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce. Lubomír Franc

Do olympijského roku jdou čeští reprezentanti s motivem Františka Kupky. Prvek z díla malíře a slavného rodáka z Královéhradeckého kraje ponesou na svých dresech čeští olympionici na letní olympiádě v Londýně 2012. Bikerka Tereza Huříková předvádí šátek české olympijské výpravy s Kupkovou grafikou. Celá kolekce sportovního oblečení byla oficiálně představena 8. prosince v Národní galerii v Praze. (foto Martin Malý)

Váš úřad

Ekonomika

Školství

Prestižní cenu „Úspěšná organizace“ letos získal krajský úřad

Kraj chce hospodařit s přebytkem, navzdory krizi

Hluchák již slouží Tylovým studentům

Další ocenění za stálé zlepšování služeb, které poskytuje lidem v regionu, získal Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Cenu „Úspěšná organizace“ mu soutěžní porota udělila v rámci programu Národní ceny kvality za rok 2011. Kraj tak úspěšně navázal na ocenění, která získal v této oblasti v minulých letech. „Získané ocenění je

odměnou za dlouhodobou práci krajského úřadu, který vždy usiloval o to, aby byl moderní a otevřenou institucí, se kterou budou obyvatelé regionu co nejvíce spokojeni. Dobrá práce úřadu se odrazila i v nedávném průzkumu veřejného mínění, ve kterém většina respondentů naše zaměstnance chválila,“ řekl hejtman Lubomír Franc. více na str. 2

Královéhradecký kraj plánuje na příští rok stomilionový přebytek. Počítá s ním rozpočet na rok 2012, který již schválili krajští zastupitelé. Nejvíce peněz jako každým rokem spolkne oblast dopravy – dotace autobusových a vlakových spojů i opravy silnic. Případný přebytek z letošního hospodaření kraj plánuje použít především na posí-

lení investic, tedy do fondu rozvoje a reprodukce. Na rozdíl od ministerstva financí, které v roce 2012 očekává růst HDP o 2,5 procenta, odhaduje krajský rozpočet spíše stagnaci ekonomiky. Již pro rok 2011 byl Královéhradecký kraj v odhadech vývoje HDP zásadně zdrženlivější než stát, což se vyplatilo. pokračování na str. 2

Po dobu rekonstrukce budovy hradeckého Gymnázia J. K. Tyla mají jeho studenti dočasné zázemí v bývalém ústavu hluchoněmých. více na str. 4


U nás v kraji | prosinec 2011 | strana 2

Váš úřad / Z krajské ekonomiky

Krajský úřad poskytuje kvalitní služby lidem Těsně pod nejvyšším stupněm v letošním roce stanul Krajský úřad Královéhradeckého kraje v prestižní soutěži v rámci programu Národní ceny kvality za rok 2011. Odnesl si ale jednu z hlavních cen „Úspěšná organizace“. „V rámci zkvalitňování svých služeb realizoval v předešlých letech úřad například projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců v moderních metodách řízení organizace a lidí. Součástí projektu byly oblasti věnované procesnímu řízení.

Vzdělávacím procesem prošla většina zaměstnanců krajského úřadu,“ uvedla ředitelka krajského úřadu Ivana Křečková. Proces hodnocení kvality služeb, které poskytuje krajský úřad lidem, byl zahájen již v roce 2004. Tehdy začal krajský úřad využívat model CAF - nástroj řízení kvality. Tuto metodu sebehodnocení využívají stovky organizací veřejné správy v Evropské unii. Za aplikaci modelu CAF získal královéhradecký krajský úřad v minulosti řadu cen ministerstva vnitra. Od roku 2006 je krajský úřad zapojen i do benchmar-

Školy, nemocnice, hospodářské krize, které na domovy důchodců či obchod- příjmech připravily krajskou ní společnosti výrazně snižují kasu o stovky milionů korun. svoje provozní náklady. Je „Vloni jsme díky elektroto díky centrálním nákupům, nické aukci získali třináctinovému nástroji, který začal milionovou roční úsporu na Královéhradecký kraj zavádět dodávce plynu a 2,5 milionu od roku 2009. Krajské firmy korun na roční dodávce a organizace tak šetří na elektřiny, jejíž ceny by měly svém provozu krajskému během následujícího roku jít kingového projektu krajských rozpočtu na provozu desítky navíc nahoru. Letos v létě úřadů. Na další období má korun ročně. proběhl společný nákup připravený projekt, který je zaměřený na realizaci moderních metod řízení činnosti úřadu. Krajský úřad rovněž věnuje pozornost zavádění moderních prvků informačních a komunikačních technologií. Vzniklo tak například nové informační centrum či pobočka CzechPointu. Aktuálně krajský úřad pracuje na rozsáhlém projekDíky uzavřeným či chystelekomunikačních služeb, od tu Smart kraj = smart region, na který se mu podařilo získat taným smlouvám na společné kterého očekáváme celkovou úsporu 18 milionů korun. 20 milionů korun z Evropské odběry plynu, elektřiny či nákupům telekomunikačních Nemocnice sjednotily také unie. Projekt rovněž umožní služeb nebo léků tak krajský společné nakupování léků či efektivnější fungování krajrozpočet ušetří přes 43 spotřebního materiálu ského úřadu, zlepšení práce milionů korun. S moderním a připravují se další komoúředníků a jejich další vzdězpůsobem úspor provozních dity,“ řekl královéhradecký lávání, což zajistí zároveň lepší služby veřejnosti. Díky výdajů začal kraj řešit dopady hejtman Lubomír Franc. projektu Smart kraj = smart Elektřina 2,5 mil. region budou vytvořeny nové Plyn 13 mil. procesy řízení úřadu. Vzniknou také jednotlivé strategie Telekomunikační služby 18 mil. - například informační, persoLéky a spotřební materiál 10 mil. nální a finanční, dále strategie 43,5 mil. komunikační a marketingová. Celkem

Kraj chce hospodařit s přebytkem, navzdory krizi pokračování ze str. 1 „Celkové příjmy odhadujeme v roce 2012 ve výši 3,3 miliardy korun, z toho daňové téměř tři miliardy korun. To je proti roku 2008, kdy byly daňové příjmy vůbec nejlepší, o 300 milionů korun méně. Výdaje předpokládáme ve výši 3,2 miliardy korun včetně stomilionové splátky úvěru,“ uvedl první náměstek královéhradeckého hejtmana Josef Táborský. Nejvíce peněz hejtmanství příští rok dá na dopravní

obslužnost. Dotace autobusových a vlakových spojů jej bude stát asi 630 milionů korun. Na údržbu silnic počítá s 447 miliony korun. Na platy krajských úředníků dá v příštím roce kraj o tři miliony korun méně, tedy 134 milionů korun. Letošní rozpočet byl také vyrovnaný, když počítal s příjmy i výdaji ve výši 3,2 miliardy korun. K nim během každého roku prochází krajským rozpočtem dalších zhruba 6,7 miliardy korun plateb a dotací

Centrální nákupy a elektronické aukce ušetřily desítky milionů

zejména od státu do oblasti školství či projektů spolufinancovaných Evropskou unie. Od roku 2009 se kraj potýká s propadem příjmů, který je důsledkem dopadů hospodářské krize. I kvůli tomu kraj zavedl moderní metody, kterými šetří výdaje svých příspěvkových organizací či obchodních společností: centrální nákupy a elektronické aukce. Tím kraj dokázal snížit výdaje svých příspěvkových organizací a firem o 5 procent.

Ekonom Nejedlý stál od zrodu kraje u jeho pokladny Všechny krajské rozpočty a operace svázané s hospodařením regionu mají jedno společné – podílel se na nich zásadní měrou šéf ekonomického odboru krajského úřadu Miloslav Nejedlý, který nyní odchází po více než deseti letech působení ve vrcholo-

vém managementu kraje do důchodu. Díky jeho odborných schopnostem se podařilo sestavit poslední dva krajské rozpočty s přebytkem. Kraj se také s pomocí dobrého hospodaření dokázal vypořádat s ekonomickou krizí a jejími následky.

U nás v kraji čtvrtletní informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Evid. číslo: MK ČR E 13773 Vydavatel: Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 495 817 111, unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz Texty a foto: archiv redakce Tisk a distribuce: R MEDIA, spol. s r.o.


strana 3 | prosinec 2011 | U nás v kraji

Z krajského zdravotnictví / Sociální oblast

Pacientům slouží v rychnovské nemocnici nová lékárna Nová lékárna začala v prosinci sloužit pacientům v Oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Umožní jim pohodlnější nákup léků za příznivé ceny.

V pořadí pátá krajská lékárna vznikla vnitřní přestavbou bývalé provozovny

lahůdek v sousedství nemocniční vrátnice. „Výstavba lékárny vyšla na zhruba dva

Zvířecí postavičky baví v Náchodě malé pacienty

Prostory dětského oddělení Oblastní nemocnice Náchod postupně zaplňují milé zvířecí postavičky. Obří nástěnné malby nyní zdobí pohotovost, vyšetřovnu oddělení větších dětí či prostory druhého patra dětského oddělení, hernu, jídelnu a schodiště. Autorem všech maleb je Libor Škrlík, který podobným způsobem vyzdobil například pražskou motolskou nemocnici. Malby vznikají díky podpoře Nadace Zdeňky Žádníkové a firmy FG Forest, takže nemocnici nic nestojí.

miliony korun. Rychnovská oblastní nemocnice byla poslední, která lékárnu neměla. I díky tomu, že bude součástí centrální krajské lékárny, nabídne svým klientům příznivější ceny. Lidé tam budou moci využít také slevovou Kartu zdraví, které slouží při nákupech v krajských lékárnách. Karet zdraví se již rozdalo více než devět tisíc,“ uvedla Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví. Krajské lékárny slouží lidem v areálech nemocnic v Broumově, v Trutnově, v Jičíně a v Náchodě. Ty kraj řídí prostřednictvím

společnosti krajská lékárna. Tato organizace vznikla na začátku roku 2008 jako akciová společnost řízená Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím centrální lékárny, která sídlí v Náchodě, zásobuje léky všechna zdravotnická zařízení kraje. V dubnu roku 2009 vybudovala Královéhradecká lékárna nový provoz v broumovské nemocnici a v říjnu 2009 také v trutnovské nemocnici. I díky silnější vyjednávací pozici krajských lékárníků a společným nákupům se podařilo vloni ušetřit deset milionů korun.

Internu trutnovské nemocnice vylepšilo zateplení za 17 milionů Budova interny Oblastní nemocnice Trutnov se dočkala kompletního zateplení. Stavební práce, které trvaly několik týdnů a skončily na podzim, vyšly Královéhradecký kraj na více než 17 milionů korun. Díky rekonstrukci by se měly snížit energetické ztráty tohoto pavilonu podhorské nemocnice. „Dvě třetiny nákladů této stavby uhradil Královéhradecký kraj, zbytek pokryly finanční zdroje Evropské unie. V příštím roce se v trutnovské nemocnici plánuje další zateplení menšího pavilonu chirurgie. Kraj letos do investic v nemocnicích vložil zhruba 80 milionů korun,“ uvedla Jana Třešňáková, radní odpovědná za oblast zdravotnictví. Pavilon trutnovské interny pochází z počátku 80. let minulého století a rekonstrukci vnějšího pláště nutně potřeboval. Stavební práce začaly shozením panelů vnějšího opláštění této šestipatrové budovy a výměnou oken. „Na interně slouží pacientům 110 lůžek, působí tam také oddělení rehabilitace

a neurologie. Nejvyšší patro využívá zázemí výpočetní techniky. Po rekonstrukci nyní provedeme energetický audit, který by měl potvrdit minimální tepelné ztráty budovy a tím úspory v provozu tohoto pavilonu,“ řekl Martin Limburský, ředitel Oblastní nemocnice Trutnov. V příštím roce trutnovská nemocnice plánuje zateplit pavilon chirurgie. „Bude to poslední budova, která toto moderní energetické vybavení v naší nemocnici ještě nemá. Rekonstrukce chirurgie by se měla zahájit koncem jara a dokončit na podzim. Rozpočet bude podobný jako při stavebních úpravách interny,“ doplnil ředitel Limburský. Trutnovská nemocnice, která je jednou ze čtyř oblastních nemocnic Královéhradeckého kraje, zaměstnává zhruba 600 lidí a tamním pacientů slouží necelých 340 lůžek. Ročně ošetří na 12 tisíc pacientů. Některé obory trutnovské nemocnice mají spádovou oblast 120 tisíc lidí.

V areálu nemocnice v Opočně se léčí V areálu opuštěné nemocnice v Opočně se bude dál léčit. V jedné z nemocničních budov vzniká místní poliklinika, ve které bude působit několik ordinací. Vznik zdravotnického zařízení umožnila investice 2,7 milionu korun z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Kraj před rokem rozhodl o ukončení provozu tamní nemocnice, která byla ztrátová a o jejíž pacienty se nyní starají v nemocnicích v nedalekém Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě. Ordinace lékařů vznikají v budově bývalého rentgenu nemocnice. „Kromě rentgenu tam budou působit také ordinace praktických lékařů či odborné ambulance. Stále tam sídlí také krajští záchranáři a zůstává tam léčebna dlouhodobě nemocných,“ uvedla Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví.

Senioři mají bezplatnou poradnu Bezplatné poradenství je k dispozici seniorům na Gočárově třídě v Hradci Králové. V kanceláři, kterou provozuje Rada seniorů České republiky, se mohou poradit v případě právních, zdravotních či sociálních problémů. Schůzku si mohou objednat na čísle 495 521 048. Právě bezplatné poradenství bylo i jedním z témat, která zazněla koncem listopadu na regionálním setkání v krajském městě, kam dorazily na tři stovky seniorů. „Naším záměrem je organizovat aktivity, osvětovou činnost i společenská setkání, aby se senioři necítili osamoceni. I z těch nejmenších obcí tak mají možnost zúčastňovat se nejrůznějších akcí a sami se mohou zapojovat do seniorského dění,“ uvedla Růžena Ryglová, předsedkyně krajské rady seniorů.


U nás v kraji | prosinec 2011 | strana 4

Z krajského školství

Hradecký „hluchák“ se proměnil ve školu

V Trutnově je moderní centrum pro lesníky, v Náchodě pro stavbaře

Někdejší Ústav hluchoněmých na Pospíšilově třídě v Hradci Králové se proměnil ve školu. Do jeho prostor se nastěhovali studenti gymnázia J. K. Tyla. Školní Při trutnovské lesnické prostory bývalého ústavu hluchoněmých vznikly rekonstrukcí za 20 milionů akademii bylo otevřeno korun.

„V první etapě rekonstrukce hlucháku upravili stavbaři v historické budově z 19. století její vnitřní dispozice: vzniklo 34 nových učeben a 20 kabinetů a kanceláří. Dále tam modernizovali všechny rozvody, zavedli nové datové sítě, opravili výtah či vybudovali sociální zařízení. Rekonstrukce byla provedena velice rychle a kvalitně, za což patří můj dík krajské Správě nemovitostí i dodavatelům této stavby,“ uvedl

náměstek královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner. Středoškoláci už v „hlucháku“ zůstanou. Po gym-

nazistech by měli budovu využívat studenti hradecké obchodní akademie. Tylovým gymnazistům bude opravené zázemí „hlucháku“ sloužit během rekonstrukce jejich sídla v budově Josefa Gočára na labském břehu. „Pro studenty je stěhování významná změna. Vzhledem k předpokládané době rekonstrukce naší školy se například studenti nejvyšších ročníků do Gočárovy budovy již nevrátí. Našim studentům bude nově sloužit jídelna v Hradecké ulici, například tělocvičnu budeme mít teď u sousedů na stavební průmyslovce,“ řekl ředitel Gymnázia J. K. Tyla Robert Novák. Studenti se nastěhují zpět do své budovy po její kompletní rekonstrukci, na niž poskytne většinu finanční podpory Evropská unie. Náklady na její rekonstrukci se odhadují na zhruba 100 milionů, kraj se na investici bude podílet 40 miliony.

centrum odborného vzdělávání v lesnictví za téměř 38 milionů korun. Dalších necelých 30 milionů korun stála stavba odborného centra pro výchovu stavbařů na náchodské střední průmyslové škole stavební.

přípravu pedagogů, simulátory, laboratoře, šatny a další zázemí. Projekt umožnil i zavedení nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání. Přispívá také k rozšíření možností praktické výuky. Nabídky dalšího vzdělávání budou moci využít například úřady

Obě moderní vzdělávací centra budou sloužit jak studentům středních škol, tak účelům celoživotního vzdělávání. Většinu financí na tyto projekty se kraji podařilo získat z Evropské unie. „Díky unikátnímu projektu vznikla v kraji moderní vzdělávací centra, která povedou ke zkvalitnění výuky, přístupu k novým technologiím a metodám. Zlepší se díky nim také zázemí pro studenty i pedagogy,“ řekl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek. V nových odborných pracovištích obou škol vznikly moderní učebny, přednáškové sály, místnosti pro

práce a zaměstnavatelé. Výstavba center odborného vzdělávání v lesnictví a stavebnictví byla součástí projektu na vybudování čtyř vzdělávacích center v regionu. Královéhradecký kraj na něj získal z fondů Evropské unie 125 milionů korun. V Hradci Králové již bylo letos v září otevřeno centrum odborného vzdělávání ve strojírenství na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hradební ulici a centrum pro výchovu automechaniků a pracovníků v dalších autoopravárenských oborech při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova.

V internetové efektivitě porazila chytrá jazykovka i nadnárodní Goliáše

Střední Řemeslná škola v Jaroměři nemá o studenty nouzi

Unikátní projekt e-learnignového profesního jazykového centra Online, SMS a Moblní jazyky, který pro jazykovou výuku profesionálů v kraji připravuje jazyková škola Evropské vzdělávací centrum, porazil v prestižní soutěži internetové efektivity Internet Effectiveness Awards 2011

Že řemeslo má zlaté dno dokazuje dlouhá historie a úspěšný rozvoj Střední školy řemeslné v Jaroměři. Letos v září škola oslavila 125. výročí své existence – vydala při té příležitosti nový almanach a uspořádala výstavu výrobků svých žáků či prezentaci umělecké keramiky a umělecké kovařiny. „Naše škola má obrovskou

podobné projekty velkých nadnárodní společností. Projektu, který vzniká s evropskou finanční podporou, pomohl také Královéhradecký kraj. Jazyková škola totiž k jeho realizaci použila inovační voucher kraje. „Úspěch v této soutěži nás velice potěšil. Dokázal, že Češi mají chytrou a flexi-

bilní výuku jazyka s využitím moderních technologií rádi. Současně se potvrdily například průzkumy veřejného mínění, které ukázali, že lidé u nás se nechtějí při učení jazyků vázat na čas a být závislí jen na docházení do pravidelných kurzů,“ řekl ředitel jazykové školy Evropské vzdělávací centrum Tomáš Morávek.

tradici. Maximálně se snažíme o zkvalitňování výuky, motivaci žáků v oboru, který si na naší škole vybrali, či zlepšování pracovních podmínek pro naše zaměstnance,“ uvedla ředitelka školy Jitka Kočišová. Škola byla založena již v roce 1886 s názvem c.k. Všeobecná řemeslná škola.


strana 5 | prosinec 2011 | U nás v kraji

Regionální rozvoj / Z dopravy v kraji

Rozvoj automobilky ve Vrchlabí by mohlo podpořit půl miliardy Až půl miliardy korun do modernizace silnic a další infrastruktury by mohlo z veřejných zdrojů podpořit rozvoj automobilového průmyslu ve Vrchlabí. V moderních halách tamní automobilky by se měly začít od konce příštího roku vyrábět převodovky. To má znamenat rozšíření tamní automobilky, které mají provázet také investice kraje a státu. „Rozvoj průmyslu ve Vrchlabí by mohl znamenat podobně příznivý vývoj, jaký známe z Rychnovska. Tam je nyní nejnižší nezaměstnanost v kraji, zatímco Trutnovsko je na tom

Cesta do Orlických hor je díky rekonstrukci pohodlnější Cestování Orlickými horami k česko-polskému hraničnímu přechodu v Olešnici je díky rozsáhlé rekonstrukci za téměř 46 milionů korun pohodlnější. Opravil se sedmikilometrový úsek horské silnice od Sedloňova až k Olešnici v Orlických horách. Stavební práce tam začaly vloni v září a skončily letos v říjnu. „Tato rekonstrukce se uskutečnila v rámci evropského projektu Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice – Lewin Klodski. Nová silnice usnadní cestování turistům a zjednoduší lidem i dojíždění do zaměstnání,“ uvedl Josef Ješina, krajský radní odpovědný za dopravu. Na podzim byla otevřena také další modernizovaná cesta na Rychnovsku spojující Rychnov nad Kněžnou a Lokot. Rekonstrukce více než tříkilometrového úseku, navázala na loni opravenou část silnici II/321 a vyšla na více než 12 milionů korun.

opačně. I proto by veřejné zdroje měly pomoci se zajištěním rozvoje tamní infrastruktury,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Podle hejtmana by o rozvoji Vrchlabska měla definitivně rozhodnout vláda. „Na základě jejího usnesení by stát mohl investovat ve Vrchlabí kolem 500 milionů korun. Kraj by přispěl zhruba 50 miliony korun. Investice by se týkaly kromě rekonstrukcí silnic také například výstavby požární zbrojnice či stadionu,“ doplnil hejtman Franc. Královéhradecký hejtman Lubomír Franc začátkem listopadu navštívil areál automobilky, který prochází

Lyžaři si i letos užijí na horách bílou stopu díky podpoře kraje

Běžkaři se mohou i v letošním zimním období těšit na kvalitní trasy, na jejichž úpravu poskytl příspěvek Královéhradecký kraj. Bílé stopy za krajské peníze vylepší mimo jiné v Krkonoších, Kladském pomezí či Orlických horách. Celkově kraj letos na tyto úpravy rozdělil z dotací mezi jedezásadní proměnou - závod ve ze všech regionů v zemi. náct žadatelů půl druhého Vrchlabí investuje několik Rozvoj automobilky by mělo milionu korun. miliard korun. Podle agenpodpořit i město Vrchlabí. tury Czechinvest investoři Podíl města na výstavbě průmyslové zóny by mohl v Královéhradeckém kraji utratí celkem 4,47 miliarv průběhu tří let činit desítky milionů korun. dy korun, což je nejvíce

Krajské silnice v příštím roce „vyžehlí“ půl miliardy z EU Rozsáhlá rekonstrukce čeká především silnici na Pasa, která je klíčová pro „Mezi turisticky celé Broumovsko. Další desítky milionů se prostaví i z Čisté do Svobody nejatraktivnější oblasti nad Úpou či z Borohrádku do Čermné.

„Krajské silnice každý rok procházejí rozsáhlou modernizací v řádu stovek milionů korun. V příštím roce kraj plánuje rekonstrukce za zhruba půl miliardy korun. Další desítky milionů se prostaví na komunikacích, na které získal kraj dotace již letos a bude je ještě v roce 2012 dokončovat,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Josef Ješina.

Největší investici plánuje v příštím roce kraj zahájit na Broumovsku - Pasa, životně důležitá silnice celého Broumovska, se má proměnit v pohodlnější, bezpečnější i rychlejší moderní dopravní tepnu. Rekonstrukce počítá kromě modernizace vozovky především s vybudováním nového stoupacího pruhu. Náklady se budou pohybovat kolem 150 milionů korun,

Královéhradeckého kraje patří právě hory, na které každým rokem zavítají tisíce lyžařů. Krajský příspěvek by měl zajistit kvalitní službu návštěvníkům i obyvatelům kraje a přispět také k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v regionu,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Největší část z krajského grantu – zhruba 400 tisíc korun - podpoří úpravy tras v Krkonoších. Turistům tam slouží 310 kilometrů kvalitních a pravidelně upravovaných lyžařských běžeckých tras. stavba bude dokončena do S krajskou podporou roku 2013. budou vznikat běžkařské Za více než 70 milionů dráhy také v Orlických bude pokračovat rekonstrukce horách - v západní části silnice druhé třídy z Čisté do u Olešnice v Orlických Janských Lázní a svobody horách, kolem Deštného nad Úpou. Zhruba stejně náv Orlických horách kladná bude i výstavba druhé a v jihovýchodní části hor. etapy na silnici z Borohrádku Dalšími bezmála 200 tisíci do Čermné. Přes 60 milionů korun kraj dále podpoří bude stát také pokračování re- úpravy 289 kilometrů konstrukce vozovky v lokalitě běžeckých tras v Kladském Hradec Králové – Slatina. Pomezí.


U nás v kraji | prosinec 2011 | strana 6

Stavby roku: řadovky v Kvasinách a trutnovské divadlo

V listopadu byl kraj centrem etického vzdělávání

Odborníci ze školství i veřejné správy se koncem listopadu v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje sešli na konferenci Proměna školy – etická výchova v (post) moderní době. Královéhradecký kraj dlouhodobě etické vzdělávání na školách podporuje. „Konference byla určena vedoucím pracovníkům všech typů škol, vyučujícím občanské a etické výchovy a dalším zájemcům z řad pedagogické i nepedagogické veřejnosti. Kraj podporuje etické vzdělávání jako výuku sympatický soubor, který je česko-polské infocentrum dobrých mravů či chování na příjemný obyvatelům i svému v Broumově a obnova základních školách nejdéle ze městské památkové rezervace všech českých regionů,“ řekl okolí. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu v Jičíně. náměstek hejtmana a gestor a volný čas je mimo jiné Královéhradecký kraj stál projektu Vladimír Derner. cenné například díky výjijako instituce za vznikem Konferenci pořádal cenných staveb, které mečné variabilitě vnitřního Národní institut pro další prostoru, ze které je znát spo- v posledních letech získaly vzdělávání ve spolupráci lupráce architektů s mistrem i celostátní prestižní ceny s Královéhradeckým krajem, Stavba roku. Jde například tvorby scény. Univerzitou Hradec Králové právě o trutnovské společen- a Akademií Jana Amose Čestné uznání si odneslo celkem pět staveb: obytný ské centrum, areál krajského Komenského Jičín. Se svými sídla Regiocentrum Nový soubor „Za Terronicem“ příspěvky na ní vystoupili pivovar, který vznikl přestav- přední odborníci v oblasti a Labyrint dovadla Drak v Tereziánském dvoře v Hradci bou bývalého hradeckého etické výchovy, například pivovaru, či budovu studijní Králové, přestavba měšťanfilozof Jan Sokol nebo ského domu na penzion a vědecké knihovny v Hradci vedoucí katedry pedagogiv historické části Hostinného, Králové. ky a psychologie hradecké

Čestné uznání si odnesly stavby dům se starovacími byty pro mladé a Labyrint divadla Drak v krajském městě, přestavba penzionu v Hostinném, broumovské infocentrum a rekonstrukce historického náměstí v centru Jičína. Celkem se v letošním ročníku soutěže staveb utkalo 16 uchazečů. Titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2011 získaly atriové řadové domky v Kvasinách a budova společenského centra Uffo v Trutnově. „V našem kraji zanechali výraznou stopu významní architekti a stavitelé Diezenhofer, Kotěra či Gočár. Všechny nás může těšit, že staveb, které si zaslouží pozornost a budou zdobit naše města, stále přibývá,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc, který ocenění koncem listopadu v hradecké vědecké knihovně předával.

Realizací dvoupodlažních řadových domků v Kvasinách se podle poroty podařilo i díky proskleným zeleným atriím vytvořit

Kraj jede na Regiontour 2012 s tématem „voda a cestovní ruch“ Expozice Královéhradeckého kraje na lednovém Regiontouru v Brně představí turistickou nabídku v kraji na téma „voda a cestovní ruch“. Největší tuzemský veletrh cestovního ruchu Regiontour se koná ve dnech 12. až 15. ledna v pavilonu „P“ brněnského výstaviště. Součástí prezentace bude také bohatý doprovodný program, soutěže a nebudou chybět ani ochutnávky regionálních produktů.

„Diplomatický bazar“ nabídl i krajské speciality Více než 40 tisíc korun se podařilo získat z prodeje typických a tradičních produktů Královéhradeckého kraje na pražském Mezinárodním předvánočním charitativním bazaru 2011, který pořádají manželky velvyslanců a diplomatů v Praze. Během letošního ročníku této události, nad kterou převzala patronát manželka prezidenta paní Livia Klausová, se prodávaly výrobky z 50 zemí. Takto získané peníze se pak rozdělují mezi české charitativní organizace a dobročinné projekty, loni byl celkový výtěžek z této akce více než tři miliony.

Projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“ Začátkem prosince se v Deštném v Orlických horách uskutečnilo setkání informačních center v Královéhradeckém kraji, které bylo věnováno především praktickým otázkám z oblasti cestovního ruchu. Bylo na něm představeno mnoho zajímavých a inspirujících produktů zacílených jak na dospělé, tak i děti a mládež. Setkání byli přítomni i zástupci CzechTourismu, kteří prezentovali současné aktivity této agentury. Rovněž byly prezentovány výsledky první etapy průzkumu spokojenosti mezi turisty přijíždějících do našeho kraje.

univerzity Pavel Vacek. Etické vzdělávání se od loňského září stalo součástí rámcového vzdělávacího programu jako nový doplňující vzdělávací obor na základních školách. Královéhradecký kraj bude v nadcházejících letech na školách v regionu etické vzdělávání podporovat. „Nový předmět Etická výchova reaguje na chybějící vzdělávací oblast, která by osobnost žáka vedla k etickým principům a hodnotám systematicky, ne nahodile,“ dodal náměstek Derner. Konference reagovala na potřebu diskuse k etické výchově a rovněž na potřebu systému dalšího vzdělávání učitelů etické výchovy. Letos v říjnu si již sedm škol z Královéhradeckého kraje převzalo ocenění od Nadačního fondu Josefa Luxe za to, že podporují a rozvíjejí etické vzdělávání.

Kraj pomáhá s prevencí šikany, rasismu či záškoláctví Agrese, šikana, rasismus, záškoláctví či užívání návykových látek u dětí mládeže patří k problémům, s jejichž odstraněním se snaží pomáhat i Královéhradecký kraj. Podporuje preventivní programy na školách i nestátní neziskové organizace, které se snaží tomuto rizikovému chování předcházet a pořádají například besedy a semináře pro žáky, studenty i jejich učitele. Primární prevenci v kraji zajišťuje krajská školská metodička prevence, metodici prevence při Pedagogickopsychologické poradně Královéhradeckého kraje (PPP), školní metodici prevence, nestátní neziskové organizace

a další složky státní správy. „Naším cílem je spolupracovat a propojovat všechny tyto články primární prevence tak, aby se informace snadno a v co největší míře dostávaly k žákům a studentům,“ uvedla Dagmar Anschlagová, krajská školská metodička prevence, která monitoruje situaci v regionu. Metodici prevence z PPP spolupracují se svými kolegy na školách a na žádost škol pomáhají řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování, organizují preventivní programy pro žáky, semináře pro pedagogy. Školy spolupracují zejména s policií a nestátními neziskovými organizacemi.


strana 7 | prosinec 2011 | U nás v kraji

Názory zastupitelů Krizi je nejlepší čelit dobrým hospodařením

Pojem ekonomická - dluhová krize je v současné době známý snad každému z nás. Slyšíme ho skloňovat už po řadu měsíců ze všech stran - hledí na nás z novinových titulků, ozývá se z rádia i televize. Bohužel, tento pojem není jen fikcí, neškodnou úvahou či komentářem, ale realitou, která se týká nás všech. Ekonomická krize zasáhla stejně tvrdě jak soukromý sektor, tak i státní. Stala se součástí života všech lidí, ovlivňovala v tomto roce hospodaření jejich domácností a ani v roce 2012 tomu nebude jinak. Stejně jako každý člověk, musel a musí svůj rozpočet přizpůsobit okolnostem i Královéhradecký kraj. Recept je jednoduchý: hospodařit odpovědně a rozumně. Jsem velmi rád, že se to Královéhradeckému kraji v této nelehké době daří. Nemusí drasticky omezovat investice a nadále

tak například modernizuje silnice, dotuje vlaky a autobusy, opravuje školy či se stará o seniory a postižené. Kraji v tom výrazně pomáhá i jeho aktivita a úspěšnost při získávání evropských dotací. Situace zdaleka není růžová, ale kraji se ji daří zvládat. Vizitkou tohoto úspěchu je mimo jiné i fakt, že v příštím roce bude hospodařit s přebytkovým rozpočtem, a to i přes očekávaný nepříznivý vývoj české ekonomiky. Je dobré hospodařit v období krize úsporně a odpovědně, ale zároveň tak, aby se neomezovaly důležité investice a služby, na což by dopláceli jen obyčejní lidé. Kraj tak nikdy nepůjde současnou cestou státu, který zavádí své takzvané reformy, které jsou krátkozraké, nekoncepční a mají za následek jen drastické snižování životní úrovně českých domácností. Kraj ví, že musí krizi čelit dobrým hospodařením, ale jen takovým, které bude pro jeho obyvatele prospěšné. Josef Táborský (ČSSD)

Ohlédnutí za jednáním krajského zastupitelstva

Na posledním letošním jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,které se konalo 1. prosince 2011, se mimo jiné projednávaly žádosti obcí a jiných subjektů o mimořádné účelové dotace na výstavbu infrastruktury v obcích a na další veřejně prospěšné projekty. Celkově byly takto mimo stávající grantové a dotační programy rozděleny bezmála 3 milióny korun. V současné době,kdy žádosti o granty a dotace několikanásobně převyšují alokované prostředky,je snaha představitelů zejména

menších obcí,obcházet vyhlášené programy a žádat o podporu formou mimořádné účelové dotace.Nepochybuji o potřebách žádajících subjektů ani o smysluplnosti financovaných projektů,ale tento způsob rozdělování prostředků je mírně řečeno nestandardní a nastoluje otázku,proč žádosti nebyly směřovány do stávajících programů,kde by byly vyhodnoceny dle pravidel,která jsou stejná pro všechny žadatele. Ať je na tuto otázku odpověď jakákoliv,je téměř jisté,že se tohoto snadného způsobu získání dotací bude snažit využít v příštím období stále více žadatelů s běžnými projekty. Jiří Gangur (KSČM)

Schválený krajský rozpočet – malá jistota ve velké nejistotě 2012

V prosinci krajské zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2012. Díky konzervativnímu přístupu při jeho vytváření jej považuji za důležitý opěrný bod pro fungování kraje v příštím roce. Příjmy kraje jsou plánovány na 3,3 mld. korun, z čehož daňové příjmy tvoří 2,99 mld. korun. Zda se podaří takovéto daňové výtěžnosti dosáhnout, nedokáže v době dnešních ekonomických turbulencí říci vůbec nikdo a tak považuji za velice rozumné, že kraj počítá při plánování výdajů s rezervou ve výši cca 100

mil. korun. Navíc současné trendy naznačují, že by v letošním roce kraj mohl hospodařit s přebytkem zhruba 200 mil. korun, který by měl být rovněž použit jako rezerva pro příští rok. Takovýto přístup považuji v dnešních dobách za jediný racionální. Kraji to umožní, aby i v době pokračujících deficitů na úrovni státního rozpočtu dokázal zajistit funkce, které mu náleží. Je to zejména zajištění fungování zdravotnictví, kam bude v příštím roce směřovat téměř půl miliardy korun. Díky tomu by se i v době podfinancování péče ze strany zdravotních pojišťoven mělo podařit udržet zdravotní péči stejně kvalitní a dostupnou

jako dosud. Podpora v řádu stamilionů korun bude směřovat i do oblasti školství a sociálních služeb, jejichž činnost je díky současné politice vlády podstatně méně sanována z celostátního rozpočtu. Zhruba třetina výdajů rozpočtu přesahující miliardu korun bude směřována na zajištění dopravní obslužnosti a opravy silnic na území kraje. Přestože díky ekonomické krizi je oproti dřívějším dobám omezena investiční činnost kraje, měla by plánovaná struktura výdajů i v dnešní nelehké době umožnit plnění jeho základních funkcí a napomoci jeho rozvoji. Jiří Veselý (KDÚ-ČSL)

Nové planetárium v Hradci bude! Mám tu čest být v týmu šikovných lidí, který již více než dva roky intenzivně pracuje na přípravě obzvlášť zajímavého projektu, a to nové stavby digitálního planetária v areálu stávající Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Hvězdárna je příspěvkovou organizací kraje a přiznejme si, bez evropských peněz by se kraj do takovéto unikátní stavby včetně speciálních technologií mohl pustit jen stěží. Projekt jsme přihlásili do programu EU administrovaného ministerstvem školství a v náročné konkurenci jsme uspěli! Stavba bude zahájena

v roce 2012 a dokončena by měla být v roce 2014. Náklady se pohybují kolem 100 milionů korun, přičemž dotace by měla pokrýt 100% způsobilých výdajů projektu. A nebudou to „vyhozené“ peníze, o tom se budete mít možnost sami přesvědčit. Bude to první plně digitální planetárium v České republice. Moderní zařízení umožní návštěvníkům planetária unikátní pohledy do hlubin vesmíru, kterým budou moci cestovat a poznávat vesmír prozatím nevídaným způsobem, a to třeba i mimo naši Galaxii. Virtuálně se vydají např. až k Marsu, přistanou na něm, uvidí reálnou krajinu zobrazenou podle skutečných snímků ze sond. A to není všechno! Technologii budou

moci využívat kromě astronomů např. i medici, kterým umožní třeba cestování tepnami lidského těla. Bude to jiný zážitek než je dnes např. 3D kino. Projekční systém bude promítat jakýkoliv obraz na celou polokouli kruhového sálu s nakloněným hledištěm tak, aby každý divák měl volný výhled před sebe a nahoru. A bude mít možnost sledovat i situace, které ze Země nemůže nikdo vidět. Prostředí bude diváka zcela obklopovat, takže nebudou potřeba brýle ani jiné pomůcky. Věřte, že se máme skutečně na co těšit! Tak nám držte palce, ať vše jde tak, jak má, a ať se nám záměr podaří zdárně a včas realizovat. Václava Domšová (SNK-ED)

Sociální oblast a její osobnosti Královéhradecký kraj od roku 2005 oceňuje osoby a instituce za mimořádný přínos v sociální oblasti. Navazuje tak na řadu podobných aktivit, které si kladou za cíl zviditelnit práci poskytovatelů sociálních

služeb, jejich pracovníků, měst a obcí, dobrovolníků. Blíží se konec roku a v prosinci si opět vítězové jednotlivých kategorií převzali ocenění z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje. V tomto klání ale platí o to více, že není vítězů ani poražených. Vítězové jsou všichni, kteří odvádějí dobře svou práci ve prospěch druhých. Vedle poskytovate-

lů sociálních služeb, dobrovolníků, měst, obcí a firem se řadí bezejmenná řada dárců a těch, kteří podali pomocnou ruku. Děkujeme. Dovolte mi popřát Vám za celý náš klub krajských zastupitelů příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2012. Miloslav Plass (ODS)


U nás v kraji | prosinec 2011 | strana 8

Z „rodinného stříbra“ Královéhradeckého kraje

Zlatým kolovratem kraj ocenil krajkářku a zdobení perníku Dana Holmanová, která se věnuje zdobení perníčků, a krajkářka Miroslava Šustrová letos obdržely cenu Zlatý kolovrat. Královéhradecký kraj toto ocenění uděluje od roku 2002 lidem, kteří se v regionu zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Vamberecká krajkářka Miroslava Šustrová se naučila paličkovat již jako dítě. Později pracovala jako

mistr odborného výcviku pro učební obor ruční krajkářka a také jako učitelka paličkování. Od roku 1999 vede zájmové kurzy paličkování v Krajkářské škole ve Vamberku, kde pro žákyně kreslí i nové výtvarné návrhy. Své ručně paličkované krajky pravidelně vystavuje na mnoha místech v České republice i v zahraničí, například se účastnila výstav v Dánsku, Itálii, Francii, Německu, Španělsku a Polsku.

kulturní tipy do začátku příštího roku

1. ledna NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ Velké náměstí v Hradci Králové 21. ledna 12. KRÁLOVÉHRADECKÝ MĚSTSKÝ PLES Kongresové centrum Aldis Hradec Králové

Dana Holmanová z Třebihoště se zdobení perníčků věnuje vice než deset let. Vychází z tradičních motivů a vzorů, které obohacuje svou invencí a výjimečným výtvarným citem. Její specialitou jsou „skládané perníčky“, které vytváří spojováním jednotlivých motivů do větších celků. Zcela ojedinělá je její technika zdobení za použití klasické bílé polevy a modrotisku, což vytváří dojem výšivky. Její práce je možné vidět na řadě řemeslnických akcí a na výstavách v muzeích a skanzenech. Dlouhodobě spolupracuje s Muzeem perníku a pohádek v Rábech u Pardubic.

Studentský návrh šatů zvítězil v anketě XIV klenotů v srdci Evropy Velký úspěch zaznamenal tým studentů krajské Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky z Červeného Kostelce. Jejich model šatů určený model pro Miss České republiky 2010 byl zvolen jako nejkrásnější v celonárodní anketě XIV klenotů v srdci Evropy, která má podpořit řemeslnou výrobu. Úkolem studentů bylo vytvořit model šatů, který by

22. ledna DĚTSKÝ KARNEVAL Adalbertinum Hradec Králové 28. ledna 7. ČESKO - SLOVENSKÝ BÁL Adalbertinum Hradec Králové 19. února MASOPUST NA STATKU

Šaty byly společně s modely z ostatních krajů veřejnosti představeny na finálovém večeru Miss 2010. Zároveň byl tehdy model z Královéhradeckého kraje vybrán, aby jako národní kostým reprezentoval Českou republiku v Las Vegas na Miss Universe 2010.

s postupem do celostátního kola v Rychnově nad Kněžnou Filharmonie Hradec Králové 23. března OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA s postupem na krajské kolo celostátní přehlídky Dětská scéna Svitavy Divadlo Jesličky v Hradci Králové 24. března VELIKONOČNÍ JARMARK Adalbertinum Hradec Králové

Šrámkův statek v Pileticích u Hradce Králové 21. února STAROČESKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD ulice města Hradce Králové 3. března DĚTSKÝ HRADECKÝ BÁL s přehlídkou dětských folklorních souborů Adalbertinum Hradec Králové

nějakým způsobem charakterizoval jejich region. Žáci oděvní střední školy vytvořili model inspirovaný motivy piána, který symbolizuje nejen tradiční výrobu těchto hudebních nástrojů u firmy Petrof, ale také se nechal inspirovat tvorbou významného rodáka malíře Františka Kupky.

16. března KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH ŠKOLNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ

7. - 11. března VÝCHODOČESKÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA s postupem na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci 13. a 22. března DNY R. A. DVORSKÉHO 18. ročník swingového a jazzového festivalu Hankův dům ve Dvoře Králové nad Labem

25. března VYNÁŠENÍ SMTHOLKY A VÍTÁNÍ JARA prezentace tradičních lidových zvyků a obyčejů Jiráskovy sady v Hradci Králové 26. - 29. března OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ s postupem na krajské kolo celostátní přehlídky Dětská scéna Svitavy Divadlo Jesličky v Hradci Králové 30. března - 1. dubna KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA MLADÉHO A NETRADIČNÍHO DIVADLA A DIVADLA POEZIE „AUDIMAFOR“ s postupem na celostátní přehlídku Šrámkův Písek, přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna, divadel poezie Wolkerův Prostějov a národní přehlídku loutkového divadla Loutkářská Chrudim Divadlo Drak v Hradci Králové

U nás v kraji  
U nás v kraji  

Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje | prosinec 2011 | číslo 4/2011 | X. ročník |

Advertisement