Page 1

1 gaia: IKUSTEN EZ DEN MUNDUA (ariketak)

1

IKUSTEN EZ DEN MUNDUA

Pertsonok beharrezko bi errealitate osagarriz eratuak gaude: kanpoko munduaz (ikusten dena) eta barrengo munduaz (norberaren barru-‐barrukoa). Erakusten duguna baino askoz gehiago gara. Barrentasunetik izatera deituak

Bada gutako bakoitzaren barruan inoiz guztiz ikertu ez dugun eremu bat, inork bildu ezin duena: “barrentasuna”. Mugarik gabeko zabalera hartzen du barrentasunak. Gure baitako dimentsiorik sakonena da. Geure buruari nor garen galdetzen diogunean, geure barruan nor garen aurkitu nahian ibiliko bagina bezala da, gure baitan nor bizi den eta hor barruan zer gertatzen den jakiteko gogoak bultzatuta. Denok gaude barrentasun handiko pertsonak izatera deituak; hau da, egiazko gizon eta emakume sakonak, osotasunean eta elkartasunean bizitzera deituak.

Jesus: barruaren eta kanpoaren arteko guztizko oreka

Jesusek jakin zuen bere barrentasuna lantzen, eta argi ikusten zen hori haren keinuetan, hitzetan eta ekintzetan. Bere ministerioan ardun zuen bitartean, etengabe aldarrikatu zuen zein garrantzitsua den bizitzako funtsezko gauzak bilatzea (Mt 6,25-34), gauzak bihotz barrutik egitea, koherentziaz jardutea (Lk 18,9-14) eta zuzenak izatea (Mk 3,24-25). Jesus ez zuen aberastasunak itsutzen, ez oparotasunak, ez itxurakeriak. Bihotzetik ateratako apaltasunak erakartzen zuen Jesus, handiusterik eta itxurakeriarik gabe ezkutuan sortzen den apaltasunak. Jesusen ustez,“ona denak ona ateratzen du bere barneko ontasunen altxorretik; eta gaiztoak, berriz, gaitza, bere gaiztakeriaren altxorretik.


1 gaia: IKUSTEN EZ DEN MUNDUA (ariketak)

Erlijiotasuna eta barrentasuna  

Jesusen hitzek eta ekintzek argi uzten dute erlijiotasunak ez duela beti barrentasunera eramaten. Erlijioa pribilejiozko bitartekoa izan daiteke barrentasuna aurkitzeko eta hartan oinarriturik bizitzeko; alabaina, Jesusek salatu zuenez, hori ez da beti hala izaten. Bere garaian, gure garaian bezala, baziren hitzez eta errituz betetako ospakizunak, isiltasunarentzat tokirik uzten ez zutenak. Sakonetik galderarik eragiten ez duten erlijio ekintzak huts gera daitezke, erritu-maila soilean erabat. Jesus, halere, isiltasunera erretiratzen zen eta ezkutuan otoitz egiteko eskatu zien lagunei. Horrela ikasten du norberak bere barruan sartzen eta, lagunekin egonik ere, barruko oihartzunak entzuten, ur sakonera erortzen den harriak egiten duen bezala. Erlijiotasun ona (fede-esperien tzia, otoitza, ospakizuna, etab.) barrentasun on batek elikatzen eta eusten du. ARIKETAK Jesusen garaiko gizarte taldeetako bat fariseuek osatzen zuten. “Fariseu” hitzak “bereiziak” esan nahi du. Jesusek hitz oso gogorrak esan zituen talde horren aurka. Hona hemen bi adibide.   Bete  itzazu  testuak  biblian  bilatuz  eta  gero  osotu  hizki  sopa  hitz  hauekin  (kopiatu   bai  aipuak  baita  hizki  sopa  ere     «Ai zuek, lege-________eta fariseu ______-ok! Barazkirik kaskarrenen __________-ak ordaintzen dituzue eta legeko gauzarik garrantzizkoenak, berriz, zuzenbidea, ________ eta leialtasuna, ________-rera uzten. Hauek _________ behar zenituzten, haiek baztertu gabe!» (Mt 23,23). «Ez egin gero zeuen ________-betebeharrak jendaurrean, ________-k ikus zaitzaten; horrela, ez duzue _______-rik jasoko _______-ko zeuen Aitarengandik. Beraz, limosna egitean, ez ibili _______ joka, itxurazaleek sinagogetan eta kaleetan egin ohi duten bezala, jendearen__________-ak irabazteko.» (Mt 6,1-4).

B    

L  

H  

I  

A  

I  

K  

U  

R  

R  

E  

L   I     M   O     S   Z     A   L     I     T     I    

E   G     J     I     A     T     U     R     U     T     P    

I   T     O     C     X     R     E     B     X     E     Z    

A   M     E     A     F     T     K     U     E     R     S    

E   C     L     R     Z   D     R     O     J     E     O    

S   O     H     A     M     A     R     R     E     N     E    

H   U     B     K     Z     I     D     G     N     W     S    

E   S     U     A     R     A     R     P     D     A     U    

E   R     L     I     J     I     O     A     E     T     R    

I   E     E     R     I     U     S     I     A     M     E    

E   I     R     A     S     E     K     C     U     I     Z    

Ariketak, 1 gaia ikusten ez den mundua  

2 dbh 1 gaiaren ariketa osagarriak

Ariketak, 1 gaia ikusten ez den mundua  

2 dbh 1 gaiaren ariketa osagarriak