Tax & Legal View 2/2016

Page 4

Luvassa uudistuksia ja muutoksia Hallitus on antanut esityksen verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Siinä ehdotetaan monia merkittäviä muutoksia omaaloitteisten verojen verotusmenettelyyn, veronkantoon ja muutoksenhakuun.

T

avoitteena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa menettelyä, muutoksenhakua ja seuraamuksia. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Suomalainen terveydenhuolto on muutoksen edessä. Haasteena on vastata kasvaviin kustannuspaineisiin huolehtien samalla terveyspalvelujen saatavuudesta sekä sosiaalisen tasavertaisuuden toteutumisesta. Etälääketiede ja digitaaliset sote-palvelut yleistyvät ja haastavat perinteisemmän terveyspalvelukäytännön. Tietosuojan merkitys väistämättä tulee kasvamaan. Sivullisen tiedonantovelvollisuudesta säädetään verotusmenettelylaissa

ja turvallisuusalan läinsäädäntö uudistuu. Hallitus on lokakuun alussa antanut esityksen perintö- ja lahjaverolakiin tehtävistä muutoksista. Samalla esitetään sukupolvenvaihdoksiin liittyvää muutosta myös tuloverolakiin. Näistä ja muista lakiuudistuksista jäljempänä lisää. Menestyminen markkinoilla edellyttää yhä suurempaa asiakasherkkyyttä ja kykyä reagoida entistä nopeammin muutoksiin. Me KPMG:llä haluamme olla mukana muutoksessa tukemassa asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Kokeneet vero-ja lakiasiantuntijamme hallitsevat lainsäädännön ja verotuskäytännön ja heillä on taito tarkastella tulkintatilanteita eri näkökulmista. Intohimomme

ovat ratkaisut, jotka tukevat asiakkaidemme päätöksentekoa kaikilla sen eri tasoilla strategiasta päivittäiseen toimintaan. Ota yhteyttä, olemme tavoitteidesi tukena. Mukavia lukuhetkiä!

Päätoimittaja Jukka-Pekka Kankaanpää p. 020 760 3527 jukka-pekka.kankaanpaa@kpmg.fi