Marwick červenec/srpen 2017

Page 24

KPMG se v rámci svého CSR programu zapojuje do celé řady aktivit, které pomáhají zlepšovat podnikatelské prostředí v České republice. Jednou z nich je mentoring neziskových organizací – pomoc se dostane nejen vybrané organizaci, ale určité výhody to má i pro mentory. Na začátku je neziskovka, která se potýká s nějakým konkrétním problémem, na jehož řešení sama nestačí. Fórum dárců, občanské sdružení, jehož členy jsou nadace, nadační fondy i firemní dárci, ji následně spáruje s konzultanty z KPMG. Ti pak takové společnosti zdarma poskytnou půlroční mentoring. Zahrnuje deset hodin mentorování, na jehož základě pak neziskovka v budoucnu zvládne řešit problémy sama. Novým věcem se tím ale naučí i naši konzultanti. Spolupráce jim přináší příležitost procvičit si znalosti ze školení v bezpečném prostředí a zároveň si tak prohloubit své měkké dovednosti. To jim přináší plusové body, když se rozhoduje o povýšení. Široké spektrum aktivit Nedávno se mentoringového programu zúčastnila Kateřina Hawlová a Vladimír Okáč z pražské kanceláře KPMG. Neziskovka, které pomáhali, se jmenuje JAHODA, o. p. s., a působí v Praze na Černém Mostě a na Vinohradech. Klientům, kterými jsou hlavně děti a mladí lidé, nabízí program v nízkoprahových klubech a má i svůj terénní program. Pořádá rovněž vlastní vzdělávací a komunitní aktivity, jako je například festival Strawberry Fields, který přispívá ke zlepšování života a k prevenci kriminality na sídlišti Černý Most. Začínajícím kapelám na sídlišti pak nabízí vybavenou hudební zkušebnu s nahrávacím studiem. Kromě toho ale provozuje i vlastní školky, jesle, odpolední družinu a rodinná centra. Do dobrovolnického programu, díky kterému pak spolupracovala s KPMG, se JAHODA, o. p. s., přihlásila v roce 2016, a to právě v době, kdy se její činnost začala výrazně rozšiřovat. Velké množství nových aktivit vedlo k tomu, že JAHODA, o. p. s., potřebovala reorganizaci, jejímž cílem bylo rozšíření týmu. „Hledali jsme řešení pro zastupitelnost, udržitelnost a vytvoření procesů fungování nového týmu. Během několika setkání jsme společně našli ideální řešení. Nově nastavené pozice, rozdělení rolí a kompetencí členů vedení společnosti v současné době zavádíme do praxe a ukazuje se jako velmi efektivní,“ popisuje dnes Markéta Kalinová, ředitelka obecně prospěšné společnosti JAHODA, své zkušenosti s mentoringovým programem.

© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.

24 — CSR

Text: Pavla Čechová, ilustrace: Barbora Tögelová

Mentorem v neziskovce