Page 25

Služby poskytované před stavbou

Doprava

www.porotherm.cz/doprava cena v Kč bez DPH

nabízená služba

Doprava uceleného kamionu s výrobky Porotherm v rámci ČR

(cena za 1 paletu)

Doprava Drobná kusová zásilka do 24 hodin

(dózy, pistole a čističe Dryfix, stěnové spony, pomůcky Profi)

Doprava Expres do 24 hod.

Doprava Just in time nad 24 hod.

(doručení dodávky na určitý den a hodinu)

Doprava Neúplný kamion

Doprava Poslední (neúplný) kamion

250,-

do 302,50

1 028,50

51 - 100 km

1 700,-

2 057,-

101 - 150 km

2 250,-

2 722,50

151 - 200 km

3 400,-

4 114,-

201 a více km

4 250,-

5 142,50

do 300 km

1 500,- /kamion

2 000,- /kamion

jednotný příplatek 2 000,- /kamion

HR

• m  inimální množství v objednávce musí být jedna ucelená paleta výrobků • d odací termín upřesní Wienerberger, předpoklad je do 14 dní • doprava bude zajištěna dopravcem WCP • h ydraulická ruka (HR) je nutnou součástí objednávky této služby a stojí dle platného ceníku 200,- Kč/paleta + DPH • místo vykládky je kdekoli na území ČR • při hmotnosti do 15 kg v rámci ČR

• p odmínkou je zajištění manuálního složení nákladu u odběratele

1 815,- /kamion

• p latí při potvrzení objednávky expres dopravy do 11.00 hod.; • dodání následující pracovní den; • dodací lhůta se počítá od zaslání registrace objednávky; vzdálenost v km je vzdušnou čarou od expedujícího závodu do místa vykládky

2 420,- /kamion

• o bjednávka kupujícího na dodávku s určením konkrétního dne a času (nebo časového rozpětí) pro jednorázové objednávky • objednávka kupujícího s určením pravidelného času (časového rozpětí) dodání při opakujících se dodávkách, bez určení data (např. každý den v 7:00 hodin) • platí při objednávce minimálně 3 pracovní dny předem

2 420,- /kamion

• p odmínkou zajištění této služby je minimální množství 10 palet cihel/kamion nebo minimální hmotnost nákladu 10 tun/kamion (v případě mixu výrobků - cihly, překlady, nosníky, malty a omítky), týká se pouze dopravy zajišované společností Wienerberger a jen dodávek na místo stavby; nevztahuje se na dodávky pro sklady stavebnin

doprava ZDARMA

200,-

Ceník Porotherm - platnost od 1. 1. 2018

363,+ 242,-

850,-

0 - 50 km

Doprava kusového sortimentu malým automobilem do 1,3 tuny po ČR

do

poznámka průměrná cena dopravy jednoho uceleného kamionu je 5 000,- Kč, doprava materiálu pro rodinný dům cca 15 000,- Kč

ZDARMA

300,- doprava + 200,- HR

Doprava Kusový prodej palet

Doprava Dodávka

cena v Kč s DPH

242,-

• p latí pouze pro novostavby rodinných domů na území ČR • n eplatí pro vykládku na skladech stavebnin / pouze přímo na stavbu • p latí pouze po zaslání ucelené objednávky na RD od stavebnin, změny v průběhu dodávek nejsou přípustné • d odací termín upřesní Wienerberger v nejbližším možném termínu • doprava bude zajištěna dopravcem WCP • h ydraulická ruka (HR) je nutnou součástí objednávky této služby a stojí dle platného ceníku 200,- Kč/paleta + DPH • na jednu stavbu lze využít službu pouze jednou

25

Porotherm ceník od 1.1.2018  
Porotherm ceník od 1.1.2018  
Advertisement