Page 1

TELEKOM Slovenije Medijski pregled za obdobje 01.02.2011 Datum 22.11.2010 Medij

Trajanje

2,25 min

TV Primorka

Naslov V podjetju Soline, pridelava soli so pripravili projekt Mansalt človek in narava v Sečoveljskih solinah

Povzetek Celoten projekt je vreden 7 milijonov evrov, od tega bo manj kot polovico prispevala Evropska Unija, dobre tri milijone in sto tisoč Ministrstvo za okolje in prostor, v okviru sanacijskega programa za odpravo posledic škode po plimovanju v solinah in še 300.000 bo primaknil Mobitel in 200.000 je prispevek podjetja Soline.

Avtor Aleksandra Jug

1 / 3    OBSERVER Genion Clipping d.o.o.

1. februar 2011


TV Primorka, 22.11.2010 Trajanje: Oddaja: Žanr: Termin:

2,25 min Dnevnik poročilo 20.00

SARA ADAMLJE, voditeljica: V podjetju Soline, pridelava soli so pripravili projekt Mansalt človek in narava v Sečoveljskih solinah, ki je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin. Projekt je v sklopu evropskega razpisa Life plus narava in biotska raznovrstnost dobil evropska sredstva. Predstavitve se je udeležil tudi minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnič.

ALEKSANDRA JUG, novinarka: Več desetletij slabo vzdrževani nasipi ob kanalih in morju na solinah povzročajo nenadzorovana poplavljenost celinskega okolja. V okviru projekta Mansalt človek in narava v Sečoveljskih solinah želijo podjetju Soline, pridelava soli dolgoročno pripomoči k ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju tega krajinskega parka.

MAG. ANDREJ SOVINC, vodja projekta: V prvem sklopu bomo obnovili skoraj osem kilometrov nasipa, da bomo s tem lahko nadzorovali vodni režim v solinah, v drugem sklopu bomo skrbeli za osveščanje javnosti preko različnih aktivnosti ter samo osveščanje javnosti priprava podpora za zavarovana območja, v tretjem sklopu pa bomo tudi ostalim, ki se v sredozemskem prostoru ukvarjajo z obnovo solin poskušali ponuditi naše izkušnje.

ALEKSANDRA JUG: Podrobnejši cilji projekta so vzpostavitev nadzora nad vodnim režimom in obnovitev v preteklosti degradiranih območij, dvigniti zavest o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti ter predstaviti model dobre prakse uporabe tradicionalnih metod pri obnovi solinskih eko sistemov.

MAG. ANDREJ SOVINC: Celoten projekt je vreden 7 milijonov evrov, od tega bo malenkost manj kot polovico prispevala Evropska Unija, dobre tri milijone, tri milijone in sto tisoč Ministrstvo za okolje in prostor, v okviru sanacijskega programa za odpravo posledic škode po plimovanju v solinah in pa še 300.000 bo primaknil Mobitel in 200.000, dobrih 200.000 je prispevek podjetja Soline.

2 / 3    OBSERVER Genion Clipping d.o.o.

1. februar 2011


ALEKSANDRA JUG: Za dosego teh ciljev, so v podjetju Soline, ki upravlja s krajinskim parkom Sečoveljske soline v okviru projekta Mansalt na novo zaposlili 21 mladih iz lokalne skupnosti.

3 / 3    OBSERVER Genion Clipping d.o.o.

1. februar 2011

Profile for Iztok Škornik

TV Primorka  

TELEKOM SlovenijeTELEKOMSlovenijeTELEKOMSlovenijeTELEKOMSlovenije Medijski pregled za obdobje 01.02.2011 DatumDatumDatumDatum 22.11.2010 Avt...

TV Primorka  

TELEKOM SlovenijeTELEKOMSlovenijeTELEKOMSlovenijeTELEKOMSlovenije Medijski pregled za obdobje 01.02.2011 DatumDatumDatumDatum 22.11.2010 Avt...

Profile for kpss
Advertisement