Page 2

Tulevaisuuden kilpailukyky luodaan nyt Digimurros ravistelee tällä hetkellä rajusti yritysten kilpailukykyä ja rakenteita ja muovaa monia toimialoja aivan uudennäköiseksi. Muutokseen on sopeuduttava ketterästi ja nyt, sillä muutoin uhkaa iltarusko, kun digitalisoituminen kiihtyy edelleen. Vuosituhannen alussa Suomi oli yrityskentässä digikehityksen etulinjassa kansainvälisesti. Nyt olemme pudonneet pois kärkijoukosta. Onneksi poikkeuksiakin löytyy kuten Supercellin kaltaiset peliteollisuu­ den edelläkävijäyhtiöt, jotka ovat osanneet hyödyntää digivallankumousta kasvussaan menestys­ tarinaksi. Kuluttajat ovat Suomessa monesti edistyksellisempiä kuin yritykset. Digiajan kuluttaja sukkuloi sujuvasti verkossa ja haluaa valmiiden tuotteiden sijaan yhä enemmän itse räätälöidä ostamansa tuotteet ja palvelut. Tässä kehityksessä suomalaisyritykset eivät ole vielä tarttuneet riittävästi digitalisaation suomiin mahdollisuuksiin. Asiakkaiden ymmärtäminen on kaiken perusta. Digitaalisissa palveluissa, erityisesti kuluttaja­ bisneksessä, maailma on täynnä innovatiivisia asiakkaita, jotka kannattaisi ottaa mukaan muo­ toilemaan tuotteita ja palveluita yksilöidysti omien tarpeidensa mukaisesti. Asiakassuhteet kehittyvätkin yhä enemmän yhteiseksi arvontuotannoksi, jossa kukin asiakas saa yksilöidysti ainutlaatuisia elämyksiä. Tätä megatrendiä painotti maailmankuulu strategiaprofessori C.K. Prahalad jo viime vuosikymmenen lopulla. Yksi digiajan haasteista on valtavien tietomassojen jalostaminen analytiikan avulla hyödylliseksi tiedoksi ja arvoksi liiketoiminnalle. KPMG:n Financial Timesin FT Remark-tutkimus­yksiköllä teettämän kattavan tutkimuksen mukaan peräti 69 pro­ senttia kansainvälisten suuryritysten talous- ja tietohallintojohdosta pitää dataa ja analytiikkaa strategisesti tärkeänä avainkysymyksenä liiketoiminnassaan. Valtaosa eli 96 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että dataa ja analytiikkaa hyödynnetään riittämättömästi ja tehottomasti heidän organisaatioissaan. Tässä VIEW-lehdessä digimurros ja data-analytiikka ovatkin vahvasti esillä. Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila avaa haastattelussaan sitä, miten asiakas ohjaa Elisan digitaalista kasvua. IT- ja teknologiajohtaja Seppo Heikura käsitte­ lee taas sitä, miten Fonecta hyödyntää big dataa toiminnassaan. Lisäksi pureudumme muun muassa integroituun raportointiin – uuteen lähes­ tymistapaan kertoa oleellinen yrityksen tuottamasta lisäarvosta, sen vaikutta­ vuudesta ja suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan sekä luomme katsauksen Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kasvutalouksien suomiin mahdollisuuksiin Shellin entisen pääjohtaja Jeroen van der Veerin ja KPMG:n Global Africa-praktiikan COO Anthony Thunstromin näkökulmista. Uusi toimitalomme on nyt valmistunut Töölönlahdelle. Koko pääkaupunki­ seudun henkilöstömme, lähes 600 työntekijää, on muuttanut Forumista KPMG-taloon. Uusi osoitteemme 10.3. alkaen on Töölönlahdenkatu 3 A. Sijoituksemme tulevaisuuteen ja sen mukanaan tuoma muutos on merkittävä. Forumissa vietetyn 28 vuoden jälkeen siirrymme saman katon alle avaraan avotoimistoon, ympäristöystävällisiin ja toimiviin tiloihin. Tässä numerossa voit tutustua tarkemmin KPMG-taloon niin arkkitehtien, rakentajan kuin omasta näkökulmastamme. Antoisia lukuhetkiä ja tervetuloa tapaamaan meitä KPMG-taloon. Raija-Leena Hankonen toimitusjohtaja KPMG Oy Ab

Cutting through complexity -brändilupauksemme mukaisesti tarjoamme huippuosaamista ja selkeitä ratkaisuja sekä autamme asiakkaita menestymään muuttuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa toiminta­ympäristössä.

Asiakaslehti VIEW 1/2014  

VIEW 1/2014 numerossa digimurros ja data-analytiikka ovat vahvasti esillä. Lisäksi lehdessä esitellään uusi KPMG-talo Töölönlahdella.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you