Page 1


5a. Jesusek parabolak erabiltzen zituen

Eguneroko bizitzatik hartutako adibideak

PARABOLAK

Kontakizun arruntak, Asmatuta edo errealak

Bere helburua: Pentsaraztea da

Lanetik - Aartzaina, ereinea - Arrantza... Gizartetik - Eskontzak - Bazkariak, jaiak... Familiatik - Ogia egin - Harrikoa egin‌. Jainkoaren Erreinuaren inguruan - Hazia - Altxorra - Perla Jainkoaren jarrerak - Aita ona - Ardi galdua Giza jokaera - Samariar ona - Administratzaile azkarra


5b. Jesusek Mirariak egin zituen MIRARIAK Ikurrak Jainkoak egindako Itunak betetzen dira

Jainkoaren Erreinua Gizakien artean presente

Jainkoak egindako Itunak betetzen dira

Gaixoak sendatu

Deabruak kanporatu

Hildakoak piztu

Naturaren gaineko ekintzak

Gaixoak sendatu Eta gizarteratu

Pertsona gisa zegokien duintasuna itzuli

Bizitza heriotzaren gainetik irabasle

Jesus naturaren Jauna da


5c. Jesusek bekatariak abegi zituen Jesus Abegi egin BEKATARIAK Haien etxeetan sartu

Beraiekin jan

Bere laguntzat ditu

Jainkoaren abegiaren ikurra “Ez dute  osasundunek  behar  sendagilea,  gaixoek  baizik”


5d. Jesus eta legea Jesusen jokaeraren helburua

BEKATARIAK Ez dute Moisesen legea gordetzen

Jesusentzat Legea jendearen Zerbitsurako egon Behar du

1. Jainkoaren errukia: errukitsua da eta barkatzen ditu bihotzberritzen direnak 2. Salbamena ez da konkistatzen, jaso egiten da: Jainkoa ona delako

Era irekian apurtzen dutenak Ezagutzen ez dutenak

 Lapurrak  Prostitutak  Adulteriogileak  Ez ikasiak  Paganoak

Lanbide batzuk

 Zerga biltzaileak (Erromatarrei lagundu)  Larruginak  Artzainak

Giza talde batzuk

 Gaixoak(Gaixotasuna pekatuaren ondorioz)  Samariarrak(herejeak)  Emakumeak  Umeak  Pobreak

“Larunbata gizakiaren  onerako  egin  zuen  Jainkoak  eta  ez  gizakia  larunbataren  onerako” AZKEN IRUDIA

5 gaia Jesusek Jainkoaren Erreinua iragarri  

1 dbh erlijio 5 gaia, Jesusek Jainkoaren Erreinua iragarri