__MAIN_TEXT__

Page 1

MARWICK obsah z první ruky

červenec/srpen 2016

OD KAMENE K E-COMMERCE Tradiční obchody míří na internet • On-line obchody zakládají kamenné pobočky • Datová analytika poradí, kde otevřít krám • Nejlepší surfové spoty na světě Časopis pro klienty a příznivce KPMG Česká republika


Držíme Kláře palce v Riu! Jako hrdý dodavatel Českého olympijského týmu podporujeme nadějné sportovce. Pomáháme k úspěchu.

Klára Spilková nejlepší česká golfistka

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


editorial

Změna, nebo zánik? Auditor má především poskytovat pravdivý obraz reality. Jak jste možná poznali z obálky, hlavním tématem tohoto vydání Marwicku je realita maloobchodu a  spotřebního zboží. S  tou v  poslední době hýbe přechod tradičních hráčů do on-line prostředí a  naopak cesta e-shopů do kamenných poboček. Hráči s  rozsáhlou sítí tradičních obchodů internet dlouho ignorovali a  ke svému růstu ho skutečně často nepotřebovali. Jejich vstup na pole e-commerce ale souvisí s  širším fenoménem, kterým je proměna zákaznického chování. Zákazníci stále více s  obchodníky a  výrobci zboží komunikují na internetu a pouze digitální přístup dokáže jejich požadavky zachytit, zaznamenat, měřit a  nakonec vyhodnocovat. Právě nutnost porozumění zákaznickým potřebám a  jejich vyhodnocování vede do on-line prostředí i  konzervativní a  úspěšné obchodníky. Ti, kteří na internetu začali, si jsou naopak na základě dat získaných od svých zákazníků vědomi, že si lidé zboží prostě chtějí vyzkoušet a osahat předtím, než si ho koupí. Pokud jim tuto možnost dáte, získáte si jejich věrnost. Téma přechodu od kamene k e-commerce bylo i hlavním tématem prvního ročníku KPMG Retail Fora, na kterém se sešlo bezmála 100 top manažerů českých obchodů. Na konferenci vystoupili zástupci obou světů, mimo jiné Ladislav Blažek, majitel stejnojmenné módní značky, a Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz. S oběma inspirativními pány najdete na stránkách tohoto vydání rozhovor. Na závěr ocituji druhého zmiňovaného: „Jsou dva typy společností: ty, které se změní, a ty, které zaniknou.“ Věřím, že vaše společnosti patří do té první skupiny. Příjemné čtení. Martina Štegová Director odpovídá za služby pro sektor maloobchodu KPMG Česká republika mstegova@kpmg.cz

3 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


MARWICK

1. MÍSTO

červenec/srpen 2016

GRAND PRIX

komentář

Středověk kyberprostoru Žijeme ve středověku kyberprostoru. Na obchodních stezkách číhají lapkové, loupežníci a zvědové. Každý z nich má zájem o naše cennosti, ať už finanční, nebo duševní. str. 5

téma

Od kamene k e-commerce Tradiční kamenné obchody míří do světa on-line a snaží se konkurovat zavedeným hráčům. Ti naopak budují kamenné pobočky, protože se bez nich neobejdou. str. 8

case study

Hoď to do stroje, šéfe! Decision Science KPMG pomáhá retailerům dvojnásobně zpřesnit odhady tržeb nových poboček a ušetřit 950 milionů korun v investičních a provozních nákladech. str. 16

CSR

Děti představují své vynálezy První ročník soutěže iKid v Česku je za námi. Podívejte se, s čím se mladí inovátoři ucházeli o první příčku a co na to jejich mentoři. str. 24

coffee break

10 nejlepších surfových spotů na světě Surfing si v posledních letech čím dál víc získává srdce „suchozemských“ Středoevropanů. Poradíme, kde si vlny stoprocentně užijete. str. 28

Marwick – časopis pro klienty a příznivce KPMG Česká republika. Vydává 6x ročně KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8. MK ČR E 22213. Předplatné on-line verze na www.marwick.cz. Šéfredaktorka: Michaela Raková , art director: Štěpán Prokop, fotoeditorka: Barbora Mráčková, korektorka: Edita Bláhová. Pobočky KPMG Česká republika najdete v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. www.kpmg.cz © 2016 KPMG Česká republika, s. r. o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Štěpán Prokop

4 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


komentář

Středověk kyberprostoru Předchozí průmyslové revoluce poháněla postupně pára, elektřina a počítače. Tu aktuální, čtvrtou, která je ve své podstatě spíš ekonomická, ženou kupředu lidé brouzdající na chytrých telefonech. V  posledních pěti letech se vyspělý svět naučil žít na internetu nepřetržitě. Zatímco dříve jsme přišli, vyřídili, co jsme potřebovali, a  odešli, dnes na informace a služby on-line spoléháme prakticky nepřetržitě. Pro lidstvo tak vzniká nový (kyber)prostor. Polovina respondentů aktuální studie KPMG Česká republika uvádí, že v důsledku toho, že jsou neustále online, „přestávají plánovat budoucnost a nastalou situaci řeší pomocí telefonu až s jejím příchodem“. Na aktivitě a  potřebách „on-line lidí“ stojí tři ze čtyř aspektů čtvrté revoluce: internet věcí, internet služeb a  internet lidí  – tedy svět lidí on-line. Dnešní internet je jeden obrovský kyberprostor, jehož dělení na intranet a externí internet je dávno překonané. Pro popis dnešního stavu nabízím jednoduchou historickou parafrázi: Žijeme ve středověku kyberprostoru. Je to doba syrová, hodnoty v kyberprostoru ukrýváme v opevněných hradech a každá cesta mezi nimi je nebezpečná. Na obchodních stezkách číhají lapkové, loupežníci, zvědové, žoldáci, potulní rytíři i fanatičtí heretici. Každý z nich má jinou motivaci. Zájem o naše cennosti, ať už finanční, nebo duše vní, ma jí a le v šic hn i.

Na rozdíl od fyzického světa v kyberprostoru neexistuje soukromí a je v něm velmi slabá regulace. Zatímco fyzický svět korigují státy, v kyberprostoru ani zdaleka nemají takovou moc. Pevné a neměnné státem přidělené identity v podobě občanského průkazu nebo rodného čísla nahrazuje na internetu čistě komerční freemail. Ten jeho majitelé, nebo přesněji uživatelé, více než ochotně mění za nabízené požitky. Špatnou zprávou je, že jsme se ve stávající „středověké“ době zatím nenaučili žít. Ještě horší zprávou je, že kopírovat dějiny, tedy vydat se na dlouhou cestu do novověku, není pro naši generaci dobrý plán. Musíme pokročit mnohem rychleji. Snesitelný život v kybernetickém středověku by mohly přinést tři rady: 1. Soustřeďte se na ochranu toho, co je opravdu důležité. Přepadnou-li vás v temném hvozdě, nechraňte své měšce, ale holý život. 2. Reagujte rychle. Když vás přepadnou, zbojníkům střelhbitě oznamte: „Vezměte si dukáty a mě nechte naživu.“ 3. Smiřte se s tím, že absolutní bezpečnost není možná. S jedním jediným měšcem nemůže jít 20 zbrojnošů. Je lepší poslat je čistit les od zbojníků. Jan Krob Director, KPMG Česká republika jkrob@kpmg.cz @KrobJan

5 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


daně

Marketingové soutěže – (ne)chtěná oběť boje proti hazardu Soudě podle v  médiích zveřejňovaných zpráv se v  posledních letech v  České republice rozhořel boj proti hazardu. Městská zastupitelstva ve snaze zajistit poklidné soužití všech spoluobčanů vyhlašují referenda pro zákaz hazardu, spolky soustřeďují svoji aktivitu na plošné vymítání (vý)​herních automatů s  odkazem na jejich společenskou nebezpečnost a Ministerstvo financí se dokonce chystá blokovat vybrané webové stránky. Není proto překvapením, že stranou bitevní vřavy nezůstává ani daňová správa. Do jejího hledáčku se opětovně dostávají marketingové soutěže, které jí byly vždy trnem v oku, a proto se je snažila vytrvale kvalifikovat jako zákonem nedovolené spotřebitelské loterie. Nově se ale pokouší naplnit státní kasu za použití nebezpečného argumentu, že marketingové soutěže, které firmy standardně využívají jako nástroje podpory prodeje svých výrobků či služeb nebo jako formu propagace své značky, jsou tzv. běžnou loterií, která je bez příslušných povolení také zakázána.

Jakou roli hraje náhoda?

Las Vegas v české kotlině Zákon o loteriích a jiných podobných hrách obsahuje definici loterie a  tzv. spotřebitelské loterie. Soutěže, které nejsou loterií ani spotřebitelskou loterií, striktním pravidlům loterijního zákona nepodléhají. Za spotřebitelskou loterii se v podstatě považuje soutěž, kdy podmínkou účasti v takové soutěži je zakoupení určitého zboží či služby nebo účast na reklamní akci a kdy jsou výherci cen vybráni formou slosování či jiným náhodným výběrem. Spotřebitelská loterie je povolena jen při splnění několika poměrně omezujících podmínek (výše výher, oznámení finančnímu úřadu apod.). Loterií se pak rozumí hra, jíž se účastní fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se nezaručuje. O výhře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost či událost uvedená provozovatelem v  předem stanovených herních podmínkách. Náhodný výběr ani náhoda však nejsou v loterijním ani v jiném zákoně nijak definovány.

Poker je podle soudu loterie

6 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


daně

Pokuty jsou kruté až 10 milionů korun nebo odvody z výnosů

Množství náhody menší než malé Problematikou náhody podle loterijního zákona se zabýval i Nejvyšší správní soud (NSS), když posuzoval, jakou roli hraje náhoda v karetní hře poker. Došel k závěru, že tato hra je podmíněna zaplacením vkladu, jehož návratnost není zaručena, a o případné výhře či prohře účastníka rozhoduje i náhoda, protože „žádný z hráčů nedokáže ovlivnit to, jaké karty budou tomu kterému z nich rozdány“. Pokerové turnaje jsou tedy podle názoru NSS běžnou loterií, a lze je tudíž provozovat jen na základě licence. NSS se zabýval i otázkou, jak velký podíl náhody musí být při hře přítomen, aby se jednalo o loterii podle loterijního zákona. Zákon nikde nestanovuje procentní zastoupení náhody pro kvalifikaci na loterii či jinou podobnou hru. NSS se proto uchýlil ke vskutku šalamounskému závěru, že postačí, pokud je náhoda přítomna „v nezanedbatelné míře“. De facto tím popřel definici náhody stanovenou dříve Krajským soudem v  Brně, podle níž lze za náhodu považovat „výsledek, který se stane nepředvídatelně bez rozpoznatelného lidského záměru, přičemž úspěch nebo ztráta závisí zcela či převážně na náhodě, nikoliv na schopnosti účastníka soutěže“. Podle Ministerstva financí je prvek náhody přítomen vždy, když je určení výherce v jakémkoliv aspektu nepředvídatelné a soutěžícím neovlivnitelné. Finanční úřady nicméně pojem náhoda vykládají šířeji. Do karet jim podle jejich názoru hraje i skutečnost, že jediné výkladové vodítko k  této problematice, a  to prohlášení Ministerstva financí s  názvem „Akce o  ceny  – herní koncepty, které nepodléhají loterijnímu zákonu“, bylo bez vysvětlení staženo z  ministerského webu. Ministerstvo financí spolu s několika asociacemi působícími v oblasti loterií v tomto společném prohlášení vymezilo soutěžní koncepty, jež nepodléhaly regulaci loterijního zákona. Marketingové soutěže, které byly organizovány za účelem podpory prodeje a  postrádaly alespoň jeden zákonný znak spotřebitelské loterie, pak byly výslovně zařazeny mimo dosah loterijního zákona. Podle správců daně bylo toto prohlášení již „překonáno“, přestože nedošlo k  novelizaci loterijního zákona. Tímto přehodnocením dlouho konstantního výkladu ustanovení loterijního zákona ovšem významně zasáhlo do zavedené praxe.

Dámy a pánové, konec sázek aneb vkladem není jen žeton Finanční úřady zaujaly v poslední době vůči marketingovým soutěžím ještě přísnější postoj než v  minulosti, kdy usilovaly o klasifikaci soutěže jako zakázané spotřebitelské loterie. Objevily kouzlo dalšího nedefinovaného pojmu, a to pojmu vklad, který je jednou z nutných podmínek pro klasifikaci soutěže jako běžné loterie. Za vklad tak považují např. i zaslání soutěžní SMS (obzvláště tzv. premium SMS) nebo zakoupení výrobku s hrací kartou. Široké výklady pojmů náhody a vkladu tak staví provozovatele marketingových soutěží do prakticky neřešitelné situace, protože v podstatě všechny dosud využívané soutěžní koncepty by podle těchto výkladů mohly být posouzeny buď jako zakázaná spotřebitelská loterie, nebo jako zakázaná běžná (vkladem podmíněná) loterie. Sankce jsou přitom kruté – pokuta až do výše 10 milionů Kč, a dokonce možný odvod výnosů ze soutěže do státního rozpočtu.

A co na to nový zákon o hazardních hrách? Senátem projednávaný návrh nového zákona o hazardních hrách se spotřebitelským soutěžím vůbec nevěnuje. Úprava podmínek jejich pořádání se totiž přesunula do zákona o ochraně spotřebitele. To by pořadatelům marketingových soutěží teoreticky mohlo ulehčit život. Vzhledem k  současnému trendu správců daně klasifikovat marketingové soutěže nikoliv jako spotřebitelské loterie, ale jako vkladem podmíněné běžné loterie však nelze vyloučit, že pořádání marketingových soutěží bude nadále přísně sankcionováno i podle nového zákona o hazardních hrách. Michaela Thelenová Senior Manager, KPMG Česká republika mthelenova@kpmg.cz Olga Těhlová Tax Consultant, KPMG Česká republika otehlova@kpmg.cz Martina Valachová Assistant, KPMG Česká republika mvalachova@kpmg.cz

7 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


téma

Nákupy na jediné kliknutí

Tradiční kamenné obchody míří do on-line světa a snaží se konkurovat zavedeným hráčům. Ti naopak budují kamenné pobočky, protože se bez nich neobejdou. Rychlý vývoj ve světě obchodu mapovalo jarní KPMG Retail Forum 2016, kterého se zúčastnila stovka špiček v oboru. Text: Pavla Čechová, ilustrace: Václav Havlíček

8 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


téma

9 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


téma

Mýtus o šetrném zákazníkovi

Empatie i data

Podíl nákupů po síti výrazně roste. Ještě před deseti lety pořizovalo zboží v Česku přes internet pouhých pět procent lidí, loni už to bylo 42 procent obyvatel, zjistil Český statistický úřad. Na odbyt jde nejčastěji oblečení a  obuv a za nimi následují vstupenky, kosmetika a zdravotnické přípravky. Češi si ale pomalu zvykají nakupovat přes internet dokonce i potraviny. Jak zjistil průzkum Nákupní zvyklosti, který KPMG publikovala letos v  březnu, takovou transakci si vyzkoušela už celá pětina české populace a  čtvrtina se na to chystá v  brzké době. Co nás na nakupování potravin on-line láká? Především pohodlí  – tak alespoň odpovědělo celých 72 procent respondentů zmíněného výzkumu. Padl tak mýtus o převážně finanční motivaci – pouhá čtvrtina dotazovaných totiž uvedla, že tento druh nakupování volí kvůli nižší ceně. Podobnou zkušenost mají se svými zákazníky i  obchodníci, kteří koncem března vystoupili na KPMG Retail Foru 2016. Kupříkladu Michal Macourek, manažer společnosti BENU, uvedl, že jedním z důvodů, proč BENU vstupuje do světa e-shopů, je již existující hustá síť vlastních lékáren. „Lidem při nákupech přes internet nejde pouze o nejnižší cenu, ale chtějí využít kombinaci poboček a  on-line nákupu. V našich kamenných lékárnách nabízíme multikanálovou službu. Zákazník si objednávku může flexibilně vyzvednout, poradit se s  odborníkem v lékárně a  třeba ještě vyzvednout recept. Veškeré objednávky expedujeme ten samý den  do lékáren a  je možné si je okamžitě vyzvednout. Odpadá také cena poštovného a léčiva jsou ve správných teplotních režimech přepravena do lékáren,“ upřesnil.

Ukousnout si co nejvíce z retailového koláče znamená co nejlépe rozumět svému zákazníkovi. „Dnešní zákazníci jsou netrpěliví, kritičtější, náročnější, méně loajální, neustále připojení a navíc imunní vůči tradičnímu marketingu,“ upozornil publikum Tomáš Potměšil, manažer z oddělení Management Consulting KPMG Česká republika. To je kombinace vlastností, jíž se obchodníci musejí přizpůsobit, chtějí-li obstát. Univerzálně platným receptem pro všechny obchodníky je šest pilířů dokonalé zákaznické zkušenosti: personalizace, poctivost, očekávání, empatie, čas a řešení problémů. Empatický a personalizovaný přístup je nejlepší způsob, jak si zákazníka získat a udržet. Důraz na osobní vztah ke klientovi využívá i datová analýza, jež zažívá obrovský rozmach. Zákazník, který je dnes častěji odolný vůči tradičnímu marketingu, možná nebude odolný vůči marketingu zacílenému přímo na něho. Datová analýza je totiž dokonalým způsobem, jak poznat svého zákazníka s jeho potřebami a preferencemi. David Slánský a  Pavel Kohout z  KPMG názorně popsali, jakým způsobem je možné analýzu dat využít. Internetové obchody, jako například americký Boots.com, který prodává nikoliv obuv, ale kosmetiku a  zdravotnické přípravky, sbírají maximum informací o každém příchozím zákazníkovi. Teprve ve chvíli, kdy si vytvoří jeho dokonalý profil, cílí svou nabídku. Jiným příkladem je americký módní obchod Stitchfix.com, který zaznamenal obrovský růst, aniž by investoval jediný dolar do akvizičních kampaní. Obchod sleduje své návštěvníky a poté jim podle jejich chování v  e-shopu pošle náhodně sestavený balíček. Vrací se mu v průměru 25 procent věcí, což je velmi slušný výsledek, a data tak firmě výrazně snižují náklady. Jiným příkladem je případ britského klienta, který ve Velké Británii každý rok otevře 25 až 30 nových obchodů s občerstvením. Jeho potíž spočívá v tom, že velmi nepřesně odhaduje, jaká bude v konkrétním obchodě denní poptávka po jednotlivých produktech, stejně jako odhad příjmů. KPMG Česká republika, která dostala za úkol odhadnout tyto parametry s  mnohem větší přesností, musela zohlednit mnoho faktorů a odhalit specifika lokality. Důležité bylo například to, jak daleko je zastávka MHD nebo bankomat, jaká je otevírací doba konkurentů, volatilita příchodů a odchodů maloobchodníků ve zvažované lokalitě i průměrný počet slunečných a deštivých dnů. Výsledky byly velmi překvapivé – analytici z KPMG byli dvakrát přesnější než jejich klient a ve výsledku mu přinesli úsporu ve výši 950 milionů korun. Můžeme tedy očekávat, že datová analýza bude v nejbližší době významně ovlivňovat nejen strategii obchodníků, ale také naše nákupní zvyklosti.

Kamenné i virtuální obchody Z podobného důvodu na internet vstoupila i tradiční značka Blažek, která prodává elegantní pánskou módu. „Důležité je pro nás propojování kamenných obchodů a on-line světa,“ uvedl Ladislav Blažek, zakladatel a ředitel společnosti Blažek. Souhra obou typů prodeje je klíčová – zboží objednané přes internet je možné vyzkoušet v obchodech a  každá z  prodejen má vlastní krejčovství, kde si zákazník nechá kdykoliv oděvy upravit. A důkazem, že to může fungovat, jsou obchodní výsledky za poslední rok. Zřejmě i díky úspěšné masivní reklamní kampani, pro kterou si firma Blažek vybrala osobnost Leoše Mareše, celkové tržby firmy stouply o čtyři procenta. Internetový prodej ale rostl výrazně rychleji, a to meziročně o celých 44 procent. Zrcadlově obráceně se vydala Alza.cz, jež je známá svou progresivitou. Obchod, který na internetu prodává už od konce 90. let minulého století a  dnes je s  čtrnáctimiliardovým ročním obratem největším e-shopem v Česku, buduje své kamenné pobočky tak, aby byly pro zákazníky co nejdostupnější.

10 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


téma

Service charges pod lupou

„To máte topení, úklid, ostrahu, údržbu, marketing a další položky…“ – tak by mohl teoreticky odpovědět zástupce obchodního centra na dotaz nájemníka, co všechno platí měsíčně v rámci položky nazvané service charges. Jinými slovy jsou to náklady spojené s  provozem obchodního centra (společných prostor), které jsou hrazeny nájemníky. Jejich výše se obecně pohybuje od 5 do 10 EUR/m² měsíčně v závislosti na lokalitě obchodního centra a jeho úspěšnosti. (Respektive 10–15 % při porovnání k čistému nájmu.) Většinou zahrnují také příspěvky na marketing obchodního centra, jindy se propagace fakturuje zvlášť ve výši 1–3 EUR měsíčně. Výše service charges byla v minulých letech relativně stabilní. Snižující se náklady na energie jsou kompenzovány růstem nákladů na marketing a ostatních položek a z diskuze s majiteli center rozumíme, že se nechystá jejich dramatické zvýšení ani snížení. Ve většině případů platí obchodníci tyto poplatky zálohově a v následujícím roce pak dochází k jejich zúčtování se skutečnými náklady obchodního centra. V  minulosti bylo celkem běžné, že service charges byly nastaveny jako nezúčtovatelné, a tedy fixní. Současným trendem je růst požadavků obchodníků na ověřování skutečných nákladů obchodních center a výše fakturovaných service charges. Obchodníci čím dál více srovnávají jejich výši mezi jednotlivými obchodními centry a ptají se, proč se liší v Praze a v Ostravě, kde mají úplně stejné prodejny.

A tak obchodní centra předkládají účty za úklid, oslavu Dne dětí (pořádanou v rámci marketingových aktivit obchodního centra), údržbu, elektřinu atd. a  ukazují, jak jsou konkrétní náklady rozděleny mezi jednotlivé nájemníky. A ti, někdy přímo sami, nebo zastoupeni svými poradci a  auditory, počítají a  schvalují. Představte si, že menší obchodní centra mají 80–100 nájemníků a ta největší dokonce více než 220. Kdyby se třeba jen pětina z nich dožadovala faktur a dalších podkladů pro ověření, administrativní proces by pak byl pro obchodní centra časově velmi náročný. Proto obchodní centra sama angažují auditory, aby ověřili způsob kalkulace service charges a skutečné náklady s těmito poplatky spojené, a o ověření vydávají zprávu nájemníkům. Na závěr bych jen připomněl, že pro obchodníky je mnohem důležitější celková výše nákladů na pronájem obchodních prostor než výše jeho jednotlivých složek. Pro rozhodování a řízení je určitě nejsledovanějším ukazatelem podíl celkových nákladů nájmu na realizované prodeje. Obecně se tento ukazatel pohybuje okolo 15 % a liší se podle jednotlivých segmentů – jiný je u prodejce supertrendy oblečení a  jiný u  prodejce elektroniky nebo potravin. Pavel Dolák Senior Manager, KPMG Česká republika pdolak@kpmg.cz

Nájemci obchodních domů žádají ověření skutečných nákladů

11 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


téma

Móda 2025 Mobilní telefon nebo třeba automobil jsme v minulosti nepotřebovali a v budoucnu je možná znovu odložíme, nazí ale pravděpodobně nikdy po ulici chodit nebudeme. KPMG Německo před nedávnem zveřejnila obsáhlou studii Fashion 2025, jež analyzuje vývoj oděvního a módního průmyslu v Německu. Trendy, které popisuje, stojí za poznání obecněji. Sebastian Pass z KPMG Německo na berlínské konferenci FashionTech představil hlavní z nich. Zdroj: Studie Fashion 2025, 2015, KPMG Německo. Dostupné na kpmg.de.

„Fast fashion“ vs. férovost

Noví důchodci

Dva současné trendy v oblasti módy jdou výrazně proti sobě. Na jedné straně je to rostoucí obliba „fast fashion“, tedy levné trendy módy, a současně zvyšující se důraz na „férovost a udržitelnost“ výrobků, což módu pro koncového spotřebitele prodražuje.

Nejsilnější dopad na módní průmysl bude mít stárnoucí populace baby boomers, tedy dnešní padesátníci a šedesátníci, kteří jsou zvyklí sportovat, chodit do klubů a těchto zvyků se rozhodně nechystají vzdát ani ve vyšším věku. Limitovat je podle všeho nebude ani jejich ekonomická situace. Ocení a  budou požadovat oblečení, které bude módní a současně vyjde vstříc jejich vyššímu věku a hůře sloužícímu tělu.

Preference obchodníků v oblasti módy (výběr) diferencováno podle věkových skupin 300

Distribuce věkových skupin obyvatelstva

H&M 250

15 mil.

Zalando

12 mil. 200 Esprit

9 mil.

150

6 mil. 100

C&A

Galeria Kaufhof

3 mil. 50

Peek & Cloppenburg

0 mil. 14-19 let

0 14-19 let

20-29 let

30-39 let

40-49 let

50-59 let

60-69 let

70 a více let

Vývoj dovozních a spotřebních cen oděvů

Dovozní ceny oděvů a oděvních doplňků 100 eur

2014

2013

2011

2012

2010

2008

2009

2007

2005

2006

2003

2004

90 eur 2001

2020

50-59 let

60-69 let

70 a více let

2025

Kdo bude v roce 2025 hlavním aktérem v obchodě s oděvy provozovaném on-line?

Spotřební ceny oděvů

2002

40-49 let

Investice do on-line prodeje v následujících pěti až deseti letech dále porostou a situace na německém trhu se neliší od zbytku vyspělých trhů. Za pozornost stojí názor módního průmyslu na to, kdo bude hrát hlavní roli na trhu s módou v roce 2025.

105 eur

2000

2014

30-39 let

On-line není nasycený

110 eur

95 eur

20-29 let

Internet-Pure-Player 68 % (Amazon, Zalando atd.) Elektronická tržiště 38 % (Amazon, eBay, Stylefruits atd.) Prodej stacionárních obchodníků on-line (H&M, C&A, Peek & Cloppenburg atd.) 24 % Prodej výrobců on-line 14 % (Esprit, s.Oliver, Gerry Weber atd.)

12 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


auv

téma

Čínský luxus on-line V roce 2015 KPMG provedla ve spolupráci s Mei.com, čínským on-line prodejcem luxusního zboží, a sociální sítí Weibo rozsáhlý průzkum mezi více než deseti tisíci zákazníky na téma jejich nákupního chování a preferencí v segmentu luxusního zboží. Čínský trh láká celou řadu tuzemských obchodníků. Jací zákazníci tam na ně čekají? Zdroj: Průzkum China’s Connected Consumers 2015, vzorek: 10 150 zákazníků z 90 čínských měst ze všech provincií ve věku 18–50 let, kteří si za posledních 12 měsíců alespoň jednou koupili luxusní zboží přes internet. Autor: KPMG China. Celá studie na kpmg.com/cn.

45 %

Téměř polovina Číňanů nakupuje luxus on-line

Kolik jsou Číňané ochotni utratit za nákup jedné věci?

4 200 jüanů (15 000 Kč) rok 2015

1 900 jüanů rok 2014

Co jde nejvíc na odbyt? (Průměrná cena nákupu v jüanech) rok 2015

1 750

2 500

2 600

1 750

4 100

rok 2014

5 500

69 %

Většina zákazníků nakupuje on-line zboží pouze ve slevě

Bižutérie

Nejpopulárnější zboží pořizované čínskými zákazníky on-line

Dámská Kosmetika obuv

Zavazadla Dámská obuv

Zavazadla Dámská obuv

Kožené Zavazadla zboží

Kožené Zavazadla zboží

Kabelky

Kožené zboží

Hodinky

Kožené zboží

13 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


legal

Konec legendárního 101/2000 Sb. Provozujete e-shop nebo nabízíte svým zákazníkům věrnostní program? Osobní údaje jsou v dnešní digitální době jedním z nejcennějších obchodních artiklů. Uživatelé sociálních sítí a jiných on-line technologií je stále častěji poskytují, nebo dokonce zveřejňují. Také nové technologie umožňují soukromým společnostem, ale i  orgánům veřejné moci využívat osobní údaje v nebývalém rozsahu. Koncem dubna na tento vývoj reagoval Evropský parlament přijetím nového nařízení, tzv. obecného nařízení o  ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR), které poměrně zásadním způsobem změní evropskou legislativu v  oblasti jejich ochrany. Nejedná se však o blesk z čistého nebe. Vyjednávání o jedné z  nejrozsáhlejších evropských regulací posledních let trvalo více než tři roky. Výsledkem rozsáhlých diskusí a  lobbingu na mnoha úrovních Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady, které nemají v historii EU obdoby, je tak právní předpis, který přináší celou řadu novinek v oblasti ochrany osobních údajů v rámci EU, ale i mimo ni.

Přímá závaznost a účinnost GDPR Účinnost byla stanovena na 25.  května  2018. Jelikož se jedná o nařízení, bude GDPR přímo závazné bez nutnosti transpozice do národní legislativy. Nařízení tak automaticky nahradí nejen směrnici 95/46/ES, která dnes upravuje ochranu osobních údajů na úrovni Evropské unie, ale i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. GDPR na druhou stranu členským státům umožňuje se od některých pravidel odchýlit. Pravděpodobně tak dojde k prolomení deklarované snahy o plné legislativní sjednocení ochrany osobních údajů v rámci celé EU. V průběhu následujících měsíců se teprve ukáže, jakým způsobem bude na novou evropskou legislativu reagovat český zákonodárce. Zatím však toto nařízení není vládní prioritou.

Na koho se bude GDPR vztahovat? GDPR se nevztahuje pouze na zpracování osobních údajů evropskými správci nebo zpracovateli na území EU, ale pravidla dopadají i za její hranice. Podléhat GDPR tak nově budou i společnosti mimo EU, které cílí na spotřebitele v Unii a zpracovávají jejich osobní údaje v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo monitorováním jejich chování v rámci EU.

14 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


legal

Jaké další nejvýznamnější změny nové nařízení přináší? Odpovědnost správců a záměrná ochrana osobních údajů (ochrana tzv. by design) Nová regulace přináší celou řadu nových povinností, jejichž dodržování musí být správce schopen po celou dobu zpracování doložit. Jedná se například o vytvoření a uchovávání nejrůznější dokumentace nebo zavedení vhodných technických a organizačních opatření (a to nejen v průběhu samotného zpracování, ale již v době navrhování jeho řešení), aby správci zpracovávali pouze osobní údaje, jež jsou pro konkrétní účel zpracování nezbytné. Souhlas se zpracováním Nové nařízení klade na správce údajů vyšší nároky také při získávání souhlasu se zpracováním. Podobně jako dnes bude vyžadován souhlas svobodný, určitý, informovaný a jednoznačný. Žádost o vyjádření souhlasu však bude třeba formulovat srozumitelným a  jednoduchým jazykem. Bude-li souhlas součástí dokumentu, který se týká jiných skutečností (typicky smlouvy), musí být zřetelně oddělen tak, aby bylo zřejmé, že udělení souhlasu není podmínkou například pro uzavření smlouvy. Za děti mladší 16 let budou moci dát souhlas v  souvislosti s  poskytováním on-line služeb pouze jejich zákonní zástupci. Členské státy mohou vlastní úpravou stanovit i nižší věk, minimum je však 13 let. Rozšíření definice osobních a citlivých údajů Definice citlivých údajů byla rozšířena o genetická a biometrická data. Nařízení současně výslovně zmiňuje, že i  některé on-line identifikátory, jako například IP adresy či identifikátory cookies, mohou být za určitých okolností považovány za osobní údaje. Zesílená práva subjektů údajů GDPR přináší celou řadu nových práv pro subjekty údajů, například právo být zapomenut (v poslední době často diskutované téma v  souvislosti s  kauzou Google vs. Španělsko). Na jeho základě mohou subjekty požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, typicky v případech, kdy subjekt odvolá svůj souhlas a není dán jiný právní důvod pro zpracování.

Úniky osobních údajů jsou téměř na denním pořádku, a to i v Česku

Oznamovací povinnost v případě porušení zabezpečení Správce bude mít novou povinnost ohlašovat porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději do 72 hodin od chvíle, kdy se o incidentu dozvěděl. V  některých případech bude správce povinen informovat i  subjekty údajů. Tato povinnost se neuplatní, jestliže by incident nepředstavoval riziko pro práva a svobody subjektů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Správce nebo zpracovatel bude mít povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a  to zejména v případech, kdy zpracování provádí orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt či hlavní činnost správce spočívá ve zpracování údajů v podobě pravidelného systematického monitorování velkého množství subjektů údajů nebo kdy hlavní činnost správce spočívá ve zpracování značného objemu citlivých údajů. Pověřenec by měl disponovat dostatečnou znalostí a profesními zkušenostmi v oblasti, za kterou bude odpovědný. Může jím být jak zaměstnanec správce, tak externí dodavatel služeb. V každém případě by měl mít poměrně silnou a v oblasti jeho kompetence nezávislou pozici v  rámci struktury správce údajů. Více správců se pak může domluvit, že budou společně využívat služeb jednoho pověřence.

Pokuty až 20 milionů EUR, nebo 4 % z celosvětového ročního obratu Na první pohled se může zdát, že dva roky určené pro přizpůsobení se novým pravidlům jsou dostačující. Z výše uvedeného výčtu jen některých vybraných změn je nicméně patrné, že oblastí, které bude třeba adaptovat na novou úpravu, není málo, a s přípravami proto není vhodné příliš otálet. Více než pádným důvodem pro důkladnou a včasnou implementaci nové legislativy je i výše pokut za porušení některých pravidel obsažených v GDPR, která bude činit až 20 milionů EUR, nebo až 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok (podle toho, která hodnota je vyšší). Sankce za případný nesoulad s novou legislativou tak může být velmi citelná. Viktor Dušek Associate Manager KPMG Legal vdusek@kpmg.cz @viktordusek

15 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


case study

Hoď to do stroje, šéfe! Decision Science KPMG pomáhá retailerům dvojnásobně zpřesnit odhady tržeb nových poboček a ušetřit 950 milionů korun v investičních a provozních nákladech v horizontu tří let.

V roce 1974 se zakladatel McDonald’s Ray Kroc v průběhu přednášky na Texaské univerzitě zeptal svého publika, v  jakém oboru podniká. Studenti se zasmáli a  jeden odvážlivec zakřičel, že všichni na světě vědí, že prodává hamburgery. Ray se pouze pousmál a odpověděl: „Dámy a pánové, můj obor podnikání nejsou hamburgery, ale nemovitosti.“ Během následné živé diskuze Ray vysvětlil, že ačkoliv jeho hlavním cílem opravdu je prodávat hamburgery, nemovitost a její lokace jsou hlavním klíčem k úspěchu jednotlivých franšíz a firmy celkově. Přestože model franšízingu a podnikání prostřednictvím retailových sítí funguje už desítky let, úspěch kamenných obchodů či franšíz stále naprosto klíčově závisí na jejich schopnosti správně zvolit lokalitu, kde se značce bude dařit. Sílící konkurence, rozdílné chování skupin zákazníků a zvyšující se ceny nemovitostí a nájmů razantně zvyšují nároky na správný odhad poptávky a tržeb v dané lokalitě a z toho plynoucí návratnosti nového obchodu v čase. Nepřesné finanční odhady mohou mít fatální dopad na finanční provoz nově otevřeného obchodu. V  případě nadhodnocení tržeb může dojít ke zmaření celé investice, protože obchod nikdy nebude schopen dostat se do černých čísel. Podhodnocení poptávky může naopak vyústit do ušlých zisků, protože pobočka mohla být větší, se širším sortimentem zboží anebo minimálně s výhodnějším financováním, než se plánovalo. Pár takto „špatně“ otevřených poboček může mít bohužel značně negativní dopad na fungování firmy.

16 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


case study

Co řešil klient

Druhá fáze – implementace řešení na klíč

S podobnými problémy se potýkal i  klient KPMG, který ročně otevírá přibližně třicet obchodů s rychlým občerstvením a jeho odhady tržeb na 1–3 roky dopředu se často odchylují od reality v  průměru o  30 %! Mnohdy se však stane, že expertní odhady retailera nadhodnotí/podhodnotí reálné tržby o 100 % a více, což se často děje hlavně v případech, kdy jsou nově otevírány pobočky v lokalitách, se kterými firma zatím nemá tolik zkušeností. Provozujete-li síť občerstvení ve velkoměstě, otevření pobočky na vesnici nebo malého kiosku na nádraží vaše podnikání konfrontuje s  naprosto novými výzvami v  podobě např. odlišného segmentu zákazníků, kteří tady budou nakupovat, jiné obrátkovosti zboží a z toho plynoucí potřeby změny strategie nákupu surovin a  prodeje občerstvení anebo typu místní konkurence. Cestující Praha–Brno, který čeká na zpožděný osobní vlak, bude jednoduše chtít udělat jiný nákup než manažer, který pospíchá na pracovní meeting a nestihl si ráno ani kousnout do rohlíku nebo udělat kafe.

V KPMG se vždy řídíme zásadou, že sebelepší prediktivní model je užitečný pouze za předpokladu, že je možné jej aplikovat v  praxi a  koncoví uživatelé ho mohou používat pro každodenní podporu svého rozhodování. Z  tohoto důvodu jsme také navrhli a  implementovali takzvané „Analytics as a  Service“, řešení v  cloudovém prostředí Microsoft Azure, pomocí kterého náš klient může predikovat tržby zamýšleného obchodu. Klient v  jednoduchém uživatelském rozhraní vyplní informace o obchodě, jako je např. adresa, rozloha nebo počet míst k sezení, a odešle data do „stroje“. Kouzelné je, že o vše další se už postará „stroj“ sám – od stažení a přípravy externích dat přes napočítání signálů až po oskórování obchodu. Uživatel posléze obdrží detailní report pro plánovaný obchod, který obsahuje nejen predikované týdenní tržby v prvním, druhém a třetím roce po otevření, ale také např. odhadované tržby po jednotlivých produktech a hodinách nebo seznam již otevřených obchodů, kterým se ten zamýšlený bude podobat.

První fáze – vytrénování prediktivního modelu K  řešení problému našeho klienta s  nově otevíranými pobočkami jsme v KPMG použili přístup Decision Science, který kombinuje Big Data, strojové učení a  cloudové technologie. V  první fázi byl u  nás v  KPMG vytrénován prediktivní model, který na základě více než 10 000 signálů (komplexních proměnných) odhaduje týdenní tržby v  prvním, druhém a  třetím roce po otevření včetně růstových a sezonních vlivů. Prvotní verze modelu snížila průměrnou chybovost odhadu tržeb na 15 %, což představovalo dvojnásobné zlepšení oproti expertním odhadům vedení společnosti. Další verze modelu dále snižují chybovost a přibližují se k hranici 10 %. Celá tato první fáze nám zabrala deset týdnů. Hlavním důvodem snížení chybovosti je schopnost našeho modelu maximálně vytěžit informace ze všech 10 000 signálů, které detailně popisují charakteristiky zvažované nemovitosti a  lokality a  společně vytváří komplexní sítě vazeb a interakcí mezi signály, jež jsou unikátní pro každý bod na mapě. Naprostá většina signálů pochází z externích zdrojů dat, jako jsou například sociální, demografické a  ekonomické charakteristiky obyvatel a  pracovníků, počet a trajektorie pohybu chodců a vozidel, přítomnost a  typ konkurence, firem a  ostatních podniků, zastávky veřejné dopravy, fotografie, komentáře a  sentiment na sociál​­ních médiích, lokální počasí a  pravidelné události nebo vzdálenost ke kterémukoliv z tisíců typů bodů zájmu (např. přechod pro chodce, výstup z  metra, bankomat, poštovní schránka, stojan na kola). Všechny signály jsme také porovnali s místní přímou i nepřímou konkurencí.

Špatně zvolená lokace může mít fatální dopad na fungování celého řetězce „Výhodou našeho přístupu je značná úspora investic do drahých technologií či nákladného budování analytického týmu. Vše zůstalo outsourcované u nás v KPMG včetně datových vědců,“ popisuje David Slánský, Partner KPMG, jenž zastřešuje datovou analytiku. „Klient získal za měsíční poplatek řešení na klíč, které může libovolně používat ke svému rozhodování bez jakýchkoliv dalších starostí. Řešení navíc neustále kalibrujeme a přizpůsobujeme aktuálním tržním podmínkám pro dosažení maximální přesnosti,“ dodává. Závěrem bych chtěl ještě jednou zopakovat mantru o  efektu odhadu tržeb na smysluplné investování firem do vlastního růstu. Dobrá, kvalitně připravená a  vhodně načasovaná rozhodnutí o investicích vedou k pozitivním výsledkům hospodaření firem. Naopak špatné, nesprávné, zbrklé či nedostatečně naplánované kroky mohou být i  se sebelepším úmyslem managementu pro firmu likvidační. V  tomto případě jsme klientovi díky použití KPMG Decision Science řešení pomohli právě tato rizika eliminovat na minimum a navíc v horizontu následujících tří let dojde k  úspoře 950 milionů korun v  investičních a provozních nákladech. Petr Václav Vedoucí týmu Decision Science KPMG Česká republika pvaclav@kpmg.cz @petrvaclav

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.

17


Od konkurence

18 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


se musíte lišit

19 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


interview

Největší český módní dům, který se specializuje na pánskou módu, a největší český internetový obchod s počítači a elektronikou na první pohled nemají mnoho společného. Když se ale na KPMG Retail Foru potkali Ladislav Blažek, zakladatel a předseda představenstva společnosti Blažek Praha a.s., a Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva společnosti Alza.cz, zjistili, že řeší vlastně velmi podobné problémy a výzvy. Text: Pavla Čechová, foto: Tomáš Hercog

Vaše firmy jsou na trhu už od 90. let minulého století. Jak se český trh a zákazník za tu dobu proměnili? TH: Zákazník je především stále náročnější, náročnější a náročnější. To vnímáme v Alze jako příležitost. Zákazník, který hodně požaduje, také dokáže ocenit kvalitu nebo přidanou hodnotu a pro nás to pak znamená příležitost přistupovat k byznysu kreativně a začít se odlišovat. LB: S tím naprosto souhlasím, platí to i v našem oboru. Na začátku 90. let byla móda na okraji společenského zájmu, protože po dobu 40 let socialismu v Československu byla víceméně zapovězenou věcí a muži se o ni ani po revoluci prakticky nezajímali. Bylo poměrně složité podnítit v nich vzpomínku na tradici první republiky a elegány typu Oldřicha Nového. Zabralo nám to vlastně celá 90. léta, kdy jsme ladili náš obchodní model. Rozhodnutí vybudovat síť vlastních značkových prodejen bylo pro další rozvoj značky naprosto klíčové. Dnes je móda pro muže tématem, o kterém se baví, a to především v případě mladší generace třicátníků. Je to velká proměna, protože tito muži už se nebojí vypadat dobře a  mají odvahu obléknout si i extravagantnější kousky. Hovoříte o přidané hodnotě, kterou je zákazníkovi třeba nabídnout, abyste se odlišili od konkurence. Můžete zmínit, co konkrétně to znamená ve vašem případě? TH: Je třeba dotáhnout věci na oněch pověstných 99,999… procenta. Všechny firmy vybírají zaměstnance na stejném trhu, ale jen některé dokážou řídit tak, aby byly byť o pouhou desetinku procenta lepší než konkurence. Důležité je cokoliv, co zákazníkovi nabízí větší komfort, tedy v našem případě dostupnost, rychlost doručení, prodloužení záruky nebo finanční služby typu operativního leasingu. Máme například mobilní i tabletovou verzi webu a každá z nich se chová jinak, a to tím způsobem, že nám umožňuje zákazníka „rozmazlovat“. LB: Principy jsou stejné i ve světě módy. U nás to začíná inovativním přístupem našich návrhářů  – každá nová kolekce musí být vždy propracovanější než ta předchozí. Tím to ale nekončí, nýbrž začíná, protože muži jsou velmi

nároční a konkurence je obrovská. O  úspěchu tedy rozhodují zákaznické služby a s tím spojený servis. Důležitá je opravdu každá maličkost. Pohodlné parkování, úsměv a vřelý pozdrav, kterým moje kolegyně přivítají každého zákazníka, správná teplota ve zkušebních kabinkách nebo aby zboží přes on-line obchod bylo rychle dostupné a abychom okamžitě dohledali a doručili zboží, které konkrétní prodejna neměla v  požadované velikosti. Výjimečnou službou, kterou nabízíme, je krejčovství v každé z našich 27 prodejen. Zákazník má možnost nechat si tam upravit oděv zakoupený v kterékoliv z nich. Jakým způsobem vybíráte zaměstnance, aby dokázali obstát na měnícím se trhu? Jak poznáte, že se zaměstnanec dokáže stále přizpůsobovat novým požadavkům? LB: Co se týká zaměstnanců, tak u nás jde pořád o komorní tým. V naší centrále pracujeme všichni v jednom open space prostoru, což považuji za zdravé a rozumné. Výběrová řízení jsou u nás klasicky dvoukolová, kdy kandidát dostane úkol na půl dne a musí si s ním poradit. Pracujeme také s osobnostními testy. To jsou všechno podpůrné věci, zásadní pro nás je, zda má kandidát zdravý selský rozum a chuť tvrdě pracovat, jinak u nás dlouho nevydrží. TH: Také máme základní požadavky, ze kterých absolutně neslevíme. V našich výběrových řízeních musí člověk něco vytvořit a  testujeme především jeho schopnost učit se, tvořit nové věci a adaptovat se. V praxi kandidát z jednoho oboru dostane úkol z oboru jiného – například obchodní ředitel, který se nikdy nezabýval marketingem, dostane otázku, co je to atribuční modelování a jak by to řešil. My pak vidíme, zda si během týdne problematiku nastudoval a pronikl do ní. Klasicky se při výběrových řízeních také ptáme na to, co kandidát četl v posledním týdnu a čím by nás mohl obohatit. Zjistíme tak, do jaké míry se zajímá o svůj obor. Vaše firmy jsou na internetu různě dlouho. Zatímco Alza začala on-line prodávat už v roce 1999, firma Blažek si otevřela vlastní e-shop teprve v roce 2014. Jaký je odhad pro růst vašich obchodů na internetu? LB: Cítili jsme, že bychom do on-line jít měli, že to pro naše prodeje bude mít význam. Lidé na internetu nakupují čím dál více, ale nevěřím, že by zrovna v našem segmentu dostupného luxusu kamenné obchody zcela odumřely. Zákazníci si výběr a nákup módy v našich značkových prodejnách rádi užívají, a  to i  díky on-line verzi lookbooku, kde si často vybírají své outfity s předstihem. V loňském roce nám on-line tržby vzrostly o  44 % a  věřím, že toto tempo udržíme i  v  letošním roce. Náš cíl je dosáhnout 10procentního podílu e-shopu na celkových tržbách do tří let. TH: Alza působí na trhu již 22 let, internetový obchod

20 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


interview

funguje 17 let a už tehdy měl všechny základní funkcionality jako dnes. Každé čtyři roky se zdvojnásobí a s tím počítáme i do budoucna. Jak toho chcete dosáhnout? TH: Snažíme se nabízet široké spektrum zboží, už nejde jen o elektroniku. Neznamená to ale, že do nabídky zalistujeme cokoliv bez rozvahy. Důležitou součástí prodeje je dokonalý přehled o produktech, bez něj si nic nedovolíme zařadit. LB: Tvůrčím přístupem ve všech našich činnostech. Každá skvělá věc nebo služba se dá ještě vylepšit. Pracujeme na co nejužším propojení off-line a on-line obchodu, propracovanějším on-line marketingu, spuštění mobilní aplikace e-shopu a  současně měníme interiéry našich prodejen. V březnu mohli naši zákazníci poprvé sledovat naši jarní

módní přehlídku on-line. Moc nás trápí, když zákazník odchází, protože nenašel svou velikost. Proto připravujeme spuštění služby došívání obleků. K dispozici bude celý velikostní sortiment včetně prodloužených a zkrácených délek a za službu nebude účtován žádný poplatek. Nakolik využíváte datovou analytiku pro své obchody? LB: Samozřejmě velmi pečlivě sledujeme naše prodeje a je pro nás důležité vědět, odkud se zákazník do e-shopu dostal, jak dlouho se zdržel a za kolik peněz nakoupil. TH: Je to nezbytnost a pro nás naprosto přirozená součást práce. Nemám rád, když se to někdy démonizuje, ale na druhou stranu se snažíme neustrnout v tekutých píscích neustálého měření, kdy se vyhodnocuje naprosto vše a neustále se čeká na data. LB: Každý se přirozeně snaží sledovat své prodeje, ale nesmí se to přehánět. Pokud polovinu pracovní doby jen sledujete data, je něco špatně. Já osobně mám každé ráno k dispozici jednu tabulku a čtyři grafy, kterým věnuji několik málo minut. TH: Vždycky je třeba předem si ujasnit to, co vás zajímá a  jaké budou následovat kroky. Když sledujete data jen „pro jistotu“, nemá to cenu.

„Nevěřím, že v segmentu dostupného luxusu vymizí kamenné obchody.“

21 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


interview

Vaše firmy se do povědomí veřejnosti zapsaly velmi výraznými reklamními kampaněmi. Alzák láká na nákupy už poměrně dlouho a kampaň s Leošem Marešem, kterou Blažek spustil minulý rok, je velmi populární. Jak se to projevuje ve vašich tržbách? LB: Masivní reklamní kampani s Leošem Marešem předcházelo významné omlazení značky. Zásadním způsobem jsme rozšířili neformální a jeansovou část kolekce a cílíme na muže, pro které je móda sexy téma, protože rádi vypadají dobře. Naše tržby vzrostly o dvanáct až čtrnáct procent, ale nedokážeme změřit, kolik by to bylo v případě, že bychom kampaň neměli. Důležité je, že jsme se vrátili k  růstu a  náš zákaznický klub se rozrostl o  nové členy. Leoš Mareš byl ve spojení s  naší značkou velmi dobrou volbou, o  čemž svědčí další fakt, že fashion videa, která jsme s Leošem natočili, měla velký virální potenciál a poč­ ty zhlédnutí v řádech statisíců. TH: Alzák je postavička, kterou všichni znají. Někdo ho má rád, jinému vadí. Velmi rády ho mají děti, které nám posílají do firmy jeho obrázky a fotografie. Pro nás je důležité, že stále funguje, a dokud někdo nepřijde s lepším nápadem, fungovat pořád bude. LB: To vám závidím, protože my jako módní značka musíme tváře našich kampaní velmi často obměňovat. TH: Nakonec je to změna u vás, a nikoliv u nás. My pořád „jedeme“ na Alzákovi a vy musíte být kreativní…

Tomáš Havryluk Ve firmě Alza zastává od roku 2013 pozici místopředsedy představenstva, předtím působil na pozici CIO. Ve firmě pracuje od roku 2008 a začínal na postu koordinátora IT. Je absolventem ČVUT, kde vystudoval obor softwarové inženýrství. Alza.cz a.s. Český obchod s počítači a elektronikou provozuje stejnojmenný internetový obchod a síť poboček. Firmu Alzasoft založil jako fyzická osoba Aleš Zavoral, který byl tehdy studentem. V létě 1998 si pronajal malou prodejnu v pražských Holešovicích. V  roce 1998 vznikly webové stránky firmy, o rok později pak e-shop. Firma dnes působí nejen v Česku, ale i v zemích Evropské unie. Její roční obrat činil v loňském roce 14,5 miliardy korun.

Nakolik se soustředíte na nová média? Spolupracujete nebo plánujete spolupracovat také například s bloggery a vloggery? LB: Je to pro nás určitě zajímavé a hodně módních značek s tím pracuje. I my určitě do budoucna plánujeme takovou spolupráci, nemůžeme stát opodál. První krůčky jsme již učinili. Velmi dobře nám funguje Facebook, kde máme téměř šestnáct tisíc fanoušků, kteří nám dávají rychlou zpětnou vazbu a jejichž názory jsou pro nás velmi cenné. TH: Zajímáme se o všechna nová média, ale vždy zvažujeme, zda se hodí do našeho kontextu. Zatímco Twitter pro nás není vhodný, protože příliš nepracuje s fotografiemi, potenciálně velmi zajímavý je pro nás Instagram.

Ladislav Blažek Podnikatel v oboru pánské módy. Blažek Praha a.s. Ladislav Blažek začal podnikat v oboru pánské módy ještě jako student Fakulty strojní ČVUT v  roce 1992. První kolekci pod značkou Blažek představil v roce 1993. Módní dům dnes provozuje 27 značkových prodejen v Česku a 8 na Slovensku. E-shop byl spuštěn v roce 2013. Společnost patří do holdingu Blažek, ve kterém 90 procent akcií vlastní Ladislav Blažek, zbývajících 10 pak jeho dlouholetý kolega a  finanční ředitel celé skupiny Jan Vácha.

22 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


téma

5 trendů, které změní obchody 1. Virtuální realita Virtuální realita je pravděpodobně fenomén, který změní celé obory lidské činnosti, od projektování a modelování po výrobu, prodej i zábavu. Zatímco mobilní telefon připojený k internetu dokázal změnit lidské chování pouze se svým dvourozměrným displejem, virtuální realita přináší kompletní svět, jak jsme zvyklí ho vnímat pomocí smyslů. Zboží si můžete osahat, obléci, vyzkoušet si práci s ním. Ten, kdo už nyní počítá s tím, že zákazníci nepřijdou sami, ale bude muset k nim „do brýlí“, je na správné cestě. Ať už prodává potraviny, oblečení, nebo zábavu.

2. AI – umělá inteligence Doporučení dalšího doplňkového zboží či algoritmus pro oblíbené nákupy a na ně navázané slevy jsou jen začátek. Umělá inteligence nebude vyhodnocovat pouze data o zákaznících, ale významně promluví do fungování obchodníků. Internet věcí a aktuální data z tisíců zdrojů umožní precizně plánovat skladové zásoby a předpovídat poptávku po jednotlivém zboží podle počasí, hustoty dopravy, probíhajících událostí a dalších faktorů.

3. Roboti Robot za barem, to je letité filmové klišé. Doba, kdy se stane realitou, je ale velmi blízko. Už dnes, v momentě, kdy si objednáte zboží na internetu, výdej ze skladu v  mnoha případech automaticky obstarává robot. S  nástupem autonomních vozidel vám pak zboží pravděpodobně i doveze. Opravdu potřebujete jiného člověka, aby zadal vaši objednávku nebo podal nápoj? Samoobslužné pokladny v sítích rychlého občerstvení mají k robotickému personálu už jenom kousek.

4. Blockchain Technologie, která umožňuje sledovat všechny transakce provedené virtuálními bitcoiny, je v permanentním zájmu nejen finančních institucí. Tak jako je možné pomocí blockchainu sledovat toky peněz, lze ho stejně snadno využít i pro sledování celého cyklu potravin a dalšího zboží. Celé kouzlo blockchainu spočívá v tom, že pro zaznamenávání údajů není potřeba jedna centrální databáze  – v blockchainu dokáže kterýkoli uzel propagovat vložený údaj celou sítí a propojit se správným držitelem. V případě, o kterém se bavíme, například konkrétní ulovenou rybou nebo kusem oblečení.

5. 3D tisk A nakonec – proč vůbec chodit do obchodu nebo na poštu pro objednané zboží? Přijde doba, kdy si vybavení domácnosti a další nezbytnosti budeme tisknout na své osobní domácí 3D tiskárně. Stačí si vybrat v katalogu, koupit si algoritmus a spustit stroj. Koneckonců i zařízení pro 3D tisk si už dnes můžete vytisknout… Tomáš Potměšil Manager, KPMG Česká republika tpotmesil@kpmg.cz

23 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


CSR

, m e t ě d e m ž v i l o Uka k o c u o ž á že dok Pamatujete si ještě, jak jsme jako děti měli plno nápadů a imaginárních vynálezů, které by zlepšily život lidstva? Chtěli jsme dát dětem šanci je zrealizovat. A tak se v KPMG zrodil projekt iKid. Na Slovensku proběhl už čtyřikrát, český pilotní ročník vyvrcholil před pár dny. Podívejte se na finálové projekty, jak je samy popisují děti ze základních škol ze čtyř českých měst.

Lednice s prosklenými dveřmi X-led

Deskboard

Tým učitele Jakuba Zvěřiny, Praha, ZŠ Kunratice

Tým učitelky Pavly Kucharczykové, Karviná, ZŠ Mendelova

„X-led je unikátní zakázková úprava dveří lednice spočívající ve vytvoření poloprůhledného otvoru, kterým je do lednice vidět. Nemusíte tak lednici otvírat – ušetří práci i energii.“

„Tabulka Deskboard slouží jako školní pomůcka, která je využitelná ve všech předmětech a stupních základní školy, nejvíce však v matematice profesora Hejného. Deskboard řeší hned několik problémů. Již nikdy se nestane to, že by si žák tabulku zapomněl doma, přišel do školy s tabulkou poničenou vkládáním do aktovky nebo dostal za zapomenutou tabulku poznámku nebo špatnou známku. Šetří životní prostředí – lesy. Šetří peníze rodičům. Šetří čas učitelům.“

Pohled mentora: Roman Maco, Marketing Director, KPMG „Když jsem se loni na jaře zúčastnil finálového kola 3. ročníku iKid v Bratislavě, bylo mi jasné, že myšlenku podporovat děti v  řízení inovací musím přenést k  nám do Čech. Dnes za sebou máme první finále a prezentaci osmi funkčních prototypů. Trvalo nám rok dát dohromady školy, týmy, učitele a  mentory. Výsledek bezesporu stojí za to. Podobný projekt nemá na základních školách obdoby a je zřejmé, že se děti naučí něco, co mohou uplatnit ve svém budoucím rozvoji. Rád bych poděkoval všem lidem a firmám, kteří se s námi na iKid podílejí. Bez jejich pomoci bychom nebyli schopni dostat myšlenku na další školy a k dalším dětem v již připravovaném druhém ročníku.“

Pohled mentora: Jan Jůzl, specialista podpory podnikání, koordinátor startup akcelerátoru GREEN LIGHT „Děti vycházely z vlastních zkušeností s tabulkami, které používají dnes – našly problémy, které je tíží, a samy navrhly produkt, který by jim nejvíce vyhovoval. To je úžasná věc – při návrzích nových produktů neumí každý vycházet z reálného problému, který by měl produkt řešit (spíše je vytvářejí). Děti se zamyslely nad dalšími problémy (jednoduchost používání, uskladnění a  zabezpečení proti krádeži) souvisejícími se samotnými tabulkami a  tyto problémy dále zapracovaly do konečného prototypu. Vymyslely tak systém uchycení ke školním lavicím, který je z hlediska inovativnosti možná zajímavější než odolnější školní pomůcka na psaní.“

24 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


CSR

emá na n t k e j o ý pr oby, d b o Podobn h c školá h c í n d a l zák toři n e m í j a k ří

3D kostka – kostka plná zábavy

Kombinovaná čepice UNICAP

Tým učitelky Beatrice Stařičné, Karviná, ZŠ Mendelova

Tým učitele Vladimíra Korfa, Slaný, 3. ZŠ Slaný

„Inspirace pro tento prototyp pramenila z našeho hraní stávajících deskových her, kdy jsme měli pocit, že je plánek pořád stejný, otázky nám nevyhovují atd. Proto náš tým navrhl webovky, přes které si můžete zkompletovat svoji vlastní hru, osobně vybrat druh plánků, typ otázek a další komponenty. My vám tuto hru poskládáme a zašleme na dobírku. Až by vás tato hra začala nudit, lze si opětovně objednat další komponenty, o které byste projevili zájem. Dále nabízíme možnost přes diskuzní portál komunikovat s ostatními hráči o této hře a jejích možnostech.“

„Jedná se o výrobek, který kombinuje klasickou čepici a čelenku. Další možností je použití čepice jako ochranné kukly při zhoršených povětrnostních podmínkách. Jako další doplněk lze na čelence využít kapsičku na drobné předměty, jako například bankovky, mince, kreditní karty apod.“

Pohled mentora: Jaroslav Procházka, mentor v oblasti IT a inovací „Nápad KPMG učit děti na ZŠ podnikavosti se mi moc líbí. Moc rád jsem se zapojil a  sdílel zkušenosti nabyté z  komerčních inovačních projektů, inkubátorů a  také z  podobných aktivit, které jsem pořádal pro studenty ostravských VŠ. Nejtěžší pro mě bylo pohlídat si hranu, kdy už bych dětem tlačil svoje nápady. Snažil jsem se spíš rozšiřovat pohled, ukazovat dětem možnosti, tak aby je to maximálně bavilo, výsledek byl jejich dílo a naučily se nové věci do života. Myslím, že se nám toto vedení, ale nezasahování s  paní učitelkou Stařičnou dařilo a  kostka plná zábavy to i ukazuje.“

Pohled mentorky: Renata Pokorná, průmyslová inženýrka, LINET spol. s r. o. „Do projektu jsem se zapojila s otázkou, zda děti ve věku, na který si pamatuji osobně jen letmo, dokážou navrhnout inovativní výrobek. Překvapení mne čekalo hned na prvním setkání, kdy děti svými nápady vyplnily celý čas schůzky. Jejich aktivní přístup pokračoval i po dobu dalších setkání. Vybraný nápad prošel několikrát úpravami. Celý vývoj byl v rukách dětského týmu. Podařilo se jim navrhnout výrobek, jehož uplatnění v běžném životě je víc než reálné. Je skloubením jednoduchosti a praktičnosti.“

25 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


CSR

at si d í l h o p í bylo Nejtěžš chom y b ž u y kd ady p á n hranici, e j o lačili sv t m e t ě d

iCharge

Svítící sklenička

Tým učitelky Pavly Nečasové, Slaný, 3. ZŠ Slaný

Tým učitelky Moniky Nademlejnské, Ústí nad Labem, ZŠ Vojnovičova

„iCharge je ekologická vychytávka, která dobíjí powerbanku jízdou na kole. Pomocí iCharge si dobijete svůj telefon ekologicky, ušetříte za elektřinu a ještě uděláte něco pro své zdraví.“ Pohled mentora: Jan Louda, University Programs, iLAB design, IBM „iKid je příkladem toho, že i školní projekt může děti bavit a že se můžou učit s nadšením. Celý tým z 3. ZŠ Slaný pod vedením Pavly Nečasové je naprosto úžasný a děti mě ohromily nejen svými nápady, ale i schopností je realizovat. To vše se odráží i v jejich skvělém produktu, který nenechá žádného cyklistu bez šťávy.“

„Díky naší skleničce si nemusíte rozsvěcet v noci světlo, šátrat na nočním stolku a riskovat rozbití skleničky – najdete ji vždy hned a bezpečně. A jak? Naše sklenička reaguje na pohyb. Lze ji využít pro dávkování léků, neboť v sobě má zabudovaný budík. Má velmi moderní design, můžete si navolit barvy LED světel podle své povahy, nálady… Je to prostě chytrá sklenička. Raději než lampičku kup si naši skleničku!“ Pohled mentora: Roman Vaibar, jednatel Drakisa s.r.o. „Při realizaci projektu dětí v  soutěži iKid se mladí lidé dostanou k  řešení úloh, se kterými by se měli setkávat v  každodenní praxi. Velmi nenásilnou formou jsou děti prováděny přípravou projektu a všemi jeho fázemi se zaměřením na tvůrčí spolupráci v  týmu. Je až neskutečné, jaké tvůrčí nápady jsou realizovatelné ve skupině dětí, které chtějí něčeho společně dosáhnout, a jakých pokroků tým dosahuje při řešení jednotlivých dílčích kroků při přípravě projektu. V rámci našeho projektu připravujeme tzv. chytrou skleničku, která je v aktuální verzi připravovaná dětmi pro děti. Vytvářený prototyp je zábavná chytrá sklenička, ale již teď máme v hlavách možná rozšíření, která naše řešení posouvají do velmi praktického produktu.“

26 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


CSR

Chcete vědět více o projektu iKid nebo se sami příští rok zapojit jako mentoři či odborní konzultanti? Navštivte web www.ikid.cz.

Samodoplňovací budka Tým učitelky Romany Humplové, Ústí nad Labem, ZŠ Vojnovičova „Rozhodli jsme se, že vyrobíme samodoplňovací ptačí budku, která bude ptáčkům během naší nepřítomnosti na chatě, na zahradě či na balkoně dodávat v zimě krmivo. V rámci Dne Země, který probíhal na naší škole, jsme budku představili jak žákům, tak učitelům, paní ředitelce, rodičům na třídních schůzkách i veřejnosti v okolí školy. Během této akce se nám v předprodeji podařilo prodat prvních 20 ks budek.“ Pohled mentora: Ondřej Suchý, konzultant na volné noze „Na jedné debatě se studenty jsem si uvědomil, že projekty, které řeším já i  kolegové, jsou z  80 % o  komunikaci, spolupráci, kreativitě. A  že jsem se na žádné škole tyto kompetence vůbec neučil. Takže když jsem dostal nabídku jít jako mentor do iKid, byl jsem nadšen. Samozřejmě chceme vyhrát, držíme si palce a makáme na prototypu, marketingu a dalších aspektech, ale další týmy jsou taky silné. Proto jsme se s  paní učitelkou domluvili, že bez ohledu na výsledek hlasování poroty chceme, aby výhra našeho týmu každopádně přišla v  podobě lekcí o  spolupráci, kreativitě, komunikaci, ochotě věci zkoušet a jít do rizika a u toho s radostí klopýtat a zase vstávat. Vlastně se jen snažíme o tři věci: moc do toho dětem nekecat, podporovat je v tom, aby věci rovnou testovaly v praxi a podle toho průběžně upravovaly svoje další plány, a vedeme je k průběžné reflexi toho, jak se jim pracuje, co se z toho naučily a  co by to potřebovalo dál. Něco takového bych zavedl jako povinný předmět pro každého. :)“

Procestuj Evropu – hra pro děti od dětí Tým učitele Martina Suchánka, Praha, ZŠ Kunratice „V této zábavné hře najdete otázky, které se týkají všech států Evropy. Když nevíte nějakou odpověď, můžete si alespoň tipnout. Naučíte se tam i trochu hospodařit s žetony, za které si koupíte lepší vozidlo. Vyhrává ten, kdo jako první procestuje celou Evropu. Ve hře nerozhodují jenom vaše znalosti, ale i znalosti vašich protihráčů. Kdo z vás jako první projede cílem a procestuje Evropu? Hra vám přinese spoustu zábavy, napětí, ale i příjemně stráveného času s rodinou či přáteli.“ Pohled mentorky: Zuzana Maderová, country manager Czech Republic, Staffino „iKid považuji za vynikající projekt, jelikož už v tak raném věku hravou formou dětem umožňuje získat měkké dovednosti. A ty jsou přece potřeba pro úspěšné dokončení jakéhokoliv projektu, ať už v pracovním, nebo v soukromém životě – např. týmová práce, orientace na hledání společného řešení, prezentování před publikem a mnohé další. Moje skupinka dětí se rozhodla vyrobit stolní společenskou hru, od dětí pro děti, protože častokrát jsou hry vytvořené dospělými pro děti nudné. Ale hlavním důvodem bylo přivést děti zpět ke stolním hrám a ukázat jim, že se při nich umí zabavit častokrát i víc než s video či PC hrami a navíc stráví čas se svými kamarády a rodinou.“

27 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


coffee break

nejlepších surfových spotů na světě

7. 1.

2.

3.

8.

4. 5.

9.

6.

10.

Surfing si v posledních letech čím dál víc získává srdce „suchozemských“ Středoevropanů. Milovníci sjíždění vln si i u nás vybudovali solidní sportovní komunitu, jejíž součástí jsou i top manažeři, lékaři nebo právníci. Kde si surfování stoprocentně užijete, radí Aleš Tůma ze společnosti SurfAndTravel.cz. 28 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


coffee break

1. Pto. Escondido, Mexiko Jedno z nejslavnějších surfových míst na světě a centrum světových závodů. Puerto Escondido je proslulé především tzv. tubes (potrubí). Až uvidíte fotografie surfařů, kteří projíždějí vlnami jako v tunelu, s největší pravděpodobností pocházejí odtud. Největší vlny jsou na pláži Zicatela, ale začátečníkům doporučujeme nedalekou pláž La Punta. Mexické potrubí, rychlé, hluboké, ničitel prken. Na tuby je lepší delší prkno. Zicatela je pro zkušenější jezdce, vlny jsou zde rychlé, rychle se zavírají a je tu silný zpáteční proud. Váš zlomený surf vám všude opraví a  jídlo je tu opravdu skvělé a levné. Pokud na prkně začínáte, sedněte si raději na pláž a pozorujte mistry. Věřte, že i to je nezapomenutelný zážitek. Jak se tam dostat: Z Mexica City šest hodin autobusem do města Oaxaca a pak dvě hodiny dalším busem. Kdy vyrazit: Od listopadu do dubna jsou malé a střední vlny. Od května se s příchodem období dešťů výrazně zvětší a nejlepší je červen až září.

2. Manzanillo, Kostarika Kostarika je další země štědrá na surfová místa pro všechny stupně dovednosti a je těžké zvolit jedno jediné z perfektní a bohaté nabídky. Vybírat můžete z černých pláží vulkanického původu na karibském pobřeží či z dlouhých pláží na pobřeží Pacifiku s perfektně tvarovanými vlnami. Jelikož je Kostarika poměrně malá a dá se snadno procestovat křížem krážem, stojí za to vyzkoušet obě místa. Dva odlišné světy tak blízko sebe  – Karibik s  kreolskou kulturou a Pacifik. U tichomořského pobřeží zkuste Pavone s  překrásnou krajinou. Místo nabízí nejlepší levotočivé vlny na světě a prý tu má svůj beach house hvězda mezi profesionálními surfaři Kelly Slater. Nám se ještě více zalíbilo v městečku Manzanillo, které se nachází na opačném, tedy karibském pobřeží těsně u hranic s Panamou. Křišťálově průzračná voda, spousta barevných rybek pod vámi, džungle přímo za pláží – to jsou důvody, proč patří toto místo k nejkrásnějším na celé Kostarice. Jak se tam dostat: Ze San José autobusem do Puerto Limon a dále do národního parku Gandoca v Manzanillu. Odtud 1,5 km pěšky džunglí. Kdy vyrazit: Prosinec až duben.

29 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


coffee break

Ka

i!

a Ka N

Nu l

u

Nu l

u

Nu l

u

a Ka N

n i l i Ma

i Ma i

Ka

i!

i Ma i

n i l i Ma

i Ma i

Ka

a Ka N

n i l i Ma

i! Až budete připraveni na pláži, vzpomeňte si na starou polynéskou modlitbu: Ka Nalu Nui Mai Kanili Mai! (Povstaňte, velké vlny z Tahiti!)

3. Playa Majagual, Nikaragua

5. Puerto Chicama, Peru

Kvůli špatné infrastruktuře a dlouhodobě nejasné politické situaci je středoamerická Nikaragua na rozdíl od sousední Kostariky poměrně málo turisticky navštěvovaná – a to i mezi dobrodružnými surfaři. Světové surfové magazíny ještě neumístily fotografie z  těchto míst na přední stránky, a  tak je stále možné vychutnat si jedny z  nejlepších vln na světě v  klidu a  bez zástupů surfařů. Jedním z dobře ukrytých pokladů je také Playa Majagual u městečka San Juan del Sur na jihu Nikaraguy. Je poměrně špatně dostupná a  donedávna se spalo ve stanech na vedlejší pláži. Teď už je zde pár spartánských chatek, ale stále klid a neskutečně pravidelné vlny a kouzelné západy slunce. Okolní krajině nechybí nic z  přívlastků magická a čarokrásná. Rozhodně nezapomeňte navštívit přírodní rezervaci u jezera Ometepe se dvěma sopkami.

Peru je známé tím, že má nejdelší vlny na světě, a malá vesnice Puerto Chicama má možná vůbec nejlepší vlny pokud ne na světě, tak jistě v Jižní Americe. To by za normálních okolností znamenalo pláže přeplněné surfaři z  celého světa, ale kvůli studenému Humboldtovu proudu, který končí až na severu Peru u města Trujillo, je voda celkem chladná, tvoří se často mlhy, a tak je třeba jezdit v neo­prenu, což řadu zhýčkaných surfařů odradí. Jedině ten, kdo si jednou zkusí jet kilometr dlouhou vlnu, nehledí na teplotu a už nechce jinak. Další výhodou dlouhé pláže je přístupnost pro všechny stupně dovednosti. Ubytování je díky jednomu hotelu dost limitující, ale netřeba zoufat, staví se už další.

Jak se tam dostat: Z hlavního města Managuy autobusem do San Juan del Sur, pak 4 x 4 taxi. Kdy vyrazit: Leden až květen.

4. Montanita, Ekvádor Montanita je malé městečko plné barů s hippie atmosférou na jižním pobřeží Ekvádoru. Je to rozhodně dobrá zastávka na cestě ze sousedního Peru na souostroví Galapágy, jemuž se pro nadpozemskou flóru a faunu někdy přezdívá poslední ráj na zemi. Jezdí se přímo z  dlouhé pláže, dno je písčité a vlny jsou poměrně rychlé. Samotná Montanita večer ožívá spoustou barů a restaurací. Po celodenním ježdění určitě ochutnejte místní ovocný shake. Prodává ho chlapík v centru z malého dvoukoláku. Vyberete si svoje oblíbené ovoce, zmrzlinu a  o  zbytek ingre­ diencí se postará Mr. KoolShaker. V okolí je plno banánových plantáží a kukuřičných polí, proto se nedivte, když i v bance běžně najdete na stole zdarma místo obligátních cucavých bonbonů banány a popcorn. Jak se tam dostat: Z Quita autobusem do Guayquilu a dalším busem do Montanity. Kdy vyrazit: Leden až únor.

Jak se tam dostat: Letadlem do Limy, devět hodin autobusem do Trujilla a poté další tři hodiny menším busem. Kdy vyrazit: Květen až srpen – je sice chladněji, ale jsou největší vlny. Dá se jezdit už v březnu, kdy je tepleji.

6. Ilha do Mel, Brazílie Brazílie má spoustu výborných míst k surfování a  Brazilci tradičně patří mezi nejlepší ridery. Malý ostrov Ilha do Mel leží na jihovýchodním pobřeží v provincii Paraná a  patří k  tomu nejlepšímu v  celé Brazílii. Tři nádherné dlouhé pláže s vlnami od 50 do 100 metrů nabízejí všechny stupně obtížnosti. Vlny se lámou přímo na pláži, tudíž se nemusí plavat na útes, a podklad je z písku, takže když vás to semele, nemusíte se bát korálů na dně. Na ostrově nejezdí auta a  nejsou tam ani žádné silnice, jen pískové cestičky. Malý baráček s  kuchyní a  houpacími sítěmi na verandě si můžete pronajmout za 20 USD na den a prkna jsou buď v  ceně ubytování, nebo za 5 USD na den. Záleží, kolik toho majitel již vykouřil a jestli přivezli cachacu (brazilskou pálenku) z pevniny. Když nejsou vlny nebo už ruce vypovídají službu, stojí za to vyrazit do jeskyně na pobřeží, ale pozor na příliv! Přijde tak rychle, že útěk vás může stát zlomenou nohu. Jak se tam dostat: Z Rio de Janeira autobusem do Paranaguá. Odtud malou lodí zhruba 40 minut. Kdy vyrazit: Zima – duben až září, kdy vlny dosahují několika metrů.

30 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


coffee break

7. Taghazout, Maroko

9. Lakey Beach, Indonésie

Maroko objevila již v 70. letech minulého století parta australských surfařů. Právě ospalá rybářská vesnice Taghazout se díky koncentraci nejlepších surfových spotů v okolí stala surfovou Mekkou Maroka. Dnešní Taghazout je zajímavým mixem rybářů a surfařů z celého světa, stále si však uchovává svoje kouzlo. Své si tu najdou zkušení borci, například nejznámější spot Anchor Point, ale i začátečníci si tu sjedou svoji první vlnu na dlouhých písčitých plážích, které lemují okolní pobřeží. Surfová základna SurfAndTravel.cz zde funguje každý rok v únoru.

Indonésie je pro surfaře učiněný ráj: bambusové chatky na palmových plážích, perfektní barely a stovky surfových míst. Většina míst na Bali je plná surfařů, a proto se vyplatí popoletět více na východ, např. na ostrov Sumbawa, který je turisty celkem zbytečně opomíjen. Cesta je sem trnitá, ale až dorazíte do Lakey Beach, nebudete litovat. Pětice dokonalých surfových míst vedle sebe, všechny stupně obtížnosti a hlavně jen pár surfařů. Indonésie je neskutečně levná, a pokud ještě doma nemáte vlastní prkno, stojí za to obejít pár surf shopů na Bali, nejlépe na Kutě, kde se dá sehnat ve velmi dobrém stavu za cca 3 500 Kč včetně nového obalu. Potom záleží na letecké společnosti – některé si občas účtují za dopravu až 100 eur, což výhodný nákup trochu prodraží. Naše rada: takové China Airlines sice neoplývají komfortem, zato si můžete vézt cokoli legálního do váhy 25 kg. Pokud hodláte také hodně cestovat, je lepší si prkno jednoduše půjčit od místních za pár rupií přímo na pláži. Pozor! Většina surfových míst v Indonésii je na útesu, to znamená, že tam musíte dopádlovat, což je během odlivu mimořádně nebezpečné. Doporučuji s sebou boty na surf, které vás ochrání při pádu během překonávání korálů na cestě za vlnami. V každém lepším surf shopu najdete tabulku přílivu a odlivu, kterou si určitě berte s sebou.

Jak se tam dostat: Nejlepší je přímý spoj z Berlína do Agadiru a pak busem do Taghazoutu. Kdy vyrazit: Listopad až březen.

8. Whiskey Point, Srí Lanka Srí Lanka se za poslední dva roky stala cílem mnoha českých turistů díky levnému a poměrně snadnému spojení z  Prahy do Kolomba, které leží na západním pobřeží tohoto krásného ostrova. Celkově je západ a jih poměrně hodně turistický, ale tomu, kdo si chce odpočinout daleko od velkých hotelů a  zasurfovat na skvělých spotech, doporučujeme vydat se na jihovýchod do městečka Arugam Bay. Hlavní spot zvaný Main Point je nejsilnější vlna na Srí Lance, určená pro zkušenější jezdce. Kousek cesty tuk-tukem se však nachází ideální spot pro začátečníky, zvaný Whiskey Point, který se láme o skálu na písčité pláži. Pomalá a dlouhá vlna je jedna z nejlepších pro začátky a surfové pokroky na světě. Najdete zde také českou základnu SurfAndTravel.cz. Jak se tam dostat: Letadlem z Prahy do Kolomba a poté taxi do vesnice Arugam Bay. Kdy vyrazit: Ideální je přijet na přelomu dubna a května, kdy zde teprve začíná sezona, je tu málo lidí a ceny ubytování poloviční.

Jak se tam dostat: Letadlem na Bali, poté dvě hodiny menším letadlem na ostrov Sumbawa. Odtud je to celodenní kombinace autobusů, koňských povozů, motorek a taxi. Kdy vyrazit: Mimo období dešťů od června do srpna, ale v prosinci jsou tu největší vlny.

10. Kirra, Austrálie Austrálie je učiněným eldorádem surfařů. Dlouhá pobřežní čára, ze západu omývaná Indickým oceánem a na východě jižním Pacifikem, nabízí nejrůznější druhy obtížnosti vln jak pro začátečníky, tak pro naprosté sebevrahy. Jedním z nejlepších míst je jistě Kirra, která leží na východě na „zlatém pobřeží“ Gold Coast a rozhodně patří mezi deset nejlepších surfových míst na světě, co se kvality vln týče. Kirra má nejrychlejší a  nejtěžší barel na pískovém dně na světě a  je třeba mít opravdu pořádnou rychlost, pokud nechcete zažít, jak to vypadá v automatické pračce. Naštěstí je zde také druhá vlna, která je i pro méně zkušené a otrlé surfaře. Jak se tam dostat: Do Sydney, poté letecky do Brisbane nebo Coolangatty a pak autobusem. Kdy vyrazit: Leden až duben.

31 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


evropská scéna

To nejlepší z kultury, když jste na cestách Kam jinam vyrazit v létě než na jih? Pokud se chystáte spojit služební cestu s kulturním vyžitím, nenechte si ujít některý ze slavných letních hudebních festivalů. V kulturních tipech vás zveme třeba na Exit do Srbska nebo na Love International do Chorvatska. Milujete-li operu, zamiřte k Bodamskému jezeru na Bregenzský festival. Text: Anna Batistová

Opera na jezeře

� Rakousko, Bregenz � od 20. července do 21. srpna 2016 Slavný letní rakouský hudební Bregenzer Festspiele láká tradičně na zcela mimořádný zážitek, totiž na operu na jezerní scéně. Letos se bude na jedné z  nejkrásnějších operních scén na světě na břehu Bodamského jezera hrát Turandot od Giacoma Pucciniho. Již od roku 2010 na tomto velkolepém hudebním festivalu účinkuje Pražský filharmonický sbor, repertoár nastudoval jeho hlavní sbormistr Lukáš Vasilek. Sbor vystoupí také v představení Hamlet od Franca Faccia, které bude uváděno v bregenzském Festspielhaus.

Festival na pláži � Chorvatsko, Tisno � do 3. června 2016

Festival Love International nabízí něco, co většina jiných hudebních akcí ne – stage přímo na pláži. Pokud by vás tedy rozpálil hudební program (vystoupí tu hvězdy house a disco music, například Prosumer, Bicep, Eats Everything, Axel Boman, Dixon nebo Horse Meat Disco), můžete se zchladit v soukromé zátoce resortu Garden v Tisnu, kde se akce koná. Volně navazuje na festival Garden, který se v Tisnu konal v posledních deseti letech. Organizátory nového festivalu jsou lidé z týmu stojícího za bristolským festivalem Love Saves the Day.

Festival v pevnosti � Srbsko, Novi Sad � od 7. do 10. července 2016

The Prodigy, David Guetta, Ellie Goulding, The Vaccines, Robin Schulz. Hvězdný line-up má i letošní už 16. ročník srbského festivalu Exit. Jeden z nejprestižnějších evropských festivalů se pyšní cenou Best Major European Festival, kterou získal v roce 2013 v hlasování 620 000 lidí, kteří rozhodovali mezi 360 festivaly z  34 zemí. Exit začínal jako studentské hnutí a boj za demokracii v Srbsku. Koná se v  pevnosti Petrovaradin ve městě Novi Sad a jeho nejdůležitějším aspektem je kromě skvělé muziky téma sociální odpovědnosti.

Festival v industriální kráse � Ostrava � od 12. do 17. července 2016

Za skvělým letním hudebním festivalem ovšem nemusíte jezdit nijak daleko. Tuzemskou akci Colours of Ostrava letos zařadil britský deník The Guardian mezi top 10 letních hudebních festivalů roku 2016. Festival se koná v areálu Dolních Vítkovic, v oblasti památkově chráněných bývalých hutí, dolů a železáren. Hlavními hvězdami letošního ročníku jsou Underworld, Tame Impala, Of Monsters and Men, M83, Passenger, Thievery Corporation, Kodaline, The Vaccines, Slowdive, Kiasmos, Boys Noize, Aurora a další.

32 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


evropská scéna

Almodóvarova Julieta

� ČR � česká premiéra 21. července 2016 Svůj jubilejní dvacátý film zaměřil slavný španělský oscarový režisér a  scenárista Pedro Almodóvar na ženy a  jejich pocitový život. Hlavní hrdinku Julietu ztvárňují ve filmu dvě herečky  – Adriana Ugarte a  Emma Suárez. Julieta žije sama se svou dcerou Antíou, po smrti Julietina manžela Xoana, Antíina otce, prožívají nejhorší období. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou matku a Julieta ji více než 12 let zoufale hledá… Podle Almodóvara má být snímek návratem k filmům o ženách a k velkým ženským protagonistkám.

Shakespeare na Hradě � Praha, Brno, Ostrava, Bratislava � léto 2016

Připomeňte si výročí 400 let od úmrtí největšího dramatika všech dob Williama Shakespeara a navštivte Letní shakespearovské slavnosti, největší divadelní přehlídku pod širým nebem v Evropě zaměřenou na uvádění Shakespearových děl. Festival se odehrává na otevřených scénách na Pražském hradě, na hradě Špilberk, na Slezskoostravském hradě a  na Bratislavském hradě. Kromě nejznámějších her letos program slavností obohatí projekt Pocta Shakespearovi. Večerem bude provázet Martin Hilský, v hlavní roli se představí Jan Tříska.

Nový Irving

Warhol v Bilbau

V červnu vyšel v nakladatelství Odeon český překlad nové knihy Johna Irvinga, jednoho z  nejčtenějších amerických spisovatelů současnosti. Irving, který se proslavil romány Pravidla moštárny či Svět podle Garpa, ve svém novém díle Ulice Záhadných tajemství (Avenue of Mysteries) vypráví příběh čtrnáctiletého chlapce Juana Diega, který se narodil a vyrůstal na skládce odpadů v mexické Oaxace. Jako starší muž cestuje Juan na Filipíny. Ulice Záhadných tajemství je příběh o tom, jak se Juanovi minulost srazí s budoucností…

Zavede-li vás některá z vašich letních cest do Španělska, neměli byste si nechat ujít návštěvu Guggenheimova muzea v  Bilbau. Nejen že se jedná o  architektonický skvost navržený americkým architektem Frankem Gehrym, který mnozí považují za jedno z největších děl naší doby, ale až do 2. října se zde koná výstava díla Stíny Andyho Warhola. Na monumentálním obraze, jenž sestává ze 102 pláten a měří dohromady 130 metrů, začal Warhol pracovat roku 1979. Vycházel při tom z fotografií pořízených ve své newyorské The Factory.

� ČR � od června 2016

� Španělsko, Bilbao � do 2. října 2016

Velázquez v Berlíně � Německo, Berlín � do 30. října 2016

V berlínské Gemäldegalerie se od 1.  července koná výstava nazvaná El Siglo de Oro představující zlatou éru španělského umění – Velázquezův věk. K  vidění bude 150 mistrovských děl od Velázqueze, El Greca, Francisca de Zurbarána, Bartolomého E. Murilla i od méně známých umělců, jako jsou Alonso Cano nebo Gregorio Fernández. Fascinující přehlídka širokého spektra španělských obrazů a  soch ze 17. století bude poprvé vystavena mimo Španělsko. Výstava poskytne návštěvníkům přehled o  vývoji malby a  sochařství v období Velázquezova věku.

33 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


business lunch

Děláme nápoje pro lidi, které máme rádi V zemi, která odedávna plodí vynikající jablečné odrůdy, ale přesto žije hlavně pivem, se Ondřej Frunc s partnerem Cyrilem Holubem rozhodli založit moštárnu F. H. Prager a vyrábět cidery a limonády výhradně z tradičních českých jablečných odrůd. Během téměř šesti let vybudovali společnost, která si pořád drží „punkový“ styl a přitom se pohybuje v milionových ročních obratech. Text: Eva Samšuková, foto: Barbora Mráčková

Vaše cidery i design teď uspěly na několika mezinárodních soutěžích v USA i v Británii. Co to pro českého výrobce znamená? Asi každý výrobce chce vědět, jak si jeho produkty stojí mezi konkurencí, a to navíc světovou. To, že bodujeme v zahraničí, ukazuje, že poctivý český řemeslný cider má své místo i na globálním trhu, kde mají tyto nápoje na rozdíl od nás staletou tradici. Zajímavé je, že jsme uspěli v USA i ve Velké Británii, protože v obou zemích je přístup k produkci cideru odlišný. Američané stejně jako my moštují z obyčejných jablek, v Anglii se šlechtí speciální odrůdy. Rozhodli jste se jít cestou výroby z typicky českých odrůd jablek. Jak se vám daří držet objem výroby? Zatím to problém není. Podle objemu jsme spíše takoví „mikrovinaři“. Ale o  vybudování vlastního sadu do budoucna uvažujeme, protože staré odrůdy pozvolna doplodí a  pro naše nápoje a  jejich chuť jsou klíčové. Proto se musíme také sami těmito jablky předzásobit. Nebudeme mít kapacitu vypěstovat takový objem, jaký bychom potřebovali pro naši produkci. Proto budeme v následujících letech sady také rozšiřovat a  spolupracovat s  dalšími sadaři a pěstiteli. Říkáte, že jsou české jablečné odrůdy pro vaše nápoje klíčové. V čem jsou jiné než ty zahraniční? Věřím, že kouzlo pravého cideru jsou jablka, nic navíc. Výběr je tedy velmi zásadní pro výslednou chuť i kvalitu. Podobně jako u vína, je to logické. Ale bohužel z nových italských odrůd, které známe ze supermarketů, cider neuděláte. Jablka jsou to sladká a  pěkná na pohled, ale nemají žádnou jinou chuť, po prokvašení cukru nezbyde nic. A  tak hledáme skladbu jablek, která nám vyhovuje. Některá musí být trochu hořká, některá kyselá i  sladká, aby měl cider požadovanou chuť. Které konkrétní odrůdy používáme, je samozřejmě tajemství. Ale osobně mám rád třeba Ananasovou renetu, Malináče, Panenské české nebo Oldenburgovo.

Meziročně vzrostl váš obrat o 50 procent. Čekáte dále podobný růst? Ano. Náš segment je opravdu úplně na začátku, takže je zatím jednoduché růst z  ničeho na dvojnásobné nic. Za deset let to bude jiné. Naším cílem je zvětšovat nejen objemy vytočeného cideru a limonád, ale také chceme rozšiřovat portfolio. Máme nápady na další nápoje, což nás baví vůbec nejvíc, ale také na vlastní pivovar nebo moštárnu. Vaše etikety i aktivity hlásají velmi alternativní směr myšlení. Jak to jde dohromady s tvrdým byznysem 21. století? Dokud jste malí, tak se dá držet ruka a dá se dělat byznys eticky. Alespoň doufám. Teprve časem uvidíme, jak nám to půjde. Snažíme se. Kdo je váš typický zákazník a kde ho najdeme? Je znuděný pivem nebo mu prostě nikdy nechutnalo. Na víno vždycky také chuť nemá, rád se baví, je aktivní. Uvažuje o tom, co konzumuje. Má rád jablka. Rád tančí. Není konzervativní. Pro značky je v dnešní době klíčové určit na trhu jejich positioning. Je to něco, nad čím jste museli dlouze přemýšlet, nebo to přišlo a značka se „našla sama“? U nás je to organická součást. Ani pořádně nevím, co to znamená. Tam, kde jsme my a  kde se cítím být já, tam chci mít i svoje produkty. To, co chci dělat, za co se chci postavit a  čemu chci věřit, to jsou naše produkty. Musí tedy být takové, jak já světu věřím a co si od něj žádám. O žádné pozici nespekulujeme, prostě děláme nápoje pro lidi, které máme rádi.

34 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


business lunch

35 © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


Pravidelně v e-mailové schránce

www.marwick.cz

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, nebo že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření. Název a logo KPMG jsou registrovanými ochrannými známkami či známkami KPMG International. © 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.

Profile for KPMG Česká republika

Marwick červenec/srpen  

Magazín pro klienty a příznivce KPMG Česká republika

Marwick červenec/srpen  

Magazín pro klienty a příznivce KPMG Česká republika