Page 1

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПАМ’ЯТКА для осіб, які мають намір звернутися до Європейського Суду з прав людини

Кіровоград 2009


ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник начальник Головного управління юстиції у Кіровоградській області ___________________ Р.М. Тюртюбек 17 02 2009 року

Європейський суд з прав людини є міжнародним органом, що за певних умов може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення їхніх прав, викладених у Європейській Конвенції з прав людини та основоположних свобод (далі - Європейська Конвенція). Ця Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов'язалась дотримуватися певних основних прав людини (Україна ратифікувала Європейську Конвенцію 17 липня 1997 р.). Ці права викладено у самій Конвенції та у Протоколах до неї, ратифікованих окремими державами. І. Які заяви розглядає Європейський суд з прав людини? 1. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо є жертвою порушення однією з держав одного або кількох основних прав. 2. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення одного або кількох прав, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї. Суд не є апеляційним судом стосовно до національних судових інстанцій і не уповноважений ані скасовувати, ані змінювати їхні рішення. Суд також не може від Вашого імені безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, проти якого спрямована Ваша заява. 2


3. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію або відповідні Протоколи, і які стосуються подій, що були після визначених дат. Ці дати відрізняються залежно від того, проти якої держави спрямована заява, і від того, чи стосується заява права, гарантованого самою Конвенцією або одним із Протоколів до неї. 4. Ви можете звертатися до Суду лише зі скаргами на факти, за які несе відповідальність орган влади (законодавчої, виконавчої, судової та ін.) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяв, спрямованих проти приватних осіб або недержавних організацій. 5. Суд приймає заяви до розгляду лише після використання усіх внутрішніх засобів правового захисту і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не зможе розглянути по суті заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності. 6. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби правового захисту у державі, проти якої спрямована заява, які могли б привести до позитивного вирішення питання, що є предметом оскарження, та здійснення яких безпосередньо залежить від заявника; інакше Вам треба буде довести, що засоби захисту, які Ви не використали, неефективні. Це означає, що Вам варто спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна Ваша справа, для захисту щодо своїх прав, про порушення яких Ви заявляєте перед Судом. 7. Використовуючи належні засоби захисту, Ви маєте дотримуватись національних процедурних правил, зокрема і передбачені законом терміном. Якщо, наприклад, Ваш позов 3


було відхилено з причини пропуску терміну оскарження, через недотримання правил підсудності чи підвідомчості або порушення встановлених законом процедурних правил, Суд не зможе розглянути по суті Вашу заяву. 8. Однак, якщо Ви оскаржуєте судове рішення, скажімо, вирок, Вам не варто робити спроби порушити процедуру перегляду справи після проходження звичайної судової процедури оскарження. Також не слід використовувати несудові процедури або звертатися з проханнями про помилування або амністію. Петиції (у Парламент, до глави держави або уряду, міністра або уповноваженого з прав людини) не вважаються засобами правового захисту, які слід використати. 9. Після винесення остаточного рішення компетентним судом або органом влади Ви маєте шість місяців для того, щоб подати заяву до Суду. Шестимісячний термін відлічується з моменту ознайомлення Вас або Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, винесеним у процесі звичайного оскарження, а не з моменту подальших відмов поновити розгляд Вашої справи чи дати Вашого прохання про помилування або амністію, або будь-якого іншого звернення не судового характеру до органів влади. 10. Перебіг шестимісячного терміну припиняється в момент отримання Судом або Вашого першого листа, в якому чітко викладено - хоча б у стислій формі - предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляра заяви. Простого запиту з проханням надати інформацію недостатньо для зупинення перебігу шестимісячного терміну.

4


II. Як подавати заяву до Суду? 1. Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. 2. Суд не приймає заяви за телефоном або електронною поштою, якщо вони не дублюються звичайною поштою. Також немає потреби бути особисто присутнім у Страсбурзі для усного викладення обставин Вашої справи. 3. Усю кореспонденцію стосовно Вашої скарги слід надсилати за адресою: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F- 67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE – ФРАНЦІЯ 4. Після отримання Вашого першого листа або формуляра заяви Секретаріат Суду надішле Вам відповідь з повідомленням про те, що на Ваше ім’я було порушено справу, номер якої треба зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою. Тоді як Секретаріат не може надати Вам інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямована заява, або давати юридичні консультації щодо застосування чи тлумачення національного права. 5. У Ваших інтересах своєчасно і старанно відповідати на листи Секретаріату. Будь-яка затримка з відповіддю або її відсутність можуть розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження у Вашій справі. А тому, якщо Ви не дасте відповіді на лист Секретаріату протягом року з 5


моменту його направлення, Вашу справу буде скасовано. 6. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або Протоколами до неї, і що всі наведені умови задоволені, Ви маєте ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду найпізніше через шість тижнів. 7. Згідно з положеннями Статті 47 Регламенту Суду треба, щоб Ваша заява містила таке: а) стислий виклад фактів, які Ви бажаєте оскаржити, та сутність Ваших скарг; б) які права, гарантовані Конвенцією, були, на Вашу думку, порушені; в) відомості про засоби правового захисту, якими Ви скористалися; г) перелік офіційних рішень у Вашій справі із зазначенням дати кожного рішення та інстанції, яка його винесла (суд або інший орган влади), а також стислу інформацію про зміст цього рішення. До листа додайте копії самих рішень. Документи не будуть Вам повернені, а тому у Ваших інтересах надсилати винятково ксерокопії, а не оригінали. 8. Стаття 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як заявником або Вашим представником. 9. Якщо Ви не бажаєте оприлюднення Вашої особи, то маєте зробити відповідну заяву і викласти причини подібного відступу від загального правила вільного доступу до інформації під час судового розгляду. Суд може дозволити анонімність у виключних та виправданих випадках. 6


10. Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, то маєте додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його або її діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи (фірми, асоціації і та .ін.) або групи фізичних осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника. На стадії подання первинної заяви Ваш представник (якщо Ви його маєте) не обов'язково має бути юристом. Однак варто мати на увазі, що на подальшій стадії провадження представник заявника повинен, за відсутності особливих винятків, бути адвокатом, уповноваженим практикувати в одній з держав, що ратифікували Конвенцію. Адвокат повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою). 11. Суд не може надати Вам юридичної допомоги на оплату послуг юриста для підготовки Вашої первинної заяви. На подальшій стадії провадження - після рішення Суду про повідомлення відповідного уряду про заяву для подання письмових зауважень - Ви можете претендувати на отримання безоплатної юридично допомоги, якщо Вам бракує коштів для оплати послуг юриста і якщо надання такої допомоги буде вважатися за потрібне для належного розгляду справи. 12. Суд розгляне Вашу справу безоплатно. Позаяк на початковому етапі процедура розгляду справ є письмовою, Ваша особиста присутність у Страсбурзі не потрібна. Вас буде поінформовано про рішення, винесене Судом у Вашій справі.

7


ДЛЯ НОТАТОК

8

ПАМ’ЯТКАдля осіб, які мають намір звернутисядо Європейського Суду з прав людини  

monumentfor those who intend to applythe European Court of Human Rights

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you