Tax & Legal View 2/2016

Page 11

U

usi järjestelmä mullistaa aikaisemmat monimutkaiset käytännöt ja helpottaa osavaltioiden välisten eroavaisuuksien aiheuttamia hankaluuksia yritystoiminnassa. Tavoitteena yhtenäinen välillisen veron järjestelmä

Uuden järjestelmän tavoitteena on ensinnäkin yhtenäistää tavaroiden ja palveluiden välillistä verotusta koko Intiassa. Pyrkimyksenä on helpottaa ja tehostaa hallinnollista prosessia sekä verovelvollisten että veroviranomaisten näkökulmasta. Verojärjestelmän muutoksen ja veropohjan laajenemisen uskotaan muuttavan merkittävästi ­myös Intian kokonaistaloutta. Verovelvollisille suurimmat hyödyt uudesta järjestelmästä ovat verotuksen yhdenmukaistuminen eri osavaltioiden välillä, vähennysjärjestelmän laajeneminen sekä tavaroiden vapaa liikkuvuus osavaltiosta toiseen. Järjestelmämuutos koskee siis verotuksen aineellisen lainsäädännön muutosta muun muassa laajenevan vähennysoikeuden muodossa. Suuri­ muutos tapahtuu myös verohallinnon järjestelmien muuttuessa nykyaikaisemmiksi sähköisten asiointikanavien käyttöönoton kautta. Voimaan 1.4.2017 alkaen Merkittävien IT-järjestelmien rakentaminen ja käyttöönotto helpottaa konkreetti­ sesti sekä verovelvollisten että vero­ viranomaisten toimintaa.

2  |  2016  TAX & LEGAL VIEW 11