Page 1

U nás v kraji Zpravodaj Královéhradeckého kraje | březen 2013 | číslo 1/2013 | XII. ročník | zdarma

V Nové Pace mají vzdělávací centrum pro strojírenský průmysl.

str. Ekonomika

Krajský rozpočet ustál tlak krize Ekonomika patří ke klíčovým resortům Královéhradeckého kraje. Právě na správném nastavení hospodaření závisí, zda se podaří zajistit finance pro všechny klíčové oblasti, jako je zdravotnictví, doprava, školství či sociální služby. >> více k rozpočtu na str. 2

Cestovní ruch

Dvorská zoo zlevní

Vstupné do ZOO Dvůr Králové letos zůstane stejné jako loni, některé dokonce zlevní. Levnější bude vstupné pro dospělé, děti budou mít projížďku Safaribusem zcela zdarma. Výrazné jsou také slevy permanentních vstupenek, které se například pro dospělé návštěvníky zlevňuje o třetinu. Na letošní sezonu je pro návštěvníky připravena celá řada dalších novinek. >> více na str. 8

3

Krajská muzea a galerie se představují.

str.

4

Evropské miliony na sociální prevenci v kraji.

str.

6

Archeopark nabízí cestu do pravěku Vstoupit do jeskyně či vesnice pralidí, setkat se s obrysem mamuta či se stovkami dalších archeologických nálezů z doby kamenné i bronzové mohu návštěvníci Archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku. Své první návštěvníky v tomto muzeu pravěku přivítali již na konci ledna. Vznik projektu za téměř 50 milionů korun, který byl financován z Evropské unie, podpořil Královéhradecký kraj. „Všestarský archeopark je unikátní a věřím, že přispěje ke zvýšení turistického ruchu v našem regionu. Jeho vznik finančně podpořil regionální operační program a Královéhradecký kraj,“ řekl hejtman Lubomír Franc. Archeopark představí návštěvníkům na čtyři

stovky exponátů. Lidé uvidí repliky pravěkých artefaktů z kamene, skla, mědi, bronzu, železa, dřeva, keramiky či kopie mamutoviny. Atmosféru dávných dob jim zprostředkují prostorové

projekce v kinosálu. Návštěvníci budou moci také vstoupit do pravěké jeskyně s malbami lovců, nahlédnout do důlních šachet z pozdní doby kamenné nebo projít velké akvárium s podvod-

ními nálezy. K archeoparku vede nová přístupová komunikace, doplněná parkovištěm pro návštěvníky. Součástí projektu je vyznačení nové cyklotrasy z Hradce Králové.

již jste si nedávno zvolili. Chtěli bychom, abyste byli o dění v našem kraji co nejlépe informováni, a proto Vám nabídneme i několik novinek. První z nich jsou krátké video reportáže, na které se můžete podívat na webových stránkách kraje. Budou pro Vás nyní pravidelně každý týden přinášet

přehled vybraných zajímavostí. O dalších událostech se budete moci dozvědět i z rádia Blaník, kde má každý čtvrtek odpoledne Královéhradecký kraj svůj speciální magazín. Chceme, aby pro všechny obyvatele byl Královéhradecký kraj důvěryhodným a otevřeným partnerem. Insti-

tucí, která jedná transparentně a stará se o potřeby lidí v regionu. I z tohoto důvodu například již několik let přenášíme online jednání krajského zastupitelstva. Přeji Vám hezký a pohodový vstup do jarních dnů! Lubomír Franc

Slovo hejtmana Letošní první vydání novin U nás v kraji Vám opět přináší přehled o novinkách, které se udály v našem regionu, a o tom, co pro Vás dělá krajský úřad a politici,


Z krajské ekonomiky

březen 2013 | strana 2

Česko drtila ekonomická krize, krajský rozpočet ji ale ustál Zatímco důsledky ekonomické krize loni naplno zasáhly soukromý i veřejný sektor a nejedna firma či instituce zaznamenala hluboký propad, Královéhradecký kraj dokázal své finance stabilizovat. „Hospodaření Královéhradeckého kraje skončilo v roce 2012 schodkem 65 milionů korun proti plánovanému schodku ve výši 921 milionů. Ekonomický výsledek kraje je tedy o 856 milionů korun lepší, než bylo původně zamýšleno.

Z přebytku hospodaření, takzvaného medvěda, máme k dispozici na letošní rok zhruba 130 milionů, což s rezervou rozpočtu 2013 ve výši dalších 80 milionů korun tvoří jistotu pro případ, že bude nutné v některých klíčových odvětvích nepředvídatelně navýšit

výdaje,“ řekl krajský radní Josef Táborský, který je zodpovědný za ekonomiku. Královéhradecký kraj dokázal dosáhnout příznivého výsledku hospodaření především díky úsporám ve výdajích. Podařilo se mu tak ušetřit 811 milionů

korun. Zápasit musel kromě výpadku daňových příjmů i s nařízením státu o navýšení DPH, které se do ekonomiky kraje promítne rovněž v letošním roce. Rizikem pro krajský rozpočet je také nová úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví, která znevýhodňuje krajské

nemocnice a připraví je odhadem o 100 milionů korun od zdravotních pojišťoven. „Kraj se bude na všechna rizika opět důsledně připravovat i za cenu nutných úspor ve vybraných odvětvích. Nadále chce však podporovat investice, které oživují krajskou ekonomiku a díky nimž vzniká v regionu řada užitečných projektů, například za evropské dotace,“ dodal radní Táborský. Pokračovat bude snaha o to, aby organizace kraje snižovaly své provozní výdaje. Kraj si také nebude brát úvěry či ručit za projekty jiných subjektů a organizací. Úspor chce dosáhnout například i ve spolupráci s obcemi a městy, které by se měly více než dosud podílet na zajištění veřejné dopravy. Dlouhodobým záměrem kraje je, aby jeho rozpočet byl vyrovnaný.

Základem odpovědného hospodaření je vyrovnaný rozpočet Krajské finance se podařilo udržet zdravé, přestože v minulých letech drtila stát i soukromníky ekonomická krize. Kraj hodlá i nadále dobře a odpovědně hospodařit a směřovat k vyrovnanému rozpočtu, uvedl krajský radní pro ekonomiku Josef Táborský. Ekonomika patří ke klíčovým resortům Královéhradeckého kraje. Právě na správném nastavení hospodaření závisí, zda se podaří zajistit finance pro všechny klíčové oblasti, jako je zdravotnic-

tví, doprava, školství či sociální služby. V následujících čtyřech letech bude krajskou ekonomiku spravovat radní Josef Táborský, který ji měl na starosti i v minulém volebním období. „Budu dále pokračovat v nastoleném trendu a snažit se, aby krajské hospodaření přinášelo všem lidem v regionu co nejvíce užitku a zajistilo jim klidný a spokojený život,“ řekl radní Táborský. Cílem je mimo jiné pokračovat ve stabilizaci krajského zdravotnictví, udržet fungující dopravní síť, zajistit dobré podmínky pro studenty ve školách či seniory v domovech důchodců. Ekonomická

krize ještě zdaleka neskončila. Kraj proto musí šetřit a snažit se také vytvářet rezervy pro nečekané situace. Kraj bude nadále pokračovat v přípravě evropských projektů a bude mít vyčleněné peníze na jejich kofinancování. „Odpovědný hospodář musí vždy myslet na budoucnost, což v tak citlivé oblasti, jakou je správa veřejných financí, platí dvojnásob. S klidným svědomím mohu říci, že za současných podmínek je budoucnost krajského hospodaření nastavena dobře a funkčně,“ dodal radní Táborský.

Kraj zachraňuje nemocnice, jež likviduje vyhláška ministerstva Nová úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví má likvidační dopad na krajské nemocnice. Kvůli stále menšímu objemu peněz, které jim stát poskytuje, narůstá kumulovaná ztráta zdravotnických zařízení a zhoršuje se jejich ekonomická situace. Kraj proto musí tyto platby dorovnávat, aby zajistil obyvatelům regionu dostupnou a kvalitní zdravotní péči i nadále. „Podle nové úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví dostanou krajské nemocnice o 100 milionů korun méně ve srovnání s předchozím rokem, což je propad o sedm procent. Tento krok je pro jejich ekonomiku likvidační. Nejsou schopné takovou ztrátu nahradit nebo ještě více uspořit na nákladech. Kraj nyní posílá nemocnicím podporu na jejich provoz ve výši 176 milionů korun, ale už dnes

je zřejmé, že tato částka nebude stačit,“ řekla Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví. Předpokládaný deficit ekonomiky nemocnic za loňský rok činí zhruba 50 milionů korun. Kvůli úhradové vyhlášce ministerstva zdravotnictví se však očekává, že ztráta v letošním roce bude podstatně vyšší.

Nemocnice mohou na materiálu uspořit ročně maximálně jednotky milionů korun, což na pokrytí jejich ztráty nestačí. Musely by uspořit řádově desítky milionů, což by znamenalo zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče.

Jarní výzva pro cyklisty: z Hradce Králové se dostanete na Kuks Ke Šporkovu Hospitalu na Kuksu se už letos na jaře dostanete z krajského Hradce Králové na kole či in-line bruslích. Společnost Královéhradecká labská čerpá na výstavbu cyklostezky s asfaltovým a cementobetonovým

povrchem více než 94 milionů korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Na 26 kilometrové stezce, která začíná ve Věkoších u kamenného mostu, pokračuje přes Smiřice do Jaroměře a končí na Kuksu,

poznají lidé kraj kolem Labe, Metuje a Úpy. „V březnu osadíme dopravní značení a na stezku umístíme mechanické zábrany proti vjezdu motorových vozidel. V dubnu počítáme s kolaudací a v květnu s oficiálním otevřením,“ říká manažer projektu a starosta Smiřic Luboš Tuzar. Další projekt z oblasti cestovního ruchu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II“, který je také spolufinancován z regionálního operačního programu, se blíží do svého závěru. Finalizují se práce na turistickém internetovém portálu, datovém skladu a na propagační kampani.


Investice v kraji

strana 3 | březen 2013

Budeme investovat do nemocnice a průmyslových zón Rekonstrukce náchodské nemocnice či průmyslová zóna Vrchlabí budou patřit mezi hlavní krajské investiční akce v příštích letech. Kraj také bude nadále postupovat transparentně při výběrových řízeních a pečovat o svůj majetek, uvedl krajský radní pro oblast investic a majetku Josef Dvořák. Bez investic by nebylo možné zajistit rozvoj kraje. Je důležité nadále modernizovat silnice, budovy krajských škol, zdravotnických zařízení, domovů důchodců či ústavů sociální péče. O oblast krajských investic se nyní stará radní Josef Dvořák. Na starosti má rovněž péči o rozsáhlý krajský majetek. „Prioritou na léta 2013 až 2015 bude rekonstrukce náchodské nemocnice. Úspěšně jsme dokončili rozsáhlou investici v oblasti průmyslové zóny Solnice

– Kvasiny, jejíž poslední etapa bude hotová do letošního června. Zhruba půlmiliarda korun posílí průmyslovou zónu Vrchlabí. Všechny tyto projekty na zlepšení infrastruktury pomohou místním obyvatelům. Jsou také důležité pro zajištění pracovních míst,“ řekl radní Dvořák. Kraj bude rovněž dbát na to, aby byla výběrová řízení, která vypisuje, zcela transparentní. Veřejné zakázky zpřístupní co nejširšímu počtu uchazečů a bude pořádat elektronické aukce. „Chceme také zavést systematický management hospodaření s energií v krajských budovách a krajem zřizovaných organizacích. Ušetřit tím můžeme miliony korun a ještě pomoci životnímu prostředí,“ dodal radní Dvořák. Na základě podrobných analýz se také upraví pojištění kraje a jeho organizací, aby lépe krylo všechna rizika. Majetek kraje bude lépe evidován díky novému jednotnému systému.

Stavbaři zabezpečí svahy nad cestou do Špindlerova Mlýna Skalní svahy nad frekventovanou silnicí spojující Vrchlabí se Špindlerovým Mlýnem začnou zabezpečovat stavbaři. Královéhradecký kraj nyní připravuje rekonstrukci, díky které bude cestování do vyhlášeného horského střediska bezpečnější. Stavba, která by měla začít letos a skončit v příštím roce, vyjde na zhruba 30 milionů korun. „Stabilizace skalních svahů se dotkne zhruba osmikilometrového úseku mezi Herlíkovicemi a Labskou přehradou. Celá akce je pečlivě připravena ve spolupráci s geology. Až 90 procent nákladů pokryje

státní fond životního prostředí, zbytek kraj,“ uvedl náměstek královéhradeckého hejtmana Karel Janeček. Stavbaři během zabezpečování ze svahů odstraní stromy, odbourají zvětralé a nestabilní skály. Rekonstrukce počítá také s montáží ocelových záchranných sítí či dynamických bariér. Kraj se o frekventovanou, životně důležitou cestu do jednoho z nejnavštěvovanějších zimních středisek v zemi stará cílevědomě mnoho let. Například v roce 2010 tam horolezci zabezpečovali svahy na pěti místech: práce vyšly na více než 10 milionů korun.

Nová Paka má za dotace z EU nové vzdělávací centrum Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl vzniklo na Integrované střední škole v Nové Pace. Škola získala nové učebny, střechu či sociální zařízení. Náklady na rekonstrukci dosáhly zhruba 15 milionů korun. Většinu financí se Královéhradeckému kraji podařilo získat z Evropské unie. „Cílem projektu bylo zlepšit provozní a materiálně-technické zázemí odborných učeben pro praktickou výuku. Centrum odborného vzdělávání také usnadní uplatnění absolventů na trhu práce, zvýší kvalifikaci zaměstnanců a pomůže snížit nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji,“ řekla krajská radní pro oblast školství Táňa Šormová, která centrum na začátku března slavnostně

Novým Centrem odborného vzdělávání se může pochlubit také Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Studenti se zde naučí obsluhovat nejmodernější technologie obrábění dřeva. otevřela. Na budově školy vznikla nástavba s učebnami praktické výuky, aulou, sociálním zařízením. Součástí rekonstrukce byla i výměna střechy, zateplení, výměna oken a zbudování bezbariérového přístupu. Centrum odborného vzdělávání také rozšíří a prohloubí spolupráci školy s podnikateli a úřady práce. V regionu postupně vznikají centra odborného

vzdělávání, na které dosud kraj získal kolem dvou set milionů korun z Evropské unie. V Hradci Králové již funguje Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství, pro automobilový průmysl a dopravu či pro nejmodernější technologie obrábění dřeva. V Trutnově pak vyrostlo centrum pro vzdělávání v lesnictví, v Náchodě zase pro vzdělávání ve stavebnictví.

Na obnovu památek dal vloni kraj přes osm milionů, letos bude podpora pokračovat

Oprava hradeb gotického hradu Kost, rekonstrukce zábradlí zámku Humprecht u Sobotky či obnova střechy kostela Nejsvětější trojice v Novém Bydžově: to jsou

některé ze čtyř desítek památek v Královéhradeckém kraji, jejichž majitelé získali na jejich obnovu peníze z krajského grantu. Celkově kraj vloni mezi

vlastníky památek rozdělil osm milionů korun. Krajská podpora památkové péče kompenzuje jednotlivým vlastníkům památek zvýšené náklady, které proti běžné stavbě oprava památkově chráněného objektu vyžaduje. „Více než polovina peněz z krajské dotace šla na opravy kostelů či nemovitostí v majetku církve. Příspěvek dostali ale také majitelé zámků v Rychnově nad Kněžnou, Novém Městě nad Metují či v Kvasinách. V letošním roce kraj počítá se stejnou základní výší podpory jako v loňském roce,“ uvedl náměstek královéhradeckého hejtmana Otakar Ruml.


Sociální služby v kraji

březen 2013 | strana 6

Evropský projekt v kraji podporuje služby sociální prevence Od počátku letošního roku dostává v regionu podporu dvaadvacet služeb sociální prevence. Daří se to díky projektu, na který se podařilo Královéhradeckého kraji získat 86 milionů korun z Evropské unie.

Jistotu financování tak získaly služby pro lidi bez přístřeší, se zdravotním postižením, oběti domácího násilí nebo rodiny s dětmi. „Podpora z projektu je rozdělena mezi poskytovatele služeb sociální prevence na letošní i příští rok. Peníze kraj získal z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-

nost a státního rozpočtu. Do projektu patří služby, které vytvářejí podmínky pro zapojení či udržení lidí na trhu práce, pomáhají s integrací zdravotně postiženým či podporují transformaci péče o ohrožené děti,“ řekl krajský radní Josef Lukášek, který má na starosti sociální oblast. Projekt celkově pomůže 1818 lidem. Služby zajistí

azylové domy pro matky s dětmi v Náchodě, Trutnově a Hradci Králové, azylový dům a centrum denních služeb pro osoby bez přístřeší v Hradci Králové, služby sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Hradci Králové, Nové Pace a Jičíně. Lidem se zdravotním postižením budou také moci pomáhat služby sociálně terapeutických dílen v Kvasinách a Dvoře Králové nad Labem a služba podpory samostatného bydlení na Rychnovsku. Významnou část služeb se podaří zajistit pro rodiny s dětmi a pro oběti domácího násilí v intervenčním centru.

Módní přehlídka vozíčkářů aneb Elegance bez bariér V rychnovském společenském centru se v únoru konala benefice pro šestnáctiletého vozíčkáře Jiřího Šimůnka, který trpí svalovou dystrofií. Organizátorům této charitativní

události se podařilo získat téměř sto tisíc korun, které pomohou studentovi rychnovského gymnázia a jeho rodině překonávat překážky spojené s tímto zdravotním postižením.

foto: Milan Zářecký

Hlavní hvězdou večera a ambasadorem akce byl Muž roku 2009 Martin Zach. Další vozíčkáři, kteří se účastnili módní přehlídky, přijeli do Rychnova z různých koutů republiky. „Velké poděkování patří především Michaele Rázkové a Veronice Vavrečkové, které vše vymyslely a zorganizovali. Svým nadšením pak dokázali získat pro tuto charitativní akci nejenom účinkující, vedení školy, ale i studenty gymnázia a širokou veřejnost,“ řekl Josef Lukášek, krajský radní za sociální oblast, který během benefičního večera osobně předal Jirkovi Šimůnkovi finanční dar Královéhradeckého kraje.

Prioritou kraje je podpora sociálních služeb a rodin s dětmi Zachování kvalitních sociálních služeb ve stávajícím rozsahu, podporu terénních, ambulantních a odlehčovacích sociálních služeb, rodinnou politiku a politiku rovných příležitostí bude mít na zřeteli na zřeteli v nadcházejících letech Královéhradecký kraj. Nadále bude také investovat do vylepšení péče o seniory, řekl krajský radní Josef Lukášek, který má na starosti sociální oblast. Kraj pečuje ve svých sociálních zařízeních o seniory, mentálně i tělesně postižené. Věnuje se také terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách, prevenci kriminality či protidrogové politice. „Stát poskytuje stále méně peněz na zajištění sociálních

služeb. Kraj je proto musí z velké části financovat sám, protože chce nadále zachovat co nejlepší péči pro všechny, kteří ji nutně potřebují. Chceme, aby staří i handicapovaní měli nadále důstojné podmínky pro život,“ řekl radní Lukášek. Se všemi zřizovateli sociálních služeb bude také kraj vést dialog a prosazovat model jejich víceletého financování, který jim dá jistotu nutnou pro jejich práci. Kraj bude prosazovat politiku rovných příležitostí pro všechny obyvatele, především zdravotně postižené, etnické skupiny, seniory a hlavně rodiny s dětmi. „Dobře si uvědomujeme, že rodina je základem dobře fungující společnosti. Zaměříme se proto na její podporu,“ dodal radní Lukášek. V plánu jsou rovněž investice, které vylepší Domov Dolní zámek Teplice nad Metují, Domov důchodců v Černožicích nad Labem či Domov důchodců Borohrádek.

O ocenění se mohou ucházet nejlepší stavby v regionu

V loňském roce získal titul Stavba roku Domov důchodců v Albrechticích nad Orlicí. Prestižní ocenění Stavba roku bude i v letošním roce čekat na nejlepší díla, která vznikla pod rukama architektů, stavitelů a investorů v Královéhradeckém kraji. Do konce června mohou své stavby do soutěže přihlásit. Kromě domů pro bydlení a rodinných

domů se mohou v dalších soutěžních kategoriích zapojit do klání i stavby občanské vybavenosti, průmyslové a zemědělské, dopravní a inženýrské stavby. Další informace najdete na internetových stránkách www.sps.cz.


Názory opozičních zastupitelů

strana 7 | březen 2013 Hra na podnikání Současný kolaps ve financování krajského zdravotnictví znovu nastoluje otázku smyslu akciových společností, které kraj pro výkon veřejných služeb v minulosti založil. Vedle zdravotnictví se to týká i dalších oblastí, například dvorské zoologické zahrady, správy nemovitostí či dopravy. Ti, kteří tento krok prosadili, argumentovali efektivnějším hospodařením s veřejnými prostředky. Tomu měla přispět větší samostatnost a lepší motivace pracovníků těchto obchodních společností. Jak byla tato očekávání naplněna, je po několika letech působení akciovek zřejmé. Stovky milionů ročně odtékají z krajského rozpočtu do akciovek ve formě různých příspěvků či dotací, bez kterých by tyto společ-

nosti zkrachovaly. Zdůvodnit ztráty je vždy jednodušší, než dosáhnout kladných hospodářských výsledků. Proto se tyto firmy nadále chovají jako příspěvkové organizace, tj. požadují od kraje dotace pro svoji činnost. Na druhou stranu unikly do sféry obchodního práva a veřejnost tak ztrácí přístup k informacím o jejich hospodaření. Je tím popřen důležitý princip veřejné kontroly nad veřejnými prostředky. Krajem založené obchodní společnosti se v mnoha případech staly spoluzakladateli dalších obchodních společností. V některých případech tak učinily ve spolupráci se soukromými firmami. Monopolní obchodní činnost s obratem stovek milionů korun ročně, hrazená z veřejných prostředků, se tak dostává do rukou soukromých firem. Jde v podstatě o privatizaci monopolu na veřejné služby,

na kterou vždy doplatí daňový poplatník. Názorným příkladem takového vyhazování veřejných peněz je dnes již zkrachovalá akciová společnost Silvatres, kterou kraj založil společně se soukromou firmou. Důvod, proč tento zjevně škodlivý stav stále trvá, je prostý. Některým zaměstnancům vyhovuje proto, že v obchodních společnostech neplatí mzdová regulace. V případě zástupců kraje nejde ani tak o příjmy (jsou buď minimální nebo žádné) jako spíš o dobrý pocit, že se podílí na řízení významné firmy s velkým obratem. Přitom takové firmě krach nehrozí, protože ztráty vždycky zaplatí kraj ze „svého“ rozpočtu. Nejde tedy v žádném případě o podnikání se všemi důsledky a riziky, ale pouhou hru na podnikání na účet daňových poplatníků. Vladimír Derner (KDU-ČSL)

Podpora cestovního ruchu – investice do budoucnosti Každý kraj si zpravidla stanoví své priority. Nejčastěji to bývá školství, zdravotnictví, sociální oblast či dopravní obslužnost. Málokterý zastupitel si ale uvědomuje, jak obrovský potenciál skýtá oblast cestovního ruchu a jak výrazně může právě cestovní ruch ovlivnit prosperitu celého kraje. Lidé i v době ekonomických problémů cestují, chtějí si užívat, bavit se či odpočívat. Pokud v regionu najdou to, co očekávali, pak se sem vrátí. Možná ne sami. Pokud zde spokojeni nebudou, pojedou příště jinam, a otázkou je, vráti-li se vůbec někdy. Možná tu nenajdeme přímou souvislost mezi vynaloženými prostředky z rozpočtu kraje a v budoucnu jejich možnou návratnost, navíc zhodnocenými o patřičný úrok. Na druhou stranu nikdo nemůže zpochybnit, že

účelně a smysluplně vynaložené prostředky v této oblasti generují mnohá pozitiva a jsou jedním ze základních předpokladů prosperity celého regionu. Nechci vyjmenovávat, co vše můžeme turistům nabídnout a jak krásný a atraktivní náš kraj je. Myslím si ale, že naším společným úkolem je vytvořit všem, kteří v této oblasti působí, srovnatelné podmínky, poskytnout dostatek kvalitních informací a především podpořit aktivity, které přivedou do regionu návštěvníky a turisty ze všech koutů naší republiky i ze zahraničí. Mít dostatek nových informací, zachytit včas nové trendy v cestovním ruchu, vytvářet produkty, které jsou opravu žádané, nabízet kvalitní a dostupné služby atd., to vše je společná práce živnostníků, představitelů obcí a měst, kraje a dalších organizací a institucí, pohybujících se v této oblasti. Zde je však nevyhnutelná podpora mu-

nicipalit. Kde ale vzít peníze v rozpočtu, který je více než napnutý? Jsme téměř na začátku volebního období a tak je zcela legitimní začít hledat rezervy. Je to úkol například pro finanční výbor. Ale než se sejde, možná by stálo za to, aby každý zastupitel obdržel materiál s údaji o majetku kraje v členění dle jednotlivých kapitol a s jasně definovanou ekonomickou rozvahou. Tedy přesně uvedeno, kolik nám tento majetek přináší, jak je využit a především, kolik nás stojí na provozu či údržbě. Možná zjistíme, že ne vše potřebujeme a že se právě tady dá nějaký ten milion ušetřit. Budeme-li se k majetku kraje chovat stejně jako se chováme k tomu svému, nepochybně najdeme prostředky pro podporu nejrůznějších aktivit, třeba v oblasti sportu, kultury či právě ve výše zmíněném cestovním ruchu. Ing. Martin Puš (ODS)

Od kdy máme kraje? Od Přemyslovců! Existují ojedinělé názory, že kraje by se měly zrušit, že by se tím hlavně ušetřilo. Článek se vrací ke vzniku krajů. Jsou tu totiž už od raného středověku! Od začátku byly důležitou správní jednotkou. Dělení Čech na kraje (tzv. zemské rozkrájení) bylo dědictvím slovanské hradské soustavy. Zřízení kmenové a rodové se opíralo o hrady. Kmeny, které obsazovali jednotlivé části země, zakládali jeden nebo více hradů. Tato bezpečná hradiště pak sloužila k obraně a shromažďování v době války; v době míru se do nich soustřeďoval náboženský a veřejný život. Vévodové z nich vykonávali veřejnou moc nad kmenovým územím. Existovaly také hrady soukromé, ale jen hrady s veřejnou mocí byly správní okresy. Po zpevnění centra země za vlády Boleslavů se moc přemyslovské dynastie rozšiřovala do periférií Čech. První zmínka o tom, že hradská soustava plní i správní funkce, je obsažena v privilegiu Jana XV. pro Břevnov z roku 993. Toto privilegium se dochovalo v konfirmaci Přemysla Otakara I. z roku 1224. Privilegium mluví o desátcích ze tří provincií - Litoměřicka, Bílinska a Děčínska (trium provinciarium Lvtomirices/sis/, Beglinen/ sis/, Dechinen/sis/). V první polovině 10. století zanikly staré knížecí hrady z 9. století a zároveň byl vybudován systém přemyslovských správních hradů s tím, že se pravděpodobně

jednalo o relativně krátké období před rokem 950. Kníže svěřoval správní (veřejné) hrady svým nejvěrnějším, a ti pak požívali značného vlivu. Byli především vojevůdci, dále ale i soudci a správci svého území; označovali se jako comites, což je překládáno jako župani. Základem knížecí správy se tedy staly správní hrady (mluvíme o hradské soustavě, organizaci, správě nebo i hradském zřízení). K raným správním hradům lze počítat Bílinu, Boleslav, Čáslav, Děčín, Kouřim, Litoměřice, Mělník a Žatec. Po rozšíření vlivu Přemyslovců do východních Čech přibyla Chrudim, Hradec Králové a Jaroměř. Ještě později i Plzeň. Na hradskou správu se vázaly příjmy státu v oblastech (daně, cla, poplatky a různá břemena), hrady plnily úkoly správní, vojenské a hospodářské. Jakýmsi nižším stupněm zejména z důvodů bezpečnostních, ovšem bez správních funkcí, byly „polní hrady“. Některé z nich se však postupně staly i hrady správními. Pevnou strukturou se stala hradní soustava za Břetislava I., Břetislavova dekreta z roku 1039 považují hradské správy za veřejnoprávní orgán. Z té doby máme také zprávy o kastelánech jako o hradských správcích (castellanus, comes, burgravius, prefectus, senior in urbe), jmenovaných z řad knížecích družiníků. Kastelán byl původně jen vojenský náčelník, postupně získával pravomoc ve správě a soudnictví. Délku jeho funkčního období a rozsah pravomoci určoval kníže. >> pokračování na str. 8

U nás v kraji informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Evid. číslo: MK ČR E 13773 Vydavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Hradec Králové, tel.: 495 817 111 e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz Texty a foto: pokud není uvedeno archiv redakce Tisk a distribuce: R MEDIA, spol. s r.o.


Cestovní ruch | Názory opozičních zastupitelů

březen 2013 | strana 8

Nová zvířata, vrácená a obohacená pěší procházka a příznivé vstupné nabízí letos v hlavní sezoně ZOO Dvůr Králové ZOO Dvůr Králové vyjde letos co nejvíce vstříc přání návštěvníků. Ačkoliv provoz Safari vlastním autem nebude úplně zrušen, stane se jen jednou z možností, jak si prohlédnout část zoo a přednost dostanou milovníci pěších procházek. Nebude to však pouhý návrat k dřívějšímu stavu, ale pěší cesta až k Pavilonu lvů přinese i nové zážitky, například netradiční pohledy na zvířata. Vstupné tvoří důležitou část příjmů zoo, více než jednu třetinu z jejího rozpočtu. ZOO Dvůr Králové přesto letos ceny vstupného zvyšovat nebude a některé dokonce zlevní. Zlevněné bude např. vstupné pro dospělé a děti budou mít projížďku Safaribusem zcela zdarma. Výrazné jsou také slevy permanentních vstupenek, kdy se například nepřenosná pro dospělé návštěvníky zlevňuje o třetinu, tedy o 400 korun. Nově vznikla nepřenosná permanentka i pro děti. Oba tyto druhy opravňují jejich

webových stránkách zoo. V letošní hlavní sezoně se mohou návštěvníci těšit

i z dalších novinek, například z nového Safari Expresu, nebo netradičních vyhlídkových míst na zvířata. Pro děti chystá zoo další velké překvapení, z kterého budou mít určitě radost. A radost udělají všem i nová zvířata, která zoo očekává. Jako první dorazí již v dubnu nová samice nosorožce bílého. Její příchod je důkazem, že se ZOO Dvůr Králové dostává z mezinárodní izolace opět na výsluní. Levnější vstupné, nová zvířata a více zážitků, to bude letošní hlavní sezóna v ZOO Dvůr Králové. Tedy tam, kde lze vnímat Afriku opravdu všemi smysly. Každoročně projde branami dvorské zoo zhruba čtyřista tisíc návštěvníků.

kraje, tak vzrůstá. 8. února se sešli starostové, představitelé svazků obcí s vedením kraje. Diskutována byla budoucnost svazků obcí a možnost navýšení finančních prostředků do POV. Představitelé obcí byli po poněkud negativním emotivním úvodu informováni o tíživé finanční situaci kraje, o problémech, které kraj musí řešit a proč omezuje podporu nejen

venkovu. Z jednání vzešel příslib částečného navýšení POV v průběhu roku o deset mil. Kč, více v možnostech kraje dle jeho představitelů zatím není. Skutečně však není jiná možnost? Pokud se dokázala najít cesta, jak z rozpočtu kraje přidělit mimořádné dary, dotace, vytvořit „trafiky“ pro neúspěšné politiky, jistě se dokáže změnit

pohled na podporu venkova a kultury, což jsou obvykle oblasti, které jsou mezi prvními při hledání úspor. Venkov je z našeho pohledu nezastupitelnou součástí našeho společenského a hospodářského života a jeho trvale udržitelný rozvoj, musí být prioritou a zájmem nás všech. Martina Berdychová (Východočeši)

>> pokračování ze str. 7

mu). Došlo k omezení moci kastelánů, byla jim odnímána vojenská pravomoc. Od 13. století začali být, byť nepravidelně, panovníkem ustanovováni pro jednotlivá území i specializovaní úředníci pro nalézací řízení a výkon rozhodnutí ve věcech trestních – poprávcové. Za Přemysla Otakara II. se již setkáváme s počátky krajského zřízení v Čechách, které nahradilo přežité

zřízení hradské. Do jaké míry navazuje zřízení krajské na zřízení hradské a kmenové se nepodařilo spolehlivě vyzkoumat. Podle A. Sedláčka neměli kraje ustálené hranice a je třeba rozlišovat různé typy krajského zřízení – kraje berní, kraje policejní, kraje soudní a kraje církevní. Velkého rozvoje dosáhly kraje následně za Lucemburků a vůbec v období stavovské monarchie. Rudolf Cogan (TOP09)

Foto: Jana Myslivečková, ZOO Dvůr Králové majitele k neomezenému počtu vstupů do zoo po dobu platnosti permanentky, tedy

po dobu jednoho roku. Konkrétní ceny vstupného budou zveřejněny od 27. března na

Levicová vláda se odvrací od venkova? U nás v kraji nabývá venkov pocitu nedůležitosti a snad i nepotřebnosti. Jak jinak si vysvětlit razantní snížení dotačního programu pro malé obce – Programu obnovy venkova (POV), v rámci kterého byly obce v minulých letech podporovány částkou až 50 mil. Kč ročně. Rozpočet kraje na rok 2013 vyčlenil na tento dotační titul 15 mil. Kč, stejná částka je pro POV připravována do rozpočtového výhledu kraje. Venkov přitom bojuje o zachování škol, obchodů, pošt. Jejich udržení alespoň v částečném rozsahu musejí dotovat obce. Dále je čeká financování dopravní obslužnosti, protože kraj připravuje významné omezení počtu autobusových spojů. Pokud obce nebudou souhlasit se

zrušením konkrétní autobusové linky, budou muset její provoz doplatit. A to se bude týkat hlavně malých obcí. Kraj také omezil podporu knihoven. I zde obce nově přispívají na nákup nových publikací do knihoven ve svém okrese, na zajištění tzv. regionálních funkcí knihoven kraj pro letošní rok snížil dotaci. Bohužel, ani příští programovací období EU zatím s podporou venkova moc nepočítá. Rozhodnutím naší vlády byla snížena připravovaná alokace POV a v důsledku tohoto programu byla pro venkov zcela vyřazena podpora pro obce. Slabou útěchou je, že zůstala alespoň podpora zemědělcům. Integrovaný regionální operační program zase připravuje vymezení oblastí, kam bude podpora směřována, a i zde se venkov ztrácí. Pocit starostů, že venkov nepatří mezi priority rozvoje

Toto období je definitivním překonáním kmenové organizace. Hradský systém prosazuje nový právní systém založený na křesťanství. Od konce 11. století se doklady o kastelánství množí tak, že lze už souvisle fungující tzv. hradskou soustavu považovat za trvalou. Za Přemysla Otakara II. a Václava II. došlo k podřízení krajů ústřední správě (nejvyššímu purkrabí Pražské-

U nás v kraji  
U nás v kraji  

březen 2013 | číslo 1/2013 | XII. ročník Zpravodaj Královéhradeckého kraje

Advertisement