Page 1

TELEKOM Slovenije Medijski pregled za obdobje 01.02.2011 Datum 22.11.2010 Medij

Obseg 120 cm2

Finance

Naslov Soline uspešne pri črpanju evropskih sredstev

Povzetek V Krajinskem parku Sečoveljske soline so konec leta 2009 projekt prijavili na razpis LIFE+ narava in biotska raznovrstnost, s pridobljenimi sredstvi pa bodo obnovili nasipe v solinah. Izvajanje projekta bo trajalo pet let, delo pa je dobilo 21 ljudi

Avtor J.T.

1 / 2    OBSERVER Genion Clipping d.o.o.

1. februar 2011


Finance, 22.11.2010 Stran: Rubrika: Žanr: Površina članka:

7 Dogodki in ozadja poročilo 120 cm2

2 / 2    OBSERVER Genion Clipping d.o.o.

1. februar 2011

Profile for Iztok Škornik

Finance  

TELEKOM SlovenijeTELEKOMSlovenijeTELEKOMSlovenijeTELEKOMSlovenije Medijski pregled za obdobje 01.02.2011 DatumDatumDatumDatum 22.11.2010 Avt...

Finance  

TELEKOM SlovenijeTELEKOMSlovenijeTELEKOMSlovenijeTELEKOMSlovenije Medijski pregled za obdobje 01.02.2011 DatumDatumDatumDatum 22.11.2010 Avt...

Profile for kpss
Advertisement