Page 1

U nás v kraji Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje | říjen 2010 | číslo 3/2010 | IX. ročník | zdarma

Kraj má PPP projekt pro financování dálnice.

str.

2

Ve středních školách studentů ubývá.

str.

Krajské zdravotnictví míří ke své historicky první koncepci

4

Poskytovatelé slev pro rodiny ve speciální příloze uvnitř listu.

Hradec spojí s Kuksem cyklostezka po břehu Labe

Přibudou lůžka interní a následné léčebné péče, kterých má kraj v porovnání s jinými regiony nedostatek, na úkor lůžek s akutní péčí. Ekonomicky trvale udržitelný rozvoj s kvalitní a dostupnou zdravotní péčí, moderní lékařská centra v oblastních nemocnicích, rozsáhlá rekonstrukce náchodské nemocnice či další proměna struktury rychnovské nemocnice. To jsou některé z hlavních bodů návrhu Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje, kterou již schválili krajští zastupitelé. Strategický dokument popisující stav a budoucnost jedné ze svých klíčových oblastí dosud Královéhradecký kraj nikdy neměl. „Koncepce zdravotnictví státu ještě neexistuje, takže na krajské úrovni není nač navazovat. Krajská koncepce neplánuje žádnou revoluci: sleduje kroky, které

už v našem zdravotnictví proběhly či probíhají a které se budou chystat. Realizaci konkrétních klíčových projektů, které koncepce navrhuje, bude vždy ve většině případů znovu projednávat krajské zastupitelstvo. Koncepci již schválili krajští zastupitelé, kteří se s ní mohli podrobněji seznámit na zvláštním semináři, který jsme k této problematice začátkem září uspořádali,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc, který je předsedou dozorčí rady Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Klíčovou roli hraje v koncepci zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče pro obyvatele v kraji, kterou si však krajský rozpočet bude moci finančně dovolit. „Proto některé oblastní nemocnice musí projít proměnou vnitřního uspořádání: chceme je chápat jako špičková odborná centra soustředěná na léčebné obory. Velkým ekonomickým problémem zůstává, že naše nemocnice mají nejnižší příjem ze zdravotních pojišťoven za jeden hospitalizační případ: inkasují o více než 2 tisíce korun méně, než je celorepublikový průměr, a o 14 tisíc korun méně než je průměr fakultních nemocnic,“ uvedl ředitel zdravotní- HEJTMAN SE STARTOSTY NA KOLE. Trasu budoucí ho holdingu Martin Scháněl. cyklostezky mezi Hradcem Králové a Kuksem v létě Pokračování na str 3. projel na kole hradecký hejtman Lubomír Franc s kolegy z krajské rady a starosty měst a obcí ležících na labském břehu (více na str. 2).

Na Sněžce se setkali prezidenti Česka a Polska

Letošní Svatovavřinecké také prezident České republipouti na Sněžku se spolu ky Václav Klaus, který se na s tisíci poutníky zúčastnil vrcholu nejvyšší české hory

setkal s novým polským prezidentem Bronislavem Komorovským. Na Sněžce tak proběhlo, čtyři dny po jmenování nového polského prezidenta do funkce, první setkání obou státníků. Mše na nejvyšším českém vrcholu byl přítomen také pražský arcibiskup Dominik Duka. Mezi poutníky se na Sněžce objevil i hejtman Lubomír Franc, který tam jednal s dolnoslezským vicemašálkem Zbignievem Szczygielem.

Slovo hejtmana Dálnice D11 vede od roku 2006 do Královéhradeckého kraje. Lidem v Jaroměři, v Náchodě či obcím a městům na Trutnovsku zatím ale mnoho užitku nepřinesla. Končí totiž u jižních hranic našeho kraje. Kraj ani města a obce dálnici nestaví a ani nepřipravují její výstavbu. Přesto krajská samospráva dělá pro její pokračování možná více než by musela. Možné problémy s nedo-

statkem peněz lze odstranit například financováním za spolupráce soukromého a veřejného sektoru a studii k tomuto řešení jsme nechali vyhotovit. Jsme připraveni přijít se zákonodárnou iniciativou, která by mohla urychlit získávání potřebných pozemků pro výstavbu dálnice. Více ale musí udělat stát. Dálnice stojí za našimi humny už příliš dlouho. Lubomír Franc, hejtman


U nás v kraji | říjen 2010 | strana 2 Kraj poslal milion korun deseti vyplaveným obcím

D11 jako PPP projekt: dálnice může vzniknout i za soukromé peníze

Milionovou pomoc od Královéhradeckého kraje na odstraňování povodňových škod si mezi sebe rozdělilo deset měst a obcí z Libereckého a Ústeckého kraje. Každé postižené město či obec dostaly stotisícový přípěvek.

Dálnice D11 by se do budoucna nemusela stavět jen za peníze státu. Protože se dnes její výstavba na veřejné finanční zdroje spolehnout nemůže, nechal kraj vytvořit studii, která otevírá možnost stavět klíčovou dopravní tepnu ve spolupráci finanční podpory soukromníků a veřejných institucí. Studii proveditelnosti financováním stavby dálnice D11 metodou PPP projektu v září její autoři představili vedení kraje. Návrh finančního řešení výstavby dálnice D11 popisuje celou trasu od jejího dnešního konce u krajského města na česko-polské hranice u Královce. „Velkým problémem výstavby dálnic prostřednic-

Liberecký kraj Frýdlant Hejnice Raspenava Chrastava Hrádek nad Nisou

Ústecký kraj Hřensko Janská Kytlice Srbská Kamenice Česká Kamenice

„O poskytnutí finanční pomoci jednoho milionu korun rozhodli krajští radní na mimořádné schůzi. Příspěvek byl rovnoměrně rozdělen mezi pět samospráv v Libereckém a pět samospráv v Ústeckém kraji,“ uvedl královéhradecký vicehejtman Josef Táborský. V době katastrofálních povodní kraj také pro humanitární sbírku hradecké pobočky Českého červeného kříže poskytl prostory Ústavu hluchoněmých na Pospíšilové třídě v Hradci Králové, kam lidé nosili materiální pomoc. Královéhradecký kraj tehdy rovněž nakoupil za 100 tisíc korun balenou pitnou vodu a čisticí prostředky, které poslal do Libereckého kraje. U nás v kraji čtvrtletní informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Evidenční číslo MK ČR E 13773 Vydavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Hradec Králové, 495 817 111 unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz. Texty a foto: archiv redakce. Redakční rada: Imrich Dioszegi, Helmut Dohnálek, Rudolf Dus, Jiří Hošna, Miloslav Plass, Marian Slodičák, Táňa Šormová, Jiří Veselý. Tisk a distribuce: NOVOTISK s.r.o.

tvím spolupráce soukromých a veřejných investic je velice komplikované právní prostředí pro získávání potřebných pozemků. I proto počítáme se zákonodárnou iniciativou, která by přístup k potřebným pozemkům zjednodušila,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Kraj chce použít návrh financování výstavby dálnice s použitím soukromých investorů jako konkrétní řešení problému s nedostatkem peněz. Tyto zkušenosti by bylo navíc možné využít při výstavbě dalších dopravních staveb v České republice. Kraj o navrženém způsobu financování jednal s ministrem dopravy Vítem Bártou, který v září navštívil kraj.

Kraj dálnici D11 nestaví, snaží se však prostřednictvím hejtmana odstraňovat překážky, které brání její výstavbě. Fungující čtyřproudová silniční tepna protínající kraj od Jihu na Sever by měla odvést

Hradec spojí s Kuksem cyklostezka po břehu Labe Úzké pěšiny lemující malebný břeh Labe mezi Hradcem Králové a Kuksem by měla začít od příštího roku na některých místech nahrazovat cyklostezka. Ta má sloužit lidem k pohodlnějšímu cestování na výlety či do zaměstnání. Projekt, který chce oživit labský břeh, počítá s investicí přes 110 milionů korun se značnou podporou Evropské unie. Více než třicetikilometrovou trasu, která se má stát novou turistickou atrakcí kraje, projeli o prázdninách na kolech královéhradecký hejtman Lubomír Franc spolu se členy krajského vedení a se starosty okolních měst a obcí. „Během našeho cyklistického putování proběhla dvě oficiální pracovní jednání: k projektu Revitalizace Kuks přímo v tamním areálu a k projektu Královéhradecká labská ve Smiřicích. Mezi jednotlivými zasedáními jsme projeli trasu zamýšleného projektu na kolech. Kolo je ostatně také ideálním prostředkem pro poznávání turistických a přírodních krás našeho kraje,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Samotná realizace projektu počítá s vybudováním cyklostezky s asfaltovým povrchem, případně cyklotrasy. Kvůli projektu vznikla obecně prospěšná společnost, jejímiž členy jsou vedle Královéhradeckého kraje také například město Hradec Králové, Smiřice, Jaroměř či obec Kuks. Původní plány počítaly, že cyklostezky na labské trase začnou lidem sloužit do konce roku 2011. „Přestože jsou tyto projekty rozhodnutím vlády o pozastavení státní podpory projektům z regionálního operačního programu ohroženy, tento projekt

by se mělo podařit i přes současné problémy nakonec realizovat,“ uvedla ředitelka Centra evropského projektování Klára Dostálová. Letního cyklistického putování krajských radních po labském břehu z Kuksu do Hradce se zúčastnili vedle královéhradeckého hejtmana jeho náměstci Josef Táborský a Helmut Dohnálek, radní Jiří Nosek a Jana Třešňáková, předsedové výborů zastupitelstva Rostislav Jireš a Táňa Šormová, starosta Smiřic Luboš Tuzar, jeho jaroměřský kolega Jiří Klepsa, starosta Heřmanic Josef Jelínek či starosta Kuksu Jiří Beran.

z přetížených krajských silnic těžkou dopravu, zlepšit lidem cestování za prací, přilákat investory či zlepšit životní prostředí v městech a obcích, které nadměrná doprava významně zatěžuje.

Mladí hradečtí fotbalisté dostali od kraje dva miliony korun

Fotbalový klub FC Hradec Králové dostane od kraje dvoumilionovou dotaci na zajištění sportovní činnosti svého mládežnického oddílu. Hradecký fotbalový klub letos zaznamenal výrazný úspěch a postoupil z čela druholigové tabulky do první ligy. „FC Hradec Králové je největším fotbalovým klubem v našem kraji. Působí v něm na tři stovky dětí, z nichž je téměř polovina mimohradeckých. Působí zde chlapci například z Náchodska, Broumovska či Rychnovska. O přidělení dotace nás přesvědčil i úspěch mužů, kteří dokázali postoupit do první ligy a mezi nimiž hraje i osm odchovanců z východních Čech,“ řekl krajský radní Jiří Nosek, zodpovědný za oblast školství a kultury. Dotace umožní vytvořit mládežnickému fotbalu kvalitnější zázemí a odborné vedení. Pouze při zajištění odpovídajících sportovních podJEDNÁNÍ NA KOLECH. O budoucnosti cyklostezky po břehu Labe mínek a zajištění kvalitních jednali přímo v terénu náměstek hejtmana Josef Táborský a staros- trenérů je možný další rozvoj hradeckého fotbalu. ta Smiřic Luboš Tuzar, za nimi starosta Jaroměře Jiří Klepsa.


strana 3 | říjen 2010 | U nás v kraji

Krajské zdravotnictví míří ke své historicky první koncepci Pokračování ze str. 1. Obecně by mělo začít přibývat lůžek interní a následné léčebné péče, kterých má kraj v porovnání s jinými kraji nedostatek, na úkor lůžek s akutní péčí. Koncepce zdravotnictví počítá s rozsáhlou rekonstrukcí Oblastní nemocnice Náchod. Díky ní se toto zařízení má proměnit ve špičkové zdravotnické pracoviště s efektivním provozem. Stavba a celková proměna této nemocnice se nyní připravuje. Dílčí změny by měly proběhnout v Oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou,

jejíž provoz je zatím nejdražší: zatímco průměrně si krajské nemocnice poradí s krajskou dotací ve výši mezi šesti až sedmi procenty, provoz rychnovské nemocnice spolkne ročně bezmála patnáct procent podpory. Počítá se také s proměnou opočenské nemocnice, kterou by měla opustit lůžková část chirurgického oddělení podobně jako tomu bude v broumovské nemocnici. O pacienty, kteří byli hospitalizováni na lůžkách opočenské chirurgie, se postarají v náchodské a rychnovské nemocnici.

Zastupitelé: chirurgická lůžka v Opočně končí Chirurgické oddělení nemocnice v Opočně skončí. O dalších možných změnách v opočenské nemocnici budou jednat odborné komise kraje. V opočenské pobočce Oblastní nemocnice Náchod zůstávají kromě oddělení ARO, které skončí spolu s lůžkovou

částí chirurgického oddělení, všechna ostatní pracoviště. Nemocnice v Opočně bude nadále provádět drobné ambulantní chirurgické zákroky. V areálu opočenské nemocnice se i nadále počítá s působením výjezdního střediska krajské zdravotnické služby.

Díky elektronické aukci ušetří nemocnice 4 miliony na elektřině Nemocnice Královéhradeckého kraje by měly v příštím roce ušetřit na odběru elektrické energie nejméně čtyři miliony korun. Výhodnější cenu ročního odběru elektřiny se podařilo vysoutěžit krajskému zdravotnickému holdingu díky elektronické aukci na tuto komoditu. „Vyvolávací cena ročního odběru elektřiny pro nemocnice byla 18 milionů korun. Po třiceti minutách aukce nabídla vítězná firma cenu o čtyři miliony nižší. Již od začátku se snažíme maximálně zefektivnit provoz krajského zdravotnictví a v tomto trendu, tedy soutěžení cen prostřednictvím elektronických aukcí, budeme pokračovat i nadále v dalších oblastech kraje. Další elektronickou aukcí by měla být soutěž na odběr plynu,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Do elektronické aukce se přihlásilo celkem šest firem, nakonec se jí zúčastnily čtyři

firmy. „Vítěz se stane jedninným dodavatele elektrické energie pro všechny nemocnice zdravotnického holdingu. Takto v praxi holding uplatňuje pravidlo, že ve velkém, tedy pro všechny nemocnice se nakupuje levněji a to je smyslem centrálního nákupu.“ uvedl manažer pro strategický nákup zdravotnického holdingu Petr Tejkl. Již vloni začal krajský zdravotnický holding spořit na centrálních nákupech léků či zdravotnického materiálu. Ročně se tak zatím daří snižovat výdaje o zhruba pět

Průměrný plat zdravotních sester již překročil krajský i celostátní průměr Zatímco ještě v polovině roku 2008 dostávaly zdravotní sestry pracující v nemocnicích Královéhradeckého kraje mzdu slabě převyšující 19 tisíc korun měsíčně, ve stejném období letošního roku je to již více než 24 tisíc korun. Plat krajských zdravotních sester je tak nyní již o zhruba dva tisíce korun vyšší než celostátní průměr, zatímco ještě vloni se pohyboval o necelé dva tisíce pod ním. „Mzdy zdravotníků na středních postech v královéhradeckém zdravotnickém holdingu se propadly v roce 2004 v souvislosti se zřízením akciových společností. Od loňského roku jsme proto sestrám platy výrazně navýšili a v současné době jsou konečně na odpovídající úrovni,“ řekl ředitel krajského zdravotnického holdingu Martin Scháněl. I díky zvýšení mezd zdravotních

sester se krajské nemocnice přestaly potýkat s jejich nedostatkem. „Kvůli nízkým mzdám měly naše nemocnice nedostatek středního zdravotního personálu, což se po zvýšení jejich platů změnilo. Sester nyní máme plný stav a v podstatě již zájem převyšuje nabídku. Ukázalo se, že náš krok splnil svůj účel,“ uvedla Jana Třešňáková, radní pro oblast zdravotnictví. V krajském zdravotnictví tak mzdy rostly navzdory

tomu, že stát na jejich odměny od roku 2009 posílá méně peněz a hrozí, že v příštím roce bude tato podpora ještě nižší. Průměrné hrubé mzdy v Královéhradeckém kraji Nemocnice

v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 2,9 procenta na 19.689 korun. Lidem tak proti prvnímu čtvrtletí 2009 v peněženkách měsíčně průměrně přibylo 562 korun. Královéhradecký kraj vlastní čtyři oblastní nemocnice – v Náchodě, Trutnově, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou – a Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem. Pracují v nich zhruba tři tisíce zaměstnanců. Dalších zhruba 650 lidí kraj zaměstnává ve svých zdravotnických příspěvkových organizacích, jako jsou například ozdravovny či léčebny dlouhodobě nemocných. Prům. měs. hrubá mzda

Oblastní nem. Náchod

24 198,-

Oblastní nem. Jičín

24 417,-

Oblastní nem. Rychnov n. K.

24 004,-

Oblastní nem. Trutnov

24 792,-

Městská nem. Dvůr Král. n. L.

24 432,-

procent, což činí úspory několika milionů korun. Centrální nákupy by měly v blízké době začít spořit náklady všech příspěvkových organizací kraje. V současné době kraj připravuje změnu smluv, které mají příspěvkové organizace kraje se svými dodavateli elektrické energie či plynu. Od tohoto kroku si kraj slibuje další úspory v desítkách milionů korun ročně. V oblasti zdravotnictví kraj kontroluje 10 obchodní společností, z toho pět nemocnic soustředěných ve zdravotnickém holdingu.

Nemocnice v Jičíně zlepšuje péči o pacienty Neustálé zlepšování péče o pacienty patří k základním prioritám všech nemocnic Královéhradeckého kraje. Jičínská nemocnice udělala v tomto ohledu v posledních dvou letech velký kus práce. Jedním z hmatatelných výsledků je získání mezinárodního certifikátu systému řízení kvality, který její zástupci obdrželi. „Jičínské nemocnici se podařilo získat certifikát, který dokládá zavedení systému enviromentálního managementu a certifikát o splnění požadavku normy, která řeší systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Získání těchto certifikátů svědčí o neustále snaze Oblastní nemocnice Jičín poskytovat pacientům co nejkvalitnější zdravotní služby v oblasti léčebně-preventivní, diagnostické a ošetřovatelské péče,“ řekla krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.


U nás v kraji | říjen 2010 | strana 4

V kraji rostou moderní centra pro strojaře, stavaře či automechaniky Vznik výukových středisek pro technické obory v Hradci Králové, Náchodě a Trutnově vyjde celkem na 125 milionů korun. Sloužit by měla studentům nejpozději od roku 2012. Čtyři střední průmyslové školy v Královéhradeckém kraji se během prázdnin začaly proměňovat ve špičková moderní výuková centra technických oborů. Na třech školách již před prázdninami začaly stavby, díky kterým získají školy moderní odborné učebny s vybavením především pro odbornou výuku. Místo půdy laboratoře Od konce května se staví se Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hradební ulici v Hradci Králové: na tamním výukovém centru bude možné studovat obory strojírenství či v oblasti využití alternativních zdrojů energie. Díky této investici vznikne například odborná učebna pro programování CNC strojů či pro tvorbu odborných výkresů, laboratoře měření, elektrotechnické měření a mechatroniky nebo místnost pro digitální zpracování obrazu. Stavba, která počítá se vznikem nových laboratoří, poslucháren či ateliérů, začala demolicí střechy jedné z budov hradecké školy. „Stavba probíhá v pátém patře

školy a řada učeben či laboratoří vznikne také v půdních vestavbách. Stavělo se nejen o prázdninách, ale v práci dělníci pokračují také během školního roku, takže jsme výuku museli z některých částí školy přesunout jinam, což ale není výrazná komplikace. Vše by mělo být hotovo za rok,“ řekl zástupce ředitele střední školy v hradecké Hradební Karel Kubza. Na vybudování hradeckého centra odborného vzdělávání v Hradební ulici, které vyjde na 25 milionů korun, získal Královéhradecký kraj přes 20 milionů korun z finančních zdrojů z Evropské unie. Odborná výuka letos v náhradních prostorách Nová autodílna, lakovna či karosárna, které budou součástí moderního vzdělávacího centra pro výchovu automechaniků a pracovníků v dalších autoopravárenských oborech, již nyní vznikají ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova v Hradci Králové. „Odborná výuka naší školy bude díky rekonstrukci umístěna na jednom místě. Během stavebních prací, které skončí

v srpnu 2011, bude výuka odborného výcviku probíhat v náhradních prostorách,“ uvedl ředitel automobilové střední školy Vladislav Košťál. Díky projektu za více než 35 milionů korun vzniknou vedle autodílny, lakovny také karosárna, dílna běžné údržby, dílny pro zámečnický výcvik, speciální diagnostika odborné učebny – učebna aplikované ICT, učebna technických měření, učebna elektrotechnických zařízení a měření, učebna zámečnického výcviku a víceúčelová přednášková místnost pro žáky COV – zázemí pro výuku v dílnách. Studenti budou mít nové ateliéry a přednáškový sál Moderní vzdělávací centrum pro odborníky ve stavebnictví nyní staví ve Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební arch. Jana Letzela v Náchodě. Od poloviny května tam již probíhají stavební práce, které jednu ze školních budov promění ve špičkové odborné zázemí s laboratořemi či ateliéry. Stavba, díky které se výuka

všech předmětů odborného vzdělávaní přesune pod jednu střechu, skončí na podzim příštího roku. „Projekt počítá s kompletní rekonstrukcí objektu bývalého stavebního učiliště, který byl ve špatném technickém stavu a nevhodně dispozičně řešený,“

boratoř materiálového inženýrství, učebna stavební fyziky či velká přednášková místnost pro pořádání aktivit stavebního centra odborného vzdělávání a rovněž i informační středisko se stálou výstavou vzorků stavebních materiálů, výukových modelů

nové učebny v hradební. Na vybudování hradeckého centra odborného vzdělávání v Hradební ulici, které vyjde na 25 milionů korun, získal Královéhradecký kraj přes 20 milionů korun z finančních zdrojů z Evropské unie.

uvedl ředitel náchodské střední školy stavební Miloš Chráska. Díky tomuto projektu vzniknou učebny stavební technologie, stavebního provozu, stavebních strojů, technického zobrazování a stavebních konstrukcí, la-

a odborné literatury. Vybudování náchodského odborného vzdělávacího centra pro mladé stavaře vyjde na necelých 30 milionů korun. Čtvrté centrum odborného vzdělávání s lesnickým zaměřením má vzniknout v Trutnově.

Děti v Hradci Králové mají novou parkovou železnici

První ročníky středních škol jsou zaplněné jen z poloviny

V západní Evropě velice rozšířená a oblíbená atrakce, u nás ojedinělá. Hradec Králové se stal jedním z prvních měst v republice, kde i děti mají svoji železnici. „Stalo se tak díky dobré spolupráci mezi Hradcem Králové a Královéhradeckým krajem. Město a kraj se na nákladech podílely rovným dílem. Velkou pomocí bylo partnerství královéhradeckého Klubu přátel parních strojů, který zajistil realizaci a bude se starat o provoz parkové železnice,“ řekl náměstek hejtmana Helmut Dohnálek, který má v gesci oblast cestovního ruchu.

První ročníky středních škol v Královéhradeckém kraji jsou zaplněné jen zhruba z poloviny. Podle dlouhodobých statistik bude v budoucnu i nadále studentů ubývat. Kraj musí na tuto situaci reagovat, a s největší pravděpodobností navrhne provést změny v rejstříku škol a snížit počty tříd v těch školách, které jsou úbytkem žáků postiženy nejvíce. „Nabídka volných míst pro studium příslušných oborů vysoce převyšuje jejich poptávku. Podle statistických údajů je pro letošní školní rok v Královéhradeckém kraji neobsazená asi polovina míst v prvních ročnících středních škol, přičemž ze základních

škol vyšlo necelých 6000 žáků,“ řekl krajský radní Jiří Nosek, který je odpovědný za oblast školství. S úbytkem studentů v prvních ročnících středních škol souvisí i řada dalších problémů. Jedním z nich je například ten, že do některých oborů jsou přijímáni žáci bez potřebných studijních předpokladů, kteří pak v mnoha případech v počátku studia musí přestoupit na jiné obory, které jsou pro ně vhodnější. To může poznamenat jejich psychiku i vztah k dalšímu vzdělávání. Dalším negativem je, že úroveň vyučování na těchto školách klesá, protože se přizpůsobuje právě těmto

žákům. Podle výzkumů a statistik bude do roku 2015 středoškoláků v kraji stále ubývat a jejich počet v prvních ročnících překročí počet pěti tisíc nejdříve za osm let. „Snížením počtu vypisovaných tříd by se tyto problémy vyřešily. Především gymnázia by dál plnily roli výběrové školy. Naším cílem je přiblížit počet vypisovaných míst v prvních ročnících středních škol počtu studentů, kteří budou skutečně přijati,“ dodal radní Nosek.


Milé rodiny,

SOLNO – JODOVÁ JESKYNĚ OÁZA ZDRAVÍ JAROMĚŘ

velmi mě těší váš zájem o projekt Rodinné pasy, který v našem kraji funguje od roku 2009.

JAROMĚŘ, Husova 105 15 % na jednorázový vstup a permanentky do solné jeskyně

Abychom vám usnadnili přístup k informacím, připravili jsme pro vás malý přehled poskytovatelů Rodinných pasů (mimo síť Sphere) z Královéhradeckého kraje.

REPLAY & DIESEL STORE

Aktualizovanou verzi spolu s poskytovateli z jiných krajů a nabídkou slev v elektronických obchodech naleznete na webových stránkách www.rodinnepasy.cz. Doufám, že si s Rodinnými pasy užijete spoustu zábavy a zpříjemníte si svůj volný čas.

HRADEC KRÁLOVÉ, Havlíčkova 508 NÁCHOD, Strnadova 164 10 % na veškerý sortiment

PEPE JEANS & HILFIGER DENIM NÁCHOD, Strnadova 164 10 % na veškerý sortiment

PF MÓDA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Úzká 100 5 % na veškeré zboží

BERUŠKA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Havlíčkova 1361 5 % při nákupu nad 1000 Kč

Ing. Miroslav Uchytil Člen Rady Královéhradeckého kraje

MASÁŽE – RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ TEPLICE NAD METUJÍ, Bučnice 221 www.podskali.cz 10 % sleva na vybrané služby

Praktické informace k projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi. Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 18 let. Účast v projektu a využívání slev je pro rodiny bezplatná. Podmínkou registrace je bydliště v jednom ze zapojených krajů (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Ústecký, Pardubický, Královéhradecký a kraj Vysočina, nově také Žilinský samosprávný kraj na Slovensku) a alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let. Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok na slevu ve výši 5–50 %. Projekt využívá nejen slev na volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky, sportoviště, muzea, ...), ale i věrnostního programu Sphere card, který nabízí slevy v širokém spektru oborů v celé ČR a na Slovensku. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním Rakousku. Registrovat se je možné on-line na webových stránkách www.rodinnepasy.cz, e-mailem hradec@rodinnepasy.cz či zasláním formuláře na adresu Rodinné pasy, P.O.BOX 5, 500 01 Hradec Králové, případně na telefonu 543 211 254. Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem. Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví poskytovatelé. Více informací o zapojení poskytovatelů získáte na www.rodinnepasy.cz nebo na hradec@rodinnepasy.cz.

JKAUTO PROVODOV-ŠONOV, Provodov 87 www.jkauto.cz 10 % na kompletní čištění autointeriéru mokrou cestou

Dům, bydlení, vybavení domácností a zahrady SULKO s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ, Škroupova 441 www.sulko.cz 34 % na plastová, dřevěná, hliníková okna a dveře. Sleva se nevztahuje na montážní a zednické práce a dále na příslušenství oken a dveří (např. žaluzie, parapety, sítě atd.)

KS DVEŘE – STANISLAV JANDA ŽELEZNICE, nám. Svobody 26 www.ksdvere.cz 5 % na interiérové dveře; 7 % na vchodové dveře; 10 % na kování a doplňky

JÍVKA, Hodkovice 304 www.volny.cz/preciz 15 % sleva oproti ceníku BHR 2008

Móda, wellness, péče o tělo JESKYŇKA SOLNÁ NÁCHOD NÁCHOD, Husovo náměstí 542 www.jeskynkasolna.cz 20 % na jednotné vstupné do Solné jeskyňky v Náchodě

MONIKA HODÁČOVÁ SOLNÁ JESKYNĚ + SOLÁRIUM V PĚTI DOMCÍCH VE VRCHLABÍ VRCHLABÍ, Zámecká 1454 30 % vše u solné jeskyně (pobyt a masáže)

SOLNÁ JESKYNĚ MICHNOVKA KRATONOHY, Michnovka 40 www.solnajeskynemichnovka.wz.cz 20 % na jednorázové vstupné a permanentky na 5 nebo 10 vstupů

MALBY, NÁTĚRY – DRAK

KOSMETICKÝ SALÓN MELISSA

HRADEC KRÁLOVÉ, Ve Stromovce 671/13 www.malovanidrak.tym.cz 10 % sleva na veškeré služby

HRADEC KRÁLOVÉ, Havlíčkova 424 www.andrea-kosm.wz.cz 10 % na kosmetické a vizážistické služby

HRAČKY A PAPÍRNICTVÍ U KALÍŠKU NÁCHOD, Volovnice 437 10 % při nákupu nad 500 Kč

FINANČNÍ PORADENSTVÍ – JANA SEMERÁKOVÁ NÁCHOD, Kamenice 138 50 % na nezávaznou konzultaci. Dárek při sjednání jakéhokoli produktu

HYPOCENTRUM MODRÉ PYRAMIDY

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ STREVL s.r.o.

HRONOV, Dvorská 40 www.bowlinghronovwebgarden.cz 10 % na vstup

KCS VRCHLABÍ, Krkonošská 16 www.kcs.cz 10 % na nákup

TEXTIL JIŘÍ RUMMEL HRONOV, Hostovského 657 10 % na veškeré zboží na prodejně s výjimkou již zlevněného zboží nebo zboží v akci

KREJČOVSTVÍ – OPRAVY ODĚVŮ NÁCHOD, K Brodu 87 www.chalupakbrodu.ic.cz 5 % na nabízené služby

ŠPINDLERŮV MLÝN, Labská 111 www.orea.cz 20 % do Wellness Centra Hotelu Arnika

HOTEL HORAL ŠPINDLERŮV MLÝN, Svatopetrská 280 www.orea.cz 20 % do Wellnes Centra Hotelu Horal

BARTOŇ SLUŽBY – PRECIZ

BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH, Bartošovice v Orlických horách 15 www.kopecek.neratov.cz 10 % na exkurze do dílen s předváděním řemesel

SAUNA HRONOV

HOTEL ARNIKA – WELLNESS CENTRUM

Auto-moto

SDRUŽENÍ NERATOV s.r.o. – CHRÁNĚNÉ DÍLNY KOPEČEK

HRADEC KRÁLOVÉ, Chelčického 445 www.jeskyne-hk.cz 10 % na vstup do Solno-jodové jeskyně Oáza

POLICE NAD METUJÍ, Radimovská 82 www.sauna.policenadmetuji.cz 10 % na 2 hodin. vstup

Přehled poskytovatelů slev v síti Rodinných pasů z Královéhradeckého kraje

TRUTNOV, Bulharská 57 www.fotogold.cz 10 % na fotografování v ateliéru, svateb, na fotografie od rozměru 20x30 cm (včetně); 5 % na ostatní fotopráce. Slevy se nevztahují na zlevněné a akční zboží, v e-shopu, při platbě kartou, slevy nelze sčítat.

HRADEC KRÁLOVÉ, ČSA 287 www.hypocentrum.cz 100 % sleva z poplatku za uzavření smlouvy pro děti narozené v roce 2009, 2010; 50 % sleva z poplatku za uzavření smlouvy pro děti narozené v roce 2008 a dříve

SOLNO – JODOVÁ JESKYNĚ OÁZA ZDRAVÍ

SAUNA POLICE NAD METUJÍ

Označení poskytovatelů:

FOTOGOLD s.r.o.

RELAXAČNÍ KYSLÍKOVÁ TERAPIE V PENZIONU PRAJZKO HRONOV, Husova 223 www.prajzko.cz 10 % při třech expozicích na osobu + balíček; 20 % při pěti expozicích na osobu + balíček; 100 % vitaminový balíček (viz předchozí slevy)

SOLNO – JODOVÁ JESKYNĚ ANIKA HRADEC KRÁLOVÉ, Bezručova 42 www.solnajeskynehk.cz 10 % sleva na pernamentky

Ostatní DŘEVÁČEK – KATEŘINA TEICHMANOVÁ TRUTNOV, Jihoslovanská 144 www.drevacek.cz 10 % při nákupu nad 500 Kč na nové zboží zakoupené v kamenném obchodě. Rodinné pasy se nevztahují na nákup v e-shopu, akční a zlevněné zboží a tuto slevu nelze dále sčítat se zákaznickou kartou Dřeváček

www.rodinnepasy.cz

HRONOV, Dvorská 40 5 % na poskytované služby

Sport YELLOW POINT spol. s r.o. ŠPINDLERŮV MLÝN, Svatopetrská 278 www.ypoint.cz 10 % na zimní a letní sportovní a adrenalinové aktivity pro velké i malé. Sleva se nevztahuje na vyjížďky na koních, mushing a firemní akce.

YELLOW POINT spol. s r.o. – POBOČKA HERLÍKOVICE VRCHLABÍ, Vrchlabí – Hořejší Vrchlabí www.ypoint.cz 10 % na zimní a letní sportovní a adrenalinové aktivity pro velké i malé. Sleva se nevztahuje na vyjížďky na koních, mushing a firemní akce.

JM SPORT BROUMOV, Na Příkopech 57 BROUMOV, U Horní brány 39 www.jm-sport.cz 10 % na veškerý sortiment

HEJDUK SPORT s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ, Gočárova 508 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Pod Lípami – ZS 459 www.hejduksport.cz 15 % při nákupu zboží

HEJDUK SPORT s.r.o. – ADVENTURE PŮJČOVNA DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH, Deštné v Orlických horách 75 www.lanovyparkdestne.cz 15 % na všechny nabízené atrakce

HEJDUK SPORT s.r.o. – LANOVÝ PARK DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Deštné v Orlických horách 75 www.lanovyparkdestne.cz 15 % na návštěvu Lanového parku

POHL SPORT s.r.o. – PŮJČOVNA A SERVIS LYŽÍ DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Deštné v Orlických horách 75 www.lanovyparkdestne.cz 15 % na nákup zboží a poskytované služby

POHL SPORT s.r.o. – SERVIS KOL DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Deštné v Orlických horách 75 www.lanovyparkdestne.cz 15 % na služby


POHL SPORT s.r.o. – SPORTOVNÍ PRODEJNA

AKTIVITY V AREÁLU MOTOBYDLO – HRONOV

CHATA DIAS

RESTAURACE HOTELU U BERÁNKA

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Deštné v Orlických horách 75 www.lanovyparkdestne.cz 15 % na nákup zboží a poskytované služby

HRONOV, Velký Dřevíč 95 www.motokary-motobydlo.cz 5 % na všechny sportovní aktivity

ŠPINDLERŮV MLÝN, Svatý Petr 143 www.chatadias.cz 10 % na ubytovací služby

SKIAREÁL STOH SVATÝ PETR

BOWLING HRONOV

CHALUPA U SUPA

NÁCHOD, Masarykovo náměstí 74 www.hotel-beranek.cz 10 % sleva na jídla z jídelního lístku a nealko nápoje; 5 % na denní menu (polední nabídka)

HRONOV, Dvorská 40 www.bowlinghronovwebgarden.cz 5 % akční sleva 198 Kč + 5% na RP do 31. 8.; 10 % od 1. 9.

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH www.chalupausupa.cz 10 % z ceny za ubytování

FITNESS HRONOV

HOTEL ORLICE

HRONOV, Dvorská 40 www.bowlinghronovwebgarden.cz 10 % na vstup

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH, Deštné v Orlických horách 184 www.hotelorlice.wz.cz 10 % na ubytování

ŠPINDLERŮV MLÝN www.stoh.cz 40 % na lyžování (skipas)

SKOL MAX SKI SCHOOL, a. s. – LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ PŮJČOVNA A ŠKOLA ŠPINDLERŮV MLÝN, Svatopetrská 297 www.skolmax.cz 10 % na služby lyžařské a snowboardové půjčovny + školy

SKOL MAX SKI SCHOOL, a. s. LANOVÝ PARK ŠPINDLERŮV MLÝN, Svatopetrská 297 www.skolmax.cz 15 % vstup do lanového parku na zámku Hrubá Skála v Českém ráji

KOUPALIŠTĚ CHLUMEC NAD CIDLINOU CHLUMEC NAD CIDLINOU, Na Hatích www.chlumecnc.cz 10 % na vstupné

SUN SKI&BOARD SCHOOL PEC POD SNĚŽKOU, Pec pod Sněžkou 241 ŠPINDLERŮV MLÝN, Bedřichov 19 www.sunski.cz 10 % na lyžařskou a snowboardovou školu a půjčovnu

LYŽAŘSKÝ VLEK KAROSA ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH www.chata-karosa.cz 10 % na jízdné pro rodiny s dětmi

AUTOCAMP BRODSKÝ – SPORTOVNÍ RYBOLOV

RICOCHET HRONOV

PODSKALÍ – ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÉ SKÁLY

HRONOV, Dvorská 40 www.bowlinghronovwebgarden.cz 10 % na vstup

SPORTCENTRUM HELENA POLICE NAD METUJÍ, Tyršova 342 www.sportcentrumhelena.com 10 % na permanentku mimo hlavní sezónu

TENISOVÝ KURT OÚ ČESKÁ METUJE ČESKÁ METUJE www.ceskametuje.cz 10 % sleva na pronájem tenisového kurtu

BEACH HŘIŠTĚ POLICE NAD METUJÍ, Velká Ledhuje 249 10 % z pronájmu hřiště TEPLICE NAD METUJÍ 5 % sleva na jízdné

BOWLING BAR PEC POD SNĚŽKOU

HOTEL PRAHA

NECHANICE, Husovo náměstí 27 www.usimlu.cz 10 % na celkovou útratu

BROUMOV, Mírové náměstí 49 www.hotel-praha.cz 10 % na ubytování

ORLICKÁ CHATA U RAMPUŠÁKA

HOTEL ŠREJBER

BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH, Bartošovice v Orlických horách 1 www.orlickachata.cz 10 % na ubytování pro děti od 10–18 let a dospělé

ČERVENÝ KOSTELEC, náměstí T.G.M. 92 www.hotelsrejber.wz.cz 15 % na ubytování

PENZION KRYŠTOF

POLICE NAD METUJÍ www.hotel-praha.cz 7 % na ubytování

RESTAURACE NA ORLICKÉ CHATĚ

ČERVENÝ KOSTELEC www.campbrodsky.cz 50 % pro děti do 12 let

BOWLING CLUB LAGUNA

Ubytování, stravování a cestování

HOTEL ANENSKÝ MLÝN

PŮJČOVNA KOL NA STATKU ČESKÁ SKALICE, Zlíč 8 www.ubytovaninastatku.cz 100 % na půjčovné pro ubytované; 10 % na ubytování

LANOVÉ CENTRUM ADRŠPACH TEPLICE NAD METUJÍ, Dolní Adršpach www.adrcentrum.cz 20 % sleva na vstupné

ADRENALIN S INSTRUKTOREM LEZENÍ TEPLICE NAD METUJÍ, Bučnice 221 www.podskali.cz 50 % sleva na instruktorskou službu

BEZDĚKOV – PŮJČOVNA KOL BEZDĚKOV NAD METUJÍ, Bezděkov nad Metují 132 www.hotelnamyte.cz 100 % sleva na zapůjčení kol pro děti do 15 let pro ubytované

CYKLISTIKA S PRŮVODCEM TEPLICE NAD METUJÍ, Bučnice 221 www.podskali.cz 100 % sleva na průvodcovské služby pro ubytované; 100 % sleva na svačinové balíčky pro ubytované, když pojedou na výlet

BOWLING BAR NÁCHOD

ČERNÝ DŮL, Tetřeví boudy 308 10 % na ubytování

LYŽAŘSKÁ BOUDA PEC POD SNĚŽKOU ZACHRAŠŤANY, Zachrašťany 17 www.lyzarska.cz 10 % na ubytovací a restaurační služby ÚPICE, Dr. A. Hejny 133 www.stcjh.cz 10 % na ubytování

RESTAURACE SKALKA PODBŘEZÍ, Podbřezí 100 www.motel.skalka.cz 10 % na nabídku restaurace mimo polední menu

AUTOKEMP RADEČ ÚPICE, Úpice Radeč www.stcjh.cz 10 % na ubytování

PENZION ANNA BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH, Bartošovice v Orlických horách 3 www.ceskehory.cz/annapenzion 10 % na ubytování

PENZION KOVÁRNA JIČÍN, Bukvice 33 www.restaurace-kovarna.cz 10 % na ubytování v Penzionu Kovárna,

MOTEL SKALKA

EURO AIR CAMP VRCHLABÍ

KOLOBĚŽKY PRO DOSPĚLÉ – PŮJČOVNA

HOTEL STOH

HORNÍ RADECHOVÁ, Horní Radechová 107 www.ubytovani-chalupa.cz 5 % na půjčovné

ŠPINDLERŮV MLÝN, Svatý Petr 205 www.stoh.cz 20 % na ubytování

PŮJČOVNA KOL A KOLOBĚŽEK NA KYLAROVĚ STATKU

OBČERSTVENÍ S PRODEJNOU – MARIE VYCHYTILOVÁ

NÁCHOD, Na horním konci 31 www.kylaruvstatek.cz/ 10 % na půjčovné

SLATINA NAD ZDOBNICÍ, Říčky v Orlických horách 119 www.chata-karosa.cz 10 % na ubytování vč. stravování pro rodiny s dětmi od 1. 4. – 15. 12.

ÚPICE, Regnerova 769 www.stcjh.cz 10 % na ubytování

LÁNOV, Prostřední Lánov 172 www.euro-air-camp.cz 15 % na ubytování; 10 % na bowling

RESTAURACE ANENSKÝ MLÝN

CHATA KAROSA

UBYTOVNA SPARTA

NÁCHOD, Plhovská 340 www.bowling-nachod.cz 10 % na pronájem drah.

ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH, Říčky v Orlických horách 381 www.anenskymlyn.cz 100 % sleva na ubytování při pobytu nad 7 nocí pro dítě do 10 let věku, každou další noc zdarma ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH, Říčky v Orlických horách 381 www.anenskymlyn.cz 100 % sleva na ovocný nápoj k hlavnímu jídlu min za 100 Kč

MĚSTSKÝ PENSION

PODBŘEZÍ, Podbřezí 100 www.motel.skalka.cz 10 % na ubytování

HOTEL U BERÁNKA NÁCHOD, Masarykovo náměstí 74 www.hotel-beranek.cz 25 % sleva na ubytování při 2-denním a vícedenním pobytu; 15 % sleva na ubytování na 1 noc

KAVÁRNA HOTELU U BERÁNKA

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, Orlické Záhoří 600 10 % při nákupu nad 200 Kč (nevztahuje se na tabákové výrobky)

ČERVENÝ KOSTELEC www.campbrodsky.cz 15 % při útratě nad 300 Kč

RESTAURACE U ŠIMLŮ

BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH, Bartošovice v Orlických horách 1 www.orlickachata.cz 100 % sleva na kávu, čaj nebo džus k hlavnímu jídlu

HLUŠEC S.R.O. – TETŘEVÍ BOUDY

AUTOCAMP BRODSKÝ – VODNICKÁ RESTAURACE

HOTEL ČERNÝ KŮŇ

PEC POD SNĚŽKOU, Pec pod Sněžkou 327 www.bowlingbar.market.cz/ 10 % odehrané 2 hodiny bowlingu z celkové ceny bowlingu

NÁCHOD, Jugoslávská 33 www.laguna-nachod.cz 20 % na pronájem bowlingových drah

ČERVENÝ KOSTELEC www.campbrodsky.cz 10 % na ubytování při 7 a vícedenním pobytu

TEPLICE NAD METUJÍ, Bučnice 221 www.podskali.cz 10 % sleva na ubytování pro děti do 15 let

ČERNÝ DŮL, Černý Důl 129 www.ubytovani-cernydul.cz 25 % na ubytování

SKI AREL KAMENEC

AUTOCAMP BRODSKÝ

NÁCHOD, Masarykovo náměstí 74 www.hotel-beranek.cz 5 % na denní menu (polední nabídka); 10 % sleva na jídla ze stálého jídelního lístku a nealko nápoje

www.rodinnepasy.cz

ČERVENÝ KOSTELEC, Boženy Němcové 67 5 % na ubytování

CHATOVÝ AREÁL ZDĚŘINA

RESTAURACE PRAHA BROUMOV, Mírové náměstí 49 www.hotel-praha.cz 10 % na nabídku restaurace mimo poledního menu a cigaret

HOSTINEC U KAMNNÉHO STOLU SOLNICE, Komenského 54 www.zamecek-solnice.cz 10 % na nabídku restaurace mimo poledního menu, alkoholu

ZÁMEČEK – SOLNICE SOLNICE, Komenského 54 www.zamecek-solnice.cz 10 % na ubytování

ČAPKŮV STATEK HOŘIČKY, Chlístov 20 10 % na ubytování

CHALUPA NA ČTYŘCE ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH, Nebeská Rybná 2 10 % na ubytování

PENZION V CHALOUPCE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Láň 295 www.penzionvchaloupce.cz 100 % na snídani

UBYTOVÁNÍ NA STATKU ČESKÁ SKALICE, Zlíč 8 www.ubytovaninastatku.cz 10 % na ubytování; 100 % na půjčovné kol pro ubytované

RESTAURACE BESEDA JAROMĚŘ, Lidická 6 www.beseda.jex.cz 10 % sleva při útratě nad 100 Kč (mimo alkoholu a cigaret)

BUFET 28 JAROMĚŘ, náměstí ČSA 28 www.web.quick.cz/hotel28 10 % na nabídku bufetu při minimální útratě 50 Kč

HOSTINEC VE STATKU PROVODOV-ŠONOV, Provodov-Šonov 32 www.atcrozkos.cz/maryska 100 % sleva na ubytování pro děti do 3 let; 50 % sleva na ubytování pro děti do 10 let

HOTEL 28 JAROMĚŘ, náměstí ČSA 28 www.web.quick.cz/hotel28 10 % na ubytování


MOTEL EDISON

PENZION SLUNOVRAT

RESTAURACE ASTRA

OBČERSTVENÍ DK

ČESKÁ SKALICE, Kleny 46 www.moteledison.cz 5 % na ubytování při pobytu delším jak dva dny; 10 % na ubytování při pobytu delším jak 7 dní

TEPLICE NAD METUJÍ, Zdoňov 72 www.montana.trekking.cz 100 % sleva na jedno dítě s jedním sourozencem a oběma rodiči (tzn. 2 rodiče+děti=1dítě zdarma); 20 % sleva na dvě děti s jedním rodičem; 20 % sleva na jedno dítě s oběma rodiči; 10 % sleva na jedno dítě s jedním rodičem; 50 % sleva na dvě a více dětí s oběma rodiči

TEPLICE NAD METUJÍ, Al. Jiráska 117 www.mlynteplice.cz 5 % sleva na účet na 300 Kč (při objednání služeb je nutné nahlásit, že rodina vlastní RP)

ŽĎÁRKY, Žďárky 144 10 % při útratě nad 200 Kč, mimo tabákových výrobků

PENSION WUNSCH JAROMĚŘ, A. Heidricha 23 www.pension-wunsch.cz 10 % na ubytování

PIZZERIE 28 JAROMĚŘ, náměstí ČSA 28 www.web.quick.cz/hotel28 10 % na nabídku pizzerie při minimální útratě 100 Kč

RESTAURACE EDISON ČESKÁ SKALICE, Kleny 46 www.moteledison.cz 5 % na nabídku restaurace při minimální útratě 100 Kč, mimo poledního menu, alkoholu – pouze při platbě vhotovosti

SAMOOBSLUŽNÁ JÍDELNA 28 JAROMĚŘ, náměstí ČSA 28 www.web.quick.cz/hotel28 10 % na nabídku jídelny při minimální útratě 50 Kč

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ – NA ŠPICI JAROMĚŘ, Hradecká 245 100 % sleva na 1 dítě do 6-ti let; 50 % sleva na děti do 12-ti let; 15 % pro rodiny s dětmi, min 1 rodič a 1 dítě na víkendové pobyty (Pá–Ne)

HOTEL U BROUČKA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Husovo nám. 1245 www.hotelubroucka.cz 10 % na ubytování při minimálním pobytu 3 nocí

RESTAURACE U BROUČKA

RESTAURACE HOTELU ORLÍK TEPLICE NAD METUJÍ, Střmenské podhradí 181 www.hotel.orlik-cz.com 5 % sleva v restaurace bez alkoholických nápojů

RESTAURACE SEVERKA TEPLICE NAD METUJÍ, Střmenské podhradí 183 www.penzion-adrspach.cz 10 % sleva na nabídku restaurace při útratě nad 300,– Kč

RESTAURACE SKALNÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ, Dolní Adršpach 119 www.hotelskalnimesto.cz 100 % sleva na oplatek k hlavnímu jídlu v min. hodnotě 80,– Kč pro rodiče i děti

ROUBENKA JAVOR 33 TEPLICE NAD METUJÍ, Javor 33 www.javor33.estranky.cz 100 % sleva pro 2 děti do 10 let při ubytování min. 6 osob celkem

TURISTICKÁ UBYTOVNA BUČNICE TEPLICE NAD METUJÍ, Teplice nad Metují www.autokemp.wz.cz 100 % sleva na jeden žeton do sprch při pobytu 1–3 dny; 100 % sleva na dva žetony do sprch při pobytu 3 a více dní pro dospělé

UBYTOVÁNÍ NA EKOFARMĚ TŮMOVÁ TEPLICE NAD METUJÍ, Javor 31 5 % na ubytování

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Husovo nám. 1245 www.hotelubroucka.cz 5 % na nabídku restaurace, mimo alkoholu, cigaret a platby stravenkami

CHATA BABETA

AUTOKEMPINK BUČNICE

DOLNÍ RADECHOVÁ, Nachovská 269 www.penziontereza.cz 10 % sleva na ubytování

TEPLICE NAD METUJÍ, Teplice nad Metují www.autokemp.wz.cz 100 % sleva na jeden žeton do sprch při pobytu 1–3 dny; 100 % sleva na dva žetony do sprch při pobytu 3 a více dní pro dospělé

EKOFARMA TŮMOVÁ – PRODEJ BIOPRODUKTŮ TEPLICE NAD METUJÍ, Javor 78 5 % při nákupu nad 1000,– Kč

HOTEL ORLÍK TEPLICE NAD METUJÍ, Střmenské podhradí 181 www.hotel.orlik-cz.com 10 % sleva na ubytování

LETNÍ TERASA SKALNÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ, Dolní Adršpach 119 www.hotelskalnmesto.cz 100 % sleva na oplatek k hlavnímu jídlu v minimální hodnotě 80,– Kč pro rodiče i děti – neomezeně

LUBOMÍR ŘEHŮŘEK HRADEC KRÁLOVÉ, Komenského 256 10 % sleva na kompletní sortiment kavárny

PENZION MONTANA TEPLICE NAD METUJÍ, Zdoňov 74 www.montana-trekking.cz 10 % sleva na 1 dítě s jedním rodičem; 20 % sleva na 2 děti s jedním rodičem; 20 % sleva na 1 dítě s oběma rodiči; 100 % sleva na jedno dítě s jedním sourozencem a oběma rodiči (tzn. 2 rodiče + 2 děti = 1 dítě zdarma; 50 % sleva na 2 a více dětí s oběma rodiči

PENZION SEVERKA TEPLICE NAD METUJÍ, Střmenské Podhradí 183 www.penzion-adrspach.cz 25 % sleva na pronájem celého penzionu (21 lůžek + 2 přistýlky, mimo 1.7.–31.8. a 19.12.–10.1.); 10 % sleva na ubytování pro děti do 15 let

AREÁL CHATEK METUJE ADRŠPACH, Rooseveltova 276 www.penzion.metuje.eu 10 % z ceny ubytování při obsazení chaty alespoň 3 osobami

HOTEL NA MÝTĚ

OBČERSTVENÍ U PEŇÁKA

RESTAURACE SLAVIE

TEPLICE NAD METUJÍ, Dolní Adršpach 84 www.sweb.cz/upenaka/ 100 % sleva 0,3 dcl kofoly při útratě min 90 Kč; 100 % sleva na moučník při útratě min 250 Kč

PENSION ADRŠPACH ADRŠPACH, Dolní Adršpach 24 www.adrspach-skaly.cz 10 % na ubytování od 1. 11. – 31. 3.; 5 % na ubytování od 1. 4. – 31. 10.

PENZION METUJE ADRŠPACH, Rooseveltova 276 www.penzion.metuje.eu 10 % z ceny ubytování při obsazení pokoje nebo chaty alespoň 3 osobami

PENZION POD LESEM JÍVKA, Hodkovice 304 www.podlesem.adrspach.cz 100 % sleva na ubytování pro děti do 3 let; 9 % sleva na ubytování při pobytu delším jak 3 noci pro rodiče a děti; 18 % sleva na ubytování při pobytu delším jak 7 nocí pro rodiče a děti

RESTAURANT NA MÝTĚ

PENSION NA HRADČANECH NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Na Hradčanech 1095 www.penziony.cz/nove-mesto-nad-metuji/penzion-nahradcanech 10 % sleva na ubytování v min. počtu 3 osob a max. 4 osob; 100 % sleva na ubytování pro děti do 10 let

ČESKÁ KUCHYNĚ – RESTAURACE U TRUNEČKŮ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Havlíčkova 163 10 % sleva na nabídku restaurace mimo alkoholu a cigaret, při min.útratě 100 Kč

LAHŮDKY SARKA FARKA JAROMĚŘ, Nábřeží 805 5 % při nákupu nad 100 Kč; 6 % při nákupu nad 200 Kč; 10 % při nákupu nad 500 Kč

VINÁRNA U TRUNEČKŮ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Havlíčkova 163 10 % sleva na nabídku vinárny mimo tvrdého alkoholu a cigaret při útratě 150 Kč

KAMIL MÖLLER JAROMĚŘ, Dolecká 117 www.mo-restaurant.cz 15 % sleva na polední menu + drobná pozornost pro dítě

AUTOKEMP VELKÝ DŘEVÍČ HRONOV, Velký Dřevíč www.autokempvelkydrevic.cz 10 % sleva na ubytování při sedmi a vícedenním pobytu; 100 % sleva na zapůjčení sportovního vybavení, kromě tenisových kurtů a půjčovny kol

APARTMÁNY – UBYTOVÁNÍ VE MLÝNĚ TEPLICE NAD METUJÍ, Palackého 16 www.mlynteplice.cz 10 % na ubytování pro děti v sezóně; 10 % na ubytování pro děti a dospělé mimo sezónu; 5 % na ubytování pro dospělé v sezóně

RELAX NA CHALUPĚ K BRODU NÁCHOD, K Brodu 87 www.chalupakbrodu.ic.cz 100 % na využití bazénu, sportovních potřeb a přenosného grilu

ADRŠPACH, Dolní Adršpach 24 www.adrspach-skaly.cz 10 % na nabídku restaurace

PENZION TEREZA

NÁCHOD, Na Horním konci 31 www.kylaruvstatek.cz/ 20 % na ubytování pro děti do 15 let při pobytu delším jak 3 dny mimo období 1. 7.–31. 8. a 25. 12.–3. 1.

BEZDĚKOV NAD METUJÍ, Bezděkov nad Metují 132 www.hotelnamyte.cz 100 % sleva na ubytování pro děti do 12 let

RESTAURACE ADRŠPACH

TEPLICE NAD METUJÍ, Nerudova 254 5 % sleva na ubytování

PENZION KYLARŮV STATEK

BEZDĚKOV NAD METUJÍ, Bezděkov nad Metují 132 www.hotelnamyte.cz 10 % sleva na nabídku restaurantu při minimální útratě 250 Kč

UBYTOVÁNÍ U PEŇÁKA ADRŠPACH, Dolní Adršpach 84 www.sweb.cz/upenaka/ 10 % na ubytování nad 3 noci

AUTOKEMP NÁCHOD

NÁCHOD, Němcové 858 www.hotel-mgslavie.cz 10 % při konzumaci nad 250 Kč, nevztahuje se na polední menu, alkohol, cigarety

PENZION U KOCOURA SOLNICE, Vašátkova 26 www.kocoursolnice.cz/ 100 % na ubytování pro dítě do 6 let; 10 % na ubytování nad 3 noci

PRIVÁT MAŠKOVI NÁCHOD, Lázeňská 39 www.ubytovani-nachod.cz 50 % na ubytování pro děti do 6 let; 10 % na ubytování pro děti od 6 do 12 let

RESTAURANT U KOCOURA SOLNICE, Vašátkova 26 www.kocoursolnice.cz 10 % na nabídku restaurace při útratě nad 500 Kč, nevztahuje se na alkohol a cigarety

CHATA DEŠTNÁ DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH, Deštné v Orlických horách 106 5 % na ubytování

PENZION AMERIKA NÁCHOD, Osada Amerika 10 % na ubytování

PENZION PRAJZKO – RESTAURACE HRONOV, Husova 223 www.prajzko.cz 10 % sleva při útratě nad 300,– Kč, mimo denního menu

PENZION PRAJZKO – UBYTOVÁNÍ HRONOV, Husova 223 www.prajzko.cz 10 % na ubytování; 20 % od 4. dne ubytování

NÁCHOD, U Tábořiště 5 % na ubytování; 8 % na ubytování nad 6 nocí; 100 % na ubytování pro 1 dítě ve věku 6–15 let; 100 % na zvíře; 100 % na sprchu; 100 % na auto

RESTAURACE POD MONTACÍ

GALERIE – SLAVIE

RESTAURACE ZÁMECKÝ HOTEL

NÁCHOD, Němcové 858 www.hotel-mgslavie.cz 10 % z pronájmu

HOTEL ZIMNÍ STADION NÁCHOD NÁCHOD, Na Strži 1795 10 % na ubytování; 100 % na ubytování pro děti do 8 let; 10 % pro ubytované na dráhy v Bowling baru Náchod

CHALUPA K BRODU

NÁCHOD, Běloveská 944 10 % na nabídku restaurace při min. útratě 300 Kč, mimo pol. menu a cigaret NÁCHOD, Smiřických 1280 www.zameckyhotel-nachod.cz 10 % na nabídku restaurace při min. útratě 500 Kč, mimo pol. menu a cigaret

ZÁMECKÝ HOTEL NÁCHOD, Smiřických 1280 www.zameckyhotel-nachod.cz 10 % na ubytování

NÁCHOD, K Brodu 87 www.chalupakbrodu.ic.cz 7 % na ubytování při pobytu delším jak 7 nocí nebo 100% sleva na elektřinu při pobytu delším jak 7 nocí

ADR FOOD

CHALUPA U SKALNÍHO SKŘÍTKA

MOTOBYDLO – PENZION V HRONOVĚ

HORNÍ RADECHOVÁ, Horní Radechová 107 www.ubytovani-chalupa.cz 30 % ubytování 7 a více nocí; 20 % ubytování 2 – 6 nocí

HRONOV, Velký Dřevíč 95 www.motokary-motobydlo.cz 5 % na ubytování; 100 % na ubytování na jednu noc pro klienta, který si zakoupí jízdné v ceně 700 Kč

MG – SLAVIE – HOTEL NÁCHOD, Němcové 858 www.hotel-mgslavie.cz 10 % při pobytu nad 2 dny; 20 % při pobytu nad 5 dnů

www.rodinnepasy.cz

ADRŠPACH, Dolní Adršpach (Obecní tržnice) 10 % sleva při útratě nad 100 Kč; 15 % sleva při útratě nad 200 Kč

PIZZA FOOD ADRŠPACH, Dolní Adršpach (Obecní tržnice) 100 % sleva na 3 dcl kofoly při zakoupení pizzy


RESTAURACE RADNICE HRONOV, nám. ČSA 5 www.iradnice.cz 10 % sleva na celkový účet při platbě v hotovosti. Sleva se nevztahuje na denní menu.

RESTAURACE U PILOUSE

HRONOV, Dvorská 229 www.upilouse.wbs.cz 10 % na nabídku restaurace, mimo poledního menu, alkoholu a cigaret

PENZION MĚŠŤANSKÝ DŮM

MUZEUM BROUMOVSKA

FRÍSKE KONĚ ŠONOV

BROUMOV, Klášterní 1 www.muzeum.broumovsko.cz 100 % sleva na vstupné pro děti do 18 let

PROVODOV-ŠONOV, Šonov 47 www.konesonov.estranky.cz 10 % pro rodiče na vyjíždku v sedle; 10 % sleva na spřežení s koňmi; 50 % pro děti do 10 let na vyjížďku v sedle

MUZEUM STAVEBNICE MERKUR POLICE NAD METUJÍ, Tyršova 341 www.merkurpolice.cz 50 % sleva na základní vstupné (dospělé osoby) po předložení pasu, slevy se nesčítají

MUZEUM BOŽENY NĚMCOVÉ

HRONOV, nám. ČSA 19 www.pizzeriestella.cz 10 % sleva při útratě nad 250 Kč

SVOBODA NAD ÚPOU, nám. Svornosti 97 www.md.euweb.cz 10 % na ceny za ubytování se snídaní; 10 % na bowling; 10 % na saunu s vířivkou

HOTEL BOUDA

BISCHOFSTEIN – STANOVÝ TÁBOR

VAMBERECKÉ MUMIE

TEPLICKÉ SKÁLY s.r.o.

RESTAURANT–PIZZERIE STELLA

ČESKÁ METUJE, Česká Metuje 110 www.hotelbouda.cz 10 % na ubytování pro děti od 5–18 let

HOTEL U BERKŮ BUKOVICE, Bukovice 19 10 % na ubytování

PŮJČOVNA KOL BOUDA ČESKÁ METUJE, Česká Metuje 110 www.hotelbouda.cz 100 % sleva na půjčovné kol pro ubytované děti

RESTAURACE BOUDA ČESKÁ METUJE, Česká Metuje 110 www.hotelbouda.cz 100 % sleva na 3 dcl nealko nápoje pro děti k jídlu

RESTAURACE U BERKŮ BUKOVICE, Bukovice 19 100 % na 2 dcl kofoly při koupi jídla nad 60 Kč

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ PELLYHO DOMY POLICE NAD METUJÍ, U Damiánky 268 100 % sleva na 2 dcl točené limonády ke každému jídlu nad 60 Kč při platbě v hotovosti

UBYTOVNA TJ SPARTAK POLICE NAD METUJÍ, Radimovská 82 www.ubytovna-sauna.cz 20 % pro děti do 5 let (s nárokem na vlastní lůžko); 10 % pro děti do 10 let

AREÁL BISCHOFSTEIN – UBYTOVÁNÍ TEPLICE NAD METUJÍ, Skály 1 www.volk-company.cz 100 % sleva na ubytování pro dvě děti v rodině v červenci a srpnu

CHATOVÁ OSADA OSTAŠ ŽĎÁR NAD METUJÍ, Ostaš www.ostas.adrspach.cz 5 % sleva na ubytování v chatě pro dospělé, při pobytu min. 7 nocí

KAFÍRNA VOLK TRUTNOV, Spojenecká 61 www.kafirna-trutnov.cz 100 % sleva na každou třetí kávu; 100 % sleva na každou čtvrtou čokoládu; platí i v e-shopu

PRAŽÍRNA VOLKAFE

TEPLICE NAD METUJÍ, Skály 1 www.bisk.cz 100 % sleva na ubytování pro dvě děti v rodině v červenci a srpnu

BROUMOV, Klášterní 1 www.klaster-broumov.cz 20 % ze vstupného

TEPLICE NAD METUJÍ, Horní 13 www.teplickeskaly.com 5 Kč pro děti; 10 Kč pro dospělé; 20 Kč pro rodinu 2 + 2

JIRÁSKOVO MUZEUM

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ A.S.

Volný čas a hobby

HRONOV, Divadlo A. Jiráska www.rmn.wz.cz 10 % na vstupné

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE JULIE W. MEZEROVÉ ÚPICE, Náměstí TGM 30 www.kulturaupice.cz 25 % na dospělé vstupné

POLICE NAD METUJÍ, Klášter 1 www.rmn.wz.cz 10 % na vstupném

HRADEC KRÁLOVÉ, Pospíšilova 281/18 www.zRucne.cz 10 % na zboží, kurzy a další služby, vyjma zboží a služeb, které již aktuálně podléhají nějaké slevě nebo slevové akci v kamenném obchodě zRučně.cz; platí i v e-shopu

REGIONÁLNÍ MUZEUM – STÁLÁ EXPOZICE

HVĚZDÁRNA V ÚPICI

RODNÝ DOMEK ALOISE JIRÁSKA HRONOV, Jiráskova ulice 90 www.rmn.wz.cz 10 % na vstupném

TKALCOVSKÉ VENKOVSKÉ MUZEUM

DOMEK BOŽENY NĚMCOVÉ

TRUTNOV, Voletiny 22 www.dumpodjasanem.cz 30 % ze vstupného

ČERVENÝ KOSTELEC, ul. Boženy Němcové www.mks.cervenykostelec.cz 20 % na vstupné do domku B. Němcové

SDRUŽENÍ NERATOV s.r.o. – KOPEČEK

KINO LUNÍK

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH, Bartošovice v Orlických horách 15 www.kopecek.neratov.cz 10 % sleva na odpolední, večerní a víkendové tvořivé kurzy pro širokou veřejnost. Po dohodě je možné si u nás objednat v každé dílně tématický okruh.

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ, Hradecká 1250/2 www.svkhk.cz 10 % na roční registrační poplatek

ULITA ČERNILOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČERNILOV, Černilov 215 www.ulita.cernilov.eu 10 % na kurzovné v kroužcích a kurzech pořádaných o.s. Ulita Černilov HRADEC KRÁLOVÉ, Mánesova 781 www.kosmas.cz 10 % na sortiment knihkupectví

ORLICKÁ GALERIE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Zámek 1 www.moh.cz 100 % na 1 dítě do 15 let v doprovodu obou rodičů

MUZEUM HRAČEK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

EKOFARMA TŮMOVÁ – PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESEL TEPLICE NAD METUJÍ, Javor 31 100 % na předvádění remesel pro ubytované

JIČÍN, Lošťákova 409 www.mpcr.cz 15 % na vstupné

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V NÁCHODĚ NÁCHOD, Smiřických 272 www.gvun.cz 10 % z rodinné vstupenky – oba rodiče, alespoň 1 dítě; 100 % z dětské vstupenky – jeden rodič, alespoň jedno dítě

CHATA BETYNKA

BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER

TEPLICE NAD METUJÍ, Skály 1 www.volk-company.cz 10 % sleva z celkové ceny jídla

ČERVENÝ KOSTELEC, ul. 5. května 1072 www.mks.cervenykostelec.cz 20 % na vybrané akce

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Staré náměstí 62 www.muzeumhracek.cz 100 % na papírovou vystřihovánku nebo foto pro děti

STÁRKOV, Vápenka 2 www.ranchgallop.com 15 % na ubytování

RESTAURACE – BISCHOFSTEIN

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Zámek 1 www.moh.cz 40 % na dítě do 15 let

CHLUMEC NAD CIDLINOU, Kozelkova 25 10 % na vstupné

RANCH GALLOP – MALÉ POŘÍČÍ

ČERVENÝ KOSTELEC, Manž. Burdychových 367 www.mks.cervenykostelec.cz 20 % na promítané filmy

MUZEUM A GALERIE ORLICKÝCH HOR – MUZEJNÍ EXPOZICE

MĚSTSKÉ MUZEUM LORETA

MUZEUM PŘÍRODY ČESKÝ RÁJ

PEC POD SNĚŽKOU, Pec pod Sněžkou 198 www.betyna.cz 30 % na ubytování pro děti do 12 let; 10 % na veškeré služby

NÁCHOD, Masarykovo náměstí 18 www.rmn.wz.cz 10 % na vstupném

ÚPICE www.obsupice.cz 50 % na vstupném

KNIHKUPECTVÍ KOSMAS

RANCH GALLOP – VÁPENKA

MUZEUM MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

zRUČNĚ.cz

TRUTNOV, Spojenecká 61 www.kafirna-trutnov.cz 10 % sleva na čerstvě upraženou kávu zakoupenou přímo z pražírny NÁCHOD, Malé Poříčí www.ranchgallop.com 15 % na ubytování v penzionu

ČESKÁ SKALICE, Maloskalická 47 www.bozenanemcova.cz sleva ve výši zlevněného vstupného

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Na Zadomí 1210 www.muzeum-nmnm.cz 20 % sleva na plné a snížené vstupné (nevztahuje se na rodinné vstupné) pro min. dvě osoby z rodiny

MĚSTSKÉ MUZEUM NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, Štefánkova 1029 www.zoodvurkralove.cz/ 10 % na vstup do ZOO Dvůr Králové : na denní i večerní vstupné (večerní safari). Sleva se vztahuje i na rodinné vstupné.

KRYTÁ MOTOKÁROVÁ HORSKÁ DRÁHA HRONOV, Velký Dřevíč 95 www.motokary-motobydlo.cz 5 % na jízdné; 100 % na ubytování pro jezdce, který si zakoupí jízdné v ceně 700 Kč

SPOLEK VOJENSKÉ HISTORIE T-S 20 PLÁŇ ČESKÁ METUJE, Česká Metuje 51 www.t-s20.unas.cz 10 Kč z každé vstupenky (vstup do objektu + akce)

CENTRUM PŘÁTELSKÉ RODINĚ – BUDULÍNEK HRADEC KRÁLOVÉ, Karla IV 430 www.salinger.cz 10 % sleva na pořádané kurzy Salingerem (angličtina pro nejmenší, předškoláky a logopedie); 10 % sleva na permanentky na cvičení pořádané Salingerem (těh. cvičení, těh. jóga pro zač., P-class – cvičení po porodu, rehab. cvičení po porodu); 10,– Kč za každou hodinu v hlídacím koutku

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽACLÉŘ ŽACLÉŘ, Rýchorské nám. 10 www.zacler.cz 30 % na vstupné do muzea

ZÁMEK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Kolowratská 1 www.kolowrat.com 25 % z rodinného vstupného kombinovaného (z 320 Kč na 240 Kč – I. a II. okruh dohromady); 10 % z rodinného vstupného základního (z 200 Kč na 180 – I. a II. prohlídkový okruh jednotlivě)

JIRÁSKOVA CHATA – ROZHLEDNA NÁCHOD, Dobrošov 71 www.hshronov.cz 100 % sleva na vstup jednoho dítěte v doprovodu rodiče

DOVOLENÁ V SEDLE – MALÉ POŘÍČÍ NÁCHOD, Malé Poříčí www.ranchgallop.com 100 % sleva na 15 min k hodinové projížďce

DOVOLENÁ V SEDLE – VÁPENKA STÁRKOV, Vápenka 20 www.ranchgallop.com 100 % sleva na 15 min k hodinové projížďce

AREÁL BRODSKÝ ČERVENÝ KOSTELEC www.campbrodsky.cz 50 % na vstup (neplatí na akce pořádané jinými provozovateli)

Zdravotnictví

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Na Zadomí 1226 www.infocentrum-nmnm.cz 20 % na plné a snížené vstupné (nevztahuje se na rodinné vstupné/pro min.2osoby z rodiny)

LÉKÁRNA RENT-PHARM CENTRUM

BROUMOV, Klášterní 1 www.klaster-broumov.cz 10 % ze vstupného

DŘEVĚNÝ KOSTEL PANNY MARIE

AREÁL BARUNČINY ŠKOLY

LÉKÁRNA NA PROUDU

ČESKÁ SKALICE, Boženy Němcové 9 www.bozenanemcova.cz sleva ve výši zlevněného vstupného

HRADEC KRÁLOVÉ, SNP 593 www.lekarnanaproudu.cz 5 % sleva na všechno

BROUMOV, Křinická www.klaster-broumov.cz 20 % ze vstupného

www.rodinnepasy.cz

HRADEC KRÁLOVÉ, Víta Nejedlého 1063 www.rent-pharm.cz 5 % na nákup


strana 5 | říjen 2010 | U nás v kraji

Vesnice roku slavila titul

Nepolisy na Královéhradecku se letos staly krajskou Vesnicí roku. Zvítězily v rekordní konkurenci dalších 36 obcí, které se v letošním roce do soutěže přihlásily. Nepolisy uspěly především díky kvalitnímu rozvoji obce, udržování venkovských tradic či aktivní spolkové činnosti. V obci se staví nové rodinné domy, byla vybudována čistírna odpadních vod a splašková kanalizace, byly rekonstruovány místní komunikace, obecní úřad, vodovod či tělocvična místní základní školy. Obec chce v budoucnu

postavit například cyklostezku, sběrný dvůr a rozšířit mateřskou školu. V Nepolisech rovněž žijí společenským a kulturním životem, udržují venkovské tradice, aktivně v nich působí spolkové organizace. Modrou stuhu za společenský život letos získala Dolní Kalná, Bílou stuhu za činnost mládeže Sovětice, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Lovčice a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského

subjektu Božanov. Dalších pět obcí pak získalo Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje a k tomu odměnu 30 tisíc korun. Soutěž Vesnice roku se každoročně těší v Královéhradeckém kraji velkému zájmu. Letošní počet 37 přihlášených obcí byl největší ze všech krajů v republice. V minulém ročníku soutěže se v regionu ucházelo o titul nejlepší obce dokonce pět desítek vesnic.

Udělená ocenění v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku »» Nepolisy - Zlatá stuha za vítězství v krajském kole »» Dolní Kalná – Modrá stuha za společenský život »» Sovětice – Bílá stuha za činnost mládeže »» Lovčice – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí »» Božanov – Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Cena hejtmana Královéhradeckého kraje: »» Miletín – za provázanost krajiny s historií »» Velké Petrovice – za spolupráci spolků »» Batňovice – za vedení knihovny »» Libčany – za naučnou stezku »» Dobrá Voda – za vedení kroniky

Diplomy Královéhradeckého kraje: »» Vysoká nad Labem – za úctu k historii »» Vrbice – za péči o sakrální památky »» Žár nad Metují – za originální zpracování historie »» Dolní Přím – za vytváření podmínek pro využívání volného času

Věcná cena hodnotitelské komise Vesnice roku: »» Studnice – za trvale udržitelný rozvoj venkova

Cena Spolku pro obnovu venkova: »» Markvartice – za péči o vesnickou architekturu SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ. Na konci srpna proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže, hostitelem byly právě Nepolisy, které v krajském kole zvítězily.

Cena naděje pro živý venkov: »» Pšánky

K projektům za stovky milionů se stát otočil zády Liberk začíná stavět, Projekty, na které Královéhradecký kraj získal stovky milionů korun z Evropské unie, mohou skončit dříve, než začaly. Stát totiž náhle oznámil, že nebude evropské projekty z Regionálního operačního programu nadále kofinancovat. Kraj by tak nemohl začít například s plánovanými opravami silnic druhé a třetí třídy či s dalším rozvojem cestovního ruchu. „Ministerstvo financí zcela náhle prohlásilo, že již nadále nebude kofinancovat projekty z Regionálního operačního programu, na které dosud poskytovalo 7,5 procenta z celkové částky. Královéhradecký kraj má již přitom podané žádosti za stovky milionů korun. Stát tímto rozhodnutím brzdí další zdravý rozvoj regionu. Krajský rozpočet je totiž již nyní napjatý kvůli poklesům příjmů a nemůže ustát náhlá vydání v řádech desítek milionů korun,“ řekl vicehejtman Josef Táborský. Královéhradecký kraj by v letošním roce chtěl podat žádosti o dotace z Evropské

unie za zhruba dvě miliardy korun, z toho připadá více než 400 milionů korun právě na Regionální operační program, ze kterého se mimo jiné financují právě opravy silnic či rozvoj cestovního ruchu. V případě silnic se počítalo například s opravami opěrných zdí na silnici z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna za téměř 76 milionů korun, s opravami silnice v úseku Roveň – Rychnov nad Kněžnou za více než 28 milionů korun či s moder-

nizací osmi mostů na území celého regionu za necelých 79 milionů korun. Čerpání evropských dotací je pro Královéhradecký kraj významným zdrojem investic. Jeho důležitost stoupá i v kontextu toho, že je možné na peníze z Bruselu dosáhnout ve stávajícím režimu už jen do roku 2013. Královéhradecký kraj v letošním roce vyčlenil na kofinancování evropských projektů 210 milionů korun, což je o sto milionů více než v loňském roce.

DOKONČENÍ OPRAV OPĚRNÉ ZDI PODÉL LABE. Část regulační opěrné zdi u silnice vedoucí z Vrchlabí na Špindlerův Mlýn se podařilo za evropské zdroje opravit. Kraj chce v rekonsrukci pokračovat, financování tohoto projektu je však nyní ohroženo.

kraj podporuje rozvoj vodovodů Více než pět desítek obyvatel obce Liberk – Bělá na Rychnovsku bude mít díky novému vodovodu zajištěn bezproblémový přísun pitné vody. Na vybudování vodovodu přispěl Královéhradecký kraj téměř třemi miliony korun. Jde o jednu ze staveb z oblasti malých vodohospodářských projektů, které kraj svými dotacemi dlouhodobě podporuje. „Kraj každým rokem poskytuje malým obcím finanční podporu na stavbu či modernizaci vodovodů a kanalizací. V letošním roce na tyto projekty dá více než 57 milionů korun, což je zhruba o 14 milionů více než v loňském roce,“ řekl Jan Tippner, radní odpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství. V místní části obce Liberk – Bělá v posledních letech ubývá pitné vody ve studních, které zásobují jednotlivé domácnosti. Nově vybudované vodovodní řady v celkové délce 1100 metrů zajistí více

než pěti desítkám obyvatel přísun kvalitní vody z již vybudovaného skupinového vodovodu Liberk – Hláska - Bělá. Náklady na výstavbu nového vodovodu činí 3,6 milionu korun, přičemž Královéhradecký kraj přispívá dotací ve výši 2,7 milionu. Projekt bude dokončen nejpozději v roce 2011. Královéhradecký kraj poskytuje tyto dotace na projektovou přípravu nebo realizaci staveb s cílem pomoci malým obcím splnit přísné normy evropské a národní legislativy. Zároveň kraj dotacemi zlepšuje situaci v zásobování pitnou vodou v obcích, které nemají vlastní vodovodní síť s dostatečným množstvím kvalitní pitné vody. Obce mohou své projekty předkládat během celého roku, přičemž uzávěrka pro příjem žádostí je vždy k 31. březnu. Na modernizaci obecních vodohospodářských sítí vyplatil Královéhradecký kraj od roku 2004 do loňska více než 330 milionů korun.


U nás v kraji | říjen 2010 | strana 6 Silničáři dokončují rekonstrukci mostu u Vysoké nad Labem Stavbaři dokončují rozsáhlou rekonstrukci mostu ve Vysoké nad Labem, který byl již ve velmi špatném technickém stavu. Za modernizaci stavby zaplatil Královéhradecký kraj zhruba sedm a půl milionu korun, většinu těchto financí se podařilo získat z fondů Evropské unie.

„Náklady na rekonstrukci mostu přes Labe činily kolem sedmi a půl milionu korun. Většinu těchto financí kraj získal z fondů Evropské unie. Dělníci ve Vysoké nad Labem opravili mostovku, vyměnili poškozené prvky konstrukce mostu, opravili její nátěr a nosnou konstrukci rovněž zesílili,“ uvedl krajský radní pro dopravu Josef Ješina. Práce trvaly několik měsíců. Po rekonstrukci se výrazně zvýší bezpečnost mostu.

V letošním roce chce kraj získat na rekonstrukce silnice další dopravní stavby asi 442 milionů korun z Evropské unie. Další desítky milionů silničáři prostaví i v projektech na vylepšení silniční infrastruktury regionu, které byly schváleny již v minulém roce. V regionu je celkem 3773 kilometrů silnic. Z toho 443 kilometrů tvoří silnice první třídy v majetku státu, zbylé silnice druhé a třetí třídy jsou ve vlastnictví kraje.

Kraj letos rozdělí na dotacích více než sto milionů korun Více než sto milionů korun v letošním roce Královéhradecký kraj rozdělí prostřednictvím svých dotací. Peníze půjdou mimo jiné na opravy památek, podporu cyklostezek a turistického ruchu, sport a tělovýchovu, sociální služby, ochranu přírody, protipovodňovou ochranu, nakládání s odpady, praktickou péči o přírodní prostředí či výstavbu a modernizaci vo-

dovodů a kanalizací. „Peníze z krajských dotačních programů mohou získat obce, různé instituce či subjekty nebo jednotlivci. V letošním roce Královéhradecký kraj rozdělí více než sto milionů korun do oblasti cestovního ruchu, kultury a památkové péče, školství a volnočasové aktivity, životní prostředí a zemědělství, sociální oblasti, obcím a mikroregio-

nům,“ řekl náměstek hejtmana Josef Táborský. Na malé vodohospodářské projekty dostanou obce asi 57 milionů korun. Více než dva miliony korun jdou na-

Služby pro cestující by mohly vylepšit miliony ze Švýcarska Přístřešky pro lidi, kteří cestují autobusy, a na čtyři desítky velkých i malých informačních tabulí by mohl Královéhradecký kraj pořídit za peníze z takzvaných švýcarských fondů. Do regionálního systému veřejné autobusové dopravy by mohlo přijít na tyto účely více než 30 milionů korun. „Pokud bude projekt schválen, bude ho kraj realizovat v letech 2012 až 2013. Kofinancovat ho bude dalšími více než pěti miliony korun. Za peníze budou zhotoveny přístřešky na autobusových zastávkách, točny pro autobusy a informační tabule pro cestující,“ řekl krajský radní pro dopravu Josef Ješina.

Tři přístřešky a úprava točny čeká například Červený Kostelec, čtyři přístřešky by mohly být vybudovány v Novém Bydžově. S velkými informačními tabulemi projekt počítá v 15 obcích. Malých informačních tabulí by mělo být instalováno 26. Královéhradecký kraj se snaží podmínky pro cestující neustále vylepšovat. Zavedením integrovaného systému veřejné dopravy pro celý region přibylo více autobusových spojů, jednotlivé spoje na sebe také lépe navazují. Krajem lze rovněž cestovat na jednu jízdenku vlakem i autobusem. V letošním roce kraj dotuje veřejnou autobusovou dopravu 263 miliony korun.

příklad do Žlunic na Jičínsku. Na sociální služby, na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinné aktivity poskytne kraj 26,6 milionu korun, na obnovu památek 10,5 milionu, na volnočasové aktivity, sport a tělovýchovu pak půjde 6,5 milionu a 7,5 milionu si rozdělí žadatelé na ochranu přírody, nakládání s odpady, praktickou péči o životní prostředí či protipovodňová opatření. Projekty v oblasti školství a prevence rizikového chování pak dostanou dva miliony korun. Po jednom a půl milionu korun je také určeno napří-

klad na přípravu a výstavbu cyklostezek, úpravy lyžařských běžeckých tras, aktualizaci územních plánů obcí či obnovu historických varhan. Dva miliony korun byly rozděleny mezi svazky měst a obcí, na podporu jejich činnosti. Královéhradecký kraj rovněž podpořil 3,5 miliony korun provoz cyklobusů. V oblasti regionálního rozvoje byl dále během léta vyhlášen dotační program za téměř dva miliony korun na podporu činnosti Místních akčních skupin, které se snaží o rozvoj daných regionů. Na spolupráci firem s univerzitami a vysokými školami zase kraj vyčlenil částku 1,5 milionu korun. Tato dotace bude poskytována podnikatelům, kteří si budou moci od vysoké školy nakoupit například odbornou studii, analýzu nebo zhotovení posudku. Královéhradecký kraj vypisuje dotační programy každý rok a dosud v nich již rozdělil několik stovek milionů korun. Peníze přispívají k dalšímu zdravému vývoji regionu. V řadě případů pomáhají s realizací projektů, které nemají možnost získat dotace jiným způsobem, například z evropských zdrojů. Více informací je možné najít na internetových stránkách kraje.

Nádvoří pivovaru bude do října rozkopané: děkujeme za pochopení

Zhruba na tři měsíce se nádvoří bývalého hradeckého pivovaru opět proměnilo ve staveniště. Od července stavbaři postupně opravují polovinu plochy nádvoří Regiocentra Nový pivovar, které je sídlem Královéhradeckého kraje, aby opravili jeho vadnou izolaci. Tou do některých kanceláří úřadu

či do garáží tekla voda. Zhruba do října tak návštěvníci krajského úřadu a dalších institucí a firem, které v Regiocentru sídlí, musí počítat s určitými omezeními, především při vstupu do areálu. „V první etapě rekonstrukce je uzavřena horní část nádvoří, kde je i hlavní vstup do úřadu. Během těchto prací

musí při směru z nádvoří do úřadu používat veřejnost vchod od restaurace. Do podzimu se opraví polovina nádvoří a na jaře příštího roku se stavbaři pustí do druhé poloviny plochy návdoří,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner, který zodpovídá za krajský majetek. Během června již stavební firma provedla na nádvoří zhruba dvacet sond, které naznačily potřebný rozsah oprav a jejich harmonogram. „Veškeré práce stavbaři provedou v rámci dodavatelských záruk, kraj tak za tuto rozsáhlou rekonstrukci pouze tři roky staré stavby platit nebude,“ vysvětlil náměstek Derner. „Smluvně jsou však vztahy kraje, který pivovar pořizuje na leasing a není jeho majitelem, k samotné stavbě

velice komplikované. Již od počátku je tento projekt velice problematický a na tato úskalí nyní narážíme a musíme je napravovat,“ doplnil Derner. Kraj se zároveň dohodl s majitelem Regiocentra, společností Immorent, a stavební firmou Skanska, která pivovar stavěla a provádí i generální opravu izolace nádvoří, na způsobu a čase, kdy stavební práce začnou a jak budou probíhat. Poprvé se stavbaři kvůli zatékání do objektu rekonstruovaného pivovaru, který by dokončen na podzim 2007, vrátili již vloni v létě. Stavba, která proměnila opuštěný pivovarský areál v sídlo kraje, získala v roce 2008 celostátní ocenění Stavba roku. Za pořízení pivovaru by měl kraj do roku 2017 zaplatit více než 1,8 miliardy korun.


strana 7 | říjen 2010 | U nás v kraji Do systému evropské podpory je třeba vrátit jistotu Postoj státu ke kofinancování projektů s evropskou podporou vnesl do celého systému na konci letošního srpna obrovskou nejistotu. A to je škodlivé. Snažím se být stále optimista, ale zároveň musím přiznat, že znejistění může výrazně poškodit úsilí žadatelů, kteří k tomuto způsobu podpory upínali své naděje. Pokud stát nezmění své rozhodnutí a nedá evropským projektům svou podporu, můžeme v regionu přijít o stovky milionů korun z Evropské unie. Pro zdravý vývoj regionu je přísun dotací z Bruselu velmi důležitý. Je třeba jich co nejlépe využít a do roku 2013, kdy je ještě

může Česká republika čerpat ve stávajícím režimu, získat, co se dá. Představte si, že projekty, které už v kraji díky evropské podpoře máme, bychom prostě neměli. Do rozpočtu Evropské unie platí obyvatelé České republiky nemalé částky a nyní jsme v období, kdy tyto prostředky můžeme získávat zpět. Tato možnost navíc nebude navždy: za několik let budeme čistí plátci do evropského rozpočtu. Zkomplikováním procesu čerpání těchto evropské podpory se vlastně vzdáváme možnosti získat naše peníze. Také bych rád zdůraznil, že Královéhradecký kraj v získávání dotací z Bruselu patří v porovnání s ostatními regiony jednoznačně ke špici. Rádi bychom, aby tomu tak bylo i nadále. Josef Táborský (ČSSD)

Zdravotní péči neposkytují jenom krajské nemocnice Návrh koncepce krajského zdravotnictví nevyjadřuje skutečnou potřebu zásahů do systému krajského zdravotnictví, byť si to zpracovatelé i většina zastupitelů uvědomuje, ale z obavy z reakcí veřejnosti se to obává přesně pojmenovat. Redukce lůžek akutní péče, redukce zdravotnických zařízení, soustředěná specializace do nemocnic dle spádovosti, nedostatek lůžek následné péče a LDN… V předloženém materiálu toto lze částečně vyčíst mezi řádky a pod rouškou práce odborných komisí. Souhlasím s názory zastupitele Jiřího Vambery (ODS), že zdravotní péči neposkytují jenom krajské nemocnice! V koncepci se jen málo počítá s ostatními zařízeními, ať je to fakultní nemocnice nebo menší soukromá zařízení. Koncepce by se měla zabývat nejen zajištěním dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele, ale také její kvalitou. O té se předložený materiál nevyjadřuje vůbec. Technologický

rozvoj medicíny? Stoupající požadavky na komfort? Změny v demografické a dopravní situaci v kraji? To vše autoři nebrali do úvahy. Z konstatování, že se jedná o materiál živý, lze předpokládat, že bude snaha zmíněné kroky postupně uskutečňovat. Právě pod tímto dojmem a s nadějí, že tomu tak opravdu bude, jsme hlasovali pro usnesení, že je potřeba za pomoci odborných skupin pokračovat na tvorbě této koncepce. Klub ODS podpořil také změny v opočenské nemocnici, o nichž by měly jednat odborné komise kraje. Na posledním jednání zastupitelstva vystoupil předseda našeho klubu Jan Michálek s tím, že je to krok správným směrem. V nejbližší době by měla odborná komise posoudit činnost a perspektivu interního lůžkového oddělení. Ambulantní provoz specializovaných ambulancí bude v nemocnici zachován, stejně tak i LDN. Důvody změn jsou nejen ekonomické, ale i medicínské. Léčba na lůžkových odděleních vyžaduje moderní vybavení, kvalitní a četný lékařský a sesterský personál. Petr Kuřík (ODS)

Rekonstrukce náchodské nemocnice musí být naší prioritou Při projednávání koncepce krajského zdravotnictví byla na zářijovém jednání krajského zastupitelstva znovu otevřena i otázka plánované rekonstrukce náchodské nemocnice. Přestože z jednání s ministrem financí vyplynulo, že v dohledné době nelze spoléhat na významnější spolufinancování tohoto projektu ze státního rozpočtu, nelze z mého pohledu přestavbu nemocnice dále odkládat. Dle předložené koncepce by páteř krajského zdravotnictví měly nadále spolu s fakultní nemocnicí tvořit čtyři oblastní nemocnice, z niž náchodská je největší nejen počtem lůžek

a rozsahem poskytované péče, ale i spádovým územím zahrnujícím cca 140 tisíc lidí. Po omezení chirurgické péče v Broumově a Opočně je proto nezbytné urychleně řešit hrozící havarijní stav náchodských operačních sálů. Navrhovanou celkovou přestavbu nemocnice přitom považuji za jediné racionální řešení - kromě špatného technického stavu budov je dalším palčivým problémem náchodské nemocnice i její dispoziční řešení, kdy rozdělení do dvou areálů neumožňuje péči o pacienta dle nejnovějších medicínských trendů. Řešení havarijních situací pouze opravami stávajících budov by bylo nekoncepční a znamenalo by zbytečné vynakládání finančních prostředků bez dlouhodobějšího

užitku. Díky chybění spolufinancování ze státního rozpočtu nebude možné provést v dohledné době celou rekonstrukci, ale na první etapy zahrnující výstavbu centrálních operačních sálů by měly být vzhledem k neodkladnosti investice použity peníze kraje, který bude hledat další finanční zdroje z evropských fondů. V samotném Náchodě probíhají přípravné práce - kromě přípravy projektové dokumentace došlo letos k demolici nevyužívaného objektu skladového hospodářství a do konce roku by měla zmizet i budova bývalého sirotčince. Pokud zastupitelé schválí investici navrženou v krajském rozpočtu na rok 2011, nemělo by již zahájení výstavby nic bránit. Jiří Veselý (KDU-ČSL)

V Hradci Králové se konalo jubilejní 8. Nábřeží paromilů Dne 28. 8. 2010 se v Hradci Králové konalo již 8. jubilejní tzv. Nábřeží paromilů. Veřejností velice oblíbenou atrakci v letošním roce navštívilo na devět tisíc návštěvníků. Mezi vystavovateli byli i účastníci z Německa, Rakouska a Slovenska. Slavnostního

zahájení se zúčastnil osobně hejtman Královehradeckého kraje Lubomír Franc, který převzal nad celou akcí záštitu a představitelé magistrátu města Hradec Králové. Královéhradecký kraj již několik let významnou měrou finančně přispívá na tuto tolik oblíbenou akci. Tato akce je významná nejen jako zdroj zábavy pro malé i velké, ale její hlavní smysl spatřuji v poučení a inspiraci zejména pro možné

budoucí odborníky v oblasti strojírenství, ve kterém lidé v Čechách i na Moravě patřili ke světové špičce. Děti se tak formou hry a zábavy orientují k serioznímu zájmu o jejich možné budoucí zaměření, což považuji za velice pozitivní, zvláště v době, kdy děti tráví mnoho času u počítačů a na jiné aktivity nemají čas nebo o ně nemají zájem. Pro jejich všestranný rozvoj je to dobré. Helmut Dohnálek (SNK-ED)

Koncepce musí být koncepční Krajské zastupitelstvo zahájilo v září projednávání koncepce krajského zdravotnictví, což je nesporně po prakticky desetiletém vakuu v kraji a dvacetiletém v republice chvályhodné a klub KSČM tuto snahu vedení kraje oceňuje. Ovšem pokud chceme opravdu začít ve věci zdravotní péče, za níž ze zákona nese kraj zodpovědnost, myslet koncepčně, nemůžeme stavět jen na základě popisu současného stavu věci. Bylo by nezodpovědné uvažovat o tom, které nemoc-

nice budou jak v budoucnu vypadat, jak odbornou péči budou poskytovat a nezačít od demografického výhledu vývoje v jednotlivých regionech kraje. Zdaleka nestačí je uvažovat o demografickém vývoji kraje jako celku. To nám totiž nenapoví kde posílit třeba takové obory jako jsou gerontologie, nebo naopak pediatrie či gynekologie. Ačkoli jsem si vědom, že občanům je prakticky jedno, jestli jim potřebnou zdravotní péči poskytne soukromé zařízení, nebo zařízení v majetku kraje, nemělo by to být jedno krajské samosprávě. Jsem přesvědčen, že by páteřní síť zdravotnických zařízení včetně ambulantních, měla

zůstat v rukou kraje. Soukromé zařízení, zvláště pak ordinace ambulantního specialisty může snadno změnit působiště a kraj pak bude tím, kdo se musí postarat o náhradu. To může přinést další nezbytné náklady v situaci, kdy přítok peněz do kraje pomalu slábne. Považuji proto za naprosto nezbytné připravit koncepci krajského zdravotnictví velmi odpovědně a nepodlehnout jen tlaku nepříznivých ekonomických výhledů. Kraj nemůže donekonečna jen hasit finanční a personální požáry ve svých nemocnicích. Měl by se naučit jim jako dobrý hospodář předcházet. Otakar Ruml (KSČM)


U nás v kraji | říjen 2010 | strana 8

Krajské dožínky přilákaly desetitisíce návštěvníků

I v letošním roce se na královéhradecké dožínky přišly podívat desetitisíce lidí. Areál ožil bezpočtem atrakcí, ukázkami hospodářských zvířat či doprovodným hudebním programem. Tradičně bylo rovněž uděleno ocenění Potravina a potravinář roku. V klání s rekordním počtem účastníků obhájila loňské vítězství Pekárna Lično.

Slovenští partneři poděkovali za záchranu života Zástupci partnerského Banskobystrického samosprávného kraje poděkovali během své zářijové návštěvy Královéhradeckých krajských dožínek vedoucímu odboru kanceláře hejtmana

Rudolfu Dusovi. Ten při poslední návštěvě delegace Královéhradeckého kraje u banskobystrických partnerů úspěšně zasahoval u složité situace, ohrožující život člena slovenského personálu. Jeho obětavý zákrok ocenil také královéhradecký hejtman.

Dvorská ZOO se v létě rozrostla odalší nové přírůstky V létě ohlásili chovatelé ZOO ve Dvoře Králové nad Labem další úspěchy. Mezi ty největší patří narození tří koťat levharta perského, který patří mezi kriticky ohrožené druhy. Původně se vyskytoval v Malé Asii, Zakavkazí a na Středním východě. V současné době z tohoto prostředí již téměř vymizel. Na konci července se ve dvorské ZOO narodilo také trio nádherných mláďat pakoně bělobradého. Tento druh je v evropském chovu zastoupen jen vzácně.

Dalšími letními přírůstky jsou například narození kudu velkého, dvou mláďat zebry Böhmovy a žirafy Rothschildovy, která se nedávno zařadila do skupiny afrických savců ohrožených vyhubením. ZOO Dvůr Králové je největším chovatelem žiraf.

25. září - 20. listopadu SYMPOSION 2010 39. ročník divadelní přehlídky v Třebechovicích pod Orebem Kulturní dům Třebechovice pod Orebem

3. - 6. listopadu JAZZNIGHTS 2010 16. ročník celostátního jazzového festivalu s mezinárodní účastí Dům kultury Koruna v Hořicích

28. září - 28. října ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA 7. ročník festivalu velkých malých divadel Klicperovo divadlo v Hradci Králové

2. - 12. listopadu HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ 2010

1. - 3. října FILMOVÝ SMÍCH celostátní tematický seminář lektorů a členů filmových klubů ČR a SR kino Rychnov nad Kněžnou 1. - 3. října TŮMŮV KOSTELEC festival věnovaný dílu kosteleckého rodáka Františka Ignáce Antonína Tůmy Kostelec nad Orlicí 2. října - 13. listopadu KLICPERŮV CHLUMEC 63. ročník přehlídky amatérského divadla Klicperův dům, Chlumec nad Cidlinou 11. - 16. října JAZZ GOES TO TOWN

hudební festival prezentující hudbu 20. století Filharmonie Hradec Králové 12. - 14. listopadu VYSOKOVSKÝ KOHOUT

43. ročník celostátní soutěžní přehlídky amatérských filmů Vysokov 20. - 21. listopadu VÁNOČNÍ TRHY NA KUKSU tradiční předvánoční trhy mezi Braunovými sochami Hospital Kuks 26. - 28. listopadu MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Letošní ročník CIAF opět nabídl špičkové letecké ukázky První zářijový víkend hostilo letiště v Hradci Králové největší domácí leteckou show CIAF. Ta zhruba padesáti tisícům lidí nabídla téměř stovku strojů z celého světa a dvanáct

kulturní tipy na letošní podzim

hodin letových ukázek. V rámci ocenění letošního ročníku CIAF byla v kategorii statických ukázek vyhlášena i cena hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, kterou získala

posádka německého letounu C-160 Transal. Jedním z hostů CIAF 2010 byl i arcibiskup pražský Dominik Duka, který si zároveň vyzkoušel roli jednoho z pilotů proudového letounu L-29.

16. ročník mezinárodního jazzového festivalu v Hradci Králové kluby, hospůdky, Kongresové centrum Aldis Hradec Králové 23. října - 21. listopadu FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 8. ročník mezinárodního soutěžního festivalu zaměřeného na sportovní, outdoorové, dobrodružné a cestopisné aktivity 25 měst ČR; v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou 30. října - 4 . prosince MEZIMĚSTSKÉ DIVADELNÍ HRY 47. ročník přehlídky divadelních souborů Divadlo Meziměstí

1. - 2. prosince ČAS ZVONKŮ VÁNOČNÍCH tradiční vánoční prodejní výstava s ukázkami lidových řemesel Kino 70 v Novém Městě nad Metují 1. - 31. prosince PREMIÉRA 2010 20. ročník fotosoutěže s celostátní účastí Galerie Na Hradě a Informační centrum v Hradci Králové 4. - 19. prosince AVE MARIA – VÁNOCE 2010 cyklus pěti předvánočních chrámových koncertů v královéhradeckých kostelích Hradec Králové

U nás v kraji  
U nás v kraji  

Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje, IX. ročník, říjen 2010