Page 1

ДО ВІДОМА!!!

. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Основні нормативно-правові акти, які регулюють питання забезпечення гарантіями військовослужбовців під час мобілізації:

 Закон України “Про оборону України” від 06.12.1991, № 1932-XII;

 Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992, № 2232-XII;

 Закон України “Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей” від 20.12.1991, № 2011-XII;

Соціальний захист

 Закон України “Про мобілізаційну підготовку та Методичний посібник підготовлено відділом правової

мобілізацію” від 21.10.1993, № 3543-XII;

 Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09.04.1992, № 2262-XII;

роботи, правової освіти, реєстрації нормативноправових актів та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Кіровоградській області

військовослужбовців призваних на військову службу під час

 Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р., № 322-VIII;  Указ Президента України “Про часткову мобілізацію”

мобілізації

від 17.03.2014 № 303/2014 ;

 Постанова грошового

Кабінету

Міністрів

забезпечення

України

“Питання

військовослужбовців,

які

проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” від 09.04.2014, № 111;

Кіровоград - 2014 рік


“…Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей... ...Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України…” Конституція України від 26.06.1996 року

Особа, яка є військово зобов'язаною та такою, яка призвана на військову службу під час мобілізації 1, набуває нового статусу – військовослужбовця.

“Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії); чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання); жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання); зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.“ Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 21.10.1993 р.

1Мобілізація

— комплекс заходів, які спрямовані на переведення військових сил країни у військове положення у зв'язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами.

Соціальні гарантії військовослужбовцям під час мобілізації:

Грошове забезпечення військовослужбовців Військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, виплачується грошове забезпечення в розмірах, які встановлені Кабінетом Міністрів України. Так, на підставі Постанови КМУ від 09.04.2014, № 111 “Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Збереження роботи, посади та заробітної плати Збереження роботи, посади та заробітної плати є однією з найважливіших гарантій для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації. Важливим моментом є той факт, що робота та середній заробіток зберігається не більше одного року з моменту призову. Час проходження військової служби зараховується до загального стажу Той період, коли громадянин України проходить військову службу у зв'язку з мобілізацією, зараховується до страхового та трудового стажу. Нарахування одноразової грошової допомоги Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу у зв'язку з мобілізацією виплачується одноразова грошова допомога на день демобілізації. Така грошова допомога виплачується за період служби з дня їхнього зарахування на службу, але без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час. Умови та порядок такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Пенсійне забезпечення військовослужбовців у разі призову на службу під час мобілізації Пенсіонерам з числа військовослужбовців у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших

утворених

відповідно

до

законів

України

військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої

служби

України

виплата

пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у цих

осіб

отримували

буде в

нижчим мирний

здійснюється у розмірі,

за

розмір,

який

вони

час, виплата їм пенсії який вони отримували на

день призову на службу у зв’язку з мобілізацією.

Збереження права на заняття підприємницькою діяльністю При призові на військову службу під час мобілізації для громадян зберігається

право на

підприємницьку діяльність для приватних підприємців. При цьому державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється.

Військовослужбовці  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you