Page 1

Lotu itzazu Jesusen parabolak dagozkien bibliako aipuekin Samariar ona Ardi Galdua Seme Galdua Fariseua eta publikanoa Ezteien bazkaria Talentuak Ereilea

Seme hau hilda bainuen eta piztu egin zait (Lk 15,24) Zoazte, bada, bidegurutzeetara eta deitu... (Mt 22,9) Lur onean erori ziren, eta fruitua eman zuten (Mt 13,8) Egin festa nirekin, aurkitu baitut galdutako ardia (Lk 15,6) Ederki, morroi on eta leiala! Gauza guztietan... (Mt 25,21) Hura ikustean, errukitu egin zitzaion (Lk 10,33) Ene Jainkoa, erruki zaitez bekatari honetaz (Lk 18,13)

parabolas  

Parabolekin ariketak