Page 23

FONECTALLA

tehdään tiedosta arvokasta Monissa yrityksissä on viime vuosien aikana havahduttu pohtimaan, miten eri tietolähteistä kertyvä valtava tietomassa saataisiin valjastettua palvelemaan liiketoimintaa. Fonectalla big dataa on ryhdytty hyödyntämään esimerkiksi uusien palveluiden konseptoinnissa. Yhtiö hyödyntää tietoa sekä omassa toiminnassaan että tarjoaa sitä asiakkaidensa liiketoiminnan kehitykseen. Teksti Anni Sironen / Kuva Riku Isohella / Kuvitus Shutterstock

F

onectan näkökulmasta katsottuna big datassa on kyse siitä, miten yhtiö voi hyödyntää sekä perintei­ sistä tietokannoista löytyvää tietoa että strukturoimatonta tietoa parhaalla mahdollisella tavalla. – Strukturoimaton tieto täytyy kui­ tenkin kytkeä johonkin olemassa olevaan tietoon, jotta siitä tulisi relevanttia, uutta, luovaa, aidosti arvokasta ja käyttökel­ poista. Kaikkiaan parannamme big datan avulla kykyämme johtaa tiedolla: kun kasvatamme asiakasymmärrystämme

tietoon perustuen, pystymme ohjaamaan omaa toimintaamme oikeaan suuntaan, Fonectan IT- ja teknologiajohtaja Seppo Heikura kertoo. Sisäisen hyödyntämisen ohella Fonec­ ­ta tuottaa vastaavia palveluita asiakkail­ leen rikastamalla tietoa näiden käyttöön – ja toteuttaa samalla käytännössä missiotaan ”Teemme tiedosta arvokasta.” – Hyödynnämme dataa ja data-analyy­ siä esimerkiksi asiakkaidemme kohderyh­ mien määrittelyssä sekä markkinoinnin automaatiossa. Mitä enemmän meillä on

tietoa, sitä tehokkaammin pystymme aut­ tamaan heitä esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden löytämisessä, Heikura kuvaa.

Tiivistä dialogia ja tarve edellä Heikuran mukaan big datan hyödyn­ täminen on suomalaisyrityksissä vielä varhaisessa vaiheessa, mutta lupaavia esimerkkejä löytyy jo. Fonectalla big datan mahdollisuuksia ja hyötyjä alettiin pohtia noin vuosi sitten. – Varsinaista big data -ympäristöä lähdimme rakentamaan tästä puolen >>

1/14 VIEW 23

Asiakaslehti VIEW 1/2014  

VIEW 1/2014 numerossa digimurros ja data-analytiikka ovat vahvasti esillä. Lisäksi lehdessä esitellään uusi KPMG-talo Töölönlahdella.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you