Asiakaslehti View 2/2016

Page 16

”Suomi on

kokoaan suurempi”

John Veihmeyerin mukaan KPMG Suomen vahvuudet ovat luovuudessa, innovatiivisuudessa ja kyberturvallisuudessa.