Page 1

U nás v kraji Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje | červen 2011 | číslo 2/2011 | X. ročník | zdarma

V Broumovské nemocnici vrcholí rozsáhlá rekonstrukce.

str. SLOVO HEJTMANA

Milí čtenáři, novinky v zoo ve Dvoře Králové, rekonstrukce nemocnice a domova důchodců, výstavba unikátního archeoparku či spousta kulturních tipů na letošní léto: červnové vydání krajského čtvrtletníku U nás v kraji, které právě držíte v ruce, je nabité informacemi z Královéhradeckého kraje. Kraj se snaží dělat spoustu práce, kterou chceme pomoci zlepšit život lidí v regionu, kde společně žijeme. Ale život není jenom práce. Na prahu prázdnin a se začínajícím létem je před námi doba dovolených, kdy se budete snažit si především odpočinout a nabrat energii do dalšího pracovního shonu. Chtěl bych vám proto popřát, abyste za dveřmi svých dovolených klidně mohli nechat všední starosti a maximálně si odpočinuli. Přeji Vám příjemné léto. Lubomír Franc, hejtman

Ve Všestarech se setkáte s mamutem a pravěkou vesnicí.

2

str.

3

Deset milionů na opravy cenných památek v kraji.

str.

4

Safari v Podkrkonoší: dvorská zoo nabízí evropský unikát Zážitky jako z pravé africké savany si od začátku června mohou odvézt návštěvníci ZOO Dvůr Králové. Zoologická zahrada, kterou vlastní Královéhradecký kraj, nabídla svým návštěvníkům unikátní novinku: lidé si mohou dvorskou safari projet vlastním vozem. Tato novinka je jedinečná v České republice i ve střední Evropě, na našem kontinentu ji nabízí pouze několik zoologických zahrad. Zebry či antilopy mohou návštěvníci pozorovat z pohodlí svých vozů do podzimu. Lidé se mohou na šestikilometrové trase dvorské safari setkat s šesti sty africkými zvířaty zhruba padesáti druhů. Kdo nepřijede autem, může si stále prohlédnout zoo ze speciálních safari-

busů. „Zoologická zahrada tento projekt připravovala dlouhou dobu a je vidět, že se odvedl obrovský kus práce. Dvorská zoo si velkou pozornost rozhodně zaslouží. Tento projekt, který zahradu rozhodně opět zviditelní, si chceme po několika měsících

Kraj má nového biskupa V polovině května se oficiálně ujal úřadu nový královéhradecký biskup Jan Vokál. Po loňském odchodu Dominika Duky na místo pražského arcibiskupa nebylo místo hradeckého biskupa 11 měsíců obsazené. Papežský prelát Jan Vokál byl papežem Benediktem XVI. jmenovaný 25. biskupem královéhradeckým.

provozu vyhodnotit,“ řekl náměstek královéhradeckého hejtmana Josef Táborský, který byl vůbec prvním platícím návštěvníkem nové dvorské safari. Lidé se mohou na cestě po safari v autech zastavit na odpočívadlech, vystoupit

z auta lze také na vyhrazených místech. Speciální brány umožňují plynulý vjezd do zahrady. Po prvních několika dnech provozu byli návštěvníci spokojení a nervozitou netrpěla ani zvířata. Pokračování na str. 5.

Nemocnice vloni hospodařily lépe Loňské hospodaření nemocnic a zdravotnických zařízení Královéhradeckého kraje, který kraj řídí prostřednictvím krajského zdravotnického holdingu, skončilo se schodkem 15 milionů korun. Je to o 60 milionů korun lepší výsledek než se plánovalo. Zlepšit hospodaření se podařilo i přesto, že si nemocnice musely v loňském roce umět

poradit s nárůstem mezd o 90 milionů korun a současně hospodařily s nižším příspěvkem kraje. Krajské zdravotnictví výrazně šetřilo na nákupu léků či spotřebního materiálu. Krajský příspěvek do nemocnic letos činil celkově 201 milionů korun, což je o 65 milionů korun méně než vloni.


U nás v kraji | červen 2011 | strana 2

Broumovská nemocnice se mění v moderní zdravotnické zařízení V broumovské nemocnici v těchto dnech vrcholí rozsáhlá rekonstrukce, která toto klíčové zdravotnické zařízení Broumovska mění v moderní léčebné pracoviště. Proměnu nemocnice v Broumově zahájilo vloni vedení krajského zdravotnictví, když se rozhodlo přeměnit lůžka chirurgického oddělení na lůžka interny a následné péče a současně do nemocnice investovat 22 milionů korun. „Proměna broumovské nemocnice znamená především její další perspektivní budoucnost. Rekonstrukce, která se tam nyní dokončuje, je z pohledu tohoto zařízení téměř historická. Zlepšení úrovně na lůžkách interny a následné péče pacienti určitě ocení,“ řekla Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví.

Provoz broumovské nemocnice byl kvůli lůžkové části chirurgického oddělení ztrátový. „Ročně se blížila ztráta této nemocnice pěti milionům korun. Lůžka chirurgie se změnila na lůžka interny a následné péče, které nemocnice potřebuje. I díky tomu by se mělo dostat hospodaření této nemocnice z červených čísel,“ uvedl ředitel Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Martin Scháněl. Stavbaři již v nemocničních budovách vyměnili okna, rozvody vytápění či vodoinstalace, nyní se dokončuje malování, montuje se osvětlení a datové rozvody. „Rekonstrukce odstraní havarijní stav některých objektů či pracovišť,“ doplnil ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra.

Hejtman ocenil handicapovaného sportovce a zdravotní sestru

Nejlepším handicapovaným sportovcem za rok 2010 se stal stolní tenista Michal Stefanu (na snímku nahoře se svojí dcerou Michaelou), držitel řady medailí ze světových mistrovství a paralympijských her. Zároveň se uznání a ceny hejtmana dočkala zdravotní sestra Ella Sobelová, která pomáhá zdravotně postiženým, a přispívá tak k jejich lepšímu začlenění do společnosti.

Staví se za plného provozu nemocnice, v omezených prostorách a s vzájemným pochopením požadavků jak stavbařů, tak zdravotnického personálu. Rekonstrukce, jejíž průběh výrazně neomezil provoz celé nemocnice, bude

hotova do konce letošního července. V nemocnici bude i nadále fungovat ambulance

a výjezdní středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Domov důchodců v Černožicích se rozrostl o moderní přístavbu Domov důchodců v Černožicích na Královéhradecku se rozrostl o přístavbu, díky které zde vzniklo dalších 56 lůžek. Jsou určená mimo jiné i pro seniory trpící Alzheimerovou a stařeckou demencí. Královéhradecký kraj za přístavbu zaplatil více než 86 milionů korun, většinu financí se mu podařilo získat ze státního rozpočtu. „Královéhradecký kraj do přístavby domova důchodců investoval téměř 25 milionů korun, zbytek financí se mu podařilo získat od ministerstva práce a sociálních věcí. Rozšíření kapacity domova přispěje i k lepší péči o seniory trpící Alzheimerovou demencí. Přístavba již nyní čeká jen na vybavení interiérů,“ řekl hejtman Lubomír Franc. Domov důchodců v Černožicích leží nedaleko hlavní

silnice vedoucí z Hradce Králové do Jaroměře. Sídlí v památkově chráněné budově pocházející z roku 1926. Poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. Stará se o seniory, kteří jsou středně těžce až úplně závislí na pomoci jiného člověka. „Královéhradecký kraj plánuje

v budoucnu i rekonstrukci stávajícího objektu černožického domova. Rovněž na ni se pokusí získat peníze ze státního rozpočtu,“ dodal radní pro sociální oblast Vladimír Derner. Kraj je zřizovatelem 16 domovů důchodců a devíti ústavů sociální péče. Provoz sociálních služeb stojí v Královéhradeckém kraji ročně zhruba 1,3 miliardy korun.


strana 3 | červen 2011 | U nás v kraji

Všestarský archeopark lidem nabídne setkání s mamutem, pravěkou vesnicí i se zbraněmi Keltů a Římanů Návštěvníci nového archeoparku budou moci vstoupit do jeskyně pralidí, setkat se s obrysem mamuta nalezeného na Hradecku, se zbrojí keltských bojovníků i římských legionářů či se stovkami dalších archeologických nálezů z pravěku, doby kamenné i bronzové. Archeopark se začne letos v létě stavět ve Všestarech na Hradecku a stane se novým unikátním turistickým i naučným cílem kraje. Do archeoparku bude návštěvníky lákat například největší model pravěké krajiny o ploše 24 metrů čtverečních či stylizovaný nález mamuta prostorové projekce v kinosálu archeoparku. Návštěvníze Svobodných Dvorů. ci budou „Lidé si tam budou moci prohlédnout repliky pravěkých artefaktů z kamene, skla, mědi, bronzu, železa, dřeva, keramiky či kopie nedostižných materiálů, například mamutoviny. Celkem půjde o zhruba 400 exponátů v celé expozici. Skutečný vstup do dávných dob zprostředkují

moci také vstoupit do pravěké jeskyně s malbami lovců, nahlédnout do důlních šachet z pozdní doby kamenné nebo projít velké akvárium s ´podvodními nálezy´,“ popsal největší lákadla připravovaného projektu Radomír Tichý z Univerzity Hradec Králové, který je jeho odborným garantem. V připravove-

né expozici bude k vidění například keltský meč a štít, bronzové nádoby, dýky, šperky, pazourkové nástroje, železné a bronzové kopí, oštěp Germánů, římský meč, měděné sekeromlaty z pozdní doby kamenné či broušené sekery mladší doby kamenné. „Celkem vyjde realizace tohoto projektu na více než 47 milionů korun a Evropská unie na něj pro-

Silničáři vloni ušetřili 35 milionů

Krajské nemocnice vloni utratily za léky o 10 milionů méně

střednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod přispěje bezmála 40 milionů korun. Stavět by se mělo začít letos v létě a první návštěvníky by měl tento unikátní areál přivítat v roce 2013,“ řekl náměstek královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner. V rámci tohoto projektu vznikne nová budova hlavní expozice, sklad archeologického materiálu, budova venkovní expozice a konstrukce pravěkých staveb - neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva. Expozice budou bezbariérové. Součástí projektu je také vyznačení nové cyklotrasy, která spojí pravěký areál ve Všestarech s krajským městem. „Archeocyklotrasa“ dlouhá 12 kilometrů povede z Hradce Králové do Všestar po místních archeologicky význačných lokalitách, kde budou umístěny naučné tabule, ze kterých se zájemci dozví zajímavosti těchto pravěkých míst.

KRÁTCE Města díky kraji vybudují zařízení na využití bioodpadu

V Regiocentru vznikne kavárna, obsluhovat budou postižení

Čtyřem městům rozdělí Královéhradecký kraj dva miliony korun na vybudování zařízení, která jim pomohou se zpracováváním bioodpadu a tříděného odpadu. Obce dostanou peníze v rámci projektu Čistá obec, čisté město čistý kraj zaměřeného na zlepšení třídění komunálního odpadu a jeho materiálového využití. Město Vrchlabí dostane od kraje více než 300 tisíc korun na pořízení prosévacího zařízení pro kompostárnu. Další tři města, Chlumec n. C., Hořice a Jaroměř, obdrží každé přes půl milionu korun.

Návštěvníkům Regiocentra v Hradci Králové začne od příštího roku sloužit nová

Hospodaření krajských silničářů, kteří se starají o krajské silnice prostřednictvím SÚS Královéhradeckého kraje a.s., skončilo

Deset milionů korun vloni ušetřily nemocnice Královéhradeckého kraje na nákupech léků. Výdaje za

kavárna. Hosty v ní budou obsluhovat lidé s mentálním postižením, což bude přispívat k jejich lepšímu začlenění do společnosti. Výstavba bistra bude stát zhruba čtyři miliony korun. Hlavní stavební práce začnou v srpnu a potrvají do konce letošního roku.

v loňském roce kladným hospodářským výsledkem ve výši 35 milionů korun. Krajští silničáři ušetřili díky vyšší produktivitě práce, zavádění modernějších a úspornějších řešení letní a zimní údržby či změnou organizační struktury celé společnosti.

léky se podařilo srazit především díky zavedení centrálních nákupů i díky činnosti odborné komise, která lékovou politiku nemocnic změnila. Vloni nemocnice utratily za léky přes 134 milionů korun, v roce 2009 to bylo více než 144 milionů korun.

Dotace kraje podpoří obce, cyklistiku či opravy válečných hrobů Téměř sedm milionů korun poskytne Královéhradecký kraj na výstavbu a rekonstrukce cyklostezek, opravy válečných hrobů, digitalizaci územních plánů obcí či podporu spolkové činnosti. Na podporu cyklodopravy je vyčleněno 4,3 milionu korun. Jsou určeny na výstavbu a rekonstrukce cyklostezek, značení cyklotras a projektové dokumentace. Královéhradecký kraj kromě toho podporuje i provoz cyklobusů, které každoročně najezdí desetitisíce kilometrů v celém regionu.


U nás v kraji | červen 2011 | strana 4 V kraji je o 39 starostek více než před pěti lety Žen v politice přibývá. Alespoň v komunální politice v Královéhradeckém kraji. Po loňských listopadových volbách slouží svým městům a obcím na postech starostek 99 žen. To je o 14 více než v předchozím volebních období a o téměř čtyři desítky více než před pěti lety. Voleb. období 2002 - 2006 2006 - 2010 2010 - 2014

Starostky v kraji 60 85 99

Největší město, jehož radnici řídí žena, je šestnáctitisícový Dvůr Králové nad Labem, starostkou je tam Edita Vaňková. Nejmenší samosprávou, kterou řídí žena, jsou Petrovičky u Hořic se 44 obyvateli, kde je starostkou Iva Frydrychová.

O novinkách v kraji informuje televizní magazín i internet O nejvýznamnějších událostech v Královéhradeckém kraji se lidé nyní mohou dozvědět i z televizního magazínu, který vysílá vpodvečer každý poslední čtvrtek v měsíci stanice Prima. Televizní magazín vysílá stanice Prima od 17:45 hodin, kromě toho je poté každý díl k vidění ze záznamu na portálu youtube.com či na internetových stránkách kraje. Obyvatelé kraje mají rovněž možnost sledovat v přímém přenosu na internetu jednání krajského zastupitelstva. Nedávno byla stejným způsobem přenášena i tisková konference vedení kraje. Stovky lidí také v dubnu viděly on-line pracovní dopoledne hejtmana Královéhradeckého kraje.

Kraj letos podpoří opravy památek deseti miliony korun Deset milionů korun chce v letošním roce rozdělit Královéhradecký kraj na opravy a rekonstrukce cenných památkových objektů. Pomůže například s opravou věže gotického hradu Kost, odstraněním havarijního stavu Dřevěnky v Úpici či restaurátorským průzkumem Třebechovického betlému. „S opravou střechy a krovu Velké věže tvořící hlavní dominantu hradu Kost pomůže 650 tisíc korun z krajského rozpočtu. Cílem je věž rekonstruovat a postupně ji zpřístupnit veřejnosti. Umožní pak návštěvníkům úplně nový pohled z hradu do okolí a zvýší turistickou atraktivitu objektu i regionu,“ řekl náměstek hejtmana Josef Táborský. Šestipatrová věž lichoběžníkového půdorysu pochází z druhé poloviny 14. století. Krov je zničen působením dřevokazných

Půl milionu korun poskytne kraj stejně jako v loňském roce na pokračování rekonstrukce úpické Dřevěnky. Cílem je dát do pořádku cenný objekt, který již byl v havarijním stavu - zajistit jeho statiku a vyměnit část roubení, které napadli škůdci a houby. hub a poškozeno je částečně i zdivo. Díky opravám za zhruba tři miliony korun odborníci stavbu ošetří proti biotickým škůdcům a dají do pořádku konstrukci krovu. Při stavebních úpravách

budou dělníci postupovat tradičními způsoby a využijí stejné materiály. Na chybějící restaurátorský průzkum Třebechovického betlému, který čeká generální zrestaurování,

pak kraj dá 650 tisíc korun. Experti doplní dokumentaci a inventarizaci částí betlému, zkontrolují unikátní dřevěný mechanismus, zdokumentují jeho stav a případné opotřebení či poškození.

Budovu hradeckého ústavu hluchoněmých čeká rekonstrukce Kraj bude v letošním roce investovat do rekonstrukce „hlucháku“ až 16 milionů korun, aby provedl takové úpravy objektu, které umožní jeho provizorní využití studenty hradeckého gymnázia J. K. Tyla v příštím školním roce. Historická budova bývalého Ústavu hluchoněmých

v Hradci Králové na Pospíšilově třídě se dočká v příštích letech rozsáhlé rekonstrukce. V první fázi dělníci vybudují zázemí pro studenty Gymnázia J. K. Tyla, jejichž školu rovněž čekají nákladné stavební úpravy. V dalších letech bude postupně rekonstruována celá budova takzvaného hlucháku. Celkové náklady budou činit téměř sto milionů korun.

„Objekt bývalého ústavu hluchoněmých čeká na rekonstrukci už velmi dlouho. Nynější stavební úpravy by měly památkově chráněnou budovu dát kompletně do pořádku, aby mohla sloužit co nejlépe potřebám kraje a veřejnosti. V první etapě poslouží jako zázemí pro studenty gymnázia, využívat ji bude rovněž Krajské Středisko amatérské kultury Impuls a po dokončení prací Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Hradec Králové,“ uvedl krajský radní Miroslav Uchytil. Po ukončení stavebních prací v Gymnáziu J. K. Tyla se studenti opět přestěhují zpět a začne druhá etapa přestavby za 40 až 50 milionů

korun, která skončí do roku 2013. Třetí etapa rekonstrukce bude moci být již provedena za provozu obchodní akademie a jazykové školy, která bude v objektu sídlit. V areálu bývalého ústavu hluchoněmých by v budoucnu mohly najít zázemí i další příspěvkové organizace kraje. Areál bývalého Ústavu hluchoněmých v Hradci Králové na Pospíšilově třídě přešel do majetku Královéhradeckého kraje v roce 2008 na základě směnné smlouvy s Českou republikou Úřadem práce v Hradci Králové jako částečná náhrada za převod bývalého sídla Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve Wonkově ulici.


strana 5 | červen 2011 | U nás v kraji

Kraj zjistí, co turisty zajímá nejvíce Jak se mění chutě turistů, kteří přijíždějí za kulturními a přírodními krásami Královéhradeckého kraje? Navštěvují náš kraj více Poláci, Slováci či Rusové a Němců či Holanďanů začalo ubývat?

obchodních centrech a uspořádá setkání turistických informačních center, na kterém si odborníci budou vyměňovat informace a zkušenosti. Více informací je možné najít na internetových stránkách www.kralovehradeckyregion.cz v sekci „Projekty EU“.

Pro cestovní ruch a jeho propagaci v regionu jsou odpovědi na tyto otázky důležité a díky projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II budou znát odborníci přesné odpovědi. „V rámci tohoto projektu za 25 milionů korun, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, vznikne také unikátní databanka informací o otevíracích dobách, kulturních akcích či fotografií. Tu budou moci podnikatelé v turismu snadno využívat. Zlepší se tak služby pro návštěvníky kraje, kteří budou spokojenější a rádi se budou Královéhradecký kraj do našeho kraje vracet,“ řekl již dříve získal téměř 20 náměstek hejtmana Helmut milionů korun z Evropské Dohnálek. unie rovněž na podporu Kromě statistických údajů a datového skladu se kraj bude také díky projektu moci prezentovat na podzim v polských a německých

Safari v Podkrkonoší: dvorská zoo nabízí evropský unikát

a rozvoj turistického ruchu. Díky tomu se v uplynulých dvou letech s regionem mohli seznámit návštěvníci veletrhů cestovního ruchu v Německu, Holandsku, Rusku a v dalších evropských zemích. Kraj se také prezentoval v domácím a zahraničním tisku nebo

prostřednictvím infobusu. Vznikla také řada propagačních tiskovin či nové multimediální DVD.

Seriál otázek k projektu Etická výchova v Královéhradeckém kraji ...na které odpovídal garant projektu Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Kolik škol se u nás do projektu aktivně zapojilo, jaká je situace v našem regionu? Od roku 2003, kdy projekt vznikl, jsme oslovili snad všechny základní a střední školy v kraji a předali jim informace o nových, účinných výchovných metodách a programech. Seznámili jsme s jejich možnostmi i představitele obcí. Byly proškoleny stovky pedagogů. Stále však systematická etická výchova není rozšířena tak, jak bychom si přáli. V loňském roce se do programu implementace etického vzdělávání přihlásilo pět škol, které se rozhodly etické vzdělávání zařadit jako jednu ze svých priorit. Můžete již dnes hodnotit úspěšnost projektu v Královéhradeckém kraji? Jedná se o běh na dlouhou trať. Pracujeme totiž výhradně formou podpory, osvěty a motivace. Etické hodnoty se totiž nedají účinně předávat z nějakého nařízení, ale pouze z jasného a svobodného přesvědčení. Dlouhodobou podporou jsme pomohli mnohým subjektům v České republice (např. i Etické fórum ČR) usilujícím o rozvoj systematické výuky etické výchovy na školách překonat období krizí a pochybností mnohých institucí o jejím smyslu. Dnes má tato výuka díky tomu dostatečné personální zázemí a podporu samotného ministerstva školství. To dříve nebývalo. Mnozí pedagogové si již dnes uvědomují, že moderní metody, akcentující dimenzi školy také jako výchovného společenství, jim pomáhají a zefektivňují i jejich vlastní vzdělávací činnost. Aktuální nabídka všech podporovaných akcí je zveřejněna na http://etika.kr-kralovehradecky.cz/

V Novém Městě se sloučí střední odborná škola s průmyslovou Střední odborná škola a učiliště se od začátku příštího školního roku sloučí se střední průmyslovou školou v Novém Městě nad Metují. Sloučení škol je nutné především kvůli poklesu žáků, kteří opouštějí deváté ročníky základních škol, a zajištění ekonomické stability školy. Cílem optimalizace je i zkvalitnit výuku.

covávat. Skupiny studentů se budou moci propojovat při volitelných předmětech, učitelé budou působit na škole napříč celou oborovou strukturou,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek. „Sloučení středních škol Za posledních několik v Novém Městě nad Metují nejen zmírní negativní dopad let v obou školách výrazně Pokračování ze strany 1. slevy s rodinným pasem. poklesl počet žáků, sloučení demografického poklesu Vstupné na vyjížďku po Zoologická zahrada ve by mělo tento jev pomoci žáků základních škol v dané safari stojí pro dospělého 290 Dvoře letos slaví 65. výročí oblasti, ale zároveň i podpoří částečně odstranit. Zároveň korun a za něj lze navštívit od svého otevření. Speciapomůže vytvořit silnější a efektivitu a vysokou úroveň také pěší část areálu dvorské lizuje se na chov afrických konkurenceschopnější školu. vzdělávání ve všech daných zoo. Pokud se návštěvník zvířat, některé druhy jsou oborech. Zvýší se také kvalita Žáci se při přijímacím řízení rozhodne, že safari nenavští- světově zcela unikátní, výuky, konkurenceschopnost budou hlásit do jedné školy, ví, zaplatí za běžný vstup a dvorská zoo se tak podílí školy a posílí její ekonomická a i když neuspějí, budou do klasické zoo ceny, které na záchraně ohrožených platily v loňském roce včetně druhů zvířat, kterým ve volné stabilita - v současné době je moci být přijati i do jiných nenaplněných a pro ně vhodnutné oba subjekty dofinanmožností rodinných slev či přírodě hrozí vyhubení.

nějších oborů v rámci školy. Optimalizace rovněž posílí ekonomickou stabilitu školy a umožní jí lépe vynakládat peníze. Kraj by mohl ve svém rozpočtu podle předběžných odhadů uspořit na výdajích až milion korun ročně. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje již v březnu schválilo z obdobných důvodů sloučení gymnázia, obchodní akademie a střední zemědělské školy v Hořicích. Optimalizace škol v kraji pokračuje kvůli poklesu žáků a nadbytečnému počtu míst ve středních školách vytvořených v uplynulém období.


U nás v kraji | červen 2011 | strana 6

KRÁTCE Uplyne osm let od odhalení Wonkovy pamětní desky Letos uplyne osm let od odhalení pamětní desky disidentu Pavlu Wonkovi, který zemřel v pětatřiceti letech za nejasných okolností v době totality v královéhradecké věznici. Wonka se stal symbolem odporu proti policejnímu a justičnímu násilí. Za jeho smrt nebyl nikdo potrestán. Po listopadu 1989 byl rehabilitován. Jeho pamětní deska je umístěna v Hradci Králové v ulici nesoucí jeho jméno na budově, kde nyní sídlí úřad práce.

Úřad zvyšuje odbornost v projektovém řízení V rámci projektu Smart kraj = Smart region, který je financován z Evropského sociálního fondu a krajského rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, bylo v rámci aktivity vzdělávání v oblasti projektového řízení na začátku letošního roku (únor – březen 2011) proškoleno celkem dvacet zaměstnanců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a dvacet zaměstnanců příspěvkové organizace Centrum Evropského projektování. Celé vzdělávání bylo do projektu SMART kraj = Smart region zařazeno z důvodu účinnějšího a efektivnějšího dosahování změn ve fungování úřadu. Vzdělávání bylo zakončeno složením zkoušky a udělením certifikátu IPMA. Během celého kurzu měli absolventi možnost pochopit, o čem je efektivní projektové řízení, naučit se projekty správně iniciovat, plánovat a realizovat, naučit se pracovat s projektovými riziky a lépe pracovat v týmech.

Vybavení hasičů v pohraničí vylepší dvacet nových vozidel Osmnáct cisternových stříkaček a dvě vysokozdvižné plošiny vylepší vybavení hasičů v česko–polském pohraničí. Nahradí zde stávající zastaralou techniku a zvýší bezpečnost na obou stranách hranice. Evropskou dotaci na jejich nákup převyšující 86 milionů korun se podařilo získat z prostředků programu přeshraniční spolupráce České republiky a Polska. „Hlavním cílem bylo zvýšit bezpečnost obyvatel v česko-polském pohraničí. Pomůže to k vyšší efektivitě zásahů a snížení výdajů a následků například možných přírodních a ekologických katastrof,“ uvedl hejtman Franc. Celkem získá česká

strana jedenáct a polská strana devět nových vozidel za 110 milionů korun. Nové stříkačky budou umístěny na české straně v Deštném v Orlických horách, Opočně, Slatině nad Zdobnicí, Českém Meziříčí, Novém Hrádku, Broumově, Červeném Kostelci, Polici nad Metují, Velichovkách, Mladých Bukách a Svobodě nad Úpou. V rámci projektu se dále uskuteční i společná cvičení a školení českých a polských hasičů. „Projekt byl v prvním kole neúspěšný a musel být upravován a jsem velice rád, že nakonec svůj veliký přínos obhájil. Jde o zcela výjimečný úspěch. V celé ČR nenajdete stejně velký a tolik subjektů koordinující projekt. Dík patří přede-

vším Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajskému sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, které nese na svých bedrech všechny práce související s administrativně náročnou realizací tohoto velmi prospěšného projektu,“ dodal náměstek hejtmana Helmut Dohnálek, který je garantem projektu. V rámci Operačního progra-

mu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 bylo dosud schváleno 58 projektů a 173 mikroprojektů, na kterých se již podílejí nebo budou podílet subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polští partneři. Evropská unie na realizaci těchto projektů vyčlenila celkem již zhruba 1,5 miliardy korun.

Děti stráví krásné prázdniny i díky Královéhradeckému kraji Prázdniny plné her a dobrodružství stráví děti v regionu i díky Královéhradeckému kraji. V letošním roce kraj svými dotacemi podpořil pořádání několik desítek letních táborů a věnoval na ně z rozpočtu bezmála 900 tisíc korun.

Finance byly určené přímo na pořádání táborů i na nákup potřebného vybavení pro jejich provoz. „Královéhradecký kraj podpořil v letošním roce z dotačních programů v oblasti práce s dětmi a mládeží celkem přímo pořádání 23 táborů, z toho jeden mezinárodní.

Poskytl na tyto účely zhruba půl milionu korun. Dále kraj financoval asi desítku táborů v rámci podpory celoroční činnosti neziskových organizací,“ řekl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek. Další peníze kraj žadatelům poskytl na technické a materiální vybavení táborů.

Stovka rodin z Čech a ciziny společně poobědvá Již osmým rokem se letos uskuteční setkání rodin z Čech a ciziny na společném obědě. Projekt Rodina Odvedle má napomoci úspěšné integraci cizinců. Letos se ho zúčastní 27. listopadu stovka rodin v celé České republice. V Královéhradeckém kraji se uskuteční setkání tří českých rodin a tří rodin cizinců. Projekt pomáhá vzájemnému poznávání komunity cizinců dlouhodobě nebo trvale žijících v naší zemi. Také má přispět k vytváření přátelských vztahů mezi nimi. Setkání českých rodin a rodin cizinců se koná

při společném obědě ve stejný den a čas na různých místech v republice. Rodiny jsou vybrány podle věku, zaměstnání či zájmů tak, aby našly co nejvíce společných témat k rozhovoru

a mohly navázat vztah, který by úspěšně pokračoval i v budoucnu. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníku třetích zemí.

Nakoupily se za ně podsady stanů, opravily a vylepšily táborové základny. Celkem šlo o 17 projektů za necelých 400 tisíc korun. Mezi nejčastěji podpořené příjemce patřily pionýrské skupiny, skautské oddíly, sbory dobrovolných hasičů či střediska volného času.

U nás v kraji čtvrtletní informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Evid. číslo: MK ČR E 13773 Vydavatel: Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245 Hradec Králové 495 817 111 unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz. Texty a foto: archiv redakce Redakční rada: Imrich Dioszegi, Václava Domšová, Rudolf Dus, Jiří Hošna, Miloslav Plass, Marian Slodičák, Táňa Šormová, Jiří Veselý. Tisk a distribuce: NOVOTISK s.r.o.


strana 7 | červen 2011 | U nás v kraji

Krajská ekonomika prošla hospodářskou krizí bez újmy Hospodaření Královéhradeckého kraje za loňský rok skončilo přebytkem ve výši 422,5 milionů korun. Peníze z loňského roku kraj postupně používá k posílení letošního rozpočtu: spotřebuje je především při předfinancování projektů v oblasti dopravy, regionálního rozvoje, zdravotnictví či školství a jdou do podpory evropských projektů. Výsledek hospodaření kraje dnes schválili krajští zastupitelé. Vloni měl kraj ve srovnání s rokem 2008 stále výpadek příjmů ve výši zhruba 350 milionů korun. Při sestavování loňského rozpočtu jsme byli konzervativní a to se nám vyplatilo.

Krajská ekonomika tak prošla hospodářskou krizí bez újmy. Ani v loňském roce jsme krajskou pokladnu nezatížili žádným dalším úvěrem a naše ekonomika zůstává v dobré kondici. Kraj uzavřel své hospodaření s přebytkem i přesto, že původně sestavovaný rozpočet počítal se 760-ti milionovým schodkem. Kraj však výrazně šetřil a snížil tak výdaje o 992 milionů korun. Příjmy byly oproti předpokladu o necelých 200 milionů korun vyšší. Přestože příjmy z daní byly stále pod úrovní roku 2008, meziročně mírně vzrostly. Vloni byly o 86 milionu korun vyšší než v roce 2009. Celkově dosáhly příjmy kraje 9,471 miliardy korun, výdaje pak 9,049 miliardy korun. Josef Táborský (ČSSD)

Zdravotnictví po „velkém třesku“ aneb Reforma se stává realitou Klub krajských zastupitelů za ODS uspořádal další ze série seminářů spojených s besedou pro širokou veřejnost. Tentokrát byla diskuse zaměřena na zdravotnictví a konala se 24. května v Trutnově za účasti zajímavých osobností. Hovořilo se o zdravotnické reformě, o obnovení důvěry pacienta v lékaře, zda je možné zachovat kvalifikované lékárníky atd. Podle přítomného ministra Leoše Hegera se reforma zdravotnictví stává již realitou. Zmínil zde několik nutných podmínek k zefektivnění poskytování zdravotní péče. Hovořil mimo jiné o nezbytné restrukturalizaci lůžkové péče, kdy cílem je absolutní snížení počtu akutních lůžek. Prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček ocenil snahu ministerstva o zvýšení efektivity

využívání peněz ve zdravotnictví, kterého by mělo být dosaženo na základě nové lékové politiky státu. Europoslanec Oldřich Vlasák se zaměřil na Královéhradecký kraj a konkrétní údaje týkající se využití evropských fondů v rámci zdravotnictví. V posledních pěti letech šlo z evropských fondů do zdravotnictví v našem kraji zhruba 100 milionů korun. Nejvíce prostředků v tomto ohledu alokoval kraj Vysočina (1,7 miliard korun), nejméně pak Olomoucký kraj (25,7 milionů korun). V kontextu proklamace, že řádné fungování zdravotnických zařízení v regionu je jednou z nejvyšších priorit vedení Královéhradeckého kraje, není podle Vlasáka tato částka zrovna vysoká. Klub zastupitelů chystá další semináře, například na téma doprava či bezpečnost. (Více o těchto seminářích se dočtete na www.kr-opozice. cz.) Jan Michálek (ODS)

Při vyjednávání o nemocniční síti nesmí jít jen o škrty V posledních týdnech začala v celé České republice jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zřizovateli a provozovateli nemocnic o ministerstvem zdravotnictví navržené redukci počtu akutních nemocničních lůžek. Přitom se zprvu diskutovalo o nutnosti uzavření patnácti procent, posléze alespoň deseti procent akutních lůžek a jejich (alespoň částečném) nahrazení lůžky následné péče. V této situaci si velice cením toho, že se nám v posledním roce podařilo vytvořit a schválit koncepci

krajského zdravotnictví. V žádném případě se nejedná o materiál, jehož hodnota by byla závislá na stálosti celostátně stanovovaných podmínek poskytování a hrazení zdravotní péče. Jeho hlavní přínos z mého pohledu spočívá v analytické části, ve které je detailně popsáno využití jednotlivých oddělení krajských nemocnic, jejich personální a technické parametry. Restrukturalizace lůžkového fondu by v dohledné době již neměla spočívat v rušení celých nemocnic či jejich oddělení, ale pouze v úpravě počtu jejich lůžek. Lze přitom uvažovat o snížení kapacit například na některých dětských odděleních, jejichž využití

se dlouhodobě pohybuje pod šedesáti procenty. Na druhé straně lze do budoucna spíše očekávat potřebu navýšení počtu lůžek například pro pacienty s cévní mozkovou příhodou, nedostatečným počtem lůžek disponuje kraj i v oboru psychiatrie. Jsem rád, že v našem regionu současná jednání představitelů VZP, kraje i jednotlivých nemocnic probíhají v atmosféře pokračující společné práce nad tvorbou koncepce a ne v duchu plnění jednoduchých parametrů ve výši deseti či patnácti procent. Jedině tato cesta může vést k udržení a zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany kraje. Jiří Veselý (KDÚ-ČSL)

V kraji vzniká druhá významná průmyslová zóna Už je to několik týdnů, co Škoda auto a.s. oznámila záměry výrazně zvýšit svoje výrobní kapacity v České republice. Toto rozhodnutí se významnou měrou týká i Královéhradeckého kraje.

V minulosti krajské zastupitelstvo podpořilo vznik strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a dnes nebývalý rozvoj Rychnovska dokazuje, že to bylo správné rozhodnutí. Tehdejší výstavba výrobních kapacit Škodovky s sebou přinesla další investice do infrastruktury, zejména do silnic. Dnes je rozhodnuto, že výraznou

investicí do rozvoje Škodovka posílí svoje kapacity jak v Kvasinách, tak zejména ve Vrchlabí. Ve Vrchlabí vznikne druhá strategická zóna a Královéhradecký kraj tak čeká nejen posílení pozice v oblasti průmyslové výroby v rámci ČR, ale i rozvoj, který kraj ovlivní na desítky let. Helmut Dohnálek (SNK-ED)

Malé zamyšlení před prázdninami Blíží se čas dovolených a školních prázdnin. Děti se již těší, ale rodiče se často obávají, kdo se postará o děti v době jejich zaměstnání. Kde mají babičku, tam je většinou dobře. Jinde pomůžou letní tábory, ale přesto zbývá ještě dost času na různé dětské „hry“, rádoby adrenalinové sporty, kdy jde kolikrát o život. Je na rodičích, aby svým dětem vysvětlili, že život není počítačová hra a nikdo nemá tisíc životů, jako ten panáček v počítači. Na prázdniny se

samozřejmě těší i učitelé. Kdo se někdy postavil před třicet rozjívených „puberťáků“, ví, že těch osm týdnů dovolené je skutečně zasloužených. Možná zdánlivě je jednodušší situace v nižších třídách základních škol, tady je výsledek práce mnohem viditelnější. Vždyť za ten jediný rok prvňáčci čtou, píšou, počítají. A ve vyšších ročnících získávají znalostí a poznatků mnohem více, ale výsledky práce jsou vidět přeci jen později. Škoda, že si tuto skutečnost neuvědomují mnozí politici a státní úřednici na nejvyšších místech. Když na výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost probíráme ekonomickou situaci, zvláště

v oblasti provozních nákladů škol, je mi kolikrát líto, jak moc se musí naše školy uskrovňovat, aby, vyšly. A to už si vůbec nedovolím něco psát o platech, to by bylo téma na mnohem obsáhlejší článek. Ale dost, blíží se čas dovolených, nebudu tedy naříkat nad problémem, který kraj bohužel nemůže plně ovlivnit. Však ona nám naše vláda během prázdnin jistě připraví ještě nějaké další „překvapení“ v podobě různých reforem. Za klub zastupitelů Královéhradeckého kraje zvolených za KSČM přeji všem čtenářům pěknou a hlavně klidnou, ničím nerušenou dovolenou. Josef Lukášek (KSČM)


U nás v kraji | červen 2011 | strana 8

Na obnovu staletých varhan kraj rozdělí více než milion korun Osmery cenné historické varhany se v letošním roce dočkají oprav. Královéhradecký kraj na jejich renovaci rozdělí v rámci svého grantového programu 1,2 milionu korun. Krajská finanční podpora pomůže zajistit rekonstrukci hudebních chrámových skvostů například v Žirči, Probluzi či ve Veliši. „Kraj každoročně podporuje záchranu varhan, které by bez zásadní rekonstrukce za několik let již nemohly sloužit lidem. Celkově již kraj z grantu na obnovu historických varhan vyplatil od roku 2008 zhruba sedm milionů korun, a přispěl tak na záchranu asi tří desítek varhan,“ uvedl hejtman Lubomír Franc. Jednou z podmínek udělení krajské dotace na obnovu je stáří nástroje nejméně 80 let. Vůbec nejstarším nástrojem, který letos obdržel dotaci z tohoto programu, jsou varhany na Probluzi z roku 1686.

Pokračovat letos budou také opravy varhan v kostele svatého Václava ve Veliši u Jičína, které byly vyro-

beny v roce 1753 varhanářem Františkem Pavlem Horákem a jsou kulturní památkou.

25. června - 6. července

13. srpna

POLÁČKOVO LÉTO

NOTA 2011

18. ročník divadelního festivalu v netradičních prostorách města Rychnov nad Kněžnou zámecká jízdárna, zámecký park, Synagoga, zámecký kostel, Orlická galerie www.rychnov-city.cz

19. ročník festivalu folk-country-bluegrass přírodní areál Na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší www.mestortyne.cz

1. - 3. července

145. VÝROČÍ BITVY NA CHLUMU U HRADCE KRÁLOVÉ

17. - 21. srpna

MEZINÁRODNÍ FOLKOLRNÍ FESTIVAL V ČERVENÉM KOSTELCI 57. ročník jednoho z největších folklorních festivalů v České republice přírodní areál u Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci www.folklor.cervenykostelec.cz 25. - 28. srpna

THEATRUM KUKS rekonstrukce bitvy 1866 na Chlumu Chlum u Hradce Králové www.chlum1866.cz 7. - 31. července

MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM

V loňském roce se dále podařilo opravit například varhany v kostelech a kaplích v Podbřezí (na snímku), v Rokytnici v Orlických horách či v Častolovicích. Kraj tehdy poskytl na tento grant ze svého rozpočtu půl druhého milionu korun.

Krajské kulturní středisko Impuls se přestěhovalo do nového Krajské Středisko amatérské kultury Impuls se přestěhovalo do nových prostor bývalého ústavu hluchoněmých v Pospíšilově ulici v Hradci Králové.

KULTURNÍ TIPY NA LETOŠNÍ LÉTO

Opustilo tak hlučné, prašné a pro návštěvníky hůře dostupné prostředí pod silničním nadjezdem na Slezském předměstí, kde mělo stávající zázemí pro-

Impuls je specializované kulturně výchovné zařízení pro potřeby místní kultury v Královéhradeckém kraji. Foto je z loňského krajského kola přehlídky dětských divadelních souborů Dětská scéna, které se konalo v Divadle Jesličky v Hradci Králové.

najaté od krajského města. „Prostředí pod hlučným silničním nadjezdem bylo dlouhodobě nevyhovující. Na nové adrese bude Impuls lépe přístupný pro všechny zájemce o amatérskou uměleckou tvorbu. Kraj se rozhodl středisku poskytnout část své budovy někdejšího ústavu pro hluchoněmé, která na využití dlouho čekala,“ řekl krajský radní pro oblast školství a kultury Jiří Nosek. Středisko amatérské kultury Impuls sídlilo od roku 1990 v Okružní ulici ve dvou objektech. V prvním mělo od města pronajaté dvě bytové jednotky, ve druhém nebytové prostory, kde byl vybudován kinosál, který středisko využívalo pro vzdělávací aktivity v oblasti filmu, fotografie a výtvarného umění.

tradiční setkání významných sochařů v Hořicích a následné vystavení jejich děl (31. července) na nábřeží řeky Labe v Hradci Králové www.symposiumhorice.cz

10. ročník barokního divadla, opery a hudby navazující na tradici založenou hrabětem Sporckem Hospital Kuks www.hospital-kuks.cz

9. července

25. - 28 . srpna

JAROMĚŘSKÝ RÓMFEST

MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL

8. ročník přehlídky romských tanečních a hudebních souborů areál bývalého autoparku v Josefově www.souziti.sweb.cz

28. ročník soutěžní přehlídky domácích i zahraničních filmů s horolezeckou tematikou kino Teplice nad Metují www.horolezeckyfestival.cz

5. - 7. srpna

27. srpna

TAVENÍ SKLA DŘEVEM

NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ 9. ročník mezinárodního setkání milovníků, sběratelů a výrobců parních strojů nábřeží řeky Labe v Hradci Králové www.nabreziparomilu.cz 7. - 11. září

JIČÍN MĚSTO POHÁDKY 20. ročník tradiční akce prezentující dnes již zaniklou výrobní techniku Deštné v Orlických horách www.obec-destne.cz

21. ročník tradičního pohádkového festivalu tentokrát s ústředním tématem „čerti“ město Jičín www.pohadka.cz

5. – 13. srpna

17. září

JIRÁSKŮV HRONOV

KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY

81. ročník celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla Jiráskovo divadlo a Čapkův sál v Hronově www.mestohronov.cz www.nipos-mk.cz

společenská slavnost s ukázkou produktů českých zemědělců a bohatým kulturním programem Šimkovy sady v Hradci Králové www.dozinky.cz

U nás v kraji  
U nás v kraji  

Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje, X. ročník, duben 2011 | číslo 2/2011

Advertisement