Tax & Legal View 2/2016

Page 23

Ennakointi kannattaa Ulkomaantyöskentelyn aikana tarjottaviin etuihin ja maksettaviin korvauksiin liittyy monia tulkinnanvaraisia kysymyksiä etenkin niissä tilanteissa, joissa kyse on joko Suomeen tulevasta työntekijästä tai sellaisesta ulkomaille lähetettävästä työntekijästä, jonka palkkaan kuuden kuukauden sääntö ei sovellu. Työnantajan ja työntekijän näkökulmasta kyse ei ole niinkään työsuorituksesta palkitsemisesta, vaan ulkomaantyöskentelyn sujuvuuden varmistamisesta. Hyvällä etukäteissuunnittelulla voidaan säästää sekä työnantajan että työntekijän kustannuksia, kun etujen ja korvausten maksutapa on kustannus- ja verotehokkain. Samalla varmistetaan, ettei työntekijälle tai työnantajalle aiheudu jälkikäteen kustannuksia etujen ja korvausten väärästä käsittelystä. Edellä käsitellyt säännöt ja oikeuskäytäntö määrittävät ainoastaan sen, milloin Suomi ei verota työnantajan tarjoamaa etua. Kokonaan toinen kysymys on, miten etua tai tuloa verotetaan siellä, missä työntekijä tulee työskentelemään.

Lisätietoja Anna-Leena Rautajuuri | Vero-ja lakipalvelut p. 020 760 3395 annaleena.rautajuuri@kpmg.fi

2  |  2016  TAX & LEGAL VIEW 23