CS BETON technický katalog Kanalizace, studny a odvodnění

Page 1

5

TECHNICKÝ KATALOG

KANALIZACE, STUDNY A ODVODNĚNÍ

www.csbeton.czVzorové sestavy

Poklopy

Studny a vsakování

Uliční vpusti

Vyrovnávací prstence

Kanalizace

Sestavy

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Kanalizace a uliční vpusti

Drenážní šachty

Uliční vpusti


Kanalizace Příslušenství - kanalizace Drenážní šachty Studny a vsaky Vyrovnávací prstence

OBSAH KANALIZACE LS01 CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 120 a INTEGRO

6-9

LS02 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm

10-12

LS03 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm INTEGRO

13-15

LS04 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm

16-18

LS05 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 120

19

LS06 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 180

20

LS07 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 360

21-23

LS08 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1200, t 150 mm

24-27

LS09 CSB - KOMPAKTNÍ JEDNOLITÉ ŠACHTOVÉ DNO - CAPITAN

28-30

PŘÍSLUŠENSTVÍ - KANALIZACE LS22 PŘÍSLUŠENSTVÍ SKRUŽE A ŠACHTOVÁ DNA 31-32 DRENÁŽNÍ ŠACHTY LS10 CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800, t 90

mm

LS11 CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 800, t 90 mm

LS12 CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA - DN 800, t 90 mm

STUDNY A VSAKY LS13 CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 90

33-35 36-39

mm

40-41

42-44

LS14 CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 90 mm

LS15 CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA - DN 1000, t 90 mm

45-48

49-50

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE LS24 CSB - PŘECHODOVÁ DESKA PRO STUDNY

51

LS16 CSB - VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

52-53

POKLOPY LS17 CSB - POKLOPY ŠEDÁ LITINA

54-55

LS18 CSB - POKLOPY PLASTOVÉ A TVÁRNÁ LITINA

56-57

ULIČNÍ VPUSTI LS19 CSB - RÁMY S MŘÍŽÍ

58-59

Poklopy

Uliční vpusti

LS20 CSB - KOŠE

60-61

LS21 CSB - ULIČNÍ VPUSŤ - BETONOVÉ PRVKY

62-64

LS25 CSB - HORSKÁ VPUSŤ

65-66

LS26 CSB - SORPČNÍ VPUSŤ NOVINKA!

67-68

LS27 CSB - LETIŠTNÍ KABELOVÁ ŠACHTA NOVINKA!

69-70

VZOROVÉ SESTAVY ULIČNÍ VPUSŤ 71-72

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

73-77

DRENÁŽNÍ ŠACHTY

78-79

VSAKY

80

Sestavy

STUDNY 81-82


NÁZVOSLOVÍ Kanalizace a odvodnění TBR

Šachtový kónus

TZK

Zákrytová nebo přechodová deska

TBS

Šachtová skruž

TBZ

Šachtové dno

INTEGRO

Těsnění přímo zabudované při výrobě šachtových skruží a kónusů.

Kyneta

Žlab a nástupnice šachtového dna.

Nástupnice

Horizontální část vnitřní části šachtového dna sloužící k bezpečnému postavení obsluhy mimo žlab.

Vstup

Otvor v šachtovém dně, který je vytvořen přímým vyformováním hrdla v prvku dle typu požadovaného potrubí. Může být osazen elastomerovým těsněním.

Šachtová vložka

Plastové nebo sklolaminátové hrdlo určené k vytvoření odpovídajícího vtoku nebo výtoku.

Šachtové klínové těsnění

Dodatečně umístěné těsnění na polodrážku dříku šachtového dna nebo šachtových skruží.

Kluzný prostředek

Kluzný materiál schválený výrobcem CS-BETON s.r.o. určený pro hladké sestavení prvků kanalizačního programu a vytvoření vodě nepropustného spoje

Hrdlo

Válcová spodní část skruže o jednotném upraveném profilu dle požadavku. Může být osazeno integrovaným těsněním

Dřík

Válcová horní část skruže o jednotném upraveném profilu dle požadavku zpravidla opatřená polodrážkou pro osazení těsnění.

TBW

Vyrovnávací prstenec

TBV

Uliční vpusť

DN

Jmenovitá světlost šachty

DN1

Nejmenší jmenovitá světlost průlezného otvoru

dn

Jmenovitá světlost vtoku nebo výtoku

t

Síla stěny

t1

Síla dna

hs

Stavební výška

h

Výška prvku

OC

Rozsah čedičové výstelky

Control

Bod těsnosti na dříku šachtových prvků

A15

Třída zatížení dle 1433/DIN 19580, zkušební zatížení 15 kN

B125

Třída zatížení dle 1433/DIN 19580, zkušební zatížení 125 kN

C250

Třída zatížení dle 1433/DIN 19580, zkušební zatížení 250 kN

D400

Třída zatížení dle 1433/DIN 19580, zkušební zatížení 400 kN

E600

Třída zatížení dle 1433/DIN 19580, zkušební zatížení 600 kN


LS01 Kanalizace

Technické údaje o výrobku: Kónusy a zákrytové desky jsou stavební dílce, které tvoří horní zakončení kanalizační šachty a zmenšují ji na velikost vstupního otvoru. Na tento stavební dílec se kladou vyrovnávací prstence nebo přímo poklopy. Jedná se stavební dílce vstupních šachet. Kónusy jsou osazeny

Systém je tvořen šesti základními prvky:

LS01_01_TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK LS01_01_TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK

• Kónus – přechodová skruž s kapsovým stupadlem a elastomerovým dodatečným těsněním

• Kónus – přechodová skruž s kapsovým stupadlem a integrované elastomerové těsnění v hrdle • Zákrytová deska s vstupem DN 625 a zatížením D400 s integrovaným elastomerovým těsněním v hrdle

LS03_01_TBS-Q.1 1000-250-120 SP INTEGRO SPK

LS01 -DN TBR-Q.1 1000x625-600-120 LS01SPK - TBR-Q.1 1000x625-600-120 • Zákrytová deska se vstupem 625 a zatížením D400 • Zákrytová deska se vstupem DN 625, kapsovým stupadlem a zatížením D400

• Zákrytová deska se vstupem DN 625 a zatížením C250 ØDN

t

t

t

ØDN t

ØDN

t Řez: a-a'

Řez: a-a' Řez: a-a'

rozměry [mm] 20

TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK

1000/625

600

550

CSB - Kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120 mm, a-a' a-a' integrované těsnění - NOVINKA!

TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK INTEGRO

200 65

120

1000/625

600

120

549

CSB - Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení D400 integrované těsnění - NOVINKA!

TZK-Q.1 1000x625/200 D400 INGTEGRO

1000/625

200

120

484

CSB - Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení D400

TZK-Q.1 1000x625/200 D400

1000/625

200

120

484

CSB - Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení D400, kapsové stupadlo

TZK-Q.1 1000x625/330 SPK D400

1000/625

330

120

CSB - Zákrytová deska 1000/800, třída zatížení D400

TZK-Q.1 1000x800/200 D400

1000/800

CSB - Zákrytová deska 1000/800, třída zatížení D400 kapsové stupadlo

TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400

CSB - Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení B125

TZK-Q.1 1000x625/200 B125

ØDN1

t

ØDN

ØDN1

t

t

kg/ks

t

ØDN

Ø DN

ØDN

855

200

120

1000/800

330

120

635

1000/625

200

120

484

t

378

C B

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

t

t

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

t

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

65

26

38

39

39 t

Control Ø

70

70

20

B

20

C (1:2)

Detail hrdla a dříku

Uliční vpusti

Poklopy

stavební výška

CSB - Kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120 mm

označení

C

6

DN

hmotnost ØDN1

t

název výrobku:

70

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

ØDN1

hs

t

Půdorys

Půdorys Půdorys • Zákrytová deska se vstupem DN 800 a zatížení D400, kapsové stupadlo

70

Drenážní šachty

• Zákrytová deska se vstupem DN 800 a zatížením D400

250

Příslušenství - kanalizace

přímo při výrobě šachtovým stupadlem z oceli a plastovým povlakem a kapsovým stupadlem.

Sestavy

'

LS01 -CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 120


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

LS01 - TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK

Půdorys

ØDN

t

Příslušenství - kanalizace

t

LS01

LS01_01_TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK LS01 -CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 120

Řez: a-a'

200

20

ØDN1

t

ØDN

t

Studny a vsaky

LS01_01_TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK

ØDN1 C

LS01 - TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK

Drenážní šachty

70

250

hs

a-a'

B

Vyrovnávací prstence

TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK - INTEGRO - NOVINKA!

ØDN

t

Řez: a-a'

39

70

t

20

Půdorys

ØDN1

200

Poklopy

20

t

t

ØDN

t

ØDN1

t

Sestavy

39

70

20

t

Uliční vpusti

70

250

hs

a-a'

t

C CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

B

7


LS01

LS01 -CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 120 LS01_01_TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK

LS01_02_TZK-Q.1 1000x625-200 D400(B125) LS01_02_TZK-Q.1 1000x625-200 D400(B125)

Kanalizace

TZK-Q.1 1000x625/200 D400 (B125) TZK-Q.1 1000x625/200 D400 INTEGRO - NOVINKA! - TZK-Q.1 1000x625-200 D400(B125) LS01 LS01 - TZK-Q.1 1000x625-200 D400(B125) Půdorys

Půdorys Půdorys Půdorys t

t

t

ØDN ØDN ØDN

t

t

t

t

ØDN

t

Řez: a-a'

ØDN1 20

Řez: a-a' Řez: a-a'

65

ØDN1ØDN1

hs hs hs

a-a'

a-a' a-a' a-a'

ØDN ØDN

t

70

t

70

t

t

70

250

Drenážní šachty

20 200 20

Příslušenství - kanalizace

LS03_01_TBS-Q.1 1000-250-12

LS01 - TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK TZK-Q.1 1000x800/200 D400

Studny a vsaky

t

ØDN

ØDN1 ØDN1 ØDN1 C B

C (1:2) B

B

20

Control Ø

39

38

70

70 39 70 70

Poklopy

20

C

20

C

39

Vyrovnávací prstence

t

t

t

Uliční vpusti

t

70

39 t

8

38

70

Sestavy

20

Control Ø

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

t Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


LS01_03_TZK-Q.1 1000x625-375 SPK D400

LS01 -CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 120 LS01 - TZK-Q.1 1000x625-375 SPK D400

Půdorys

t

t

ØDN

Řez: a-a'

20

ØDN1

t

70

hs

a-a'

Drenážní šachty

170

ØDN

Studny a vsaky

ØDN1

TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400 TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400

Řez: a-a'

C

B

Ø800

Ø1000

330

15

170

39

95

50

70

Vyrovnávací prstence

120

20

Půdorys

20

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

TZK-Q.1 1000x625/375 SPK D400

70

50 120

Ø1000

a-a'

170

39

70

20

600 Ø800

t

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Detail

9

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS02

LS02 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm

Kanalizace

Technické údaje o výrobku: Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů a mohou být

LS02_01_TBS-Q.1 1000-250-120 SP

osazeny dodatečným elastomerovým klínovým těsněním, které se vkládá do polodrážky na dříku prvku. Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a

odvzdušnění kanalizace. Šachtové skruže mají přímo zabudovaná z oceli s plastovým poLS02 -stupadla TBS-Q.1 1000-250-120 SP

ØDN

t

• Skruž o světlosti 1000, výšce 500 a sílou stěny 120 mm. Dvě přímo zabudovaná ocelová stupadla s plastovým povlakem

Řez: a-a'

• Skruž o světlosti 1000, výšce 1000 a sílou stěny 120 mm. Čtyři přímo zabudovaná ocelová stupadla s plastovým povlakem

hs

65

Ø DN

a-a'

název výrobku:

označení

t

hmotnost

DN

stavební výška

t

1000

250

120

255

ØDN

kg/ks t

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 250, t 120 mm

TBS-Q.1 1000/250/120 SP

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 500, t 120 mm

TBS-Q.1 1000/500/120 SP

1000

500

120

510

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 1000, t 120 mm

TBS-Q.1 1000/1000/120 SP

1000

1000

120

1020

Detail hrdla a dříku C

t

Sestavy

Uliční vpusti

t

Poklopy

39

70

65

Control Ø

26

B

70

rozměry [mm]

Studny a vsaky

stupadlo s plastovým povlakem t

Drenážní šachty

Půdorys

• Skruž o světlosti 1000, výšce 250 a sílou stěny 120 mm. Jedno přímo zabudované ocelové

Vyrovnávací prstence

Systém je tvořen třemi základními prvky:

Příslušenství - kanalizace

vlakem.

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

10


LS02

LS02 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm LS02_01_TBS-Q.1 1000-250-120 SP

Kanalizace

LS02 - TBS-Q.1 1000-250-120 SP TBS-Q.1 1000/250/120 SP Půdorys ØDN

t

Řez: a-a'

Ø DN

hs

65 a-a'

Drenážní šachty

70

Příslušenství - kanalizace

t

t

ØDN

t

LS02 - TBS-Q.1 1000-500-120 SP

C

B

TBS-Q.1 1000/500/120 SP

Půdorys

26

Studny a vsaky

LS02_02_TBS-Q.1 1000-500-120 SP

ØDN

t

39

t

70

Vyrovnávací prstence

65

Control Ø

Řez: a-a' t

Ø DN

t

ØDN

Sestavy

11

hs 70

250

a-a'

Uliční vpusti

Poklopy

65

t

C

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

B

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

LS02 - TBS-Q.1 1000-1000-120 SP TBS-Q.1 1000/1000/120 SP

Řez: a-a'

Půdorys

Ø DN

t

Příslušenství - kanalizace

ØDN

Drenážní šachty 70

250

a-a'

hs

250

250

65

t

LS02

LS02_03_TBS-Q.1 1000-1000-120 SP LS02 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm

ØDN

t

Studny a vsaky

t

Poznámky

26 39

70

65

Control Ø1090

Vyrovnávací prstence

B

C

t

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

t

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

12


LS03 Kanalizace

LS03 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm INTEGRO NOVINKA! Technické údaje o výrobku: Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů a jsou již při výrobě pevně osazena v hrdle elastomerovým integrovaným těsněním. Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace. Šachtové

Příslušenství - kanalizace

skruže s integrovaným těsněním mají přímo zabudovaná stupadla z oceli s plastovým povlakem. Systém je tvořen třemi základními prvky:

1000-250-120 • Skruž o světlosti 1000, výšce 250 a sílou stěny 120 LS03_01_TBS-Q.1 mm. Jedno přímo zabudované ocelové

SP INTEGRO

stupadlo s plastovým povlakem a integrované elastomerové těsnění v hrdle • Skruž o světlosti 1000, výšce 500 a sílou stěny 120 mm. Dvě přímo zabudovaná ocelová stupadla Půdorys těsnění v hrdle. s plastovým povlakem a integrované elastomerové

• Skruž o světlosti 1000, výšce 1000 a sílou stěny 120 mm. Čtyři přímo zabudovaná ocelová stut t padla s plastovým povlakem a integrovanéØDN elastomerové těsnění v hrdle.

padla s plastovým povlakem a integrované elastomerové těsnění v hrdle.

Řez: a-a'

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 250, a-a' těsnění - NOVINKA! t 120 mm, integrované

TBS-Q.1 1000/250/120 SP INTEGRO

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 500, t 120 mm, integrované těsnění - NOVINKA!

TBS-Q.1 1000/500/120 SP INTEGRO

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 1000, t 120 mm, integrované těsnění - NOVINKA!

TBS-Q.1 1000/1000/120 SP INTEGRO

DN 1000

250

120

254

1000

500

120

509

120

1019

t

1000

1000

26

Detail spoje s integrovaným těsněním - NOVINKA! C (1:2)

Uliční vpusti

38

70

65

Control Ø

t

t

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

65

Control Ø

26

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

70

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

kg/ks

ØDN

Sestavy

13

t

hs

označení

hmotnost

stavební výška

70

název výrobku:

65

Ø DN [mm] rozměry

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

• Skruž o světlosti 1000, výšce 1000 a sílou stěny 120 mm. Čtyři přímo zabudovaná ocelová stu-

t


LS03 Kanalizace

LS03_01_TBS-Q.1 1000-250-120 SP INTEGRO TBS-Q.1 1000/250/120 SP INTEGRO - NOVINKA! Půdorys t

Řez: a-a'

hs

65

Ø DN

70

a-a'

ØDN

t

Studny a vsaky

t

LS03_02_TBS-Q.1 1000-500-120 SP INTEGRO C (1:2)

Příslušenství - kanalizace

ØDN

Drenážní šachty

t

TBS-Q.1 1000/500/120 SP INTEGRO - NOVINKA!

t Řez: a-a'

70

65

Control Ø

65

38

Ø DN t

t

65

t

Sestavy

38

70

Control Ø

ØDN 26

t

Uliční vpusti

70

250

a-a'

hs

t

Poklopy

ØDN

26

t

Vyrovnávací prstence

Půdorys

t

DETAIL B (1:2) C (1:2)

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

14

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

6

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS03 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm INTEGRO NOVINKA!


LS03

LS03 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 120 mm INTEGRO NOVINKA!

Kanalizace

LS03_03_TBS-Q.1 1000-1000-120 SP INTEGRO TBS-Q.1 1000/1000/120 SP INTEGRO - NOVINKA! Půdorys t

ØDN

Řez: a-a'

t

ØDN

Poznámky

t

DETAIL B (1:2)

26

Vyrovnávací prstence

C (1:2)

Control Ø1090

38

70

65

Studny a vsaky

t

t

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

t

15

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

70

250

Drenážní šachty

250

a-a'

hs

250

65

Příslušenství - kanalizace

Ø DN


LS04 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DNŘez:1000, t 150 mm a-a' Půdorys

t

ØDN

t ØDN 65

Kanalizace

Technické údaje o výrobku: Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů a mohou být osazeny dodatečným elastomerovým klínovým těsněním, které se vkládá do polodrážky na dříku

250

prvku. Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace. Šachtové skruže mají stupadla z oceli s plastovým povlakem zabudované

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

250

Příslušenství - kanalizace

do hmoždinek. Systém je tvořen třemi základními prvky: • Skruž o světlosti 1000, výšce 250 a sílou stěny 150 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým

250

povlakem zabudované do hmoždinek. • Skruž o světlosti 1000, výšce 500 a sílou stěny 150 mm. Dvě ocelová stupadla s plastovým povlakem zabudovaná do hmoždinek. • Skruž o světlosti 1000, výšce 1000 a sílou stěny 150 mm. Čtyři ocelová stupadla s plastovým

ØDN

t

rozměry [mm] označení

DN

stavební výška

t

kg/ks

TBS-Q.1 1000/250/150 SP

1000

250

150

324

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 500, t 150 mm

TBS-Q.1 1000/500/150 SP

1000

500

150

648

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 1000, t 150 mm

TBS-Q.1 1000/1000/150 SP

1000

1000

150

1296

Detail hrdla a dříku

DETAIL B (1:2)

70

65

Control Ø

26

DETAIL C (1:2)

Vyrovnávací prstence

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 250, t 150 mm

Poklopy

název výrobku:

hmotnost

Studny a vsaky

t

Drenážní šachty

povlakem zabudovaná do hmoždinek.

t

Sestavy

t

Uliční vpusti

39

a-a'

LS04

LS04_03_TBS-Q.1 1000-1000-150 SP

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

16


LS04

LS04 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm

Kanalizace

LS04_01_TBS-Q.1 1000-250-150 SP TBS-Q.1 1000/250/150 SP Půdorys ØDN

t

Příslušenství - kanalizace

t

Řez: a-a'

hs

65

Ø DN

70

a-a'

Studny a vsaky

Drenážní šachty

t

ØDN

t

LS04_02_TBS-Q.1 1000-500-150 SP TBS-Q.1 1000/500/150 SP

Vyrovnávací prstence

Půdorys t

ØDN

t Řez: a-a' Ø DN

DETAIL C (1:2)

hs

250

Control Ø1090

t

t

ØDN

Sestavy

t

17

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

70

Uliční vpusti

39

70

65

a-a'

26

Poklopy

65

DETAIL B (1:2)

t


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS04

LS04 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm

Kanalizace

LS04_03_TBS-Q.1 1000-1000-150 SP TBS-Q.1 1000/1000/150 SP Půdorys Řez: a-a' ØDN

t

ØDN

t

Drenážní šachty Studny a vsaky

t

70

250

a-a'

hs

250

250

65

Příslušenství - kanalizace

ØDN

DETAIL B (1:2)

t

Sestavy

t

Uliční vpusti

39

70

65

Control Ø

26

DETAIL C (1:2)

Vyrovnávací prstence

Poznámky

Poklopy

t

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

18


LS05 Kanalizace

LS05 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 120 Technické údaje o výrobku:

LS05_03_TBS-Q.1 1000-1000-150 SP OC 120(180;360)

Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů a mohou být osazeny dodatečným elastomerovým klínovým těsněním, které se vkládá do polodrážky na dříku prvku. Jedná se o stavební dílcePůdorys vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a

Řez: a-a'

do hmoždinek. do těla dílce zabudovanou t Šachtové skruže mají ØDN t čedičovou výstelku v rozsahu 120° po celé výšce stěny.

Ø DN

Systém je tvořen třemi základními prvky: 65

• Skruž o světlosti 1000, výšce 250 a sílou stěny 150 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinek a čedičový obklad v rozsahu 120° po celé výšce stěny. • Skruž o světlosti 1000, výšce 500 a sílou stěny 150 mm. Dvě ocelová stupadla s plastovým

250

Příslušenství - kanalizace

odvzdušnění kanalizace. Šachtové skruže mají stupadla z oceli s plastovým povlakem zabudované

rozměry [mm]

1000 ØDN250

150

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 500, t 150 mm, OC 120

TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 120

1000

500

150

648

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 1000, t 150 mm, OC 120

TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 120

1000

1000

150

1296

Schéma provedení čedičové výstelky

150

39

ØDN

120° 180° 360°

65

26

Control Ø

t

SCHÉMATICKÉ PROVEDENÍ ÈEDIÈOVÉ VÝSTELKY

Detail hrdla a dříku

Poklopy Uliční vpusti

kg/ks

TBS-Q.1 1000/250/150 SP tOC 120

TAIL C (1:2)

Sestavy

t

VTOK

t

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

150

324

70

DN

hmotnost

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 250, t 150 mm, OC 120

70

Studny a vsaky Vyrovnávací prstence

označení

stavební výška

t

19

hs

plastovým povlakem a integrované elastomerové těsnění v hrdle.

název výrobku:

DETAIL B (1:2)

250

povlakem zabudovaná do hmoždinek a čedičový obklad v rozsahu 120° po celé výšce stěny s

250

Drenážní šachty

povlakem zabudovaná do hmoždinek a čedičový obklad v rozsahu 120° po celé výšce stěny. • Skruž a-a' o světlosti 1000, výšce 1000 a sílou stěny 150 mm. Čtyři ocelová stupadla s plastovým


Technické údaje o výrobku:

Kanalizace

LS05_03_TBS-Q.1 1000-1000-150 SP OC 120(180;360)

LS06

LS06 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 180

Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů a mohou být osazeny dodatečným elastomerovým klínovým těsněním, které se vkládá do polodrážky na dříku Půdorys

prvku. Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace. Šachtové skruže mají stupadla z oceli s plastovým povlakem zabudované t

ØDN

Řez: a-a'

t

po celé výšce stěny.

Příslušenství - kanalizace

do hmoždinek. Šachtové skruže mají do těla dílce zabudovanou čedičovou výstelku v rozsahu 180° Ø DN 65

Systém je tvořen třemi základními prvky:

• Skruž o světlosti 1000, výšce 250 a sílou stěny 150 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým 250

povlakem zabudované do hmoždinek a čedičový obklad v rozsahu 180° po celé výšce stěny. • Skruž o světlosti 1000, výšce 500 a sílou stěny 150 mm. Dvě ocelová stupadla s plastovým

250

povlakem zabudovaná do hmoždinek a čedičový obklad v rozsahu 180° po celé výšce stěny.

rozměry [mm] DN

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 250, t 150 mm, OC 180

TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 180

1000

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 500, t 150 mm, OC 180

TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 180

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 1000, t 150 mm, OC 180

TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 180

t

stavební výška ØDN

t

kg/ks t

250

150

324

1000

500

150

648

1000

1000

150

1296

Studny a vsaky

označení

70

název výrobku:

hmotnost

Drenážní šachty

250

a-a'

hs

povlakem zabudovaná do hmoždinek a čedičový obklad v rozsahu 180° po celé výšce stěny. • Skruž o světlosti 1000, výšce 1000 a sílou stěny 150 mm. Čtyři ocelová stupadla s plastovým

Schéma provedení čedičové výstelky

39

70

150

ØDN

150

120° 180° 360°

t

Poklopy

Detail hrdla a dříku

Vyrovnávací prstence

SCHÉMATICKÉ PROVEDENÍ ÈEDIÈOVÉ VÝSTELKY DETAIL B (1:2)

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

VTOK

t

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

Sestavy

65

26

Control Ø

Uliční vpusti

TAIL C (1:2)

20


LS07 Kanalizace

LS07 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 360 Technické údaje o výrobku:

LS05_03_TBS-Q.1 1000-1000-150 SP OC 120(180;360)

Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů a mohou být osazeny dodatečným elastomerovým klínovým těsněním, které se vkládá do polodrážky na dříku Půdorys

prvku. Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a t

ØDN

Řez: a-a'

t

do hmoždinek. Šachtové skruže mají do těla dílce zabudovanou čedičovou výstelku v rozsahu 360° po celé výšce stěny.

Ø DN

Systém je tvořen třemi základními prvky:

65

• Skruž o světlosti 1000, výšce 250 a sílou stěny 150 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinky a čedičový obklad v rozsahu 360° po celé výšce stěny.

250

Příslušenství - kanalizace

odvzdušnění kanalizace. Šachtové skruže mají stupadla z oceli s plastovým povlakem zabudovaná

• Skruž o světlosti 1000, výšce 500 a sílou stěny 150 mm. Dvě ocelová stupadla s plastovým

rozměry [mm] označení

DN t

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 250, t 150 mm, OC 360

TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 360

1000

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 500, t 150 mm, OC 360

TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 360

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 1000, t 150 mm, OC 360

TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 360

stavební výška ØDN

hmotnost

t

kg/ks t

250

150

1000

500

150

648

1000

1000

150

1296

Vyrovnávací prstence

SCHÉMATICKÉ PROVEDENÍ ÈEDIÈOVÉ VÝSTELKY

Detail hrdla a dříku

Schéma provedení čedičové výstelky 150

Poklopy

39

70

DETAIL B (1:2)

ØDN

120° 180° 360°

t

Sestavy

21

65

26

Uliční vpusti

TAIL C (1:2)

Control Ø

VTOK

t

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

70

název výrobku:

Studny a vsaky

250

povlakem zabudovaná do hmoždinek a čedičový obklad v rozsahu 360° po celé výšce stěny. 250

Drenážní šachty

a-a'

hs

povlakem zabudovaná do hmoždinek a čedičový obklad v rozsahu 360° po celé výšce stěny. • Skruž o světlosti 1000, výšce 1000 a sílou stěny 150 mm. Čtyři ocelová stupadla s plastovým

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

150

324


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

LS05_01_TBS-Q.1 1000-250-150 SP OC 120(180;360) TBS-Q.1 1000/250/150 SP OC 120, 180, 360

Půdorys ØDN

t

Příslušenství - kanalizace

t

LS07

LS05, LS06, LS07 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 120, 180, 360

Řez: a-a'

t

70

a-a'

t

Studny a vsaky

ØDN

Drenážní šachty

hs

65

Ø DN

LS05_02_TBS-Q.1 1000-500-150 SP180, OC TBS-Q.1 1000/500/150 SP OC 120, 360120(180;360) DETAIL B (1:2)

65

150

Řez: a-a'

Ø DN

150

65

Ø DN

120Ā

t

360Ā

hs

250

180Ā

a-a'

70

DETAIL C (1:2) ØDN

70

t

39

VTOK

DETAIL B (1:2) CS-BETON s.r.o.

Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

t

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

t

Poklopy

SCHÉMATICKÉ PROVEDENÍ ÈEDIÈOVÉ VÝSTELKY

Control Ø1090

Uliční vpusti

t

Sestavy

ØDN

26

t

Vyrovnávací prstence

Půdorys

22


LS07

LS05, LS06, LS07 CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 150 mm, OC 120, 180, 360

LS05_03_TBS-Q.1 1000-1000-150 SP OC 120(180;360)

Ø a-a' DN Řez:

t

Ø DN

a-a'

Studny a vsaky

t

t

ØDN

t

SCHÉMATICKÉ PROVEDENÍ ÈEDIÈOVÉ VÝSTELKY

Detail hrdla a dříku

Schéma provedení čedičové výstelky

SCHÉMATICKÉ PROVEDENÍ ÈEDIÈOVÉ VÝSTELKY

Vyrovnávací prstence

DETAIL B (1:2)

ØDN

70

t

AIL B (1:2) 150

70 39

Sestavy

120° 180° 120°

360° 180°

26

t

65

Control Ø

65

Control Ø

VTOK VTOK

t

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

150 150

360°

t

23

ØDN

26

Uliční vpusti

39

Poklopy

t

TAIL C (1:2) C (1:2)

ØDN

70

150

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

70

250

Drenážní šachty

250

a-a'

hs

250

250

65

65

ØDN

hs

t

Řez: a-a'

t

250

Půdorys ØDN

t

Příslušenství - kanalizace

TBS-Q.1 1000/1000/150 SP OC 120, 180, 360

250

Kanalizace

LS05_03_TBS-Q.1 1000-1000-150 SP OC 120(180;360) Půdorys


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS08

LS08 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE A DESKA - DN 1200, t 150 mm

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

Příslušenství - kanalizace

Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů a mohou být osazeny dodatečným elastomerovým klínovým těsněním, které se vkládá do polodrážky na dříku prvku. Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace. Šachtové skruže mají stupadla z oceli s plastovým povlakem zabudovaná do hmoždinek. Přechodová deska je stavební dílec, ve kterém přechází světlost 1200 na 1000 mm a LS08_01_TBS-Q.1 1200-250-150 SP následuje klasický kanalizační program o DN 1000 a síle stěny 120mm. Systém je tvořen čtyřmi základními prvky: Půdorys • Skruž o světlosti 1200, výšce 250 a sílou stěny 150 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinek. • Skruž o světlosti 1200, výšce 500 a sílou stupadla s plastovým t ØDNstěny 150 mm. Dvě ocelová t povlakem zabudovaná do hmoždinek. • Skruž o světlosti 1200, výšce 1000 a sílou stěny 150 mm. Čtyři ocelová stupadla s plastovým povlakem zabudovaná do hmoždinek. • Přechodová deska s vertikální změnou světlosti z DN 1200 na 1000mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinek. • Přechodová deska s vertikální změnou světlosti z DN 1500 na 1000mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinek. • Opravy Praha - čtvercová nebo obdélníková přechodová deska vyráběná na zakázku o rozměru 1500-2000 x 1500-2000 s napojením na šachtový program TBS-Q.1. Zakázková výroba se změa-a' nou vnějších rozměrů po 100 mm a to buď jednotlivě nebo v obou směrech.

DN

stavební výška

t

kg/ks

TBS-Q.1 1200/250/150 SP

1200

250

150

384

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1200, v 500, t 150 mm

TBS-Q.1 1200/500/150 SP

1200

500

150

790

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1200, v 1000, t 150 mm

TBS-Q.1 1200/1000/150 SP

1200

1000

150

1596

CSB - Přechodová deska 1200/1000, třída zatížení D400

TZK-Q.1 1200x1000/250 D400

1200/1000

250

150

370

CSB - Přechodová deska 1500/1000, třída zatížení D400

TZK-Q.1 1500x1000/250 D400

1500/1000

250

330

1150

CSB - Atypická přechodová deska, třída zatížení D400

TZK-Q.1 1500x1500x1000/250 D400

1500/1500

250

250

889

CSB - Atypická přechodová deska, třída zatížení D400

TZK-Q.1 2000x2000x1000/250 D400

2000/2000

250

250

1939

Poklopy

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1200, v 250, t 150 mm

DETAIL B (1:2)

DETAIL C (1:2)

t

t CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

Sestavy

39

70

65

26

Detail hrdla a dříku

Control Ø

Studny a vsaky

označení

Uliční vpusti

název výrobku:

hmotnost t

Vyrovnávací prstence

rozměry [mm] ØDN

t

70

hs

65

ØDN

Drenážní šachty

Řez: a-a'

24


LS08

LS08 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE A DESKA - DN 1200, t 150 mm

Kanalizace

LS08_01_TBS-Q.1 1200-250-150 SP TBS-Q.1 1200/250/150 SP Půdorys ØDN

t

Příslušenství - kanalizace

t

Řez: a-a'

t

ØDN

70

a-a'

Studny a vsaky

Drenážní šachty

hs

65

ØDN

t

LS08_02_TBS-Q.1 1200-500-150 SP TBS-Q.1 1200/500/150 SP

Vyrovnávací prstence

Půdorys t

ØDN

t

DETAIL B (1:2) Řez: a-a'

DETAIL C (1:2)

70

a-a'

hs

65

250

26

Control Ø

70 t

t

t

ØDN

Sestavy

Uliční vpusti

39

Poklopy

65

ØDN

25

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS08

LS08 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE A DESKA - DN 1200, t 150 mm

ØDN

Řez: a-a'

t

70

250

a-a'

hs

250

250

65

Ø DN

ØDN

t

Studny a vsaky

t

TZK-Q.1 1200x1000/250 D400 LS08_04_TZK-Q.1 1200x1000-200 D400 TZK-Q.1 1500x1000/250 D400

t

ØDN

Vyrovnávací prstence

Půdorys

t

DETAIL B (1:2)

DETAIL C (1:2) Řez: a-a'

hs

70

65

Control Ø1090

65

26

Ø DN

t

ØDN

t

Uliční vpusti

t

Sestavy

t

70

39

a-a'

Poklopy

t

Drenážní šachty

TBS-Q.1 1200/1000/150 SP Půdorys

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

LS08_03_TBS-Q.1 1200-1000-150 SP

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

26


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS08 - CSB - KANALIZAČNÍ SKRUŽE A DESKA - DN 1200, t 150 mm

TZK-Q.1 1500x1500x1000/250 D400 až TZK-Q.1 2000x2000x1000/250 D400

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Možná zakázková výroba se změnou vnejších rozměrů po 100 mm. Od 1500 do 2000 mm a to buď jednotlivě nebo v obou směrech.

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

TZK-Q.1 1500x1000/250 D400

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

27


LS09

LS09 - CSB - KOMPAKTNÍ JEDNOLITÁ ŠACHTOVÁ DNA - CAPITAN

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

28

Šachtové dno je stavební dílec opatřený profilovaným dnem – kynetou, vstupy nebo šachtovými vložkami pro napojení na potrubí. Stavební dílec je vyráběn jako monolitický – kompaktní jednolitý prvek. V základním provedení je kyneta o výšce 1/2 dn výtoku a lze dodat také o výšce 1/1 dn výtoku. V základních sestavách je počítáno s maximálním nakloněním vstupu 10% od horizontální osy. V případě požadavku na vyšší naklonění jsou produkována šachtová dna s větší sílou stěny. Kyneta je standardně betonová a je možno ji dodat s čedičovou nebo celoplastovou výstelkou. Do dna je možno na přání zákazníka zabudovat stavítko. Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem je zabudované do hmoždinek. Systém je tvořen šesti základními prvky: • Šachtové dno CAPITAN o DN výtoku 250, světlosti 1000, stavební výšce 500 a sílou stěny 150 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinek. • Šachtové dno CAPITAN o DN výtoku 300, světlosti 1000, stavební výšce 600 a sílou stěny 150 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinek. • Šachtové dno CAPITAN o DN výtoku 400, světlosti 1000, stavební výšce 800 a sílou stěny 170 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinek. • Šachtové dno CAPITAN o DN výtoku 500, světlosti 1000, stavební výšce 1000 a sílou stěny 225 mm. Jedno ocelové stupadlo s plastovým povlakem zabudované do hmoždinek. • Šachtové dno CAPITAN o DN výtoku 600, světlosti 1000, stavební výšce 1000 a sílou stěny 225 mm. Dvě ocelová stupadla s plastovým povlakem zabudovaná do hmoždinek. • Šachtové dno CAPITAN o DN výtoku 800, světlosti 1200, stavební výšce 1200 a sílou stěny 250 mm. Dvě ocelová stupadla s plastovým povlakem zabudovaná do hmoždinek. • Šachtové dno CAPITAN o DN výtoku 1000, světlosti 1500, stavební výšce 1500 a sílou stěny 330 mm. Tři ocelová stupadla s plastovým povlakem zabudovaná do hmoždinek. • Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci DN 1000/1700 rozměry [mm] název výrobku: CSB – Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci DN 1000/1700 CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 250 mm, v 500, t 150 mm CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 300 mm, v 600, t 150 mm CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 400 mm, v 800, t 170 mm CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 500 mm, v 1000, t 225 mm CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 600 mm, v 1000, t 225 mm CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1200, výtok 800 mm, v 1200, t 250 mm CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1500, výtok 1000 mm, v 1500, t 330 mm CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 250 mm, v 500, t 150 mm, 1/1 CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 300 mm, v 600, t 150 mm, 1/1 CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 400 mm, v 800, t 170 mm, 1/1 CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 500 mm, v 1000, t 225 mm, 1/1 CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1000, výtok 600 mm, v 1000, t 225 mm, 1/1 CSB - Šachtové dno CAPITAN DN 1200, výtok 800 mm, v 1200, t 250 mm, 1/1 Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

stavební výška

t

kg/ks

-

1700

155

2798

1000

250

500

150

1270

TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600

1000

300

600

150

1405

TBZ-Q.1 CAPITAN 400/800

1000

400

800

170

1830

TBZ-Q.1 CAPITAN 500/1000

1000

500

1000

225

2695

TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000

1000

600

1000

225

2595

TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200

1200

800

1200

250

4125

TBZ-Q.1 CAPITAN 1000/1500

1500

1000

1500

330

7900

1000

250

500

150

1430

1000

300

600

150

1580

1000

400

800

170

2020

1000

500

1000

225

2870

1000

600

1000

225

3230

1200

800

1200

250

4575

označení

DN

TBZ-Q.1 CS 1000/1700

1000

TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500

TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 kyneta 1/1 TBZ-Q.1 CAPITAN 300/600 kyneta 1/1 TBZ-Q.1 CAPITAN 400/800 kyneta 1/1 TBZ-Q.1 CAPITAN 500/1000 kyneta 1/1 TBZ-Q.1 CAPITAN 600/1000 kyneta 1/1 TBZ-Q.1 CAPITAN 800/1200 kyneta 1/1 Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

DN výtoku

hmotnost

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


Kanalizace

LS09_01_KOMPAKTNÍ JEDNOLITÉ ŠACHTOVÉ DNO- CAPITAN TBZ-Q.1 KOMPAKTNÍ JEDNOLITÉ ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 LS09_01_KOMPAKTNÍ JEDNOLITÉ ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 Půdorys

t

hs

ødn

1:20

1/1 dn

1:20

1/2 dnmin 150

h1

min 150

ØDN

26

stupadlo

65

ødn hs

65

26

t

stupadlo

nástupnice 1/1 dn

stupadlo žlab

nástupnice 1/2 dn

t t

Studny a vsaky

Řez: a-a'

t

Control Ø

1/2 dn

1:20

1/1 dn h1 M16 kotva RD16/RD24 M16 kotva RD16/RD24

hs

1:20

hs hs

a-a'

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

t

ødn

M16 kotva RD 16

Control Ø

t

ØDN

M16 kotva RD 16

h1

Uliční vpusti

kyneta

Zakázkový list naleznete na webových stránkách společnosti v sekci kanalizace.

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

Sestavy

a-a'

Příslušenství - kanalizace

Řez: a-a' ØDN

t

Drenážní šachty

tM16 kotva RD16/RD24 M16 kotva RD16/RD24

Vyrovnávací prstence

ØDN

Řez: a-a'

hs

t

t

Poklopy

Půdorys ØDN

t

LS09

LS09 - CSB - KOMPAKTNÍ JEDNOLITÁ ŠACHTOVÁ DNA - CAPITAN

29


CSB – Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci DN 1000/1700 Prostupy a výšku šachty lze dle požadavku upravit.

Vyrovnávací prstence

150

700

Studny a vsaky

Ø150

1700

2275

400

Drenážní šachty

Ø90

200

Příslušenství - kanalizace

80

Kanalizace

LS09

LS09 - CSB - KOMPAKTNÍ JEDNOLITÁ ŠACHTOVÁ DNA - CAPITAN

Ø1000

150

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

150

30

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kapsové stupadlo 200 180

T = ø25

P = 162 150

200

330

L = 295 H = 35

422

927

794

R 500

Čedičový segment L = 250, s = 30, R 500 = 30°; 36°; 45°

852

Stavítko např. DN 300

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Stupadlo

31

250

422 562

100

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

30

1

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


Sestavy

° 50

1 0°

20°

30°

40 °

° 60

8°°

80°

9°°

9 0°

10° °

10 0°

110°

1 20 °

13 0°

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm

vtok vtok

výtok

22 0°

výtok 0°

www.csbeton.cz

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

měřítko 1:20 (1cm = 20cm) 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm 240 cm 260 cm 280 cm 300 cm 320 cm 340 cm

0° 36 0° ° 35 340

70°

290°

300 °

31

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

270° 28 0°

7°°

80 cm

2 10 °

0° ° 26 25 0

70 cm

1°° 0°

60 cm

12°° 200 °

° 3 30

° 11° 19 0°

170° 180°

32

výtok

24

50 cm

4°°

10 cm 20 cm 30 cm 40 cm měřítko 1:10 (1cm = 10cm)

23

3°°

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

0° 160°

6°°

vtok

5°°

14

° 15 0

2°°

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

ÚHLOMĚR

32


LS10_02_TZK-Q.2 800x625-200 D400 (B125)

LS10

Půdorys

LS10t - CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800, t 90 ØDN t M16 kotva RD 16

LS10 - TZK-Q.2 800x625-200 D400 (B125)

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

Řez: a-a'

Kónusy a zákrytové desky jsou stavební dílce, které tvoří horní zakončení šachty a zmenšují ji na velikost vstupního otvoru. Na tento stavební dílec se kladou vyrovnávací prstence nebo přímo poklopy.

20

ØDN1

Jedná se o stavební dílce revizních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušPůdorys

nění kanalizace bez přístupu obsluhy. Kónusy mohou být osazeny ocelovými stupadly s plastovým

a-a'

t

hs

ØDN

t

Systém je tvořen čtyřmi základními prvky:

M16 kotva RD 16

• bez stupadel

ØDN

t

• Kónus – přechodová skruž DN 800/625

t

Řez: a-a'

• s dvěma ocelovými stupadly s plastovým povlakem zabudovanými do hmoždinek • Zákrytová deska s vstupem DN 800/625 a zatížením D400

M16 kotva RD 16

• Zákrytová deska s vstupem DN 800/625 a zatížením C250

20

ØDN1

• Zákrytová deska půlená se zatížením ØDN1 A15

a-a'

hs

Drenážní šachty

30

Příslušenství - kanalizace

povlakem zabudovanými do hmoždinek.

6 kotva RD 16

označení

ØDN1

30

rozměry [mm]

M16 kotva RD 16 název výrobku:

t

počet

hmotnost

ØDN

t

DN

stavební výška

t

ks/ paleta

kg/ks

CSB - Kónus 800/625, t 90 mm

TBR-Q.2 800x625/600/90

800/625

600

90

-

378

CSB - Kónus 800/625 se stupadly, t 90 mm

TBR-Q.2 800x625/600/90 SP

800/625

600

90

-

380

CSB - Zákrytová deska 800/625, třída zatížení D400

TZK-Q.2 800x625/200 D400

800/625

200

90

-

226

CSB - Zákrytová deska 800/625, třída zatížení B125

TZK-Q.2 800x625/100 B125

800/625

100

90

-

113

CSB - Zákrytová deska 800/625, třída zatížení A15 půlená

TZK-Q.2 800/100 A15 půlená

800/980

100

90

3

192

20

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

tva RD 16

Poklopy

30

Detail hrdla a dříku t

Sestavy

30

20

Uliční vpusti

t

33

t t Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


hs 30

LS10

250

LS10 - CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DNt 800, t 90 ØDN t ØDN1

Kanalizace

LS10 - TBR-Q.2 TBR-Q.2800x625/600/90 800x625/600/90 Půdorys

ØDN

Řez: a-a'

t

ØDN1

t

ØDN1

ØDN

t

Drenážní šachty

t

LS10_01_TBR-Q.2 800x625-600-90 SP

30

250

hs

a-a'

Příslušenství - kanalizace

t

C (1:2)

TBR-Q.2 800x625/600/90 SP Řez: a-a' ØDN1

t

t

250

hs

a-a'

ØDN

t

30

t ØDN1

Uliční vpusti

LS10 - TBR-Q.2 800x625/600/90 Půdorys

ØDN

Řez: a-a'

t

ØDN1

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Sestavy

t

Vyrovnávací prstence

t 30

ØDN

Poklopy

Půdorys

t

Studny a vsaky

LS10 - TBR-Q.2 800x625/600/90 SP

t

34

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

hs

a-a'

0

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

a-a'


LS10

LS10_02_TZK-Q.2 800x625-200 D400 (B125)

LS10 - CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 800, t 90 LS10 - TZK-Q.2 800x625-200 D400 (B125)

Kanalizace

TZK-Q.2 800x625/200 D400 (B125)

Půdorys

Příslušenství - kanalizace

t

ØDN

t M16 kotva RD 16 Řez: a-a'

20

ØDN1

hs

M16 kotva RD 16 t

LS01_01_TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK

ØDN

30

Drenážní šachty

a-a' t

M16 kotva RD 16 ØDN1

Studny a vsaky

TZK-Q.2 800/100 A15

Půdorys

TZK-Q.2 800/100 A15

Vyrovnávací prstence

ØDN

M16 kotva RD 16

Řez: a-a'

980 ØDN

30

Kapsa pro vložení montážní páky Na vyžádání otvor DN 150 nebo 200 mm

M16 kotva RD 16

t

t

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

20

100

a-a'

35

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Technické údaje o výrobku:

Kanalizace

TBS-Q.2 800/250/90

LS11

LS11 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 800, t 90 mm

Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů. Jedná se o stavební dílce revizních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace

LS01 - TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPK

bez přístupu obsluhy. Šachtové skruže mají přímo zabudované hmoždinky a jsou dodávány bez

stupadel a i se stupadly. Stupadla jsou ocelová s plastovým povlakem. Dřík dílců je ve spodní části

Půdorys prvky: Systém je tvořen šesti základními

• Skruž o světlosti 800, výšce 250 a sílou stěny 90 mm, bez stupadla. • Skruž ot světlosti 800, výšce 500 a sílou stěny 90t mm, bez stupadel. ØDN

• Skruž o světlosti 800, výšce 1000 a sílou stěny 90 mm, bez stupadel.

• Skruž o světlosti 800, výšce 500 a sílou stěny 90 mm, dvě ocelová stupadla s plastovým povlakem zabudovaná do hmoždinek.

Řez: a-a'

Ø DN

povlakem zabudovaná do hmoždinek. a-a' rozměry [mm] označení

90

500

90

2

290

800

1000

90

1

580

800

250

90

4

147

C800(1:2) 500

90

2

294

90

1

588

CSB - Skruž šachtová bez stupadel DN 800, v 250, t 90 mm

TBS-Q.2 800/250/90

CSB - Skruž šachtová bez stupadel DN 800, v 500, t 90 mm

TBS-Q.2 800/500/90

800

CSB - Skruž šachtová bez stupadel DN 800, v 1000, t 90 mm

TBS-Q.2 800/1000/90

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 800, v 250, t 90 mm

TBS-Q.2 800/250/90 SP

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 800, v 500, t 90 mm

TBS-Q.2 800/500/90 SP

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 800, v 1000, t 90 mm

TBS-Q.2 800/1000/90 SP

B (1:2)

hmotnost

ks/ paleta t 4

DN t

počet

800

800

1000

t

145

30

Uliční vpusti

30

Poklopy

Detail hrdla a dříku

kg/ks

30

název výrobku:

stavební výška ØDN 250

hs

30

• Skruž o světlosti 800, výšce 1000 a sílou stěny 90 mm, čtyři ocelová stupadla s plastovým

Studny a vsaky

povlakem zabudované do hmoždinek.

Vyrovnávací prstence

• Skruž o světlosti 800, výšce 250 a sílou stěny 90 mm, jedno ocelové stupadlo s plastovým

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

skruže a umožňuje vtok balastních vod do vnitřní části šachty.

t

Sestavy

t

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

36


LS11

LS11 - CSB - STUDNIČNÍ DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 800, t 90 mm TBS-Q.2A800/250/90

TBS-Q.2 800/250/90

Kanalizace

LS01LS01 - TBR-Q.1 1000x625-600-120 SPKSPK - TBR-Q.1 1000x625-600-120 TBS-Q.2 800/250/90 Půdorys Půdorys

ØDN ØDN

t

t

t Řez: a-a' Řez: a-a'

Studny a vsaky

TBS-Q.2 800/500/90 TBS-Q.2 800/500/90 LS11_02_TBS-Q.2 800-500-90 LS11_02_TBS-Q.2 800-500-90

B (1:2) B (1:2)

C (1:2) C (1:2)

TBS-Q.2 800/500/90

Půdorys

Půdorys

Vyrovnávací prstence

t t

ØDN ØDN

t

Řez: a-a'

t

Řez: a-a'

ØDN

Uliční vpusti

t

ØDN

B (1:2) B (1:2)

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

t

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

ØDN

t

C (1:2) C (1:2)

t

t

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

hs 30

250

30

30

Poklopy

t t

Sestavy

30

30

a-a'

hs 250

30

30

ØDN

a-a'

37

t

hs

t

30

ØDN ØDN

t

hs t

30

a-a'

30

a-a'

30

30

Ø DNØ DN

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

t


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

LS11_03_TBS-Q.2 800-1000-90 TBS-Q.2 800/1000/90

Půdorys

t

Studny a vsaky

ØDN

LS11_04_TBS-Q.2 800-250-90 SP TBS-Q.2 800/250/90 SP Půdorys

B (1:2)

ØDN

Vyrovnávací prstence

t

C (1:2) t Řez: a-a'

30

30

ØDN

ØDN

t

Sestavy

Uliční vpusti

t

30

30

hs

a-a'

Poklopy

t

Drenážní šachty

hs 30

250

250

a-a'

Příslušenství - kanalizace

ØDN

t

250

ØDN

Řez: a-a'

30

t

LS11

LS11 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 800, t 90 mm

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

B (1:2)

C (1:2)

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

38


LS11_05_TBS-Q.2 800-500-90 SP TBS-Q.2 800/500/90 SP

Kanalizace

LS11

LS11 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 800, t 90 mm

t

ØDN

t

Řez: a-a'

Studny a vsaky

t

ØDN

t

LS11_06_TBS-Q.2 800-1000-90 SP TBS-Q.2 800/1000/90 SP Půdorys

Řez: a-a'

Vyrovnávací prstence

B (1:2) ØDN

C (1:2) t

Ø DN

250 ØDN

Sestavy

t

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

B (1:2)

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality,

Ckterý (1:2)udělil TZÚS PRAHA

pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

30

Uliční vpusti

250

30

Poklopy

hs

250

30

30

t

a-a'

39

30

250

a-a'

hs

30

Ø DN

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Půdorys


Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

LS12_01_CSB TBZ-Q.2 800-1000 - kynety TBZ-Q.2 800-500) Šachtové dno pro- drenážní šachty je stavební (CSB dílec bez s prostým dnem, na kterém jsou na

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS12

LS12 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA - DN 800, t 90 mm

přání zákazníka vytvořeny otvory rozličných světlostí. Jedná se o stavební dílce revizních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace bez přístupu obsluhy. Dno není Půdorys dno drenážní šachty o výšce 1000 odpovídají požadavkům TKP Šachtové ŘSD Řez: a-a'a souvisejících vý-

kresů. ØDN

t

• Šachtové dno o světlosti 800, stavební výšce 900 se sílou stěny 90 mm, bez stupadel a kynety. • Šachtové dno o světlosti 800, stavební výšce 400 se sílou stěny 90 mm, bez stupadel a kynety.

Drenážní šachty

vtok

dn2

dn1

hs

ødn2

vtok

t

název výrobku:

ØDN

100

výtok

t

označení

rozměry [mm]

hmotnost

DN

stavební výška

t

kg/ks

CSB - Šachtové dno DN 800, v 400, t 90 mm

CSB - TBZ-Q.2 800/400

800

400

90

408

CSB - Šachtové dno DN 800, v 900, t 90 mm

CSB - TBZ-Q.2 800/900

800

900

90

698

Ukázka prvku - těsnící manžeta pro PVC hladké DN 150

Uliční vpusti

Poklopy

30

Detail hrdla

Studny a vsaky

t

t

Vyrovnávací prstence

ØDN

Systém je tvořen dvěma základními prvky:

Příslušenství - kanalizace

osazeno stupadly, ale jsou zabudovány hmoždinky pro dodatečnou možnost zabudování stupadel.

t

Sestavy

Zakázkový list naleznete na webových stránkách společnosti v sekci kanalizace.

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

40


LS12

LS12 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA - DN 800, t 90 mm

CSB - TBZ-Q.2 800/900 (CSB - TBZ-Q.2 800/400) Půdorys t

t

ØDN

t

t

ØDN

t

hs

Poznámky

Poklopy

30

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky Sestavy

Uliční vpusti

t

41

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

100

Drenážní šachty

dn2

dn1

a-a'

ØDN

Řez: a-a'

ødn2

t

ødn1

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

LS12_01_CSB - TBZ-Q.2 800-1000 (CSB - TBZ-Q.2 800-500)


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS13_02_TZK-Q.2 1000x625-200 D400 (B125)

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

LS13

LS13 - CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 90

Kónusy a zákrytové desky jsou stavební dílce, které tvoří horní zakončení přechodové skruže a zmenšují ji na velikost vstupního otvoru. Na tento stavební dílec se kladou vyrovnávací prstence Půdorys nebo přímo poklopy. Jedná se o stavební dílce revizních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě,

provětrání a odvzdušnění kanalizace bez přístupu obsluhy. Kónusy jsou osazeny ocelovými stupadly

Řez: a-a' ØDN1

• dvěma ocelovými stupadly s plastovým povlakem zabudovanými do hmoždinek

hs

• Zákrytová deska se vstupem DN 1000/625 a zatížením D400 • Zákrytová deska se vstupem DN 1000/625 a zatížením C250 a-a'

• Zákrytová deska půlená se zatížením A15

t

ØDN

t

rozměry [mm] název výrobku:

označení

hmotnost

DN

stavební výška

t

kg/ks

TBR-Q.2 1000x625/600/90

1000/625

600

90

388

CSB - Kónus 1000/625 se stupadly, t 90 mm

TBR-Q.2 1000x625/600/90 SP

1000/625

600

90

390

CSB - Zákrytová deska 1000/625, třídaØDN1 zatížení D400

TZK-Q.2 1000x625/200 D400

1000/625

200

90

389

CSB - Zákrytová deska 1000/625, třída zatížení B125

TZK-Q.2 1000x625/100 B125

1000/625

100

90

195

CSB - Zákrytová deska 1000/100, třída zatížení A15 půlená

TZK-Q.2 1000/100 A15 půlená

1000/1180

100

90

210

Vyrovnávací prstence

kotva RD 16 CSB - M16 Kónus 1000/625, t 90 mm

Detail hrdla a dříku

Poklopy

B (1:2)

30

C (1:2)

t

Sestavy

t

Drenážní šachty

• bez stupadel

Studny a vsaky

• Kónus – přechodová skruž DN 1000/625 s

Příslušenství - kanalizace

M16 kotva RD 16

30

Systém je tvořen dvěma základními prvky:

t

Uliční vpusti

ØDN

20

t

s plastovým povlakem zabudovanými do hmoždinek.

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

42


LS13

LS13 - CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 90 LS13_01_TBR-Q.2 600-1000x625-90

Kanalizace

TBR-Q.2 600/1000x625-90

Půdorys

t

ØDN

t

ØDN1

hs

a-a'

t

ØDN

30

Drenážní šachty

225

Příslušenství - kanalizace

Řez: a-a'

t

Studny a vsaky

ØDN1

LS13_01_TBR-Q.2 600-1000x625-90 SP TBR-Q.2 600/1000x625-90 SP

t

ØDN

t Řez: a-a'

ØDN1

Uliční vpusti

t

ØDN

t

Sestavy

ØDN1

43

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

30

225

hs

a-a'

30

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Půdorys


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS13

LS13 - CSB - KÓNUSY A ZÁKRYTOVÉ DESKY DN 1000, t 90 LS13_02_TZK-Q.2 1000x625-200 D400 (B125)

Kanalizace

TZK-Q.2 1000x625/200 D400 (B125)

Půdorys ØDN

t M16 kotva RD 16 Řez: a-a'

a-a'

ØDN

t

Drenážní šachty

t

30

hs

20

ØDN1

Příslušenství - kanalizace

t

M16 kotva RD 16

Studny a vsaky

ØDN1

LS13_03_TZK-Q.2 1000-100 A15 půlená

Půdorys C (1:2)

t

Vyrovnávací prstence

TZK-Q.2 1000/100 A15 půlená

B (1:2)

ØDN

t Řez: a-a'

M16 kotva RD 16

Ø1180

30

Poklopy

ØDN

t Kapsa pro vložení montážní páky M16 kotva RD 16

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

Sestavy

Na vyžádání otvor DN 150 nebo 200 mm

Uliční vpusti

t

hs

a-a'

44


LS14 Kanalizace

LS14 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 90 mm Technické údaje o výrobku: Šachtové skruže jsou stavební dílce s jednotným příčným profilem vyjma místa spojů. Jedná se o stavební dílce revizních šachet, které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace bez přístupu obsluhy. Šachtové skruže mají přímo zabudované hmoždinky a jsou dodávány bez skruže a umožňuje vtok balastních vod do vnitřní části šachty. Systém je tvořen šesti základními prvky:

LS14_01_TBS-Q.2 1000-250-90

• Skruž o světlosti 1000, výšce 250 se sílou stěny 90 mm, bez stupadla

• Skruž o světlosti 1000, výšce 500 se sílou stěny 90 mm, bez stupadel Půdorys • Skruž o světlosti 1000, výšce 1000 se sílou stěny 90 mm, bez stupadel

• Skruž o světlosti 1000, výšce 250 se sílou stěny 90 mm, jedno ocelové stupadlo s plastovým t

• Skruž o světlosti 1000, výšce 500 ase sílou stěny 90 mm, dvě ocelová stupadla s plastovým

Řez: a-a'

povlakem zabudovaná do hmoždinek • Skruž o světlosti 1000, výšce 1000 se sílou stěny 90 mm, čtyři ocelová stupadla s plastovým

ØDN

povlakem zabudovaná do hmoždinek 30

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

rozměry [mm] a-a'

název výrobku:

označení

DN

stavební výška

t

kg/ks

1000

250

90

185

CSB - Skruž šachtová bez stupadel DN 1000, v 250, t 90 mm

TBS-Q.2 1000/250/90

CSB - Skruž šachtová bez stupadel DN 1000, v 500, t 90 mm

TBS-Q.2 1000/500/90

1000

500

90

370

CSB - Skruž šachtová bez stupadel DN 1000, v 1000, t 90 mm

TBS-Q.2 1000/1000/90

1000

1000

90

740

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 250, t 90 mm, stupadlo

TBS-Q.2 1000/250/90 SP

1000

250

90

189

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 500, t 90 mm, stupadlo

TBS-Q.2 1000/500/90 SP

1000

500

90

374

CSB - Skruž šachtová se stupadly DN 1000, v 1000, t 90 mm, stupadlo

TBS-Q.2 1000/1000/90 SP

1000

1000

90

748

B (1:2)

t

ØDN

C (1:2)

30

Uliční vpusti

30

Poklopy

Detail hrdla a dříku

t

Sestavy

45

hmotnost

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

t

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t

hs

Drenážní šachty

t povlakem zabudované do hmoždinek ØDN

30

Příslušenství - kanalizace

stupadel a i se stupadly. Stupadla jsou ocelová s plastovým povlakem. Dřík dílců je ve spodní části


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

TBS-Q.2 1000/250/90 LS14_01_TBS-Q.2 1000-250-90

Půdorys ØDN

t

Příslušenství - kanalizace

t

LS14

LS14 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 90 mm

Řez: a-a'

30

a-a'

ØDN

t

Studny a vsaky

t

Drenážní šachty

hs

30

ØDN

TBS-Q.2 1000/500/90 LS14_02_TBS-Q.2 1000-500-90

Půdorys B (1:2) ØDN

C (1:2)

t

Vyrovnávací prstence

t

Řez: a-a'

Poklopy

t ØDN

t

Sestavy

Uliční vpusti

t

30

t

hs

250

30

a-a'

30

30

ØDN

B (1:2) CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

C (1:2) * Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

46


TBS-Q.2 1000/1000/90 LS14_03_TBS-Q.2 1000-1000-90

Kanalizace

Půdorys t

ØDN

250

30

ØDN

250

a-a'

30

250

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

t

Řez: a-a'

Studny a vsaky

t

Vyrovnávací prstence

t

t

ØDN

C (1:2)

t

30

Řez: a-a'

a-a'

hs

30

30

ØDN

30

Poklopy

ØDN

LS14_04_TBS-Q.2 1000-250-90 SP TBS-Q.2 1000/250/90 SP BPůdorys (1:2)

ØDN

Sestavy

Uliční vpusti

t

47

hs

LS14

LS14 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 90 mm

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

B (1:2)

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, C (1:2)

který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS14

LS14 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ SKRUŽE - DN 1000, t 90 mm LS14_05_TBS-Q.2 1000-500-90 SP

Kanalizace

TBS-Q.2 1000/500/90 SP

Půdorys

t

Řez: a-a'

30

250

a-a'

hs

30

ØDN

t

ØDN

t

Studny a vsaky

LS14_06_TBS-Q.2 1000-1000-90 SP TBS-Q.2 1000/1000/90 SP

Půdorys

t

Řez: a-a' ØDN

Vyrovnávací prstence

ØDN

C (1:2)

Poklopy

hs

B (1:2) CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

ØDN

C (1:2)

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

t

Sestavy

t

Uliční vpusti

30

250

30

a-a'

250

250

30

30

t

B (1:2)

Příslušenství - kanalizace

ØDN

Drenážní šachty

t

48


LS15

LS15 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA - DN 1000, t 90 mm

Kanalizace

Technické údaje o výrobku: Šachtové dno pro drenážní šachty je stavební dílec bez kynety s prostým dnem, na kterém jsou na přání zákazníka vytvořeny otvory rozličných světlostí. Jedná se o stavební dílce revizních šachet,

LS14_01_TBS-Q.2 1000-250-90 které slouží ke kontrole, údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace bez přístupu obsluhy. Dno padel. Šachtové dno drenážní šachty o výšce 1000 odpovídá požadavkům TKP ŘSD a souvisejících výkresů. Systém je tvořen dvěma základními prvky: • Šachtové dno o světlosti 1000, stavební výšce 900 se sílou stěny 90 mm, bez stupadel a kynety

hs 30

výtok

Studny a vsaky

ØDN

název výrobku:

rozměry [mm]

t

označení

stavební výška

t

kg/ks

CSB - Šachtové dno DN 1000, v 400, t 90 mm

CSB - TBZ-Q.2 1000/400

1000

400

90

554

CSB - Šachtové dno DN 1000, v 900, t 90 mm

CSB - TBZ-Q.2 1000/900

1000

900

90

924

Detail hrdla

C (1:2)

Poklopy

30

Ukázka prvku - těsnící manžeta pro PVC hladké DN 150

30

Uliční vpusti

hmotnost

DN

t

Sestavy

49

vtok

ØDN

t

Vyrovnávací prstence

vtok

Řez: a-a' • Šachtové dno o světlosti 1000, stavební výšce 400 se sílou stěny 90 mm, bez stupadel a kynety

30

t

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

není osazeno stupadly, ale jsou zabudovány hmoždinky pro dodatečnou možnost zabudování stu-

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

CSB - TBZ-Q.2 1000/1000 (CSB - TBZ-Q.2 1000/500)

Půdorys

ØDN

t

t

ØDN

t

Příslušenství - kanalizace

t

Studny a vsaky

100

dn2

Drenážní šachty

hs

t

dn1

ØDN

Řez: a-a'

ødn2

ødn1

t

Kanalizace

LS15_01_CSB - TBZ-Q.2 1000-1000 (CSB 1000/400) - TBZ-Q.2 1000-500) CSB - TBZ-Q.2 1000/900 (CSB - TBZ-Q.2

LS15

LS15 - CSB - STUDNIČNÍ A DRENÁŽNÍ DNA - DN 1000, t 90 mm

Sestavy

30

B (1:2)

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Poznámky

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

t * Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

50


LS24 Kanalizace

LS24 - CSB - PŘECHODOVÁ DESKA PRO STUDNY Technické údaje o výrobku: Přechodová deska zajistí universální přechod mezi skruží o světlosti 800 nebo 1000 mm a sílou stěny 90 mm pod úrovní terénu na požadovanou výšku, kde snadno

ukázka prvků

rozměry [mm] název výrobku:

označení

CSB - Přechodová deska pro studny DN 800 nebo 1000

Ukázka tvaru

30 120

223

185

CSB - TZK-Q.2 740-1186/150

Ukázkový řez 1186 740

223

800

185

hmotnost

DN

výška

t

kg/ks

800/1000

120

185/223

193

1000

800

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

použijete okrasnou studnu NATURBLOK STUDNA.

Ukázka užití

1000

Poklopy

CSB - NATURBLOK STUDNA

Šachtová skruž bez stupadel DN 800 nebo 1000 výška 250, tl 90 mm

600

CSB - NATURBLOK STUDNA 800

CSB - PŘECHODOVÁ DESKA Šachtová skruž bez stupadel DN 800 nebo 1000 výška 250, tl 90 mm

1246

Sestavy

Uliční vpusti

600

CSB - PŘECHODOVÁ DESKA 746

51

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS16

LS16 - CSB - VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

Kanalizace

Technické údaje o výrobku: Vyrovnávací prstence jsou stavební dílce bez spoje a zabudovaného stupadla k vyrovnání celkové výšky stavební konstrukce šachty anebo uchycení odpovídajícího rámu a poklopu.

LS16_01_TBW-Q.1 40 až 120-600-120

Systém je tvořen šesti základními prvky:

Příslušenství - kanalizace

• Vyrovnávací prstenec DN 625 a výšce 40 mm. • Vyrovnávací prstenec DN 625 a výšce 60 mm. Půdorys • Vyrovnávací prstenec DN 625 a výšce 80 mm. • Vyrovnávací prstenec t DN 625 a výšce ØDN100 mm.

Řez: a-a'

t 40

• Vyrovnávací prstenec DN 625 a výšce 120 mm.

označení

hmotnost

DN

stavební výška

t

ks/ paleta

kg/ks

625

40

120

17

28

60

120

18

40

TBW-Q.1 40/600/120

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 60 mm, pro šachtový program t 120 mm

TBW-Q.1 60/600/120

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 80 mm, pro šachtový program t 120 mm

TBW-Q.1 80/600/120

625

80

120

14

53

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 100 mm, pro šachtový program t 120 mm

TBW-Q.1 100/600/120

625

100

120

11

68

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 120 mm, pro šachtový program t 120 mm

TBW-Q.1 120/600/120

625

120

120

9

81

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 60/100 mm, pro šachtový program t 120 mm

TBW-Q.1 60-100/600/120

625

60/100

120

10

53

DETAIL C (1:2)

Detail hrdla a dříku

120

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 40 mm, pro šachtový program t 120 mm

t

625

ØDN1

t

DETAIL B (1:2)

Studny a vsaky

název výrobku:

počet

Vyrovnávací prstence

80

rozměry [mm]

100

a-a'

Drenážní šachty

60

• Vyrovnávací prstenec DN 625 a výšce 60/100 mm.

Poklopy Sestavy

t

Uliční vpusti

20

20

t

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

52


LS16

LS16 - CSB - VYROVNÁVACÍ PRSTENCE LS16_01_TBW-Q.1 40 až 120-600-120

Kanalizace

TBW-Q.1 40 až 120/600/120 Půdorys ØDN

Řez: a-a'

t

80

60

40

Příslušenství - kanalizace

t

Drenážní šachty

120

100

a-a'

t

ØDN1

t

Studny a vsaky

LS16_01_TBW-Q.1 40 až 120-600-120 TBW-Q.1 60-100/600/120

Vyrovnávací prstence

Půdorys DETAIL C (1:2) ØDN

t

DETAIL B (1:2)

t

t

60

100 20

Řez: a-a'

Poklopy

20

a-a'

ØDN1 t

Sestavy

Uliční vpusti

t

DETAIL C (1:2)

53

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

DETAIL B (1:2) Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

t


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

LS17

LS17 - CSB - POKLOPY ŠEDÁ LITINA

Šachtové kanalizační poklopy jsou stavební dílce uzavírající konstrukci šachty. Vlastní kanalizační poklopy se dělí dle třídy zatížení, materiálu použitého k výrobě nebo eventuálně kombinací materiálů použitých při výrobě.

Příslušenství - kanalizace

Systém je tvořen osmi základními prvky: • Poklop A15, víko BEGU a rám BEGU, bez odvětrání • Poklop B125, víko BEGU a rám BEGU, bez odvětrání • Poklop B125, víko BEGU a rám BEGU, s odvětráním • Poklop B125 GUSS a rám BEGU, s odvětráním • Poklop B125 GUSS a rám BEGU, bez odvětrání • Poklop D400, víko BEGU a rám BEGU, bez odvětrání • Poklop D400, víko BEGU a rám BEGU, s odvětráním

Drenážní šachty

• Poklop D400, víko GUSS a rám BEGU, bez odvětrání • Poklop D400, víko GUSS a rám BEGU, s odvětráním • Poklop D400, vtoková mříž GUSS a rám BEGU

KDB02

KDB05

KDB0M

rozměry [mm] název výrobku:

označení

DN

stavební výška

počet

hmotnost

t

ks/paleta

kg/ks

KA01

625

60

-

16

51

CSB - Poklop B125 BEGU bez odvětrání, rám BEGU

KB01

610

125

-

12

99

CSB - Poklop B125 BEGU s odvětráním, rám BEGU

KB02

610

125

-

12

92

CSB - Poklop B125 GUSS bez odvětrání, rám BEGU

KB03

625

125

-

12

72

CSB - Poklop B125 GUSS s odvětráním, rám BEGU

KDB03O

625

125

-

12

71

CSB - Poklop D400 BEGU s odvětráním, rám BEGU

KDB01

610

160

-

8

164

CSB - Poklop D400 BEGU bez odvětrání, rám BEGU

KDB02

610

160

-

8

156

CSB - Poklop D400 GUSS s odvětrání, rám BEGU

KDB03

610

160

-

8

156

CSB - Poklop D400 GUSS bez odvětrání, rám BEGU

KDB05

610

160

-

8

162

CSB - Poklop D400 GUSS - vtoková mříž, rám BEGU

KDB2M

610

160

-

8

163

Sestavy

CSB - Poklop A15 bez odvětrání BEGU, rám BEGU

Poklopy

KBA02

Uliční vpusti

KA01

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

ukázka prvků

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

54


Ukázka základních sestav

Půdorys

KA01

KBA02

KBB01

a-a'

ø750

Drenážní šachty

ø605 ø625

ø750

ø750 125

75

Řez: a-a'

125

LS17 Kanalizace Příslušenství - kanalizace

LS17 - CSB - POKLOPY ŠEDÁ LITINA

ø610

KDB01

ø610 KDB0M

Studny a vsaky

KDB02

ø785 160

160

160 KDB03

ø610

KDB05

Půdorys

KDL81B

KDL82B

a-a'

ø785

ø785 160

Řez: a-a'

ø610

100

ø610

ø605 100

160

Uliční vpusti

ø785

ø610

ø610

Poklopy

Vyrovnávací prstence

ø785

Sestavy

ø785

55

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

LS18

LS18 - CSB - POKLOPY PLASTOVÉ A TVÁRNÁ LITINA

Šachtové kanalizační poklopy jsou stavební dílce uzavírající konstrukci šachty. Vlastní kanalizační poklopy se dělí dle třídy zatížení, materiálu použitého k výrobě nebo eventuálně kombinací materiálů použitých při výrobě.

Příslušenství - kanalizace

KDL82B

Systém je tvořen dvěma základními prvky: • Poklop B125 plast, bez odvětráním s logem ŘSD • Poklop D400, víko Europa 7, ŘSD a rám GGG, s odvětráním • Poklop D400, víko Europa 7 a rám GGG, s odvětráním • Poklop D400, víko Europa 7 a rám GGG, bez odvětrání • Poklop D400, víko Europa 8 a rám GGG, s odvětráním • Poklop D400, víko Europa 8 a rám GGG, bez odvětrání

KDL81B

• Poklop D400, víko Europa 8 a rám GGG vtoková mříž

hmotnost

označení

DN

stavební výška

ks/paleta

kg/ks

CSB - Poklop B125 plast, bez odvětrání a logo ŘSD, rám v 60 mm

P600B logo ŘSD

605

60

20

16

CSB - Poklop D400 Europa 7, ŘSD, GGG, pant, rám v 100 mm

KDL71FNXXRD

605

100

20

53

CSB - Poklop D400 Europa 7, GGG bez odvětrání, rám v 100 mm

KDL71B

605

100

20

46

CSB - Poklop D400 Europa 7, GGG s odvětráním, rám v 100 mm

KDL72B

605

100

20

53

CSB - Poklop D400 Europa 8, GGG s odvětráním, rám v 100 mm

KDL81

605

100

20

58

CSB - Poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám v 100 mm

KDL82

605

100

20

57

CSB - Poklop D400 Europa 8, GGG vtoková mříž, rám v 100 mm

KDB8MB

605

100

10

116

CSB - Poklop D400 Europa 8, GGG s pantem bez odvětrání, rám BEGU

KDB83B

610

160

119

119

název výrobku:

Ukázka základních prvků Půdorys KDL82B

KDL81B

a-a'

Řez: a-a'

KDB8MB

ø785

Sestavy

100

100

100

ø785

ø785

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

ø605

ø605

ø605

Uliční vpusti

Poklopy

KBL72B

Studny a vsaky

počet

Vyrovnávací prstence

rozměry [mm]

Drenážní šachty

ukázka prvků

• Poklop D400, víko Europa 8 a rám s patentem bez odvětrání

KBL71B * Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

56


100

100

ø605 LS18 - CSB - ø605 POKLOPY PLASTOVÉ A TVÁRNÁ LITINAø605 100

ø785

Kanalizace

ø785

ø605

ø604

KBL71B

KDB8MB

Příslušenství - kanalizace

ø785

160

100

ø605

Drenážní šachty

ø785

60

LS18

Řez: a-a'

ø785

ø755

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Poznámky

57

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

LS19

LS19 - CSB - RÁMY S MŘÍŽÍ

Rámy a mříže pro uličním vpusti, jsou stavební dílce určené pro odvedení dešťových vod. Vlastní rámy a mříže se dělí dle únosnosti a materiálu použitého k výrobě nebo eventuálně kombinací materiálů použitých při výrobě.

Příslušenství - kanalizace

Systém je tvořen sedmi základními prvky: • Rám s mříží D400, mříž 500x500 GGG s pantem, kde je nerezový čep a rám BEGU • Rám s mříží D250, mříž 500x500 GGG s pantem, kde je nerezový čep a rám BEGU • Rám s mříží D400, mříž 500x500 GUSS a rám BEGU • Rám s mříží D400, mříž 300x500 GGG a rám GGG, CURP KING • Rám s mříží D400, mříž 500x500 plast a rám BEGU • Rám s mříží C250, mříž 500x500 plast a rám BEGU • Obrubníková vtoková vpusť B125®radbuza, GUSS s uzamčením nerezovými šrouby

Drenážní šachty

• Obrubníková vtoková vpusť C250 Nisa, GUSS stužková

název výrobku:

KM11RD

označení

KM13P

DN

rozměry [mm]

počet

hmotnost

stavební výška

ks/paleta

kg/ks

CSB - Uliční vpusť - rám s mříží D400, 500x500 s pantem - tvárná litina

KM12P

500x500

160

16

68

CSB - Uliční vpusť - rám s mříží D400, 500x500 - šedá litina

KM01

500x500

160

12

105

KM13P

500x500

160

16

65

KM11RD

300x500

116/162

20

50

CSB – Uliční vpusť – rám s mříží D400, 500 x 500 prohnutá mříž s pantem

KM15P

500x500

160

16

68

CSB - Uliční vpusť - obrubníková vtoková mříž B125 - radbuza se zámkem

PV3023-radbuza

500x500

192

1

90

CSB - Uliční vpusť - obrubníková vtoková mříž C250 - nisa se zámkem

PV4951-nisa

500x500

240

5

157

CSB - Uliční vpusť - rám s mříží D400, 500x500 - plast

M508D

500x500

160

16

60

CSB - Uliční vpusť - rám s mříží C250, 500x500 - plast

M655C

500x500

160

-

61

CSB - Uliční vpusť - rám s mříží D400, 300x500 pant - tvárná litina

KM18P

300x500

125

24

37

Sestavy

CSB - Uliční vpusť - rám s mříží C250, 500x500 s pantem - tvárná litina CSB - Uliční vpusť - rám s mříží D400 - lomená (dálniční Curb-King), 300x500 pant - tvárná litina

Vyrovnávací prstence

KM18P

Poklopy

KM01

Uliční vpusti

KM12P

Studny a vsaky

ukázka prvků

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

58


LS19

LS19 - CSB - RÁMY S MŘÍŽÍ

KM01

500

701

KM11RD

481

500

a-a'

otevírání

TZUS-TSUS-LGA

3333333

500

Studny a vsaky

C250 LM13

KASI EN124

S.Z.Ü.-Z15.1.1-10-11388

D400 LM12

KASI EN124

KASI LMR12

D400 EN124

500

160

160

D400 EN124

PV3023 radbuza FF-KASI-FF

Sestavy

175

645

160

5:1

390

Ø350 Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

30

195

Uliční vpusti

160

EN124 D400

TZUS+TZUS-LGA

580

LM18

S.Z.U. Z15.1.1-09-5852

300

KM18P

FF-KASI-FF LMR18 D400 EN124 TZUS+TZUS-LGA Z15.1.1-09-5852

59

Z15.1.1-10-11388

TZUS-TSUS-LGA

S.Z.Ü.-Z15.1.1-10-11388

KASI LMR12

Vyrovnávací prstence

TZUS-TSUS-LGA

Z15.1.1-10-11388

TZUS-TSUS-LGA

Poklopy

500

KM12P

500

500

KM13P

3333333

Drenážní šachty

160

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Ukázka základních sestav

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

LS20

LS20 - CSB - KOŠE

Uliční vpusti - koše jsou stavební dílce určené k zachycení nečistot, které se dostanou do vnitřního prostoru uliční vpusti otvory mříže. Kalové koše jsou vyrobeny z žárově zinkovaného plechu. Systém je tvořen dvěma základními prvky:

• Uliční vpusť - koš oválný pozinkovaný pro rám 300x500, výška 600 mm

B1, A4 ukázka prvků

hmotnost

t

ks/paleta

kg/ks

název výrobku:

označení

DN

CSB - Uliční vpusť - koš pozink v 250

B1

450

250

-

60

2,5

CSB - Uliční vpusť - koš pozink v 600

A4

450

600

-

36

4

CSB - Uliční vpusť - koš ovál pozink v 325

D1

450

325

-

52

3

CSB - Uliční vpusť - koš ovál pozink v 600

C3

450

600

-

40

4

Studny a vsaky

počet

Vyrovnávací prstence

rozměry [mm] stavební výška

C3 Kalový koš oválný vysoký

255

D1 Kalový koš oválný nízký

255

Sestavy

325

575

395 352

Poklopy

395 352

Drenážní šachty

D1, C3

• Uliční vpusť - koš oválný pozinkovaný pro rám 300x500, výška 325 mm

Uliční vpusti

• Uliční vpusť - koš pozinkovaný pro rám 500x500, výška 600 mm

Příslušenství - kanalizace

• Uliční vpusť - koš pozinkovaný pro rám 500x500, výška 250 mm

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

60


A4 Kalový koš vysoký

385 B1 Kalový koš nízký

LS20

385

Poznámky

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

250

600

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

LS20 - CSB - KOŠE

61

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

DN

DN výtoku

hs

t

ks/ paleta

kg/ks

CSB - Uliční vpusť - deska

TBV - TZK 450/50

450/550

-

45

50

30

34

CSB - Uliční vpusť - vyrovnávací prstenec 10a

TBV-Q 450/60 10a

390

-

60

50

15

23

CSB - Uliční vpusť - vyrovnávací prstenec 10b

TBV-Q 350/60 10b

450/270

-

60

50

50

8,5

TBV-Q 450/270 11

450/270

-

270

50

12

60

TBV-Q 450/380/1a DN 150

450

150

380

50

16

78

CSB - Uliční vpusť - dno s výtokem 1a DN 150 PVC

TBV-Q 450/380/1a PVC DN 150

450

150

380

50

16

83

CSB - Uliční vpusť - dno s výtokem 1d DN 200

TBV-Q 450/380/1d DN 200

450

200

380

50

12

101

CSB - Uliční vpusť - dno s výtokem 1d DN 200 PVC

TBV-Q 450/380/1d PVC DN 200

450

200

380

50

12

96

CSB - Uliční vpusť - dno bez výtoku 2a

TBV-Q 450/300/2a

450

-

300

50

16

69

CSB - Uliční vpusť - skruž s odtokem 3a DN 150

TBV-Q 450/350/3a DN 150

450

150

350

50

16

73

CSB - Uliční vpusť - skruž s odtokem 3a PVC DN 150

TBV-Q 450/350/3a PVC DN 150

450

150

350

50

16

75

CSB - Uliční vpusť - skruž s odtokem 3d DN 200

TBV-Q 450/450/3d DN 200

450

200

450

50

8

73

CSB - Uliční vpusť - skruž s odtokem 3d PVC DN 200

TBV-Q 450/450/3d PVC DN 200

450

200

450

50

8

103

CSB - Uliční vpusť - sifon s odtokem 3z DN 150

TBV-Q 450/570/3z DN 150

450

150

570

50

4

175

CSB - Uliční vpusť - sifon s odtokem 3z PVC DN 150

TBV-Q 450/570/3z PVC DN 150

450

150

570

50

8

175

CSB - Uliční vpusť - sifon s odtokem 3z DN 200

TBV-Q 450/570/3z DN 200

450

200

570

50

4

195

CSB - Uliční vpusť - sifon s odtokem 3z PVC DN 200

TBV-Q 450/570/3z PVC DN 200

450

200

570

50

8

195

CSB - Uliční vpusť - horní skruž 5c v 195 mm

TBV-Q 450/195/5c

450

-

195

50

20

38

CSB - Uliční vpusť - horní skruž 5b v 295 mm

TBV-Q 450/295/5b

450

-

295

50

16

57

CSB - Uliční vpusť - horní skruž 5d v 570 mm

TBV-Q 450/570/5d

450

-

570

50

8

105

CSB - Uliční vpusť - středová skruž 6b v 195 mm

TBV-Q 450/195/6b

450

-

195

50

24

38

CSB - Uliční vpusť - středová skruž 6a v 295 mm

TBV-Q 450/295/6a

450

-

295

50

16

58

CSB - Uliční vpusť - středová skruž 6d v 570 mm

TBV-Q 450/570/6d

450

-

570

50

8

105

Sestavy

CSB - Uliční vpusť - kónus 11 CSB - Uliční vpusť - dno s výtokem 1a DN 150

Studny a vsaky

hmotnost

Vyrovnávací prstence

počet

Poklopy

označení

rozměry [mm]

Uliční vpusti

Systém je tvořen jednadvaceti základními prvky: • Zákrytová deska • Vyrovnávací prstenec • Dna s přímým výtokem a bez výtoku • Skruže horní a středové • Skruže s bočním odtokem • Sifon s odtokem • Kónus

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Uliční vpusti, jsou stavební dílce určené pro odvedení dešťových vod. Stavební dílce jsou prvky bodového odvodnění. Stavební dílce jsou o DN 450mm a mají několik variantních prvků, které na sebe navzájem navazují. Vlastní kombinací stavebních dílců je možno vytvořit uliční vpusť s přímým výtokem, s kalníkem nebo průtočnou. Výška uliční vpusti je určena skladbou jednotlivých prvků a výtokem o DN 150 a 200mm. V rámci výtokového otvoru může být na zakázku použita také šachtová vložka na plastové kanalizační potrubí.

název výrobku:

LS21

LS21 - CSB - ULIČNÍ VPUSŤ - BETONOVÉ PRVKY

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

62


20 250 60

ø390

30

ø450

ø450

TBV-Q 450/295/6a

TBV-Q 450/195/6b

30

30 195

295

570

ø450

ø550

30

ø550

ø550

295

ø550

30

30

ø550

ø550

ø550

ø550

380 60

ø455

ø550

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

22°

22°

230

ø550 230

TBV-Q 450/380/1d PVC

380

TBV-Q 450/380/1d

30° 190

ø550

380

TBV-Q 450/380/1a PVC

30° 190

TBV-Q 450/380/1a

300

TBV-Q 450/300/2a

380

30 195

570

ø450

ø450

Uliční vpusti Sestavy

63

ø450

TBV-Q 450/295/5b

TBV-Q 450/195/5c

Poklopy

Vyrovnávací prstence

TBV-Q 450/555/5d

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

ø450

180

ø200

450

ø200

450

ø450

TBV-Q 450/450/3d PVC

TBV-Q 450/570/6d

ø450

Studny a vsaky

30

350 30

150

ø150

350 30

Drenážní šachty

ø450

TBV-Q 450/450/3d 180

TBV-Q 450/350/3a

TBV-Q 450/350/3a PVC

ø150

495

50 275

575

550 22.5

15 45

95 ø4

řez: a-á

Příslušenství - kanalizace

555

50

a-a'

450 DN 150 (200)

50

ø5 50

Kanalizace

půdorys

TBV-Q 450/570/3z

TBV-Q 390/60/10a

kapsa pro montážní páku

420

TBV-TZK 450/45

150

LS21

LS21 - CSB - ULIČNÍ VPUSŤ - BETONOVÉ PRVKY


LS25

LS25 - CSB - HORSKÁ VPUSŤ

Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

Příslušenství - kanalizace

Horské vpusti jsou stavební dílce sloužící jako sedimentační jímky k zachycení inertních materiálů a nečistot spláchnutých ze silnic a dálnic. Otvor nebo profilovaný výtok dle typu a DN potrubí lze po domluvě umístit dle požadavku. Horní části horské vpusti a rektifikačních rámečků jsou opatřeny polodrážkou proti posunu rámu s mříží. Rektifikační rámečky jsou standardně vyráběny ve výškách 100, 200 a 300 mm. Na zákazku vyrobíme rektifikační rámeček po stavební výšce 25 mm. Systém je tvořen těmito prvky: • Horská vpusť o světlosti 600x1200 mm, stavební výšce 1200 mm. Jedna strana je účelově konstantně rovná pro umístění otvoru nebo profilovaného výtoku. Tři stupadla z oceli s plastovým povlakem. • Rám s mříží dle požadavku litinový nebo plastový • Rektifikační rámeček o světlosti 600x1200 a stavební výšce 100 mm • Rektifikační rámeček o světlosti 600x1200 a stavební výšce 200 mm • Rektifikační rámeček o světlosti 600x1200 a stavební výšce 300 mm • NOVINKA - prvky zakázkové výroby - rektifikační rámečky po stavební výšce 25 mm

Půdorys

30 ØDN

CSB - Horská vpusť o stavební v 1200 mm bez výtoku HV-Q 600/1200/1200 CSB - Horská vpusť - rám s dvojitou mříží B125, HV GUS 600/1200/133 B125 rám litina, mříže litina CSB - Horská vpusť - rám s mříží C250, rám litina, M600C-TYP B mříže plast

DN 600x1200 600x1200

130

t

označení

600x1200 a-a'

stavební výška

t

1200

140

-

2112

133

-

5

245

120

-

5

142Rd16

Rd16

1180

kg/ks

100

135

-

132

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 200 mm

TBV-Q HV 600/1200/200

600x1200

300

135

-

267

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 300 mm

TBV-Q HV 600/1200/300

600x1200

300

135

-

401

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 125 mm

TBV-Q HV 600/1200/125

600x1200

125

135

-

Rd16 166

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 150 mm

TBV-Q HV 600/1200/150

600X1200

150

135

-

200

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 175 mm

TBV-Q HV 600/1200/175

600X1200

175

135

-

234

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 225 mm

TBV-Q HV 600/1200/225

225

135

TBV-Q HV 600/1200/250

1240 -

301

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 250 mm

600x1200 130

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 275 mm

TBV-Q HV 600/1200/275

b-b'

600x1200

130

620

TBV-Q HV 600/1200/100

600x1200

250

135

600x1200

275

135

-

334

-

368

130

Poklopy

t

CSB - Rektifikační rámeček pro HV o v 100 mm

Studny a vsaky

250

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

název výrobku:

hmotnost

ks/ paleta 1500

Vyrovnávací prstence

rozměry [mm]

Drenážní šachty

LS25 - Horská

Detail hrdla

Sestavy

200 100

300

30

Uliční vpusti

Řez: a-a'

DETAIL ZÁMKU (1:25)

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

64


150 350

DN otvor dle požadavku

400

250

225

350

150

120

125

1200

175

1200

1350 100 1230 200

300

350

1200

275

1200

1350 1230 880

b-b'

620

Rd16 130

1240

b-b'

130

1240

a-a'

1180 1500

160

120

Drenážní šachty

130

160

160

Řez: a-a' 1500 1410

880 790

130

350

400

1200

620

1350 1230

1200 160

130

1350 1230 120

160 Schéma rektifikačních rámečků:

590

275

225

175

150

250

275

250

225

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

125

200

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

100

175

125 DN otvor dle požadavku

300

100

400

200

350 Sestavy

300

880 790

150

590

Schéma rektifikačních rámečků:

150

Uliční vpusti

Řez: b-b'

1

130160

160

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

600

130 160

160

1180 1500 1180 1500

DN otvor d požadavku

A

120

160

Rd16 DN otvor dle požadavku

350 350 350

120

120

160

600

350

160

1180 1500

1

350

350 160

880 790

400

150

350 350

1200

1350 1230

1200

1

Řez: b-b'

150

150

Řez: b-b'

DN otvor dle požadavku

Půdorys 160

1180 1500

Řez: a-a'

200 400 100

300

200 100

300

Studny a vsaky

Řez: a-a'

120

880

880

130

Rd16

130

Příslušenství130- kanalizace620

a-a'

590

Rd16

Rd16

vpusť

Poklopy

160

1500 DN otvor dle 1410 Schéma rektifikačníchpožadavku rámečků:

Rd16

130

Řez: a-a'

400

130 Kanalizace

1500 1180

1

1350 12 Půdorys

Rd16

a-a'

350

1500 1410

160

1180 1500

120

Půdorys

1500 1180

Vyrovnávací prstence

Řez: a-a'

120

LS25

LS25 - CSB - HORSKÁ VPUSŤ 160

65

350

LS25 - Horská vpusť

Půdorys

600

130


LS26 Kanalizace

Technické údaje o výrobku: Sorpční vpusti jsou stavební dílce sloužící pro čištění splachových vod s možností znečištění volnými ropnými látkami. Používají se jako bodové nebo liniové propojené s štěrbinovými žlaby. Oblasti použití jsou především parkoviště, odstavné a manipulační plochy, stojánkové plochy benzínových stanic apod. Vpusť se skládá z prefabrikátu s technologií, zákrytové desky, poklopu nebo vtokové mříže. Výška, tedy kapacita kalové jímky, může být navýšena pomocí vložení kanalizační skruže s integrovaným těsněním.

Příslušenství - kanalizace

LS26

LS26 - CSB - SORPČNÍ VPUSŤ

Sorpční vpusť - vtok litinovou m

bočním vtokem Systém (napojeníje KG potrubí) tvořen těmito prvky:

1000, vpusť stavební výškavtokem 1000 (napojení mm s technologií s bočním KG potrubí) Řez a - á • Sorpční vpusť o DNSorpční

s max průtokem 4l/s, DN 125, 150, 200 Řez a - á Betonovo-litinové víko • Zákrytová deska se vstupem DN 625 a zatížením D400 • Vyrovnávací prstenec o výšce 40,60,80,100 a 120 mm CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA • Poklop D400, vtoková mříž nebo víko BEGU • Možnost vyrobit na zakázku desku s otvorem pro čtvercovou mříž

Řez a - á

Kruhová vtoková litino

1085

CSB - Pojezdová sorpční vpusť s boční vtokem DN 200 CSB - Zákrytová deska 1000/625 , třída zatížením D400

t

kg/ks

150

1775

1000

1000

150

1773

TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 150

1000

1000

150

1772

TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 200

1000

1000

150

1771

1000/625

200

90

336

TZK-Q.1 1000x625/200 D400

625

40

120

28

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 60mm, pro šachtový program t 120

TBW-Q.1 60/600/120

625

60

120

40

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 80mm, pro šachtový program t 120

TBW-Q.1 80/600/120

625

80

120

53

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 100mm, pro šachtový program t 120

TBW-Q.1 100/600/120

625

100

120

68

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 120mm, pro šachtový program t 120

TBW-Q.1 120/600/120

625

120

120

824

710

TBW-Q.1 40/600/120

710

CSB - Vyrovnávací prstenec o v 40mm, pro šachtový program t 120

81

CSB - Poklop D400 BEGU ø1000bez odvětrání, rám BEGU

KDB02

610

160

-

ø1000 156

CSB - Poklop D400 Europa 8, GGG vtoková mříž, rám v 100 mm

KDB8MB

605

160

-

109

Půdorys

Zákrytová deska s poklopem

ø1000

Půdorys

Vtoková mříž

Betonovo-litinové víko

Půdorys

Studny a vsaky

CSB - Pojezdová sorpční vpusť s boční vtokem DN 150

1000 1000 Výtok PVC hladké DN 150

hmotnost

Vyrovnávací prstence

TBV-SOL 2/4 CSB PVC DN 125

1495

CSB - Pojezdová sorpční vpusť s boční vtokem DN 125

stavební výška

DN

1495

CSB - Pojezdová sorpční vpusť bodová

824

250

označení

Výtok PVC hladké DN 150 TBV-SOL 2/4 CSB

1085

název výrobku:

570

250

rozměry [mm]

Drenážní šachty

160

160

Betonovo-litinové víko

a-a'

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

ø625

ø1000

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

Sestavy

ø1000

a-a'

Uliční vpusti

Poklopy

Betonovo-litinové víko

ø625

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

66


LS26

LS26 - CSB - SORPČNÍ VPUSŤ Sorpční vpusť s bočním vtokem (napojení KG potrubí)

Kanalizace

Řez a - á Betonovo-litinové víko

250

570

640

1495

Výtok PVC hladké DN 150

710

Drenážní šachty

824

1085

Příslušenství - kanalizace

160

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA

Studny a vsaky

ø1000

Půdorys

Vyrovnávací prstence

Sorpční vpusť - vtok litinovou mříží Betonovo-litinové víko Řez a - á

160

160

Kruhová vtoková litinová mříž

250

250

a-a'

Výtok PVC hladké DN 150 1495

1495

710

710

Uliční vpusti

ø625

ø1000

Sestavy

67

1085

ø1000

1085

Poklopy

Výtok PVC hladké DN 150

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Půdorys

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Kruhová vtoková litinová mříž


Kanalizace

Technické údaje o výrobku:

Systém je tvořen těmito prvky: • Letištní kabelová šachta o DN 600 x 600 mm a stavební výškou 460 mm • Letištní kabelová šachta o DN 600 x 600 mm a stavební výškou 660 mm • Spojky DN 110 • V případě požadavku je možno ve dně vytvořit odtokový otvor DN 110

rozměry [mm] označení

DN

stavební výška

t

kg/ks

TBZ-Q 600x600x460 F900 CSB

600x600

460

200

1078

CSB - Letištní kabelová šachta DN 600x600, v 660 mm, F900 NOVINKA!

TBZ-Q 600x600x660 F900 CSB

600x600

660

200

1385

Studny a vsaky

CSB - Letištní kabelová šachta DN 600x600, v 460 mm, F900

hmotnost

Ukázka prvku:

Půdorys 1000 80 110

255 závitová přepravní kotva vlnitá M16

100

660

600

a-a'

660

170

170

Řez a - a´

závitová přepravní kotva vlnitá M16

355

10

68 660

ø1

355

460

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

660

110

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

170

Sestavy

660

30

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Řez b - b´

30

170

Uliční vpusti

100

170

255

b-b'

Poklopy

110 80 110 80 110

600

1000

255

170

100

100

Vyrovnávací prstence

110 80 110

255

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Letištní kabelová šachta je stavební dílec sloužící pro kontrolu a opravy kabelových soustav. Používá se jako kontrolní body umístěné podél přistávacích ploch letišť, dálnic a silnic apod.. Kabelová šachta je čtvercový monolitický prvek, který je osazen vždy třemi spojkami SD DN 110 v každé stěně. Letištní kabelová šachta je konstruována na zatížení F900 a k výrobě je použit beton třídy C 45/55. Pro manipulaci jsou umístěny v rozích prvku lanové závěsy M16.

název výrobku:

LS27

LS27 - CSB - LETIŠTNÍ KABELOVÁ ŠACHTA DN 600x600, F900


110 80 110 80 110 110 80 110 80 110 1000 1000

600 600

600 600

660 660

LS27 - CSB - LETIŠTNÍ KABELOVÁ ŠACHTA DN 600x600, hs 460 mm, F900 100 100

170 170

255 255

b-b' b-b'

660 660

170 170

170 170

Řeza a- -a´a´ Řez 660 660

170 170

závitovápřepravní přepravníkotva kotvavlnitá vlnitáM16 M16 závitová

30 30

170 170

Řezb b- -b´b´ Řez

200 200

305 305

660 660

660 660

ø1 ø110

10

355 355 460 460

3030

110 110

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Ukázka prvku:

355 355

LS27

a-a' a-a'

600 600

200 200

spojkaSD SDDN DN110 110 spojka

200 200

310 310

1000 1000

190 190

190 190

310 310

spojkaSD SDDN DN110 110 spojka

Drenážní šachty

1000 1000

Půdorys

80 110

255 závitová přepravní kotva vlnitá M16

100

255

170

100

100

660

600

a-a'

100

170

255

b-b'

660

Poklopy

170

170

Řez a - a´ 660

170

závitová přepravní kotva vlnitá M16

10

ø1

460

Sestavy

200

305

660

660

355

30

355

30

170

Řez b - b´

110

Uliční vpusti

110 80 110 80 110

Vyrovnávací prstence

600

1000

Studny a vsaky

1000 110 80 110

255

69

200

600

200

spojka SD DN 110

1000

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

310

190

190

310

1000 Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001

spojka SD DN 110


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

LS27 Základní sestava UV průběžná

TVB-Q 10a; 5d; 1a

TVB-Q 10a; 5b; 3a; 6d; 1a

Drenážní šachty TVB-Q 10a; 5b; 3d; 2a

1285 450

1560

300

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

810

60 295 1085

450 300

Vyrovnávací prstence

160

160 60 570

Studny a vsaky

380 Základní sestava UV průběžná

TVB-Q 10a; 5d; 3d; 2a

1840

1756 570

380 Základní sestava UV s kalníkem

Příslušenství - kanalizace

810

295 350

1185

570

1091

755

60

60

160

160

Základní sestava UV s přímým odtokem

Kanalizace

VZOROVÉ SESTAVY - ULIČNÍ VPUSŤ

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

70


VZOROVÉ SESTAVY - ULIČNÍ Vpusti

Kanalizace

Základní sestava UV sifon

Základní sestava UV s deskou TZK; 5d; 1a

663

295 300

195

380

555

1565

995

Příslušenství - kanalizace Drenážní šachty

Poznámky

500

Základní sestava UV průběžná se sifónem a štěrbinovou troubou

CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL I-1

195

60

TBV-Q 390/60/10a UV PRSTENEC TBV-Q 450/195/5c UV HORNÍ SKRUŽ

350

Studny a vsaky Vyrovnávací prstence Poklopy

570

60

160

45

TVB-Q 10a; 5b; 3z; 6b; 2a

TBV-Q 450/350/3a UV STŘEDOVÁ SKRUŽ S ODTOKEM

71

555 300

Sestavy

Uliční vpusti

TBV-Q 450/570/3z UV SIFON

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

TBV-Q 450/300/2a UV KALOVÁ PROHLUBEŇ

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


VZOROVÉ SESTAVY - KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Příslušenství - kanalizace

250

hs

200

Kanalizace

20

Základní sestava šachta DN 1000, t 120 - kanalizační šachta vysoká

250

hs

250

LS01_01_TBR-Q.1 1000x625-

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Půdorys

250

t

ØDN

Ø DN hs

250

Řez: a-a'

a-a'

hs

hs

250

65

65

Ø DN

t

ØDN

t

70 t

hs

250

ØDN

Vyrovnávací prstence

t

t

70

250

a-a'

1:20

1:20

ØDN1

min 150

Studny a vsaky

t

Řez: a-a'

C

t

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

t

70 39

38

70

70

65

65

Control Ø

26

Control Ø

26

Detail hrdla a dříku

Uliční vpusti

Poklopy

C (1:2)

t

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

t

t

Sestavy

C (1:2)

38

-a'

ØDN t

ØDN

250

t

t

Drenážní šachty

Půdorys

Půdorys

LS01 - TBR-Q.1 1000x625-6

hs

250

LS03_01_TBS-Q.1 SP INTEGRO LS03_01_TBS-Q.1 1000-250-1201000-250-120 SP INTEGRO

72


hs

250

250

Příslušenství - kanalizace

250

hs

250

Kanalizace

250

hs

200

20

Základní sestava šachta DN 1200, t 150 - kanalizační šachta vysoká

hs hs hs

250

Uliční vpusti

250

250

Poklopy

250

DN 1200-1500

hs

250

250

Vyrovnávací prstence

250

250

hs

Studny a vsaky

250

250

250

Drenážní šachty

250

DN 1000

Sestavy

1:20

73

1:20

min 150 Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

20

Kanalizace

hs

1:20

Vyrovnávací prstence

hs

1:20

Uliční vpusti

1:20

hs

250

250

Poklopy

250

250

250

250

hs

20

Základní sestava šachta DN 1000, t 120 - kanalizační šachta vysoká - stavítko

Studny a vsaky

Drenážní šachty

min 150

Příslušenství - kanalizace

1:20

hs

250

250

250

hs

Základní sestava šachta DN 1000, t 120 - kanalizační šachta nízká

Sestavy

min 150

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

74


Základní sestava šachta DN 1000, t 150 oc - kanalizační šachta spadiště

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

250

250

250

Vyrovnávací prstence

250

250

Studny a vsaky

250

250

250

Drenážní šachty

250

250

250

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Základní sestava achta DN 1000, t 150 OC -kanalizaèní achta spádi tì

75

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Poznámky

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

76


VZOROVÝ ZAKÁZKOVÝ LIST - ŠACHTOVÁ DNA CAPITAN

Kanalizace

Objednávkový list - šachtová dna - č. Odběratel: Jméno: Tel./email:

Zakázkové listy naleznete na webových stránkách společnosti v sekci kanalizace.

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Termín dodání: Označení šachty

Počet kusů

výtok/ vtok

DN potrubí

výtok

Úhel vtoku

Výška vtoku

0

Materiál potrubí

Sklon potrubí

Žlab

Výška kynety

Nástupnice

Celková výška šachty

CAPITAN

1. vtok Úhel stupadel od výtoku

2. vtok 3. vtok 4. vtok

Označení šachty

Počet kusů

výtok/ vtok

DN potrubí

výtok

Úhel vtoku

Výška vtoku

0

Materiál potrubí

Sklon potrubí

Žlab

Výška kynety

Nástupnice

Celková výška šachty

CAPITAN

1. vtok Úhel stupadel od výtoku

2. vtok 3. vtok

Studny a vsaky

4. vtok

Označení šachty

Počet kusů

výtok/ vtok

DN potrubí

výtok

Úhel vtoku

Výška vtoku

0

Materiál potrubí

Sklon potrubí

Žlab

Výška kynety

Nástupnice

Celková výška šachty

CAPITAN

1. vtok Úhel stupadel od výtoku

2. vtok

Vyrovnávací prstence

3. vtok 4. vtok

Označení šachty

Počet kusů

výtok/ vtok

DN potrubí

výtok

Úhel vtoku

Výška vtoku

0

Materiál potrubí

Sklon potrubí

Žlab

Výška kynety

Nástupnice

Celková výška šachty

CAPITAN

1. vtok Úhel stupadel od výtoku

2. vtok 3. vtok

Poklopy

4. vtok

Označení šachty

Počet kusů

výtok/ vtok výtok

DN potrubí

Úhel vtoku

Výška vtoku

0

Materiál potrubí

Sklon potrubí

Žlab

Výška kynety

Nástupnice

Celková výška šachty

CAPITAN

Sestavy

Uliční vpusti

1. vtok

77

Úhel stupadel od výtoku

2. vtok 3. vtok 4. vtok

V milimetrech (mm) jsou udávány hodnoty - DN potrubí, výška vtoku a celková výška šachty. V stupních (°) jsou udávány hodnoty - Úhel vtoku, úhel stupadel od výtoku a úhel osazení stupadel. V procentech (%) jsou udávány hodnoty - Sklon potrubí. Materiál potrubí - uveďte přesné označení materiálu a popřípadě přímo výrobce potrubí. Pokud nebude uvedeno jinak, ve výšce kynety, bude vyrobena kyneta 1/2 - šachtové dno CAPITAN. Dne: Podpis: Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

VZOROVÉ SESTAVY - DRENÁŽNÍ ŠACHTY 100 900

550

TBZ-Q.2 800/900

Ø800

90

100

150

Studny a vsaky

200

200 200 100

TBW-Q.2 800/500/90

Příslušenství - kanalizace

630 500

TBW-Q.2 800x625/600/90

2422

650 500

500

120

60

TBW-Q.1 60-100/600/120

Kanalizace

Poklop D400 tvárná litina s logem ŘSD

Drenážní šachty

sklon 6°

Ø980

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

Vyrovnávací prstence Sestavy

100

Ø800

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

TBZ-Q.2 800/400

50

100

150

150

400

200

1390

500

530

TBS-Q.2 800/500/90

Poklopy

TZK-Q.2 800x625/600/90

Uliční vpusti

POKLOP

230

200

80

80

Ø980

78


VZOROVÝ ZAKÁZKOVÝ LIST - DRENÁŽNÍ ŠACHTY

Kanalizace

Objednávkový list - drenážní šachty - č. Odběratel: Jméno: Tel./email:

Zakázkové listy naleznete na webových stránkách společnosti v sekci drenážní šachty.

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Termín dodání: Označení šachty

Počet kusů

výtok/vtok

DN otvoru

výtok

Úhel vtoku

Výška otvoru nad dnem

Materiál potrubí

Kónus/ deska

Poklop

Celková výška šachty

Výška otvoru nad dnem

Materiál potrubí

Kónus/ deska

Poklop

Celková výška šachty

Výška otvoru nad dnem

Materiál potrubí

Kónus/ deska

Poklop

Celková výška šachty

Výška otvoru nad dnem

Materiál potrubí

Kónus/ deska

Poklop

Celková výška šachty

Výška otvoru nad dnem

Materiál potrubí

Kónus/ deska

Poklop

Celková výška šachty

1. vtok 2. vtok 3. vtok Označení šachty

Počet kusů

výtok/vtok

DN otvoru

výtok

Úhel vtoku 0°

1. vtok 2. vtok

Studny a vsaky

3. vtok Označení šachty

Počet kusů

výtok/vtok

DN otvoru

výtok

Úhel vtoku 0°

1. vtok 2. vtok

Vyrovnávací prstence

3. vtok Označení šachty

Počet kusů

výtok/vtok

DN otvoru

výtok

Úhel vtoku 0°

1. vtok 2. vtok 3. vtok

Poklopy

Označení šachty

Počet kusů

výtok/vtok výtok

DN otvoru

Úhel vtoku 0°

1. vtok

Uliční vpusti

2. vtok 3. vtok V milimetrech (mm) jsou udávány hodnoty - DN potrubí, výška otvoru nad dnem a celková výška šachty. V stupních (°) jsou udávány hodnoty - Úhel vtoku. Úhel vtoků je vždy měřem po směru hodinových ručiček a každý vtok zvlášť. V rámci specifikace poklopu je třeba uvést veškré požadavky vč. materiálu , typu zámku nebo například LOGO.

Sestavy

Dne:

79

Podpis:

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


LS01

ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

VZOROVÉ SESTAVY - VSAKOVACÍ ŠACHTA

Vsakovací šachta DN 1000, t 90 - VPR

Otevřené svislé hrdlo Málo propustné horninové prostředí

Přítokové potrubí

Skruže bez otvorů

Svislé potrubí

Drenážní šachty

Terén

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Poklop s otvory nebo mříž plnící funkci odvětrání a bezpečnostního přelivu

Propustné horninové prostředí

Geotextílie

Sestavy

Hladina spodní vody

Uliční vpusti

Štěrkopísek

min. 1000

min. 300

Poklopy

min 100

Betonová deska

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Stupadla

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

80


Kanalizace

VZOROVÉ SESTAVY - STUDNA KOPANÁ

Sestava 3a - studna kopaná

TZK-Q.2 1000/100 A15 půlená

TBZ-Q.2 1000/500/90 Terén

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Otvor DN 150/DN 200

Studny a vsaky

TBZ-Q.2 1000/1000/90

Hladina spodní vody

Poklopy

Vyrovnávací prstence

TBZ-Q.2 1000/1000/90

Sestavy

Uliční vpusti

TBZ-Q.2 1000/1000/90

81

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

VZOROVÉ SESTAVY - STUDNA VRTANÁ

Kanalizace

Sestava 3b - studna vrtaná

Ø1180

Terén TZK-Q.2 1000/100 A15 půlená

Drenážní šachty

TBZ-Q.2 1000/1000/90 SP

Příslušenství - kanalizace

ØDN 1000

ødn 200

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Poznámky

Studny a vsaky

TBZ-Q.2 1000/400

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

82


Kanalizace Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Poznámky

83

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


ému enviromentálního u, který udělil TZÚS Praha 3/2008 jako certifikační

Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Kanalizace

Poznámky

CS-BETON s.r.o. Produkty splňují požadavky harmonizovaných euronorem ČSN EN

* Skladebné rozměry počítají s mírami po uložení prvku.

84


Kanalizace Sestavy

Uliční vpusti

Poklopy

Vyrovnávací prstence

Studny a vsaky

Drenážní šachty

Příslušenství - kanalizace

Poznámky

85

Certifikát managementu BOZP, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 144/2010 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému enviromentálního managementu, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 523/2014 jako certifikační orgán č. 3001

Certifikát systému managementu kvality, který udělil TZÚS PRAHA pod číslem 2267/2014 jako certifikační orgán č. 3001


5

CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice

Ústí n.L. 261

30

Česká Lípa Litoměřice 15

Velké Žernoseky Labe 15

Teplice E55

Lovosice E55

Terezín

15 D8

Ohře Praha

Praha

Vydáno - 6/2017

Most

EXIT46

+420 473 030 400

csbeton@csbeton.cz

www.csbeton.cz