Page 1

U nás v kraji Zpravodaj Královéhradeckého kraje | prosinec 2013 | číslo 4/2013 | XII. ročník | zdarma

S kartou IREDO cestují již desítky tisíc lidí

str.

3

Stipendia pro studenty technických učebních oborů

str.

4

Kraj stále patří mezi nejlepší místa pro život

Stavbou roku je lávka přes Orlici v Hradci Králové

str.

8

Do česko-polského pohraničí šly více než dvě miliardy V Královéhradeckém kraji a Dolnoslezském vojvodství vzniklo bezmála 400 společných projektů, na které Evropská unie poskytla více než dvě miliardy korun. Díky dotacím se podařilo například opravit silnice, postavit cyklostezky, podpořit práci záchranářů, podnikatelů či vylepšit životní prostředí.

>> více na str. 2

Stavbu náchodské nemocnice zaplatí do roku 2017 kraj

Třetím nejlepším místem pro život v zemi je Královéhradecký kraj. Vyplývá to ze srovnávacího průzkumu Místo pro život 2013, který vyhodnocuje životní podmínky v jednotlivých krajích a snaží se upozorňovat na nejlepší regiony České republiky. Loni dokonce kraj v průzkumu zvítězil, před dvěma lety byl druhý.

Tak jako vždy se i v uplynulém roce v našem regionu střídaly lepší časy s těmi horšími. Jsem rád, že mohu říci, že těch pozitivních okamžiků bylo více. Kraj se stále potýkal s následky ekonomické

krize, ale dokázal dobře nastavit svůj rozpočet a investovat do všech klíčových odvětví. Podařilo se mu získat stovky milionů korun z EU na projekty v dopravě, školství, sociální oblasti či zdravotnictví. Zvládl ničivé povodně a poskytl postiženým obcím rychlou a účinnou pomoc. Krajem vyhlášená povodňová sbírka pak ukázala, jak lidé dokážou být solidární

a společně zvládnout a překonat nepřízeň osudu. Přál bych si, aby právě tento okamžik byl i mottem příštího roku. Abychom se snažili pomáhat druhým a nemysleli jenom na sebe. Žijeme společně v kraji, který se i letos ve srovnávacím průzkumu stal jedním z nejlépe hodnocených regionů a získal označení dobrého místa pro život. Věřím, že právě lidská

soudržnost je jedním z momentů, které kraji k tomuto ocenění pomohly, a byl bych rád, kdyby tomu tak bylo i v budoucnu. Vždyť co je lepšího než žít na pěkném místě s lidmi, na které se můžete spolehnout. Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2014! Lubomír Franc hejtman

Oblastní nemocnice Náchod funguje dlouhodobě na pokraji technické udržitelnosti. Rekonstrukce největšího krajského zdravotnického zařízení se rozběhne v příštím roce. V první fázi této významné investice se

počítá s vybudováním obslužné silnice a modernizací teplovodních a elektrických sítí. Náklady činí zhruba 70 milionů korun.

>> více na str. 4


Ekonomika a dotace

prosinec 2013 | strana 2

Výhled rozpočtu: Uspořit na provozu a zvýšit investice Kraj hodlá uspořit tři procenta na běžných provozních výdajích včetně svých příspěvkových organizací. Jeho záměrem je také postupně zvyšovat poměr investic na úkor provozních nákladů. Vyplývá to z návrhu rozpočtového výhledu na léta 2014 až 2018. „Podle současných odhadů by kraj mohl počítat s meziročním zvýšením daňových příjmů o jedno až jeden a půl procenta, což je však stále málo. Nejvyšších daňových výnosů, které tvoří 90 procent příjmů kraje, jsme dosáhli v roce 2008, a to 3,276 miliardy korun. Od té doby byla překročena hranice tří miliard jen v roce 2012 o necelých deset milionů korun. Nároky na krajský rozpočet jsou přitom stále větší, protože stát na kraje přesouvá zodpovědnost za řadu oblastí, ale neposílá jim dostatek peněz,“ řekl krajský radní Josef Táborský. Prioritou kraje bude i nadále doprava, zdravot-

nictví a sociální oblast. Výhled krajského rozpočtu počítá s více než miliardovou investicí na modernizaci a dostavbu náchodské nemocnice. Umožní ji jednak zvýšení daňových příjmů, jednak úspory na provozních výdajích, ale i přijetí úvěru ve výši do 600 milionů korun. Růst budou nadále, zejména kvůli diskriminační úhradové vyhlášce ministerstva zdravotnictví, i náklady na krajské nemocnice – z dnešních 175 milionů korun ročně až na zhruba 260 milionů v roce 2018. Kraj bude i v následujících letech vyčleňovat peníze na předfinancování a kofinancování evropských projektů, které do regionu

každoročně přinesou stovky milionů korun. Předpokládá také, že bude postupně zvyšovat poměr investic na úkor provozních nákladů – a to až do poměru 25 procent ku 75 procentům. Rozpočet kraje na rok 2014 schválilo zastupitelstvo již začátkem prosince. Celkové příjmy a výdaje kraje za celý rok dosáhnou úrovně kolem devíti miliard korun. V příjmech a výdajích se projeví i peníze, které kraj během roku postupně dostává od státu na financování školství a také z EU na různé projekty. Objem peněz, o kterém kraj může sám rozhodnout, na co je použije, se pohybuje nad hranicí tří miliard korun.

Na krajské projekty by mohlo z EU přijít až šest miliard

Na podzim příštího roku by mělo být hotové nové digitální planetárium v Hradci Králové. (foto www.astrohk.cz)

Až šest miliard korun by mohl Královéhradecký kraj získat na své projekty v letech 2014 až 2020. Investice z evropských peněz by směřovaly zejména do oblasti dopravy, zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Výhled krajského rozpočtu proto již nyní

počítá s vyčleněním peněz na kofinancování a předfinancování projektů z EU. „Kraj se již nyní připravuje na to, že bude muset zajistit kofinancování a předfinancování evropských projektů. Kofinancování ve výši 15 procent budeme muset zajistit od roku 2015, kdy se začnou projekty realizo-

vat. Půjde o stovky milionů korun. V případě potřeby si ale kraj bude moci vzít úvěr, aby příliv dotací z Bruselu bezproblémově zajistil. Krajskou ekonomiku by úvěr nijak nezatížil a zároveň přinesl do regionu miliardy na užitečné projekty,“ řekl krajský radní pro ekonomiku Josef Táborský. Královéhradecký kraj patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější regiony v čerpání dotací z Evropské unie. V minulých letech se mu mimo jiné podařilo získat zhruba dvě miliardy korun na rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd či vybudovat Centra odborného vzdělávání při středních technických školách za asi 200 milionů. Mezi atraktivní projekty patří i vznik digitálního planetária v Hradci Králové či Archeoparku ve Všestarech.

Češi a Poláci realizovali na 400 projektů za více než dvě miliardy V rámci projektového partnerství mezi subjekty z Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství vzniklo v období 2007 až 2013 bezmála 400 společně realizovaných projektů – z toho 81 velkých a 304

zdravotnické záchranné služby v Trutnově. Podporu získal i projekt českých a polských hasičů v příhraničí. Za evropské dotace nakoupili 20 nových vozidel. V oblasti zaměřené na ochranu životního prostředí uspěl mimo jiné projekt, jehož cílem je zlepšení ochrany přírody Krkonoš pomocí speciálního geografického informačního systému, který

Nová silnice k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki. (foto www.cz-pl.eu)

mikroprojektů. „Evropská dotace schválená na tyto projekty přesahuje dvě miliardy korun. Pro Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství to představuje nejvyšší objem dotací v rámci celého podporovaného území česko-polského přeshraničního programu,“ řekl náměstek hejtmana Otakar Ruml. Mezi jedny z nejvýznamnějších projektů patří rekonstrukce silnic na česko-polských hranicích. V roce 2011 se za více než sto milionů korun opravily silnice, které vedou k hraničním přechodům Broumovského výběžku. Stejnou částku stála i modernizace silnice vedoucí k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki. Za 19 milionů korun se postavilo nové středisko

společně využijí čeští a polští ochranáři. Pozitivní dopad na životní prostředí bude mít i projekt, který se týká nastavení dobrého hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje. Další miliony korun z Bruselu dostal Královéhradecký kraj, Krajská hospodářská komora, Technologické centrum Hradec Králové a polští partneři na vznik informačního česko-polského inovačního portálu. Velké množství projektů se pak uskutečnilo v oblasti cestovního ruchu. Program česko–polské regionální spolupráce nedávno oslavil své desáté výročí. Podle zástupců Evropské komise patří k nejlépe fungujícím v rámci všech 53 evropských přeshraničních programů.


Doprava

strana 3 | prosinec 2013

Vícedenní jízdenky nahradily karty IREDO, mají je už desítky tisíc lidí V září zavedená bezkontaktní čipová karta IREDO nahradila od 1. října všechny vícedenní jízdenky. Zároveň na ni od tohoto data platí padesátiprocentní sleva pro cestující starší 70 let a pětiprocentní sleva na jízdném pro všechny její držitele. V současné době jsou v oběhu desítky tisíc nových čipových karet IREDO na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. „Jen během prvních čtrnácti dní od platnosti slevy za pořízení čipové karty pro seniory nad 70 let bylo přijato 450 žádostí. Novou čipovou kartu je možné využít ve všech autobusech a vlacích Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému IREDO. Jejich seznam je k dispozici na internetových stránkách krajského organizátora dopravy www.oredo. cz,“ řekl náměstek hejtmana Karel Janeček. Karta IREDO slouží rovněž jako elektronická peněženka pro nákup jednorázové jízdenky. Kredit si je

možné koupit v autobuse či na železničních stanicích a platit jím lze ve všech autobusech a vlacích zapojených do Integrovaného dopravního systému. Jízdenku na čipové kartě kontroluje speciální odbavovací zařízení. Zažádat o čipovou kartu IREDO je možné na jednom z 24 kontaktních míst, pomocí elektronické aplikace nebo na obsluhovaných pokladnách Českých drah. K dispozici bude do 14 dní od podání žádosti. Informace také podá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 operátor na bezplatné telefonní lince 800 101 520. Spolu s žádostí o čipovou kartu IREDO je nutné předložit doklad totožnosti a průkazovou foto-

grafii. Žáci a studenti musí doložit potvrzení o studiu, nebo platný žákovský průkaz. Cena čipové karty je 150 korun a platí šest let. Děti, žáci a studenti platí za pořízení čipové karty 80 korun. Stejnou částku stojí pro seniory nad 70 let od letošního 1. října do 31. ledna 2014. Zažádat jde na počkání také o anonymní čipovou kartu, kterou ale lze použít pouze jako elektronickou peněženku. V papírové formě budou nadále zachovány a uznávány pouze jednorázové nepřestupní jízdenky všech typů a přestupní papírové jízdenky z vlaku na vlak. Papírové přestupní jízdenky budou platné do 31. 12. 2013 - kromě jízdenky vlak/ vlak.

Pro hejtmana i zákonodárce je prioritou dostavba dálnice D11 Dostavba dálnice D11 je jednoznačnou prioritou regionu. Shodl se na tom hejtman Lubomír Franc s nově zvolenými poslanci a senátory za Královéhradecký kraj. Pouze další výstavba této klíčové komunikace může kraji zajistit zdravý rozvoj a ekonomickou stabilitu. „Dohodli jsme se, že se k probíhajícím pracím na dálnici D11 budeme pravidelně scházet. Chceme monitorovat projektovou dokumentaci, výkupy pozemků či výběrová

řízení. Je důležité, aby dálnice D11 konečně byla dotažena alespoň do Hradce Králové. Její výstavba pak musí pokračovat dál směrem na Jaroměř a k polským hranicím. Bez této komunikace se nebude moci region dynamicky rozvíjet a posilovat svou ekonomiku,“ uvedl hejtman Franc. Koordinátorem skupiny zákonodárců je poslanec Pavel Bělobrádek. Nově zvolení poslanci, senátoři a hejtman se budou scházet pravidelně. Cílem je diskutovat i o dalších aktuálních

prioritách, kterým by mohla pomoci intervence v Parlamentu. Dálnice D11 byla dovedena na jihozápadní cíp Královéhradeckého kraje v roce 2006. Od té doby se řešily majetkoprávní spory, které další dostavbu brzdily. Kraji tak čtyřproudové silniční těleso stále chybí a obyvatelům Královéhradeckého kraje dosud dálnice slouží pouze jako bezpečné a pohodlné spojení mezi krajským městem a Prahou.

Mezi Rtyní a Hronovem by měla vyrůst nová vozovka i most Rozsáhlé rekonstrukce by se měla dočkat silnice druhé třídy vedoucí ze Rtyně přes Zbečník do Hronova a také tamní most. Modernizace bude podle předběžných odhadů stát více než 50 milionů korun. Královéhradecký kraj chce většinu financí na stavbu získat z Evropské unie. Rekonstrukce silnice a mostu by měla začít příští rok na jaře a skončit do

začátku prosince. Půjde o jednu z největších investic kraje v oblasti dopravy v roce 2014. Projekt počítá s položením zcela nové vozovky a s opravou mostu, který je nyní již ve velmi špatném stavu. Silnice projde rekonstrukcí v celém průtahu Zbečníkem a v úseku od železničního přejezdu po křižovatku se silnicí II/303 v Hronově.

U Vrchlabí stabilizují svahy, plánují se opravy opěrných zdí Podél silnice z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna skončala v listopadu první fáze stabilizace skalních svahů. V příštím roce budou tyto práce pokračovat a navíc začnou silničáři podél komunikace druhé třídy rekonstruovat i další úseky opěrných zdí. Na oba projekty jsou vyčleněny desítky milionů korun, které kraj

získal z Evropské unie. V letošním roce se podařilo provést zhruba jednu třetinu prací na stabilizaci skalních svahů. Zbytek se udělá v příštím roce. Náklady na tento projekt dosahují asi 23 milionů korun. Připravuje se také rekonstrukci dalších opěrných zdí s předpokládanými náklady kolem 50 milionů korun.

Opravy opěrných zdí podél Labe u Vrchlabí by měly pokračovat i příští rok. (foto www.rada-severovychod.cz)

Řidiči již mohou jezdit po opravené silnici z Hradce do Slatiny Od začátku října mohou řidiči projíždět po opravené vozovce v Kladské ulici. Náročná rekonstrukce silnice druhé třídy vedoucí z Hradce Králové do Slatiny stála více než 31 milionů korun. Většinu financí na tento projekt se Královéhradeckému kraji podařilo získat z Evropské unie. Silničáři kompletně rekonstruovali zhruba kilometrový úsek od křižovatky s místní komunikací V Poli

po konec obce Slatina ve směru na Černilov. Položili zde nové živičné vrstvy vozovky, vybudovali nové odvodnění, opravili také stávající vjezdy a hospodářské sjezdy, rekonstruovali příčné propustky. V příštím roce by mohla projít rekonstrukcí za zhruba 30 milionů korun další část silnice z Hradce Králové do Slatiny. Kraj bude o většinu financí na stavbu žádat Evropskou unii.


Zdravotnictví | Školství

prosinec 2013 | strana 4

Modernizaci náchodské nemocnice zaplatí do roku 2017 kraj Nezbytnou rekonstrukci Oblastní nemocnice Náchod, která se rozběhne nejpozději na jaře příštího roku, zaplatí ze svého Královéhradecký kraj. Hlavní část stavby se uskuteční v letech 2015 a 2016. „Rozpočtový výhled popisuje financování této klíčové investiční akce v krajském zdravotnictví. Šest stovek milionů korun pokryje již přijatý úvěr, další peníze budeme v jednotlivých letech uvolňovat z krajského rozpočtu. Celkově vyjde rekonstrukce na bezmála 1,1 miliardy korun,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Rekonstrukce se uskuteční v rámci nulté a první etapy. Nultá část rekonstrukce, která se rozběhne v příštím roce, počítá s vybudováním obslužné silnice a modernizací teplovodních a elektrických sítí. Vyjde na zhruba 70 milionů korun. „Výhledově počítáme, že v příštím roce by se mělo prostavět 300 milionů korun, v roce 2015 400 milionů korun, v roce 2016

200 milionů korun a v posledním roce výstavby 85 milionů korun. Modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení kraje je zcela nezbytná,“ uvedla Jana Třešňáková, krajská radní odpovědná za zdravotnictví. Náchodská nemocnice funguje dlouhodobě na pokraji technické udržitelnosti. „Zásadní je zcela

havarijní stav všech sítí nemocnice a nerekonstruovatelný stav operačních sálů. V této podobě nemůže nemocnice dlouho fungovat dál, v podstatě se jen prohlubuje krize. Bez připravované rekonstrukce vyjde jen holé udržení provozuschopnosti nemocnice na 100 milionů korun ročně,“ uvedl ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra.

Královéhradečtí záchranáři jsou nejlepší v Evropě

Tým složený ze záchranářů Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje zvítězil v náročné mezinárodní soutěži praktických záchranářských dovedností, která se uskutečnila na konci října v polském Krakově. Trojice královéhradeckých záchranářů doplněná dvěma kolegy z jiných

regionů reprezentovala Českou republiku v silné konkurenci dalších evropských států. V soutěži se posuzovalo celkové provedení zákroku na simulovaných případech, kterým záchranáři denně čelí. Český tým vedl vedoucí lékař hradecké Letecké záchranné služby Anatolij Truhlář, dalšími členy byli

zdravotníci a lékaři Jiří Nový a Tomáš Ježek ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, David Peřan z Prahy a Zuzana Sedláčková ze Středočeského kraje. Čeští záchranáři v sobotním finále porazili resuscitační tým z Holandska. „Vynikající výsledky našich záchranářů v soutěžích jsou jen potvrzením vysoké úrovně jejich působení v terénu. Ty patří právě v Královéhradeckém kraji k nejlepším v Evropě. Vloni se podařilo záchranářským týmům v regionu obnovit srdeční činnost u téměř 41 procent všech zástav, což je úctyhodný výkon,“ řekl ředitel královéhradecké zdravotnické záchranné služby Jiří Mašek.

Gymnázium ve Dvoře zůstane samostatné Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem se s tamní střední školou informatiky a služeb nesloučí. Vedení krajského školství vyšlo vstříc hlasu dvorské veřejnosti, která si sloučení těchto dvou středních škol nepřála. „Názor veřejnosti byl v této věci rozhodující. I proto jsme o záměru sloučení informovali s velkým předstihem. Gymnázium se bude nicméně muset v budoucnu vypořádat s ekonomicky složitou situací, která souvisí s celkovým úbytkem žáků v oblasti středního školství,“ upozornila Táňa Šormová, krajská radní pro oblast školství. Obě školy měly být pod jednou

střechou odolnější vůči rostoucímu poklesu počtu žáků, díky sloučení se měla také otevřít možnost rozšíření výuky cizích jazyků. Na gymnáziu by se měl od začátku příštího roku začít postupně utlumovat šestiletý gymnaziální obor a současně se bude rozšiřovat počet tříd čtyřletého gymnázia. To do značné míry pomůže základním školám ve Dvoře Králové a v okolních obcích, ze kterých žáci na dvorské víceleté gymnázium odcházeli. „Slučování, které jsme ve Dvoře plánovali, mělo přizpůsobit školskou síť stále pokračujícímu poklesu počtu žáků na středních školách. Kvůli úbytku žáků se během posledních čtyř let v kraji již některé školy slučovaly a vzhledem k očekávanému vývoji je nutné v tomto směru pokračovat,“ doplnila Šormová.

V loňském školním roce šlo na stipendia přes pět milionů Více než pět milionů korun dostali v loňském školním roce žáci vybraných technických oborů na prospěchových stipendiích. Královéhradecký kraj jim je vyplácí od roku 2008, aby podpořil odborné vzdělávání. V současné době kraj vyplácí finanční podporu žákům 14 oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Vedení krajského školství je přesvědčeno, že finanční podpora vede v mnohých případech ke zvýšení zájmu uchazečů o strojírenské, elektrotechnické a stavební obory. Od 1. září 2014 se plánuje spektrum podporovaných oborů rozšířit o obory zemědělské a obor řezník-uzenář. Stipendia kraj zavedl, aby podpořil

rozvoj profesí, o které je na trhu práce nedostatek. Finanční podpora žákům je odstupňována. V prvním ročníku dostávají 300 korun, ve druhém 400 korun a ve třetím 500 korun. Žákovi, který je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2 přísluší navíc ještě jednorázová odměna, která je také odstupňována podle známky a ročníku od 500 korun do tří tisíc korun. Počet žáků v podporovaných oborech: 2008/2009

468

2009/2010

950

2010/2011

1376

2011/2012

1283

2012/2013

1381


Sociální služby | Investice

strana 5 | prosinec 2013

Ceny za přínos v sociálních službách v hradeckém kraji znají své držitele Města, organizace i jednotlivce, pracující v sociální sféře, ocenil Královéhradecký kraj ve třetím ročníku Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách. Čestné plakety tak ve středu 20. listopadu v sále krajského zastupitelstva převzali noví nositelé ocenění za práci v sociálních službách a rozvoj této oblasti. Ti vzešli ze jedenadvaceti nominovaných a vybráni byli hlasováním veřejnosti a taktéž výběrem odborných komisí. „Pro Královéhradecký kraj je udržení kvality a dostupnosti sociálních služeb jedna z jeho priorit. Lidé v sociální oblasti vykonávají těžkou, náročnou a odpovědnou práci. Mají velké odborné znalosti, ale i morální a lidské kvality. Ceny, které dostali, jsou veřejným poděkováním za jejich činnost,“ řekl krajský radní Josef Lukášek, který

má na starosti oblast sociálních věcí. V kategorii Sociální služba byla oceněna Oblastní charita Hradec Králové, Sociální služby obce Chomutice a Sociální služby města Jičína. Město Dvůr Králové nad Labem se pak nejlépe umístilo v kategorii Obec nebo město podporující sociální služby. Osobností sociální oblasti se stalo všech osm nominovaných pracovníků - Pavlína Blažková, Ilona Hylmarová, Rostislav Vodák, Zdeněk Kober, Miluška Paldusová, Zuzana Skřičková, Pavel Vostrovský a Zdeňka

Horváthová. V kategorii Partner sociální služby, která

vyzdvihuje úsilí subjektů podporující sociální oblast, byl oceněn Český rozhlas Hradec Králové a společnost Seco GROUP Jičín. Součástí letošního ročníku bylo poprvé i udílení Ceny Křesadlo za dobrovolnickou práci, která je v České republice udělována již od roku 2001. Ceny Křesadlo na slavnostním ceremoniálu převzali Jaromír Lán, Dáša Königová, Eva Bažantová a Martin Sklář.

Osobnostem, kteří získali letošní Cenu sociálních služeb v kategorii jednotlivců, předával ocenění hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Poslední neznámá na mapě české gotiky a renesance? Východní Čechy Východní Čechy jsou regionem České republiky, který dosud nemá na svém území uceleně a přehledně popsanou mapu gotického a renesančního umění. Přitom je to region, na kterém gotika a raná renesance zanechaly nepřehlédnutelnou a jedinečnou stopu. Na prosincové mezinárodní konferenci vědci z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Katedry dějin umění olomoucké Filosofické fakulty Univerzity Palackého představili projekt, který toto prázdné místo na mapě historie umění v českých zemích doplní. O východočeském gotickém a renesančním umění referovaly v prosinci v Regiocentru Nový pivovar na tři desítky českých a polských historiků umění. Mezi nejvýznamnější široce známé památky východočeské gotiky a renesance patří například královéhradecký chrám Svatého Ducha či pardubický zámek, ale i veřejnosti méně známé oltáře, obrazy či sochy.

Do modernizace silnic na Vrchlabsku Kraj poskytl dva miliony na cyklostezku „Mechu a perníku“ půjdou stovky milionů Dva miliony korun poskytl Královéhradecký kraj na další etapu stavby cyklostezky „Mechu a perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Dotace je určená především pro výkupy pozemků, na inženýrskou

činnost a na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Cyklostezka by měla být dlouhá téměř devatenáct kilometrů a bude součástí plánované Labské stezky směřující z Krkonoš podél Labe až do Hamburku.

Necelých 400 milionů korun budou stát rekonstrukce silnic na Vrchlabsku. Oprav by se tak měla v letech 2014 a 2015 dočkat vozovka mezi Studencem a Dolní Brannou a silnice první třídy Nerudova – Nádražní ve Vrchlabí. Modernizace komunikací je součástí projektu na rozšíření vrchlabské průmyslové zóny, kde působí závod Škoda Auto. Akci financuje Královéhradecký a Liberecký kraj společně se státem.

„Rekonstrukce silnice mezi Studencem a dolní Brannou by měla být hotová do konce příštího roku, náklady budou činit 183 milionů korun. V případě silnice ve Vrchlabí se zpracovává projektová dokumentace na jednu rekonstrukci a dvě nové okružní křižovatky, z nichž jedna bude součástí nového mostu přes Labe. Stavební povolení by mělo být vydáno do poloviny roku 2014, rekonstrukce by se měla uskutečnit pravděpodobně v roce 2015 a bude stát 115 milionů korun,“ řekl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák. Letos v září již začaly rekonstrukce silnic mezi

Horkami u Staré Paky a Studencem a v úseku Dolní Branná – Kunčice. Náklady na tyto stavby činí 72 milionů korun. Celkové náklady na projekt rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí se pohybují kolem 383 milionů korun – 75 procent uhradí stát, zbytek bude investovat Královéhradecký a Liberecký kraj. V minulosti se již v regionu podařilo úspěšně realizovat podobný projekt a vybudovat zónu Solnice – Kvasiny. Díky miliardovým investicím se zde podařilo vylepšit infrastrukturu a vytvořit tisíce pracovních míst. Rychnovsko tak dlouhodobě v regionu patří k oblastem s nejnižší nezaměstnaností.


Regionální rozvoj | Veřejná správa

prosinec 2013 | strana 6

Do Kuksu dorazilo po cyklostezce od Hradce 100 tisíc kolařů a chodců Jako kdyby každý obyvatel Hradce Králové od kojenců po seniory vyrazil na kole po labském břehu na trasu mezi krajským městem a Kuksem: tolik lidí přilákala během první letní sezony nová turistická atrakce, bezmála třicetikilometrová cyklostezka spojující nejlidnatější východočeské město s unikátní barokní památkou. Od dubna do listopadu se po cyklostezce u Kuksu projelo či prošlo 97 tisíc lidí, u hradeckých Věkoš to bylo v obou směrech dokonce přes 192 tisíc lidí. „Čísla z první turistické sezony jednoznačně potvrzují, že tato investice poskytuje lidem dobrou službu a přispěla ke zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu v našem kraji. Stavba navíc slouží lidem, kteří

Vítězem pátého ročníku soutěže Era Starosta roku se stal Antonín Novotný z obce Podbřezí v Královéhradeckém kraji. Porotu si získal svým neobyčejně lidským a efektivním přístupem k vedení obce. Společně s prestižním titulem získal také 250 000 korun do obecního rozpočtu a tradiční Rychtářské právo, ji používají jako bezpečnou cestu do práce,“ řekl náměstek královéhradeckého hejtmana Otakar Ruml, který za cestovní ruch odpovídá. Sčítače počtu návštěvníků, které jsou umístěny v zemi a bezpečně zaznamenávají počty cyklistů a chodců, jsou rozmístěné na Kuksu, ve Smiřicích a v hradeckých Věkoších. Nejvíce se jezdí po cyk-

lostezce poblíž krajského města, nejslabší provoz je na Kuksu. V červenci využilo cyklostezku u Věkoš 44 tisíc lidí, na Kuksu jich bylo celkem 25 tisíc. Nový úsek Labské stezky vedoucí z Hradce Králové přes Smiřice, Jaroměř-Josefov do Kuksu lidé využívají už od začátku letošního roku, oficiálně byl otevřen v polovině letošního května.

Pět milionů zemědělcům či na ochranu přírody Pět milionů korun rozdělí v příštím roce Královéhradecký kraj mezi projekty z oblasti životního prostředí a zemědělství. Dotační programy financují například aktivity zaměřené na hospodaření s odpady, ochranu ohrožených živočichů a rostlin ve volné přírodě, podporu včelaření nebo vzdělávací aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí. Žádosti do sedmi dotačních programů bude možné podávat od 27. ledna do

28. února 2014. Nově byl vyhlášen program Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních nádrží, který pomáhá financovat rekonstrukci vodních ploch a toků v obcích. Velký zájem je každý rok o dotační program Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty, ve kterém, mimo jiné, mohou žádat včelaři na pořízení včelařského vybavení. V roce 2013 kraj rozdělil mezi dvě desítky včelařů a včelařských organizací

jeden milion korun. Dotační program Propagace životního prostředí a zemědělství nově podporuje prodej potravin „ze dvora“ přímo od zemědělců. Královéhradecký kraj také v letošním roce mimo jiné podpořil nákup traktoru s čelním nakladačem pro sběrný dvůr obce Záměl částkou 350 tisíc korun Zájemci o dotace mohou získat informace na speciálním krajském dotačním portálu http://dotace.kr-kralovehradecky.cz.

Královéhradecký kraj přivítá 10. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě

Královéhradeckému kraji se dostalo cti uspořádat jubilejní 10. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě, v sídelním městě Královéhradeckého kraje,

Titul Starosta roku 2013 putuje do Královéhradeckého kraje

Hradci Králové. Konference se uskuteční ve dnech 18. 19. února 2014. Konference je celostátní akcí určená zástupcům veřejného sektoru. Je setkáním odborníků z oblasti kvality k předávání a výměně zkušeností a dobrých praxí při zavádění kvality ve veřejné

správě. Součástí národní konference kvality je předávání Cen Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, které proběhne v rámci slavnostního večera. Konference je také prezentací sídelního města Královéhradeckého kraje a kraje.

symbol dobrého vedení obce. Hodnotící komise se rozhodla udělit také zvláštní povodňovou cenu Janu Bostlovi, starostovi Kvíčovic v Plzeňském kraji za jeho osobní nasazení při mimořádné situaci. Do pátého ročníku soutěže o nejlepšího starostu obce do dvou tisíc obyvatel bylo přijato 77 nominací.

Úřad vzdělává své zaměstnance, využívá k tomu evropské zdroje Krajský úřad je nyní ve druhé polovině projektu Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů Krajského úřadu Královehradeckého kraje financovaný z evropských zdrojů. Jeho cílem je zkvalitnění lidských zdrojů a aplikace moderních metod vedoucích k jejich efektivnějšímu využívání. V dosavadním průběhu projektu absolvovalo na šedesát zaměstnanců úřadu školení v oblasti zvládání stresu, komunikace s veřejností či přesvědčivé prezentace. Zároveň v rámci zvláštního modulu projektu

Vzdělávání v lektorských dovednostech byli proškoleni jednak stávající interní lektoři kraje, tak i dalších dvacet nových členů lektorského týmu. Poslední seminář byl zaměřen na oblast service managementu. V návaznosti na absolvované kurzy vytvoří lektorský tým vlastní vzdělávací programy, které budou akreditovány. Tyto kurzy se stanou součástí portfolia nabídky vzdělávání a zůstanou v nabídce jak pro zaměstnance Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, tak pro zaměstnance ostatních úřadů v regionu.

U nás v kraji informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Evid. číslo: MK ČR E 13773 Vydavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Hradec Králové, tel.: 495 817 111 e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz Texty a foto: pokud není uvedeno archiv redakce Tisk a distribuce: R MEDIA, spol. s r.o.


Příspěvky opozičních zastupitelů

strana 7 | prosinec 2013

Neprůhledné změny ve školství Krajská rada se nedávno pokusila připravit likvidaci gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem sloučením se sousední Střední školou informatiky a služeb. Na tuto nejhorší variantu díky odporu veřejnosti nedojde, přesto rada schváli-

la postupný zánik šestiletého studia na tomto gymnáziu. To znovu otevřelo ožehavé téma správného nastavení sítě středních škol. Rada kraje uplatňuje metodu postupných kroků, kdy dochází ke slučování a tedy faktické likvidaci jedné školy po druhé, aniž by byl jasně definován cílový stav. Ten asi zná jen gestor školství paní Šormová a pár dalších

vyvolených. Takový postup zákonitě vyvolává nedůvěru a pocit nespravedlnosti u těch, kteří jsou aktuálně likvidováni. Ostatní pak žijí v úzkostném očekávání, zda právě oni nejsou další vyhlédnutou obětí. Každý snad pochopí, že kapacita středních škol v kraji musí odpovídat k reálnému počtu žáků. Nicméně o správnosti a spravedlivosti jednotlivých

zásahů do sítě škol nelze nikoho přesvědčit bez jasně popsaného cílového stavu. Smyslem regionální politiky je vytvořit srovnatelné podmínky k životu na území celého kraje. Právě proto je třeba považovat střední školu za přirozenou součást každého většího města. A šlapat po staleté tradici některých škol - jako v případě dvorského gymnázia - je absolutně nepřijatelné.

Důvěru občanů ve veřejnou správu lze získat a udržet jen naprostou otevřeností. Je tedy nejvyšší čas předložit veřejnosti jasný plán, co hodlá kraj na území jednotlivých obcí podnikat. V opačném případě z rady nikdo nesejme podezření, že utváří síť škol spíše na základě známostí a politických vlivů než podle jasně definovaných pravidel. Vladimír Derner (KDU-ČSL)

méně bez úhony a to je myslím dobrý výsledek. Nemám rád fotky politiků, kteří se zářivým úsměvem střihají pásky u nových staveb a nebo se podepisují pod výčet aktivit a dobrých skutků, za kterými je práce těch ,,bezejmenných“. Politika je v dnešní době vnímána jako neslušný výraz a politici mají nálepku zlodějů a vyžírků. Tak, jako

u všech profesí a sociálních skupin jsou v určitém procentu zastoupeni zloději a vyžírkové, není tomu jinak ani u politiků. Je na nás i krajských zastupitelích, abychom tento obraz napravili. Přestaňme se tedy chlubit tím, co je naší povinností. Naší povinností je služba veřejnosti a správa věcí veřejných. Tato obecná fráze v sobě skrývá řadu

činností a povinností, za které dostáváme odměnu. Odměnou je mimo odměny vyjádřené penězi i možnost být u rozhodování, které může ovlivnit život lidí v kraji. Jsme u toho, kde se něco děje. To by mělo být hnacím motorem, proč jdeme do voleb a vzdáváme se části svého soukromí. Přál bych Vám do nového roku jménem svým

i jménem krajských zastupitelů za ODS, aby Vám naše rozhodnutí pomáhala, ale neomezovala Vás. Bylo by skvělým výsledkem, pokud byste vy sami cítili, že se vám v našem kraji dobře žije, a nemusel vám to nikdo zdůrazňovat. Pěkné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce vám přeje klub zastupitelů za ODS. Miloslav Plass (ODS)

s pořádnou vysokou školou, zruční učni a absolventi středních škol technického směru jsou na trhu práce bez obav. Na kvalitních a náročných gymnáziích vychováváme elitu národa. A řekněme si to otevřeně, elity táhnou naši společnost. A probůh, elitou není ten, kdo je bohatý. Elitou je ten, kdo dobře myslí, vyzná se ve světě, hledá nové cesty,

inovuje, chce tvořit a využívá špičkové technologie. Staleté zkušenosti z Anglie a pak i USA ukazují, že oddělená výchova elit vede ke konkurenci v rámci ní a tuhle motivaci prostě v běžné škole mít nebudou. Zejména pokroky v matematice a jazycích mohou být naprosto rozdílné. Rovnostářská Francie by nám neměla být vzorem!

Je nepochybné, že rozhodující vliv na výchovu mají rodiče. Rodiče a také města gymnázia chtějí. Dejme šanci rodičům, ať mohou své děti svěřit náročnému studiu. V případě měst mám za to, že by svou vůli po víceletých gymnáziích měli vyjádřit finančním příspěvkem na třídy v úrovni základní školy. Gymnázia musíme pěstovat, nikoli ohrožovat! Rudolf Cogan (TOP09)

le. V čele krajského výboru pro kulturu a v dozorčí radě zdravotnického holdingu ji nově zastupuji já. Kultura je i přes svou důležitost pro obecnou vzdělanost jen „popelkou“. Rozpočet na kulturu je každým rokem menší, a tak bude mou jedinou starostí dohlédnout na spravedlivé rozdělení přidělených prostředků, případně se pokusit o získání dalších. Pozice v dozorčí radě holdingu bude určitě

mnohem složitější. Zdravotnictví není jen péče o zdraví občanů v kraji, ale je to i politika. V současné době máme v kraji dvě hlavní témata. Fúzi krajských nemocnic a výstavbu nemocnice v Náchodě. Obě tato témata s sebou nesou řadu otázek. Je sloučení s úspěšně hospodařícími záchranou neúspěšných? Není to jen cesta k ztrátovému hospodaření všech krajských nemocnic nebo zakamuflování

dramatické ztráty těch méně úspěšných? A co gigantická přestavb náchodské nemocnice? Nestačil by menší rozsah rekonstrukce a tím i menší náklad? Bude potom kraj potřebovat pro zajištění péče o zdraví obyvatel tolik plně vybavených nemocnic? Nebude to zbytečný luxus a enormní zátěž pro rozpočet kraje? Jak vidíte, otázek je mnoho a najít správnou odpověď bude velmi těžké. František Kinský (Východočeši)

Novoroční přání Další rok se rychle blíží do svého závěru a i my krajští zastupitelé bychom měli předložit účet za svou práci v jeho průběhu. Královéhradecký kraj a jeho obyvatelé přežili všechny naše aktivity více

Utlumovat gymnázia? Školácká chyba Rada kraje se rozhodla reformu školství realizovat cestou likvidace samostatných gymnázií a rušení víceletých gymnázií. Jedná se o vcelku překvapivý útok na elitu, tedy na ty nejlepší. Ano, je jasné, že ČSSD a KSČM zastupuje přede-

vším občany, kteří nedosáhli na akademické vzdělání. A krajská koalice to jistě myslí dobře, když chce studenty gymnázií vrátit do základních škol a středních odborných škol a tak nepřipustit sociální stratifikaci. Nicméně až vyhrají strany, které si uvědomují význam elitního vzdělání, tak zase budou rušit učňovské obory? Obojí je špatně! Absolventi gymnázií

Jedna gratulace a řada otázek V první řadě bych rád pogratuloval předsedkyni klubu Východočeši Martině Berdychové, která byla zvolena do Poslanecké sněmovny. Hnutí Východočeši uspělo hned ve svých prvních volbách do krajského zastupitelstva v roce 2012 a nemalou zásluhu na tomto úspěchu měla určitě

právě i Martina Berdychová, starostka obce Holovousy na Jičínsku. Obce, která díky práci, vedení a kreativním nápadům starostky byla vyhodnocena jako první v kraji a druhá v České republice v soutěži o nejkrásnější obec. I z tohoto důvodu nabídlo hnutí ANO Martině místo na své kandidátce do Poslanecké sněmovny. Její úspěch ve volbách ale znamená, že musela rezignovat na některé funkce z titulu krajského zastupite-


prosinec 2013 | strana 8

Stavbou roku je lávka přes Orlici, rodinný dům v Novém Městě a přístavba domu U Špuláků Tři stavby si v letošním roce odnesly prestižní titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013. Udělena dále byla i tři čestná uznání. v nadzemní a podzemní části i v nově navržené moderní dostavbě s moderním výtahem zachoval určitou jednotnost s dobrou dispoziční návazností starého a nového.

Čestné uznání získala retenční stoka ve Dvorské ulici v Hradci Králové, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Sporthotel Davídek Trutnov.

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují

„Stavba roku je již tradiční klání, na které se mohou prezentovat investoři, stavitelé či architekti. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 15 staveb, což je o čtyři více než loni. Dokládá to, že v našem regionu vznikají stále kvalitní a nápadité projekty a že snad již odezněly ty nejvážnější následky ekonomické krize, které toto odvětví v posledních letech silně poznamenaly,“ řekl náměstek hejtmana Otakar Ruml, který ocenění

zástupcům vítězných staveb předával. Hradecká lávka pro pěší a pro cyklisty získala titul v kategorii dopravních staveb. Propojuje Jiráskovy sady v historickém centru města s universitním kampusem. Autoři se nesnažili na sebe upozornit exkluzivitou, která by dominovala danému místu. Naopak zvolili stavbu, která splní svůj účel a bude sloužit pomocí jednoduchých technických prostředků. Mezi domy pro bydlení zaujal

nejvíce rodinný dům 1601 v Novém Městě nad Metují. Upoutá především svojí výjimečností – bílá stavba s rovnou střechou stojí mezi tradiční zástavbou domků se sedlovými střechami. Stavba je jednoduchá v dispozici, čitelná svojí dispoziční přehledností a propojením interiéru se zahradou. V kategorii občanské vybavenosti se stavbou roku stala rekonstrukce a přístavba domu č.p. 34 U Špuláků v Hradci Králové. Barokní dům si

Dům U Špuláků na Velkém náměstí v Hradci Králové

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové

Zlatý kolovrat kraj udělil za tvorbu krajek a zdobení kraslic Krajkářka Anděla Králová a Milada Jerichová, která se věnuje zdobení kraslic, letos obdržely Zlatý kolovrat. Kraj toto prestižní ocenění uděluje od roku 2002 lidem, kteří se v regionu zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel. „Zlatý kolovrat je určen lidem, kteří se zabývají tradičními lidovými řemesly, nebo významně přispívají k jejich rozvoji a udržování. Ocenění zároveň ukazuje

Milada Jeriová a Anděla Králová s náměstkem hejtmana Otakarem Rumlem, který ocenění Zlatý kolovrat předával.

veřejnosti, že stará tradiční řemesla stále žijí, jsou krásná a mají pořád co nabídnout,“ řekl hejtman Lubomír Franc. Paličkování se začala Anděla Králová z Havlovic učit sama v roce 1994 pomocí odborné literatury, znalosti si prohlubovala při hodinách soukromé výuky. Předlohy pro paličkování si připravuje sama, kresebné přípravě návrhů věnuje velkou pozornost. Jsou to často postavy lidových

tanečníků a hudebníků. Milada Jeriová z Vrchlabí se zdobení kraslic začala věnovat jako koníčku. Již v roce 1984 získala první místo v soutěži „O nejlépe provedenou kraslici“ v hradeckém Muzeu východních Čech. V roce 1998 se stala členkou Asociace malířů a malířek kraslic ČR, o rok později získala ocenění Mistr lidové umělecké tvorby I. stupně v oboru zdobení kraslic batikováním včelím voskem.

U nás v kraji  
U nás v kraji  

prosinecc 2013 | číslo 4/2013 | XII. ročník Zpravodaj Královéhradeckého kraje

Advertisement