Page 20

Rakennusalan mittavat tiedonantovelvollisuudet tulevat monille yrityksille yllätyksenä Teksti: Anna Tallgren

Uudistuksen myötä jokaisella yli 15 000 euron arvoista rakentamispalvelua tilaavalla yrityksellä on velvollisuus kuukausittaiseen urakkatietojen raportointiin.

20 / Tax View

Tax View 1/2014  

Tax View 1/2014 numerossa perehdytään keskeisimpiin yritys-, osinko- ja henkilöverotuksen uudistuksiin.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you