Rako pool katalog 2018

Page 1

RAK

O P OO

L | 201 8

LAS S Ade ELSBER lo Te l . v a 2 5 4 9 G E R , s . : +4 r 20 8 /1 | 32 .o. 0 00 3 03 3 00 PLZ E 33 | Fax: Ň – JIŽ NÍ +420 378 PŘEDM Ě 021 119 STÍ | C Z | Emai ECH RE l: in fo@r PUBLIC ako. cz

RAKO POOL|2018

www

.rak

o.cz


1

1


VEŘEJNÉ BAZÉNY / PUBLIC POOLS

4–39

Přehledové tabulky materiálů / Povrchy / Glazované mozaiky / Tvarovky Summary tables of materials / Surfaces / Glazed mosaic / Special pieces

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS

40–47

OBSAH / CONTENS

OBSAH / CONTENTS OBSAH / CONTENS

OBSAH / CONTENTS

Overflow edge / Overflow groove / Stairs / Starting block

REFERENCE / REFERENCE

48–54

TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICAL INFORMATION

55–59

Volba typu keramického prvku a protiskluzné povrchy / Konstrukce bazénové vany / Postup pokládky Tile type selection and anti-slip surfaces / Step-down bath construction / Description of laying

DOKUMENTY / DOCUMENTS

60

KONTAKTY / CONTACTS

61

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICAL PARAMETERS

OBSAH / CONTENTS

Přelivová hrana / Přelivový žlábek / Schodiště/ Startovací blok

62–63

ÚVOD / INTRODUCTION Společnost LASSELSBERGER, s.r.o., představuje architektům, projektantům a odborníkům sortiment objektové keramiky RAKO OBJECT a ucelený bazénový program POOL. Program POOL pro venkovní i vnitřní bazény se skládá z mrazuvzdorných dlaždic v modulových formátech od 2,5 × 2,5 cm do 20 × 20 cm. Formátová řada zahrnuje také tradiční a v bazénech nejpoužívanější rozměr 10 × 20 cm. Barevná vitální škála šesti odstínů vychází z moderní skladby denních a nočních barev série ColorTWO. Pro typizovaná náročná řešení veřejných bazénů a relaxačních center přicházíme se skupinou produktů umožňujících realizaci osvědčených systémů Wiesbaden, Zürich a Finnland. Jedná se o řadu keramických glazovaných tažených prvků, která dovoluje systémové propojení základních výrobků série POOL s profesionálním řešením odvodu vody po obvodu bazénů. Široká variabilita jednotlivých prvků série POOL plní nejen funkci technickou, ale i estetickou. Pro interiérové aplikace je ideální využít formátovou a barevnou kompatibilitu se sérií ColorTWO. Přehled vhodných obkladových prvků a tvarovek pro veřejné bazény je uveden v následujících tabulkách. U privátních bazénů nejsou podle normy ČSN 74 4505 požadované stejné parametry protiskluznosti jako u veřejných bazénů. Jejich řešení závisí na potřebách klienta a je zcela individuální.

Fakultní nemocnice v Motole / Hospital Motol 2

SERIE POOL

LASSELSBERGER, s.r.o. introduces to architects, designers, and experts its range of RAKO OBJECT ceramic tiles and comprehensive POOL programme. The POOL programme for outdoor and indoor pools consists of frost-resistant floor tiles in modular sizes, ranging from 2,5 × 2,5 cm up to 20 × 20 cm. The format serie also includes the traditional and most popular pool size 10 × 20 cm. The vital color range of six shades is based on the modern composition of day and night colors of the ColorTWO serie. For standardized and demanding solutions of public pools and relaxation centers, we come up with the group of products, enabling the implementation of proven systems Wiesbaden, Zürich and Finnland. This is the serie of ceramic glazed, extruded tiles, allowing the system interconnection of basic products of the POOL series, with professional solution of water drainage around the pools. The main emphasis is laid on functionality, excellent properties, and high utility value of these products. The wide variability of individual elements of the POOL series fulfills both technical and aesthetical functions. For indoor applications, it is ideal to use the format and color compatibility with the ColorTWO series. The list of suitable tiles and special pieces for public pools is shown in the following tables. According to CSN 74 4505, the required slip resistance parameters for private pools are not the same as for public pools. Their solutions depend on the needs of the client, and they are fully individualised. 3


μ ≥ 0,5

GDM02150 GDM02142 GDM02467 GDM02003 GDM02005 GDM02023 96 | m2

96 | m2

96 | m2

94 | m2

96 | m2

94 | m2

GDM02044 GDM02045

48×48×6

mozaika set mosaic sheet 30×30 cm 30×30 cm

10×10

98×98×6

GRS

dlaždice | floor tile

98×198×7

dlaždice | floor tile

GRN

20×20

198×198×7

dlaždice | floor tile

POOL

GRS

19,5×30

195×300×200/140

přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem overflow groove Wiesbaden

mat | matt

XPD51023* 116 | ks

mat | matt

XPI51023*

R10/B μ ≥ 0,5

GRS05650 GRS05642 GRS05667 GRS05603 GRS05605 GRS05623

39,1×30

(2×) 391×300×200/140

přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (SET 4 ks) outside corner Wiesbaden (SET 4 pcs)

mat | matt

XPA51023*

μ ≥ 0,3

GAA0K150 GAA0K142 GAA0K467 GAA0K003 GAA0K555 GAA0K023

19,5×22,5

195×225×160/110

přelivový žlábek Wiesbaden overflow groove Wiesbaden

mat | matt

XPP52023*

C μ ≥ 0,5

GRH0K263 GRH0K205 GRH0K223

19,5×22,5

195×225×160/110

přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem overflow groove Wiesbaden

mat | matt

XPD52023*

R10/B μ ≥ 0,5

GRS0K650 GRS0K642 GRS0K667 GRS0K603 GRS0K605 GRS0K623

(2×) 218×218×160/110

přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (SET 2 ks) inside corner Wiesbaden (SET 2 pcs)

mat | matt

XPI52023*

μ ≥ 0,3

GAAD8150 GAAD8142 GAAD8467 GAAD8003 GAAD8005 GAAD8023

(2×) 238×225×160/110

přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (SET 2 ks) outside corner Wiesbaden (SET 2 pcs)

mat | matt

XPA52023*

R10/B μ ≥ 0,5

GRND8150 GRND8142 GRND8467 GRND8003 GRND8005 GRND8023

195×215×140

přelivový žlábek Wiesbaden overflow groove Wiesbaden

mat | matt

XPP53023*

μ ≥ 0,3

GAA1K750 GAA1K742 GAA1K767 GAA1K703 GAA1K755 GAA1K723

195×215×140

přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem overflow groove Wiesbaden

mat | matt

XPD53023*

R10/B μ ≥ 0,5

GRS1K703 GRS1K705 GRS1K723

20,8×20,8

(2×) 208×208×140

přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (SET 2 ks) inside corner Wiesbaden (SET 2 pcs)

mat | matt

XPI53023*

GTVDA150* GTVDA142* GTVDA467* GTVDA003 GTVDA005 GTVDA013

23,8×21,5

(2×) 238×215×140

přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (SET 2 ks) outside corner Wiesbaden (SET 2 pcs)

mat | matt

XPA53023*

mat | matt mat | matt

52 | set

112 | ks

přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (SET 2 ks) inside corner Wiesbaden (SET 2 pcs)

mat | matt mat | matt

XPP51023*

(2×) 293×293×200/140

GRH

10×20

mat | matt

29,3×29,3

mat | matt

GRS

přelivový žlábek Wiesbaden overflow groove Wiesbaden

GDM05150 GDM05142 GDM05467 GDM05003 GDM05005 GDM05023

mat | matt

mat | matt

195×300×200/140

μ ≥ 0,5

mat | matt mat | matt

48×48×7

52 | set

WHITE

19,5×30

W

lesk | glossy 5×5

EN 14411:2016 Ala GL STO č. 030 - 049916

WHITE

Slip resistance

RAL 2902035

koeficient tření – za mokra

RAL 2408015

Protiskluznost

Slip resistance

koeficient tření – za mokra

Protiskluznost

mat | matt

RAL 1907025

96 | m2

118 | m2 90 | m2

96 | m2

118 | m2 90 | m2

96 | m2

118 | m2 88 | m2

94 | m2

118 | m2 86 | m2 88 | m2

92 | m2 86 | m2 88 | m2 82 | m2

92 | m2 86 | m2

88 | m2 82 | m2

90 | m2 86 | m2 88 | m2 82 | m2

88 | m2 82 | m2

84 | m2 78 | m2

80 | m2

20×11,5

198×115×10

přelivová hrana | overflow edge

mat | matt

10x10

98×98×6

bezbariérová shower tvarovka rohová piece corner

mat | matt

10×10

98×98×6

bezbariérová shower piece tvarovka průběžná continuous

mat | matt

10×10

98×103×6

sokl s požlábkem | cove skirting

mat | matt

10×10

98×103×6

sokl s požlábkem | cove skirting

2,4×10

24×103×6

sokl vnitřní roh cove skirting inside corner

mat | matt

GSIRC003

3×10

30×103×6

sokl vnější roh cove skirting outside corner

2,4×10

24×98×6

2,4×10

24×98×6

2,4×2,4

24×24×24

20×20

198×204×7

sokl s požlábkem | cove skirting

20×20

198×204×7

sokl s požlábkem | cove skirting

2,4×20

24×204×7

sokl vnitřní roh cove skirting inside corner

3×20

30×204×7

sokl vnější roh cove skirting outside corner

2,4×20

24×198×7

2,4×20

24×198×7

54 | ks

54 | ks

54 | ks

54 | ks

96 | m2

118 | m2 92 | m2 92 | m2 94 | m2 86 | m2 88 | m2 82 | m2 84 | m2 54 | ks

94 | m2

118 | m2 84 | m2 88 | m2 86 | m2 80 | m2 82 | m2 76 | m2 78 | m2 54 | ks

21,8×21,8 23,8×22,5 19,5×21,5 19,5×21,5

124 | set 124 | set 102 | ks 108 | ks

114 | set 114 | set 100 | ks 108 | ks

114 | set 114 | set

R10/B μ ≥ 0,5

GTR0N605 GTR0N623

19,5×15

195×150×100

přelivový žlábek Wiesbaden overflow groove Wiesbaden

mat | matt

XPP54023*

R10/B μ ≥ 0,5

GTP0N605 GTP0N623 54 | ks

54 | ks

19,5×15

195×150×100

přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem overflow groove Wiesbaden

mat | matt

XPD54023*

GSP0J005

GSP0J023

14,3×14,3

(2×) 143×143×100

přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (SET 2 ks) inside corner Wiesbaden (SET 2 pcs)

mat | matt

XPI54023*

GST0N605 GST0N623

23,8×15

(2×) 238×150×100

přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (SET 2 ks) outside corner Wiesbaden (SET 2 pcs)

mat | matt

XPA54023*

GSIRC005

GSIRC023

19,7×15

197×150×35

odtokový kanál open channel

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPP58023*

mat | matt

GSERC003 GSERC005 GSERC023 50 | ks

50 | ks

50 | ks

19,7×15

197×150×35

odtokový kanál s otvorem open channel drain

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPD58023*

průběžná hrana vnitřní | inside edge

mat | matt

GSIA5003

GSIA5005

GSIA5023

19,7×15

197×150×35

odtokový kanál koncový díl open channel stop end

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPE58023*

průběžná hrana vnější | outside edge

mat | matt

GSEA5003

GSEA5005

GSEA5023

19,7×15

(2×) 197×150×35

odtokový kanál roh (SET 2 ks) open channel corner (SET 2 pcs)

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPC58023*

mat | matt

GTVR4003 GTVR4005 GTVR4023

19,7×11,5

197×115×15/45

přelivová hrana Zürich overflow edge Zürich

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPP55005*

mat | matt

GSP1K003 GSP1K005 GSP1K023 44 | ks

44 | ks

44 | ks

19,7×11,5

197×115×15/25

přelivová hrana Finnland overflow edge Finnland

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPP56005*

GST1K003

GST1K005

GST1K023

11,2×11,2

(2×) 112×112×15/25

přelivová hrana Finnland vnitřní roh (SET 2 ks) inside corner Finnland (SET 2 pcs)

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPI56005*

mat | matt

GSIRI003

GSIRI005

GSIRI023

23,8×11,5

(2×) 238×115×15/25

přelivová hrana Finnland vnější roh (SET 2 ks) outside corner Finnland (SET 2 pcs)

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPA56005*

mat | matt

GSERI003

GSERI005

GSERI023

19,7×15

197×150×10

schodový stupeň plochý step tile flat

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPP57023*

průběžná hrana vnitřní | inside edge

mat | matt

GSIAP003

GSIAP005

GSIAP023

19,7×15

197×150×10

schodový stupeň – signální zaoblení step tile – signal radius

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPP57005*

průběžná hrana vnější | outside edge

mat | matt

GSEAP003 GSEAP005 GSEAP023

19,7×11,5

197×115×10/52

schodovka – signální hrana step tile – signal edge

mat | matt

C μ ≥ 0,6

XPC55005*

vnější roh | outside corner

GRS GRS

mat | matt

GRS

mat | matt

GRS

54 | ks

GSP0J003 38 | ks

R10/B μ ≥ 0,5

42 | ks

50 | ks

50 | ks 50 | ks 60 | ks

R10/B μ ≥ 0,5

Cenová skupina za měrnou jednotku | Price group per unit of measurement A, B, C Stupně protiskluznosti podle ČSN EN 13451-1 a DIN 51097 | Slip resistance EN 13451-1 and DIN 51097 R10 Stupeň protiskluznosti podle DIN 51130 | Slip resistance DIN 51130 µ ≥ 0,3–0,5 Koeficient smykového tření podle CEN/TS 16 165:2012 | Coefficient of friction CEN/TS 16 165:2012

38 | ks

48 | ks 54 | ks 54 | ks

54 | ks 54 | ks

GR…

50 | ks

50 | ks 50 | ks 60 | ks

48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

54 | ks

38 | ks 42 | ks 50 | ks

50 | ks 50 | ks 60 | ks

48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

Reliéfní povrch | Relief surface

100 | ks

POOL

mozaika set mosaic sheet 30×30 cm 30×30 cm

RAL 0858070

Povrch Surface

23×23×6

RAL 0607050

Výrobek Product

2,5×2,5

Povrch Surface

W

Výrobek Product

EN 14411:2016, annex H BIb GL STO č. 030 - 044913 STO č. 030 - 049916

104 | ks

110 | set 110 | set 76 | ks 94 | ks 94 | ks

98 | set 88 | ks 78 | ks

90 | set

100 | set 62 | ks 78 | ks 84 | ks

* Výroba na objednávku | Production by order Barevné odstíny a RAL kódy, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colours correspond to RAL and the shades shown are for orientation only.

Obkladové prvky POOL jsou vhodné pro venkovní i vnitřní bazény. | POOL tiles and special pieces are suitable for external and internal pools.

4

5


2,5×2,5

mat | matt

koeficient tření – za mokra

mozaika set mosaic sheet 30×30 cm 30×30 cm

Protiskluznost Slip resistance

23×23×6

Povrch Surface

W

Výrobek Product

EN 14411:2016, annex H BIb GL STO č. 030 - 044913

RAL 0304060

RAL 0506080

RAL 0607050

RAL 0858070

RAL 0908040

RAL 0958070

RAL 1208050

RAL 1306050

GDM02150 GDM02142

μ ≥ 0,5

96 | m2

RAL 1907025

RAL 2408015

RAL 2606025

GDM02467 GDM02003

96 | m2

96 | m2

RAL 2902035

RAL 0001500

RAL 0004000

RAL 0805005

GDM02005

94 | m2

RAL 0607005

RAL 0008500

WHITE

48×48×6

mozaika set mosaic sheet 30×30 cm 30×30 cm

mat | matt

94 | m2

94 | m2

94 | m2

mat | matt

98×98×6

dlaždice | floor tile

COLOR TWO

10×10

GRS

mat | matt

GRS

mat | matt

GAF

10×20

98×198×7

dlaždice | floor tile

mat | matt mat | matt

GRN

15×15

148×148×7

dlaždice | floor tile

mat | matt mat | matt

GRS

20×20

198×198×7

dlaždice | floor tile

mat | matt mat | matt

GRS

mat | matt

GAF

30×30

298×298×8

dlaždice | floor tile

mat | matt

RAL 0607010

RAL 0805010

RAL 0502010

94 | m2

94 | m2

94 | m2

GDM05150 GDM05142

μ ≥ 0,5

96 | m2

GDM05467 GDM05003

96 | m2

96 | m2

GDM05005

94 | m2

GDM05110 GDM05112 GDM05023 GDM05107 GDM05108

96 | m2

94 | m2

94 | m2

94 | m2

94 | m2

94 | m2

GDM05052 94 | m2

GRS05650 GRS05642

R10/B μ ≥ 0,5 μ ≥ 0,3

118 | m2

GAA0K459

118 | m2

90 | m2

GRS05605

GAA0K467 GAA0K003

GAA0K555 GAA0K048 GAA0K248 GAA0K111 GAA0K110 GAA0K112 GAA0K023 GAA0K107 GAA0K108 GAA0K311 GAA0K312 GAA0K313

118 | m2

GAA0K150 GAA0K142

102 | m2

GRS05667 GRS05603 GAA0K466

90 | m2

88 | m2

88 | m2

118 | m2

GRS05610 GRS05612 GRS05623 GRS05607 GRS05608

118 | m2

86 | m2

92 | m2

GAA0K359

lesk | glossy mat | matt

RAL 0607020

GDM02052

lesk | glossy 48×48×7

RAL 0508010

GDM02110 GDM02112 GDM02023 GDM02107 GDM02108

96 | m2

lesk | glossy 5×5

RAL 0709010

118 | m2

90 | m2

90 | m2

88 | m2

86 | m2

118 | m2 86 | m2

GAA0K548

102 | m2

GRS0K650 GRS0K642 92 | m2

GRS0K667 GRS0K603

92 | m2

90 | m2

GRS0K605

88 | m2

94 | m2

86 | m2

118 | m2 86 | m2

GRS0K248

GRS0K610 GRS0K612 GRS0K623 GRS0K607 GRS0K608

GAF0K248

GAF0K610 GAF0K612 GAF0K023

88 | m2

92 | m2

88 | m2

88 | m2 88 | m2

86 | m2

88 | m2

GAAD8467 GAAD8003

GAAD8005

GAAD8110

GAAD8023

GAAD8108

R10/B μ ≥ 0,5

GRND8150 GRND8142

GRND8467 GRND8003

GRND8005

GRND8110

GRND8023

GRND8108

GAA17110

GAA17023

GAA17108

88 | m2

86 | m2

88 | m2

88 | m2

82 | m2

86 | m2

84 | m2

82 | m2

88 | m2

80 | m2

84 | m2

μ ≥ 0,3

82 | m2

82 | m2

78 | m2

84 | m2

76 | m2

80 | m2

GRS17623

R10/B μ ≥ 0,5 μ ≥ 0,3

92 | m2

86 | m2

GAAD8150 GAAD8142 86 | m2

90 | m2

88 | m2

μ ≥ 0,3

86 | m2

88 | m2

84 | m2

92 | m2

R10/B μ ≥ 0,5

84 | m2

118 | m2

GAA0K052

90 | m2

R10/B μ ≥ 0,5

118 | m2

78 | m2

GAA1K459 GAA1K460 GAA1K150 GAA1K142 GAA1K124 GAA1K464 GAA1K465 GAA1K466 88 | m2

84 | m2

80 | m2

80 | m2

78 | m2

80 | m2

78 | m2

80 | m2

80 | m2

76 | m2

GRS1K603

R10/B μ ≥ 0,5

78 | m2

R10/B μ ≥ 0,5

78 | m2

80 | m2

GRS1K605 82 | m2

80 | m2

80 | m2

80 | m2

76 | m2

Reliéfní povrch | Relief surface Hladký protiskluzný povrch | Smooth slip-resistant surface

74 | m2

76 | m2

76 | m2

GRS1K610 GRS1K612 GRS1K623 GRS1K607 GRS1K608

GAF1K248

GAF1K610 GAF1K612 GAF1K023

82 | m2

78 | m2

78 | m2

76 | m2

78 | m2

78 | m2

76 | m2

GAA2J110

GAA2J112

GAA2J023

78 | m2

GR… GAF…

76 | m2

GRS1K248

82 | m2

μ ≥ 0,3

Cenová skupina za měrnou jednotku | Price group per unit of measurement A, B, C Stupně protiskluznosti podle ČSN EN 13451-1 a DIN 51097 | Slip resistance EN 13451-1 and DIN 51097 R10 Stupeň protiskluznosti podle DIN 51130 | Slip resistance DIN 51130 µ ≥ 0,3–0,5 Koeficient smykového tření podle CEN/TS 16 165:2012 | Coefficient of friction CEN/TS 16 165:2012

GAA1K467 GAA1K003 GAA1K127 GAA1K555 GAA1K048 GAA1K248 GAA1K111 GAA1K110 GAA1K112 GAA1K023 GAA1K107 GAA1K108 GAA1K311 GAA1K312 GAA1K313 GAA1K671

78 | m2

76 | m2

78 | m2

78 | m2

GAA2J107

GAA2J108

78 | m2

80 | m2

80 | m2

82 | m2

82 | m2

78 | m2

Barevné odstíny a RAL kódy, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colours correspond to RAL and the shades shown are for orientation only.

Bazény v interiérech je možno doplnit obkladovými prvky série ColorTWO. | Indoor pools can be complemented by the ColorTWO series.

6

Plavecký bazén Mladá Boleslav / Swimming pool Mladá Boleslav

SERIE POOL

7


COLOR TWO

koeficient tření – za mokra

Protiskluznost Slip resistance

Povrch Surface

W

Výrobek Product

STO č. 030 - 049916

RAL 0304060

RAL 0506080

RAL 0607050

RAL 0858070

RAL 0908040

RAL 0958070

RAL 1208050

RAL 1306050

RAL 1907025

RAL 2408015

RAL 2606025

RAL 2902035

RAL 0001500

RAL 0004000

RAL 0805005

RAL 0607005

RAL 0008500

WHITE

RAL 0709010

RAL 0508010

R10/B μ ≥ 0,5

GTR0N605

GTR0N248

GTR0N610 GTR0N612 GTR0N623 GTR0N607 GTR0N608

R10/B μ ≥ 0,5

GTP0N605

GTP0N248

GTP0N610 GTP0N612 GTP0N623 GTP0N607 GTP0N608 54 | ks

54 | ks

54 | ks

54 | ks

54 | ks

GSP0J005

GSP0J248

GSP0J110

GSP0J112

GSP0J023

GSP0J107

GSP0J108

GST0N605

GST0N248

GST0N610 GST0N612 GST0N623 GST0N607 GST0N608

GSIRC003

GSIRC005

GSIRC248

GSIRC110

GSERC003

GSERC005

GSERC248

GSERC110 GSERC112 GSERC023 GSERC107 GSERC108 50 | ks

50 | ks

50 | ks

50 | ks

50 | ks

mat | matt

GSIA5003

GSIA5005

GSIA5248

GSIA5110

GSIA5112

GSIA5023

GSIA5107

GSIA5108

mat | matt

GSEA5003

GSEA5005

GSEA5248

GSEA5110

GSEA5112

GSEA5023

GSEA5107

GSEA5108

vnější roh | outside corner mat | matt

GTVR4003

GTVR4005

GTVR4248

GTVR4110 GTVR4112 GTVR4023 GTVR4107 GTVR4108

GSP1K003

GSP1K005

GSP1K248

GSP1K110 GSP1K112 GSP1K023 GSP1K107 GSP1K108 44 | ks

44 | ks

44 | ks

44 | ks

44 | ks

GST1K003

GST1K005

GST1K248

GST1K110

GST1K112

GST1K023

GST1K107

GST1K108

GSIRI003

GSIRI005

GSIRI248

GSIRI110

GSIRI112

GSIRI023

GSIRI107

GSIRI108

GSERI003

GSERI005

GSERI248

GSERI110

GSERI112

GSERI023

GSERI107

GSERI108

GSIAP112

GSIAP023

GSIAP107

GSIAP108

10×10

98×98×6

bezbariérová shower tvarovka rohová piece corner

mat | matt

10×10

98×98×6

bezbariérová shower piece tvarovka průběžná continuous

mat | matt

10×10

98×103×6

sokl s požlábkem | cove skirting

mat | matt

10×10

98×103×6

sokl s požlábkem | cove skirting

2,4×10

24×103×6

sokl vnitřní roh cove skirting inside corner

3×10

30×103×6

sokl vnější roh cove skirting mat | matt outside corner

2,4×10

24×98×6

hrana vnitřní | inside edge

2,4×10

24×98×6

hrana vnější | outside edge

2,4×2,4

24×24×24

GRS GRS

mat | matt

GRS

54 | ks 54 | ks

GSP0J003 38 | ks

R10/B μ ≥ 0,5

mat | matt

38 | ks 42 | ks

50 | ks 50 | ks 50 | ks 50 | ks 60 | ks

50 | ks 50 | ks 50 | ks 50 | ks 60 | ks

54 | ks 54 | ks

38 | ks 42 | ks 50 | ks 50 | ks 50 | ks 50 | ks 60 | ks

54 | ks

38 | ks 42 | ks 50 | ks

50 | ks 50 | ks 60 | ks

54 | ks

54 | ks

38 | ks 42 | ks

38 | ks 42 | ks

GSIRC112

GSIRC023

50 | ks

50 | ks

50 | ks

50 | ks

50 | ks 60 | ks

50 | ks 60 | ks

54 | ks

38 | ks 42 | ks

GSIRC107 50 | ks

50 | ks 50 | ks 60 | ks

GSIRC108 50 | ks

50 | ks 50 | ks

60 | ks

20×20

198×204×7

2,4×20

24×204×7

sokl cove skirting vnitřní roh inside corner

3×20

30×204×7

sokl cove skirting mat | matt vnější roh outside corner

2,4×20

24×198×7

hrana vnitřní | inside edge

mat | matt

GSIAP003

GSIAP005

GSIAP248

GSIAP110

2,4×20

24×198×7

hrana vnější | outside edge

mat | matt

GSEAP003

GSEAP005

GSEAP248

GSEAP110 GSEAP112 GSEAP023 GSEAP107 GSEAP108

mat | matt

GRS

R10/B μ ≥ 0,5

mat | matt

Cenová skupina za měrnou jednotku | Price group per unit of measurement A, B, C Stupně protiskluznosti podle ČSN EN 13451-1 a DIN 51097 | Slip resistance EN 13451-1 and DIN 51097 R10 Stupeň protiskluznosti podle DIN 51130 | Slip resistance DIN 51130 µ ≥ 0,3–0,5 Koeficient smykového tření podle CEN/TS 16 165:2012 | Coefficient of friction CEN/TS 16 165:2012

48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

44 | ks 48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

44 | ks 48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

48 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks 54 | ks

RAL 0502010

42 | ks

sokl s požlábkem cove skirting

44 | ks

RAL 0805010

38 | ks

198×204×7

mat | matt

RAL 0607010

54 | ks

sokl s požlábkem cove skirting

20×20

RAL 0607020

48 | ks

54 | ks

54 | ks

54 | ks 54 | ks

Barevné odstíny a RAL kódy, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colours correspond to RAL and the shades shown are for orientation only.

Bazény v interiérech je možno doplnit obkladovými prvky série ColorTWO. | Indoor pools can be complemented by the ColorTWO series.

8

Plavecký bazén Mladá Boleslav / Swimming pool Mladá Boleslav

SERIE POOL

9


69 Rio Negro

65 Antracit

76 Nordic

5×5

48×48×9

mozaika set mosaic sheet 30×30 cm 30×30 cm

S

R10/B μ ≥ 0,6

TDM06069 TDM06065 TDM06076 68 | set

68 | set

68 | set

10×10

98×98×9

dlaždice | floor tile

S

R10/B μ ≥ 0,6

TAA12069

TAA12065

15×15

148×148×9

dlaždice | floor tile

S

R10/A μ ≥ 0,6

TAA1D069

TAA1D065

SR4

R12/V4/C μ ≥ 0,6

S

R10/A μ ≥ 0,5

SR1

198×198×9

dlaždice | floor tile

TAURUS GRANIT | COLOR | INDUSTRIAL

20×20

30×30

30×60

60×60

298×298×9

298×598×10

598×598×10

dlaždice | floor tile

dlaždice | floor tile

dlaždice | floor tile

176 Nordic Light

62 Sahara

61 Tunis

73 Nevada

68 | set

68 | set

TAA12076

TAA12062* TAA12061

TAA12073

TAA1D076

TAA1D061

TR41D069* TR41D065 TR41D076

TR41D061

86 | m2 80 | m2

84 | m2 80 | m2

82 | m2

84 | m2

76 | m2

82 | m2

80 | m2

TAA26069

TAA26065

TAA26076

TAA26062* TAA26061

R11/V4/B μ ≥ 0,6

TR126069* TR126065

TR126076

TR126061

SR2

R12/V4/B μ ≥ 0,6

TR226069* TR226065

TR226076

TR226061

SR3

R12/B μ ≥ 0,6

SR4

80 | m2 80 | m2

80 | m2 80 | m2 80 | m2

76 | m2

78 | m2

78 | m2

76 | m2

78 | m2 80 | m2

TR326061*

R12/V4/C μ ≥ 0,6

TR426069

TR426065

TR426076

TR426061

SR7

R11/B μ ≥ 0,6

TR726069

TR726065

TR726076

TR726061

SR20

R13/V8/C μ ≥ 0,6

TRA26069* TRA26065

TRA26076

TRA26061

SRM

R11/B μ ≥ 0,6

S

82 | m2

82 | m2 82 | m2

78 | m2 78 | m2

TAA12067

TAA12072

TAA12019

TAA12007* TAA12006 86 | m2

86 | m2

TAA26019

TAA26007

TAA26006

TAA26010

TAA26030

TAA35019

TAA35007

TAA35006

TAA35011* TAA35010

TAA35030

TAA61019

TAA61007

TAA61006

TAA61010

TAA61030

86 | m2

TAA35065

TAA35076

TAA26073 76 | m2

TAA26077 78 | m2

TAA26067 78 | m2

78 | m2

TAA35073

SB

R10/A μ ≥ 0,6

TAB35069

TAB35065

TAB35076

TAB35061

TAB35073

TAB35067

SR3

R12/B μ ≥ 0,6

TR335069* TR335065* TR335076* 84 | m2

84 | m2

74 | m2

TR335061*

SR7

R11/B μ ≥ 0,6

TR735069

TR735065

TR735076

TR735061

TR735073

TR735067

SRM

R11/B μ ≥ 0,6

TRM35069* TRM35065 TRM35076 84 | m2

84 | m2

74 | m2

TRM35061 TRM35073 74 | m2

74 | m2

TRM35067

S

R9/A μ ≥ 0,5

TAASA069

TAASA065

TAASA076

TAASA061

TAASA073

SRU

R10/B μ ≥ 0,6

S SRU

78 | m2

78 | m2

TAA35176 74 | m2

TAA35062 74 | m2

66 | m2 74 | m2

60 | m2

TAA35077 74 | m2

74 | m2

TAA35067 72 | m2

74 | m2

78 | m2

74 | m2

78 | m2

TAASA077 78 | m2

TAA12030* 86 | m2

TAA26072 78 | m2

82 | m2

80 | m2

80 | m2

80 | m2

80 | m2

TAA35072 74 | m2

TAA35074 74 | m2

TAA35082 76 | m2

TAA35080 74 | m2

TAA35075 74 | m2

82 | m2

78 | m2

78 | m2

86 | m2

78 | m2

78 | m2

TAASA067 78 | m2

82 | m2

82 | m2

TRUSA077 TRUSA067 82 | m2

82 | m2

R9/A μ ≥ 0,5

TAA61069

TAA61065

TAA61076

TAA61061

TAA61073

TAA61077

TAA61067

R10/B μ ≥ 0,6

TRU61069

TRU61065

TRU61076

TRU61061

TRU61073

TRU61077

TRU61067

86 | m2

86 | m2

78 | m2

TRUSA061 TRUSA073

86 | m2

92 | m2

78 | m2

82 | m2

86 | m2

TAA12011* TAA12010

68 | set

74 | m2

82 | m2

82 | m2

68 | set

76 | m2

82 | m2

82 | m2

68 | set

80 | m2

TRUSA069 TRUSA065 TRUSA076

82 | m2

88 | m2

68 | set

80 | m2

TAA35061

78 | m2

84 | m2

68 | set

78 | m2

TRM26067

TAA35069

74 | m2

68 | set

TAA1D072

TRM26061 TRM26073

R9/A μ ≥ 0,5

84 | m2

30 Mocca

TDM06019 TDM06007 TDM06006 TDM06011* TDM06010 TDM06030

78 | m2

84 | m2

11 10 Extra White Super White

68 | set

80 | m2

74 | m2

06 Light Grey

80 | m2

80 | m2

78 | m2

07 Dark Grey

68 | set

TR726067

82 | m2

78 | m2

19 Black

TDM06067 TDM06072

TR726073

78 | m2

80 | m2

60 | m2

75 Biskay

78 | m2

82 | m2

76 | m2

80 Oaza

80 | m2

TRM26069* TRM26065 TRM26076

76 | m2

82 Jura

78 | m2

82 | m2

82 | m2

84 | m2

74 Gobi

78 | m2

82 | m2

80 | m2

TAA12077

72 Arabia

80 | m2

TR326069* TR326065* TR326076*

80 | m2

82 | m2

67 Tibet

76 | m2

82 | m2

80 | m2

77 Marok

TDM06061 TDM06073

82 | m2

Cenová skupina za měrnou jednotku | Price group per unit of measurement A, B, C Stupně protiskluznosti podle ČSN EN 13451-1 a DIN 51097 | Slip resistance EN 13451-1 and DIN 51097 R9 – R13 Stupně protiskluznosti podle DIN 51130 | Slip resistance DIN 51130 µ ≥ 0,5–0,6 Koeficient smykového tření podle CEN/TS 16 165:2012 | Coefficient of friction CEN/TS 16 165:2012

10

koeficient tření – za mokra

Protiskluznost Slip resistance

Povrch Surface

W

Výrobek Product

EN 14411:2016, annex G BIa UGL STO č. 030 - 044913

82 | m2 86 | m2

S – Standardní povrch | Standard surface SB – Hladký protiskluzný povrch | Smooth slip-resistant surface SR.. – Reliéfní povrch | Relief surface

82 | m2 86 | m2

82 | m2 86 | m2

82 | m2

88 | m2

88 | m2

88 | m2

88 | m2

88 | m2

86 | m2

* Výroba na objednávku | Production by order Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only.

11


TAURUS GRANIT | COLOR

69 Rio Negro

65 Antracit

76 Nordic

176 Nordic Light

62 Sahara

61 Tunis

73 Nevada

77 Marok

67 Tibet

72 Arabia

74 Gobi

82 Jura

80 Oaza

75 Biskay

TCA35176

TCA35062

TCA35061

TCA35073

TCA35077

TCA35067

TCA35072

TCA35074

TCA35082

TCA35080

TCA35075

19 Black

07 Dark Grey

06 Light Grey

11 10 Extra White Super White

30 Mocca

30×30

298×298×9

schodovka | step tile

S

R10/A μ ≥ 0,6

TCA35069

TCA35065

TCA35076

30×30

298×298×9

ext. schodovka | ext. step tile

SR7

R11/B μ ≥ 0,6

TCV35069

TCV35065

TCV35076

TCV35061

60×9,5

598×95×10

sokl | skirting plinth

S

TSAS4069

TSAS4065

TSAS4076

TSAS4061

TSAS4073

TSAS4077* TSAS4067* 52 | ks

52 | ks

30×8

298×80×9

sokl | skirting plinth

S

TSAJB069

TSAJB065

TSAJB076

TSAJB061

TSAJB073

TSAJB077

TSAJB067

30×8

298×80×9

francouzský sokl | french skirting

S

TSFJB069* TSFJB065* TSFJB076*

TSFJB062* TSFJB061* TSFJB073*

2,5×8

25×80×9

francouzský sokl french skirting vnitřní roh inside corner

S

TSIRF069* TSIRF065* TSIRF076*

TSIRF062* TSIRF061* TSIRF073*

2,5×8

25×80×7

francouzský sokl french skirting vnější roh outside corner

S

TSERF069* TSERF065* TSERF076* 48 | ks

48 | ks

48 | ks

TSERF062* TSERF061* TSERF073*

15×9

148×90×9

sokl s požlábkem | cove skirting

S

TSPCE069

TSPCE065

TSPCE076

20×9

198×90×9

sokl s požlábkem | cove skirting

S

TSPEM069 TSPEM065 TSPEM076 32 | ks

32 | ks

32 | ks

TSPEM062* TSPEM061 TSPEM073 32 | ks

32 | ks

TSPEM077 TSPEM067 TSPEM072 32 | ks

32 | ks

TSPEM019* TSPEM007* TSPEM006*

TSPEM010* TSPEM030*

23×90×10

sokl cove skirting vnitřní roh inside corner

S

TSIRB069

TSIRB065

TSIRB076

TSIRB062* TSIRB061

TSIRB073

TSIRB077* TSIRB067

TSIRB072

TSIRB019* TSIRB007* TSIRB006*

TSIRB010* TSIRB030*

2,3×9

23×90×7

sokl cove skirting vnější roh outside corner

S

TSERB069 TSERB065 TSERB076

TSERB062* TSERB061 TSERB073

TSERB077* TSERB067 TSERB072

TSERB019* TSERB007* TSERB006*

TSERB010* TSERB030*

30×8

298×80×9

sokl s požlábkem | cove skirting

S

TSPJB069* TSPJB065* TSPJB076*

TSPJB061* TSPJB073*

TSPJB067*

TSPJB019* TSPJB007* TSPJB006*

TSPJB010* TSPJB030*

2,3×8

23×80×10

sokl cove skirting vnitřní roh inside corner

S

TSIRH069* TSIRH065* TSIRH076*

TSIRH061* TSIRH073*

TSIRH067*

TSIRH019* TSIRH007* TSIRH006*

TSIRH010* TSIRH030*

2,3×8

23×80×7

sokl cove skirting vnější roh outside corner

S

TSERH069* TSERH065* TSERH076*

TSERH061* TSERH073*

TSERH067*

TSERH019* TSERH007* TSERH006*

TSERH010* TSERH030*

10×10

98×98×8

bezbariérová shower tvarovka rohová piece corner

SB

R10/B μ ≥ 0,6

TTR12069

TTR12065

TTR12076

TTR12061

TTR12067

TTR12019

TTR12007

TTR12006

TTR12010

TTR12030

10×10

98×98×8

bezbariérová shower piece tvarovka průběžná continuous

SB

R10/B μ ≥ 0,6

TTP12069

TTP12065

TTP12076

TTP12061

TTP12067

TTP12019

TTP12007

TTP12006

TTP12010

TTP12030

20×7

198×70×8

TSZEF076*

TSZEF061*

30×15

298×150×9

TCFJH076

TCFJH061

2,3×9

sokl žlábek | skirting groove balkónová tvarovka | balcony L-shape

32 | ks 46 | ks 52 | ks

28 | ks 36 | ks 48 | ks

24 | ks

48 | ks 48 | ks 34 | ks 48 | ks 48 | ks 54 | ks 54 | ks

32 | ks 46 | ks 52 | ks

28 | ks 36 | ks 48 | ks

24 | ks

48 | ks 48 | ks 34 | ks 48 | ks 48 | ks 54 | ks 54 | ks

S S

18 | ks

R9/A μ ≥ 0,5

TCFJH065 62 | ks

28 | ks

28 | ks

46 | ks

28 | ks 36 | ks 48 | ks

52 | ks

TSAJB176 28 | ks

TSAJB062 28 | ks 36 | ks 48 | ks 48 | ks

48 | ks 34 | ks 48 | ks 48 | ks 54 | ks 54 | ks

62 | ks

18 | ks

28 | ks

32 | ks

28 | ks 36 | ks 48 | ks 48 | ks

52 | ks 28 | ks

28 | ks

28 | ks

32 | ks

28 | ks

32 | ks

28 | ks

28 | ks

TCP35019* TCP35007* TCP35006* TCP35011* TCP35010* TCP35030* 46 | ks

46 | ks

46 | ks

48 | ks

46 | ks

46 | ks

TSAS4019

TSAS4007

TSAS4006

TSAJB019

TSAJB007* TSAJB006* TSAJB011* TSAJB010

48 | ks 48 | ks

48 | ks 48 | ks 34 | ks 48 | ks 48 | ks 54 | ks 54 | ks

TSAJB072 28 | ks

TSAJB074 28 | ks

TSAJB082 28 | ks

TSAJB080 28 | ks

TSAJB075 28 | ks

28 | ks

52 | ks 28 | ks

52 | ks

TSAS4010

TSAS4030

28 | ks

52 | ks

28 | ks

28 | ks

52 | ks

TSAJB030* 28 | ks

48 | ks 48 | ks

TSPCE072

24 | ks

32 | ks

52 | ks

36 | ks

TSPCE061

24 | ks

48 | ks

20 | ks 46 | ks

52 | ks

32 | ks

Cenová skupina za měrnou jednotku | Price group per unit of measurement A, B, C Stupně protiskluznosti podle ČSN EN 13451-1 a DIN 51097 | Slip resistance EN 13451-1 and DIN 51097 R9 – R13 Stupně protiskluznosti podle DIN 51130 | Slip resistance DIN 51130 µ ≥ 0,5–0,6 Koeficient smykového tření podle CEN/TS 16 165:2012 | Coefficient of friction CEN/TS 16 165:2012

12

koeficient tření – za mokra

Protiskluznost Slip resistance

Povrch Surface

W

Výrobek Product

STO č. 030 - 044916

24 | ks

48 | ks 48 | ks 34 | ks 48 | ks 48 | ks

32 | ks 48 | ks 48 | ks

48 | ks 48 | ks

48 | ks 48 | ks

34 | ks 48 | ks

48 | ks

54 | ks 54 | ks

32 | ks 48 | ks 48 | ks 34 | ks 48 | ks

48 | ks

54 | ks 54 | ks

32 | ks 48 | ks 48 | ks 34 | ks 48 | ks

48 | ks

54 | ks 54 | ks

32 | ks 48 | ks 48 | ks 34 | ks 48 | ks

48 | ks

54 | ks 54 | ks

32 | ks 48 | ks 48 | ks 34 | ks 48 | ks 48 | ks

54 | ks 54 | ks

32 | ks 48 | ks 48 | ks 34 | ks

48 | ks

48 | ks 54 | ks 54 | ks

32 | ks 62 | ks

S – Standardní povrch | Standard surface SB – Hladký protiskluzný povrch | Smooth slip-resistant surface SR.. – Reliéfní povrch | Relief surface

* Výroba na objednávku | Production by order Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only.

Plavecký bazén Varnsdorf / Swimming pool Varnsdorf

SERIE ColorTWO a TAURUS

13


The POOL programme offers ceramic tiles with several types of surfaces (GRN, GRS and GRH), and unglazed surface SR3, SRU and SRM with slip-resistance class B. Glossy and matt surfaces are suitable for tiling of walls and floors of pools deeper than 1.35 m. Matt or vitrified unglazed and slightly embossed surfaces with slip resistance „A“ are intended for corridors and changing rooms, and horizontal floors of shallow pools with a depth of 0.8 to 1.35 m. Small matt mosaic structures and embossed surfaces with slip resistance „B“ are suitable for pool decks, showers, and shallow pools. Embossed matt surfaces (DAG) with slip resistance „C“ are applied to floors with a high risk of slip, on sloping edges of pools, starting blocks, stairs of chute slides, and pool stairs. It should be understood that the transition from Class „C“ anti-slip surface to Class „B“ anti-slip surface is sensationally noticeable.

GAA.....

Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

GRS.....

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

Walls of step-down baths, floors of deep pools (>1.35 m), wall tiling, tiling of adjacent areas.

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚and the maximum depth of 1.35 m.

matný glazovaný povrch / matt glazed surface 10×10 (set 30×30) / 10×20 / 20×20 / 30×30 cm

matný glazovaný povrch / matt glazed surface 5×5 (set 30×30) / 10×10 (set 30×30) / 20×20 cm

R10 /

B

TAA12…

TR1.....

TR2.....

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R10 /

B

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 10×10 (set 30×30) cm

Dna se sklonem nad 8˚ a hloubkou do 1,35 m, stupně, startovací bloky, nášlapné plochy schodišť a tobogánů. Floors with a slope over 8˚ and a depth of < 1.35 m, steps, starting blocks, walking floor surfaces of stairs and platforms at chute slides.

C

matný glazovaný povrch / matt glazed surface 10×10 (set 30×30) cm

TR3.....

TR7.....

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

Floors with a slope over 8˚ and a depth of < 1.35 m, steps, starting blocks, walking floor surfaces of stairs and platforms at chute slides.

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

R12 /

B

TRM.....

TRU.....

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

Floors with a slope over 8˚ and a depth of < 1.35 m, steps, starting blocks, walking floor surfaces of stairs and platforms at chute slides.

matný glazovaný povrch / matt glazed surface 10×20 cm

matný glazovaný povrch / matt glazed surface 10×10 (set 30×30) / 20×20 cm

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 15×15 / 20×20 cm

B

TRA.....

Corridors for barefoot walking, changing rooms, horizontal bottoms of pools in a depth 0.8–1.35 m.

A

R11 /

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 20×20 / 30×30 cm

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

R10 /

C

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 15×15 / 20×20 cm

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

B

R12 /

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 20×20 / 30×30 cm

Chodby pro chůzi na boso, převlékárny, vodorovná dna bazénů v hloubce 0,8–1,35 m.

R10 /

B

TR4.....

Dna se sklonem nad 8˚ a hloubkou do 1,35 m, stupně, startovací bloky, nášlapné plochy schodišť a tobogánů.

B

R12 /

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 20×20 cm

Dna se sklonem nad 8˚ a hloubkou do 1,35 m, stupně, startovací bloky, nášlapné plochy schodišť a tobogánů.

TAA.....

R10 /

B

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 20×20 cm

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

GAF.....

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R11 /

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

GRH.....

GRN.....

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R13 /

C

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 20×20 cm

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R11 /

B

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 20×20 / 30×30 cm

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R10 /

OBSAH / CONTENS

Bazénový program nabízí keramické obkladové prvky s několika druhy povrchů (GRN, GRS a GRH) a neglazovaným povrchem SR3, SRU a SRM s protiskluzem B. Lesklé a matné povrchy jsou vhodné pro obklady stěn a dna bazénů hlubších než 1,35 m, matné nebo neglazované slinuté a mírně reliéfní povrchy s protiskluzností „A“ na chodby a převlékárny, vodorovná dna mělkých bazénů s hloubkou 0,8 až 1,35 m. Matná mozaika a reliéfní povrchy s protiskluzem „B“ jsou vhodné na ochozy kolem bazénů, sprch a mělkých bazénů. Reliéfní matné povrchy (DAG) s protiskluzem „C“ se aplikují na podlahy s vysokým rizikem uklouznutí, šikmé okraje bazénů, startovací bloky, schodiště tobogánů a schodiště do vody. Je nutné si uvědomit, že přechod z protiskluzného povrchu třídy „C“ na „B“ je pocitově znatelný.

VEŘEJNÉ BAZÉNY – NEGLAZOVANÉ POVRCHY / PUBLIC POOLS – UNGLAZED SURFACES

VEŘEJNÉ BAZÉNY – GLAZOVANÉ / NEGLAZOVANÉ POVRCHY / PUBLIC POOLS – GLAZED / UNGLAZED SURFACES OBSAH / CONTENS

POVRCHY / SURFACES

B

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 30×60 / 60×60 cm

Pro exteriéry i interiéry jsou vhodné glazované obkladové prvky POOL, kde katalogové číslo začíná písmenem G a neglazované obkladové prvky TAURUS, kde katalogové číslo začíná písmenem T. Bazény v interiérech je možno doplnit obkladovými prvky ze série ColorTWO. Kompletní seznam výrobků naleznete na www.rako.cz / The complete list of products can be found at www.rako.eu

14

For exteriors and interiors, the POOL glazed tiles are suitable, where the catalogue number begins with the letter G, and unglazed tiles TAURUS, where the catalogue number begins with the letter T. Indoor pools can be complemented by ColorTWO series tiles.

15


Floors with a slope over 8˚ and a depth of < 1.35 m, steps, starting blocks, walking floor surfaces of stairs and platforms at chute slides.

Floors with a slope over 8˚ and a depth of < 1.35 m, steps, starting blocks, walking floor surfaces of stairs and platforms at chute slides.

R11 /

mat / matt 30×60 cm

C

OBSAH / CONTENS

SERIE STONES (DAG…*)

Dna se sklonem nad 8˚ a hloubkou do 1,35 m, stupně, startovací bloky, nášlapné plochy schodišť a tobogánů.

R11 /

mat / matt 30×60 cm

VEŘEJNÉ BAZÉNY – GLAZOVANÉ POVRCHY / PUBLIC POOLS – GLAZED SURFACES

BAZÉNY – GLAZOVANÉ POVRCHY / PUBLIC POOLS – GLAZED SURFACES OBSAHVEŘEJNÉ / CONTENS 16

SERIE CEMENTO (DAG…*)

Dna se sklonem nad 8˚ a hloubkou do 1,35 m, stupně, startovací bloky, nášlapné plochy schodišť a tobogánů.

C Pro bližší informace navštivte stránky www.rako.cz For further information see www.rako.eu

SERIE STONES

Plavecký bazén Sušice / Swimming pool Sušice

17


OBSAH / CONTENS

Mozaiky umožňují obkládat všechny zaoblené, atypické tvary, sloupy, sedačky, vířivky, přelivové hrany a okraje bazénů. Barevné kombinace mozaiky ColorTWO a POOL jsou využívány k dekoracím stěn i dna bazénů. Pro speciální řešení je možno využít i neglazované slinuté mozaiky ze série TAURUS. Mosaic structures allow tiling of all rounded and atypical shapes, columns, seats, whirlpools, overflow edges, and edges of pools. Colour combinations of ColorTWO and POOL mosaic structures are used for decoration of walls or pool floors. Unglazed vitrified mosaic structures from the TAURUS series can also be used for special solutions.

GAA0K…

GAA0K…

GRS0K…

Walls of step-down baths, floors of deep pools (> 1.35 m), wall tiling, tiling of adjacent areas.

Walls of step-down baths, floors of deep pools (> 1.35 m), wall tiling, tiling of adjacent areas.

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

lesk / glossy 10×10 (set 30×30) cm

mat / matt 10×10 (set 30×30) cm

mat / matt 10×10 (set 30×30) cm

Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

GDM02…

GDM02…

Walls of step-down baths, floors of deep pools (> 1.35 m), wall tiling, tiling of adjacent areas.

Walls of step-down baths, floors of deep pools (> 1.35 m), wall tiling, tiling of adjacent areas.

lesk / glossy 2,5×2,5 (set 30×30) cm

mat / matt 2,5×2,5 (set 30×30) cm

Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R10 /

B

Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

GAF0K…

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m. Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

R10 /

GDM05…

GDM05…

GRS05…

Walls of step-down baths, floors of deep pools (> 1.35 m), wall tiling, tiling of adjacent areas.

Walls of step-down baths, floors of deep pools (> 1.35 m), wall tiling, tiling of adjacent areas.

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

lesk / glossy 5×5 (set 30×30) cm

mat / matt 5×5 (set 30×30) cm

mat / matt 5×5 (set 30×30) cm

Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R10 /

mat / matt 10×10 (set 30×30) cm

B

SERIE ALLEGRO

SERIE ALLEGRO

GDM02044 oranžová/orange Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

GDM02045 modrá/blue Stěny bazénových van, dna hlubokých bazénů nad 1,35 m, obklady stěn, obklady přilehlých ploch.

Walls of step-down baths, floors of deep pools (> 1.35 m) wall tiling, tiling of adjacent areas.

Walls of step-down baths, floors of deep pools (> 1.35 m) wall tiling, tiling of adjacent areas.

lesk / glossy 2,5×2,5 (set 30×30) cm

lesk / glossy 2,5×2,5 (set 30×30) cm

VEŘEJNÉ BAZÉNY – GLAZOVANÉ MOZAIKY / PUBLIC POOLS – GLAZED MOSAIC

VEŘEJNÉ BAZÉNY – GLAZOVANÉ MOZAIKY / PUBLIC POOLS – GLAZED MOSAIC OBSAH / CONTENS

GLAZOVANÉ MOZAIKY / GLAZED MOSAIC

B

Kompletní seznam výrobků naleznete na www.rako.cz / The complete list of products can be found at www.rako.eu

18

19


OBSAH / CONTENS

TAA12…

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

Pool decks, public showers, stairs, floors of shallow pools (< 0.8 m), floors of pools with a slope up to 8˚ and the maximum depth of 1.35 m.

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R10 /

B

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 5×5 (set 30×30) cm

Ochozy bazénů, veřejné sprchy, schody, dna mělkých bazénů do 0,8 m, dna bazénů se sklonem do 8˚ a hloubkou do 1,35 m.

R10 /

VEŘEJNÉ BAZÉNY – GLAZOVANÉ POVRCHY / PUBLIC POOLS – GLAZED SURFACES

BAZÉNY – NEGLAZOVANÉ MOZAIKY / PUBLIC POOLS – UNGLAZED MOSAIC OBSAHVEŘEJNÉ / CONTENS 20

TDM.....

B

neglazovaný slinutý povrch / unglazed sintered surface 10×10 (set 30×30) cm

Plavecký bazén Mladá Boleslav / Swimming pool Mladá Boleslav

SERIE ColorTWO

Plavecký bazén Klatovy / Swimming pool Klatovy

SERIE ColorTWO

21


cove skirting | GSP0J… | 98×103×6 mm

98

6

R7

103

Basic special pieces, edges, corners, skirting elements, and overflow edges of the POOL or TAURUS series can be used for edges and connection of direct and curved shapes of internal and external pools. For demanding solutions of public pools and relaxation centres, a line of special ceramic glazed-extruded special pieces is available to order, enabling the construction of water drainage systems Wiesbaden, Zürich, Finland, and small therapeutic pools.

bezbariérová tvarovka rohová | GTR0N… | 98×98×6 mm shower piece - corner | GTR0N… | 98×98×6 mm

R1

12

B

1

6

98

6

R10 /

15

15

6

98

12,4

15

15

15

6

sokl s požlábkem | GST0N… | 98×103×6 mm cove skirting | GST0N… | 98×103×6 mm

R10 /

B 98

6

R7

bezbariérová tvarovka průběžná | GTP0N… | 98×98×6 mm

OBSAH / CONTENS

sokl s požlábkem | GSP0J… | 98×103×6 mm

ZÁKLADNÍ TVAROVKY POOL / BASIC SPECIAL PIECES POOL

Základní tvarovky, hrany, rohy, sokle a přelivovou hranu série POOL popř. TAURUS lze použít na hrany a spojení ploch přímých i zakřivených tvarů vnějších i vnitřních bazénů. Pro náročná řešení veřejných bazénů a relaxačních center je k dispozici na objednávku řada speciálních keramických glazovaných tažených tvarovek, které umožňují konstrukci systémů pro odvod vody Wiesbaden, Zürich, Finnland a malých terapeutických bazénů.

15

ZÁKLADNÍ OBSAH / TVAROVKY CONTENS POOL / BASIC SPECIAL PIECES POOL

TVAROVKY / SPECIAL PIECES

shower piece - continuous | GTP0N… | 98×98×6 mm

B

12 12 98 98

6 6 15 15

103

R10 /

R1 6

98 98

1

5° 5°

6

15 15

12,4

6 6

22

23


cove skirting outside corner | GSERI… | 30×204×7 mm

24 17

R15

24

30

R15

7

77

24 17

RR 77

13,4

198 198

24

13,4

204

204

30

R1R1 11

1

7

7 7

7

R1

7

77 13,4 13,4

průběžná hrana vnitřní | GSIAP… | 24×198×7 mm

cove skirting | GST1K… | 198×204×7 mm

shower piece - inside edge | GSIAP… | 24×198×7 mm

24

77

7

R1

,4

24

198

198

204 204

R7

24

RR 77

shower piece - outside edge | GSEAP… | 24×198×7 mm

7

198 198

průběžná hrana vnější | GSEAP… | 24×198×7 mm

24

sokl s požlábkem | GST1K… | 198×204×7 mm

OBSAH / CONTENS

sokl vnější roh | GSERI… | 30×204×7 mm

cove skirting inside corner | GSIRI… | 24×204×7 mm

ZÁKLADNÍ TVAROVKY POOL / BASIC SPECIAL PIECES POOL

sokl vnitřní roh | GSIRI… | 24×204×7 mm

cove skirting | GSP1K… | 198×204×7 mm

204 204

ZÁKLADNÍ OBSAH / TVAROVKY CONTENS POOL / BASIC SPECIAL PIECES POOL

sokl s požlábkem | GSP1K… | 198×204×7 mm

7 7

RR 1111

77 13,4 13,4

24

25


24

6

R1

R3

98

R24

R1

,4

,4

ZÁKLADNÍ TVAROVKY POOL / BASIC SPECIAL PIECES POOL

24

24

1,5

98

47,5 (5X9,5) 9,5

115

24 6

10 2

8

198

21

průběžná hrana vnější | GSEA5… | 24×98×6 mm

sokl vnitřní roh | GSIRC… | 24×103×6 mm

shower piece - outside edge | GSEA5… | 24×98×6 mm

cove skirting inside corner | GSIRC… | 24×103×6 mm 2424 1818

6

12 12

R1R515

6

24

R7 98

24

6 6

98

24

R7

24

103 103

1212

OBSAH / CONTENS

shower piece - inside edge | GSIA5… | 24×98×6 mm

overflow edge | GTVDA… | 198×115×10 mm

24 24 18 18

ZÁKLADNÍ OBSAH / TVAROVKY CONTENS POOL / BASIC SPECIAL PIECES POOL

průběžná hrana vnitřní | GSIA5… | 24×98×6 mm

přelivová hrana | GTVDA… | 198×115×10 mm

66

vnější roh | GTVR4… | 24×24×24 mm

sokl vnější roh | GSERC… | 30×103×6 mm

cove skirting outside corner | GSERC… | 30×103×6 mm

outside corner | GTVR4… | 24×24×24 mm 24 24

R15

24 24

24 24

30

24

6

6 6

RR77

103

24 30

66

1

6

R1

Kompletní seznam doplňků naleznete na www.rako.cz / The complete list of special pieces can be found at www.rako.eu

26

27


inside corner Wiesbaden (SET 2 pcs) | XPI51023 | (2×) 293×293×200/140 mm

40

40 55

220

10 300 293

45°

35

35

293

40 55

40

300 293

33

220

293

10 300 293

33 140

105

220

200

195

140

105

200

60

60

48

45°

45°

35

300

293

293

přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem | XPD51023 | 195×300×200/140 mm

přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (SET 4 ks) | XPA51023 | (2×) 391×300×200/140 mm

outside corner Wiesbaden (SET 4 pcs) | XPA51023 | (2×) 391×300×200/140 mm 293

40 55

191

398 391

35

398 195

55 40

398 391

300 191

91 91

40 55

195 300

98

5

10

300 398 391

398

10

5

45°

98

91 91

300

191

40

140

220

35

200 105

195

200

40

195

300

8

140

115 85

35

105

97,5

60

220

10

5

45°

300

5

10

300

40

300 40

195

45° 200 105

97,5 195

200

105

220

293

140

8

40

35

115 85

398 391

300

55 40

191

220

60

40

140

overflow groove Wiesbaden | XPD51023 | 195×300×200/140 mm

98

220

33 140

105

195

200 140

105

220

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL

60

48

300 40

300 293

33

200

220

60

40

OBSAH / CONTENS

přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (SET 2 ks) | XPI51023 | (2×) 293×293×200/140 mm

overflow groove Wiesbaden | XPP51023 | 195×300×200/140 mm

35

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL OBSAH / CONTENS

přelivový žlábek Wiesbaden | XPP51023 | 195×300×200/140 mm

300

28

98

29


inside corner Wiesbaden (SET 2 pcs) | XPI52023 | (2×) 218×218×160/110 mm

35

155

28 43

45°

35

225

218

160

35

110

75

195

28

110

75

160

10 155

218

225 218 225

35 50

155

35

50

218

225

218

28

35

35

110

75

155

160

10

195

160

45°

75

218

28 43

110

155

50

35

218

225

218 225 218

45°

přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem | XPD52023 | 195×225×160/110 mm

přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (SET 2 ks) | XPA52023 | (2×) 238×225×160/110 mm

outside corner Wiesbaden (SET 2 pcs) | XPA52023 | (2×) 238×225×160/110 mm 218

overflow groove Wiesbaden | XPD52023 | 195×225×160/110 mm

35

35 50

245 238

35

50

10

110

35

238

160

97,5 195

160

155

35

110

8

35

75

115 85

155

50

75

155

50

35

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL

35 50

50

155

50

35

OBSAH / CONTENS

přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (SET 2 ks) | XPI52023 | (2×) 218×218×160/110 mm

overflow groove Wiesbaden | XPP52023 | 195×225×160/110 mm

45°

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL OBSAH / CONTENS

přelivový žlábek Wiesbaden | XPP52023 | 195×225×160/110 mm

45°

225 20

225

20 35 50

10 238 245

160

35

35

13

110

155

238

50

97,5 195

160 110

8

245 238

35

45°

225

225

20

225

45°

35

75

115 85

155

50

75

155

50

35

35

30

238

20

31


35

35

28

5 215 208

45°

35

35

195

140

10

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL

5

145

R7

105

105

145

R7

140

215 208

inside corner Wiesbaden (SET 2 pcs) | XPI53023 | (2×) 208×208×140 mm

35

OBSAH / CONTENS

přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (SET 2 ks) | XPI53023 | (2×) 208×208×140 mm

overflow groove Wiesbaden | XPP53023 | 195×215×140 mm

208

215

215 208 145

35

35

145

28

10

140 35

45°

195

140

5

R7

105

5

R7

215 208

105

208

35

35

208 215

45°

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL OBSAH / CONTENS

přelivový žlábek Wiesbaden | XPP53023 | 195×215×140 mm

208

přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem | XPD53023 | 195×215×140 mm

přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (SET 2 ks) | XPA53023 | (2×) 238×215×140 mm outside corner Wiesbaden (SET 2 pcs) | XPA53023 | (2×) 238×215×140 mm 208

overflow groove Wiesbaden | XPD53023 | 195×215×140 mm

245 145

45°

35

35

97,5

145

5

45°

10

35

238 245 35

8

208

140

115 85

35

R7

105

R75 195

140

105

35

238

215

30

215

30 245

5

R7

10

238 245

45°

23

35

35

45°

8

105

115 85

238

35

140

R75

145

238

35

35

97,5

145

195

140

105

35

215 30

215

215

30

32

33


inside corner Wiesbaden (SET 2 pcs) | XPI54023 | (2×) 143×143×100 mm 90

150 143

30

30

150 143

100

195

10

30

30

100

7

R4

70

7

R4

23

90

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL

30

70

OBSAH / CONTENS

přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (SET 2 ks) | XPI54023 | (2×) 143×143×100 mm

overflow groove Wiesbaden | XPP54023 | 195×150×100 mm

45°

143

150

150 143 30

23

30

7

R4

7

10

30

45°

195

100

70

R4

150 143

100

143

90

70

30

90

45°

143

143

30

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL OBSAH / CONTENS

přelivový žlábek Wiesbaden | XPP54023 | 195×150×100 mm

150

přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (SET 2 ks) | XPA54023 | (2×) 238×150×100 mm 143

přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem | XPD54023 | 195×150×100 mm 90

30

30

90

7

70

R4

238 95

30

30

8

150

150

30

70

45° 7 R4

10

45° 238 245

238

8

95

50

30

70 195

70

95

245 238

30

30

R47 100

90

100

90

97,5

30

45°

10

100

70 195

100

70

R47 50

245 238

30

143

97,5

30

outside corner Wiesbaden (SET 2 pcs) | XPA54023 | (2×) 238×150×100 mm

45°

overflow groove Wiesbaden | XPD54023 | 195×150×100 mm

30

150 150

150

95

45°

35 38

34


schodový stupeň plochý | XPP57023 | 197×150×10 mm step tile flat | XPP57023 | 197×150×10 mm

40

197

C

OBSAH / CONTENS

overflow edge Zürich | XPP55005 | 197×115×15/45 mm

C

150

15

13

10

197

15

45 45 31,5 31,5

115

115

40

150

197

přelivová hrana Finnland | XPP56005 | 197×115×15/25 mm

schodový stupeň – signální zaoblení | XPP57005 | 197×150×10 mm

overflow edge Finnland | XPP56005 | 197×115×15/25 mm

step tile - signal radius | XPP57005 | 197×150×10 mm

115

4

R1

25

28

2

R1

C

10

197

15

23

115

197

15

C

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL

13

R6 28

4

R1

2

R1 15

15

25

115

23

150

115 150

R6

2

R1

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL OBSAH / CONTENS

přelivová hrana Zürich | XPP55005 | 197×115×15/45 mm 197

119

přelivová hrana Finnland vnitřní roh (SET 2 ks) | XPI56005 112 | (2×) 112×112×15/25 mm

schodovka – signální hrana | XPC55005 | 197×115×10/52 mm

inside corner Finnland (SET 2 pcs) | XPI56005 | (2×) 112×112×15/25 mm

119 112

C

112

25

115

15

119 112

25

115

4

45°

R6

10

R1

10

105

23 10

197

15

4

R1 112

R6

45°

25

10

25

15

119 112

23

15

C

step tile - signal edge | XPC55005 | 197×115×10/52 mm

52

245 238

45°

245 238

115

10

130 123

45°

4

R1

2

28 R6

R1 15

25

245

238

23 15

C

10

přelivová hrana Finnland vnější roh (SET 2 ks) | XPA56005 | (2×) 238×115×15/25 mm

outside corner Finnland (SET 2 pcs) | XPA56005 | (2×) 238×115×15/25 mm

115

R6

2

R1 15

15

4

R1

28

130 123

25

245

238

23

36

37


bezbariérová tvarovka rohová | TTR12… | 98×98×8 mm 14

B

8

98

15

R10 /

15

R14

98

35

R14

20

150

150

15

15

odtokový kanál s otvorem | XPD58023 | 197×150×35 mm

15

197

15

8

open channel drain | XPD58023 | 197×150×35 mm

R14

20

bezbariérová tvarovka průběžná | TTP12… | 98×98×8 mm

150 73,5 51

shower piece - continuous | TTP12… | 98×98×8 mm

B

98

98

8 15

5,5

R10 /

14 14 8

15 15

R14

20 5,5

150 98,5

35

150 73,5 51

197

35

C

98

197

odtokový kanál koncový díl | XPE58023 | 197×150×35 mm

open channel stop end | XPE58023 | 197×150×35 mm

5° 5°

15

R14

35

20

150

15

15

8

8

35

20

150

R14

150

15 15

150

197

C

98

98,5

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL

20

150

C

shower piece - corner | TTR12… | 98×98×8 mm

150

197

35

open channel | XPP58023 | 197×150×35 mm

150

SPECIÁLNÍ TVAROVKY POOL / SPECIAL PIECES POOL OBSAH / CONTENS

odtokový kanál | XPP58023 | 197×150×35 mm

OBSAH / CONTENS

197

74,5

74,5

odtokový kanál roh (SET 2 ks) | XPC58023 | 197×150×35 mm

open channel corner (SET 2 pcs) | XPC58023 | 197×150×35 mm

197 197

35 35

R14 R14

150 150 20 20

C

197 197

55

49,5 49,5

45° 45°

49,5 49,5

38

39


Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx

OBSAH / CONTENS

17

151

120

SERIE POOL

Přelivová hrana se základní tvarovkou GTVDAxxx (systém Zürich) / Overflow edge GTVDAxxx (system Zürich) Tvarovka XPP55005 / Special piece XPP55005 Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx

Přelivová hrana se základní bazénovou tvarovkou (systém Zürich) / Overflow edge with a basic pool special piece (system Zürich)

26

186

124

17

151

Přelivová hrana se speciální tvarovkou XPP55005 (systém Zürich) / Overflow edge with special pool piece XPP55005 (system Zürich)

218

Dlaždice GAAD8xxx / Floor tile GAAD8xxx

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS

27

184

124

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS OBSAH / CONTENS

Tvarovka GTVDAxxx / Special piece GTVDAxxx

Přelivová hrana s mozaikou GDM02xxx (systém Zürich) / Overflow edge with a mosaic structure GDM02xxx (system Zürich)

Přelivová hrana se speciální tvarovkou XPP55005 (systém Zürich) / Overflow edge with special pool piece XPP55005 (system Zürich) Mozaika GDM02xxx / Mosaic GDM02xxx Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx A (detail) 247 25

0

R4

106

23

54

54

10°3'

A

201

A (detail) 247 25

0

R4

106

23

54

54

10°3'

A

201

Přelivová hrana s mozaikou GDM02xxx (systém Zürich) / Overflow edge with a mosaic structure GDM02xxx (system Zürich) 40

SERIE POOL

41


3

225

Dlaždice GAAD8xxx / Floor tile GAAD8xxx

Přelivový žlábek se speciální tvarovkou XPP52023 (systém Wiesbaden) / Overflow groove with special piece XPP52023 (system Wiesbaden)

SERIE POOL

Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx Tvarovka XPP55005 / Special piece XPP55005

3

Přelivový žlábek s tvarovkou XPP52023 (systém Wiesbaden) / Overflow groove with special piece XPP52023 (system Wiesbaden)

3

140

305

3

Tvarovka XPP53023 / Special piece XPP53023

215

Dlaždice GAAD8xxx / Floor tile GAAD8xxx

Přelivová hrana se speciální tvarovkou XPP53023 (systém Wiesbaden) / Overflow edge with special piece XPP53023 (system Wiesbaden)

Přelivový žlábek s tvarovkou XPP53023 (systém Wiesbaden) / Overflow groove with special piece XPP53023 (system Wiesbaden)

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS

3

160

3

OBSAH / CONTENS

Tvarovka XPP52023 / Special piece XPP52023

24

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS OBSAH / CONTENS

Mozaika GRS0Kxxx / Mosaic GRS0Kxxx

Přelivový žlábek s tvarovkou XPP53023 (systém Wiesbaden) / Overflow groove with special piece XPP52023 (system Wiesbaden)

Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx Vnější hrana GSEA5xxx / Outside edge GSEA5xxx 3

3

140

266

Tvarovka XPP53023 / Special piece XPP53023

215

Přelivová hrana se speciální tvarovkou XPP53023 (systém Wiesbaden) / Overflow edge with special piece XPP53023 (system Wiesbaden)

42

SERIE POOL

43


Mozaika GRS0Kxxx / Mosaic GRS0Kxxx

Přelivový žlábek se speciální tvarovkou XPP56005 (systém Finnland) / Overflow groove with special piece XPP56005 (system Finnland)

SERIE POOL

odtokový kanál s otvorem XPD58023 / open channel drain XPD58023 odtokový kanál roh (SET 2 ks) XPC58023 / open channel corner (SET 2 pcs) XPC58023

Přelivový žlábek se speciální tvarovkou XPP56005 (systém Finnland / Overflow groove with special piece XPP56005 (system Finnland)

Odtokový kanál se speciální tvarovkou XPP58023 a XPE58023 / Open channel with special piece XPP58023 and XPE58023

odtokový kanál XPP58023 / open channel XPP58023

odtokový kanál koncový díl XPE58023 / open channel stop end XPE58023

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS

12°

OBSAH / CONTENS

Tvarovka XPP56005 / Special piece XPP56005

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS OBSAH / CONTENS

Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx

Přelivový žlábek se speciální tvarovkou XPP54023 (systém Wiesbaden / Overflow groove with special piece XPP54023 (system Wiesbaden)

Odtokový kanál se speciální tvarovkou XPP58023 / Overflow groove with special piece XPP54023 (system Wiesbaden) Mozaika GRS0Kxxx / Mosaic GRS0Kxxx Vnější hrana GSEA5xxx / Outside edge GSEA5xxx 251 3

3

100

127

Tvarovka XPP54023 / Special piece XPP54023

150

Dlaždice GAAD8xxx / Floor tile GAAD8xxx

Přelivový žlábek se speciální tvarovkou XPP54023 (systém Wiesbaden) / Open channel with special piece XPP58023

44

SERIE POOL

45


OBSAH / CONTENS

Vnější hrana GSIA5xxx / Outside edge GSIA5xxx Vnitřní hrana GSIA5xxx / Inside edge GSIA5xxx

345

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS

145

DETAILY A ŘEŠENÍ / DETAILS AND SOLUTIONS OBSAH / CONTENS

Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx

Schody do bazénu / Pool stairs

SERIE POOL Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx Mozaika GAA0Kxxx / Mosaic GAA0Kxxx Schody do bazénu / Pool stairs

Tvarovka XPC55005 / Special piece XPC55005 Vnitřní hrana GSIA5xxx / Inside edge GSIA5xxx 332

167

Schody do bazénu se speciální schodovkou XPC55005 / Pool stairs with special step tile XPC55005

Řešení startovacích bloků / Solution of starting blocks Schody do bazénu se speciální schodovkou XPC55005 / Pool stairs with special step tile XPC55005 Vnější roh GTVR4xxx / Outside corner GTVR4xxx Vnější hrana GSEA5xxx / Outside edge GSEA5xxx

Mozaika GRH0Kxxx / Mosaic GRH0Kxxx

402

187

2°8'

200 196

Dlaždice GAAD8xxx / Floor tile GAAD8xxx

551

Řešení startovacích bloků / Solution of starting blocks

46

SERIE POOL

47


SERIE ColorTWO OBSAH / CONTENS

SERIE STONES a ROCK

48

REFERENCE / REFERENCE

REFERENCE OBSAH / CONTENS/ REFERENCE

SERIE UNISTONE

Hotel Alexander Bojnice / Hotel Alexander Bojnice

Plavecký bazén Klatovy / Swimming pool Klatovy

Plavecký bazén Stars Třinec / Swimming pool Stars Třinec

Plavecký bazén Sušice / Swimming pool Sušice

SERIE STONES a ROCK

SERIE STONES

49


OBSAH / CONTENS REFERENCE / REFERENCE

REFERENCE OBSAH / CONTENS/ REFERENCE

SERIE ColorTWO

Sprchy bazénu Jindřichův Hradec / Showers swimming pool Jindřichův Hradec

Plavecký bazén Senica / Swimming pool Senica

SERIE POOL Plavecký bazén Varnsdorf / Swimming pool Varnsdorf

Hotel Alexander Bojnice / Hotel Alexander Bojnice

Plavecký bazén Sušice / Swimming pool Sušice

50

SERIE UNISTONE

SERIE STONES

51


OBSAH / CONTENS REFERENCE / REFERENCE

REFERENCE OBSAH / CONTENS/ REFERENCE

SERIE POOL

52

Koupaliště Uhřice / Open air pool Uhřice

Lázně Bojnice / Spa Bojnice

Plavecký bazén Sušice / Swimming pool Sušice

Plavecký bazén Brno / Swimming pool Brno

SERIE STONES

SERIE POOL

53


Protiskluzné povrchy

Na podlahy v okolí bazénů je třeba volit dlaždice se specifickými protiskluznými vlastnostmi. Zejména pro veřejné bazény, aquaparky, rehabilitační centra, lázně, sauny, sprchy, apod. je třeba respektovat požadavky norem a předpisů, které jsou uvedeny v tab.1. Pro soukromé bazény jsou tyto hodnoty doporučeny. Tabulka 1 – Protiskluzné povrchy podle ČSN EN 13451-1 a doporučené použití Úhel skluzu

≥12°

Označení

A

Instalované povrchy – chodby pro chůzi na boso, převlékárny – vodorovná dna bazénů o hloubce vody od 80 do 135 cm – ochozy bazénů, plochy v okolí bazénů, které jsou občas mokré

≥18°

B

– veřejné sprchy, schody – vodorovná dna bazénů o hloubce vody do 80 cm, brouzdaliště

OBSAH / CONTENS

Výběr typu keramického obkladového prvku je závislý na místě použití. Pro bazény a okolní plochy v interiéru lze volit dlaždice hutné (POOL, ColorTWO) a slinuté (TAURUS a KENTAUR) podle zvoleného designu a předpokládaného zatížení. Pro bazény v exteriéru je třeba volit obkladové prvky s dostatečnou mrazuvzdorností. Pro bazénové vany jsou vhodné keramické prvky POOL a pro okolí bazénů slinuté glazované dlaždice typu KENTAUR nebo neglazované dlaždice typu TAURUS. Pro obklady stěn a dna bazénů hlubších než 1,35  m lze použít glazované hutné dlaždice (POOL) s hladkým povrchem.

TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICAL INFORMATION

REFERENCE OBSAH / CONTENS/ REFERENCE

Volba typu keramického prvku

– dna bazénů se sklonem do 8° a hloubkou do 135 cm – dna se sklonem nad 8° a hloubkou do 135 cm ≥24°

C

– stupně, startovací bloky, nášlapné plochy tobogánů a schodišť do vody

Bazénová vana

Nejčastěji používaným podkladem pro keramické bazény je monolitická železobetonová konstrukce s rozmístěním výpustí a osvětlení podle návrhu statika. Po dokončení jejich montáže, vyčištění a vyrovnání ploch je pečlivě provedena hydroizolační vrstva a pokládka keramických prvků podle následujícího doporučeného postupu. V případě, že bazénová vana je provedená z homogenního železobetonu bez dilatací, je třeba v keramickém podkladu vždy provést předepsané dilatační spáry dle příslušných norem (rozteče dilatačních spár 3 m).

Okolí bazénu

Podlahy kolem bazénu a přístupové trasy ze šaten a sprch k bazénu musí splňovat zejména požadavky na bezpečnost pohybu osob. Plochy s výskytem vody musí mít rovnoměrný sklon 2 až 3° ve směru k odvodovým žlábkům a armaturám tak, aby se na povrchu netvořily louže. Velmi důležitým požadavkem je dostatečná protiskluznost podlah, na vodorovných plochách stupeň B a na šikmých a nebezpečných plochách stupeň C (startovací bloky, schodiště na tobogány apod).

54

Bazén Brno–Kohoutovice / Pool Brno–Kohoutovice

SERIE POOL

55


Bazény patří mezi velmi náročné realizace z hlediska izolace, aplikace keramických obkladů a to z důvodů vystavení stálému tlakovému zatížení vodou a také periodické sanitaci. Řešení vyžaduje vždy odborné posouzení a profesionálně zpracovanou projektovou dokumentaci.

1. penetrace PE 201 / Penetration PE 201 2. hydroizolační stěrka SE 6 / Water-proofing stopper SE 6 3. lepicí hmota AD 530 / Adhesive material AD 530 4. spárovací hmota GE EASY / Jointing material GE EASY 5. silikon SI + PES / Silicone SI + PES

Podklad musí splňovat vlastnosti předepsané projektovou dokumentací a příslušnými normami. Musí být vyzrálý se zbytkovou vlhkostí do 4 %. Pevnost v odtrhu musí vykazovat hodnotu alespoň 1,5 MPa. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. V případě nedostatků je třeba povrch vyrovnat pomocí vyrovnávací stěrky LE 21 s přídavkem zušlechťující emulze EM 10 pro vrstvy 1–15 mm nebo opravnou hmotou MO 50 pro větší tloušťky 2–35 mm. Pro rychlou lokální opravu lze využít MO 35 QUICK. Povrch opravovaného betonu je třeba předem penetrovat PE 201. Izolování zaručuje dokonalé utěsnění bazénové vany včetně navazujících žlabů a ochozů. Izolování se provádí stěrkovou izolací SE 6 ve třech vrstvách v celkové tloušťce 3 mm se spotřebou cca 4,5 kg/m2, která vytváří trvale pružnou izolační vrstvu odolnou tlakovému namáhání vody. Interval mezi aplikací jednotlivých vrstvev je 4–6 hod. Pro překlenutí přechodů, dilatací a zpevnění vnitřních rohů je třeba vložit do izolační vrstvy bandáž SE 5. Ta musí být celoplošně vlepena do SE 6. Spotřeba pro plný kontakt je cca 0,3 kg/bm. Detaily zatěsnění prostupů se provádí pružným těsnícím polyuretanovým tmelem SAB bez přednátěru. Konstrukční řešení detailů vychází z prováděcího projektu nebo z konzultací s našimi technickými poradci. Revize těsnosti a zátopová zkouška se provádí před dalším postupem prací z důvodu možné opravy netěsností. Celý izolační systém je připraven k zátopové zkoušce až po úplném vyzrání, tj. po 7 dnech. V případě použití expresního izolačního materiálu SE MACH3 se celkové vyschnutí izolačního systému zkrátí pouze na 3 dny. Montáž keramického obkladu na izolační stěrku – lepení bazénových obkladů lze provádět různými druhy RAKO SYSTEM lepicích tmelů. Vždy je třeba postupovat pečlivě, neboť následné opravy při bezprostřední montáži na izolační vrstvu jsou značně rizikové. Vždy používáme metodu oboustranného nanášení lepidla (Buttering-Floating) pro zajištění bezdutinového kontaktu keramiky s podkladem. Pro standardní formáty bazénového programu POOL je vhodný cementový lepící tmel AD 530 třídy C2TE S1, pro zmenšené formáty a keramické mozaiky pak cementový lepicí tmel AD 550 třídy C2TE bílé barvy. Spotřeby tmelů se pohybují od 2,5 do 5 kg/m2.

OBSAH / CONTENS

Popis pokládky bazénu / Description of laying of pool tiles

TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICAL INFORMATION

TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICAL INFORMATION OBSAH / CONTENS

Postup pokládky RAKO SYSTEM

Spárování keramického pláště hmotou chemicky odolnou vůči dezinfekčním látkám užívaným při provozu bazénu: Na spárování používáme chemicky odolnou epoxidovou spárovací hmotu GE EASY třídy RG, dodávanou v sedmi barevných odstínech. Tento materiál s vylepšenou recepturou má výrazně zlepšenou omyvatelnost po spárování!!! Lepidlo musí být vyzrálé a spára musí být čistá a suchá. Spotřeba této hmoty se pohybuje cca 1–1,8 kg/m2 dle velikosti formátu obkladových prvků. V méně zatěžovaných částech bazénů (např. šatny a chodby) je možné pro spárování keramických obkladů na stěnách použít klasickou cementovou spárovací hmotu GF BIO. Díky obsahu biocidů je zajištěna vysoká odolnost proti plísním, bakteriím a řasám. Dotěsnění spár prostupů a přechodů trvale pružným tmelem: Pro umožnění pohybu v dilatační spáře je nutno použít sanitární silikon SI včetně adhezního přednátěru PRIMERu NP na nesavé podklady. Vydatnost kartuše 310 ml je cca 5–12 bm dle velikosti spáry. Spotřeba přednátěru dle savosti a tvaru spáry 8–20 ml/bm. Barevná škála pokrývá všechny barvy hmoty GE EASY. Při aplikaci silikonu SI je nutné použití pokladního provazce PES. Zamezí nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonu. Při provádění dilatačních spár nesmíme také zapomenout na oboustrannou aplikaci silikonu SI u průběžných, vnějších a vnitřních hran v tělese bazénu. Úklid a údržba Pro běžnou údržbu použijte čisticí prostředek CL 803 v kombinaci s CL 802 (vodní kámen) a CL 810 (mastnoty). U těchto prostor je nutné mít vypracovaný úklidový plán. Špatný úklid podporuje usazování nečistot a způsobuje zhoršení protiskluzných vlastností.

56

57


Anti-slip surfaces

For poolside floors, select floor tiles with specific anti-slip properties. In public swimming pools, water parks, rehabilitation centers, spas, saunas, showers, etc., it is necessary to respect the requirements of standards and regulations given in Table 1. For private swimming pools, these values are recommended. Table 1 – Anti-slip surfaces according to EN 13451-1 and recommended use Slip angle

≥12°

description

A

Installed surfaces – corridors for barefoot walking, changing rooms – horizontal pool floor with a water depth from 80 to 135 cm – pool decks, poolsides, which are occasionally wet – public showers, stairs

≥18°

B

–h orizontal pool floor with a water depth to 80 cm, paddling pool –p ool floor with a maximum slope up to 8° and a maximum depth of 135 cm – pool floor with a slope over 8° and a maximum depth of 135 cm

≥24°

C

– s teps, starting blocks, walking areas of chute slides and pool stairs

Step-down bath

The most commonly used base for ceramic pools is a monolithic reinforced concrete structure with the deployment of discharges and lighting according to the design of a structural designer. Upon completion of installation, cleaning and settlement of surfaces, it is necessary to apply a damp proofing layer, and to lay ceramic tiles according to the recommended procedure, see the Brief description of laying. If the step-down bath is made from the homogenous reinforced concrete without dilation, dilatation joints must be performed in a ceramic base according to the relevant standards (dilatation joint spacing – 3 m).

Poolside

Floors around the pool and access routes from changing rooms and pool showers must meet, in particular, the requirements for safety movement of persons. Areas with the occurrence of water must have a uniform slope of 2 to 3 degrees in the direction of discharge gutters and fittings to avoid puddles on the surface. Sufficient slip resistance of floors is a very important requirement – B grade on horizontal surfaces, C grade on sloping surfaces and dangerous areas (starting blocks, stairs to chute slides, etc.).

58

Description of laying RAKO SYSTEM Pools belong among the very difficult areas for insulation and assembly of ceramic tiles because they are exposed to constant water pressure, as well as due to their periodic sanitation. The solution always requires expertise and professionally prepared design documentation. Heavy demands are put on these objects during all working steps, starting with the preparation of a base structure, and ending with their final surface treatment. The base must meet the characteristics required by design documentation and relevant standards. The base must be mature with maximum residual moisture of 4 %. The tear-off resistance value must be 1.5 MPa as a minimum. The flatness deviation of the base must not exceed 2 mm, if a 2 m lath is used. In the case of uneven surface, the surface must be leveled by the leveling stopper LE 21 with an addition of treating emulsion EM 10 for layers from 1 to 15 mm, or by using the repair material MO 50 for higher thicknesses 2–35 mm. MO 35 QUICK can be used for fast local repair. Prior to its repair, the concrete surface must be penetrated with PE 201. Insulation – perfect sealing of a step-down bath, including relevant of gutters and pool decks. Insulation is to be performed by the stopper insulation material SE 6 in three layers with a total thickness of 3 mm and usage of ca. 4.5 kg/m2. This material creates a permanent flexible insulating layer resistant to the water pressure. The time interval between applications of individual layers is 4–6 hours. The SE 5 bandage is to be inserted into the insulation layer in order to bypass transient areas, dilatations, and to reinforce internal corners. This bandage must be glued into the SE 6 over the entire surface. Usage for full contact is about 0.3 kg/lm (linear meter). Details of passages are sealed using the flexible polyurethane sealing cement SAB without precoating. Structural design details are based on the detailed design, or consultation with our engineers. The leakage and flood tests are performed prior to further work on the ground of possible repair of leaks. The entire insulation system is ready to undergo the flood test after complete maturation – i.e. after 7 days. If the express insulating material SE MACH3 is used, the complete drying of the insulation system will be reduced to only 3 days. Laying of ceramic tiles on the insulating stopper – gluing of pool tiles can be carried out by means of various RAKO SYSTEM types of adhesive materials. Is always necessary to proceed carefully, because the subsequent repair after immediate installation on the insulating layer is highly risky. The method of double-sided application of adhesive (Buttering – Floating) must be used every time to ensure a cavity free ceramic contact with the base. For standard formats of the POOL program tiles, the cement adhesive material AD 530 of C2TE S1 grade is suitable. For small formats and ceramic mosaic structures, the cement adhesive material AD 550 of grade C2TE in white color is suitable. Usage of cement materials are from 2.5 to 5 kg/m2.

OBSAH / CONTENS

The selection of a ceramic tile depends on a place of application. For swimming pools and pool sides in interiors, you can select solid (POOL, ColorTWO) and vitrified tiles (TAURUS and KENTAUR) according to the selected design and projected load. For outdoor swimming pools, tiles with a sufficient degree of frost resistance must be chosen. For step-down baths, ceramic tiles POOL are suitable, and for pool sides, vitrified glazed tiles – KENTAUR or unglazed tiles – TAURUS types can be used. For walls and floors of pools deeper than 1.35 m, glazed solid tiles with a smooth surface can be used.

TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICAL INFORMATION

TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICAL INFORMATION OBSAH / CONTENS

Tile type selection

Jointing of the ceramic shell with a product chemically resistant to disinfectants used for operation of the pool: RG grade GE EASY epoxy-based jointing material is used for the jointing and is supplied in seven different colours. The improved formula of this material exhibits markedly improved washing characteristics after jointing!!! The adhesive must be cured and the joint clean and dry. Approx. 1–1.8 kg/m2 is needed, depending on the format size of the tiles. At pool areas with a low amount of traffic (such as changing rooms and hallways), the standard cement-based grouting material GF BIO may be used for grouting of ceramic wall tiles. Due to the inclusion of biocides, high resistance to fungi, bacteria, and algae is ensured. Resealing joints in passageways and transitions with permanent elastic sealant: In order to allow movement in the expansion joint, SI sanitary silicone with an adhesive PRIMER NP base coat must be applied to non-absorbent bases. The spreading rate of the 310 ml cartridge is approx. 5–12 lm, depending on the size of the joint. Between 8–20 ml/lm is needed for the base coat, depending on absorbency and shape of the joint. The colour range covers all colours of the GE EASY product. If SI silicone is applied, the PES polyethylene separator must be used. It will prevent undesired adhesion to the bottom of the joint and define the exact shape of the silicone. When performing expansion joints, we must not forget about the both-sided SI silicone application at running, outer, and inner edges of the pool. Cleaning a maintenance: For regular maintenance, use the CL 803 cleaning agent combined with CL 802 (scale) and CL 810 (grease). A cleaning plan must be created for the premises. Poor cleaning leads to impurities building up, which deteriorates slip protection properties. 59


Potřebné dokumenty, prohlášení o vlastnostech, certifikáty keramických prvků, hygienické certifikáty a údaje o protiskluzných vlastnostech jednotlivých výrobků jsou dispozici na www.rako.cz – ke stažení.

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o., zajišťuje projektantům a stavebním firmám bezplatný servis, odbornou pomoc a poradenství při projekci a provádění stavby bazénů týmem technických poradců, na které se můžete s důvěrou obrátit.

All the necessary documents, declaration of conformity, certificates of ceramic tiles, hygienic safety certificates, and information on slip resistance properties of individual products are available at http://www.rako.cz/en/download/declarations.html.

Kontakty, telefony a e-maily na technické poradce jsou uvedeny na: Internetové stránce: http://www.rako.cz/o-nas/kontakt/projektovy-tym.html E-mail: info@rako.cz Tel: 800 303 333

The company LASSELSBERGER, s.r.o., provides designers and construction companies with free service, professional help and expert advice in the design engineering work and installation of pools, by the team of consulting engineers you can rely on. Contacts, telephone numbers, and e-mail addresses to our consulting engineers are available at: web pages: E-mail:

Plavecký bazén Zábřeh na Moravě / Swimming pool Zábřeh na Moravě

60

www.rako.eu info@rako.eu

OBSAH / CONTENS

Kontakty / Contacts

KONTAKTY / CONTACTS

DOKUMENTY OBSAH / CONTENS/ DOCUMENTS

Dokumenty / Documents

Plavecký bazén Stars Třinec / Swimming pool Stars Třinec

SERIE ColorTWO

SERIE STONES

61


EN 14411:2016, annex H BIb GL – Katalogové číslo (Catalogue number): Gxxxxxxx hutné dlaždice (compact floor tiles) Technické vlastnosti Technical characteristics

Norma Norm

EN 14411:2016, annex G BIa GL, UGL – Katalogové číslo (Catalogue number): Dxxxxxxx, Txxxxxxx slinuté dlaždice (fully vitrified floor tiles)

Požadavek normy EN 14411:2016, příloha H BIb GL Standard requirements EN 14411:2016 annex H BIb GL

max

Rozměry / Sizes

PEI

Požadavek normy EN 14411:2016 příloha G BIa GL, UGL Standard requirements EN 14411:2016 annex G BIa GL, UGL

Dosahovaná hodnota LB Parameters LB

Dosahovaná hodnota LB Parameters LB

Požadavek normy EN 14411:2016 Standard requirements EN 14411:2016

Standardní Standard

Rektifikované Rectified

max

max

max

max

STO č. 030 - 049916 keramické tvarovky (ceramic special pieces)

Délka a šířka Length and width

±0,6 %

±2,0 mm

±0,4 %

±1,25 mm

Délka a šířka Length and width

±0,6 %

±2,0 mm

±0,4 %

±1,5 mm

±0,2 %

±1,2 mm

Tloušťka / Thickness

±5 %

±0,5 mm

±5 %

±0,5 mm

Tloušťka Thickness

±5 %

±0,5 mm

±0,5 %

±0,5 mm

±5 %

±0,5 mm

Přímost lícních hran Linearity

±0,5 %

±1,5 mm

±0,25 %

±0,8 mm

Přímost lícních hran Linearity

±0,5 %

±1,5 mm

±0,25 %

±1,5 mm

±0,1 %

±0,6 mm

Pravoúhlost / Rectangularity

±0,5 %

±2,0 mm

±0,3 %

±1,0 mm

Pravoúhlost Rectangularity

±0,5 %

±2,0 mm

±0,3 %

±1,8 mm

±0,25 %

±2,0 mm

±0,5 %

±2,0 mm

±0,25 %

±0,8 mm

±0,5 %

±2,0 mm

±0,25 %

±1,2 mm

±0,25 %

±1,5 mm

ISO 10545-2

Dosahovaná hodnota LB Parameters LB

Délka a šířka Length and width

±2,0 %

±2,0 %

Tloušťka Thickness

±10 %

±10 %

E < 0,5 %

E < 0,5 %

Rovinnost lícních ploch ve stř.ploch a hrany/rohu Surface flatness in the middle of the flat/edge/angles

ISO 10545-2

Nasákavost / Water absorbtion

ISO 10545-3

0,5 % < E ≤ 3,0 % Jednotlivě 3,3%, Individually 3,3 %

Jakost povrchu Surface quality

ISO 10545-2

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects

Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects

Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95% of the tiles without visible defects

Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95% of the tiles without visible defects

Pevnost v ohybu Bending strength

ISO 10545-4

Min. 30 N/mm2. Jednotlivě min. 27 N/mm2 Min. 30 N/mm2. Individual min. 27 N/mm2

Min. 35 N/mm2. Jednotlivě min. 32 N/mm2 Min. 35 N/mm2. Individual min. 32 N/mm2

Min. 35 N/mm2. Jednotlivě min. 32 N/mm2 Min. 35 N/mm2. Individual min. 32 N/mm2

Min. 40 N/mm2. Jednotlivě min. 32 N/mm2 Min. 40 N/mm2. Individual min. 32 N/mm2

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 28 N/mm2, Thickness

≥ 7,5 mm min. 28 N/mm2

Lomové zatížení Breaking strength

ISO 10545-4

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1100 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 700 N Thickness

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1500 N Tloušťka < 7,5 mm min. 900 N Thickness

Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1300 N, Thickness

≥ 7,5 mm min. 1300 N

Odolnost proti změnám teploty Thermal shock resistance

ISO 10545-9

Nepožaduje se Not required

Odolné Resistant

Nepožaduje se Not required

Odolné Resistant

Nepožaduje se Not required

Odolné Resistant

Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance

ISO 10545-12

Požaduje se Required

Mrazuvzdorné Frost resistant

Požaduje se Required

Dokonale mrazuvzdorné Fully frost resistant

Požaduje se Required

Dokonale mrazuvzdorné Fully frost resistant

Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazing resistance for glazed tiles

ISO 10545-11

Požaduje se Required

Odolné Resistant

Požaduje se u GL Required GL

Odolné Resistant

Požaduje se Required

Odolné Resistant

Protiskluznost – koeficient tření Slip resistance – coefficient of friction

CEN/TS 16 165 DIN 51130 DIN 51097 ČSN 725191

Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used

μ ≥0,3 Vybrané druhy Selected types R9 – R13, A – C, μ ≥0,5

Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used

μ ≥0,3 Vybrané druhy Selected types R9 – R13, A – C, μ ≥0,5

Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce Manufacturer to state value and test method used

Vybrané druhy Selected types C

Odolnost proti hloubkovému opotřebení Deep abrasion resistance

ISO 10545-6

Nepožaduje se Not required

Nepožaduje se Not required

Nepožaduje se Not required

max. 275 mm2

Tvrdost povrchu podle Mohse Surface hardness according to Mohs scale

ČSN EN 101

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification

min. st. 5

Odolnost proti povrchovému opotřebení Abrasion resistance

ISO 10545-7

Třídu určí výrobce (třída PEI 1-5) Manufacturer to state classification (cl. PEI 1-5)

Dle deklarace v katalogu As shown in catalogue

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification

Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 –100 °C) Coefficient of linear thermal expansion (20–100 °C)

ISO 10545-8

Nepožaduje se Not required

Max. 8 x 10-6 K-1 Max. 8 x 10-6 K-1

Nepožaduje se Not required

Nepožaduje se Not required

max. 9. 10-6 °C

Odolnost proti chem. používaným v domácnosti Resistance to various chemicals used in household

ISO 10545-13

Min. B Min. B

Min. A Min. A

Min. B Min. B

Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkalis

ISO 10545-13

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification

Min. tř. B Min. cl. B

Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci Resistance to high concentrations of acids and alkalis

ISO 10545-13

Nepožaduje se Not required

Odolnost proti tvorbě skvn Resistance to staining

ISO 10545-14

Obsah olova a kadmia Lead and cadmium release

ISO 10545-15

UGL: E ≤ 0,5% jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 % GL: E ≤ 0,5% jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 %

E < 2,5 %

Glazované – Glazed Nepožaduje se Not required

UGL: E ≤ 0,1% jednotlivě max. 0,2 % individually max. 0,2 % GL: E ≤ 0,5% jednotlivě max. 0,6 % individually max. 0,6 %

Neglazované–Unglazed Max. 175 mm3 Max. 175 mm3

Nepožaduje se Not required

Glazované – Glazed Nepožaduje se Not required

Dle deklarace v katalogu As shown in catalogue

Neglazované–Unglazed Max. 135 mm3 Max. 135 mm3

Nepožaduje se Not required

Max. 8 x 10-6 K-1 Max. 8 x 10-6 K-1

Min. B Min. B

Min. A Min. A

Min. A Min. A

Min. B Min. B

Min. A Min. A

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification

Tř. A Cl. A

Tř. A Cl. A

Třídu určí výrobce Manufacturer to state classification

Min. tř. B Min. cl. B

Min. tř. B Min. cl. B

Nepožaduje se Not required

Tř. B Cl. B

Tř. A Cl. A

Nepožaduje se Not required

Min. tř. B Min. cl. B

Min. tř. 3 Min. cl. 3

Min. tř. 3 Min. cl. 3

Min. tř. 3 pro GL / Nepožaduje se pro UGL Min. cl. 3 GL / Not required UGL

Min. tř. 3 Min. cl. 3

Min. tř. 3 Min. cl. 3

Min. tř. 3 Min. cl. 3

Min. tř. 3 Min. cl. 3

Nepožaduje se Not required

Pb < 0,8 mg/dm2 Cd < 0,07 mg/dm2

Nepožaduje se Not required

Pb < 0,8 mg/dm2 Cd < 0,07 mg/dm2

Nepožaduje se Not required

Pb < 0,8 mg/dm2 Cd < 0,07 mg/dm2

Podrobnější informace jsou uvedeny v Technickém katalogu / Detailed data is in Technical Catalogue

62

63


ISO 14 025 | EN 15 804

64

POZNÁMKY / NOTES OBSAH / CONTENS