Asiakaslehti View 2/2016

Page 8

Keskitetystä tietovarannosta on mahdollista tulla digiosaamisemme vientituote.

Janne Viskarin johdolla rakennettaan kansallista palveluarkkitehtuuria suomalaisten ja yritysten, ei vain julkishallinnon käyttöön.