Page 10

HUOLELLINENYRITYS

välttää jälkiverot Yritysten on varauduttava myös jatkossa verottajan tiukkaan linjaan siirtohinnoissa. Ikävien yllätysten välttämiseksi on syytä käydä läpi entistä tarkemmin siirtohinnoittelun perusteet ja sen dokumentointi. Teksti Matti Remes / Kuvat Riku Isohella ja Ingimage

Y

rityksiin tehdyt verotarkas­ tukset ja siirtohinnoista määrätyt kymmenien miljoonien eurojen jälkive­ rot ovat hallinneet viime kuukausina otsikoita. KPMG:n Tax Partner Eric Sandelin muistuttaa, että kyse ei ole vain suomalaisyrityksiä koskevasta asiasta. Kaikkialla maailmassa talousvai­ keuksissa kamppailevat valtiot etsivät uusia verotuloja. Verottajan tähtäimessä ovat nyt etenkin suuret kansainväliset yhtiöt, joilla on liike­ toimintaa useissa maissa ja jotka käyttävät siirtohinnoittelua konsernin sisäisessä liiketoiminnassa. Jälkiveroja on ropissut siirtohinnoista, jotka eivät ole olleet verot­ tajan mielestä markkina­ehtoisia. – Siirtohinnoittelussa määrätyistä

10 VIEW 1/14

jälkiveroista puhutaan kymmenistä, jopa sadoista miljoonista euroista. Verotar­ kastuksissa on selvästi nähtävissä, että muissa verolajeissa havainnot ja oikaisut ovat pieniä.

Suomen verottajalla tiukka linja Sandelin korostaa, että kyse on verottajan kiristyneistä tulkinnoista. Siirtohintoja koskevissa säännöksissä ei ole tapahtunut muutoksia pitkään aikaan. – Veroviranomaiset voisivat toimia myös toisin. Ensimmäisessä verotarkas­ tuksessa yritykselle annettaisiin ohjausta siirtohinnoittelun ja sen dokumentoinnin parantamisesta. Jälkiveroja tulisi vasta sitten, jos verovelvollinen ei ota opikseen. Nyt verohallinto näyttää Sandelinin mukaan tehneen linjauksen, jonka mukaan

puutteisiin puututaan aggressiivisesti ja määrätään veronoikaisuja haarukan ylälaidasta. Kaikissa maissa verottajan linja ei ole ollut samanlaista. Esimerkiksi Ruotsissa Sandelin ei ole havainnut saman­ suuruisia veronoikaisuja ja jälkiveroja kuin Suomessa tai vaikkapa Tanskassa. – Verottajan kiristyneet tulkinnat eivät ainakaan paranna Suomen mainetta tilanteessa, jossa maa tarvitsee kipeästi uusia tuotannollisia investointeja.

Viisas yritys varautuu ennalta Sandelin ennakoi verottajan aggressiivisen linjan jatkuvan myös tulevaisuudessa. – Tämä ei ole ohimenevä ilmiö, päinvastoin. Yritykset joutuvat jatkossakin elämään epävarmuudessa ja odottamaan ratkaisuja useita vuosia.

Asiakaslehti VIEW 1/2014  

VIEW 1/2014 numerossa digimurros ja data-analytiikka ovat vahvasti esillä. Lisäksi lehdessä esitellään uusi KPMG-talo Töölönlahdella.

Asiakaslehti VIEW 1/2014  

VIEW 1/2014 numerossa digimurros ja data-analytiikka ovat vahvasti esillä. Lisäksi lehdessä esitellään uusi KPMG-talo Töölönlahdella.

Advertisement