Page 1

U nás v kraji Zpravodaj Královéhradeckého kraje | prosinec 2012 | číslo 5/2012 | XI. ročník | zdarma Zoologická zahrada ve Dvoře má nového ředitele.

str.

2

Slovo hejtmana Vážení čtenáři, Královéhradecký kraj vstupuje pod mým vedením do dalšího čtyřletého období. Jsem přesvědčený, že v tom uplynulém jsme odvedli kus dobré a poctivé práce. Chtěli bychom navázat na tyto úspěchy, dále je rozvíjet a posilovat všechny důležité oblasti, o které se kraj stará. Zároveň bych rád poděkoval voličům, kteří nám opět dali své hlasy a důvěru. Věřím také, že všechny ostatní přesvědčíme svou prací o tom, že nám jde jen o prospěch našeho kraje a také o to, aby se v našem regionu všem dobře a spokojeně žilo. Zatím se tento záměr daří. Ne nadarmo nedávno Královéhradecký kraj obsadil první příčku v unikátním srovnávacím výzkumu Místo pro život 2012, který hodnotí právě kvalitu života v regionech. Do právě přicházejícího roku 2013 vám přeji mnoho štěstí, zdraví a úspěchů!

Lubomír Franc

Představujeme nové členy zastupitelstva, rady a výborů.

str.

7

str.

8

V Královéhradeckém kraji se žije nejlépe v zemi

Královéhradecký kraj je nejlepší místo pro život. Tento titul mu udělila porota unikátního srovnávacího průzkumu Místo pro život 2012. Projekt, jehož vyhlášení se uskutečnilo v prvním prosincovém týdnu, vyhodnocuje životní podmínky v jednotlivých krajích a snaží se upozorňovat na nejlepší regiony české republiky. Vloni skončil Kálovéhradecký kraj na druhém místě.

Zdravotnictví

Doprava

Modernizace lůžkových oddělení či zateplení budov: rekonstrukce se plánují i pro rychnovskou nemocnici Modernizace či stavební úpravy lůžkových oddělení či zateplení a výměny oken nemocničních budov: to jsou jen některé z plánovaných rekonstrukcí, které mají vylepšit stav Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Tyto investice, které zlepší kvalitu poskytované péče

Kraj ocenil osobnosti v oblasti tradičních lidových řemesel.

i sníží provozní náklady nemocnice, nyní plánuje Královéhradecký kraj. „Některá pracoviště rychnovské nemocnice, především lůžkové části, modernizaci nutně potřebují. Role této nemocnice je v souvislosti s rozrůstající se průmyslovou zónou na

Rychnovsku a rekonstrukcí náchodské nemocnice zcela nezastupitelná. Investice do náchodské nemocnice tak není rozhodně jediná, kterou v příštích čtyřech letech plánujeme,“ řekla Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví. >> více na str. 3

Hradečtí silničáři mají napilno, solí se zásobili již před zimou

Zima v Královéhradeckém kraji začátkem prosince

naplno udeřila a začala motoristům komplikovat život. Napilno mají silničáři, kteří udržují komunikace plužením i posypem, aby byly sjízdné. Nejvíce práce mají se sněhovou nadílkou v horských oblastech regionu. >> více na str. 4


Cestovní ruch | kultura

prosinec 2012 | strana 2

Ředitelem dvorské zoo je Přemysl Rabas Zoologickou zahradu ve dvoře Králové povede Přemysl Rabas, který zvítězil ve výběrovém řízení na funkci ředitele. Dvorská zoo má také nové představenstvo a dozorčí radu. O změnách ve vedení zoo rozhodla její valná hromada, kterou tvoří členové Rady Královéhradeckého kraje. „Především je třeba, aby se zastavil úbytek návštěvníků naší zoo a návštěvnost začala stoupat. Chceme také nastartovat cestu k návratu dvorské zoologické zahrady zpět do evropské a světové organizace zoo, kam dvorská zahrada patří,“ uvedl první náměstek královéhradeckého hejtmana Otakar Ruml. Novými členy představenstva zoo se stali vicehejtman Otakar Ruml, nový ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas a poslanec Robin Böhnisch. Kompletní představenstvo doplňují dosavadní členové Marian Slodičák, místostarosta Dvora Králové Jan Bém a starosta Hostinného Karel Klíma.

Během zimní sezony je zoo ve Dvoře otevřené denně od 9 do 19 hodin. Uvidíte zvířata dovádějící ve sněhu, ohřejete se v tropických pavilonech. Do 6. ledna je zahrada (foto ZOO Dvůr Králové) svátečně vyzdobena a nasvícena.

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové, která má více než šedesátiletou historii, patří k turisticky nejatraktivnějším místům v Královéhradeckém kraji. Počtem držených zvířat jde o největší zoo v republice. Zároveň je dvorská zahrada

největším chovatelem afrických zvířat v Evropě. Jako jediná v Česku nabízí v létě Africké safari, v němž návštěvníci projíždějí vlastními vozy nebo ve speciálně upravených safaribusech mezi volně vypuštěnými zvířaty – kopytníky a ptáky.

Zahrada ve Dvoře je moje srdeční záležitost Zoologická zahrada patří mezi nejvýznamnější evropské a světové zoo. Chci pomoci vrátit jí její zbytečně pošramocené renomé, říká vicehejtman Otakar Ruml. V zastupitelstvu působí od vzniku Královéhradeckého kraje. Vicehejtman Otakar Ruml byl u všech klíčových rozhodnutí, která tvořila historii tohoto regionu v posledních 12 letech. Nyní jako první náměstek královéhradeckého hejtmana povede oblast regionálního rozvoje, evropských záležitostí, územního plánování a památkové péče. „Dvanáct let jsem působil v zastupitelském výboru pro regionální rozvoj. I proto povedu právě tento resort. Myslím, že problémům

venkova rozumím, mám k nim velice blízko. Dlouhá léta jsem na Jičínsku vedl zemědělskou firmu, do jejíhož čela mne začátkem devadesátých let zvolili sami zaměstnanci,“ vzpomíná nový vicehejtman. Jako jeden z hlavních témat svého působení v krajské vládě označuje především královédvorskou zoologickou zahradu. „Budu působit v jejím představenstvu. Hlavním úkolem je vrátit zoo zaslouženou pozornost veřejnosti. Její genofond, nasazení jejích zaměstnanců i odborná úroveň má světové parametry. Proto chceme nastartovat cestu, na jejímž konci bude návrat naší zoo do EAZA a WAZA. To jsou také hlavní úkoly pro jejího ředitele. Chci, aby zahrada dokázala reagovat i na podněty veřejnosti, jejíž názor nás zajímá,“ popisuje náměstek Ruml.

Muzeum v Hradci si připomíná 100. jubileum Muzeum východních Čech v Hradci Králové si připomíná 100. výročí předání budovy do užívání. Akce k tomuto jubileu začaly výstavou o vztahu architekta Jana Kotěry k lidovému umění a budou pokračovat do konce příštího roku.

Budova muzea patří k vrcholným Kotěrovům dílům a je od roku 1995 národní kulturní památkou. Výstava o Janu Kotěrovi potrvá do dubna 2013 a přibližuje návštěvníkům inspiraci lidovým uměním v tvorbě slavného architekta, například při stavbě Trmalovy a Suchardovy vily v Praze. Od února do června bude v muzeu výstava mapující historii budovy a instituce muzea od jeho založení v roce 1880 až do padesátých let 20. Století. Následovat budou další výstavy, například od června do ledna 2014 expozice nazvaná Múzy chrám připravená přímo k jubileu, připravená bude také odborná mezinárodní konference o Janu Kotěrovi a jeho

(foto Muzeum východních Čech)

žácích či výstava zajímavých předmětů, které se v muzeu za 100 let nashromáždily. Muzeum v Hradci Králové vzniklo v roce

1880, sbírky veřejnost mohla poprvé vidět na Žižkově náměstí. Muzeum se poté rozrůstalo a sídlilo v několika objektech po městě, proto

byla v letech 1909 až 1912 postavena nová budova, kterou hradečtí zastupitelé předali do užívání muzeu v prosinci 1912.


Z krajského zdravotnictví

strana 3 | prosinec 2012

Tendr na rekonstrukci náchodské nemocnice znovu běží Výběrové řízení na dodavatele, který provede rekonstrukci Oblastní nemocnice v Náchodě, se opět rozbíhá. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže letos v srpnu kvůli námitkám ke kvalifikačním předpokladům uchazečů tento tendr pozastavil. Předběžné opatření o pozastavení tendru ÚOHS zrušil a soutěž tak znovu pokračuje. Do tendru se přihlásilo celkem sedm zájemců. „ Stavět by se mělo začít

na jaře příštího roku. Do soutěže se přihlásily největší stavení firmy v České republice, což jen dokládá její otevřenost. Rekonstrukce má již stavební povolení. Dodavatele soutěže bychom měli znát do konce ledna,“ řekla krajská radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková. Ve druhém kole budou uchazeči vyzváni k předložení konkrétních cenových nabídek. Náchodská nemocnice zásadní rekonstrukci nutně potřebuje: některá její pracoviště jsou v havarijním stavu, bez modernizace vyjde udržení jejího provozu

na 100 milionů korun ročně. „Zásadní je zcela havarijní stav všech sítí nemocnice a nerekonstruovatelný stav operačních sálů. V této podobě nemůže nemocnice dlouho fungovat dál, v podstatě se jen prohlubuje krize,“ uvedl ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra. Velice komplikovaná stavba, která proběhne za plného provozu zdravotnického zařízení, je naplánována na 27 měsíců. Kapacita této nemocnice se rekonstrukcí nezvýší. Předmětem zakázky jsou stavební práce a vybavení operačních sálů, které je součástí stavby. Počítá se s vybudováním čtyř nových budov, v nichž bude několik operačních sálů, téměř 20 specializovaných vyšetřoven a pracovišť. Náchodská nemocnice je největším zdravotnických zařízení Královéhradeckého kraje, v její spádové oblasti žije zhruba 150 tisíc obyvatel, kterým na svých odděleních nabízí 650 lůžek.

Nemocnice jednají s pojišťovnami o smlouvách, rozsah péče v kraji zůstane Nemocnice ve správě Královéhradeckého kraje zatím nemají uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami na příští rok. Přestože se nemocnice s pojišťovnami již dříve dohodly, že rozsah péče od příštího roku nezmění, smlouvy obě strany stále nepodepsaly. Královéhradecké nemocnice se totiž připojily k deklaraci, podle které uzavřou smlouvy se zdravotními pojišťovnami až společně se všemi krajskými nemocnicemi v zemi. „Systém zdravotnictví dlouhodobě ekonomicky diskriminuje krajské nemocnice. Proto jsme přikročili ke společnému postupu všech těchto

zařízení v rámci Asociace krajských nemocnic. Postavení krajských nemocnic je z ekonomického pohledu nespravedlivé ve srovnání například s fakultními nemocnicemi. Pokud by se nepodařilo uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami do konce roku, pro pacienty v našem kraji by to přesto nic neznamenalo,“ uvedla Jana Třešňáková, krajská radní odpovědná za oblast zdravotnictví. Pojišťovny koncem loňského roku vypověděly smlouvy všem nemocnicím v zemi. Během jednání o nových dohodách pojišťovny tlačily na rušení nemocničních lůžek. Dříve se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem

zdravotnictví, že plošně ve všech nemocnicích zmizí na 10 tisíc lůžek. „V našem kraji jsme během posledních čtyřech let zrušili více než 200 zbytných lůžek a rozsahu zdravotní péče ani ekonomiky nemocnic se to nijak nedotklo. Na zachování rozsahu péče jsme se v našem kraji již dříve s pojišťovnami dohodli,“ řekl Martin Scháněl, ředitel krajského zdravotnického holdingu. Podle předběžných dohod se zdravotními pojišťovnami budou v kraji nadále sloužit pacientům například dvě iktová centra, přibude několik lůžek neurologie, JIP či rehabilitace v nemocnicích v Trutnově a v Náchodě.

Rychnovská a náchodská nemocnice začnou fúzovat, mají si víc pomáhat Kvůli zachování a udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče na Náchodsku a Rychnovsku i v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí náchodské nemocnice by se nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě měly začít postupně slučovat. Záměr fúze, která má probíhat během celého příštího roku a na jejím konci by měla být užší spolupráce obou oblastních nemocnic, projednali krajští zastupitelé. „Rychnovská nemocnice se dlouhodobě potýká s ekonomickými problémy a spojením se silnějším partnerem může získat lepší vyjednávací pozici vůči pojišťovnám. Náchodská nemocnice bude mít naopak během plánované rekonstrukce, která se uskuteční

za plného provozu, potíže s udržením výkonnosti a bude potřebovat zázemí pro přesun péče. Úzká spolupráce obou nemocnic pomůže odstranit problémy obou zdravotnických zařízení kraje,“ uvedla Jana Třešňáková, radní pro zdravotnictví. S nezbytným zachováním obou nemocnic počítá koncepce krajského zdravotnictví. „Rychnovská nemocnice má podle naší koncepce poskytovat minimálně zdravotní péči v základních oborech: v interně, chirurgii, gynekologii a porodnictví, v dětských oborech a ARO, včetně nutných komplementů,“ řekl Martin Scháněl, ředitel Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Modernizace lůžkových oddělení či zateplení budov >> pokračování ze str. 1

Mezi chystané akce patří například stavební úpravy lůžkové části chirurgického oddělení. Modernizace se má dotknout také centrálního rozvodu vzduchu pro operační obory – chirurgii a ortopedii - a přemístění pracoviště sterilizace do sousedství operačních sálů. „Nutná je také výměna oken a zateplení budov chirurgie a ortopedie, což by snížilo tepelné ztráty,“ doplnila radní Jana Třešňáková.

V příštím roce stavbaři v areálu nemocnice strhnou opuštěnou budovu kotelny a demolice by se měla dotknout také objektu bývalé hospodářské správy. Během posledních čtyř let vznikla v rychnovské nemocnici nová lékárna, modernizovala se nemocniční IT síť za více než pět milionů korun, rekonstrukcí prošlo oddělení následné péče či modernizovali generátory náhradních zdrojů elektrické energie.


prosinec 2012 | strana 4

doprava v kraji

Hradečtí silničáři mají napilno, solí se V krajské dopravě nás zásobili již před zimou čeká tvrdá práce >> pokračování ze str. 1

„Královéhradečtí silničáři byli jako každoročně na zimu připraveni. Dopředu nakoupili na 16.000 tun soli a další zhruba čtyři tisíce run měli k dispozici v externích skladech. Kamenné drtě a písku mají připraveno přes 15.000 tun. Při běžné zimě by jim zásoby posypu měly stačit pro celou zimní sezonu. Při údržbě silnic se silničáři zaměřují nejprve na nejdůležitější komunikace,“ řekl krajský radní pro oblast

dopravy Karel Janeček. Průměrné náklady na jednu zimní údržbu jsou 200 milionů korun. Zatím nejnákladnější zimní údržba byla v sezoně 2005 – 2006, kdy výdaje kraje dosáhly téměř čtvrt miliardy korun. Silničáři mají v Královéhradeckém kraji k dispozici více než stovkou sypačů a v zimě mají na starosti údržbu 3460 kilometrů silnic prvních, druhých a třetích tříd. Bez údržby bude letos, stejně jako loni, asi 300 kilometrů

silnic především třetí třídy. Jde například o málo využívané cesty v horách a na okrajích okresů s minimálním provozem. Na silnicích do krkonošských středisek Pec pod Sněžkou a Špindlerův Mlýn je používání povinné zimní výbavy upraveno dopravními značkami. Platí zde proto povinnost mít zimní pneumatiky v zimním období, i když nejsou zimní klimatické podmínky či se nepředpokládá, že by mohly nastat.

Náklady na zimní údržbu v Královéhradeckém kraji: 2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

200,2

194,6

182,4

189,3

Počet posypových dnů

91

99

88

89

Počet kalamitních dnů

0

5

08:40 hodin

0

Celkové náklady v mil. Kč

Stavbaři dokončují cyklostezku z Hradce na Kuks Začátkem roku 2013 bude dokončena stavba cyklostezky mezi Hradcem Králové a Kuksem po břehu Labe.

Celá cyklostezka by měla začít lidem sloužit na jaře.„Vše šlo zatím podle harmonogramu a je předpoklad, že zhruba v půlce

ledna bude stavba dokončená. Je hotovo asi 90 procent povrchů stezky,“ řekl starosta Smiřic a předseda správní rady společnosti

Královéhradecká labská Luboš Tuzar. Stavbaři již dokončili také tunel pro cyklostezku pod silnicí první třídy v Jaroměři na Náchodsku, což byla nejsložitější část celé stavby. Zbývá už jen položit zhruba dva kilometry asfaltového povrchu v okolí Smiřic. „Po celé trase se také dodělávají terénní úpravy, mechanické zábrany proti vjezdu automobilů či dopravní značení,“ pokračoval Tuzar. Kolaudace stavby je plánovaná na jaro příštího roku, aby stezka mohla na začátku sezony fungovat. Výstavba cyklostezky vedoucí po břehu Labe začala letos v červnu, stavba bude stát zhruba 45 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Kromě cyklistů a pěších turistů budou moct trasu, která spojí barokní hospital Kuks, Smiřice, Jaroměř a Hradec Králové, využívat i bruslaři.

Udržet co nejlepší dopravní obslužnost a zajistit co nejvíc opravených a bez problémů sjízdných silnic, to vše bude obnášet spoustu tvrdé práce, uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček. Doprava je jedním z nejdůležitějších odvětví, o které se krajská samospráva stará. Zajištění dopravní obslužnosti, rekonstrukce a modernizace silnic či zimní údržba každoročně spolknou stovky milionů korun. V následujících čtyřech letech se o tento resort bude starat jednačtyřicetiletý náměstek hejtmana Karel Janeček, který v krajském zastupitelstvu působil i v minulém volebním období. „Mým cílem bude zajistit efektivní dopravní obslužnost a usnadnit ještě

víc lidem cestování do práce, do školy či k lékaři. Cestující v našem kraji by ji měli i nadále považovat za spolehlivou a dostupnou veřejnou službu, za kterou kraj zbytečně neutrácí,“ řekl náměstek Janeček. Dalším klíčovým úkolem bude zajistit dostatek financí na rekonstrukce krajských silnic druhé a třetí třídy. „Nedostatečné prostředky, které kraj na opravy silnic má, budeme využívat co možná nejlépe. Pokusíme se také zajistit co nejvíce financí z Evropské unie. Bez výrazné podpory státu totiž v současné době není možné smazat na komunikacích historicky daný zhruba osmimiliardový dluh,“ dodal náměstek Janeček. Kraj bude také pokračovat ve svém úsilí, na jehož konci by měla být dokončená dálnice D11 a rychlostní silnice R11 až k polským hranicím.

Kraj bude rekonstruovat silnici z Hradce do Slatiny Rozsáhlá rekonstrukce čeká v příštím roce Kladskou ulici, která spojuje Hradec Králové a Slatinu. Náklady by měly činit zhruba 30 milionů korun. Většinu těchto financí se kraji podařilo získat z dotací Evropské unie. Se stavebními pracemi by měli silničáři začít koncem března příštího roku. Zároveň s opravou silnice by mělo město

Hradec Králové dát do pořádku přilehlé chodníky a osvětlení přechodů. Silnice druhé třídy se bude rekonstruovat částečně v Hradci Králové i ve Slatině v úseku od křižovatky s místní komunikací V Poli, až po konec obce ve směru na Černilov. Vozovka dostane novou asfaltovou vrstvu, silničáři zabezpečí i její nové odvodnění.

U nás v kraji informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Evid. číslo: MK ČR E 13773 Vydavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111 e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz Texty a foto: pokud není uvedeno archiv redakce Tisk a distribuce: Samab Brno Group a.s.


Z krajského školství

strana 5 | prosinec 2012

Chceme nadále podporovat technické obory V kraji vzniknou další tři nová centra odborného vzdělávání za 70 milionů. Pokračovat v podpoře vzdělávání šikovných řemeslníků, přizpůsobovat síť středních škol demografickému vývoji v kraji i více diskutovat s rodiči, učiteli i zaměstnavateli. S těmito záměry nastupuje na post krajské radní pro oblast školství Táňa Šormová. „Školy musí být dostupné všem. To znamená, že jejich nabídka a fungování nemohou být nákladné ani pro rodiče, ani pro samosprávu. Změny ve školství musí probíhat otevřeně a po vzájemné shodě v krajské radě. Kraj musí mimo jiné zajistit školám kvalitní a klidné zázemí pro výuku,“ popisuje krajská radní Táňa Šormová a dodává, že vedení krajského školství není o ideologii či politice, ale o každodenní poctivé práci.

Nová krajská radní chce více propojit také spolupráci s hospodářskou a agrární komorou, pracovními úřady a firmami. „Díky tomu lze našim studentům zajistit praxi a absolventům uplatnění na trhu práce, což je zcela klíčové. Proto také chceme nadále podporovat technické obory a řemesla. Šikovnost českých rukou je jedním z pokladů tohoto národa a v našem kraji má kvalitní vzdělávání řemeslníků dobrou tradici: výchova mladých kovářů, tesařů či strojařů v našem kraji je v celorepublikovém srovnání na špičce,“ říká nová krajská radní. Gymnázia mají zůstat výběrovými školami především pro nadané žáky. „Rozhodně neprosazuji plošné a neúčelné rušení víceletých gymnázií či gymnázií obecně,“ doplňuje Táňa Šormová. S uplatněním pomohou studentům i další tři centra odborného vzdělávání,

která vznikají v Nové Pace, Hradci Králové a Trutnově. Jejich výstavba bude stát zhruba 70 milionů korun, většinu těchto financí se podařilo Královéhradeckému kraji získat z Evropské unie. Doplní již fungující čtyři centra odborného vzdělávání, která vznikla za 125 milionů korun při středních odborných školách. V Hradci Králové bylo loni v září otevřeno Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE

Dětské pacienty potěšil Mikuláš

(foto MŠ a ZŠ při FNHK)

I malí pacienti z dětských oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové se dočkali návštěvy Mikuláše, Čerta a Anděla na začátku prosince. Za básničku či písničku děti dostaly sladké odměny a drobné hračky. Díky pomoci dobrovolníků z fakultní nemocnice a studentů hradecké střední zdravotní školy malí pacienti prožili hezké odpoledne a mohli na chvlku zapomenout na své zdravotní potíže. Finančně akci podpořili pan Hrbek, paní Široká, AG Food, Himpex, Interspar, Amcor a Královéhradecký kraj.

na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hradební ulici a Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova. V Trutnově vylepšilo možnosti vzdělávání Centrum odborného vzdělávání v lesnictví v tamní lesnické akademii, v Náchodě zase Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví.

Ředitelka krajského CEPu patří mezi 10 nejúspěšnějších žen země Klára Dostálová, ředitelka Centra evropského projektování Královéhradeckého kraje (CEP), se stala jednou z letošních deseti nejúspěšnějších žen České republiky. Jako Lady Pro 2012 ji jmenovalo Hnutí „Českých 100 nejlepších“. Tento čestný titul náleží ženám, které dosáhnou ve své profesionální politické, sportovní či umělecké kariéře mimořádných úspěchů a zároveň si při své každodenní náročné práci dokážou zachovat své ženství.

Novinky z projektu na podporu cestovního ruchu Kraj druhým rokem realizuje projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“, který je financovaný z ROP NUTS II Severovýchod. V současné době probíhají statistická šetření a monitoring. Jedná se o dvouletý průzkum zjišťující portfolio tuzemských i zahraničních turistů a jejich spokojenost či nespokojenost v našem kraji. Výsledky zakončených etap jsou k dispozici na krajských webových stránkách www. kr-kralovehradecky.cz. Ke stému výročí prvního vystavení zlomového obrazu zvaného „Dvoubarevná

fuga“ na Podzimním pařížském saloně jsou v tomto období postupně realizovány expozice putovní výstavy věnované dílu a životu Františka Kupky - slavného a novátorského malíře pocházejícího z Královéhradeckého kraje. Výstavy se již uskutečnily v Hradci Králové a Pardubicích. V těchto měsících vzniká turistický datový sklad, který bude sloužit jako krajská centrální databáze informací z oblasti cestovního ruchu. Připravuje se krajská propagační kampaň formou celostátního televizního vysílání u nás a v Polsku a v českých multikinech.


Názory opozičních zastupitelů

prosinec 2012 | strana 6

O čem vypovídá nová krajská koalice Především o sociálních demokratech. Bylo to výlučně jejich rozhodnutí za situace, kdy měli k výběru hned několik jiných možností. Stírá se rozdíl mezi komunisty a sociálními demokraty. Koalice komunistů a ČSSD v našem kraji je v plném souladu s trendem, který ČSSD nastolila v rámci celé České republiky. Evidentně zde dochází ke sjednocování marxistické levice, které dříve či později bude završeno i na úrovni celostátní. ČSSD tak učinila komunisty standardní součástí levicového spektra.

Cílem ČSSD v našem kraji je zcela ovládnout veřejné finance. Přestože komunisté dosáhli prakticky stejného volebního výsledku jako ČSSD, byli ochotni přistoupit na jakékoliv podmínky. Výsledkem je, že ČSSD ovládá dvoutřetinovou většinou radu, zmocnila se všech ekonomicky silných resortů a komunistům předala odpovědnost za ty oblasti, o které zjevně nemá zájem a kde se chystá provádět tvrdé restrikce. Tj. rušení škol, omezování podpory neziskového sektoru v sociální oblasti a redukce Programu obnovy venkova. To vše navzdory výrazně horším výsledkům v krajských volbách (oproti roku 2008 ČSSD ztratila 6 z 18 mandátů) a za stavu,

kdy tato rudo-oranžová koalice získala o pouhého půl procenta více hlasů než ostatní strany. Soustředění ekonomické moci v rukou jedné strany vede k autoritativním rozhodnutím, která nejsou dostatečně zdůvodněná a kterým chybí kvalitní odborná oponentura. To má samozřejmě závažné dopady do hospodaření kraje i v delším časovém horizontu. Tím důležitější je samozřejmě kontrolní role opozičních stran. Bude velkou zkouškou charakteru každého opozičního zastupitele, zda toto svoje poslání splní, či zda se nechá koupit za nějakou tu funkci či dotaci. Vladimír Derner (KDU-ČSL)

Co se podařilo OREDU za poslední volební období

ním projektu optimalizace V uplydrážní a autobusové dopravy nulém volebním a zavedením zónově relačního tarifu na celém území období Pardubického kraje. Tím orgadošlo k vytvoření jednoho nizátor systému IREDO na území dopravy OREDO Královéhradeckého a Pardubického kraje. Cestující pokračoval ve sjednocení podmínek a pravidel veřejné se tedy mohou pohybovat dopravy, a to nejen v Králo- na jednu jízdenku napříč územím obou krajů a využít véhradeckém kraji. všech dotovaných autobuV červnu roku 2010 sových a drážních dopravců byl dokončen a realizoa většiny komerčních spojů. ván projekt optimalizace Také zde bylo po překonání veřejné dopravy na území počátečních nedostatků doKrálovéhradeckého kraje, došlo k zajištění návazností saženo obdobných výsledků jako v Královéhradeckém vlakových a autobusových kraji. Došlo k výraznému jízdních řádů, dále ke zpranavýšení počtu spojů videlnění dopravy a k nárůstu tržeb jen za tři a k výraznému navýšení počtu spojů. V rámci tohoto čtvrtě roku o 12 mil. Kč. V tomto období připrojektu byly použity pravilo OREDO také dva některé dosud neznámé projekty financované metody, jako například Zásady krajského rozpočtu z Regionálního operačního objednávka podle oběhů co kraj chce, neměl by se jen vozidel, dvousložková cena programu zaměřené na 1. Zadlužení kraje nesmí Jako kanpasivně přepisovat rozpočet přesáhnout 50 % jistých dopravního výkonu, zónově modernizaci odbavovacího didát na a informačního systému posledního období. relační tarif, tarifní mapky náměstka (daňových) příjmů kraje. veřejné dopravy. Každý 7. Podporuji dlouhodobé Samospráva by se neměla na označnících, zavádění hejtmatento projekt je přibližné plánování – je třeba plánovat malých vozidel apod. exponovat riziku bankrotu na pro v hodnotě 50 mil. Kč a má nejen na rok, ale i na dobu v takovém rozsahu jako O úspěšnosti optimalizace finance působnost na území obou delší, nezatěžovat příští podnikatelské subjekty. vypovídá nejlépe nárůst jsem zastupitelstva svými krátko- výše tržeb z jízdného, který krajů. Oba projekty byly 2. Permanentní likvidita neuspěl, regionální radou schváleny. – odpovídající jsou zůstatky době, byť politicky důvodně, byl v prvním roce po optibyl jsem poražen skórem Závěrem bych chtěl motivovanými rozhodnutími. malizaci vyšší o 10 mil. Kč na účtech v rozsahu příjmů 23:21. Na tomto úseku tedy popřát všem cestujícím do 8. Musíme zajistit vazbu a v druhém roce o dalších zastupuji jen menšinu. Určitě běžně dosahovaných za tři příštího roku pohodlné cesúvěrů jen na krytí investic, měsíce. 20 mil. Kč. mám ale mandát podílet se tování veřejnou dopravou úvěr by neměl být nikdy 3. Stabilizace výdajů na Od poloviny roku 2010 na rozhodování. a v osobním životě hodně využit na provozní výdaje. organizace kraje - je třeba do konce roku 2011 bylo V tomto příspěvku úspěchů a spokojenosti. Splácení úvěrů nesmí přesáh- OREDO pověřeno Parduustát jejich tlak při sestavovymezím obecnější zásady Vladimír Záleský (ODS) nout životnost investice. vání rozpočtu a nepřipustit bickým krajem vypracováfinančního hospodaření 9. Při prodeji kapitálojejich požadavky na vyšší kraje. Určitě by bylo možné vého aktiva je nutné výnos mzdy a další náklady. dotknout se každé konkrétznovu použít k pořízení 4. Je třeba mít separátně ní oblasti rozpočtu kraje. Ve prospěch obcí, měst a občajiného kapitálového aktiva – Jenomže to právě není žádné neustále prostředky pro nů našeho kraje umění. Řešit konkrétní věci – podporu investičních dotací, zabránit redukci kapitálu. Vážení 10. Provozní rozpočet je podmínkou pro poskytnutí a jak říkají politici takzvaně v mnoha oblastech podspolutřeba mít napevno schválený dotace je často spoluúčast „pomáhat“, tedy přidělovat mínky a úroveň našeho žití. občané, vždy před započetím roku. příjemce, a tak je třeba být peníze. Musí to být opačně, Rád bych vás proto touto dovolte V případě investic je možné připraven. stanovit obecné zásady a ty cestou ubezpečil, že v rámci mi, abych daných možností budeme čekat na dotace a také reago5. Rozpočet schvalovat za všech okolností dodržovat vám vat na nutnost oprav. jako mírně přebytkový, a získávat dlouhodobě, tedy usilovat o prosazování všech v úvodu Desatero vlastně není vždy s rezervami, výslovně zdravé finance kraje. Peníze našich cílů a pracovat ze našeho kritika managamentu kraje, určenými i skrytými. Nutná jsou jako krev, rozhodují, všech sil, i když jen z opoprvního příspěvku ve byť si ji za poslední volební je všeobecná rezerva 1 % co bude, či nebude žít, jak zičních lavic, ve prospěch období zaslouží. Prioritně mi zpravodaji U nás v kraji z celkových výdajů, pro kvalitně a jak dlouho. obcí, měst a občanů našeho jde o přehled, který systema- poděkoval za vaše hlasy, investice 10% investiční Předkládám 10 zásad kraje. které nám umožnily vstoupit tizuje myšlenky o rozpočtu rezervu, podle celkových dobrého rozpočtu kraje. Čtyři získané mandáty se 4 mandáty do politického sice neznamenají rozhodujíkraje. Každá zásada je bází, výdajů na investice. Desatero je uspořádáno dle spektra našeho Královéhra- cí sílu při hlasování nad kterou lze vést podrob6. Jasné definování důležitosti, od nejzávažnějdeckého kraje a účastnit se nější diskurs. a vyznačení priorit – musí šího principu, který je na o důležitých rozhodnutích, Rudolf Cogan (TOP09) aktivně dění, které ovlivňuje být projednáno a rozhodnuto, prvním místě: >> pokračování na str. 7


Vedení kraje po volbách

strana 7 | prosinec 2012

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 ČSSD (12 mandátů): Miroslav Antl Jan Birke Josef Dvořák Jiří Franc Lubomír Franc Karel Janeček Otakar Kalenda Petr Luska Josef Táborský Jan Tippner Pavel Trpák Jana Třešňáková

KSČM (11 mandátů): Josef Dušek Lenka Fialová Jiří Gangur Petr Kebus Josef Lukášek Zdeněk Ondráček Otakar Ruml Zdeňka Šárová Táňa Šormová Leoš Voborník František Vrabec

TOP09+STAN (5 mandátů): Rudolf Cogan Jan Sobotka Pavel Šubr Miroslav Švábl Jindřich Vedlich

ODS (6 mandátů): Petr Kilevník Pavel Louda Miloslav Plass Martin Puš Miroslav Vlasák Vladimír Záleský

Koalice pro Královéhradecký kraj (7 mandátů): Pavel Bělobrádek Vladimír Derner Zdeněk Fink Anna Maclová Miroslav Uchytil Jiří Veselý Ivan Vodochodský

Východočeši (4 mandáty): František Kinský Martina Berdychová Milan Maček Václava Domšová

Koalice pro Královéhradecký kraj: KDU-ČSL + Volba pro kraj + Hradecký demokratický klub TOP09+STAN: TOP 09 + Starostové pro Královéhradecký kraj

Rada Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 Lubomír Franc (ČSSD) hejtman

Otakar Ruml (KSČM) 1. náměstek hejtmana

Karel Janeček (ČSSD) 2. náměstek hejtmana

zahraniční vztahy oblast IT krizové řízení a IZS

regionální rozvoj evropské granty, dotace cest. ruch, kultura, úz. plánování a stav. řád

doprava a silniční hospodářství

Josef Dvořák (ČSSD) člen rady

Josef Lukášek (KSČM) člen rady

Táňa Šormová (KSČM) členka rady

investice a majetek

sociální věci

školství

Josef Táborský (ČSSD) člen rady

Jan Tippner (ČSSD) člen rady

Jana Třešňáková (ČSSD) členka rady

ekonomika

životní prostředí a zemědělství

zdravotnictví

Výbory Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 sociální: Otakar Kalenda (ČSSD), předseda výboru finanční: Petr Kebus (KSČM) zdravotní: Pavel Trpák (ČSSD) pro dopravu: František Vrabec (KSČM) pro regionální rozvoj a cestovní ruch: Petr Luska (ČSSD)

>> pokračování ze str. 6

dávají nám však možnost upozorňovat na nedostatky a předkládat vlastní návrhy na účelná a pragmatická řešení. Věříme, že odpovědným přístupem a příkladnou morálkou ovlivníme a přesvědčíme postupně mnohé kolegy zastupitele o prospěšnosti našich

představ, čímž v pozitivním slova smyslu usměrníme směřování celé krajské politiky. Zmiňuji se o těchto věcech mimo jiné také proto, že jsem již v úvodu naši čtyřleté „ mise“ zaznamenal určité projevy arogance moci a slepou poslušnost někte-

pro životní prostředí a zemědělství: Martin Puš (ODS) kontrolní: Vladimír Derner (KKHK) pro sport, tělovýchovu a volnočas. aktivity: Rudolf Cogan (TOP09) pro kulturu a památkovou péči: Martina Berdychová (Východočeši) pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: Jiří Franc (ČSSD)

rých zastupitelů, jejichž rozhodování se řídí direktivní stranickou disciplínou. Naše politické hnutí zastupují nezávislé osobnosti, jejichž cílem je otevřená a konstruktivní politika, která se opírá o názory a potřeby občanů kraje. Považujeme to za náš závazek a smysl naši budoucí práce.

Vážení spoluobčané, nastávající zimní čas vytváří prostor pro klidné posezení v kruhu rodiny, svých blízkých, ale i na přátelská setkání. Je to také období, které nás přímo vybízí k zamyšlení nad vším, co jsme za uplynulý rok prožili, čím nás obohatil a čím jsme přispěli k prospěchu

a radosti nás všech a našich blízkých.Dovolte mi, abych vám z celého srdce popřál za sebe a celé naše hnutí, aby bilancování bylo co nejlepší a do nového roku 2013 hlavně pevné zdraví, spokojenost a pohodu v pracovním i osobním životě. Milan Maček (Východočeši)


prosinec 2012 | strana 8

Hejtman ocenil Zlatým kolovratem kováře a řezbáře Kraj toto ocenění uděluje od roku 2002 lidem, kteří se v regionu zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Leoš Pryšinger, který se věnuje řezbářství, a kovář Josef Drašnar letos převzali z rukou královéhradeckého hejtmana Lubomíra France cenu Zlatý kolovrat. S cenou je spojený věcný dar v hodnotě pět tisíc korun. „Cena je určena zejména řemeslníkům a tvůrcům, kteří usilují o zachování a rozvoj tradiční lidové

kultury. Kraj také Zlatý kolovrat uděluje v souladu s vládní Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Ocenění zároveň ukazuje veřejnosti, že stará tradiční řemesla stále žijí, jsou krásná a mají pořád co nabídnout,“ řekl hejtman Franc. Řezbář Leoš Pryšinger se proslavil zejména

Josef Drašnar přebírá ocenění z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France.

ztvárněním unikátní zmenšeniny Braunova Betléma v Novém lese u Kuksu. Dřevořezbu zhotovil podle originálu, fotografií, soupisu díla a dokonce dochovaného účtu vystaveného samotným Matyášem Bernardem Braunem. V roce 2012 byl oceněn Světovým sdružením přátel betlémů, podílel se na otevření naučné stezky Kuks - Betlém a v roce 2004 získal ocenění Rady města Dvora Králové nad Labem. za přínos v oblasti kultury. Jeho práci představila i řada televizních pořadů. Josef Drašnar začal v kovářství podnikat v roce 1990 a o dva roky později v Polici nad Metují otevřel starou „Panskou kovárnu“. Zde začal pracovat se svým synem Tomášem, který se

Ocenění numismatiků pro krajské muzeum Historik Muzea východních Čech Vojtěch Brádle získal začátkem prosince Cenu České numismatické společnosti za přínos pro numismatiku.

v Hradci Králové vyučil uměleckým kovářem. Dnes pracují společně, zařídili si i malou galerii kovářství. Vyrábějí kované doplňky do domů i exteriérů, předvádějí kovářské řemeslo na kulturních akcích. U své kovárny pořádají při pravidelné Polické pouti malý den řemesel, kdy k nim přichází stále více návštěvníků i s dětmi. V loňském roce získala Zlatý kolovrat Dana Holmanová, která se věnuje zdobení perníčků, a krajkářka Miroslava Šustrová. Kraj dosud udělil 27 těchto cen.

Pracovník historiského oddělení hradeckého muzea, které zřizuje kraj, získal toto ocenění za rozbor depotu pražských grošů Vladislava II. Jagellonského nalezených v Kosičkách na Hradecku. Spolu s hradeckým historikem převzal stejné ocenění, které čeští numismatici v roce 2012 udělovali poprvé, také Petr Schneider za práci věnovanou brakteátovým nálezům z období českomíšeňské mincovní unie.

České centrum ve Vídni představí Františka Kupku Málokteré jméno českého původu zaznamenává tak silnou světovou odezvu jako František Kupka. Jedním z důvodů je i fakt, že abstraktní malířství představuje jedno z klíčových témat dějin umění 20. století. František

Kupka patří k trojici jeho zakladatelů spolu s Robertem Delaunayem a Vasilijem Kandinským. České centrum Vídeň ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravilo výstavu přibližující Kupkův život a dílo. Vernisáž výstavy je spojena s projekcí dokumentárního filmu „František Kupka. Symfonik barev a malíř kosmu“ režisérky Daniely Gébové. Snímek zachycuje genezi tvorby a reálie umělce. František Kupka patří k průkopníkům abstraktní malby. Jeho malířské, silně futuristické vize, začínají rezonovat až později skrze vědecké i psychologické objevy, díky nimž byla hloubka jeho díla odhalována. Vlastní tvorbou zasahoval do vývoje

výtvarného umění několik desetiletí. Zásadní okamžik jeho vstupu na mezinárodní uměleckou scénu představuje Podzimní salón roku 1912. Vystavením Amorfy, Dvoubarevné fugy a Amorfy, Teplé chromatiky se dostává do povědomí jako zakladatel a průkopník abstraktního umění vůbec. Jeho dílo bylo ceněno, a to i finančně. Vedle výše uvedených děl je významně reflektován rovněž cyklus Vertikální kresby. Slavné dílo Tvar modré byl v aukci vydražen za téměř 56 milionu korun. Kupkův obraz se tak zařadil na první místo v žebříčku nejdražších děl českého umění prodaných v aukci. Jedno z nejslavnějších děl Amorfa – Dvoubarevná fuga, byl hlavním inspi-

Bikerka Tereza Huříková a Kupkova Dvoubarevná fuga při představování kolekce oblečení olympioniků na hrách v Londýně. (foto ČOV)

račním zdrojem autorů navrhujících oblečení české reprezentace sportovců LOH 2012 v Londýně. Putovní panelovou výstavu mohli lidé zhlédnout v Hradci Králové či v Pardubicích. Během jara

2013 se plánuje její uvedení ve Francii a Holandsku. Výstava je součástí projektu na propagaci regionu. Prezentace Královéhradeckého kraje se v Českém centru Vídeň uskuteční v polovině ledna.

U nás v kraji  
U nás v kraji  

prosinec 2012 | číslo 5/2012 | XI. ročník | Zpravodaj Královéhradeckého kraje

Advertisement