Page 8

”Integroidun raportoinnin suurin ero nykykäytäntöön verrattuna on eteenpäin katsova näkökulma. Tästä hyötyvät ennen muuta sijoittajat.”

Christian Liljeström Partner, KPMG Puh. 020 760 3832 christian.liljestrom@kpmg.fi

Integroitu raportointi kertoo yrityksestä oleellisen Uusi integroitu raportointi tekee tuloaan myös Suomeen. Sijoitta­ jat saavat entistä tiiviim­ pää tietoa yrityksen tulevaisuudesta. Samalla kevenee yrityksen rapor­ tointitaakka. Teksti Matti Remes / Kuva Riku Isohella

8 VIEW 1/14

I

ntegrated Reporting on yritysten raportoinnin uusi kansainvälinen viitekehys. Itsesääntelyhankkeen val­ misteluista on vastannut International Integrated Reporting Council IIRC, jossa on mukana suuryrityksiä, viranomaisia, asiantuntijayrityksiä ja muita intressiryh­ miä. KPMG on yksi neuvoston jäsenistä. IIRC:n pilottihankkeessa mukana olevat 120 suuryritystä aikovat siirtyä integroi­ tuun raportointiin tänä vuonna. Joukossa on Coca Colan, Deutsche Bankin ja Unile­

verin kaltaisia alansa johtavia yrityksiä. Uudenlainen raportointi herättää kiinnostusta myös Suomessa. KPMG:n neuvontapalveluista vastaava Christian Liljeström arvioi, että todennäköisesti muutama yritys siirtyy tänä vuonna integroituun raportointiin. – Vastaanotto yrityksissä on ollut erit­ täin positiivinen tai vähintäänkin varovai­ sen myönteinen. Harvassa ovat olleet ne, joiden mielestä tämä on täyttä hömppää, Liljeström sanoo.

Asiakaslehti VIEW 1/2014  

VIEW 1/2014 numerossa digimurros ja data-analytiikka ovat vahvasti esillä. Lisäksi lehdessä esitellään uusi KPMG-talo Töölönlahdella.

Asiakaslehti VIEW 1/2014  

VIEW 1/2014 numerossa digimurros ja data-analytiikka ovat vahvasti esillä. Lisäksi lehdessä esitellään uusi KPMG-talo Töölönlahdella.

Advertisement