Page 1

OPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016-2017

Mellersta Österbottens Konservatorium: verksamhetsberättelse för undervisningen

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO

KOKKOLA - KARLEBY - Evijärvi - Kannus - Kaustinen - Kronoby - Toholampi - Veteli - Halsua - Himanka - Lestijärvi - Perho


Keski-Pohjanmaan Konservatorio Mellersta Österbottens Konservatorium

OPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016-2017 Verksamhetsberättelse för undervisningen

© 2017 Keski-Pohjanmaan Konservatorio Kuvat: Keski-Pohjanmaan Konservatorion kuva-arkisto Layout: Karen Hagqvist


Katsaus toimintaan Heikki Aho, rehtori

Keski-Pohjanmaan konservatorion kansalaisjuhlassa lauantaina 12.11.2016 jaettiin Suomen Musiikkioppilaitosten liiton ansiomerkkejä yhteensä 24 kappaletta seuraavasti Timanttinen ansiomerkki 40 vuoden palveluksesta konservatoriossa: Annala Hannu Juntura Hannu

Kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta konservatoriossa: Aho Heikki Alekperov Djanik Järvelä Raila Nisonen Kaarina Outakoski Katriina Pappinen Kari Paraczky Miklós Parviainen Pia Riutta Anne Vikman Jukka

Hopeinen ansiomerkki ansiokkaasta toiminnasta jäsenoppilaitoksen hyväksi: Ojala Pasi Sundberg Matti Virolainen Timo

Hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta konservatoriossa: Hästbacka Jaana Kaasinen-Annanperä Mari Lappalainen Jorma Louhensalo Liisa Roiko-Jokela Ulla Tavaila Tero Vertainen Raimo Viik Mika Viinikainen Sari

Merkit jakoi Suomen musiikkioppilaitosten Liiton varapuheenjohtaja Raimo Päiväläinen, kansanedustaja Tuomo Puumala sekä konservatorion hallituksen puheenjohtaja Matti Uusi-Rauva. 4


Strategiansa 2020 mukaisesti ”Alueellisena taideoppilaitoksena Keski-Pohjanmaan konservatorio antaa tavoitteellista, monipuolista eri tyylilajit kattavaa musiikin ja tanssin perusopetusta sekä musiikin ammattiopetusta. Tarjoamme kilpailukykyisen ja opiskelijalähtöisen oppimisympäristön, jossa hyödynnetään aktiivisesti yhteistyöverkostoja”. Konservatorion toiminta perustuu lakiin ja asetukseen ammatillisesta koulutuksesta sekä taiteen perusopetuksesta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkeaasteen koulutukseen. Musiikin ja tanssin perusopetuksen toimialueen varsinaisia jäsenkuntia ja sivutoimipiste-paikkakuntia ovat vahvistetun koulutuksen järjestämisluvan mukaisesti päätoimipaikan Kokkolan (jossa kaupunginosina Kälviä, Lohtaja ja Ullava) lisäksi Toholampi, Kannus, Kruunupyy, Kaustinen, Veteli sekä Evijärvi. Konservatoriolla on myös oppilaspaikkasopimus Halsuan, Kalajoen (Himangan), Lestijärven sekä Perhon kanssa. Taiteen perusopetusta annetaan päätoimipaikan Kokkolan lisäksi kymmenen kunnan alueella noin sadan kilometrin säteellä ja peräti 1653 eri ikäiselle nuorelle/aikuiselle. Konservatorio on toiminnallaan myös merkittävä työllistäjä; palkanmaksussa vuositasolla noin 200 henkilöä, joista säännöllisessä työsuhteessa noin 110 henkilöä. Ammatillinen toisen asteen musiikkialan perustutkinnon koulutus tapahtuu Kokkolassa ja siihen hakeudutaan valtakunnallisesti. Opetusta annetaan klassisessa, pop/jazz- ja kansanmusiikissa sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaisille opiskelijoille. Uutena suuntautumisvaihtoehtona käynnistyi syksystä 2016 musiikintekijäkoulutus. Toisen asteen valtakunnallisena erityispiirteenä on yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kokkolan kaupungin kanssa toteutettava ammattilukiomalli. Yhteistyö Centria-ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistä ja muodostaa opiskelijan näkökulmasta tärkeän ja toimivan musiikin koulutusjatkumon. Lukuvuotta 2016–2017 värittivät mm. konservatorion 50-v. juhlaviikot, ammatillisen koulutuksen osalta Koulutuksen arviointineuvoston useat laajat kyselyt, Opetus- ja kulttuuriministeriön erilaiset kuulemiset, ”stressitestit” ja resurssileikkaukset sekä valmistautuminen ammatillisen koulutuksen tulevaan reformiin. Konservatorioliiton vertaisverkosto toteutti lukuvuoden aikana Opetushallituksen tuella keskinäisen arviointihankkeen, jossa tällä kertaa arvioitiin ammattikoulutuksessa opiskelijan sekä työssäoppimisen ohjausta osaamisperusteisuuden näkökulmasta. Perusopetuksen musiikin osalta uusi, laaja opetussuunnitelmatyö on ollut käynnistymässä. Perusopetuksen puolella käynnistyi valtion erillisrahoituksella Kokkolan taidealojen koulutusta yhdistävä laaja Taideroihu-projekti – neljän taiteenlajin yhteishanke, minkä tarkoituksena on tuoda Kokkolan koulujen iltapäiviin taidepajatoimintaa. Hankkeesta tarkempi kuvaus sisäsivuilla. Konservatorion perusopetuksessa oli syksyn kirjaamispäivämäärän mukaisesti 676 musiikin ja 151 tanssin oppilasta varsinaisella oppilaspaikalla. Lisäksi ryhmäopetuksissa musiikissa 615 ja tanssissa 128 oppilasta. Kaiken kaikkiaan perusopetuksessa yhteensä 1595 oppilasta sekä toisella asteella syyskuun kirjaamispäivänä 58 sekä tammikuussa 55. Musiikin perusopetukseen pyrkijöitä oli keväällä 2017 yhteensä 287 (Kokkolaan 218 ja maakuntaan 69), alueemme väkilukuun suhteutettuna lukema on saatu pidettyä aktiivisen markkinointityön kautta edelleen ilahduttavan korkealla. Monella paikkakunnalla musiikkiopistoon pyrkijöistä on jo pulaa ja sisään joudutaan ottamaan kaikki halukkaat ilman osaamisen tasoa mittavia pääsykokeita. Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakijoita oli kevään yhteishakuajan sisällä yhteensä 100 (73 nuorta ja 27 aiemman tutkinnon tehnyttä). Nuorten ensisijaisten hakijoiden kertoimeksi muodostui jälleen valtakunnallisestikin ajateltuna erinomaiset 3,21 laskennallista koulutuspaikkaa kohden.

kelpoinen mihin tahansa musiikkioppilaitokseen. Ammatillisesta koulutuksesta valmistui lukuvuoden aikana 16 opiskelijaa. Lukuvuoden 2016–2017 aikana järjestettiin runsaat 140 erimuotoista tapahtumaa, konserttisarjaa, konserttia, instrumenttikohtaista matineaa sekä oppilasiltaa Kokkolassa ja maakunnassa. Kaikkien näiden laadukkaiden ja värikkäiden tapahtumien luetteleminen on tässä yhteydessä mahdotonta. Tapahtumista ja yhteistyökuvioista on mahdollista lukea tarkemmin tämän toimintakertomuksen sivuilta tai verkkosivuiltamme www.kpkonsa.fi. Näiden konserttien lisäksi konservatorion opiskelijat ovat jälleen saavuttaneet menestystä sekä valtakunnallisissa että kansainvälisissä kilpailuissa ja tapahtumissa. Mainittakoon esimerkkinä nuorten harmonikkaoppilaiden Johannes Koiviston sekä Vilma Wirenin menestys Kroatian Pulassa järjestetyssä kansainvälisessä kilpailussa. Konserttien ja tapahtumien laaja kirjo ja määrä on jälleen mitä mainioin osoitus konservatorion toiminnan laaja-alaisuudesta ja vireydestä sekä yhteystyökyvystä myös alueen muiden taide- ja koulutusorganisaatioiden kanssa ”. Konservatorion pedagogisena yhteistyökuorona toimiva K-P:n kamarikuoro juhlisti lukuvuoden aikana 30-vuotista taivaltaan. Toimintakertomus sisältää myös erilliset linjavastaavien sekä aineryhmä- ja toimipisteiden johtajien katsaukset omaan värikkääseen ja monipuoliseen toimintaansa. Marraskuussa 2016 Keski-Pohjanmaan konservatorio vietti toimintansa 50-vuotisjuhlaviikkoa runsaan konserttitarjonnan merkeissä. Varsinaisessa juhlallisessa maratonkonsertissa 12.11.2016 lavalla vieraili noin 500 konservatorion nuorta baletin ja musiikin opiskelijaa kattaen kaikki eri musiikin tyylilajit. Samassa yhteydessä jaettiin yli 20 henkilöstön jäsenelle Suomen musiikkioppilaitosten liiton 20-, 30- sekä 40-vuotisansiomerkkejä – ansiomerkkien saajista erillinen luettelo. Juhlaviikon monipuolisen musiikkitarjonnan yhteydessä syyskokouksiaan pitivät 60-vuotista toimintaansa juhlistaneet perusopetuksen Suomen musiikkioppilaitosten liitto sekä 30-vuottaan juhlistanut Suomen konservatorioliitto. SML:n syyspäivien avauksena pidettiin seminaari ”Laadunhallinta konservatorioissa ja musiikkiopistoissa”. Konservatoriomme strategia/laatutyössä jo 1990-luvun puolivälistä mukana olleen arviointiguru Heikki K. Lyytisen alustus ”Kohti menestyvää laatuoppilaitosta” löytyy sisäsivujen arviointikatsauksen yhteydestä. Juhlaviikolla julkistetun ”Särmää ja sydäntä”- juhlakirjan kunniataulun yritys-, yhteisö- ja yksityishenkilölahjoittajien tukinimillä konservatorio keräsi jaettavaksi 55 oppilaalle ”Konsa 50” –vapaaoppilaspaikkoja. Keväällä 2017 tasavallan presidentti myönsi konservatorion aloitteesta director musices –arvonimen apulaisrehtori Kari Pappiselle, jolla pitkäaikainen vuodesta 1986 jatkunut karriääri konservatorion palveluksessa. Lukuvuoden päätteeksi virkavapaalla olleet lehtorit Maria Reikko sekä Mari Kaasinen-Annanperä siirtyivät muihin tehtäviin ja päätoiminen tuntiopettaja Pia Parviainen ansaituille eläkepäiville - haluankin osoittaa heille lämpimät kiitokset työstään konservatoriomme hyväksi. Kiitän kaikkia K-P:n konservatorion toiminnassa mukana olleita henkilöitä ja yhteistyötahoja erinomaisen hienosti sujuneesta 50-vuotis juhlalukuvuodesta. Heikki Aho rehtori

Musiikin ja tanssin perustason päättötodistuksia jaettiin keväällä 44 ja musiikkiopistotasolla 9 – lukema on ilahduttavan korkea suhteutettuna valtionosuustunteihin ja varmasti vertailu-

5


Verksamhetsรถversikt Heikki Aho, rektor

6


Enligt strategin 2020 ger Mellersta Österbottens konservatorium som regional konstläroanstalt målinriktad och mångsidig yrkesundervisning i musik samt grundläggande undervisning inom musik och dans som täcker olika genrer. Vi erbjuder en konkurrenskraftig och elevcentrerad inlärningsmiljö, där man aktivt utnyttjar befintliga samarbetsnätverk.

Avgångsbetyg från musik- och dansstudier delades på våren ut till 55 elever på grundnivå och till 9 elever på musikinstitutnivå. Siffrorna är glädjande höga med hänsyn till statsandelstimmarna och jämförbara med vilken musikläroanstalt som helst. Från yrkesutbildningen utexaminerades under läsåret 16 studerande.

Konservatoriets verksamhet utgår från lagen och förordningen om yrkesutbildning samt grundläggande konstundervisning. Den grundläggande konstundervisningen är målinriktad undervisning inom olika konstområden som främst ges till barn och unga. Undervisningen framskrider från nivå till nivå och ger eleverna färdigheter att uttrycka sig själva och söka sig vidare till yrkesinriktad och högre utbildning inom det egna konstområdet.

Under läsåret 2016–2017 har konservatoriet arrangerat drygt 150 olika evenemang, konsertserier, konserter, instrumentvisa matinéer samt elevaftnar i Karleby och i landskapet. Det är omöjligt att enskilt räkna upp alla dessa högklassiga och färgrika evenemang i detta sammanhang. Man kan läsa mera om evenemangen och om våra samarbetsprojekt på finska i denna verksamhetsberättelse eller på vår webbsida www.kpkonsa.fi. I tillägg till de ovan nämnda konserterna har konservatoriets studerande uppnått framgång både i riksomfattande och i internationella tävlingar och evenemang. Som exempel kan nämnas de unga dragspelseleverna Johannes Koivistos och Vilma Wirens framgång i den internationella tävlingen i Pula i Kroatien. Konserternas och evenemangens mångfald och mängd är ett utmärkt bevis på konservatoriets vitalitet och förmåga till samarbete med regionens övriga konst- och utbildningsorganisationer. Mellersta Österbottens kammarkör, som fungerar som konservatoriets pedagogiska samarbetskör, firade under läsåret sitt 30-åriga jubileum.

Till verksamhetsområdet för den grundläggande undervisningen i musik och dans hör ett antal ordinarie medlemskommuner och filialorter. Enligt det fastställda tillståndet för anordnande av utbildning är dessa orter, förutom huvudorten Karleby (inklusive Kelviå, Lochteå och Ullava), Toholampi, Kannus, Kronoby, Kaustby, Vetil och Evijärvi. Konservatoriet har också elevplatsavtal med Halso, Kalajoki (Himango), Lestijärvi och Perho. Grundläggande konstundervisning ges åt 1 653 barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar på huvudorten Karleby och i tio närliggande kommuner inom en radie på cirka hundra kilometer. Med sin omfattande verksamhet är konservatoriet också en betydande arbetsgivare. Till personalen hör cirka 200 personer, varav cirka 110 personer har ett anställningsförhållande på heltid. Till yrkesutbildande grundexamen inom musik söker man in nationellt. Undervisningen sker i Karleby och ges inom klassisk musik, pop- och jazzmusik samt folkmusik åt studerande med antingen grundskoleexamen eller studentexamen i bakfickan. Hösten 2016 startade ett nytt inriktningsalternativ för musiker. Ett riksomfattande särdrag för utbildningen på andra stadiet är samarbetet inom den så kallade yrkesgymnasiemodellen tillsammans med Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten och Karleby stad. Vårt samarbete med yrkeshögskolan Centria är mycket nära och skapar ur elevens synvinkel en viktig och fungerande fortsättning på utbildning inom musik. För yrkesutbildningens del färgades läsåret 2016–2017 av bl.a. konservatoriets 50-årsjubileumsvecka, ett flertal omfattande enkäter från rådet för utbildningsutvärdering, undervisnings- och kulturministeriets olika höranden, ”stresstest” och resursnedskärningar samt förberedelser inför den kommande reformen inom yrkesutbildning. Det kollegiala nätet inom konservatorieförbundet genomförde med stöd av Utbildningsstyrelsen ett utvärderingsprojekt, där man bedömde elevhandledningen inom yrkesutbildningen samt handledningen av inlärning i arbetet utgående från kompetensbasering. För den grundläggande musikundervisningens del har man startat upp ett omfattande planeringsarbete gällande läroplanen. Med särskild statsfinansiering inledde man också ett omfattande projekt som för samman utbildningen inom fyra konstområden i Karleby. Projektet heter Taideroihu och syftet är att få med konstverkstäder i skolornas eftermiddagsverksamhet. Projektet presenteras noggrannare i verksamhetsberättelsen. I höstas skrevs 676 elever i musik och 151 elever i dans in till konservatoriets grundläggande undervisning. Dessa platser gäller ordinarie elevplatser. Utöver dessa deltar 615 elever i gruppundervisning i musik samt 128 elever i gruppundervisning i dans. Totalt har den grundläggande undervisningen 1 595 elever. Till utbildningen på andra stadiet skrevs i höstas 58 studerande in och i januari 55 studerande. Sammanlagt 287 elever sökte in till den grundläggande musikundervisningen i våras (218 till Karleby och 69 till filialorterna). I relation till verksamhetsområdets invånarantal har vi lyckats hålla dessa siffror glädjande höga tack vare aktivt marknadsföringsarbete. På flera orter råder det brist på sökande till musikinstituten, vilket leder till att alla sökande tas in utan några inträdesförhör som skulle mäta kompetensnivån bland de sökande. Vid den gemensamma ansökan våren 2017 hade vi sammanlagt 100 sökande (73 ungdomar och 27 med examen från förut). Antalet primära sökande per plats var 3,21, vilket är en utmärkt siffra i den nationella jämförelsen.

Verksamhetsberättelsen innehåller också konservatoriets linje-, ämnes- och filialansvarigas översikter över deras egna färgrika och mångsidiga verksamhet. I november 2016 firade Mellersta Österbottens konservatorium sitt 50-årsjubileum med en vecka fylld av ett digert konsertutbud. Under den egentliga jubileumsmaratonkonserten 12.11.2016 stod cirka 500 av konservatoriets unga balett- och musikstuderande på scen och bjöd på en omfattande dansoch musikuppvisning inom olika genrer. I detta samband delades även Finlands konservatorieförbunds 20-, 30- och 40-årsförtjänsttecken ut till mer än 20 medlemmar i konservatoriets personalkår. I verksamhetsberättelsen finns en lista över alla som tilldelades förtjänsttecknet. I samband med vår jubileumsvecka höll även Finlands musikinstitutförbund, som fyllde 60 år, och Finlands konservatorieförbund, som fyllde 30 år, sina höstmöten. Finlands musikinstitutförbunds höstdagar inleddes med ett seminarium om kvalitetsledning i konservatorierna och musikinstituten. Heikki K. Lyytinen, som har deltagit i konservatoriets strategi- och kvalitetsarbete sedan mitten av 1990-talet, höll ett anförande om framgångsrika kvalitetsläroanstalter. Anförandet finns med i verksamhetsberättelsen. Under jubileumsveckan publicerades också jubileumsskriften ”Särmää ja sydäntä”. Med skriftens hedersförteckning samlade konservatoriet in donationer från företag, samfund och privatpersoner som resulterade i att konservatoriet kunde dela ut frielevplatser till 55 elever som en markering av konservatoriets 50-årsjubileum. På våren 2017 tilldelade republikens president, på initiativ av konservatoriet, hederstiteln director musices till biträdande rektor Kari Pappinen, som sedan år 1986 har arbetat för Mellersta Österbottens konservatorium. I slutet av läsåret gick våra lektorer Maria Reikko och Mari Kaasinen-Annanperä vidare till andra uppgifter och vår heltidsanställda timlärare Pia Parviainen gick i pension. Jag vill tacka dem å det varmaste för deras arbetsinsats för konservatoriet. Jag vill tacka alla som deltagit i Mellersta Österbottens konservatoriums verksamhet både som person och samfund för det fina 50-årsjubileumsläsåret. Heikki Aho rektor Översättning: Heidi Nyblom Kuorikoski

7


Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys r.y.

8


Keski-Pohjanmaan konservatorio Perustamisvuosi: 1966 Keski-Pohjanmaan musiikkiopisto: 1966-1987 Keski-Pohjanmaan konservatorio: 1988-

Valtuuskunta 1.1.2016 lähtien

Sundberg Matti, pj, Kokkola Andersson Stefan, vpj. Kokkola Grankvist Mona-Lisa, Kruunupyy Alpia Arto, Kaustinen Hölsö Jaakko, Kokkola Kalander Tarja, Toholampi Kangas Simo, Veteli Kivijakola Leena, Kannus Kopsa Hilkka, Kokkola Korkiakoski-Västi Minna, Kokkola Orjala Vuokko, Kokkola Pellinen Riitta, Kokkola Peltoniemi Vuokko, Kokkola Sabel Roy, Kokkola Uusi-Rauva Matti, hallituksen pj. Aho Heikki, rehtori Ojala Pasi, apulaisrehtori Pappinen Kari, apulaisrehtori Järvelä Nina, talouspäällikkö sihteeri

Johtokunta Uusi-Rauva Matti, pj. Virolainen Timo, vpj. Aho Heikki, rehtori Halonen Tarja Isokoski Maria Isotalus Tiina Järvelä Nina, talouspäällikkö sihteeri Kauppinen Minna Keltti-Heikkilä Maria Ojala Pasi, apulaisrehtori Pappinen Kari, apulaisrehtori Salo-Peltokoski Noora-Kaisa, opettajien edustaja Suurla Laura, opiskelijoiden edustaja Sundberg Matti, valtuuskunnan pj.

Hallituksen kokoonpano 1.1.2016 lähtien

Uusi-Rauva Matti, pj. Virolainen Timo, vpj. Halonen Tarja Isokoski Maria Isotalus Tiina Kauppinen Minna Keltti-Heikkilä Maria Aho Heikki, rehtori Ojala Pasi, apulaisrehtori Pappinen Kari, apulaisrehtori Järvelä Nina, talouspäällikkö sihteeri Sundberg Matti (valtuuskunnan pj.)

9


10


Osastot

Neuvottelevat elimet

Ammatillinen koulutus

Tutkintolautakunnat

Toinen aste, 180 osp - musiikkialan perustutkintolinja

Musiikin perusopetus Musiikkiopisto Musiikin perustaso - klassinen musiikki - kansanmusiikki - rytmimusiikki Soitinvalmennus Aikuisosasto Vapaa osasto

Tanssin perusopetus

Balettikoulu (1.-6. luokat) Balettiopisto (7.-10. luokat) Harrasteosasto (baletti, nykytanssi) - Teinit - Aikuiset

Varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatus Kansanmusiikkipaja Kitaramuskari Lapsikuoro Lastentanssikoulu (satu- ja esibaletti) Musiikkileikkikoulu Naperomuskari Rytmipaja Soitinpaja

Kurssisuorituksia arvioiven lautakuntien jäseninä ovat toimineet toimenhaltijat, tuntiopettajat sekä ammattikoulutuksessa tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat.

Opettajaneuvosto, aineryhmävastaavat ja kollegiot

Oppilaitoksen rehtorit ja opettajantoimen haltijat sekä päätoimiset tuntiopettajat muodostavat opettajaneuvoston. Opettajaneuvoston tehtävänä on käsitellä ne asiat, jotka johtokunta tai rehtori sen käsiteltäväksi saattaa. Opettajaneuvosto sekä aineryhmävastaavat eli soitin- ja ainekollegioiden puheenjohtajat ja linjanjohtajat (pop/jazz, kansanmusiikki, tanssi) kokoontuvat rehtorin kutsusta tarvittaessa. Oppilaitoksessa toimii myös eri aineryhmien opettajista koostuvia ainekollegioita, jotka kokoontuvat ao. vastuuopettajien tai rehtorin kutsusta tarvittaessa. Kolleegiot käsittelevät toimialoihinsa kuuluvia opetusasioita.

TYK-ryhmä

Työkyvyn ylläpidosta huolehtivassa työryhmässä on ollut sekä opettajien että HTP-henkilöstön edustus.

Oppilaskunta

Konservatorion toisen asteen ammattiopiskelijat muodostavat oppilaitoksen oppilaskunnan, jonka tehtävänä ammattikoulutuslain mukaisesti on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä.

Opetuspisteet Päätoimipiste: Kokkola, Pitkänsillankatu 16 Balettiopisto: Kiinteistö oy Kokkolan Taidetalo Sivutoimipisteet: Evijärvi, koulukeskus Halsua, Kirkonkylän koulu Lohtaja (Kokkola), kirkonkylän koulu Kannus, Raasakan koulu Kaustinen, musiikkilukio ja Kansantaiteenkeskus Kruunupyy, Småböndersin koulu Kälviä (Kokkola), Lucina Hagmanin koulu Perho, Möttösen koulu Toholampi, Herman Ojalan koulu Veteli, Vetelin keskuskoulu

Työvuosi 2016-2017 Syyslukukausi Kevätlukukausi

17.8. - 20.12.2016 9.1. - 30.5.2017

Lomapäivät Syysloma 17. - 22.10. Joululoma 21.12. - 8.1. Talviloma 27.2. - 4.3. Pääsiäisloma 14. - 17.4. Vappu 1.5. Helatorstai 25.5.

11


Talous

12


Talous 2016 Tilintarkastaja:

Niina Östman-Tylli (HT-tilintarkastaja)

Varatilintarkastaja:

Kattilakoski Kirsti (HT-tilintarkastaja)

Tulot Valtionosuudet Kokkolan Kaupungin avustus Sopimus- ja jäsenkunnat Lukukausimaksut Centria-amk Oy Muut Yhteensä

1 998 224 € 660 000€ 170 000 € 458 166,06 € 160 319,88 € 117 512,91 € 3 564 222,85 €

Menot Henkilöstömenot Vuokrat Muut

2 600 242,97 € 358 786,50 € 535 006,53 €

Yhteensä

3 494 036,00€

13


Henkilökunta

Hallinto ja tukipalvelut

Opetushenkilökunta

Aho Heikki Ojala Pasi Pappinen Kari Järvelä Nina Hallbäck Johanna

rehtori apulaisrehtori apulaisrehtori (42%) talouspäällikkö talouspäällikkö sij. lv 16-17

Lehtorit

Hagqvist Karen Hästbacka Jaana Koivisto Juhani Kreus Jarmo Kuurajärvi Juha Paananen Mika Passoja Susanna Peltoniemi Ossi Pudas Jani Puolitaival Satu Riutta Anne Taari Tarmo Viik Sari

it-vastaava toimistosihteeri opinto-ohjaaja vahtimestari it-vastaava (50%) 1.10-31.12.2016 ääni-, valo- ja av-vastaava siivooja siviilipalvelusmies vahtimestari toimistosihteeri, kevät 2017 (50%) opintosihteeri pianonvirittäjä kirjastotyöntekijä

14

Annala Hannu kitara Harvala Annika vaskisoittimet,D-vasket Ihajoki Sami trumpetti, pop/jazz trumpetti, Biggizz nuorisobigband Kaasinen-Annanperä Mari vaskisoittimet, poissa lv 16-17 Kumpula Heidi viulu Lappalainen Jorma kontrabasso, pop/jazz basso, yhtyeet Paraczky Miklós klarinetti Patana Hanna käyrätorvi Pellinen Mikko pop&jazz musiikki, linjanjohtaja Porvari Pasi kansanmusiikki, linjanjohtaja Reikko Maria piano, poissa lv 16-17 Salmela Airi teoria Seppä Maria oboe Viinikainen Sari harmonikka


Konservatorion opettajat

Järvelä Raila viulu Louhensalo Liisa viulu Luomala Veera musiikin varhaiskasvatus Myllykangas Teresa piano Nisonen Kaarina säestys Outakoski Katriina sello Salo-Peltokoski Noora-Kaisa klarinetti Vikman Jukka piano

Päätoimiset tuntiopettajat Autio Maria Girod Jenny Hänninen Kristine Ilo Raija Kaakinen Marita Kentala Susanna Klapuri Esa Koivisto Anna Poikkimäki Jemina Lidsle Minna Nieminen Marita Otava Emilia Parviainen Pia Peltola Tommi Pierides Eleni Porthén Toni Pulkkinen Kirsi Rahikainen Riikka Tiina Rajaniemi Jukka Tunkkari Marianne Vertainen Raimo Viik Mika

pop/jazz laulu, nuorisokuoro baletti, linjanjohtaja viulu baletin tuntiopettaja laulu/kamarikuoro musiikin varhaiskasvatus, piano s. 16 saksofoni viulu/jousiorkesteri/juniorijouset viulu, alttoviulu, näppärit huilu, D-puut baletin tuntiopettaja, s. 16 sello piano pop/jazz piano, yhtyeet, rytmipaja baletin tuntiopettaja lyömäsoittimet, rummut, yhtyeet, rytmiikka, historia viulu musiikin varhaiskasvatus, näppärit sähkökitara, yhtyeet, rytmipaja laulu harmonikka, kamarimus. lyömäsoittimet

Sivutoimiset tuntiopettajat Alekperov Djanik Autere Anna-Mari Eklund Lena Grekula Elina Hagqvist Karen Hakamäki Anne-Mari Halme Pauli Hanhikoski Ari Hankaniemi Mikko Haukilahti Katri Havia Elina Hekkala Markku Hyytinen Tommi Ikonen Laula Jokelainen Ari Junkala Riikka Juntura Hannu Jyrkkä Joosua Jämsä Mika Jämsä Visa Järvelä Anni Kallioinen Noora Kaunisto Miia Keipi Sakari Kentala Anni-Mari Kentala Jussi Kentala Kreeta-Maria Kentala Susanna Kero Terhi Kettu Paula Kivelä Marko-Tapio Korva Sampo Korva Vuokko Kossi Riitta Lempiälä Pia Luomala Markus Oivo Marianne Ojala Pasi Paalanen Antti Paalanen Heidi Paananen Mika Passoja Saara Perkkiö Marjo Pihlajamäki Lili Porthen Minna

viulu viulu svensk teori, teoria, piano viulu musiikkiohjelmistojen käyttö laulu, kansanlauluryhmä kitara alttoviulu yrittäjyys ja yritystoiminta viulu viulu urut käyrätorvi kantele, yhtye saksofoni, pop/jazz saksofoni baletti huilu piano trumpetti fagotti viulu, Näppärit teoria Ilmaisutaidon workshop kitara, banjo, yhtye, kitaran huolto piano viulu viulu piano, naperomuskari huilu kansantanssi, musiikkiliikunta kitara piano, Reissaavaisen laulu musiikin varhaiskasvatus, lapsikuoro harmonikka, Suomen kansanmusiikki piano harmonikka piano A- ja B-C- puhallinorkesterit improyhtye sävellys äänit. ja studiotyösk. perusteet viulu teoria musiikkileikkikoulu musiikin varhaiskasvatus

Porvari Outi nokkahuilu, musiikkileikkikoulu sij. Pulakka Lauri sello Riippa Jessica pop/jazz laulu Rintala Jonas saksofoni, pop/jazz saksofoni Roiko-Jokela Ulla piano Sillanpää Mari laulu Simo Korkia-Aho työelämätieto Sippola Olli yhtye Sytchak Andrei viulu, ork. Kirjallisuus Takkunen Saila huilu Talvitie Ritva viulu, pelimannipiiri Tammik Rasmus sähkökitara Tavaila Tero säestys Torvikoski Janne lyömäsoittimet Tunkkari Reijo viulu Vanhamäki-Hanhikoski Johanna piano Virkkala Pauliina juniorinuorisokuoro Virkkala Siiri viulu, näppärit Visa Aurora kamupaja sij. Lisäksi lyhytaikaikaisia sijaisopettajia

Vierailevia sekä periodiopettajia Andersson Simo (SWE) Arjas Päivi Bennet David (SWE) Grumstedt Jonas (SWE) Haavisto Jonas Halmkrona Teemu Heiskanen Senni Hille Sid, näyttökonsertit Honkala Toni Hylkilä Ilari Ikkelä Petri Kujala Sampsa Lamminmäki Neea Lyytinen Heikki K. Ojanen Ville Paajanen Mirkka Pohjoisaho Matti Raskinen Minna Reijonen Jussi Rounakari Tuomas Ruohonniemi Sanna Rönkä Artturi Siukosaari Ilkka Teerikangas Henriikka Träskelin Jimmy Viinikainen Teemu Wikström Anu Yeo Andy (SWE)

rummut esiintymistaidon kurssi alttosaksofoni kontrabasso sävellys sävellys kamupaja sävellys näyttökonsertit sävellys sävellys yhtye, Näppärit Näppärit laatutyö OFO lauluntekijä urut työelämätietous workshop kitaristeille viulu-laulu laulu piano juhlakonsertin juonto käyrätorvi Reissaavaisen laulu kitara muusikon terveys ja työturvallisuus kitara

15


Kansainvälisyys

16


ECVETillä laatua musiikkialan liikkuvuuteen

Harmonikkamenestystä Kokkolaan

K-P:n konservatorio on ollut vuosina 2004-06, 2006-08, 2008-10, 2010-12 ja 2012-14 aktiivisesti mukana EU:n Leonardo-ohjelman kautta rahoitetussa toisen asteen opiskelijoiden kansainvälisessä liikkuvuushankkeessa (mobility), �Concert Circle – opiskelijoiden tyÜssäoppiminen kansainvälisissä orkesterijaksoissa, jossa opiskelijoita on sekä lähetetty että vastaanotettu kolmen viikon vaihtojaksoille.

Okud Istra- harmonikkakilpailussa Kroatian Pulassa 26.4-29.4. saavuttivat Keski-Pohjanmaan konservatorion oppilaat hienon menestyksen. Johannes Koivisto tuli toiseksi A1-sarjassa ja A2 sarjassa kolmanneksi. Nuorten kamarimusiikkisarjassa Johannes ja Onni Koivisto saivat neljännen sijan ja Vilma Wiren 10. sijan C2-sarjassa. Osallistujia esimerkiksi A1-sarjassa 22 soittajaa joten nämä ovat nuorilta erinomaisia saavutuksia kansainvälisessä kilpailussa. Nuorten soittajien ohjelmisto sisälsi mm. J.S.Bachin, Einojuhani Rautavaaran, Matti Murron, Lasse Pihlajamaan ja Rimski-Korsakovin musiikkia.

Hankkeen erään loppuraportin arvioinnin yhteenvedossa todetaan: �Kokonaisuutena erittäin hyvin toteutettu hanke, jossa näkyy hyvin osallistuvien oppilaitosten sitoutuminen kansainvälisyyden kehittämiseen�. ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) on ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä, jonka avulla eri maissa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyÜdyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla Euroopan alueella. Tavoitteena on helpottaa opintosuoritusten siirtoa ja ulkomailla opitun hyÜdyntämistä osana kansallisia tutkintoa. Lukuvuosien 2010-2012 aikana ECVETiä testattiin musiikkialan perustutkinnossa. Musiikkiala poikkeaa muista ammatillisista tutkinnoista siinä, että tyÜssäoppimisjaksot ovat usein lyhyitä ja projektin luonteisia. Testauksen tuloksena oli laadukkaat konserttikiertueet ja hyvät kokemukset ECVET-järjestelmän toimivuudesta musiikkialalla. Konsertit toteutettiin Nordplus-ohjelman rahoituksella yhteistyÜssä virolaisen Georg Otsa nimeline muusikakoolin (Tallinna), Keski-Pohjanmaan konservatorion (Kokkola) ja Kainuun ammattiopiston (Kajaani) konservatorion kesken. Tältä pohjalta käynnistettiin uusi EU:n kumppanuus (partnership) ohjelman �Musicworks� -hanke 2013-2015, jossa mukana Kokkola, Kajaani, Tallinna, Glasgow sekä Derry Pohjois-Irlannissa.

KV- yhteistyÜoppilaitoksia: • Karol Szymanowski musiikkikoulu (konservatorio), Varsova, Puola • Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool (konservatorio), Tallinna, Viro • Vorarlbergerlandes Konservatorium, Feldkirch, Itävalta • Conservatorio - Escola das Artes, Madeira, Portugali • Glasgow Kelvin College, Department of Applied Arts, Glasgow, Skotlanti (UK) • North-West Regional College, Londonderry, Pohjois-Irlanti (UK) • Hohner- Konservatorio, Trossingen, Saksa • Sankt AnnÌ Gymnasium, KÜpenhamn, Tanska • Zoltan Kodaly -konservatorio, Debrecen, Unkari • Musorgsky musical college (konservatorio), Pietari, Venäjä • Akureyri -musiikkikoulu, Akureyri, Islanti • Bela Bartok -konservatorio, Budapest, Unkari

Musicreates Kansainvälinen opiskelijavaihtoprojekti Musicreates vuosille 2015-17 on hanke, jossa on mukana Keski-Pohjanmaan konservatorion lisäksi Kajaanin konservatorio, Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool Tallinnasta, North West Regional College Derrystä ja Glasgow Kelvin College Glasgowsta. Musicreatesin ideana on, että mukana olevien koulujen opiskelijoista muodostetaan viiden hengen co-writing -ryhmiä, jotka säveltävät ja/tai sanoittavat uutta musiikkia yhdessä. Lisää matkakokemuksista näet mainiossa videossa Youtubesta hakusanalla �Music Creates Derry 2016�.

Sari Viinikainen

Kilpailun taso oli korkea ja osallitujia oli useasta eri maasta mm. Saksa, Baltian-maat, Serbia, Kroatia, Italia,Tanska, Slovenia, Puola, Unkari, Tsekki, Slovakia ja Itävalta. Johannes Koivisto opiskelee konservatoriossa opettajanaan Sari Viinikainen, Vilma Wirenin opettajana on Raimo Vertainen. Kilpailun tuomaristo koostui eurooppalaisten musiikkikorkeakoulujen opettajista esiintyvistä taitelijoista ja kilpailu on yksi tärkeimmistä alan kilpailuista Euroopassa. Kilpailua on järjestettu 42. vuotta peräkkäin Pulan keskutassa olevan musiikki-instituutin tyylikkäässä rakennuksessa. Lisätietoja: www.okud-istra.hr

Vaivansa Väärti - Viulufanit Espanjan auringon alla Kirsi Pulkkinen

Kahden vuoden mittaisen varainhankinnan jälkeen Kirsi Pulkkinen ja Viulufanit huoltojoukkoineen lähtivät Espanjaan konsertoimaan 5.5-12.5.2017 Matkaa varten ohjelmistoa oli harjoiteltu jo useamman vuoden ajan. Matkan kohteeksi valittiin San Javierin Konservatorio Murciassa. Kirsi ja hänen espanjalainen aviomiehensä Luis viettivät alueella edellisen kesän ja kävivät tutustumassa San Javierin Konservatorion viulunsoiton opettajaan. Hänen kanssaan heräsi suunnitelma yhteistä konsertista keväälle 2017. Matkan tavoite oli saada lapset innostumaan viulunsoiton harjoittelusta ja antaa kokemus yhteisĂśllisyyden tunteesta yli kieli- ja kulttuurirajojen musiikin avulla. Musiikki on lahja joka yhdistää. Soittajat ovat harjoitelleet ahkerasti ja oli palkitsevaa päästä Espanjan aurinkoon. Lasten vanhemmat olivat isossa roolissa varainhankinnassa, ja oli upea nähdä kuinka aktiivisesti ja yhteen hiileen puhaltaen varat saatiin kerättyä. Konservatoriolle, Marko Timoselle ja Sofia Riihimäelle sekä Perhon Musiikinystäville kiitokset matkan tukemisesta ja merkittävästä avusta varainkeruussa. Kiitollinen mieli jokaiselle joka meiltä osti mm karkkirasioita, kortteja ja tipautti kahvikassaan tai apalaatikkoon kilisevää ja kahisevaa. Kiitos teille kaikille! Matka oli mitä onnistunein. Jännittäviä käänteitä riitti viime hetkille. Kuulimme konserttia edeltävänä päivänä, että alueellinen TV on tulossa konserttiin. Meille selvisi että konserttin oli tulossa kaksi uutta kappaletta. Soittajiemme keski-ikä oli kymmenen ikävuoden alapuolella joten nopeaa oppimiskykyä ja vähän suomalaista sisuakin tarvittiin. Onneksi niitä lĂśytyi đ&#x;˜Š Konsertit onnistuivat upeasti! Konsertoimme lisäksi Thalasia Hotellilla sekä Green Gardenissa Valencian puolella El Pilar de la Horadadassa. Yhteissoitossa oli myĂśs suomalaisia vaikutteita Soitimme Sibeliuksen Andante Festivo sekä Mauno Järvelän sovittaman Amerikkalaisen Valssin. Soitimme kolme konserttia joista yksi oli Eurooppa-päivänä. Harjoittelimme yhden päivän konservatorion jousiorkesterin kanssa. Opimme heiltä kurinalaista harjoitus- ja esiintymiskäyttäytymistä. Siinä oli opittavaa Kirsillekin. Saimme jakaa musiikin lämpÜä ja iloa ja olimme mielissämme saamastamme huomiosta ja positiivisesta palautteesta. Espanjassa soitto opinnot usein aloitettaan vasta 7v ja meidän ryhmässä suurin osa on aloittanut soiton 5 vuoden iässä ja kyllä he meitä monin sanoin ihastelivat. Pari päivää tutustuttiin ympäristÜÜn ja nautittiin Merestä ja Auringosta. Lapset polskivat uima-altaassa vaikka keväinen tuuli tuntuikin välillä hieman viileältä. Aurinko poltti osan matkaseurueesta pinkeiksi – meidät oli helppo tunnistaa turisteiksi.

17


Music & Creativity – connecting people: The Musicreates project Karin Luomi-Messerer, ECVET Secretariat

ECVET live on stage: The ‘project weeks’ were one of the highlights of the Musicreates project. ECVET Secretariat was invited to take part in the band sessions in Tallinn (Estonia), which included lots of live music, great stage atmosphere and a great learning experience for aspiring young musicians.

Aims & objectives The Musicreates project aims at improving the quality and internationalisation of music education. It specifically seeks to enhance the professional skills of participants by improving their understanding of the various roles, responsibilities, risks and rewards involved in being a musician, and by increasing their awareness and understanding of different cultural approaches. Professional and intercultural competence are crucial for musicians who want to make a living in the creative industries on an international stage. The project organises and implements student mobility, and the partnership is composed of training providers and industry representatives. They provide the students with advice on how to promote their work and organise events where they can perform their own music. Applying ECVET in Musicreates The project is based on ECVET principles and includes work experience and assessment abroad (carried out by tutors from the partner schools) as well as transfer of the assessed learning outcomes (‘credits’). One key result of the project is the creation and piloting of a study or mobility unit of learning outcomes called ‘Industry experience whilst abroad’. Although the project is music-based, the unit was developed

in a subject-independent way and thus the mobility unit can be used by learners taking part in exchange projects in different areas. It supports the recognition of the experience gained abroad and gives learners a portfolio that provides evidence of competences obtained. This can improve their employability on a European level. The unit was even credit rated against the Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) by Glasgow Kelvin College. This was necessary to provide the opportunity for UK students to have their learning outcomes obtained abroad validated and recognised. For example, the following learning outcomes are included in this unit: The student is able to • identify, plan, liaise and undertake an activity with a partner organization; • make comparisons between home and host professional techniques; • work independently, demonstrating effective teamwork within the agreed activity structures; • demonstrate effective use of equipment, tools and materials; • reflect on and coherently discuss the mobility experience and to evaluate the effectiveness of his/her contribution.

The learning outcomes, the assessment requirements and the procedures for validation and recognition are laid down in Learning Agreements. At the Kainuu Vocational College, the ‘WILMA’ student management programme is used to create Learning Agreements (LA) online (see Figure 1).

www.ecvet-secretariat.eu

18

17


MUSICREATES

Figure 1: Preparing Learning Agreements via an online platform at the Kainuu Vocational College (Finland) The WILMA platform is used for transnational mobility as well as for domestic training placements. Learners can make applications online. WILMA enables learners to search for open placements, by country, based on a register that includes more than 2000 institutions. Memoranda of Understanding, Learning Agreements and assessment forms can all be prepared using WILMA. When completing the online Learning Agreement, the learner and the responsible teacher specify the learner’s current skills and the learning outcomes to be achieved during mobility. Practical information related to health & safety, dietary requirements or insurance protection is also recorded. The online completion of the documents helps to save time, and keeps the learner’s personal information secure.

The project weeks in 2017 Twenty-five students participated in the project in the first half of 2017, beginning in February. Five bands were set up to create their own music. Each band usually consisted of a mixed group of students from different training providers who were at different stages in their education. Their task was to create music in a cooperative manner, beginning from composing and writing lyrics. First, they worked remotely using modern music technologies and applications for storing and sharing ideas and products (e.g. they used Dropbox, cloud storage, social media apps, digital recording - audio 18

& video). The online collaboration process across borders was supported by guidelines and a toolkit developed by the partnership, including information on how to record songs and store and share both audio and video files. After this initial preparatory phase, the bands came together in March for a project week in Kajaani (Finland) to participate in workshops to further develop their songs. They were supported by tutors with current industry experience; these tutors played their songs with them as well. Each band performed some of their new songs for the first time at a live event. The second project week was organised in Tallinn (Estonia) in May. During this week, the songs were further improved and the bands had the opportunity to record some of them in a studio. As a grande finale of the second project week, a gig was organised in a jazz club. Each band presented four of the songs they had developed together at this event. Both students and tutors emphasised that these project weeks were very successful and created rich learning experiences. Students worked in teams but also independently, and managed to plan their preparatory work, rehearsals, recording and performing sessions in an efficient way within the given time structures. Furthermore, students at different levels of mastering their instruments supported each other in further improving their techniques, they respected and valued different ideas, and they encouraged and inspired each other in their creative work. The five bands created music of different styles and their team spirit was reflected in their performances. The different per-

sonalities of each band member were visible in an authentic way, too. The final results of the Musicreates project The study unit as well as the guidelines for the online collaboration were piloted during these project weeks and will be improved based on students’ feedback. These results as well as the music created by the students will be published at the project website. The project weeks in 2017 were documented by media students from Kajaani; thanks to this, photos and videos showing the ‘making off’ will be also available via the project website.

Project factbox: Musicreates project Funding: Erasmus+ programme (2 years) Partnership: Colleges and conservatories from four countries: Kainuun Ammattiopisto (Kajaani, Finland – coordinator), Keski-Pohjanmaan Konservatorio (Kokkola, Finland), Otsakool (Tallinn, Estonia), North West Regional College (Derry, Northern Ireland), Glasgow Kelvin College (Glasgow, Scotland), and Connect Entertainment (Glasgow, Scotland – as ‘working-life partner’). Target group: IVET students and staff in vocational education in the fields of music performance (classical, pop, jazz and folk music) and music technology. Participants: 90 tutors and students. Links: www.musicreates.eu; www.facebook.com/ musicreates

ECVET magazine n° 28 / June 2017

19


Toimintakatsauksia - toimipisteet

20


Kannuksen toimipiste Teresa Myllykangas

Syksyn opetus lähti rullaamaan mukavasti Kannuksessa, Raasakan koululla. Pieniä muutoksen tuulia toi syksy mukanaan, sillä Kannuksen pianistit saivat uuden opettajan. Syksy huipentui totuttuun tapaan konserttiin, joka tällä kertaa muodostui joulukonsertiksi. Konsertin aloitti jälleen Kannuksen reippaat muskarilaiset ja illan mittaan kuultiin viulu-,sello-, huilu- ja pianosooloja. Opettajina Kannuksessa toimivat Katriina Outakoski (sello), Minna Lidsle (huilu), Saara Passoja (viulu), Teresa Myllykangas ( piano) ja Riikka-Tiina Rahikainen (muskari ja viulu). Joillekin esiintyminen oli elämän ensimmäinen ja osa soittajista oli jo hyvinkin kokeneita esiintyjiä. Kaikkien esitykset sujuivat hienosti, syksyn ahkera harjoittelu oli selvästi tuottanut tulosta! Kevätkonsertti pidettiin 22.5. Tänä vuonna osallistuminen kaupungin tilaisuuksiin jäi hieman vähemmälle, mutta seuraavaksi lukuvuodeksi on jo yhteistyötä suunniteltu. Kevätlukukaudella useat oppilaat suorittivat tasosuorituksia ja tämän myötä jaettiin osalle myös päättötodistus kevään päätöskonsertissa Kokkolassa. On hienoa huomata, kuinka nuoret jaksavat sinnikkäästi viedä opintonsa päätökseen musiikinperustasolla sekä musiikkiopistotasolla.

Kaustisen toimipiste

Johanna Vanhamäki-Hanhikoski Kaustisen lukuvuosi sujui konserttien ja innokkaan opiskelun merkeissä. Sekä syksyllä että keväällä järjestettiin kaksi konserttia yhdessä musiikkilukion kanssa. Oli ilo huomata, että konserttien soitinvalikoima on alkanut pikkuhiljaa laajeta. Myös muskarilaiset ilahduttivat kuulijoita hurmaavilla esityksillään.Vielä kun saataisiin lisää puhaltajia mukaan! Opetusta saatiin kotipaikkakunnalla mm. pianossa, viulussa, sellossa, kontrabassossa, huilussa, rummuissa, harmonikassa, kitarassa ja sähkökitarassa. Muskarit ja mupe-ryhmä kokoontuivat myös viikoittain samoin kuin balettikin. Työn hedelmistä päästiin nauttimaan konserttien lisäksi lukuisissa aamunavauksissa sekä vierailuissa esim. eskariin ja vanhainkodille. Nämä pienet jalkautumiset ympäristöön ovat antoisia kaikille osapuolille. Esiintymiskokemus karttuu, opittuja kappaleita pääsevät kuulemaan muutkin kuin kotiväki - unohtamatta kuulijoiden ilahtumista vaihtelusta päivärutiineihin. Voisi siis sanoa, että konservatorio on kuulunut Kaustisen arjessa! Keväällä pyrkijöitä oli jälleen kiitettävä määrä useisiin eri soittimiin. Mukava todeta, että tulevaisuus näyttää valoisalta.

Kälviän toimiste Esa Klapuri

Kälviällä toiminta jatkuu tasaisena ja kiinnostusta musiikkiin pienistä varttuneempiin soittajiin riittää. Jokakeväinen oppilaskonsertti kokosi taas mukavan määrän esiintyjiä ja konsertista tuli jälleen kylän oma ja odotettu musiikkitapahtuma. Muitakin konsertteja ja esimerkiksi kouluvierailuja järjestettiin, mikä lisää aina uusia innokkaita muusikon alkuja. Kokkolan seudun opiston, Kälviän nuorisomusiikin tuen ja Konservatorion hyvä yhteistyö on merkittävä asia pienelle kylälle ja sen musiikkiväelle. Se mahdollistaa esiintymisiä ja monipuolista tukea soittoharrastukseen sekä leveämpiä hartioita tehdä tapahtumia.

Toholammin toimipiste Teresa Myllykangas

Toholammilla kulunut lukuvuosi sisälsi jonkin verran uutta opettajavaihdosten takia. Matalien vaskien opettajana aloitti Toholammin oma tyttö, Annika Harvala. Musiikin perusteiden opettajaksi tuli Joosua Jyrkkä ja samalla pari pianonsoiton opiskelijaa sai näin uuden opettajan. Muutoin opettajina jatkoi tuttu kaarti eli Minna Lidsle (huilu) Miklos Paraczky (klarinetti), Hanna Patana (käyrätorvi), Mika Jämsä (trumpetti) ja Veera Luomala (sello ja muskari).

että keväällä. Kiitokset Toholammin Musiikin ystävät -yhdistykselle jälleen kerran kahvitusten ja arpajaisten järjestämisestä! Konserttimme ovat aina rentoja ja mukavia tilaisuuksia johon mahtuu sopivasti huumoriakin mukaan. Sooloesitysten lisäksi konserteissa kuultiin pienryhmiä, Annikan luotsaamaa Puhkujunnut-orkesteria ja tietenkin hurmaavia muskarilaisia Veera Luomalan johdolla. Ja musiikkia oli laidasta laitaan: klassista, kansanmusiikkia, poppia ja jazzia! Myös konservatorion suuri juhlakonsertti Snellman-salissa työllisti toholampilaisia soittajia, pianisteista esiintymään pääsivät Saara Seppälä, Eedla Peltokangas ja Vilma Jämsä. Ahkerat oppilaat esiintyivät myös koulujensa juhlissa sekä pop up- kahvilassa, joka pystytettiin kerran syksyllä ja kerran keväällä kunnantalon aulaan. Osa oppilaista kävi soittamassa myös Kokkolassa luokkakonserteissa tai vaskimatineoissa.

Vetelin supersähäkkä lukuvuosi Raila Järvelä

”Sopivan sähäkästi syyslukukauteen” -teemalla aloitettiin toimipisteen aloitustilaisuus ma 15.8 Kainuun keskuskoululla, jonne nuoret musikantit vanhempineen tulivat sopimaan tuntien aikatauluista. Vetelissä opetus tapahtui edelleen keskuskoululla viulun, orkesterin (viskurit), pianon ja teorioiden osalta. Muiden instrumenttien (sello, alttoviulu, kitara, harmonikka ja huilu) osalta opetusta saatiin naapurikunnassa ja Kokkolassa konservatoriolla. Viulun opetusta Vetelissä antoivat Raila Järvelä ja Kirsi Pulkkinen, teoriassa ja pianossa Susanna Kentala. Säestyksistä huolehti Anni-Marja Kentala. Vetelin oppilaskonsertit ja illat musisoitiin edelleen seurakuntatalolla, joissa järjestettiin myös joskus kahvi/ mehutarjoilua, sekä pieniä arpajaisia matkakassan kartuttamiseen, sillä keväällä 2017 Railan viskurit teki konserttimatkan Viron maalle ja Kirsin viulufanit Espanjaan. Koko Perhonjokilaakson viulisteille syyslukukausi oli varsin kiireinen, sillä olihan konservatoriomme hieno 50-vuotisjuhlagaala la 20.11. Snelmansalissa. Lisäksi Suomen musiikkioppilaitosten ja Konservatorioliiton syyspäivät 16.-18.11. järjestettiin konservatoriollamme. Marraskuu oli siis tärkeiden juhlien ja tilaisuuksien aikaa jonne jokainen konsalainen satsasi parhaalla mahdollisella työpanoksellaan. Perhonjokilaakson viulistit harjoittelivat ahkerasti ja kävivätpä myös muutaman kerran yhteisharjoituksissa ison jousiorkesterin kanssa Kokkolassa, siitä kiitos kaikille innokkaille soittajille ja kuskaajille. Niin 50-vuotisjuhlassa kuin SML:n syyspäivien avajaisissa tämä meidän suuri 170 oppilaan jousiorkesteri opettajineen soitti viskurimeiningillä viidestä kappaleesta koostuvan nopeatempoisen potpurin. Allekirjoittanut sai muuten heiluttaa tahtipuikkoa sekä välillä kopahuttaa korkokengällä kovempaakin lattiihan, jotta pysyttäis samasa temposa. ;) Kaikki meni kuitenkin sangen loistavasti, sillä opettajakollegani olivat jakautuneet sinne sun tänne soittajistoa, joten minulla oli varsin hyvä johtaa kokonaisuutta kun he pitivät yhdessä nuottia pystösä oppilaiden vieressä. Kylläpä oli kivaa kun maakuntien ja kaupunkiseudun jousisoittajat saatiin kasaan iloisissa tunnelmissa. Tämän prosessin muistan kyllä aina. Se vaati kyllä paljon järjestelyä ajan kanssa, kuskaamisia ja muiden harrastuksien / tuntien siirtoja, että saatiin noin upea soittajisto kasaan. Uskokaa kuitenkin huviksenna että soittotaito ei muuten ruostunut tuosta periodista, eikä trokiakaan mennyt poikki, saatika viuluja puronnu lattialle. Suuri kiitos kaikille, 50-vuotisjuhla oli sen arvoinen. Kevätkausi menikin sitten kuin lennossa. Hienoja tutkintoja oppilailta, hienoja esityksiä oppilasilloissa / konserteissa ja nuo ulkomaan konserttimatkat, nehän antavat pontta ja intoa soittoon ja ihania kokemuksia elämään! SUOSITTELEN! Eteenpäin mennään! Kiitos te ihanat oppilaat, kollegat ja muu henkilöstö menneestä vuodesta. Tästä on hyvä jatkaa, elämä vie eteenpäin ja opettaa. Musiikin riemua ja iloa teille!

Toholammilta on aina löytynyt innokkaita esiintyjiä ja päätimme tänäkin lukuvuonna pitää kaksi konserttia sekä syksyllä, 21


Toimintakatsauksia - yhteismusisointi

Vakiintuneet kuorot ja orkesterit

22

Big Band/Ostrobothnian Jazz Orchestra, johtaa Mikko Pellinen Biggiz -nuorisobigband, johtaa Sami Ihajoki Jousiorkesteri, johtaa Anna Koivisto Juniorijouset, johtaa Anna Koivisto Junioriharmonikat, johtaa Raimo Vertainen Juniorinuorisokuoro, johtaa Pauliina Virkkala K-30 Orkesteri, johtaa Raimo Vertainen Kamuorkesteri, johtaa Pasi Porvari Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro, johtaa Marita Kaakinen Kokkolan Nuorisokuoro, johtaa Maria Autio Konservatorion viuluyhtye, ohjaa Heidi Kumpula/Djanik Alekperov Kokkolan Nuorisosoittokunta A/B/C-orkesteri, johtaa Pasi Ojala ja Annika Harvala (B/C) Kokkolan Nuorisosoittokunta D vasket, johtaa Hanna Ihajoki Kokkolan Nuorisosoittokunta D puut, johtaa Minna Lidsle Lapsikuoro S채vels채kki, johtaa Vuokko Korva Ostrobothnian Folk Orchestra OFO, johtaa Ville Ojanen Viskurit-viuluyhtye, Veteli, johtaa Raila J채rvel채


Jousiorkesterien vuosi

Kokkolan nuorisosoittokunta

Anna Koivisto

Pasi Ojala

Konservatorion 50-vuotisjuhlat värittivät jousiorkesterien vuotta. Heti syksyllä otimme Juniorijousten ja Jousiorkesterin tavoitteeksi marraskuun juhlakonsertin, jonne molemmat orkesterit valmistivat oman ohjelman. Aiemmasta poiketen valitsimme soitettavaksi myös muutaman edellisvuonna esittämämme kappaleen joidenkin uusien lisäksi. Näin saimme ohjelman esityskuntoon tavallista lyhyemmässä ajassa. Vaikka orkesterien kokoonpanot vaihtuvat suurestikin vuosittain, tämä ratkaisu tuntui sopivan sekä uusille että vanhoille soittajille.

Samuli Konttorin 1973 perustama Keski-Pohjanmaan konservatorion opiskelijoista koostuva Kokkolan Nuorisosoittokunta elää vireää keski-ikää. Nykyisessä järjestelmässä orkesteriin kuuluu 4 eritasoisessa kokoonpanossa yhteensä noin 170 soittajaa.

Itse juhlakonsertti sujui menestyksekkäästi. Monelle nuorelle soittajalle oli elämys päästä soittamaan Snellman-salin isolle lavalle monisatapäisen yleisön eteen. Pientä jännitystäkin oli sopivasti ilmassa. Oman lisänsä päivään toi omien orkesteriesitysten lisäksi juuri juhlapäivää varten koottu yhteisorkesteri, johon pääsivät soittamaan kaikki konservatorion jousisoittajat pienimmistä lähtien ja maakuntaa myöten. Isojen kokoonpanojen liikuttaminen konservatoriolta Snellman-salille, lämpiöluokasta lavalle, ja taas ansaitulle tarjoilulle vaati tarkkaa suunnittelua, ohjeistusta ja toteutusta. Henkilökunnan ja vanhempien avustuksella päivästä selvittiin kommelluksitta. Iloiset ilmeet lavalla ja lavan takana osoittivat, että kokemus jäi puolin ja toisin vahvasti plussan puolelle! Juhlakonserttisatsauksen takia perinteinen jousiorkesterien joulukonsertti jätettiin kuluneena vuonna välistä. Sen sijaan pidimme ns. kolmen periodin vuoden. Juhlakonserttiperiodin jälkeen otimme seuraavaksi tavoitteeksi Näppärikonsertin tammikuun lopulla. Pari kuukautta keskityimme siis kansanmusiikkiin apulaiskapellimestari ja näppäriopettaja Jemina Korkeaniemen johdolla. Vaikka itse Näppärikurssi olikin orkesterilaisille vapaaehtoinen, kokoontui ilahduttavan moni soittaja tammikuun lopussa viikonlopuksi konservatoriolle sukeltaakseen kokopäiväisesti kansanmusiikin saloihin. Intensiivinen harjoittelu tapahtui näppäriopettajien johdolla soittimittain eri tasoisissa pienryhmissä, jotka koottiin lopuksi isoksi orkesteriksi. Laulu raikui ja soitto soi innostuneesti ja innostavasti sunnuntain päätöskonsertissa, jossa lavalla oli musikantteja aina pienistä muskarilaisista aikuisiin taitureihin asti. Yhteistyössä on voimaa! Vuoden kuluessa orkesterissa ehditään omaksua monenlaista; soittajat oppivat seuraamaan johtajaa, soittamaan prima vista, laskemaan tahtinumeroita, pysymään omassa stemmassa, kuuntelemaan toinen toistaan, hengittämään ja fraseeraamaan yhdessä, virittämään, istumaan hiljaa pultissa, huolehtimaan omista nuoteista ja joskus kaverinkin, vain muutamia mainitakseni. Oppilaat saavat tilaisuuden tutustua ikäisiinsä soittajiin, viihtyä yhdessä musiikin parissa ja myös oppia toinen toisiltaan. Syksyn ensimmäisistä harjoituksista on pitkä matka kevätkonserttiin, mutta kehittyminen on silmin nähtävää ja korvin kuultavaa. Joka vuosi soittajat ottavat suuren harppauksen eteenpäin sekä henkilökohtaisessa soittotaidossa että yhteissoitossa. Toukokuisessa kevätkonsertissa tarjoilimmekin salin täydelle yleisölle monipuolisen musiikillisen kattauksen. Händelin ja Mozarin lisäksi konsertissa kuultiin tuttuja elokuvasäveliä, Pink Pantheria sekä kansanmusiikkia. Piano, rummut, harmonikka ja soitinpajan laulajat toivat iltaan oman maukkaan lisänsä. Kuulimme maistiaisia myös Emilia Otavan ohjaamalta selloyhtyeeltä sekä Jemina Korkeaniemen ohjaamalta jousikvartetilta. Jousiorkesteri päätti konsertin juhlavasti Suomi100-vuoden kunniaksi upealla Sibeliuksen Andante festivolla. Kevätkauden päätteeksi soittajat palkittiin ansaitulla ja kovasti odotetulla retkellä Powerparkiin. Kaksi täyttä bussillista soittajia, vanhempia ja kavereita sai viettää iloisen päivän huvipuistossa. Vanhempainyhdistys teki koko vuoden ajan hienoa taustatyötä kootakseen varoja kyseistä kevätretkeä varten. Tuotoista jaettiin myös stipendejä, järjestettiin konserttikahvituksia ja välipalatarjoiluja orkesterien viikonloppuharjoituksiin. Kiitos kaikille tukijoukoille arvokkaasta työstä lasten ja nuorten soittoharrastuksen hyväksi!

A-orkesterin syyskausi alkoi jo heinäkuun lopussa kun saimme vieraaksemme italialaisen puhallinorkesterin. Mirandolan kaupungista saapui vieraita “Carlo e Guglielmo Andreoli”- Musiikkikoulusta. 80-henkinen puhallinorkesteri ja 20 hengen huoltajajoukko täytti kaupunkimme iloisella energiallaan 4 päivän ajaksi. Perhemajoitus yhdisti vaikka yhteinen kieli oli välillä haasteena. A-orkesteri ja italialaiset esiintyivät yhdessä ja erikseen Lohtajan kirkkomusiikkijuhlien yhteydessä sekä Tankarissa, Mustakarin purjehdusseuralla ja torilla. Orkesterin erikoisuutena on noin 10 erityislapsen mukana olo helpotetuin stemmoin. Tästä syystä järjestettiin myös jalkapallon Suomi-Italia maaottelu GBKTigersia, kokkolalaista erityislasten joukkuetta, vastaan. Syyskausi alkoi kaikkien orkesterien toimesta elokuussa. Kapellimestareiden lukuvuonna 16-17 toimivat Minna Lidsle puiden D-orkesterissa, Hanna Ihajoki vaskien D-orkesterissa, Annika Harvala B- ja C-orkestereissa sekä Pasi Ojala A-, B- ja C-orkestereissa. Orkesterit saivat täydennystä soittajasiirroista ja paikkakunnalle muuttaneista uusista opiskelijoista. Työhön tartuttiin ja säännöllisiin harjoituksiin osallistui tiistai-iltaisin suuri joukko innokkaita soittajia. Valmistautuminen marraskuun alun isänpäiväkonserttia varten ja sitä välittömästi seuranneet Loistavaa!viikon esiintymiset pitivät soittajat aktiivisina. Isänpäiväkonsertti poikkesi aiemmista Keski-Pohjanmaan konservatorion 50-vuotisjuhlista johtuen. Nuorisosoittokunnan orkesterit päättivät kaikkiaan 6 tuntia kestäneen yli 500 esiintyjän juhlakavalkaadin. Isänpäiväkonsertin jälkeen soittajat keskittyivät jo perinteeksi muodostuneeseen kamarimusiikkiperiodiin. Pienryhmissä harjoiteltiin ja valmistettiin teoksia kevään esiintymisiin. Soittokunnan kamarimusiikkiryhmät esiintyivät kevään aikana useissa konservatorion koululais- ja markkinointikonsertissa. Äitienpäiväkonsertti, kevään päätapahtumana, kruunasi kevään ja saimme kuulla kaikkien viiden orkesterin esityksiä täydelle Snellman-salille la 13.5. Konsertin loppuosan johti vieraileva amerikkalainen kapellimestari Robert J. Ambroso, joka on Georgian osavaltion yliopiston musiikkiosaston johtaja ja tunnettu puhallinorkesterikapellimestari. Tämä suuri Suomen ystävä on johtanut useita orkestereita Suomessa ja teki persoonallaan lähtemättömän vaikutuksen nuoriin soittajiin. Muiden puhaltajien jo jäädessä ansaitulle kesälomalle, jatkoi A-orkesteri toimintaansa valmistautuen kesän esityksiin kaupungin edustuskokoonpanona, esiintyen turuilla ja toreilla kaikkiaan 15 kertaa. Orkesterien soittajamäärät ovat pysyneet kiitettävällä tasolla. Harjoituksiin on osallistuttu aiempaa sitoutuneemmin ja harjoitteluinto on säilynyt läpi vuoden.

Biggizz junior big band Sami Ihajoki

Biggizz junior big bandin syksy 2016 alkoi ensimmäisellä kokoontumisella 18.8. Harjoituksissa jaettiin uudet kappaleet syksyn periodia varten. Heti seuraavan viikon lopulla, 26.-28.8, suurin osa orkesterista matkasi junalla Ouluun Oulu All Star Big Bandin vieraaksi. Saimme nauttia tasokkaasta koulutuksesta, joka piti sisällään kapellimestari Jaakko Nurilan vetämiä bändiharjoituksia, OASB:n ammatimuusikoiden vetämiä sektiotreenejä, sekä yhteisen konsertin, jossa esiintyi OASB:n ja Biggigzen lisäksi Jaakko Jauhiaisen luotsaama paikallinen junior big band. Jaakko toimi tapahtuman primus motorina kutsuen Biggigzen vierailulle sekä hoitaen paikalliset järjestelyt erittäin ammattitaitoisesti ja sujuvasti. Yhtenä harjoitusmuotona käytössä oli myös ”superworkshop”, jossa Biggigzen 1-stemman soittajat jokaisesta sektiosta pääsivät mukaan OASB:n sektioihin niin, että saivat kantaa vastuun stemmastaan yksin. Toisena vaihtoehtona kaikkien muiden stemmojen paitsi 1:sen soittajat pääsivät soittamaan OASB:n kompin ja 1-stemman soittajien kanssa. Tämä herätti orkesterissamme suurta innostusta ja oli mukava seurata soittajien keskittymistä soittotilanteeseen ammattimuusikoiden 23


seassa. Allekirjoittaneelle oli myös mukavaa seurata oman bändin toimintaa, sekä vierailevan kapellimestarin metodeja harjoitustilanteessa.

myös erillisiä stemmaharjoituksia. Orkesteri on soittanut viime kaudella ennen kaikkea suomalaista musiikkia huomioidakseen Suomi 100-vuotta teeman.

Oulun koulutusviikonloppuna oppimiamme kappaleita hiottiin sitten syksyn kuluessa lisää ja seuraava esiintyminen suoritettiin 12.11.2016 Konservatorion 50v juhlallisuuksiin sisältyneessä Kansalaiskonsertissa Snellman salilla. Syksyn periodi oli sitten hyvä lopettaa esiintymiseen Konservatorion rytmiosaston päätöskonsertissa isossa salissa 1.12. 2016.

Kiintoisan lisän orkesterin jäsenille on tuonut nuorten kapellimestareiden mukanaolo orkesteritoiminnassa. Kapellimestaritaitoja opiskelleet ovat käyneet muutaman kerran johtamassa orkesteria ja saamassa suoraan käytännön kokemusta asiaan.

Kevään 2017 periodin aloitimme 12.1.2017. Saimme kevääksi työn alle uudet kappaleet ja tavoitteena oli saada ne haltuun rytmiosaston kevään loppukonserttia 16.5.2017 silmälläpitäen. Tämä onnistuikin mainiosti ja tuohon konserttiin oli mukavaa päättää Biggigzen kevätperiodi 2017.

Sävelsäkkiläiset tavattoman hyvätapaisen musiikin pauloissa Vuokko Korva

Sävelsäkki tarttui laulukaudella 2016-2017 kädestä pitäen käytöstapoihin, tuuletti ennakkoluuloja ja laittoi asiat tärkeysjärjestykseen Kokkolan kaupungin Loistavaa-viikolle 2016 valmistetussa konsertissa Tavattoman hyvätapaisia lauluja, joka oli osa myös Keski-Pohjanmaan konservatorion 50-vuotisen taipaleen juhlintaa. Sävelsäkin viisikymmenpäinen, innokas laulajajoukko pääsi harjoittelemaan ja esittämään Pikku Kakkosesta tutun Tuomo Rannankarin lauluja yhdessä lauluntekijän ja kansanmusiikin ammattiyhtye Tallarin kanssa. Kevätkaudella 2017 Sävelsäkki osallistui suunnitteluun ja alkoi valmistaa Suomi 100-teemaan pohjautuvaa, draamallista konserttikokonaisuutta itselleen ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesterille. Syyskausi 2016 kului intensiivisesti uutta ohjelmistoa harjoitellessa ja Tuomo Rannankaria odotellessa. Lieneepä moni Sävelsäkin aloittanut 4-6-vuotias tullut kuoroon juuri Pikku Kakkosen tähteä tapaamaan. Iloisia musisointi hetkiä tarjosivat myös yhteiset harjoitukset taidokkaan Tallarin kanssa. Hyvätapaiseen-konserttiin lähtivät mukaan myös Keski-Pohjanmaan balettiopiston esibalettiryhmä pehmoeläinten kanssa sekä baletin 2.:n vuosikurssin tanssijat lumihiutaleina ja poikaryhmä apinoiden orkesterina. Konsertin upean visualisoinnin toteuttivat Kokkolan Lasten- ja nuorten kuvataidekoulun 1-4-vuosikurssien opiskelijat ja Lohtajan ja Kälviän kuvataidekerholaiset. Kuvataidetunneilla syntyi konservatorion salin kattoon makeita ja suolaisia herkkuja, raketti, eläinten orkesteri ja jättikokoisia hammasharjoja joiden upean värikirjon täydensi Mika Paanasen valosuunnittelu. Tavattoman hyvätapaisia lauluja – konsertti veti konservatorion salin täyteen kuusi kertaa. Esitys oli osa Loistavaa-viikon kattausta ja Kokkolan kaupunki tarjosikin kaksi konserttia niin päiväkodeille kuin alakouluillekin. Julkisiin kahteen konserttiin väkeä jäi vielä salin ulkopuolellekin. Esityksen näki täten noin 1200 katsojaa ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskuksen Lime-median taltioinnin myötä myös esiintyjät itse pääsivät näkemään tuotoksen jälkikäteen. Konsertin tuotanto oli Lapsikuoro Sävelsäkin vanhempainyhdistyksen ja tuottajana toimi kuoron taiteellinen johtaja Vuokko Korva. Kevätkauden 2017 koittaessa Sävelsäkki sukelsi suomalaiseen metsään ideoimaan yhteistä konserttiaan Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa Loistavaa-viikolle 2017. Avuksi konsertin kehyskertomuksen kehittelyyn saapui kuoron luotto-ohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja Sini Paasila. Kevään laulut koostuivat tulevan konsertin ohjelmistosta sekä muutenkin Suomi 100-hengessä vanhoista leikkilauluista. Työntäyteisen syyskauden vastapainoksi harjoituksissa käytettiin enemmän aikaa myös laululeikkeihin ja erilaisiin ääni- ja rytmiharjoituksiin, mahtuipa mukaan myös kauan kaivattu soitinpäiväkin. Kevätkauden kruunasi yhteinen vierailu lastenleikkipaikka Touhutaloon. Kiitos kuluneesta kaudesta!

K30-orkesteri Raimo Vertainen

K30-Orkesteri on laajentunut vuosi vuodelta, ja myös viime kaudella on tullut uusia soittajia mukaan toimintaan. Kokonaisuudessaan orkesteri harjoittelee joka tiistai, lisäksi pidetään 24

K30 esiintyi Konservatorion 50-vuotisjuhlassa marraskuussa, lisäksi Talviharmonikan Yhdessä-konsertissa Snellman-salissa ja perinteisessä Vappukonsertissa 1.5. kaupungintalolla. Orkesterin ohjelmisto käsittää klassista musiikkia, elokuvasävelmiä, iskelmiä ja evergreenejä. Orkesterista irroitettu jazz-ryhmä harjoitteli ahkerasti ja piti solistien kera oman illan Kilta-baarissa 21.10.

Kokkolan Nuorisokuoro Maria Autio

Syyslukukausi aloitettiin uusien tuulien vallitessa. Nuorisokuorosta tuli Kokkolan Nuorisokuoron laulukoulu. Muutoksen myötä kuoron opetuksellinen toiminta alkoi keskittymään aiempaa laajemmin myös kuorolaisten laulutekniikan sekä ilmaisutaidon kehittämiseen. Nuorisokuoron laulukoulu houkutteli toimintaansa uusia laulajia. Kuoron vahvuus oli syyslukukauden alkaessa n. 20 laulajaa. Juniorikuorolaisia oli syyslukukaudella 11 laulajaa. Nuorisokuoron taiteellisena johtajana on toiminut Maria Autio ja Juniorikuoron taiteellisena johtajana 2016 toimi Pauliina Virkkala. Lauantaina 24.9.2016 oli kuoroleiri konservatoriolla. Leiripäivään sisältyi harjoittelun lisäksi myös ilmaisutaidon workshoptoimintaa sekä yhteistä illanviettoa. Lauantaina 1.10.2016 Nuorisokuoron laulukoulun kuoro esiintyi Snellman-salilla Sulasolin Keski-Pohjanmaan piirin ”Kaikukoppa” 60-vuotis juhlakonsertissa. Kuoro oli harjoitellut tilaisuutta varten Kokko kokoon teoksen. Lauantaina 12.11.2016 kuoro sai kunnian olla esiintymässä Keski-Pohjanmaan konservatorion 50-vuotis juhlatilaisuudessa Snellman-salilla.

Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro Virpi Kykyri

Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro on rekisteröity yhdistys, joka toimii kiinteässä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Centria Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman kanssa. Vuonna 1987 perustettua kuoroa johtaa Marita Kaakinen. Kuoron vahvuus on keskimäärin 35 laulajaa. Laulajat ovat musiikin ammattilaisia tai pitkälle edenneitä musiikin ja laulun harrastajia ja opiskelijoita. Lukuvuonna 2016-2017 kuorossa lauloi 12 musiikin ammattiopiskelijaa, heistä noin puolet konservatorion ja puolet AMK:n opiskelijoita. Kuoron tavoitteena on esittää tasokkaasti sellaista musiikkia, jota Keski-Pohjanmaalla ei muuten juuri kuultaisi. Kolmikymmenvuotisen toimintansa aikana Kamarikuoro on tilannut ja kantaesittänyt runsaasti uutta musiikkia. Keskeistä ohjelmistoa ovat kuorolle ja orkesterille sävelletyt suurteokset, joita kuoro on esittänyt etenkin Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa. Kamarikuorossa laulajille avautuu säännöllisesti tilaisuuksia työskennellä huippukapellimestarien ja solistien kanssa. Siten kuoro muodostaa oppimisympäristön, jossa ammatillisesti ja taiteellisesti kunnianhimoiseen työskentelyyn yhdistyvät harrastajille ominaiseen tapaan laulun ilo ja rakkaus musiikkiin. Lokakuussa 2016 kuoro kantaesitti Sulasolin Keski-Pohjanmaan piirin Kaikukoppa -sävellyskilpailun konsertissa uusia sekakuorosävellyksiä. Marraskuussa Kamarikuoro osallistui Kaartin Soittokunnan Carmina Burana -kiertueelle yhdessä viiden muun kuoron kanssa. Konsertit Oulaisissa, Kokkolassa, Lahden Sibeliustalossa sekä Helsingin Musiikkitalossa johti Jyrki Koskinen, solisteina sopraano Kaisa Ranta, tenori Aki Alamikkotervo, tenori Niall Chorell sekä baritoni Ville Rusanen. Kevätkaudella 2017 Kamarikuoro keskittyi 30-vuotisjuhlakonserttinsa valmistamiseen. 6.5.2017 ”Oi Suomi!” -konsertissa Snellman-salissa kantaesitettiin kaksi tilaussävellystä, Marita Kaakisen ”Sinfoninen salama ” sekakuorolle, sekä Kari Pappisen ”On katsottava kauas ” sopraanolle ja sekakuorolle. Konsertin johti Marita Kaakinen, ja solistina oli konservatoriossa musiikkiopintonsa aloittanut sopraano Johanna Isokoski. Kausi päättyi perinteisiin laulutervehdyksiin kuorolaisten ja heidän lastensa ylioppilasjuhlissa.


25


Toimintakatsauksia - kollegiot ja osastot

26


Piano-, laulu- ja harmonikkakollegio Teresa Myllykangas, Raimo Vertainen Piano

Pianoluokissa kävi alkusyksynä pieni kuhina Maria Reikon jäädessä virkavapaalle. Moni oppilas sai uuden opettajan ja myös säestystehtävät jakaantuivat hieman toisin kuin edellisenä vuonna. Alkujärjestäytymisen jälkeen töitä alettiin kuitenkin tehdä samaan malliin kuin aina ennenkin. Oman jännityksensä toi myös marraskuussa pidetty suuri konservatorion 50-vuotiskonsertti Snellman-salissa. Konsertissa esiintyivät kaikki soittimet ryhmittäin ja myöskin pianistit pääsivät Snellman-salin suurelle lavalle. Yksi pianisteista oli Joel Lehtimäki, joka sai kuluneena lukuvuotena myös perustutkintolinjan päättötodistuksen. Juhlakonsertin jälkeen pianisteja kuultiin mm. perinteisessä Loistavaa-viikon kirjastokonsertissa. Lisäksi syys-ja kevätlukukauden oppilasilloissa sekä pianistien omissa luokkakonserteissa ja koululaiskonserteissa.

Harmonikka

Konservatorion Junioriharmonikat -orkesteri aloitti oman kautensa esiintymällä Kokkolan Venetsialaisissa. 28.8. pidettiin suuri lastenkonsertti Kokkolan torilla, jossa orkesterilla oli oma musiikkiosuus. Koko syksyn ajan orkesteri valmisteli Konservatorion 50-vuotisjuhlakonserttia, jossa orkesteri esitti vain suomalaista musiikkia. Loistavaa-viikolla tarjoiltiin taas lounasmusiikkia. Myös Jokilaakson koulun juhlavuoden tilaisuus sai Junioriharmonikat liikkeelle ja perinteinen harmonikkaluokan Joulusoitto, jossa orkesteri esitti jouluisia säveliä. Kevään Kokkolan Talviharmonikka-festivaali tarjosi esiintymistilaisuuksia myös orkesterille. mm. Yhdessä-konsertissa Snellmansalissa. Konsertti oli osa virallista Suomi 100-vuotta juhlaohjelmaa. Konsertissa, jossa oli myös kuoro ja puhallinorkesteri, oli kaikkiaan n. 120 soittajaa esittäen päätteeksi Sibeliuksen Finlandia-hymnin. Talviharmonikka-festivaalilla harmonikansoittajat tarjoilivat viikon aikana lounasmusiikkia Koivutuvalla, sairaalassa ja kaupungintalolla. Eikä sovi unohtaa myöskään jo perinteeksi muodostunutta riehakasta Vappu-konserttia kaupungintalolla! Takuulla mieluinen esiintymispaikka Junioriharmonikoille oli myös Baltic Princess-laiva, johon Sata Häme Soi-festivaali oli järjestänyt harmonikkaristeilyn. Ja niin on soinut harmonikka koko välin Turusta Tukholmaan! Kuitenkin kauden päätös taisi olla soittajille tärkein ja ikimuistoisin. Junioriharmonikat pääsivät esiintymään nimittäin Tasavallan Presidentille, Sauli Niinistölle, joka saapui Kokkolaan maakuntavierailulle 8.6. Esiintyminen oli Meripuiston kansalaistapaamisessa. Harmonikan soittajat ovat myös ahkeria kisaajia ja tähänkin lukukauteen mahtui useita kilpailuja ja hienoa menestystä. Ellen Sundström soitti Hopeisen harmonikan semifinaalissa 26.3. Baltic Pricess-laivalla. Lappeenrannassa pidettiin 7.-9.4. valtakunnallinen Minä soitan harmonikkaa-kilpailu jo 45. kerran. Csarjan voitti Johannes Koivisto ja B-sarjan jaettu 1. sija tuli myös Kokkolaan Vilma Wirénin tahdittamana. Tämä voittoisa ja taitava kaksikko matkasi myös Kroatiaan saakka kisaamaan. Okud Istra- harmonikkakilpailu järjestettiin Pulan kaupungissa 26.-29.4, myös siellä menestys oli upeaa. A1 sarjassa kilpailivat standardibassoharmonikalla alle 11 vuotiaat ja Johannes Koivisto sijoittui tässä toiselle sijalle. Hän kilpaili myös melodiabassoharmonikka-sarjassa ja sijoittui siinä kolmanneksi. Lisäksi Johannes osallistui kamarimusiikkisarjaan veljensä Onnin kanssa, joka soittaa viulua. Yhdessä he saavuttivat neljännen sijan. Vilma Wirén osallistui melodiabassoharmonikalla sarjaan C2, mikä oli alle 15 vuotiaille ja sijoittui sijalle kymmenen. Tämä matka oli varmasti soittajille ikimuistoinen kokemus ja antoi jälleen uutta intoa soiton opiskeluun..

Laulu

Laulunopiskelijat lied-pareineen esiintyivät syyslukukauden ensimmäisen kerran idyllisellä Kruununvoudintalolla 13.10. Lämmin ja kotoisa tunnelma veti myös yleisöä puoleensa. Ja koska Kruununvoudintalo toimi laulajien esiintymispaikkana jo edellisenäkin vuonna voimme toivoa, että tästä laulajien ihastuttavasta konsertista kehkeytyy joka vuotinen traditio. Seuraavan kerran laulajia kuultiin Konservatorion suuressa juhlakonsertissa Snellman-salissa 12.11. Silloin lauluensemble esitti kohtauksen Mozartin Figaron häistä. Juhlahumun jälkeen oli aika perinteisen

kirjastokonsertin, joka oli yksi Loistavaa-viikon tapahtumista. Ja marraskuun vaihtuessa joulukuuhun ohjelmistoon valikoituivat tietysti joululaulut ja esiintymispaikkana oli Kalahalli ja tilaisuutena kaupungin joululounas. Kevätlukukaudella laulajat kävivät ilahduttamassa ihmisiä Hoivakoti Majakassa ja Kruununvoudintalo houkutteli lied-parit uuteen konserttiin 3.5.Toukokuun viides päivä laulajat pääsivät lied-pareineen esiintymään sekä Halkokarin alakoululle, että Honkaharjun vanhainkotiin.

Jousisoitinkollgegio Heidi Kumpula

Syyslukukausi käynnistyi kokousten ja opetuksen suunnittelun merkeissä. Syksy olikin konservatoriolla täynnä tapahtumia ja yhtä juhlaa: meidän konsa täytti 50 vuotta ja SKL 30 vuotta. Kokkolassa oli konservatorioliiton syyspäivät 12.-19.11. ja lisäksi SML juhli 60 vuotista taivaltaan. Näihin vuosijuhliin liittyen jousisoittajat esiintyivät lukuisissa eri tilaisuuksissa monissa eri kokoonpanoissa. 12.11. oli ikimuistoinen koko päivän kestänyt kansalaisjuhla Snellman-salissa. Siellä esiintyivät kaikki jousiorkesterit ja viuluyhtye, sekä upea yli sadan soittajan yhteisjousiorkesteri Raila Järvelän johdolla. Jousilla oli syksyn Loistavaa- viikon yhteydessä 18.11. oma konsertti kaupunginkirjastossa, sellisteillä 30.11. konservatoriolla, ja lisäksi jousiesityksiä kuultiin monissa oppilaskonserteissa. Hieno uutinen oli, että keväällä 2016 petu-linjalta valmistuneet sellisti Antto Tunkkari sekä kontrabasisti Pauli Pappinen pääsivät jatkamaan opintojaan Sibelius-Akatemiaan. Pauli Pappinen esiintyi myös 30.11. RSO:n nuorten solistien konsertissa, mikä oli huima saavutus ja kannustin tulevalle musiikkiuralle. Kevätlukukaudella jousisoittajat suorittivat hurjan määrän tasosuorituksia. Ahkeran harjoittelun tuloksia ja huimaa edistymistä oli ilo kuulla lautakunnissa. Tammikuussa suuri joukko jousisoittajia osallistui näppärikurssille, joka järjestettiin konservatoriolla 27.-29.1. Kurssi päättyi perinteisesti konserttiin, jossa soitettiin ja laulettiin kurssilla harjoiteltu monipuolinen ja hauska ohjelma. Edistyneemmät jousisoittajat pääsivät kevätkaudella soittamaan myös sinfoniaorkestereissa: Pohjanmaan nuoret sinfonikot konsertoivat 28.1. Pedersören kirkossa ja 29.1. Kokkolan kirkossa. 25.3. oli Kokkolan orkesterin konsertti. Jousisoittamisen ilosanomaa levitettiin keväällä myös ahkerasti kouluille ja päiväkoteihin. 6.4. toteutettiin koulukonserttikiertue kuudelle koululle ja 11.4. pidettiin suuren suosion saavuttaneet jousien päiväkotikonsertit konservatoriolla. Näissä konserteissa jousisoittajat esiintyivät sekä pienyhtyeissä että solisteina. Toukokuussa jousisoittoa saatiin kuulla monissa konserteissa. Jousiorkesterien kevätkonsertti oli 15.5. Siellä esiintyivät orkesterien lisäksi selloyhtye sekä jousikvartetti. Sellojen oma kevätkonsertti oli 24.5. Tässä konsertissa kuultiin sellojen ohella huilua, viulua, pianoa sekä kontrabassoa. Viulisteilla oli myös omia pieniä luokka- ja kevätkonsertteja, joissa pienimmätkin soittajat pääsivät esittelemään taitojaan. 29.5. oli Djanik Alekperovin ja Heidi Kumpulan viuluoppilaiden kevätkonsertti, ja lukuvuosi päättyi hienoihin päätöskonsertteihin 30.5. ja 31.5.

Puupuhallinkollegio Maria Seppä

Keski-Pohjanmaan konservatorion iloiset puupuhaltajat ahersivat syksyllä monien eri konserttien ja perustyön eteen ahkerasti. Suuri ja hieno tapahtuma oli Konservatorion 50-vuotisjuhla Snellman-salissa marraskuussa, jossa puupuhaltajat soittivat nuorisosoittokunnan (D-, C-, B-, A-orkesterit) riveissä. Talon molemmat puhallinkvintetit perus- ja toiselta asteelta esiintyivät myös juhlassa. Merkittävä tapahtuma oli myös SML:n ja Suomen konservatorioiden liiton syyspäivät Keski-Pohjanmaan konservatoriolla jossa oppilaat pääsivät ilahduttamaan soitollaan monia vieraita ja tuttuja. Molemmat kvintetit esiintyivät syyspäivillä ja Noora-Kaisan klarinettiluokka piti oman konsertin siellä. Loistavaa-viikolla puupuhaltajat järjestivät oman konsertin kirjastossa. Konsertissa kuultiin niin soolo- kuin kamarimusiikkiesityksiäkin. Syksyn kantavana voimana olikin kamarimusiikki ja ryhmätunteja pidettiin oboessa, fagotissa, Nooran klarinettiluokalla, saksofonissa ja Minnan huiluluokalla. Oppilaat saivat uutta kipinää soittoonsa kamarimusiikista. Molemmat puhallinkvintetit harjoittelevat säännöllisesti viikoittain.

27


Oboeluokalla oli rööritunteja ryhmässä ja moni oboe-oppilas innostui hankkimaan omia työkaluja röörin valmistukseen. Oboe- ja fagottiluokat pitivät jo perinteikkään ”Joulupärinät”konsertin jossa soitettiin vain kamarimusiikkia. Fagotisti Laura Kujala soitti syksyllä Vivo-orkesterin periodilla. Noora-Kaisan klarinettiluokalla oli myös perinteikäs joulukonsertti. Luokka esiintyi syksyn aikana myös mm. Konservatorion valtuuskunnan kokouksessa ja he vierailivat muutamalla ala-asteella. Opiskelija Emmi Salonen soitti syksyllä Kokkolan orkesterin konsertissa. Maakunnassa Toholammin toimipisteessä pidettiin kaksi konserttia syksyn aikana joissa Miklóksen klarinetti-oppilaat ja Minnan huilu-oppilaat esiintyivät. Minnan huiluluokalla Kokkolassa oli oma estraditreeni ja ”pikkujouluhuiluilu” kamarimusiikin parissa. Puupuhaltajat esiintyivät syksyn aikana useissa oppilasilloissa, valmistivat tasosuorituksia, keskittyivät perustyöhön sekä eri musiikkigenrejen opiskeluun, soittivat kamarimusiikkia, opettelivat orkesteristemmojaan yhdessä opettajan kanssa ja nauttivat musiikin tekemisestä. Syksy oli antoisa ja värikäs! Puupuhaltajien työntäyteiseen ja monipuoliseen kevääseen mahtui monenlaisia konsertteja ja tapahtumia. Soittotunneilla tehtiin ahkeraa perustyötä yksin ja ryhmissä, ja työn hedelmiä päästiin kuulemaan lukuisissa konserteissa ympäri maakuntaa ja Suomea; oppilasilloissa, näyttökonserteissa, koululaiskonserteissa, vanhankodilla, kahviloissa, Halkokarin venevajalla, päätöskonserteissa, tasosuorituksissa sekä vuositutkinnoissa. Kevään yhdeksi isoksi teemaksi taisikin muodostua iki-ihana kamarimusiikki. Perinteikäs konsertti ”Puupuhaltajien ilta” oli helmikuussa jossa kuultiin kaikkia puupuhaltimien soittajia perustasolta toisen asteen opiskelijoihin asti erilaisin kokoonpanoin esiintymässä, mm. Klarkesteria (klarinettiorkesteri), oboekvartettia, barokkiyhtyettä, trioja, duoja, soolo esityksiä, ja kahta eri puhallinkvintettiä, valloittavaa D-puita unohtamatta. Minna Lidslen johtama D-puut konsertoivat myös äitienpäivänä Snellman-salissa kuten myös Kokkolan nuorisosoittokunnan orkesterit C, B ja A. Noora-Kaisa Salo-Peltokosken klarinettiluokan oppilaat soittivat paljon kamarimusiikkia soittotuntiensa ohella, ja pitivät oman luokkakonsertin keväällä. Kamarimusiikkia he pääsivät esittämään konservatorion ulkopuolellekin mm. erilaisiin tilauskonsertteihin ja kahviloihin. Nooran klarinettiluokan Eveliina Kippo sai toisen asteen päättötodistuksen ja suoritti C-kurssin näyttökonserttinsa yhteydessä. Hän soitti Petun puhallinkvintetissä ja puhallinoktetissa klarinettia, ja Klarkesterissa bassoklarinettia. Esa Klapurin saksofoniluokka teki ahkeraa perustyötä. Uusi ”saksofonisankarit”-yhtye valloitti yleisöä mm. koululaiskonserteissa. Kevääseen kuului paljon tasosuorituksia sekä konsertteja. Konservatorion huiluoppilaat esiintyivät myös ahkerasti Kokkolassa sekä maakunnan sivutoimipisteissä mm. Toholammilla kuten myös Miklós Paraczkyn klarinettioppilaatkin, ja Kannuksessa. Minnan Lidslen huiluoppilaat harjoittelivat esiintymistä kahdessa estradi-treenissä ja soittivat kamarimusiikkia esittäen perusasteen päätöskonsertissa pianotrion (piano, huilu, sello). Konservatorion huilistit esiintyivät myös koululaiskonserteissa ja tekivät ahkerasti tasosuorituksia. Visa Jämsän fagottioppilaat soittivat perusasteen ja Petun puhallinkvinteteissä puhallinorkesterien lisäksi. Oboe- ja fagottiluokat jatkoivat yhteistyötä pitäen yhteisen ”Kevätpärinät”konsertin. Konsertissa kuultiin soolonumeroita ja kamarimusiikkia. Fagottiluokan Laura Kujala ja oboeluokan Neea Parpala sekä Maiju Rajaniemi avustivat Jokilaaksojen- ja Kuhmon musiikkiopistojen sinfoniaorkesterissa konsertoiden Sotkamossa ja Kuhmossa. Maria Seppä ja Visa Jämsä ohjasivat ja soittivat itse mukana puhallinoktetossa jonka soittajat olivat toisen asteen puhallinopiskelijoita ja yksi Centrian opiskelija. He hioivat Mozartin Serenade c-mollin timanttiseksi ja esittivät sen Kälviän srk-kodilla yhteisvastuukonsertissa sekä toisen asteen päätöskonsertissa. C-molli Serenadea ei ole mies-(eikä nais-)muistiin esitetty koskaan Kokkolassa. Kiitollisina siitä että opiskelijoiden taso on korkea pystyimme korjaamaan tämän puutteen :) 28

Maria Sepän ohjaamat kaksi eritasoista puhallinkvintettiä esiintyivät lukuisissa erilaisissa konserteissa ja tilaisuuksissa kevään aikana. Petun kvintetin keikkakalenteri täyttyi kovaa vauhtia ja he kävivät ilahduttamassa soitollaan mm. Lohtajalla Sotaveteraaniemme juhlassa maaliskuussa. Kvintettien ohjelmistoa kasvatettiin määrällisesti eri musiikin tyylisuuntiin avarasti katsoen. Kvintettien yhteinen konsertti soitettiin ilmoille Kuusimäen Majakan iloiseille asukkaille aurinkoisena toukokuun neljäntenä. Ponsi sinfoniaorkesterin puupuhallinrivejä koristi tammikuussa kolme Petun ja yksi Centrian puupuhaltaja. Maria Seppä soitti orkesterissa ”kouluttajana” mukana, sekä ohjasi puupuhaltajille omia stemmaharjoituksia. Oboeluokka kiinnitti erityistä huomiota soiton ergonomiaan kuluneen kevään aikana. Tasapainolaudan päällä kieputtiin ja soitettiin erinomaisin tuloksin. Oboeluokan Neea Parpalalla oli oma näyttökonsertti Kaarlelan kirkossa. Harjoiteltua kamarimusiikkia esitettiin sielläkin, mm. Oboetrio ja Petun puhallinkvintetti monipuolistivat ohjelmistoa. Neea Parpala valmistui keväällä toiselta asteelta. Koko lukuvuosi oli todella antoisa ja mieleenpainuva. Odotamme innolla jo seuraavaa!

Vaski ja lyömäsoitinkollegio Mika Viik ja Sami Ihajoki

Lyömäsoittajien tapahtumat liittyivät pääasiassa orkesteritoimintaan eli oltiin mukana puhallinorkesterikokoonpanoissa ja yhteiskonsertissa Pietarsaarelaisten kanssa (PONSI Pohjanmaan Nuoret Sinfonikot). Lukuvuosi huipentui perinteiseen lyömäsoittajien konserttiin, jossa kuultiin Mika Viikin sävellyksiä vuosien varrelta ja uuttakin konserttia varten sävellettyä ohjelmistoa. Vaskikollegion kokoonpano koki muutoksen heti syyslukukauden 2016 alussa matalien vaskien lehtorin Mari KaasinenAnnanperän jäädessä virkavapaalle. Hänen sijaisenaan koko lukuvuoden ajan toimi menestyksekkäästi Annika Harvala. Orkesteritoiminnan osalta vaskivalmennuksessa olevat oppilaat aloittivat syksyllä 2016 Minna Porhenin rytmiikkaryhmässä esiintyen muutaman kerran vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2017 alusta he pääsivät koko joukko Hanna Patanan D-vaskiin. Annika Harvala kipparoi B-ja C-puhallinorkesteita yhdessä Pasi Ojalan kanssa, Sami Ihajoen jatkaessa edelleen Biggiz junior big bandin kapuna. Vaskikollegio jatkoi hyväksi käytänteeksi havaitsemaansa tapaa järjestää matinea joka toinen viikko ja näitä kertyi tutkintokonserttien lisäksi 14kpl. Hanna järjesti näiden lisäksi 2 kpl omaa käyrätorvistien luokkakonserttia. Vaskikollegion jäsenten toiminnasta Keski-Pohjanmaan Konservatorion ulkopuolella mainittakoon Biggiz junior big bandin opinto-ja konserttimatka OASBB:n vieraaksi Ouluun elokuussa 2016, Hannan luentovierailu KymiBrass-tapahtumaan marraskuussa 2016, Annikan matka Rovaniemen Puhallinpäiville maaliskuussa 2017 sekä Hannan luentovierailu aiheenaan pedagogiikka Suomen Käyrätorviklubin ja Sibelius Akatemian järjestämälle pedagogiikkaseminaarille toukokuussa 2017. Hannan KymiBrass-tuliaisina saatiin kontakti Lotte Nybergiin, joka tuli vaskikollegion ehdotuksesta luennoimaan taloomme varhaispedagogiikasta maaliskuussa 2017. Luennot ovat saamassa jatkoa syksyllä 2017. Vaskikollegion jäsenet osallistuivat tietenkin suureen yhteiseen ponnistukseen Keski-Pohjanmaan Konservatorion täyttäessä 50v esiintymällä opettajien konsertissa 15.11. sekä Kansalaiskonsertissa Snellman salilla 12.11.2016, järjestelyiden yms muodossa. Juhlaviikkoon liittyen esiintymässä nähtiin myös trumpetistien fanfaaripartio sekä puhallinkvintetti. Lukuvuoden kuluessa vaskioppilaita nähtiin rytmiosaston bändeissä, sekä käyrätorvisteja Vaasa Sinfonietan ja Wegelius kamarijousien solistina. Vaskikollegio kokoontui muutaman kerran puhumaan myös pedagogisista ongelmista sekä vaihtamaan pedagogista


29


osaamista. Kollegion jäsenet halusivat osallistua yhdessä arviointikäytänteiden uudistamisen suunnitteluryhmään ja näin tapahtuikin. Syksy 2017 tuo tullessaan sitten näihin asioihin liittyvää kokeilua ja muutoksia. Vaskikollegiosta on myös ollut edustus Keski-Pohjanmaan Konservatorion Laatu-työryhmässä. Vaskikollegion lukuvuosi oli hyvä päättää perusopetuksen päätöskonserttiin 31.5.2017 Konservatorion isossa salissa, jossa vaskia edusti hienosti Space Aviators-vaskikvintetti.

Musiikkileikkikoulu Veera Luomala

Musiikkileikkikoululaisten määrä kasvoi lukuvuonna 2016-2017. Viikottain musisoimassa kävi yhteensä 432 muskarilaista Kokkolassa, Toholammilla, Kannuksessa, Lohtajalla, Kaustisella ja Evijärvellä. Ryhmätarjonta ulottui vauvaryhmistä koululaisten soitinpajoihin. Nuorimmat muskarilaiset olivat harrastuksen aloittaessaan juuri täyttäneet vaadittavat 3 kk. Muskarilaiset osallistuivat konservatorion 50 v. syntymäpäiväjuhlintaan esiintymällä Snellmansalin kahviossa. Esityksessä oli edustettuna kaikki ikäryhmät. Joulua juhlittiin pienemmissä ryhmissä laulaen, leikkien ja soittaen lähipiirille. Tammikuussa ryhmiä jälleen täydennettiin ja kokonaan uusi vauvaryhmä pääsi aloittamaan toimintansa. Muskareiden kevät päättyi kaikkien muskarilaisten yhteisiin kevätkimara-konsertteihin Konservatorion salissa 26.5. Kimaroissa oltiin juhlatunnelmissa. Kaikki ryhmät pääsivät esiintymään ja kimarat päätettiin laulaen yhdessä Soittorasia-laulu. ”Suljen ihanan soittorasian, kierrän lauluni kippuraan. Muiston mukavan taskuun taputan siihen saakka kun tavataan!”

Kansanmusiikkiterveiset Pasi Porvari

Lämmin kiitos kaikille kansanmusiikin ystäville kuluneesta lukuvuodesta. Se oli lastattu taidoilla, tiedoilla ja tunteilla! Saimme jakaa niitä toisillemme muun muassa marraskuisten Konservatorion 50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Kiitos menneitten vuosien aktiivisille toimijoille siitä, että kansanmusiikin ammattikoulutus käynnistettiin 90-luvulla Kokkolassa. Tänään olemme merkittävä osa kaupungin ja alueen kulttuurin kirjoa. Jaamme ympärillemme valtavirrasta poikkeavia ja nykyisyyttä rikastavia musiikkielämyksiä. Toivon koulutuksellemme tuleville vuosikymmenille, ja itse kullekin, suotuisia tuulia.

Pop&jazz -osaston katsaus lukuvuoteen Mikko Pellinen

Pop&jazz -osaston lukuvuosi 2016-2017 oli pullollaan monenmoista toimintaa. Ammattiopiskelijoiden näyttökonsertteja kuultiin vakiintuneeseen tapaan syksyllä ja keväällä Corner’s Pubissa, Kilta Barissa sekä Kulma-kahvilassa. Uusina ammattiosaamisen näyttöjen esiintymispaikkoina toimivat keväällä 2017 West Coast Billiard Bar sekä lastenmusiikkiyhtyeen konserttipaikkana Tervanpolttajan päiväkoti. Lukuvuosi sisälsi myös runsaasti sekä kotimaisten että ulkomaisten opettajien vierailuja, jotka otettiin opiskelijoiden keskuudessa innostuneesti vastaan. Yhtenä huippukohdista voidaan esimerkiksi mainita Yhdysvalloissa vaikuttavan kitaristi-oudisti Jussi Reijosen vierailu, joka toteutettiin yhteistyössä kansanmusiikin osaston kanssa. Syksyn projektiviikkona toimi ainutlaatuinen konservatorion 50-vuotista taivalta juhlistava viikko. Viikko sisälsi runsaasti myös pop&jazz -osaston toimintaa ja huipentui Ostrobothian Jazz Orchestran ”Memories from Kokkola” -konserttiin, jossa esitettiin orkesterin tilaamia kantaesityssävellyksiä. Orkesterin kokoonpanossa oli mukana sekä konservatorion pop&jazz -ammattiopiskelijoita, perusopetuksen opiskelijoita ja myös opiskelijoita Centria-ammattikorkeakoulusta. Kevään projektiviikolla tutustuttiin muun muassa elektroniseen musiikkiin sekä lauluntekemiseen. Rytmimusiikin perusopetuksen yhtyeet esiintyivät syys- ja kevätkonserteissa yhdessä rytmipajaoppilaiden sekä nuorisobigband Biggigzen kanssa. Uutena aluevaltauksena ammattiopetuksen 30

puolella järjestettiin konsertit Pietarsaaressa ja Kokkolassa, joissa mukana oli rytmimusiikin yhtye kaikista lähialueella ammattiopetusta tarjoavista musiikkikouluista. Konsertit järjestettiin yhteistyössä konservatorion, Centria-ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian sekä Yrkesakademin kanssa. Konservatorion kansainvälinen toiminta jatkui Musicreates -hankkeessa, jossa opiskelijat keskittyivät cowriting -ryhmissä uuden musiikin tekemiseen. Syksyllä 2016 pidettiin hankkeen suunnittelukokous Glasgowssa, Skotlannissa. Keväällä 2017 kansainväliset vaihtojaksot järjestettiin Kajaanissa sekä Tallinnassa. Mukana jaksoilla oli 5 konservatorion ammattiopiskelijaa sekä pop&jazz -lehtori Mikko Pellinen ja päätoimiset tuntiopettajat Maria Autio ja Toni Porthén.

Lukuvuoden 2016-2017 opetusvierailuja ja tapahtumia

14.-15.9.2016. Artturi Rönkä - piano, Henriikka Teerikangas käyrätorvi. Vierailuun sisältyi Artturi Röngän pianoworkshop, sovitusopetusta sekä yhtyeen konsertti. 7.10.2016. Sanna Ruohoniemi - laulu, David Bennet (SWE) - alttosaksofoni, Andy Yeo (SWE) - kitara, Jonas Grumstedt (SWE) - kontrabasso, Simon Andersson (SWE) - rummut. Vierailuun sisältyi bändiworkshop, jazzlauluworkshop sekä yhtyeen konsertti 12.10.2016. Pop&jazz -ammattiopiskelijoiden yhtyeet esiintyivät ammattiosaamisen näyttökonserteissa Corner’s Pubissa 13.10.2016. Pop&jazz -ammattiopiskelijoiden yhtyeet esiintyivät ammattiosaamisen näyttökonserteissa Kilta Barissa KP-KONSA, CENTRIA, NOVIA JA YA - YHTEISKONSERTIT 25.26.10.2016. Keski-Pohjanmaan konservatorion, Centria ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian ja Yrkesakademin pop/jazz -yhtyeet esiintyivät konserteissa Pietarsaaressa (Gearhead’s Den) ja Kokkolassa (Corner’s Pub) 9.-10.11.2016. Ammattiopiskelijoiden Beatles -yhtye esiintyi maakunnan 9. luokkalaisten ”Avaa ovi ammattiin” -vierailupäivillä Kampushallilla 12.11.2016. Pop/jazz -osaston opiskelijat esiintyivät suuressa 50-vuotis juhlakonsertissa Snellman-salissa 14.-19.11.2016. Projektiviikon aikana pop/jazz -opiskelijoiden näyttökonsertteja sekä muun muassa voice massage -luento, Opettajat estradilla -konsertti sekä pop/jazz -jamit Kilta Barissa 19.11.2017. Ostrobothnian Jazz Orchestran ”Memories from Kokkola” -konsertti konservatorion salissa. OJO:n tilaamien kantaesitysten säveltäjinä Joonas Haavisto, Teemu Halmkrona, Sid Hille, Ilari Hylkilä ja Mikko Pellinen. Kapellimestarina Mikko Pellinen. 1.12.2016. Rytmimusiikin perusopetuksen yhtyeet, rytmipajojen oppilaat sekä Biggizz -nuorisobigband esiintyivät konservatorion isossa salissa. 7.12.2016. Pop&jazz -ammattiopiskelijoiden yhtyeet esiintyivät ammattiosaamisen näyttökonserteissa Corner’s Pubissa 15.12.2016. Pop&jazz -ammattiopiskelijoiden yhtyeet esiintyivät ammattiosaamisen näyttökonserteissa Kilta Barissa 20.2-21.2.2017. Jussi Reijonen - kitara & oud. Vierailuun sisältyi intialaisen rytmiikan workshop, yhtyeworkshop-opetusta, workshop kitaristeille sekä opiskelijayhtyeen ja Jussi Reijosen konsertti Kruununvoudintalolla 22.2.2017. Jazzkitaristi Teemu Viinikainen luennoi jazzpedagogiikasta. Yhteistyössä Centria amk:n kanssa. 8.3.2017. Pop&jazz ammattiopiskelijoiden yhtyeet esiintyivät ammattiosaamisen näyttökonserteissa Corner’s Pubissa 9.3.2017. Pop&jazz ammattiopiskelijoiden yhtyeet esiintyivät ammattiosaamisen näyttökonserteissa Kilta Barissa. Pop/jazz -opiskelijoiden duokonsertti kulma-kahvilassa 11.3., 25.3.ja 1.4.2017 8.-12.5.2017. Viisi konservatorion ammattiopiskelijaa sekä opettajat Mikko Pellinen ja Maria Autio kansainvälisen Musicreates -hankkeen vaihtojaksolla Kajaanissa. 3.-7.4.2017. Projektiviikon aikana pop/jazz -opiskelijoiden näyttökonsertteja sekä muun muassa työelämätiedon luentoja sekä tutustumista elektroniseen musiikkiin 5.4.2017. Mirkka Paajanen, musiikintekijä. Laulaja-lauluntekijä Mirkka Paajasen vierailuun sisältyi lauluntekemisen workshopopetusta 8.-12.5.2017. Viisi konservatorion ammattiopiskelijaa sekä opettajat Mikko Pellinen, Maria Autio ja Toni Porthén kansainvälisen Musicreates -hankkeen vaihtojaksolla Tallinnassa. 16.5.2017. Rytmimusiikin Perusopetuksen yhtyeet, rytmipajojen oppilaat sekä Biggizz -nuorisobigband esiintyivät konservatorion salissa. 17.5.2017. Pop&jazz ammattiopiskelijoiden yhtyeet esiintyivät ammattiosaamisen näyttökonserteissa West Coast Barissa


18.5.2017 Pop&jazz ammattiopiskelijoiden yhtyeet esiintyivät ammattiosaamisen näyttökonserteissa Kilta Barissa 29.5.2017. Pop&jazz ammattiopiskelijoiden lastenmusiikkiyhtyeen ammattiosaamisen näyttökonsertti Tervanpolttajan päiväkodissa.

Musiikintekijä suuntautumisvaihtoehto Mikko Pellinen

Lukuvuonna 2016-2017 käynnistyi konservatorion musiikkialan perustutkinnon ammattikoulutuksessa ensimmäisenä Suomessa musiikintekijä -suuntautumisvaihtoehto. Musiikintekijän suuntautumisvaihtoehdossa opintojen painopistealue on musiikin luovassa tekemisessä eli säveltämisessä, sovittamisessa ja/tai laulunkirjoituksessa. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta kehittää taitojaan musiikillisen sisällön tuottamisessa. Koulutukseen valittiin ensimmäiselle vuosikurssille neljä opiskelijaa. Uusi suuntautumisvaihtoehto herätti runsaasti kiinnostusta maanlaajuisesti. Musiikintekijöiden opinnoista vastaavina opettajina toimivat pop/jazz -musiikin lehtori Mikko Pellinen sekä lauluntekijä Heidi Maria Paalanen. Musiikintekijä -suuntautumisvaihtoehtoon valitut opiskelijat toimivat aktiivisesti lukuvuoden aikana esittäen omaa tuotantoaan useissa konserteissa. Opiskelijat osallistuivat myös kansainväliseen Musicreates -hankkeeseen, jossa he keskittyivät cowriting -ryhmissä uuden musiikin tekemiseen yhdessä muiden Suomesta, Skotlannista, Virosta ja Pohjois-Irlannista tulevien opiskelijoiden kanssa. Laulaja-lauluntekijä Mirkka Paajanen vieraili suuntautumisvaihtoehdon opettajavieraana keväällä 2017.

Balettiopiston lukuvuosi Jenny Girod

K-P:n Konservatorio on elokuusta 2013 lähtien antanut tanssin opetusta, kun 35-vuotias K-P:n Balettiopisto siirtyi konservatorion alaisuuteen. Tanssinopetusta on siis annettu Kokkolan seudulla jo vuodesta 1978 lähtien ja opetus jatkuu samoissa tanssille suunnitelluissa tiloissa Kokkolan taidetalo -kiinteistössä Paahtimonkujalla, joka otettiin käyttöön vuonna 1994. Balettiopisto antaa monipuolista tanssin opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille, sekä tytöille että pojille, ja sillä on toimipisteet Kokkolassa ja Kaustisella. Oppilasmäärä syyskauden 2016 alussa oli yhteensä 261, josta Kokkolassa 235 ja Kaustisella 26 oppilasta. Ilmoittautuminen oppilaaksi tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa www.kpkpnsa.fi. Uudet oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja tarvittaessa jonotuspaikkojen kautta. Balettiopiston opettajakunnassa tapahtui muutoksia lukuvuoden aikana. Balettiopiston perustaja Marita Nieminen jäi eläkkeelle syyskauden 2016 loputtua, jääden kokonaan pois balettipedagogin ja koreografin työstä. Uutena opettajana joukkoomme liittyi tanssipedagogi Eleni Pierides Kokkolan toimipisteeseen ja tuntiopettaja Riikka Järvelä Kaustisen toimipisteeseen. Linjajohtajana toimi edellisen lukuvuoden tavoin Jenny Girod ja päätoimisena opettajana tanssipedagogi Raija Ilo. Balettiopisto tarjoaa klassisen baletin ja nykytanssin opetusta. Oppilas voi itse valita opintojensa laajuuden ja tavoitteet, sillä opetusta annetaan sekä harrastetasolla että tavoitteellisemmin taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaan. Balettiopiston toiminta on jaettu eri osastoihin: varhaisiän opinnot (4-7v.), taiteen perusopetus (8-18v.) ja harrasteopinnot (teinit 12-16v. ja aikuiset 17v. alkaen). Varhaisiän opintojen tavoitteena on innostaa lapsia tanssimaan ja luoda hyvä pohja myöhempiä tanssiopintoja varten. Oppiminen tapahtuu leikinomaisin harjoituksin, joiden avulla kehitetään perusliiketaitoja ja edetään tanssitekniikan alkeisiin. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle mahdollisuuden pitkäjänteiseen tanssin ja tanssitaiteen opiskeluun sekä valmiudet pyrkiä ammattiopintoihin. Taiteen perusopetuksen opinnot muodostuvat perusopinnoista (8-13v.) ja syventävistä opinnoista (14-18v.). Opintojen pääaineena on baletti ja sivuaineena nykytanssi. Näiden lisäksi opintoihin kuuluu myös muita tanssi-

tekniikoita ja tanssitaidetta täydentäviä aineita kuten kehonhuolto, tanssin historia, anatomia ja ravitsemustieto. Harrasteopinnot on jaettu teineihin (12-16v.) ja aikuisiin (17v.+) ja opetusta annetaan baletissa ja nykytanssissa. Teiniosastolta on mahdollista pyrkiä tanssin laajan oppimäärän opetukseen taiteen perusopetuksen tunneille tai siirtyä aikuisosastolle 17 vuotiaana. Yhteistyö muiden taiteen alojen kanssa. Balettiopiston siirryttyä Konservatorion alaisuuteen on tanssin ja musiikin yhteistyö lisääntynyt ja tuonut mukanaan uusia yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia myös muiden taiteen alojen ja organisaatioiden kanssa. Syyskaudella Balettiopisto osallistui lapsikuoro Sävelsäkin kutsumana Tavattoman hyväntapaisia lauluja –konserttiin, joka esitettiin Kokkolan Lasten ja nuorten Loistavaa – Strålande kulttuuriviikolla marraskuussa 2016. Konsertti oli Pikkukakkosesta tutun Tuomo Rannankarin käsialaa toteutettuna yhdessä lapsikuoro Sävelsäkin ja kansanmusiikkiyhtye Tallarin kanssa. Mukana Balettiopistolta oli esibalettiryhmät, poikien oma ryhmä sekä baletin 1.luokka. Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilaat osallistuivat myös konserttiin tekemällä upeat koristeet rekvisiitaksi lavalle. Yhteistyö Kokkolan Talvitanssit –festivaalien kanssa. Kevätkauden alussa Balettiopiston ylempien luokkien (5.-8.lk) oppilaat esiintyivät tanssitaiteilija Taneli Törmän Classical Beauty – teoksessa Kokkolan kaupunginteatterilla. Lisäksi balettiopiston 3.luokka osallistui Venäläinen tanssi –numerollaan Talvitanssien järjestämään Open Stage tapahtumaan, joka on avoin kaikille tanssin ja fyysisen teatterin esityksiä harrastaville, ikään, tanssilajiin tai kokemukseen katsomatta. Näytös- ja esiintymistoiminta. Balettiopistossa noudatetaan KAIKKI TANSSII –periaatetta ja esiintymistoiminta on tärkeä osa opintoja. Jokavuotisissa joulu- ja kevätnäytöksissä Snellmansalilla esiintyvät kaikki Kokkolan ja Kaustisen toimipisteiden oppilaat. Nämä oppilasnäytökset ovat olleet erittäin iloisia ja vauhdikkaita tapahtumia täynnä esittämisen riemua. Lavalla nähdään silloin paljon erilaisia viehättäviä tanssiesityksiä suloisista lastentansseista, klassisen baletin upeisiin numeroihin ja nykytanssin yllätyksiin. Kokkolalainen yleisö on löytänyt hyvin nämä tapahtumat ja olemme saaneet nauttia ennätysyleisöistä vuosi vuodelta. Lukuvuoden 2016-2017 näytökset ja esiintymiset: - Tavattoman Hyväntapaisia Lauluja –konsertti 10.-11.2016 - Konservatorion 50v juhlanäytös 12.11.2016 - Balettiopiston Joulujuhlanäytös 15.12.2016 - Kokkolan Talvitanssit 3.2.2017 - Balettiopiston Kevätjuhlanäytös 18.5.2017 Balettiopiston kunniakirjat. Palkitsemme vuosittain kultakin luokalta 1-2 oppilasta kunniakirjalla tunnustuksena hyvästä työskentelystä, edistymisestä opinnoissa, kannustavasta toiminnasta ja muiden huomioimisesta. Keväällä 2017 Balettiopiston kunniakirjat saivat: Emma Girod, Helmi Vanhala, Henni Pihlajanmaa (1.lk), Inka Hyyppä, Tuuli Heikkilä (2.lk), Liia Brandt, Signe Ylinen (3.lk), Sanni Puurula (4.lk), Ronja Luomaranta (5.lk), Vera Heiskanen, Kaisa Laitala (5.lk), Vilma Mäki (7.lk), Lotta Sällinen (8lk), Mette Matomaa (10.lk) Taiteen perusopetuksen tutkinnot. Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opinnoissa oppilaat suorittavat tutkinnon perusopintojen päätteeksi (6.lk) ja päättötutkinnon syventävien opintojen jälkeen, joka on samalla todistus koko laajan oppimäärän suorittamisesta. Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen EK-koulutus. Balettiopisto on alusta asti ollut tiiviisti mukana Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksen EK-toiminnassa. Tähän lahjakkaiden oppilaiden koulutukseen, johon vain muutamia hyväksytään, valitaan opiskelijat valtakunnallisella pääsykokeella. Kolmevuotisen erikoiskoulutuksen tarkoituksena on tukea ja auttaa baletin opiskelijoita opinnoissa eteenpäin ja helpottaa heidän tietään kohti mahdollista ammattia. Balettiopistolta oli lukuvuoden 2016-2017 aikana mukana EKkoulutuksessa yhteensä kolme lahjakasta oppilasta: Melissa Biskop (2.vuosi), Lotta Sällinen (2.vuosi) ja Vilma Mäki (1.vuosi).

31


Tilastot: pääsykokeet, opiskelijamäärät

32


Ammatillisen koulutuksen pyrkijät kevät 2017 Musiikkialan perustutkinto hakijoita hyväksyttyjä Yhteishaku/nuoret Klassinen 22 10 Pop/Jazz 25 9 Kansanmusiikki 6 4 Musiikintekijä 12 3 (Lisälomake puuttui) 8 Yhteensä 73 26

Opiskelijamäärät Lukuvuoden käynnistyessä 20.9.2016 AMMATTIKOULUTUS Musiikkialan perustutkinto 58 Yhteensä 58

MUSIIKIN PERUSOPETUS Varsinaiset oppilaat Musiikkiopisto 21 Rytmimusiikkiopisto 2 Musiikin perustaso 563 Tutkinnon suorittaneet/yhteishakuaikana pyrkineet Rytmimusiikki 39 Klassinen 3 1 Kansanmusiikki 29 Pop/Jazz 13 1 Aikuisosasto 22 Kansanmusiikki 4 Soitinvalmennus 13 Musiikintekijä 7 1 Rytmimusiikin valmennus 4 Yhteensä 27 3 Kansanmusiikin valmennus 2 Vapaa osasto 6 Kaikki yhteensä 100 29 Yhteensä 701 Ryhmäopetus Perusopetukseen pyrkijät kevät 2017 Kansanmusiikkipaja 6 hakijoita hyväksyttyjä Rytmipaja 19 Klassinen musiikki Lapsikuoro / Juniorinuorisokuoro 60 - musiikin perustaso 239 72 Musiikkileikkikoulu, suomenk. 4-6 v. 143 - valmennus 26 Kokkola, Kannus, Kaustinen, Toholampi ja Veteli Rytmimusiikki Musiikkileikkikoulu, ruotsink. 10 - musiikin perustaso 42 10 Naperomuskari, suomenk. 0-3 v. 196 Kansanmusiikki Kokkola, Kannus, Kaustinen, Toholampi ja Veteli - musiikin perustaso 6 4 Naperomuskari, ruotsink. 10 Soitinpaja Kokkola, Kannus, Kaustinen ja Veteli 51 Yhteensä 287 112 Soitinpaja, ruotsink. 9 Kitaramuskari 13 Kamupaja 6 Kuoroissa olevat ulkopuoliset 63 Rytmipaja 12 K-30 orkesteri 35 Yhteensä 615

Jäsenkuntien oppilasmäärät, kevät 2017 Evijärvi 18 Kannus 31 Kaustinen 37 Kokkola (sisältää 21 valmennusoppilasta) 468 Kruunupyy 17 Toholampi 37 Veteli 24

Sopimuskuntien oppilasmäärät, kevät 2017 Halsua 12 Himanka (Kalajoen kunta) 1 Lestijärvi Perho 18

TANSSI/BALETTI Perusopetus Varsinaiset oppilaat Balettikoulu I ja II taso Kokkola ja Kaustinen 92 Opisto III taso 13 Teinibaletti 15 Aikuisbaletti 21 Nykytanssi aikuiset ja teinit 10 Yhteensä 151 VARHAISIÄN OPPILAAT Lastentanssikoulu Kokkola ja Kaustinen 128 Yhteensä 128 KAIKKI YHTEENSÄ

1653

33


Tutkinto- ja päättötodistukset sekä stipendit

Tutkintotodistukset TOINEN ASTE (180 osp) Musiikkialan perustutkinto Kansanmusiikki Häkkinen Set Suurla Laura

Klassinen

Bonn Jonathan Järvelä Meeri Kippo Eveliina Lehtimäki Joel Parpala Neea Yli-Korpela Emma

Pop/jazz

Hietala Severi Kiiveri Samuli Laakso Joonas Lahtinen Laura Lehtinen Santeri Markin Jennifer Temiz Tom Yli-Vainio Enni

laulu laulu

Hollola Helsinki

harmonikka viulu klarinetti piano oboe viulu

Maalahti Kaustinen Kokkola Kokkola Kokkola Kannus

saksofoni sähkökitara sähköbasso laulu rummut laulu piano piano

Toholampi Kokkola Pyhäjärvi Lapinlahti Helsinki Kokkola Vaasa Sastamala

Yhteensä 16 tutkintotodistusta 34


Päättötodistukset

Stipendit

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän musiikkiopistotason päättötodistukset

MUSIIKIN AMMATTIKOULUTUS

Innanen Teresa Karjula Marjut Koivusalo Laura Paasila Sini Solonen-Krok Anette Typpö Venla Veskoniemi Frans-Joona Vähäsarja Luka

viulu piano viulu laulu käyrätorvi huilu viulu pasuuna

* Kokkola * Kokkola Kokkola Kannus * Kokkola

Yhteensä 8 kpl *) suoritettu Kaustisen musiikkilukiossa

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perustason päättötodistukset Boutov Emma Göös Josefiina Heinonen Roosa-Maria Jokela Sara Järvelä Alli Kallio Sini Kivelä Milja Kohal Anton Kokkoniemi Vilhelmiina Koskela Aino Koskinen Ilari Laihorinne Ilona Matikainen Roosa McLoud Elli Mutka Essi Mäkelä Sara Nygård Nea-Sofia Nyström Salli-Sylvia Ojala Ida-Maria Ojanen Olivia Peltokangas Otto Peltola Iisa Riihimäki Väinö Rintala Sampo Salo Joni Saukko Sara Sivula Miina Tervasmäki Ada Tiainen Ruusa Toikkanen Emilia Tokola Aino Tuikkanen Samu Typpö Lyydia Typpö Vanamo Vähämöttönen Jarkko Yli-Korpela Liisi

viulu piano käyrätorvi huilu laulu rytmimusiikki huilu klarinetti sello klarinetti piano trumpetti viulu piano viulu sello trumpetti piano klarinetti klarinetti viulu trumpetti käyrätorvi rummut lyömäsoittimet viulu klarinetti rytmilaulu klarinetti piano huilu piano sähköbasso piano viulu trumpetti sello

Kokkola Kokkola Toholampi * * Kokkola Kokkola Kannus Kokkola Toholampi Kokkola Evijärvi Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kannus Toholampi Kokkola * Kokkola * Toholampi Kokkola Kokkola Toholampi Kannus Kokkola Kokkola Kokkola Kannus Kälviä Kannus

Yhteensä 36 kpl *) suoritettu Kaustisen musiikkilukiossa

Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän perustason opintojen päättötodistukset Heiskanen Vera Kujansivu Saga Laitala Kaisa Maunula Venla Myllylä Nina Ojala Ada-Sofia Pura Matilda Vesa Viola Yhteensä 8 kpl

Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistukset

Kokkolan seurakuntayhtymän stipendi Neea Parpala Simo Peltolan stipendirahasto Severi Hietala, Santeri Lehtinen Elisabeth Ekholmin stipendirahasto Enni Yli-Vainio Juhani Punkarin muistorahasto Emma Yli-Korpela, Meeri Järvelä, Set Häkkinen Elvi ja Ralf Porkon stipendi Jennifer Markin , Laura Lehtinen Vera Froloff stipendirahasto Sirpa Luoma Ville Sipilän muistorahasto Jonathan Bohn, Laura Suurla, Joonas Laakso Kokkola-Hakalax Rotaryklubin stipendi Samuli Kiiveri Soroptimistit Eveliina Kippo

MUSIIKIN PERUSOPETUS Kokkolan Nuorisosoittokunta A-orkesteri Hanna Savela, Olivia Leimu, Iida Ranta-Nilkku B-orkesteri Casimir Annala, Matias Oravala, Veera Penttinen C-orkesteri Kasper Biskop, Santeri Kallio, Lotta Lakanen D-puut Emma Vähärautio D-vasket Joonas Virkkala Jousiorkesterin tuki ry Juniorijouset: Miranda Määttä, Aino Puumala, Adasofia Hotakainen, Juho Porvari, Ronja Pajunpää Jousiorkesteri: Vanamo Typpö, Eeva Hietamäki, Inka Heikkinen, Siiri Myllyniemi, Tilda Sillanpää Lions Clubin stipendit: Artturi Ojatalo, Emma Butov, Miko Kylmä Jarmo Turusen stipendirahasto Fanny Kero, Vili Korpijärvi, Juuso Mantila, Iikka Pyykölä Inge Pasasen muistorahaston stipendi Marjut Karjula Konservatorion stipendirahasto Vasket: Juha Oravala Piano: Aino Tokola Puut: Venla Typpö Harmonikka: Johannes Koivisto Jouset: Liisi Yli-Korpela, Martti Kentala Laulu: Sini Paasila Lyömäsoittimet: Iisa Häli Kamu: Aino Bask Rytmimusiikin perusopetus: Miina Sivula Tatu Silvolan muistorahasto Luka Vähäsarja, pasuuna Kokkolan Tiernapojat ry:n stipendit Sävelsäkki: Miia Lehtimäki, Elsa-Marella Luoto, Alina Mäki-Leppilampi Nuorisokuoro: Meeri Annala, Jenny Skog Raimo Vertaisen stipendirahasto Vilma Wiren Kate Salon stipendirahasto Silja Airiola, Mette Huima, Ellen Olaussen Veikko Siponkosken stipendirahasto Jimi Ojakoski, Jenny-Maria Store, Lyydia Typpö

TANSSIN PERUSOPETUS Balettiopiston vanhempainyhdistyksen stipendit Reetta Peltoniemi, Karoliina Hietalahti (1.lk), Enni Aspfors (2.lk), Alva Pettersson (3.lk), Nina Myllylä (6.lk), Anniina Anias (7.lk), Melissa Biskop (8.lk). Lisäksi 4.-5.luokan oppilaat palkittiin ravintolalahjakortilla. Konservatorion stipendirahasto Baletti: Mette Matomaa, Matilda Pura

Matomaa Mette Yhteensä 1 kpl

35


Syksy 2016

Konsertit ja oppilasillat

SYYSKUU

su 28.8. klo 11.30 Lasten Venetsialaiset Junioriharmonikat, Kokkolan tori ti 13.9. klo 16.30 Vaskien matinea Vaskioppilaita, pikkusali to 15.9. klo 19.30 Oppilaskonsertti P1 , pikkusali pe 16.9. klo 18.00 Rautawaara-klubi: Von & Af ja Suo, Konservatorion sali to 22.9. klo 19.00 Oppilaskonsertti AMM 1, konservatorion sali ke 28.9. klo 16.30 Vaskien matinea Vaskioppilaita, yläsali pe 30.9. klo 17.30 Laulua, leikkiä kaiken aikaa! Mukana menossa: Kaustisen muskarin leikki- ja soitinpajaryhmät, Palvelukeskus Iltarusko, uusi puoli Iättömiä laululeikkejä lapsiperheille ikäihmisten kanssa.

LOKAKUU

to 6.10. klo 19.00 Kitaramatinea, Konservatorion Sali to 6.10. klo 19.30 Oppilaskonsertti P2 , pikkusali ti 11.10. klo 17.00 Iättömiä laululeikkejä Kälviä-Lohtaja muskarilaiset, Lepolan palvelukeskus, Marinkainen ti 11.10. klo 19.00 Oppilasmatinea Perhonjokilaakson musikantit, Vetelin srk-talo ke 12.10. klo 18.30 Syyspimiän matinea Toholampi, Kulttuurisali ke 12.10. klo 20.30 Pop&jazz näyttökonsertit, ammattiopiskelijat, Corner’s Pub to 13.10. klo 17.00 Vasket riehakkaina, Konservatorion Sali to 13.10. klo 18.00 Laulunopiskelijoiden kahvikonsertti, Kruununvuodintalo to 13.10. klo 19.00 Oppilaskonsertti AMM 2, Konservatorion sali to 13.10. klo 20.00 Pop&jazz näyttökonsertit,ammattiopiskelijat, Kilta Bar pe 28.10. klo 17.45 Vasket syksyisissä moodeissa,Konservatorion Sali

MARRASKUU

ti 1.11. klo 18.30 Oppilaskonsertti Kaustinen, Kaustisen musiikkilukio pe 4.11. klo 18.00 Oppilaskonsertti P 3, pikkusali ma 7.11. ko 16.45 Maanantain vaskikonsertti Vaskioppilaat, pikkusali to 10.11. klo 9.00 Tavattoman hyvätapaisia lauluja - tilausnäytös - koko perheen konsertti. Tuomo Rannankari ja Tallari, Lapsikuoro Sävelsäkki ja balettiopiston lapsiryhmiä, Konservatorion sali to 10.11. klo 10.00 Tavattoman hyvätapaisia lauluja - tilausnäytös to 10.11. klo 17.00 Tavattoman hyvätapaisia lauluja to 10.11. klo 18.30 Tavattoman hyvätapaisia lauluja pe 11.11. klo 9.00 Tavattoman hyvätapaisia lauluja - tilausnäytös pe 11.11. klo 10.00 Tavattoman hyvätapaisia lauluja - tilausnäytös la 12.11. klo 14-20 Konservatorion kansalaisjuhla, Snellman-Sali ma 14.11. klo 18.00 Kamun kannat kattoon! -kansanmusiikkikonsertti. Laulua ja soittoa useilla eri kokoonpanoilla, Konservatorion sali ti 15.11. klo 15.00 Pianot kirjastossa, kaupunginkirjasto ti 15.11. klo 18.00 Opettajat estradilla, Konservatorion sali ke 16.11. klo 12.00 Harmonikat kaupungintalolla ke 16.11. klo 17.00 Puut kirjastossa, kaupunginkirjasto ke 16.11. klo 19.00 Guardia Nueva, Konservatorion sali (tilauskonsertti) ke 16.11. klo 22.00 Kamujamit, Corner’s Pub to 17.11. klo 17.00 Laulajat kaupunginkirjastossa to 17.11. klo 21.00 Jazzjamit, Kilta Bar pe 18.11. klo 17.00 Jouset kirjastossa, kaupunginkirjasto pe 18.11. klo 19.00 Carmina Burana. Kaartin soittokunta ja mm. KeskiPohjanmaan kamarikuoro. Snellman-Sali, Kokkola. la 19.11. klo 19.00 Ostrobothnian Jazz Orchestra - Memories from Kokkola, Konservatorion sali ti 22.11. klo 17.15 Vaskimatinea, yläsali ti 22.11. klo 19.00 Oppilaskonsertti Evijärvi, Evijärvisali to 24.11. klo 19.30 Oppilaskonsertti AMM 3, pikkusali su 27.11. klo 15.00 Kälviän oppilaskonsertti. Konservatorion ja Kokkolan seudun opiston oppilaat, Kälviän helluntaiseurakunnan sali ke 30.11. klo 19.00 Sellistien konsertti, Konservatorion sali

JOULUKUU

to 1.12. klo 18.30 Rytmimusiikin perusopetuksen bändikonsertti. Perusopetuksen opiskelijat, Konservatorion sali to 1.12. klo 19.30 Oppilaskonsertti P 4, pikkusali ke 7.12. klo 16.30 Pieni vaskikonsertti, yläsali ke 7.12. klo 18.30 Joulusoittajaiset Toholammin toimipiste, Kulttuurisali ke 7.12. klo 20.30 Pop&jazz näyttökonsertit, ammattiopiskelijat, Corner’s Pub to 8.12. klo 19.00 Oppilaskonsertti AMM 4, Konservatorion sali to 8.12. klo 19.15 Oboe- ja fagottiluokkien joulupärinät, Pikkusali su 11.12. klo 15.00 Kaffekonsert, Terjärv skola su 11.12. Kauneimmat joululaulut, Keski-Pohjanmaan kamarikuoro, Kokkolan kirkko ma-pe 12.-16.12. Nooran klarinetistit joulukiertueella ti 13.12. klo 18.30 Oppilaskonsertti Kaustinen, Kaustisen musiikkilukio ti 13.12. klo 19.00 Kohti Joulua konsertti. Perhonjokilaakson musikantit, Vetelin srk-talo 36


ke 14.12. klo 14.00 Pieni kansansoitto, ammattiopiskelijat, pieni sali ke 14.12. klo 18.00 Harmonikkaluokan Joulusoitto, Konservatorion sali ke 14.12. klo 19.00 Teresa Myllykankaan pianoluokan konsertti, Konservatorion sali ke 14.12. klo 21.30 Kansanmusiikin näyttökonsertit, amm.opiskelijat, Corner’s Pub to 15.12. klo n. 12.00 Laulajat joulutunnelmissa. Kalahalli, Kauppatori. to 15.12. klo 18.00 Balettiopiston Joulujuhla, Snellman -sali to 15.12. klo 19.00 Oppilaskonsertti P 5, konservatorion sali to 15.12. klo 20.00 Pop&jazz näyttökonsertit, ammattiopiskelijat, Kilta Bar

Kevät 2017 TAMMIKUU

to 26.1. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Perusopetus 1, pikkusali la 28.1. klo 19.00 Pohjanmaan Nuoret Sinfonikot (Janne Nisonen, kapellimestari ja Matti Pohjoisaho, urut), Pedersören kirkko su 29.1. klo 13.00 Näppärikurssin päätöskonsertti, konservatorion sali su 29.1. klo 19.00 Pohjanmaan Nuoret Sinfonikot, Kokkolan kirkko ti 31.1. klo17.15 Soitinesittelykonsertti, konservatorion Sali

HELMIKUU

to 2.2. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Ammatillinen koulutus 1, pikkusali pe 3.2. klo 19.00 Kokkolan talvitanssit. Balettiopiston ylempien luokkien oppilaat, Kokkolan Kaupunginteatteri to 9.2. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Perusopetus 2, pikkusali su 12.2. klo 14.00 Talviharmonikan Yhdessä- konsertti. Junioriharmonikat, K-30 orkesteri, Chydenius-kapelli, Kaustisen musiikkilukion ryhmä, Kokkolanseudun harmonikkakerho, Kokkolan lauluveikot, Torikööri, Jakobstadsnejdens musikinstituts dragspelsorkester, Ykspihlajan Työväen Soittajat, Snellman-sali ma 13.2. klo 10.15 Talviharmonikan Lounasmusiikkia. Konservatorion harmonikkaoppilaat, Koivutupa ke 15.2. klo 11.00 Talviharmonikan Lounasmusiikkia. Konservatorion harmonikkaoppilaat, Keskussairaala to 16.2. klo 17.00 Käyrätorvista kuuluu. Konservatorion käyrätorvi luokka esiintyy yksin ja yhdessä, yläsali to 16.2. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Perusopetus 3, pikkusali pe 17.2. klo 11.00 Talviharmonikan Lounasmusiikkia. Konservatorion harmonikkaoppilaat, Kaupungintalo ti 21.2. klo 19.00 Jussi Reijonen (USA) ja konservatorion ammattiopiskelijat, Kruununvoudintalo ke 22.2. klo 18.30 Vaskien matinea, konservatorion Sali ke 22.2. klo 18.30 Helmikuun helinää! Toholammin toimipisteen oppilaskonsertti, Toholampi, kulttuurisali to 23.2. klo 19.00 Puupuhaltajien ilta, Konservatorion Sali to 23.2. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Ammatillinen koulutus 2, pikkusali

MAALISKUU

ke 8.3. klo 21.15 Pop/jazz -opiskelijoiden yhtyeiden ammattiosaamisen näyttökonsertit, Corner’s Pub to 9.3. klo 19.00 Oppilaskonsertti. Ammatillinen koulutus 3. Konservatorion Sali to 9.3. klo 20.00 Pop/jazz opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttökonsertit, Kilta Bar to 16.3. klo 17.00 Vaskien matinea, konservatorion Sali to 16.3. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Perusopetus 4, pikkusali pe 24.3. klo 10-12 Kuvanuottien ja musiikin oppimispelien esittely. Hannu Annala. pe 24.3. klo 9.00 Laulajat kiertueella, Halkokarin koulu pe 24.3. klo 14.00 Laulajat kiertueella, Hoivakoti Majakka ma 27.3. klo 16.45 Vaskien matinea, pikkusali to 30.3. klo 19.00 Oppilaskonsertti. Ammatillinen koulutus 4, konservatorion Sali

HUHTIKUU

ma 3.4. klo 18.00 Näyttökonsertti Julius Kokko, sähköbasso, konservatorion Sali ma 3.4. klo 20.00 Näyttökonsertti Santeri Lehtinen, rummut, konservatorion Sali ti 4.4. klo 18.00 Näyttökonsertti Jonathan Bonn, harmonikka, konservatorion Sali ti 4.4. klo 20.00 Näyttökonsertti Laura Lahtinen, pop/jazz-laulu, pikkusali ke 5.4. klo 18.00 Näyttökonsertti Jennifer Markin, pop/jazz-laulu, konservatorion Sali ke 5.4. klo 20.00 Näyttökonsertti Severi Hietala, saksofoni, konservatorion Sali to 6.4. klo 8.30 - Koululaiskonsertit, 6 kpl, alakoulut to 6.4. klo 18.00 Näyttökonsertti Neea Parpala, oboe. Kaarlelan kirkko

to 6.4. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Perusopetus 5, yläsali to 6.4. klo 20.00 Näyttökonsertti Enni Yli-Vainio, pop/jazz piano, konservatorion Sali pe 7.4. klo 18.00 Näyttökonsertti Meeri Järvelä ja Emma Yli-Korpela, viulu, Raatihuone pe 7.4. klo 20.00 Näyttökonsertti Eveliina Kippo, klarinetti, Raatihuone ti 11.4. klo 18.30 Oppilaskonsertti Kaustinen. Konservatorion ja musiikkilukion oppilaat, Musiikkilukio ti 11.4. klo 19.30 Vaskien matinea, pikkusali to 20.4. klo 18.00 Pieni huilukonsertti. Minna Lidslen oppilaita, yläsali to 20.4. klo 19.00 Oppilaskonsertti. Ammatillinen koulutus 5, konservatorion Sali pe 21.4. klo 19.00 Oboe-ja fagottiluokkien kevätpärinät, pikkusali ti 25.4. klo 17.15 Soitinesittelykonsertti, konservatorion Sali ti 25.4. klo 19.00 Vetelin kevätkonsertti, Vetelin srk-talo. ke 26.4. klo 18.30 Varaslähtö vappuun, Toholampi, kulttuurisali to 27.4. klo 18.30 Vaskien matinea, yläsali to 27.4. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Perusopetus 6, pikkusali

TOUKOKUU

ma 1.5. klo 14.00 Vappukonsertti. Konservatorion harmonikkaoppilaat. Kaupungintalon aula ke 3.5. klo 19.00 Kevään ääniä. Konservatorion laulunopiskelijat, Kruununvoudintalo ma 8.5. klo 18.00 Kansanmusiikin kevätsoittajaiset. Perusopetuksen yhtyeet esittäytyvät, Snellmankoti ti 9.5. klo 18.30 Oppilaskonsertti Kaustinen. Konservatorion ja musiikkilukion oppilaat, Musiikkilukio ke 10.5. klo 11.30 Kansanmusiikin päivä - Lounasmusiikkia. Tallari & ammattiopiskelijat, Kahvila - Ravintola Kulma ke 10.5. klo 12.15 Kansanmusiikin päivä - Lounasmusiikkia. Tallari & ammattiopiskelijat, Ravintola Tilli ke 10.5. klo 13.00 Kansanmusiikin päivä - Kansanlauluja. Laura Suurla ja Set Häkkinen, Nannen NamNam la 13.5. klo 17.00 Äitienpäiväkonsertti. Kokkolan Nuorisosoittokunta Kapellimestari Robert Ambrose, Georgia State University, Snellmansali ma 15.5. klo 19.00 Jousten kevätkonsertti. Juniorijouset, Jousiorkesteri ja kumppanit keväisissä tunnelmissa, konservatorion sali ti 16.5. klo 17.00 Vaskien matinea, yläsali ti 16.5. klo 18.00 Rytmimusiikin perusopetuksen konsertti. Rytmimusiikin perusopetuksen opiskelijat ja rytmipajalaiset esiintyvät. Konservatorion Sali ke 17.5. klo 13 Greatist Hits of Folk Duos. Kansanmusiikin ammattiopiskelijat, Kruununvoudintalo ke 17.5. klo 16 Kansanmusiikkillisia hetkiä. Kansanmusiikin ammattiopiskelijat, Kruununvoudintalo ke 17.5. klo 17 Kamuviulismia. Sirpa Luoma ja Eivor Hagmark, Kruununvoudintalo ke 17.5. klo 21.15 Pop/jazz näyttökonsertit. Pop/jazz opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttökonsertit, West Coast Billiard Pub to 18.5. klo 18.00 Balettiopiston kevätnäytös, Snellman-sali to 18.5. klo 18.00 Pianistit lavalla! Teresan pianoluokan konsertti, konservatorion sali to 18.5. klo 19.30 Oppilaskonsertti. Perusopetus 7, pikkusali to 18.5. klo 20.00 Pop/jazz opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttökonsertit, Kilta Bar la 20.5. klo 14.00 Ostrobothnian Folk Orchestra (OFO) konservatorion salissa ma 22.5. klo 11.00 Almost Summertime. Pop/jazz laulajien tutkintokonsertti, pikkusali ma 22.5. klo 16.00 Kesän kynnyksellä. Konservatorion ja Centria AMK:n laulunopiskelijoiden ensembleryhmän matinea, pianistina Tero Tavaila, yläsali ma 22.5. klo 18.00 Kevätkonsertti, Kannuksen toimipisteen oppilaat, Kannuksen seurakuntatalo ma 22.5. klo 19.00 Klarinetistien Kevätpuhallus. Nooran klarinettiluokan kevätkonsertti, Konservatorion sali ti 23.5. klo 17.30 Lyömäsoittajien konsertti. Mika Viikin sävellyksiä lyömäsoittimille, konservatorion Sali ke 24.5. klo 19.00 Kevätsoundeja, sellojen konsertti, konservatorion Sali pe 26.5. klo 17.00, 18.30 Muskarilaisten kevätkimara. Konservatorion muskarilaiset esiintyvät, konservatorion Sali ma 29.5. klo 19.00 Djanik Alekperovin ja Heidi Kumpulan viuluoppilaiden kevätkonsertti, konservatorion Sali ti 30.5. klo 18.00 Päätöskonsertti, ammatillinen koulutus, konservatorion Sali ke 31.5. klo 18.00 Päätöskonsertti, perusopetus, konservatorion Sali

37


Opiskelu konservatoriossa - perusopetus

Keski-Pohjanmaan konservatorio on yksityisen kannatusyhdistyksen ylläpitämä lakisääteistä valtionapua saava musiikkioppilaitos jossa annetaan tavoitteellista musiikin toisen asteen ammattiopetusta sekä taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Talossamme on kolme eri opiskeluastetta: musiikin perustaso, musiikkiopistotaso sekä konservatorio-osasto. Lisäksi vielä balettiopisto. Ohessa lyhyt luonnehdinta konservatorion eri osastojen tai opintoryhmien toiminnasta.

38


Musiikin perusopetus lv. 2016-2017 Pasi Ojala, apulaisrehtori

Konservatorion musiikin perusopetus ja toiminta oli kuluneena lukuvuonna erityisen runsasta koko laajan maakunnan alueella. Oppilaitoksen 50-v. juhliin valmistautuminen saivat kaikki talossa puhaltamaan yhteen hiileen ja yhdessä tekemisen ilo oli aistittavissa niin oppilaiden kuin opettajien kasvoilta. Varhaisiän musiikkikasvatusta on kehitetty systemaattisesti viime vuosien ajan. Toiminta on kasvanut ja uusia ryhmiä on perustettu erityisesti maakunnan toimipisteissä. Muskaritoiminnan laajennus on otettu ilolla vastaan ja ryhmät ovat täyttyneet erinomaisesti. Oppilaitos on siitä onnellisessa asemassa, että olemme saaneet kiinnitettyä opettajakuntaan motivoituneet ja monialaiset varhaisiän musiikkikasvattajat, jotka innolla kehittävät omaa sektoriaan. Musiikin perusteiden opetussuunnitelma ja toimintatavat ovat uudistumassa. Kansalliset ja alueelliset mupe-koulutukset pitävät konservatorion musiikin perusteiden opetuksen ajan hermolla. Soittimien integrointi teoriaopetukseen ja Cleac Oy:n kanssa kehitettävä etäopetus ja sähköiset sisällöt vastaavat oppilaiden tarpeisiin ja ajankäytön haasteisiin. Talon musiikin perusteiden ja musiikkiluokkien opettajien säännölliset tapaamiset auttavat yhteisen linjan ja näkemyksen syntymisessä. Yhteissoitto on erittäin suuressa arvossa oppilaitoksessamme. Kamarimusiikkiryhmät, kuorot ja lukuisat orkesterit Kokkolassa ja maakunnassa kokoavat viikoittain yli 500 soittajaa ja laulajaa yhteisen asian äärelle. Tuloksia kuullaan säännöllisesti talon sisällä ja ulkopuolella. Konservatorio sai syksystä 2016 alkaen valtion kärkihankkeeseen liittyvän erillisrahoituksen taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen. Kyseessä on neljän taiteenlajin yhteistyö: Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikki ja tanssi, Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu ja Kokkolan Taito käsityökoulu. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta päästä taideharrastuksen pariin. Hankkeessa opetus tuodaan koulujen iltapäiviin ammattitaitoisten taiteen perusopetuksen opettajien voimin. Erityispiirteenä on tiivis yhteistyö taideopettajien kesken ja iltapäivätoiminnan näkyminen koulun arjessa esimerkiksi yhteisten produktioiden muodossa. Ensimmäisenä vuonna yhteistyökumppaneiksi valikoituneilla kouluilla toiminta kohdennetaan kaikille koulun oppilaille kunkin koulun erityispiirteet huomioiden; ruotsin kieli, erityislapset, maahanmuuttajat ja kyläkoulu. Taideroihun tavoitteena on lisätä lasten yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta päästä taideharrastusten pariin. Hanke täydentää koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta, sekä syventää koulun ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteistyötä. Taiteenlajien törmäyttämisellä halutaan luoda uusia pedagogisia toimintamalleja, sekä tutkia moninaisten opetusmenetelmien tuomia mahdollisuuksia. Hankkeen vielä jatkuessa voidaan jo nyt todeta, että uusia lapsia on saatu taiteen perusopetuksen pariin ja ryhmät ovat täyttyneet innokkaista lapsista. Erityisesti hankalien kulkuyhteyksien päässä asuvat lapset ovat saaneet kyläkouluissa pidettävissä ryhmissä mahdollisuuden päästä taideopetuksen pariin. Musiikin perusopetuksen vetovoima on edelleen pysynyt korkeana maakunnassamme. Hakijoita on vuosittain noin 300, joista voitiin päättyneellä lukuvuodella ottaa sisään vain 23%. Valitettavan moni lapsi ei saa ansaitsemaansa opiskelupaikkaa oppilaitosten taloustilanteesta johtuen. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusleikkaukset ja taiteen perusopetuksen valtionosuustuntien puute maakunnassamme tuovat todellisen haasteen toiminnallemme. Työmme rahoituksen uudelleenkohdistamisessa jatkuu. Kuluneen lukuvuoden aikana valmistauduttiin myös opetussuunnitelman perusteiden uudistukseen. Opettajista koostuvat työryhmät perehtyivät valtakunnallisen ops-työryhmän lausuntakierroksella olleisiin suunnitelmiin ja erityisesti arvioinnin uudistamiseen. Kaikilla näillä tulevilla uudistuksilla voimme entistä paremmin vastata muuttuvan aikamme haasteisiin ja tarjota yhä laadukkaampaa taiteen perusopetusta maakunnassamme.

MUSIIKIN PERUSOPETUS Musiikin esi- ja ryhmäopetus Naperomuskari

Vauvoille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu ryhmä joka tarjoaa mukavaa yhdessäoloa musiikin parissa. Loruin, lauluin ja leikein raotamme ovea musiikin kiehtovaan maailmaan. Naperomuskari tukee lapsen ja vanhemman välistä myönteistä yhteyttä sekä musiikillista motorista ja kielellistä kehitystä. Toiminta tapahtuu rauhallisessa tempossa ja ilmapiirissä antaen lapsen kokemiselle aikaa toistamalla asioita. Muskari rohkaisee ja kannustaa myös vanhempia musisoimaan lastensa kanssa kotona.

Musiikkileikkikoulu

Alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu opetusryhmä jonka opetusohjelma sisältää mm. laulua, soittimiin tutustumista, rytmiym. soitinten käyttöä, musiikin kuuntelua, nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeisiin perehtymistä musiikkileikkien avulla.

Viulumuskari

Alle kouluikäisille lapsille on tarjolla liikunnallinen viulumuskari, joka on suunnattu instrumenttiopinnoista kiinnostuneille 4 -7 vuotiaille lapsille. Soittamiseen tutustutaan lapsilähtöisen viulujumppa-menetelmän avulla. Leikkien, liikkuen, loruillen, laulaen ja yhdessä soittaen saadaan valmiuksia soitto-opintojen aloittamiseen. Viulumuskariin osallistuminen valmentaa myös muiden soitinten opiskeluun. Viulumuskari järjestetään Kokkolassa, Kaustisella, Vetelissä, Perhossa, Evijärvellä, Kannuksessa ja Toholammilla.

Soitinvalmennusryhmät

Pääsykokeissa menestyneille mutta ilman varsinaista oppilaspaikkaa jääneille tarjotaan tietyissä soittimissa mahdollisuus ryhmäopetukseen kolmen hengen ryhmissä vuoden ajan. Edistymisen, koesoiton tai uuden pääsykokeen perusteella on mahdollisuus saada vuoden opiskelun jälkeen varsinainen oppilaspaikka.

Lapsikuoro

Lapsikuoro on suunnattu pääasiassa opintonsa aloittaville tai pääsykokeissa hyvin menestyneille lapsille, joilla ei ole varsinaista opiskelupaikkaa perusopetuksessa. Ryhmien tavoitteena on laulun, liikunnan ja leikin avulla kehittää musiikillisia ja äänellisiä valmiuksia eri sektoreilla.

Musiikin perustaso

Musiikin perustasolla opiskelevat pääsykokeiden kautta hyväksytyt oppilaat joiden ensimmäinen opiskeluvuosi on aina ns. koevuosi. Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine minkä lisäksi hän osallistuu opetusohjelman mukaisesti yleisten aineiden opetukseen sekä orkesterisoittoon tai yhteismusisointiin. Oppiaineet jakautuvat lähinnä vaikeusasteen mukaan eri kurssitutkintoihin. Osaston päättötodistuksen saamiseksi on suoritettava pääsääntöisesti 16 vuoden ikään mennessä seuraavat kurssit:

- pääaineessa pk 1/3 - 3/3 - teoria ja säveltapailu pk 1/3 - 3/3 - musiikin tuntemus pk - osallistuminen orkesterisoittoon ja/tai kuorolauluun pianisteilla säestämiseen ja kuorolauluun osallistuminen)

Osastolla on joka kevät ns. vuositutkinto jonka menestyksen perusteella päätetään opinto-oikeuden jatkumisesta. Musiikin opiskelun tavoitteiden ja erityisesti esiintymistottumuksen saavuttamiseksi oppilaille pyritään antamaan riittävästi mahdollisuuksia musiikin esittämiseen ja kuuntelemiseen säännöllisesti toistuvissa oppilaskonserteissa sekä muissa musiikkitilaisuuksissa. Aikuisosastolla opiskelevat ne henkilöt jotka eivät ikänsä vuoksi tai muista syistä voi opiskella musiikin perustasolla tai musiikkiopistotasolla, mutta joilla katsotaan olevan edellytykset tavoitteelliseen musiikin opiskeluun. Aikuisosastolla voi tapauskohtaisesti opiskella ainoastaan rehtorin luvalla ja mahdollisuuksien mukaan useampia konservatorion oppiaineita.

39


Kansanmusiikki

Keski-Pohjanmaan konservatorion Kokkolan toimipisteessä annetaan myös kansanmusiikin perustason opetusta. Kansanmusiikin opinnoissa oppilasta kannustetaan perinteisen ja uuden kansanmusiikin itsenäiseen tuottamiseen: soittamiseen, laulamiseen ja oman musiikin tekemiseen säveltäen ja improvisoiden. Nuotinlukutaidon ohella kehitetään systemaattisesti kuulonvaraisen havainnoinnin ja nuotittoman musisoinnin valmiuksia. Kansanmusiikin perusopetukseen järjestetään vuosittain erillinen haku.

Rytmimusiikki

Erillinen osasto jossa annetaan opetusta pop/jazz-musiikissa. Opintoihin sisältyvät yksityistunnit, musiikinteoria ja pienyhtyetoiminta. Kyseessä on opetussuunnitelmaan perustuva, tavoitteellinen, tasolta toiselle etenevä opiskelu. Rytmimusiikin perusopetukseen järjestetään vuosittain erillinen haku (sähköiset soittimet ja rumpusetti).

Musiikkiopistotaso

Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikkiopistotasolla on perustason suorittamisen jälkeen mahdollista ennen opintojen aloittamista käydyn kehityskeskustelun ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti painottaa opintoja suuntautumisen mukaisesti joko musiikkiharrastuksen itsenäisen harrastamisen valmiuksien kehittämiseen tai musiikin ammattiopintovalmiuksien kehittämiseen. Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan minimissään 18 kurssin kokonaislaajuus, jossa instrumenttitaitojen loppututkintona solistisen pääaineen I (D) kurssi ja vähintään 6 kurssin laajuiset suoritukset musiikin perusteiden osalta sekä yhteismusisointia. Mikäli minimikurssimäärä ei toteudu, opiskelija saa erillisen todistuksen suoritetuista opinnoista arvosanoineen.

Vapaa osasto

Vapaan osaston opiskeluun sisältyy viikoittainen 45 minuutin mittainen soittotunti konservatorion työaikojen mukaisesti. Opintojen tavoitteet ja päämäärät, sekä musiikkityylin ja lajin opiskelija saa itse valita. Kurssitutkintopakkoja ei ole, mutta niitä saa halutessaan suorittaa konservatorion vaatimusten mukaisesti. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua tasoisensa teoriaryhmän opetukseen. Opiskelija kustantaa itse opiskelunsa.

LISÄTIETOJA

apulaisrehtori Pasi Ojala 045 1263434 pasi.ojala@kpkonsa.fi apulaisrehtori Kari Pappinen 040 5806652 kari.pappinen@kpkonsa.fi

TANSSIN PERUSOPETUS Varhaisiän opinnot

Lastentanssikoulu antaa valmistavaa opetusta 4-7 v. lapsille ennen siirtymistä taidetanssin ja perusopetuksen piiriin. Luokkatasoja on yhteensä neljä ja näillä useita rinnakkaisluokkia. (4-7 vuotiaat) 1-4 opintovuotta, yht. 32-140 oppituntia Lastentanssikoulu viikkotunnit Satubalettiluokat (4-6v.) 1 x 45 min Esibaletti (7v.) 1 x 45 min

Tanssin laajat perusopinnot

Keski-Pohjanmaan konservatorion Balettiopisto antaa taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää tanssin opetusta. Oppilaalla on mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti sekä kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksia, joita tarvitaan mm. ammattiopinnoissa. Opinnot muodostuvat perusopinnoista (8-13 v) ja syventävistä opinnoista (14-18 v). Pääaineen, klassisen baletin lisäksi opiskellaan nykytanssia ja karakteritanssia, sekä muita tanssinopiskelua täydentäviä aineita. PERUSOPINNOT: (8-13 vuotiaat) 6 opintovuotta, yhteensä 860 oppituntia Balettikoulu I taso viikkotunnit 1. luokka 1 x 60 min 2. luokka 2 x 60 min 3. luokka 2 x 90 min Balettikoulu II taso 4. luokka 3 x 90 min 5. luokka 3 x 90 min 6. luokka 3 x 90 min + 1 x 90 min nykytanssi SYVENTÄVÄT OPINNOT: (14-18 vuotiaat) 4 opintovuotta, yht. 1040 oppituntia Opisto III taso viikkotunnit 7. luokka 4 x 90 min + 1 x 90 min nykytanssi 8. luokka 4 x 90 min + 1 x 90 min nykytanssi 9. luokka 4 x 90 min + 1 x 90 min nykytanssi 10. luokka 4 x 90 min + 1 x 90 min nykytanssi

Harrasteopinnot

Harrasteosaston opinnot on jaettu teini- ja aikuisosastoon. Harrasteopinnoissa tarjolla on klassista balettia ja nykytanssia. Teiniosastolta (12-17v.) on mahdollista pyrkiä taiteen perusopetuksen tanssin laajojen opintojen pariin oman ikäluokan tunneille, tai siirtyä aikuisosastolle 17 vuotiaana. Harrasteosaston oppilaat voivat harrastaa klassista balettia ja/tai nykytanssia omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan, valiten itselleen sopivan määrän viikottaisia tanssitunteja. Valittavana on seuraavat vaihtoehdot: 1 x 75 min BA 1 x 75 min NY 1 x 75 min BA + 1 x 75 min NY

Tutkinnot

Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opinnoissa oppilailla on mahdollisuus suorittaa tutkinto perusopintovaiheen päätteeksi ja syventävien opintojen jälkeen päättötutkinto, joka on samalla todistus koko laajan oppimäärän suorittamisesta. Tanssin laajan oppimäärän tutkintovaatimukset: - Perusopintojen II tason (6.luokan) päätteeksi mahdollisuus suorittaa Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän perusopintojen tutkinto. Tutkinnon osa-alueet: 1) Tanssin historian esitelmä 2) Näyttötunnin suorittaminen 3) Päättötyönä tehdyn tanssinumeron esittäminen 4) Vaaditun oppimäärän suorittaminen - Syventävien opintojen (10.luokan) päätteeksi mahdollisuus suorittaa Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötutkinto. Tutkinnon osa-alueet: 1) Tanssin historian esitelmä 2) Curriculum vitae (CV) tanssiopinnoista 3) Näyttötunnin suorittaminen 4) Päättötyönä tehdyn tanssinumeron esittäminen 5) Työpäiväkirja päättötyöprosessista 6) Vaaditun oppimäärän suorittaminen

LISÄTIEOJA

Linjanjohtaja Jenny Girod 040 5954992 jenny.girod@kpkonsa.fi

40


TAIDEROIHU! MIKÄ?

Taideroihu on neljän taiteenlajin yhteishanke, minkä tarkoituksena on tuoda Kokkolan koulujen iltapäiviin taidepajatoimintaa. Mukana hankkeessa ovat Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikki ja tanssi, Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu, sekä Taito KeskiPohjanmaa ry. Hankkeelle on saatu erityisavustus kulttuuri- ja opetusministeriöstä kolmen lukukauden ajaksi 2016-2017.

MISTÄ LISÄTIETOA?

Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Veera Luomala (veera.luomala@kpkonsa.fi)

MILLOIN? ISOKYLÄ:

MA: klo 13-14 Musiikki 1-2 lk TI: klo 14-15 Musiikki ja Tanssi 3-4 lk KE: klo 13-14 Tanssi 1-2 lk TO: klo 14-15.30 Kuvataide PE: klo 14-15.30 Musiikki ja Tanssi 5-6 lk PE: klo 14-16 Käsityö 3-6 lk

MITÄ?

Kuvataide: Kuvataidekerhossa keskitytään kuvataiteen erilaisiin ilmaisumuotoihin. Sisällöissä huomioidaan koulu- ja oppilaskohtaiset toiveet. Kerhossa tutustutaan värien ja muotojen maailmaan piirtäen, maalaten, valokuvaten, muovaillen ja rakennellen. Kerhossa tuetaan lapsen omaa ilmaisua ja kannustetaan luoviin ratkaisuihin. Eri sisältöjä painotetaan oppilaiden toiveet huomioiden.

HOLLIHAKA:

MA: klo 13-14.30 Kuvataide MA: klo 14-15 (3-4lk) ja klo 15-16.30 (56lk) Musiikki ja Tanssi TI: klo 12-13 (1-2lk) Musiikki ja Tanssi KE: klo 13-15 Käsityö

Käsityö: Värkkäri-käsityöpaja on suunnattu 3-6 –luokkalaisille lapsille. Paja kokoontuu kerran viikossa heti koulupäivän jälkeen 2 kokonaista tuntia kerrallaan. Pajassa opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Pajassa tutustutaan monipuolisesti käsityömateriaaleihin, tehdään tuotteita puusta, metallilangasta, kierrätysmateriaaleista ja kankaita kuviomalla. Tekeminen ja puuhaaminen ovat pääasiassa. Tärkeintä on päästä nauttimaan itsetekemisestä ja oppia uusia oivalluksia.

MÄNTYKANGAS:

MA: klo 15-17 Käsityö KE: klo 15-16.30 Kuvataide

LÄNSIPUISTO:

TO: klo 14.30-16.30 Käsityö Kankurissa

Musiikki: Musiikkipajoissa tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin ja äänimaisemiin soittaen, laulaen, liikkuen ja kuunnellen. Hyödynnämme monipuolisesti musiikin eri osa-alueita kuten rytmiä, melodiaa, harmoniaa tai sointivärejä. Oppilaat saavat olla mukana suunnittelemassa pajan toimintaa ja yhdessä katsomme mitä ideoistamme syntyy! Ehkäpä valmistamme oman sävellyksen koulun johonkin juhlaan, innostumme sovittamaan näkemäämme kuvataidetta tai rummuttamaan rytmejä tanssijoille!

Tanssi: Tunnit sopivat ehdottomasti kaikille, jotka ovat kiinnostuneet omasta liikkeestä ja tanssista aikaisempi kokemus tanssista ei ole välttämätön. Tanssin luovan tekemisen lähtökohtana on oppilaan oma liike, eli sinä kokonaisuudessasi! Tunnit muotoutuvat osallistujien ehdolla ryhmän hengen mukaisesti, ottaen huomioon erilaiset kiinnostuksen kohteet. Tunneilla teemme yhteistyötä kaikkien osallistujien kanssa, sekä parityöskentelyn, että ryhmätyöskentelyn muodossa.

MITEN?

Ilmoittaudu 10.10.2016 mennessä osoitteessa www.kpkonsa.fi Pajatoiminta aloitetaan heti kun ryhmä saadaan kasaan ja toiminnan aloittamisesta ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse. Työpajat kokoontuvat kerran viikossa koko lukuvuoden ajan. Toimintaan sitoudutaan aina lukukaudeksi kerrallaan ja osallistumismaksu on 30€/60min./syyslukukausi ja 40€/90120min./syyslukukausi sekä 50€/60min./kevätlukukausi ja 60€/90-120min./kevätlukukausi

41


Opiskelu konservatoriossa - ammatillinen koulutus

42


AMMATILLINEN KOULUTUS Juhani Koivisto, opinto-ohjaaja

Musiikkialan perustutkinto –koulutus (puhekielessä ”petu-linja”) tuotti jälleen hienoa tulosta lukuisien konserttien, opiskelijoiden omien näyttökonserttien, erilaisten yhteistyöproduktioiden ja lopulta valmistuvien 16 opiskelijan muodossa. Valmistumisensa jälkeen opiskelijamme ovat myös sijoittuneet erinomaisesti jatko-opintoihin korkea-asteelle tai työelämään. Opiskelijoista suurin osa tulee lähialueelta, mutta myös merkittävä osa kauempaa ympäri Suomen. Se on hieno ja toimintaamme rikastuttava asia, joka on syytä ottaa huomioon opiskelijoiden vastaanotossa ja orientoinnissa. Opiskelu alkoikin syksyllä yhteisellä Tankarin risteilyllä leppoisissa, mutta tuulisissa tunnelmissa. Muutaman tutustumispäivän jälkeen oli sitten hyvä aloittaa varsinaiset oppitunnit. Muusikon tutkintoa suoritettiin keskimäärin 57 opiskelijan voimin ensimmäistä kertaa neljällä eri suuntautumisvaihtoehdolla, kun mukaan tuli klassisen, kansanmusiikin ja pop/jazz-linjan lisäksi musiikintekijän linja. Kevättalvella esittelyvideota työstäessämme muodostuikin sopivaksi sloganiksi ”Suomen monipuolisin konservatorio”. Olemme mielestämme vastanneet kysyntään musiikkialan monipuolisista osaajista unohtamatta kuitenkaan tarjota mahdollisuutta erikoisosaamisen hankkimiseen. Vuoden mittaan tehty laadun kehittämistyö sekä innostava ja korkeatasoinen opetus antavat hyvän pohjan käydä kohti tulevia koulutusuudistuksia.

Yhteistyötahoja

Opetuksen järjestelyssä ja produktioissa Keski-Pohjanmaan konservatoriolla on useita yhteistyökumppaneita, mm. Centria AMK, K-P:n koulutusyhtymä, K-P:n Kamariorkesteri/Kokkolan Orkesteri, Kokkolan Kaupunginteatteri, Kokkolan Ooppera, Pietarsaaren Sinfonietta ja paikalliset musiikkioppilaitokset, Kokkolan Talviharmonikka, Keski-Pohjanmaan Opisto, Kaustisen musiikkilukio, Kaustisen kansantaiteenkeskus, maakunnan lukiot, Kokkolan musiikkiluokat, sekä kansalais- ja työväenopistoja sopimuskuntien alueella.

Konservatorio Musiikkialan perustutkinto 180 osp Toisen asteen muusikkokoulutus Kokkolassa • Pääinstrumentin opetusta 75 min/viikko • Voit suorittaa samalla lukion ja yo-tutkinnon • Voit yhdistää opinnoissasi musiikin eri tyylilajeja • Mahdollisuus kansainväliseen vaihtojaksoon • Näyttökonsertti omana konserttina

Yleistä koulutuksesta

Musiikkialan perustutkintoon hakevalta odotetaan harrastuneisuutta musiikin saralla sekä innostusta ja palavaa halua kehittää omaa osaamistaan eteenpäin. Keski-Pohjanmaan konservatorion ammatillinen toisen asteen koulutus valmentaa opiskelijaa musiikkialan monipuolisiin freelancetyötehtäviin. Valmistuttuaan opiskelijalla on myös hyvät edellytykset hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Muusikon opintojen ohella on mahdollista suorittaa lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto. Koulutuksen kesto on ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla kaksi vuotta ja peruskoulupohjaisilla kolme vuotta. Yhdistelmätutkintoa (muusikko+lukio) tekevällä opintoaika voi olla neljä vuotta. Opiskelijan suuntautumisvaihtoehdot ovat klassinen musiikki, pop-jazzmusiikki, kansanmusiikki tai musiikintekijä. Opinnot pitävät sisällään pää- ja sivuinstrumenttiopintojen lisäksi yhtye- ja orkesterisoittoa, sävellys/sovitus -opintoja sekä työssäoppimisprojekteja käytännön työtehtävissä. Konservatorio tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden yhdistää opinnoissa musiikin eri tyylilajeja yhteisissä ryhmissä. Opiskelu tapahtuu luovassa ja inspiroivassa oppimisympäristössä, jossa opetuksesta vastaavat kokeneet ja osaavat alan ammattilaiset. Opetus ammatillisessa peruskoulutuksessa on opiskelijalle maksutonta. Päätoimisesti opiskelevalla on myös oikeus maksuttomaan ateriaan opiskelupäivinä. Opiskelija voi saada opintotukena valtion takaamaa opintolainaa sekä opintorahaa ja asumislisää. Hakukelpoisuus: peruskoulun päättötodistus & musiikin perustason päättötodistus tai pääsykokeessa osoitetut vastaavat tiedot ja taidot. Seuraava yhteishakuaika helmi-maaliskuussa 2018. Tarkemmin koulutuksesta: www.kpkonsa.fi

LISÄTIETOJA Juhani Koivisto, opinto-ohjaaja puh. 040 5377178

43


Katsaus laatutyöhön Kari Pappinen

Konservatorioiden vertaisar

VERTAISARVIOINTIKÄYNNIT

Oppilaitoksen laatuvastaavien etapit

Keski-Pohjanmaan konservatorio

Oppilaitoksen nelihenkisen vertaisarviointiryhmän e

in

nn

ioi

Pop & Jazz konservatorio

sä ös sty mi ttä hi ke na ka e ell Mu i ks rtt ito po ila ra pp en lle o llin va in pu lta nn Lo rtai vioi os i ve isar onn ynt u ä rta ttil tik Vepor oin ra arvi is ta

r Ve

rv isa rta tus Ve ulu ko

Lahden konservatorio

hallinto- ja tukipalvelut

n tu ise laa te en Yh in te et yh ite en tus enp ma ke l o nk ied oim ite Ha n t ist unn e m u äin ittä iss Sis eh täm k ja ehit ak sta Om rti po ra lyt te ste lau rje Pa ijä nt ioi rv isa nit itys rta yn iv s pä tu Ve -kä ulu ja rien e ko in ite Kr nn ioi rv s isa ou rta ok Ve uk l tte ni us ko ko

Tampereen konservatorio

un

us oit

Joensuun konservatorio

Turun konservatorio

Su

Al

Kuopion konservatorio

ohjauksen osa-alueet

Katsaus laatutyöhön

Kari Pappinen, apulaisrehtori, laatuvastaava Syyslukukaudella 2016 toteutettiin Laatu 2 OPH:n tukeman konservatorioliiton vertaisarviointihankkeen kehittämistoimenpiteitä oppilaitoksen hallinto- ja tukipalveluiden osalta sekä valmisteltiin hankkeen laaja loppuraportti. Otimme käyttöön hallinnon säännöllisen viikkopalaverin sekä vahvistimme varahenkilöjärjestelmiämme. Erityisesti konservatorion 50-vuotisjuhlien sekä Suomen konservatorioliiton ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyskokousten järjestelyissä säännölliset palaverit osoittivat hyödyllisyytensä. Konservatorio lähti mukaan myös konservatorioliiton Laatu 3 - vertaisarviontihankkeeseen tällä kertaa kahdeksan muun oppilaitoksen kanssa. Arviointikohteina olivat osaamisperusteisuus, opinto-ohjaus ja työssäoppimisen ohjaus. Konservatorion nelihenkinen vertaisarviointiryhmä arvioi Tampereen konservatoriota ja Kokkolassa arvioinnin suoritti Helsingin arvovaltainen arviointiryhmä. Helsinkiläisten raportin mukaan ”Keski-Pohjanmaan konservatorio on alueellisesti musiikin taiteen perusopetusta sekä valtakunnallisesti musiikkialan perustutkintokoulutusta antava oppilaitos. Oppilaitoksen toiminnalle leimaa antavaa on toiminnan monipuolisuus, opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri sekä erinomainen näkyvyys ja vaikuttavuus omalla alueellaan. Keski-Pohjanmaan konservatorio on valtakunnallisesti hyvin verkostoitunut”. Kehittämiskohteina ryhmä näki mm. opiskelijoiden aktivoinnin opetussuunnitelmien kehittämisessä, eri suuntautumisvaihtoehtojen tasa-arvoisemman aseman työssäoppimistilaisuuksissa, näyttökäytänteiden selkiyttämisen, tehokkaamman informaation perustutkintoa opettaville opettajille opetussuunnitelma-asioista sekä ammatillisen koulutuksen toi44

mintamalleista ja pitkälti opo-keskeisen järjestelmän haavoittuvuuden. Keski-Pohjanmaan konservatorion laatuvastaavana olen hyvin iloinen, että tämän vertaisarviointihankkeen kautta ajatus laadun kehittämisestä ”on uimassa” vahvasti myös opettajien kiinnostuksen kohteeksi. Erityinen kiitos hankkeeseen osallistuneelle aktiiviselle ja innovatiiviselle arviointiryhmällemme. Lukuvuoden aikana konservatorio vastasi myös liiankin useaan ja työllistävään KARVIn ammatillista koulutusta koskevaan kyselyyn sekä osallistui lukuisiin seminaareihin. Oppilaitoksen oman laadun vuosikellon mukaan teimme keväällä kyselyt perusasteen oppilaiden huoltajille sekä yli 13-vuotiaille musiikin opiskelijoille. Vaikka pieni vastasprosentti yllättikin, saatujen vastausten perusteella sekä vanhemmat että oppilaat edelleen pitävät suurimpana vahvuutena talomme korkeatasoista opetusta. Musiikin opiskelussa mukavinta oli: Oppiminen ja kehittyminen, Orkesteri ja yhdessä soittaminen, Opettaja, Soittaminen tai harjoittelu yleensä, Onnistumisen tunne ja levollisuus. Musiikin opetuksessa tärkeimmäksi koettiin itsensä vapaa ilmaisu, musiikilla kehittyminen sekä rentoutuminen. Molemmissa kyselyissä kehittämiskohteeksi nousi konservatorion kiinteistöön liittyvät epäkohdat, erityisesti ilmanvaihto. Kesäkuussa 2017 aloitetun vanhan kiinteistön mittavan ilmastointiremontin myötä tähän epäkohtaan on varmasti luvassa parannusta.


Hanketta koordinoi Turun konservatorio www.turunkonservatorio.fi

rvioinnin kehittäminen Nostoja yhteisistä sisällöllisistä tuloksista HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA VAHVUUKSIA

KEHITTÄMISKOHTEITA

nl ste

lo Tu it ev n ne

Hallinto- ja tukipalvelut opiskelijanäkökulma huomioiden = htp

n ne

öy

up

mi sta

oo nk

mi tä

rti

o ap nr

Johdon vahva luottamus henkilöstöön

etapit Osaamisperusteinen ohjaus ja työssäoppimisen ohjaus opiskelijan kannalta

Hyvin toimivia rakenteita ja esim. säännölliset kehittämispalaverit

Varahenkilöjärjestelmä Työkuorman jakautuminen tasaisesti

Opiskelijalähtöiset palvelut

Toiminta- ja vuorovaikutusjärjestelmä avoimemmaksi

Vahva kehittämishenki

Uudistustyö osin kesken

Ohjauksen vastuut suunniteltu ja jaettu selkeästi ja resursseja lisätty hiljattain

Tiedonkulussa haasteita

Opiskelijalähtöisyys toiminnan keskiössä

Osaamisperusteisuuden konkretisoituminen kaikille opettajille Sähköisten järjestelmien kehittämisen jatkaminen

KEHITTÄMISSUUNNITELMIA JA TOIMENPITEITÄ Henkilöstö- ja viestintäsuunnitelmien päivittäminen (työnkuvat) Viestinnän ja sähköisten järjestelmien käytön tehostaminen Järjestelmien käytön tehokkaampi jakaminen myös opettajille Kehittämistyön jatkaminen aiempaa laajemmalla joukolla (resurssien lisäys) Opettajuuden kehittäminen osaamisperusteisempaan suuntaan Sähköisten järjestelmien kokonaisvaltaisempi käyttöönotto myös ohjauksessa

ä Yhteisesti etänäkin täydennettävä sähköinen laatupöytä Google sheets -taulukkotyökalu.

HANKKEEN MINI-INTRA Täydentyvä Google Slides -työkalu, josta löytyy hankkeen materiaali: aiheenmukaisesti sisällysluetteloitu diasarja, jossa on linkkikokoelmana koko hankemateriaali.

45


Laadunhallinta konservatorioissa ja musiikkiopistoissa Heikki K. Lyytinen

46


Yhteenveto: Kohti menestyvää laatuoppilaitosta Heikki K. Lyytinen

Laatutyöllä menestykseen Menestyvä laatuoppilaitos on eteenpäin katsova. On siis nähtävä eteenpäin yhdessä pohdittujen visioiden ja skenaarioiden suuntaan. Eteenpäin katsominen estää kompastumisen. Kompastellakin voi. Sehän estää usein kaatumisen, ja vakaa askel löytyy hetken päästä. Virheistä voidaan oppia. Eteenpäin katsottaessa oppilaitoksella on valmius tuottaa ennakointitietoa toimintaympäristön muutoksista ja niiden suhteesta itseensä ja määritellä pitkävaikutteiset toimintamallinsa. On siis oltava jatkuvasti muutostrendien kartalla, määriteltävä oma suhde ja reagointitapa muutoksiin niitä ennakoiden ja toimittava rohkeasti mukavuusalueen rajat ylittäen välttäen omaan olemukseen jässähtämistä. Oppilaitoksen menestysstrategia merkitsee viisaita valintoja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Se vaatii kykyä reagoida oikein ja ennakoida oikein. Käydään siis kilpajuoksua muutosten kanssa ja ne pyritään voittamaan vähintään sekunnin sadasosalla. Se vaatii oppivaa strategista ajattelua – ei siis tiukasti ennakkoon lyötyjä asioita, vaan tarvittaessa muutettavissa olevia asioita, jolloin on myös poisopittava vanhaksi osoittautunutta. Tämän menestysulottuvuuden saavuttamiseksi tarvitaan sen tyyppistä yhteistyötä, mitä koulutuspäällikkö Ulrika Kauniskankaan esityksessä tuotiin esille Konservatorioliiton laatutyönä konservatorioiden vertaisarviointihankkeessa. Tarvitaan siis tietoa itse kunkin konservatorion asemointiin suhteessa siihen , missä muualla mennään ja mihin mennään. Jos ei tiedetä, mihin ollaan menossa, kaikki tiet johtavat sinne. Tähän tarvitaan sekä määrällistä että laadullista tietoa. Oleellista on seurata sitä tietoa, mitä varten konservatoriot ovat olemassa eli opiskelijoita koskevaa tietoa. Tällainen tilastointi ja tietotuotanto on merkityksellistä ja konservatorioiden omaa suunnittelua ja kehittämistä tukevaa. Opiskelijoilta hankittu kehittämistarvetieto on erityisen tärkeää. Oppilaat ovat asiakkaita. Tavallaan loppuasiakkaita ovat myös ne työyhteisöt, jossa opiskelijat valmistuttuaan aikanaan toimivat. Menestyvän laatuoppilaitoksen on nähtävä myös taakse pain omaan kehityshistoriaansa. Kierkegaardin sanoin: ”Elämää voidaan elää eteenpäin, mutta sitä voidaan ymmärtää takaapäin. On siis oltava tietoinen siitä, mistä oppilaitos on tullut nykytilanteeseensa ja miten sen historia on läsnä nykypäivässä ja sen kehittämisessä. Muutoin se elää ikään kuin ilman muistia sattumanvaraisesti kädestä suuhun. Omalta osaltani tunnen esimerkiksi Keski-Pohjanmaan konservatorion kehityshistoriaa noin kahden vuosikymmenen takaa. Olen sitä kuvannut ulkoisen arvioitsijan näkökulmasta konservatorion juhlakirjassa, joka julkaistiin viime lauantaina. Oman lyhyen artikkelin otsikko julkaisussa on ”Oppivan strategian hengessä oppivan alueen itseuudistuvaksi toimijaksi.” Oppilaitoksen merkkijuhlat ovat erinomaisia tilaisuuksia tämän näkökulman syventämiseen kuten nyt täällä Keski-Pohjanmaan konservatoriossa on tapahtunut ja nyt tapahtumassa juhlaviikon aikana. Tapahtumat kertovat samalla oppilaitoksen tuloksellisuudesta. Täällä on tähän merkittävällä tavalla pantu itseä likoon ja uhrattu voimavaroja ilolla, älyllä ja uutteruudella sekä korkealla profiililla. Oppilaitoksen on kyettävä näkemään myös itsensä lintuperspektiivistä tai kuten Kari Pappinen omassa esityksessään totesi helikopteriperspektiivistä. Toisin sanoen sen on suhteutettava oma toimintansa laajempaan toimintaympäristöön. Edelleen sen on etsittävä itselleen ydin ja hiottava se timantiksi. On pystyttävä vastaamaan siis siihen, mikä on oppilaitoksen timantti, jolla se markkinoi itseään ja luo vetovoimansa. Edellä mainittu liittyy oppilaitoksen perustehtävään. Menestyvälle oppilaitokselle ei riitä, että se katsoo vain itseensä. On katsottava myös vertaisiinsa ja etsittävä itselleen priimusmoottori. Näissä yhteyksissä puhutaan myös huipputaso-

vertailusta. Etsitään siis huippukumppaneita, vaikkapa vierailta aloilta. Tähän viitattiin Konservatorioliiton jäsenoppilaitoskyselyssä. Halutaan lisäoppia myös suurten koulutusorganisaatioiden edustajilta. Verkostot ovat tässä suhteessa keskeinen voimavara. Ne luovat pysähtyneisyyden estävää dynamiikkaa. Näin tapahtuu esimerkiksi vertaisarvioinnin projektissa, josta juuri kuulimme erinomaisen esityksen. Projektin tulokset osoittavat sen myönteisen vaikutuksen ja ehkä pitemmällä tähtäimellä myös vaikuttavuuden. Eipä vielä tämäkään riitä kylliksi edellistä syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi. Omaa toimintaa tulisi ymmärtää myös käsitteellisesti sitä jopa luovasti itse käsitteellistäen. Voisimme puhua oppilaitoksen käyttöteoriasta. Keski-Pohjanmaan konservatorion osalta se on ollut ainakin osin oppiva organisaation malli, jota toimintaympäristön osalta on täydennetty oppivan alueen toimintamallilla oppilaitoksen toimiessa maakunnassa hajautettuna verkostona. Tähän Kari Pappinen viittasi esityksessään. Edelleen on nähtävä tavallaan itsensä läpi ja päästävä käsiksi oppilaitoksen sokeisiin alueisiin. On siis tunnettava itsensä. Tässä suhteessa oppilaitokset ovat usein sosiaalisessa loukossa. Positiivisen identiteetin harha on voimakas: me satumme vaan olemaan niin hyviä, ettemme näe useinkaan malkaa omassa silmässämme. Tähän ongelmaan haetaan ratkaisua sisäisen itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin ja niiden keskinäisen vuoropuhelun avulla. Ulkoistakin arviointia täytyy aina seurata itsearviointi. Sitä olisi hyvä myös edeltää itsearviointi. Vain näin sillä on oppimisvaikutusta ja vain näin se luo työyhteisön omaa sitoutumista kehittämiseen. Vertaisarviointi ulkoisen arvioinnin muotona on osaltaan juuri tätä. Se lisää arvioinnin objektiivisuutta, antaa vertailun mahdollistavaa viitetietoa, auttaa ottamaan etäisyyttä toimintaprosesseihin, joihin arvioitava työyhteisö on kiinteästi sidoksissa ja kyseisiä prosesseja luomassa ja joihin työyhteisön sosiaaliset suhteet vaikuttavat. Sosiaaliset suhteet luovat myös ’sokeita alueita’, joita ulkoinen arviointi voi osaltaan valottaa. Ulkoinen arviointi myös heikentää äsken mainitsemaani ns. työyhteisön positiivisen identiteetin harhaa. Itsearviointi antaa usein todellisuutta myönteisemmän kuvan. Omaa työyhteisöähän on ahdistavaa käsitellä negatiivisessa valossa. Kun vertainen arvioi, se varmistaa sisällöllisen asiantuntemuksen. Yhtä tärkeää on turvata myös arvioinnin asiantuntemus. Se on myös ammattilaisen työtä. Substanssiaisantuntija ei ole itsestään selvästi aina pätevä arvioitsija. Täällä äsken esitetyn vertaisarvioinnin yhteydessä nousivat edellä mainitut edut esille. Sen merkitys on nähty vaikuttavaksi ja tärkeäksi ja vertaisarviointikulttuuria halutaan jatkaa. Vertaisarviointi on hyvin toiminut arviointiin osallistuvien oppilaitosten peilinä. Yksin toimiessa syntyy epävarmuuden ilmapiiri. Vertaisarviointi antaa varmuutta, kun havaitaan vastaavuuksia myös vertaisoppilaitoksissa. Jaetaan siis samanlaista todellisuutta. Laadunhallinta (quality management) on itsestään selvä vaatimus menestyvälle organisaatiolle. Sehän on on tuotteen tai palvelun vaatimustenmukaisen laadun ylläpitoa ja hallintaa. Kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan sijoittavat organisaatiot parantavat merkittävästi palveluidensa laatua, lisäävät markkinaosuuttaan, parantavat tehokkuuttaan, tuottavuuttaan sekä asiakaspalvelun tasoaan. Hyvin toteutetun laadunhallinnan ansiosta saadaan edellä mainittujen etujen lisäksi muitakin hyötyjä: virheet vähenevät – tosin niistäkin opitaan-, joustavuus lisääntyy ja koko työyhteisö sekä asiakkaat ovat tyytyväisiä. Parasta ja taloudellisinta tietysti olisi oppia muiden virheistä. Virheet maksavat. Tästä näkökulmasta laatu on pikemmin ilmaista . Kun omia virheitä ei ole taipumus tunnustaa eikä edes nähdä. Silloin niillä ei ole oppimisvaikutustakaan. Todettakoon tässä yhteydessä laatujohtamisen sisältö, mikä kuuluu oleellisesti laadunhallintaan ja menestyvän laatuoppilaitoksen toimintakulttuuriin. Se on toimintamalli, jonka avulla syntyy laatua korostava toimintakulttuuri, johon koko työyhteisö sitoutuu. 47


Oppilaitoksen kohdalla toimintamallissa korostuu keskeisesti Kari Pappisen esille nostama pedagoginen johtaminen. Pedagogisen johtamisen ytimessä on juuri edellä mainitun timantin hiominen. Pedagoginen johtaminen on konservatorion johtamisen ydintä, vaikka johtajan tuleekin olla samanaikaisesti visionääri, strategi, muutosjohtaja, arvojohtaja, osaamisen johtaja, organisaatioarkkitehti, riitojen sovittelija, markkinamies, resurssien haalija ja vielä itsensä johtaja. Siinä rooleja riittävästi yhdelle ihmiselle. Johtamisen lähtökohtana ovat konservatorion perustehtävän mukaiset opetussuunnitelman pedagogiset ja sisällölliset tavoitteet. Pedagoginen johtaminen lähtee keskeisesti opiskelijan kasvun ja kehityksen tarpeista, mutta yhtälailla myös oppivan työyhteisön kehittämisen tarpeista. Oleellista johtamisen pedagogisuudessa on kasvatustietoisuus. Sen tulisi olla myös konservatorion toimintakulttuuria yhtenäistävä piirre, josta johtajan tulisi huolehtia. Pedagogisen johtamisen määräävänä perusteluna on pedagoginen tilivelvollisuus, joka on luonteeltaan yhteiskunnallista, moraalista ja professionaalista. Pedagoginen johtajuus on prosessi, jossa koko työyhteisö on itse asiassa mukana. Apulaisrehtori, linjajohtajat ,aineryhmävastaavat ja opiskelijahuoltoryhmä jne. osaltaan vastaavat omassa roolissaan siitä. Jokainen opettaja on myös suhteessa opiskelijoihin tavallaan pedagoginen johtaja – toteuttaessaan pedagogista strategiaa käytännössä. Pedagogisessa johtamisessa painopiste on myös jatkuvassa kehittämisessä, johon kuuluu Kari Pappisen esille nostama opettajuuden ja siihen liittyvän ydinosaamisen kehittäminen, modernin oppimisympäristön kehittäminen digitalisaation myötä, konservatorion asiantuntijoiden tietotaidon siirtäminen eli äänettömän tiedon siirtäminen yhteiseksi ja yhteisölliseksi pääomaksi. Näitä pitäisin erittäin tärkeänä painotuksina Kari Pappisen esityksessä. Pappisen esille nostamasta ns. paperilaadusta, joka tulee esille vain dokumenttien sanoituksessa, tulisi päästä efektiiviseen laatuun, mikä näkyy konservatorion konkretioissa - siis arjen työssä. Tärkein laadun kohtaamispiste ja kohtalon kysymys on opiskelijan kohtaamisessa ja siten sen kohtaamisen laadussa. Laatuoppilaitosta kehitettäessä on hyvä pitää mielessä laadun keskeiset arvot. Ne ovat itse asiassa samat kuin perusarvot: totuus, hyvyys ja kauneus. Totuus vetoaa järkeemme. Laadun kehittämisellä tulee siis olla merkitys, mielekkyys ja järki. Ei siis vain kuin nuo muut niin mekin kehitämme. Sen tulee vedota myös tahtoomme ja luoda sitä. Näin syntyy motivaatio jatkuvaan kehittämiseen, sillä laatu ei ole koskaan valmis. Laatu ruokkii edelleen laatua. Tämän hetken hyvä on tehtävä paremmaksi. Kauneus laadun arvona vetoaa tunteisiimme. Kauneudessa asiat ovat järjestyksessä ja harmoniassa. Näkyköön se vaikka viihtyisässä ja hyvin järjestetyssä oppimisympäristössä. Korkeassa laadussa kaikki on kunnossa. Suomen kielen sana laatu tulee venäjän kielestä ja merkitsee järjestyksessä olevaa. Vastakohta kaaos ei ole kaunista. Asiat soljuvat silloin sähläten, jolloin edes virheitäkään ei opita. Euroopan kielissä taas kvaliteetti vastaa kysymykseen, mikä on jonkin asian syvin olemus. Voimme kysyä, mikä on opetuksen syvin olemus. Vastaus kuuluu : oppiminen. Oppimisen tukemisessa oleellista on vain se, että oppimista tapahtuu ja mahdollisimman syvällisesti ja kestävästi ja tarvittaessa tapahtuu myös poisoppimista. Kun edellä todetut laadun arvot käännetään oppimisen kielelle, se merkitsee mielekästä oppimista innostavassa oppimisympäristössä, jossa oppijan oppimisen yksilöllisen tuen tarpeet toteutuvat ja elinikäisen oppimisen halu vahvistuu. Tässä suhteessa voimme tietysti kysyä kriittisesti, tarvitsemmeko kovin raskaita laatujärjestelmiä, kun pitäydymme oleellisuuksissa. En halua tällä toki kiistää laatujärjestelmien funktiota. Laatujärjestelmillä tietysti pystytään osoittamaan ulkoisille ohjaaville järjestelmille, että ollaan pelissä mukana muutenkin kuin hengessä . On ilmeistä, että laatujärjestelmät niiden sisältämine kriteereineen ja tuloskriteereineen ovat entistä enemmän kuitenkin jatkossa myös toiminnan olemassa olon ja taloudellisen resursoinnin perustana. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa tilanne on ollut ja tulee olemaan näin.

48

Uskon, että järjestelmät kevenevät, kun systeemit opitaan. Niistä muodostuu joustavasti uudistuva toimintakulttuuri. Siis kun asiat hallitaan raskaat manuaalit menettävät merkitystään. Laatujärjestelmiä ei kuitenkaan opita pelkällä hihaan tarttumisperiaatteella.

Kohti valoisaa tulevaisuutta Konservatorio näyttäisi kuuluvan niihin oppilaitosmuotoihin, joiden olemassaolon perusteet vain vahvistuvat ja monipuolistuvat tulevaisuudessa. On hyvin ilmeistä, että tutkimus tuottaa tulevaisuudessa aivan uutta tietoa musiikin monitahoisista vaikutuksista elinympäristöömme ja elinkeinoelämän menestykseen. Jo nyt tiedämme runsaasti musiikin hyvinvointivaikutuksista. Musiikin tarjoamilla elämyksillä on yhteyksiä terveyteemme, työkykyymme ja hyvän elämän kokemuksiimme. Musiikkielämykset antavat elämäämme merkityksiä ja tyydyttävät inhimillisiä tarpeitamme virkistyskokemuksina rikastuttaen elämysmaailmaamme. Musiikin kuuntelun tiedetään olevan hyväksi myös korvien ääniprosessoinnille, vähentävän stressiä , parantavan muistia ja terävöittävän ikääntyneitä aivoja. Iloisen musiikin tiedetään myös edistävän sydämen terveyttä verisuonten laajentuessa ja veren päästessä kiertämään vapaammin musiikin myötä. Harrastuksena musiikki taas edistää verkostoitumistamme ja auttaa elämänhallintaa. Musiikkiharrastukset rakentavat myös yhteisöllisyyttä. Ei ole kaukaa haettu päätelmä, että musiikin harrastus ehkäisee myös syrjäytymistä. Aineellisten arvojen maailmassa musiikin soveltavasta käytöstä haetaan myös työllisyyshyötyjä. Elinkeinollinen näkökulma myös korostuu. Elämysammatit monipuolistuvat. Yritykset hakevat tunnelmajohtajia. Koettu hyvinvointi nähdään työn tuottavuuden tärkeänä edellytyksenä. Yleensä kulttuuriin panostusta arvioidaan sen tuottaman lisäarvon näkökulmasta, vaikka niin ei tarvitsisi välttämättä olla. Onhan kulttuurilla myös itsearvoinen merkitys. Edellä mainitut ovat itse asiassa konservatorioiden laadun tuloksia, jotka eivät synny ilman laadunhallintaa ja siihen oleellisesti kuuluvaa laadun jatkuvaa kehittämistä. Antiikin filosofi Seneca on todennut: ”Jos et tänään halua olla parempi, huomenna et ole edes hyvä”. Ajatus viittaa jatkuvan kehittämisen tarpeeseen. Juuri sitä laatu edellyttää. Tämä on myös konservatorioiden menestyksen tae.


49


Strategia

50


(Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry:n hallitus hyväksynyt 20.5.2016 ja valtuuskunta vahvistanut 14.6.2016)

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION PEDAGOGINEN STRATEGIA

Alueellisena taideoppilaitoksena Keski-Pohjanmaan konservatorio antaa tavoitteellista, monipuolista eri tyylilajit kattavaa musiikin ja tanssin perusopetusta sekä musiikin ammattiopetusta. Tarjoamme kilpailukykyisen ja opiskelijalähtöisen oppimisympäristön, jossa hyödynnetään aktiivisesti yhteistyöverkostoja.

Aineryhmävastaavien työskentelynä on laadittu pedagoginen SWOT sekä strategia, jotka ohjaavat oppivan yhteisön toimintaa. Pedagogisen strategian määräävänä periaatteena on organisaation yhteiskunnallinen, moraalinen ja professionaalinen vastuunkanto. Tämä luo opiskelijoiden kasvua ja kehitystä sekä konservatorion yhteisöllistä oppimista tukevan tarkoituksenmukaisen toimintakulttuurin. Erillisen liitteen mukainen strategia määrittelee seuraavat kä- sitteet: Pedagogiset pääperiaatteet, Konservatorion musiikki- ja tanssipedagoginen oppimiskäsitys, Oppimisympäristö, Opettajuus ja Pedagoginen johtajuus. Strategian pohjalta luodaan vuosittaiset pedagogiset kehittämiskohteet.

KESKI–POHJANMAAN KONSERVATORION VISIO 2020 ”Oppimiskeskus särmällä ja sydämellä” Keski-Pohjanmaan konservatorio on korkeatasoisesta opetuksesta ja opetussisältöjen kehittämisestä tunnettu vetovoimainen ja innovatiivinen tanssi- ja musiikkikoulutuksen oppimiskeskus.

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION OPPIMISKÄSITYS

Opetussuunnitelman mukaisesti Keski-Pohjanmaan konservatorion opetus pohjautuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa oppimisympäristö sekä oppimisen sosiaalinen luonne. Opettajalla on yhdessä muiden kasvattajien kanssa keskeinen merkitys oppilaan opiskelutaitojen kehittämiselle. Oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan sekä itse arvioimaan niihin sisältyviä vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION ARVOT Ihmisläheisyys ”Meidän kaikkien konsa” Keski-Pohjanmaan konservatorion opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Konservatorion perusopetus luo edellytykset hyvän tanssi- ja musiikkisuhteen syntymiselle, tanssin ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikin ja tanssin ammattiopintoihin. Yhteistoiminnallisuus ”Puhallamme yhteen hiileen” Opiskelijan mielipiteen, henkilökohtaisten tavoitteiden ja tasa-arvon huomioon ottaminen opetuksen järjestelyissä sekä kannustaminen itsearviointiin opettavat opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Edistetään hyviä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, joustavuutta, avoimuutta sekä kykyä muiden huomioon ottamiseen sekä viihtyisän ilmapiirin luomista oppimisympäristöön. Tanssin ja musiikin monimuotoista kenttää opitaan hallitsemaan kehittämällä musiikillisia ja tanssillisia ilmaisutaitoja yhdessä harjoittelemalla ja esiintymällä sekä myös musiikin ja tanssin eri tyylilajeihin tutustumalla. Oppiva yhteisö ”Silmät ja korvat auki - yhdessä oppien”

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 2020 ”Missä meidän on onnistuttava menestyäksemme” Toimintaympäristön muutosanalyysin, oppilaitoksen SWOTin sekä sisäisen arvioinnin pohjalta oleellisimmat toimintaamme vaikuttavat tekijät: 1) Järjestämisluvan ja rahoituksen turvaaminen kannatusyhdistyspohjaiselle koulutuksenjärjestäjälle ammatillisessa koulutuksessa (talous ja resurssit) 2) Alueellisesti vahvan ja laajan musiikin ja tanssin perusopetuksen edellytysten turvaaminen sekä alueen koulutusyhteistyön ja kulttuuriosaamisen hyödyntäminen (talous ja resurssit, vetovoimainen kaupunki ja vahva maakunta) 3) Uusia oppimisympäristöjä hyödyntävän oppijalähtöisen koulutuksen kehittäminen, tanssin ja musiikin sekä sivistyksellisten arvojen edistäminen (asiakas ja vaikuttavuus) 4) Henkilöstön ajantasaisen osaamisen ja yhteisöllisyyden edistäminen (henkilöstö, oppiminen ja uudistuminen) 5) Laatu- ja arviointijärjestelmän jatkuva kehittäminen (prosessi)

STRATEGIAN ARVIOINTI Konservatorion johtoryhmä valvoo ja ohjaa yhdessä hallituksen kanssa strategian toteutumista, toimeenpanoa sekä vuosittaista raportointia. Strategiaa ja pedagogista strategiaa toteutetaan kriittisille menestystekijöille laadittujen strategisten kehittämiskohteiden mukaisesti vuosittain toimintasuunnitelmien avulla. Arviointistrategia pyrkii määrittelemään kasvatuksen ja koulutuksen tuotteen, prosessin tai arvon ja ansiokkuuden siten, että se tukee koko oppilaitoksen suunnittelua, päätöksentekoa, kehittämistä ja oppimista sekä tuloksellisuuden arviointia. Arviointia toteutetaan itse-, vertais- ja ulkoisena arviointina. Viimeksi mainittu toteutuu osallistumisena valtakunnalliseen arviointiin. Arvioinnin yhteydessä jaettu osaaminen jalostaa ja kohottaa yhteisöllistä osaamista ja antaa sitä kautta paremmat edellytykset koko konservatorion tuloksellisuudelle. Arvioinnin myötä jaetut kokemukset vahvistavat myös henkistä lujuutta kestää ajan muutos- ja kehitysvoimien väliset jännitteet.

Keski-Pohjanmaan konservatorion toiminta vuorovaikutteisessa yhteistyössä kotien, alueen muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa on edistämässä alueen kokonaisvaltaista hyvinvointia, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä osana maakunnan kehitysstrategioita.

51


”MEIDÄN KONSAN” JUHLAKIRJA nyt omaksi ja lahjaksi!

”Hauskana muistona on jäänyt espanjalaisen pianonsoitonopettajan Casiano Paredeksen esiintymis- ja kävelyharjoitukset Jungsborgin juhlasalissa ennen matineaa: Pianon luo lavalle itsevarmasti hymyillen, kumarrus ja paluu omalle paikalle istumaan.”

”Muusikon ammattiin on ajautunut suurin osa siitä nuoresta väestä, jonka kanssa pelättiin Cronvallin soittotunneilla ja seikkailtiin Kälviän musiikkileirin öissä. Ilmeisestikin saamamme musiikillinen kasvatus on ollut siinä määrin innostavaa ja teknisesti tasokasta, että musisoimisesta on tullut meille ammatti ja elämäntehtävä.” ”Ei jazzia voi opettaa, jazzmuusikoksi synnytään!”

Juhlakirjan saatesanat puheenjohtajilta ”Musiikki on organisoitua ääntä ja tämä organisaatio on täynnä musiikkia. Keski-Pohjanmaan Konservatorio on saanut alkunsa rikkaista musiikillisista ja kulttuurisista juurista sekä luovista ja periksi antamattomista ihmisistä, joilla on vahva näky. Kasvaakseen vaatimattomasta, mutta arvonsa tuntevasta musiikkiopistosta yhdeksi maamme suurimmista alan oppilaitoksista konservatorio on saanut nauttia vuosien varrella reilusti yli tuhannen opettajan tai vierailijan ammattitaidosta. Samoin eri tasoilla koetut musiikilliset elämykset ja taiteelliset voitot muodostavat näyttävän helminauhan ja jatkumon. Keski-Pohjanmaan Konservatorion toiminnan kehittäminen on menneinä vuosikymmeninä ollut, ja tulee tulevina aikoinakin olemaan merkittävällä tavalla keskipohjalaisten kuntien taloudellisen ja henkisen tuen mahdollistama. Maakunnan päättäjien merkittävä ymmärrys panostaa nuorten terveisiin harrastuksiin on mahdollistanut laajan, koko maakunnan alueelle kohdistuvan musiikin- ja tanssin opetuksen. Pidetään huolta tämän soivan organisaation kehittämisestä. Keski-Pohjanmaan Konservatorion luottamushallinnon puheenjohtajina olemme varmoja siitä, että olemme pystyneet säilyttämään tuon alkuperäisen näyn. Tällä hetkellä juhlimme ja katsomme ylpeinä ja kiitollisena taaksepäin, mutta työ jatkuu.” MATTI SUNDBERG MATTI UUSI-RAUVA vuorineuvos kunnanjohtaja valtuuskunnan puheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja

52


Opiskelijaluettelo Oppilas

Aloitt. Soitin

Kotikunta

53


54


55


Otteita lukuvuoden konserttitarjonnasta

56


KONSERVATORIO 50-V. KANSALAISJUHLA 12.11.2016 KLO 14-20 SNELLMAN- SALI KLO 14.00 BALETTIOSASTO

KLO 17.00 JOUSET

1. KUKKIA ISÄLLE MUSIIKKI: TANSSIJAT:

KOREOGRAFIA JA HARJOITUS: Marita Nieminen Oskar Merikanto Saga Kujansivu, Kaisa Laitala, Venla Maunula, Ada-Sofia Ojala, Matilda Pura, Viola Vesa, Wilma Välitalo

Juniorijouset Oodi ilolle, Beethoven, sov. P. Gordon Anna Koivisto, kapellimestari Tuulimylly, säv. G. Somers, sov. P. Gordon Jemina Korkeaniemi, kapellimestari Fairy Dance, trad.

2. HEIJASTUS MUSIIKKI TANSSIJAT

KOREOGRAFIA JA HARJOITUS: Raija Ilo Olafur Arnalds Clara Raatikainen, Milla Rokala

3. LE CORSAIRE VARIAATIO KOREOGRAFIA: Marius Petipa HARJOITUS: Marita Nieminen MUSIIKKI: Rodrigo Drigo TANSSIJA: Mette Matomaa 4. SIREENIHALTIJATAR, Etude variaatiosta KOREOGRAFIA: Marita Nieminen alkuperäisen pohjalta HARJOITUS: Marita Nieminen MUSIIKKI: Pjotr Tshaikovsky TANSSIJA: Vilma Mäki 5. KEHTOLAULU KOREOGRAFIA: HARJOITUS: MUSIIKKI: TANSSIJAT:

Marita Nieminen Marita Nieminen Johannes Brahms Venla Maunula, Viola Vesa

6. JÄÄKUKKA HARJOITUS: MUSIIKKI: TANSSIJAT:

KOREOGRAFIA: Marita Nieminen Raija Ilo, Marita Nieminen Antonio Vivaldi Nina Myllylä, Matilda Pura, Stella Sandström, Janina Wegelius

7. WILIEN MAAILMA, baletista Giselle KOREOGRAFIA: Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa HARJOITUS: Raija Ilo, Marita Nieminen MUSIIKKI: Adolphe Adam TANSSIJAT: Opistoluokka (7.-10.lk) Myrtha: Clara Raatikainen Giselle: Mette Matomaa Wilien soolot: Vilma Mäki, Lotta Sällinen Wilit: Anniina Anias, Melissa Biskop, Jasmin Järvinen, Ada Karvonen, Erica Rovio, Klara Weizmann, Mette Matomaa ja Milla Rokala KLO 15.00 ORKESTERIT Harmonikkaorkesteri Raimo Vertainen, kapellimestari

Arvon mekin ansaitsemme (säv. trad.) Hollywood Hills (säv. Sunrise Avenue) Saunavihdat (säv. trad.) Sininen ja valkoinen (säv. Jukka Kuoppamäki)

K30 Raimo Vertainen, kapellimestari

Hello Dolly (säv. Jerry Herman sov. Keith Terrett) Sinun omasi (säv. ja san. Rami Sarmasto sov. Petri Ikkelä) sol. Marina Björklund, laulu Sata salamaa (säv. Petri Laaksonen sov. Petri Ikkelä)

Biggizz Sami Ihajoki, kapellimestari

88 Basie Street (säv. Sammy Nestico) Big Bad Wolf (säv. Ralf Nyqvist)

Jousiorkesteri Anna Koivisto, kapellimestari

Scene and Dance, säv. P. Tsaikovski, sov. H. S. Whistler Plink, Plank, Plunk! Säv. Leroy Anderson Mission Impossible, säv. L. Schifrin, sov. E. Del. Burgo

Viuluyhtye Heidi Kumpula, johtaja

A. Tsernenko: Romanttinen preludi Musiikillinen mosaiikki, sov. A. Tsernenko

Suuri jousiorkesteri Raila Järvelä, kapellimestari Potpuri teoksista: Fairytale, säv. A. Rybak, sov. N. Bogdan - He`s a Pirate, säv. Badelt&Zimmer Millionaire`s Hoedown, säv. H. Clebanoff Länneltä Tuulee, säv. M. Tunkkari Nisse- polka, säv. K. Henning. ANSIOMERKKIEN JAKO JUHLAKIRJAN JULKAISU KAHVITARJOILU KLO 19.00 KOKKOLAN NUORISOSOITTOKUNTA D-puut Minna Lidsle, kapellimestari

trad. (sov. Minna Lidsle): Kun kuu kumottaa

C+D+D Annika Harvala, kapellimestari Sampsa Vanhala, lausuja

Janne Ikonen: Merenpohjan musiikkikoulu

C-orkesteri Pasi Ojala, kapellimestari Steve Hodges: Skylight

Janne Ikonen: Virtahepokatti

B-orkesteri Annika Harvala, kapellimestari Pasi Ojala, kapellimestari

Juuso Wallin: Dream Car Alan Silvestri: Back to the Future

A-orkesteri Pasi Ojala, kapellimestari

Giuseppe Verdi: Manzoni Requiem Sov. Giancarlo Gazzani: Santana

Futuretro Myllysaaren rantaa (säv. ja san. Leevi Häkkinen) sol. Leevi Häkkinen, laulu Stolen Moments (säv. ja san. Keys, Brothers, Green, Ragin) sol. Vera Forsberg, laulu KLO 16.00 KITARA, PIANO, KANSANMUSIIKKI JA KUOROT Kitaraorkesteri Te Deum, Carpenter Hannu Annala, johtaja Marchinha do Carnaval, C. Machado Obladi Oblada, McCourtney Piano Joel Lehtimäki: Preludit Meri ja Sota, Palmgren Saara Seppälä& Eedla Peltokangas: Gavotte. Vilma Jämsä& Ruusa Tiainen: Larghetto. Prokofjev Nooa Kronqvist& Veera Konttila: Unkarilainen tanssi nro 5, Brahms Kamuryhmä Fölk

Waves (säv. Sirpa Luoma) Jakojäännöspolska (säv. Sirpa Luoma)

Lauluensemble

Kirjeaaria oopperasta Figaron häät, Mozart.

Nuorisokuoro Maria Autio, johtaja

Kokko Kokoon, säv. Rasehorn

Kamarikuoro Marita Kaakinen, johtaja

Carmina Burana, säv. Orf

57


KAMUN KANNAT KATTOON

KONSERVATORIO 50 VUOTTA KONSERTTIVIIKKO 12. - 19.11.2016

KAMUN KANNAT KATTOON

Maanantaina 14.11.2016 klo 18, Konservatorion Sali Pelimannipiiri

(Konservatorion ja Centria amk:n opiskelijoita, ohj. Ritva Talvitie)

Vanha polska Perniön seudulta Vals från Kimito

trad. sov. Ritva Talvitie/Timo Valo trad. sov. Ritva Talvitie/Timo Valo

Kamuorkesteri

(ohj. Anna-Mari Autere, Elina Havia, Laura Ikonen, Sakari Keipi, Outi Porvari ja Pasi Porvari)

Boom kah – Tutskovin polska Laiska Lassi Likat oli pieniä pikkuisii

säv. Jimi Constantine, Risto Asikainen, Mikael Gabriel, Uniikki / trad. sov. Laura Ikonen trad. Jugoslavia, sov. Pasi Porvari säv. trad., san. trad./Anna-Maija Raukola, sov. Alina Järvelä

Improyhtye

(ohj. Antti Paalanen)

Hetken laulu Maria Reikko & Best Case Scenario Band Maria Reikko, piano Sakari Keipi, akustinen kitara Sampsa Kujala, kontrabasso Satu Lankinen, perkussiot Olli Sippola, viulu Oona Yliperttula, viulu

Kyllähän J-P jenkkaa osaa Vihille vai kalaan?

säv. sov. Maria Reikko säv. sov. Maria Reikko

- - - Väliaika - - Kansanlauluryhmä

(Konservatorion ja Centria amk:n opiskelijoita, ohj. Anne-Mari Hakamäki)

Väinön kannel Garoit Marjaz

säv. Tellu Turkka, san. Trad. Toksova, sov. Tellu Turkka/Timo Valo trad. Mordva

Minna Raskinen Fifty-fifty! Sukutila ja perinnön vaarat

Elina Granlund, viulu, laulu Tuuli Jaakonaho, harmoni, laulu Heta Kaipainen, harmonikka, laulu

Iso lintu merikotka Kimito-valssi

trad. sov. yhtye trad. sov. yhtye

Ostrobothnian Folk Orchestra

(johtavat Ville Ojanen ja Pasi Porvari)

Kotiinpaluu Rahapolska Libeckin menuetti

säv. Mirkka Kiljunen trad. soitt. Erkki Metsäpelto, sov. Pasi Porvari säv. Pasi Porvari

Sana on vapaa!

säv. Aili Järvelä, san. Mauno Järvelä

Yhteisnumero

58


Keski-Pohjanmaan Konservatorio 50v

OPETTAJAT ESTRADILLA tiistaina 15.11 klo.18.00 Konservatorion sali - vapaa pääsy -

Schumann

Toccata, C-duuri, op.7 Jukka Vikman, piano

Rahmaninov

Vocalise, Op.34 nro.14 Maria Seppä, oboe Pia Lempiälä, piano

Poulenc

Sonaatti trumpetille,käyrätorvelle ja pasuunalle: I.osa: Allegro moderato Sami Ihajoki,trumpetti Hanna Ihajoki,käyrätorvi Annika Harvala,pasuuna

Brouwer

Una dia di noviembre Elogio de la tanza: I. Lento II. Obstinato Hannu Annala, kitara

Mozart

Klarinettikvintetto, A-duuri, K581 I. Allegro II.Larghetto Noora Salo-Peltokoski, klarinetti Andrei Sytchak, viulu Kirsi Pulkkinen, viulu Ari Hanhikoski, alttoviulu Veera Luomala, sello

******************************************************************************************************* Väliaikakahvilla kahvimusikantteina perusasteen sekä ammattilinjojen (PETU & AMK) klarinetinsoiton opiskelijoiden kamarimusiikkikokoonpanoja. *******************************************************************************************************

Paalanen/Erjossaari/ Hyvät Hyssykät

Sydänystävä on meri

Vartiainen/Immonen/ Mariska/Hyvät Hyssykät/ Paalanen

Junat ja Naiset

Piazzolla

Fuga y misterio – Milonga del Angel Teresa Myllykangas, piano Pia Lempiälä, piano

trad./Korva/Tallari

Tallarin polska – Tyttörinki – Viimetipan polkka

trad./Tallari

Artun Amerikanheili

Lauluyhtye Hyvät Hyssykät: Annika Ammesmäki-Kangasniemi, laulu Heidi Maria Paalanen, laulu ja piano Noora Salo-Peltokoski, laulu ja klarinetti sekä Antti Paalanen, vähärivinen haitari

TALLARI: Katri Haukilahti, viulu ja laulu Ritva Talvitie, viulu Sampo Korva, kitara ja laulu

Peltola

Pajazzo

Försti/Mäkynen

No more tears

Fogerty

Proud Mary Maria Autio, laulu Jonas Rintala, saksofoni Sami Ihajoki, trumpetti Tommi Peltola, piano Jukka Rajaniemi, kitara Mikko Pellinen, basso Toni Porthén, rummut

59


60


61


62


63


64


Oi Suomi! Keski-Pohjanmaan kamarikuoro 30 v.

Kuoronjohtaja Marita Kaakinen Sopraano Johanna Isokoski La 6.5.2017 klo 18.00, Snellman-sali Liput: norm. 15 €, eläk./opisk. 12€ Keskipohjanmaa –lehden etukortilla -2€ Ennakkomyynti: lipputoimisto.fi, Kokkolan matkailu, Lucan ja Kokkolan Prisma

Sallinen - Palmgren - Kuula - Rautavaara - Granbacka - Takolander - Sibelius - Pappinen - Kaakinen - Kostiainen - Mårtenson - Kaski Porvari - Mäntyjärvi


Pe 7.4.2017 klo 20.00 Raatihuone, Kokkola (Mannerheiminaukio 5)

Sound SOU ND S JA Z Z tracks

Tero Tavaila, piano Joanna Hanhikoski, sello

TORSTAINA 6.4.2017 KLO 20 KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION SALI

Keski-Pohjanmaan

KONSERVATORIO KOKKOLA

Life Gives You Lemons Go And Make A Lemon Cake

Tähtihetkiä

Me, my soul & I

Eveliina Kippo, klarinetti

JENNIFER MARKININ NÄYTTÖKONSERTTI

ArboClara

Yhdistetty muusikon perustutkinnon näyttö- ja klarinetin C- tutkintokonsertti

Accordeon Primavera Jonathan Bonn Tiistaina 4.4.2017 klo 18.00 Konservatorion Sali Vapaa pääsy - Fritt inträde!

Vocals: Jennifer Markin Piano: Enni Yli-Vainio Guitar: Arttu Härmälä Bass: Julius Kokko Drums: Joni Paananen Trumpet: Alex Heikkilä Saxophone: Laura Korpi Backing Vocals: Anniina Partanen, Laura Lahtinen, Henriikka Tolvanen

My favourite things

Keskiviikkona 5.4. klo 18 Konservatorion Sali, Pitkänsillankatu 16 Keski-Pohjanmaan

Keski-Pohjanmaan

KONSERVATORIO

All songs by Jennifer Markin

KONSERVATORIO

KOKKOLA

KOKKOLA

Jazz-konsertti Julius Kokko - näyttökonsertti Ma 3.4.2017 klo 18 konservation Sali

Keski-Pohjanmaan

KONSERVATORIO KOKKOLA

TRIBUTE TO

Neea Parpala, oboe ja englannintorvi

Sinisin sävyin Torstai 6.4.2017 klo 18.00 Kaarlelan kirkko

Mukana: Pentti Salminen, akkari ja basso Konsta Kivelä, rummut Samppa Niemelä, sähkökitara Heini Alenius, piano Henriikka Tolvanen, trumpetti ja taustalaulu Sara Kokko, tausta laulu

Pia Lempiälä, cembalo ja piano Nella Parpala, harmonikka Laura Kujala, fagotti Maria Seppä, englannintorvi Maiju Rajaniemi, oboe Hanna Savela, huilu Eveliina Kippo, klarinetti Iida Ranta-Nilkku, käyrätorvi

Laura Lahtisen näyttökonsertti / laulun D-tutkinto konsertti Ti 4.4 Klo. 20.00 Konservatorion pikkusali

Amoroso - rakkaudesta musiikkiin Emma Yli-Korpelan ja Meeri Järvelän näyttökonsertti Pe 7.4.2017 klo 18 Raatihuone, Mannerheiminaukio 5

Konserttiin on vapaa pääsy, Tervetuloa!

Tero Tavaila - piano Sanna Poranen - piano Liisi Yli-Korpela - sello

Keski-Pohjanmaan

KONSERVATORIO KOKKOLA

BACH LINDBERG SCHUMANN

Keski-Pohjanmaan

KONSERVATORIO KOKKOLA

Ma 3.4.2017 klo 20 konservatorion sali Iisakki Marttinen-Guitar Satu Huhtala-vocals Santeri Lehtinen-Drums Julius Kokko-Bass

Lune d’Avril

PROKOFIEV PIANO TERO TAVAILA

BASSO PAULI PAPPINEN

PORTRAITS ANTTO TUNKKARIN NÄYTTÖ& C-TUTKINTOKONSERTTI

TULEVAISUUDEN VARJO

NÄYTTÖKONSERTTI & D-TUTKINTO

PAULI PAPPISEN NÄYTTÖ- & C-TUTKINTOKONSERTTI

SOPRAANO PAULA KUJANPÄÄ KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION ISO SALI 6.4.2016 KLO 20.00

ANTTO TUNKKARI, SELLO TERO TAVAILA, PIANO

KAARINA NISONEN, PIANO

TI 5.4.2016 KLO 20.00 KONSERVATORION SALI VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA!

KOKKOLAN RAATIHUONEEN SALISSA TO 7.4.2016 KLO 18.00

Keski-Pohjanmaan

www.facebook.com/kaikuyhtye

RUNOT JAANI VUOTILA

KONSERVATORIO KOKKOLA

PE 20.11.2015 KLO 18, KONSERVATORION SALI, VAPAA PÄÄSY

Mostly minor

IST EIN TRAUM

Sopraano Eveliina Pakkala

18.11. KLO 19 KONSERVATORION SALI -VAPAA PÄÄSYEdvin Masar - laulu, kitara Anni Järviö - koskettimet Joonas Laakso - basso Taneli Hongisto - rummut

ANETTE RAUKOLA SOPRANO

Endless Passion

Keski-Pohjanmaan

KONSERVATORIO KOKKOLA

Konsertti Perjantaina 20.11.2015 Keski-Pohjanmaan Konservatorion Sali klo 20.00

KE 2.11. KLO 18.00 KONSERVATORION SALI Keski-Pohjanmaan

Keski-Pohjanmaan

KOKKOLA

KOKKOLA

KONSERVATORIO

* TOTEUTA UNELMASI * OPISKELE MUSIIKISTA AMMATTI! WWW.KPKONSA.FI

© 2017 Keski-Pohjanmaan konservatorio KOKKOLA www.kpkonsa.fi

KONSERVATORIO

Profile for Keski-Pohjanmaan konservatorio

Keski-Pohjanmaan konservatorion toimintakertomus  

Keski-Pohjanmaan konservatorion toimintakertomus lv. 2016 2017

Keski-Pohjanmaan konservatorion toimintakertomus  

Keski-Pohjanmaan konservatorion toimintakertomus lv. 2016 2017

Profile for kpkonsa
Advertisement