Tax & Legal View 2/2016

Page 7

että Verohallinto asettaa vähäisen vir­heen rajan näin alas. Tällainen vähäisen virheen korjaus voidaan tehdä myös seuraavana­ tilikautena, mutta se tulee tehdä aina ilman aiheetonta viivästystä. Palautushakemuksen mahdollisuus poistuu Nykyisen arvonlisäverolain mukaan liikaa maksettua arvonlisäveroa on mahdollista hakea takaisin erillisellä palautushakemuksella sen sijaan, että korjataan kausiveroilmoitusta. Tämä menettely on ollut käytössä etenkin tulkinnanvaraisissa asioissa, jolloin arvonlisävero on voitu raportoida kausiveroilmoituksella ”turvallisen” vaihtoehdon mukaan ja myöhemmin hakea palautushakemuksella takaisin liikaa suoritettu määrä. Samalla on varmistettu, että Verohallinto on nimenomaisesti tutkinut asian ja joko palauttanut liikaa suoritetun veron tai hylännyt palautushakemuksen. Palautus­ hakemuksen hylkäämisestä Verohallinto on antanut valituksenalaisen päätöksen, josta verovelvollinen on halutessaan voinut valittaa eteenpäin Helsingin hallinto-­ oikeuteen.

2  |  2016  TAX & LEGAL VIEW

7