Page 9

KESKI-POHJANMAAN AIKUISKOULUTUS

9

Artesaaniopinnoista

Sirkka-Liisa Hietaniemi

Sisustusalan artesaani

sisustusarkkitehtiopintoihin

S

irkka-Liisa Hietaniemi toimii Jetta-Talon sisustussuunnittelijana Perhossa. Hän valmistui Toholammilta artesaaniksi vuonna 2009 ja on työllistymisensä jälkeen jatkanut opintojaan Kuopion muotoiluakatemiassa. – Läheiseni kannustivat jatkamaan opintoja, ja valmistun sisustusarkkitehdiksi ja kalustemuotoilijaksi vuodenvaihteessa. Sisustusta rakastava Hietaniemi on koulutuksen avulla yhdistänyt työn ja harrastuksen. Hän oli ennen artesaaniopintojaan muutaman kuukauden sisustusliikkeessä töissä, jolloin varmentui ajatus alanvaihdosta.

Minna Salmela

– Löysin netistä tietoa Toholammin koulutuksesta, jonne oli juuri parhaillaan haku käynnissä. Sillä tiellä ollaan yhä, hän toteaa hymyssä suin. Toholammin opinnoissa painottui käsillä tekeminen. Tekstiilityöt, kuten huovuttaminen, kankaanpainanta ja tilasuunnittelu tulivat koulutuksen aikana tutuiksi. – Kolmiulotteisen hahmottamisen taidot kehittyivät opinnoissa. Käsillä tekemisestä on ollut hyötyä myös jatko-opinnoissa. Muotoilijan ja sisutusarkkitehtuurin opinnoissa materiaalituntemus on tärkeää ja erilaisten mallinnusohjelmien käyttö arkipäivää. Lähipäiviä artesaaniopinnoissa oli parin kolmen viikon välein. Nykyinen opiskelu on hieman tiiviimpää, mutta artesaaniopinnoista tutuksi tullut välimatka opiskelupaikkakunnalle ja itsenäinen työskentelytapa helpottivat Hietaniemeä jatko-opintoihin ryhtyessä. Hietaniemi kertoo, että sisustussuunnittelijan silmä harjaantuu löytämään toimivia ratkaisuja kohteissa. – Nykyinen työni on pääsääntöisesti asiakkaiden yksityiskotien sisustussuunnittelua. Kohteita on ollut useita kymmeniä vuosittain, ja ammatissa tarvitaan ihmistuntemusta. Tärkeää on, että kaikki perheenjäsenet viihtyvät kodissa. Tulevaisuudessa toivoisin saavani tehdä kotien sisustussuunnittelun lisäksi myös kalustemuotoilua että julkisten tilojen tilasuunnittelua.

Sisustusalan artesaani

Sisustusalan artesaani kuuntelee asiakkaan toiveita

M

inna Salmela haaveili sisustusalan opinnoista jo lukion ja merkonomikoulutuksen jälkeen, mutta tuolloin aika ei ollut otollinen. Pitkän työrupeaman ja lasten kanssa kotona vietettyjen vuosien jälkeen hän päätti kuitenkin toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa, ja myös ystävä kannusti häntä tarttumaan tilaisuuteen. – Opiskelu antoi minulle varmuutta palata töihin. Tämä oli myös oiva hetki alanvaihdolle. Salmela on kiitollinen aikuiskoulutuksen opiskelutavasta. Käsi- ja taideteollisuusalan monimuoto-opinnot kestivät Toholammilla kaksi vuotta, ja niissä oli runsaasti itseopiskelua. Painopiste hänen opinnoissaan oli tekstiileissä, jotka ovat keskeisiä elementtejä sisustuksen viimeistelyssä. Palkitsevinta artesaaniopinnoissa oli hänen mielestään tutkintotilaisuudet, sillä niissä osaamisen pääsi näyttämään oikeille asiakkaille ja alan ammattilaisille. – Aikuisena opiskelee itselleen, joten motivaatiota riitti. Aikatauluttaminen oli perheelliselle haastavin osuus, mutta onneksi perhe ja Ylivieskan kaupunki olivat auttamassa lastenhoidon kanssa. Myös muista opiskelijoista oli tukea opintojen aikana. Ryhmäläisillä korostui kullakin oma osaamisalansa, ja ammatillisia vinkkejä vaihdellaan yhä. Opiskeluaika meni Salmelasta nopeasti. – Kun on tietty päämäärä, aika kuluu nopeasti! Salmela työllistyi valmistuttuaan kotipaikkakunnalleen Sisustus Trendoon, jossa oli tehnyt myös yhden työharjoitteluistaan.

Työ sisustussuunnittelutoimistossa ja -myymälässä on monipuolista, ja asiakkaat ovat pääosin sadan kilometrin säteeltä. – Yritys tarjoaa täyden palvelun suunnittelua, eli kaikkea pintamateriaaleista aina kaluste- ja tekstiilisuunnitteluun saakka. Työhön kuuluu muun muassa asiakastapaamisia, suunnittelua, määrien laskentaa sekä tarjousten laadintaa. Tähän mennessä Salmela on ollut mukana muun muassa toimisto-, ravintola- ja uimahallitilojen suunnittelussa. – Ammatti edellyttää projektinhallintataitoja. Eniten pidän suunnittelusta ja asiakaspalvelusta. Paras palaute on tyytyväinen asiakas, jonka ympäristöstä olemme onnistuneet suunnittelemaan viihtyisän ja toimivan.

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 2014  

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 2014 www.kpedu.fi

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 2014  

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 2014 www.kpedu.fi

Advertisement