Page 1


Voorwoord te n , m a a rte h c a w n e t n op m oeie va n ju ll ie fa vorie e t e v e r e n e H J u ll ie h e b bd a n : d e d e rd e e dnit a ll e s ove r ve rze tr. g ie h ie r is d iea n t, m e t d a a rin va b ru ise n d va n e n e n s te sch oolkr n s jon g e m e n se n , m e li jk n od ig om o n s h e t is voor o id e e ë n , som s n a ou d e rs. Zij zie n o g e ls e n g oe d e te g e n le ra re n e n n te vorm e n m e t rele ve rd ve rze tte n ls ze on s prob e re e t pe r se d a n in g e g rote li e fst zoa . D ie opd ra ch t m o e lfd e d a g a l twe e pe n e n je m a g g e e nm twa a lf e n e ise n ook a l h e b je d ie z t d oor d e kla s roe in d e n d a t je we l o le u k word e n , oe tse n , je m a g n ie d e rs wa n n e e r zij vt pa s om h a lf é é n a t a n d e re t ze tte n te g e n je ou e t sch oolfe e st d a ij d m e e e e n s e n d op voor m on d op ku n t kom e n va n ha r n a tu u rli jk n ie t a lt e n in g h ore n , kom e n t! u u r th u is a a r wij zij n h e t d a n we te n . La a t je m t n ie t m e e e e n s b word t. M e ze ook b e st la tee n a ll e s wa a r je h e m og e n w kom in ve rze t te g . Zo ku n je n e d in v n e e t rh a a l va n e g v e o e je ze lf n d r e u g e k ve rze t ooli jke , m a a r wa a rg e bh u ispoort le ze n e n r e v o is ie k n it I n d e ze e de ld h e t on wa a rschtijsn a ppin g u it d e B lod b li jft on d e r d e a l b ij voorb e kke m a ove r d e on d b e n t d ie ove re in a a r a ls ji j h e le m a le g je G e rrit F o kom e n of ji j ie m a nh e e n la a t lope n . Ms te g e n in te g a a n , voor e ra ch te r u k of ju ist ove r je e ig in g voe lt e rg e n h e b b e n n a tu u rli jk id e n g roe psd r b e n t e n n ie t d e n d e ka n t, wa n t we n we d e g a stvrij h e m e n op te vre d e n d a n n og n ie t a a n ch oolkra n t h e b b e d e le n va n rij le s n e n F ou r KPATH P t wil s. Voor d e ze s st, d e voor- e n n a d e vie r jon g e n s va g ie rig e n ie d e r wa ste n va n KKJ g e te e n Tom a s H id d e , d . Voor a ll e n ie u wsm e n kookku n op e e n rij tje g e ze t g m a r g e ïn te rvie w d a ch te r d e sch e r d je 1 6 , 5e e n La rissa e n D a op d e G rote Avonn e xa m e n s b e le e f t a ll e s. of a Kin d we te n h oe h e t e r e n h oe le ra re n h u a t wa s n og la n g n iek n ie t ze rg e e t oo d ie wil le n a a t of zich a fvra g ll e m a a l in . M a a r d n e v ( a a n toe gook d a t sta a t e r a a n ve e l le ra rite ite h e b b e n : t je b ij voorb e e ld v oroscoop, e e n Wa t d a chte le ve re n ! ), e e n h n d d oor J im i va n ze lf a a n n e e n strip, g e te ke a r zij n . pu zze l e d ie wij e rg d a n kb a PATH P ! O o s te n , K e d n e lg to t d e v o n e r ie z le p Ve e l le e s e d re d a ctric f o o h , r e s Aa ltsje Vis

2


Inhoudsopgave

Tante Truus

4

De jeugd van GAA

5

De waanzinnige ontsnapping uit de 6 blokhuispoort 9 Prikbord

Grijpstra in z'n jongere jaren!

Tomas Hidde naar Oeganda

10

Examens

12

Quiz

14

In de auto

16

Going Global

17

Backstage bij de Grote Avond

19

Opdetheebij mevrouwHofstee

22

Larissa en Dagmar

23

Pieperpagina

24

Column Kristian

25

KPATHP schuift aan bij...

26

Strip

28

Misstanden op het CGBN

29

Four of a kind

30

Donuttest

31

Te laat!

32

Puzzelpagina

33

Horoscoop

34

Colofon

35


Tante Truus e kan ik ze wegjagen? Hey TT, ho e, sj ui kl ijn m or vo Er zijn steeds piepers Gr. A nti-pieper(spray)

s G oe de nd ag , da t er zoie ts be staa t al et ni nk de ik r aa m rd Tj a, he t le ve n is ha worde n va nzel f ou de r. an ti-pi eperspra y; ze ik erbi j m ag , of ik ga ge woon over ze he en Ze lf vraa g ik al tij d ofsj e hoge r zi t da n hu n tota le le ng te ). (a an ge zi en m ijn kl uier te ha le n, som s hoef je al le en m aa r aa n teen P ie pe rs zi jn sn el ov ga an opzi j. Je ku nt na tu urlij k ook overdrev kom en lope n en ze t de Appie gratis sm urfe n weg ge eft.. . r. ku ch en of ze gg en da em ! Volg en d ja ar wordt he t al le en m aa r erge S ucce s m et je prob le M vg , TT

Tante Truus, Ik kom elke les te laat en ik moet elke keer een briefje halen! Ik kom nooit aan met smoesjes want ik kan geen goede verzinnen. Help me a.u.b.... Inspiratieloze uitslaper

Hallo uitslaper, Als eerste: koop een wekker, dat scheelt veel bedenktijd. Ten tweede: in deze uitgave kun je originele smoesjes vinden die je kunnen helpen in de les. TT

4

Lerariteiten WSE: Als ik nog 1 keer het licht van die telefoon zie moet je hem opeten! WNG: Wat wil je voor Sinterklaas? Behoorlijk oud zijn. Ll: Mag je ook het GP afwachten en het SO dan niet maken als het niet nodig is? WSE: Ja hoor, dan maak je het SO niet en krijg je een 1 . Maar dat kun je wel hebben als het niet nodig is. KKD: Ja, je lichaam moet rijpen en mooi worden. Ll:X(staart met geschokte blik naar KKD) KKD: Goed, na deze misselijkmakende opmerking gaan we verder met de les. BRR: Ik ben ook een leerling, ik doe alles op het laatste moment. Dat hoort gewoon zo!


De jeugd van... GAA

Zodra de bel voor de tweede pauze is gegaan, haasten we ons naar lokaal 11 7. Achter het bureau zit meneer Grijpstra, helemaal klaar voor de vele vragen die op hem afgevuurd gaan worden. We kennen meneer Grijpstra niet alleen van de schoolbanken, maar ook als schrijver en bassist van de befaamde lerarenband S’MOON. Welk verhaal zit er nou eigenlijk achter deze talentvolle leraar? KPATHP zocht het voor je uit! Ate (een voornaam die in het Engels nogal eens voor wat verwarring kan zorgen) Grijpstra werd op 5 maart 1 973 geboren in Noardburgum. Daar bleef hij echter niet erg lang wonen: op jonge leeftijd is hij vaak verhuisd, maar hij bleef wel altijd binnen de Fryske Wâlden. Daar heeft hij een leuke jeugd gehad. Na de basisschool ging meneer Grijpstra naar het Lauwerscollege in Buitenpost, waar hij tot de punkers behoorde. Het Lauwerscollege was een behoorlijk alternatieve school, met een soos waar de leerlingen in de pauze rondhingen en muziek luisterden. ‘Na een tijdje bleef het niet bij de pauzes, maar zaten we daar ook tijdens de lessen naar muziek te luisteren.’ (misschien is zo’n soos ook een leuk idee voor onze school?) De eerste vier jaar van de middelbare school was meneer Grijpstra een voorbeeldige leerling, maar daarna ging het, subtiel gezegd, een beetje mis. ‘In de vijfde klas had ik er genoeg van en ik dacht steeds: waarom doe ik dit eigenlijk? Ik bleef twee keer zitten en uiteindelijk ging ik van school.’ Toen heeft meneer Grijpstra vervroegde dienstplicht aangevraagd met de gedachte: misschien vind ik dit wel leuk. Helaas. Na een jaar in het leger gezeten te hebben wist meneer Grijpstra dat hij dát in elk geval niet leuk vond.

horen we van veel leraren, dus wees gewaarschuwd: als je nog niet weet wat je later wil worden, ben je een geboren leraar! Omdat meneer Grijpstra Engels altijd al een leuk vak had gevonden, besloot hij om deze taal te studeren. Hij kwam er toen ook achter dat hij lesgeven erg leuk vond en is daarom leraar Engels geworden. Naast zijn studie heeft meneer Grijpstra allerlei andere vakken gedaan zoals muziekleer en de taal waarin hij nu schrijft: Fries.

‘In groep vijf mocht ik mijn verhalen altijd voorlezen voor de klas' vertelt hij. Ook had hij een enorme stripboekenverzameling. Hij hield dus al op jonge leeftijd veel van lezen en schrijven. Inmiddels heeft meneer Grijpstra al verscheidene boeken op zijn naam staan zoals It beest fan de Westereen en Heftich. Zijn liefde voor muziek maken begon op zijn zestiende: ‘Ik zag iemand gitaar spelen en ik dacht: dat wil ik ook kunnen! Ik heb toen mijn hele stripboekenverzameling verkocht zodat ik een gitaar kon kopen. Het bleek achteraf een heel erg slechte gitaar te zijnX’ Meneer Grijpstra genoot erg van het maken van muziek, maar vond dat hij te laat was begonnen om er zijn carrière van te maken. Hij heeft lessen klassieke gitaar gevolgd, waardoor hij, naast de Daarna besloot meneer Grijpstra om toch zijn vwo- punk en metal waar hij altijd naar luisterde, ook diploma te gaan halen. ‘Ik had echt geen idee wat klassieke muziek is gaan waarderen. ‘Nu draai ik in de auto meestal klassieke muziek, maar tijdens het ik wilde worden’ vertelt hij ons. Deze uitspraak hardlopen en skeeleren luister ik meestal metal. Dan gaat het voor mijn gevoel veel sneller.’ Wat dat gevoel betreft had het prima gekund dat we tijdens het interview ook naar metal luisterden, want de twintig minuten vlogen voorbij. We weten nu gelukkig wel een stuk meer over meneer Grijpstra. Op naar de volgende leraar! Mirre van der Meer en Sanneke Kroon

5


De waanzinnige ontsnapping uit de De deuren stonden wijd open. En bij binnenkomst van de speciaal ingerichte zaal hoorde ik tegen me zeggen: ‘Welkom in de gevangenis, kom gerust binnen, je mag er ook weer uit.’ Dit was duidelijk een goed gerepeteerde zin, want naarmate er meer mensen binnenkwamen, hoorde ik deze woorden meerdere malen terugkeren. Blokhuispoort. Tegenwoordig een open gebouw met een tentoonstelling over het verzet, een café en genoeg plaats voor jonge artiesten om die tijd van wezenlijk belang, want het kon het zichzelf te ontwikkelen. verschil zijn tussen leven en dood. ‘Als ik in een In de jaren veertig was dat heel anders. In die groot huis kom, kijk ik nog altijd rond en dan tijd was de blokhuispoort een goed beveiligde denk ik: hé, hier kun je een mooi schuilplekje maken!’ Ze hadden toen ook een schuilplek in gevangenis waar je niet zomaar uit kon de tuin gemaakt. Er was een diepe kuil ontsnappen. Mijnheer Fokkema vertelt het verhaal over een ontsnapping die wél geslaagd gegraven en Fokkema’s zwager heeft er zelfs een nacht in geslapen. 'Het sliep wel best,' zei is: zonder bloedvergieten, zonder schieten. deze tegen zijn familieleden. Helaas stond de Mijnheer Fokkema vertelt het verhaal van de volgende ochtend de kuil vol met water. overval. In die tijd kregen alle jongemannen een oproep om te werken voor de Duitsers. Voor de gebroeders Fokkema was het meteen duidelijk: ‘Voor de vijand werken, dat beslist niet!’ Dit betekende echter wel dat ze niet thuis konden blijven. Ze zouden moeten onderduiken. Gelukkig voor Gerrit Fokkema had hij een adres. Zij verloofde woonde in die dagen bij haar ouders in Marsum. Het huis lag vlakbij het vliegveld, wat betekende dat er veel Duitsers in de buurt waren, maar het was niet de plaats waar ze hem zochten. Een tijdje ging het goed, maar toen hoorden zijn ouders van een Duitse vrouw die bij hen in de straat woonde dat zijn naam was opgedoken bij een of andere Duitse instantie. Fokkema is toen meteen weggevlucht naar Bergum en inderdaad, een half uur later stonden de Duitsers op de stoep.

6

Na een tijdje bij zijn familie gezeten te hebben, hield Fokkema het niet meer uit in Bergum en wilde hij graag naar huis komen. Hij werd opgehaald door zijn vader op de fiets en samen zijn ze teruggegaan naar Leeuwarden. Bij de Groningerstraatweg werd hij aangehouden. Gelukkig had hij in Bergum zijn persoonsbewijs laten vervalsen en heeft de Duitser hem laten lopen.

Helaas was het gevaar hiermee niet geweken. Een paar dagen later hoorden ze dat mensen uit de organisatie waarvoor Fokkema’s broer werkte, waren opgepakt. Deze organisatie maakte en verspreidde illegale krantjes. Gevaar voor meer arrestaties was groot en daarom zouden ze moeten vluchten zodra ze iets hoorden. Maar de Duitsers waren slim: ze hadden hun auto een paar straten verderop Natuurlijk kon hij niet via de weg reizen. Hij is neergezet, zodat de familie Fokkema deze niet met een schipper meegevaren die hem bij de kon horen aankomen. Ze hoorden pas wat er brug van Bergum afgezet heeft. In Bergum is hij aan de hand was, toen de Duitsers naast hun naar het huis van familie gegaan en heeft hier bed stonden. Die hebben het huis doorzocht, een tijdje zijn intrek genomen. Het huis zat vol maar geen illegale blaadjes gevonden, noch de met schuilplekjes. Deze schuilplekjes waren in radio, die verstopt was onder de grond.


Blokhuispoort Het waargebeurde verhaal van Gerrit Fokkema Nadat ze waren opgepakt, werden ze naar het huis van bewaring in de Blokhuispoort gebracht. Met z’n tweeën zaten meneer Fokkema en zijn vader in cel 5. Wat later kwam de adjunctdirecteur hen in de cel opzoeken. Hij had een probleem: als meneer Fokkema niet meer de aardappelen en groente leverde aan de gevangenis, wie moest dat dan doen? Gelukkig had de heer Fokkema wel een collega die het graag zou willen overnemen en in ruil hiervoor mocht Ruurd, de jongere broer van Gerrit Fokkema, die in middels ook was opgepakt, ook bij hen in de cel. Natuurlijk was het fijn om in ieder geval je familie om je heen te hebben wanneer je opgesloten zat, maar het was toch ook wel lastig, want na een tijdje raak je wel een beetje uitgepraat Gelukkig mochten de gevangenen boeken lenen en ze hadden een oude theedoek en wat papier, waarop ze zwarte kruisjes konden schrijven en zo konden ze toch dammen.

verzinnen. Dus werd er een riskante, maar slim uitgedachte actie op touw gezet. De knokploeg zocht mensen bij elkaar, liefst niet al te schietgrage, ongetrouwde jongemannen. De mannen verzamelden zich in het huis van de bakker, waar het plan aan hen verteld werd. Hierna hadden ze nog de kans om af te haken, maar gelukkig deed niemand dat. Voor de gevangenis plaatste de knokploeg een zwaar bewapende dekkingsploeg voor het geval dat er iets mis zou gaan. Het was immers een zeer riskante operatie. Hierna gingen een aantal politiemensen met een aantal nepgevangenen op naar de ingang van de gevangenis. Bij de ingang moesten ze een opsluitingbevel laten zien. Deze hadden ze natuurlijk niet van zichzelf, maar ze hadden er eentje gestolen om na te laten maken. Het bevel werd geaccepteerd, maar er was nog iets wat roet in het eten zou kunnen gooien. Het was in die tijd namelijk gebruikelijk om nog even te checken of alles wel klopte. Helaas was er precies op dit Buiten de gevangenis zat het verzet moment een storing in de telefooncentrale en ondertussen met een probleem. Twee kon de politie geen antwoord geven. hoofdmannen van het verzet waren Verzetsman Taco van der Veen wilde deze klus gevangengenomen, commissaris Dreeuws en daarom graag op zich nemen en na deze laatste Klaas Lijenaar. Zij hadden aangegeven het niet hindernis stonden de verzetsmannen dan veel langer uit te houden. Daarom was het van eindelijk binnen. groot belang dat deze mannen uit de gevangenis gehaald zouden worden. Door een ‘Dit was het moment waarop we elkaar aankeken en bewaarder die te vertrouwen was, werden er wasafdrukken van de sleutels gemaakt, dachten: nu is het voorbij, nu waarvan door de smid sleutels gemaakt werden. gaan ze ons doodschieten.’ Helaas hadden de Duitsers de deur aan de binnenkant met een balk vergrendeld. Vanaf toen ging alles erg snel. Er zaten 1 9 Er zat dus niks anders op dan iets nieuws verzetsmensen in de gevangenis en de bevrijders konden gericht zoeken. Ze lieten iemand van de administratie doorgeven dat Dreeuws en Lijenaar onmiddelijk door de SD verhoord moest worden. Deze mannen schrokken heel erg en waren bang dat ze het niet langer vol zouden houden. Zelf zeiden ze achteraf: ‘Ja, we hadden niet heel veel haast om te komen.’ Pas toen er voor de derde keer gebeld werd, kwamen ze ook daadwerkelijk. Ze waren eerst nog eens goed verzorgd door een aantal bewakers die hen veel sterkte wensten met het verhoor. 7


Op datzelfde moment werd door een paar mensen cel 5 opengemaakt en gezegd: ‘Fokkema’s: snel eruit en naar de gang.’ ‘Dit was het moment waarop we elkaar aankeken en dachten: nu is het voorbij, nu gaan ze ons doodschieten.’ Gerrit Fokkema vertelde dat ze heel bang waren dat dit een wraakactie zou zijn. Gelukkig bleek dit heel erg mee te vallen en iedereen was blij dat het tot dusver goed was gegaan, maar toen ging het finaal mis: de SD stond voor de deur! Ze hadden drie arrestanten bij zich die ze naar de gevangenis moesten brengen. Alle mensen werden weer weggestuurd en de hal werd leeggemaakt. De mensen bij de administratie kregen de opdracht de Duitsers naar binnen te laten en op het moment dat ze binnen waren, kwamen alle mannen tevoorschijn en werd er ‘handen omhoog!’ geroepen. De Duitsers waren zwaar in de minderheid en moesten zich dus wel overgeven. De uniformen werden gestolen en daarna werden alle bevrijde mensen in groepjes van 5 of 6 naar buiten gestuurd.

‘Jullie moet ik niet hebben, jullie zijn de verkeerden!’ De opdracht van het groepje waar Gerrit Fokkema zich in bevond, luidde: ‘Ga naar de Oosterbrug en vraag “weet u ook hoe laat het is?”’ Het antwoord moest luiden: “Het is hoog tijd dat we thuiskomen.” Het groepje bereikte veilig de Oosterbrug en vroeg aan verscheidene mensen hoe laat het was, maar de antwoorden die ze kregen, ‘het is hier hartstikke donker jong, ik kan d’r niks van zien’ of ‘kijk maar op het klokje’, waren niet de antwoorden waar ze naar zochten. Uiteindelijk vonden ze een man die het juiste antwoord wist, maar toen ze hun namen opnoemden, zei de man: ‘Jullie moet ik niet hebben, jullie zijn de verkeerden!’ Toen raakten ze allemaal een beetje in paniek, want ze hadden geen idee waar ze dan heen moesten. Ze zijn een tijdje hulpeloos van brug naar brug gelopen, maar de man die hen mee moest nemen, was hen gaan zoeken en uiteindelijk kwamen ze toch goed terecht. 8

De Oosterbrug was de brug waar alle mensen eerst naar toe werden gestuurd. Hier werd peper gestrooid, zodat de speurhonden het spoor niet verder zouden kunnen volgen. Helaas was Fokkema een klomp verloren en moest hij zonder klomp verder lopen. Ze moesten naar de Goudsbloemstraat lopen en ‘het is ver lopen naar de Goudsbloemstraat op een klomp en een sok,’ grapte meneer Fokkema. De volgende dag hoorden ze het luchtalarm. Maar niet het gebruikelijke luchtalarm. Dit luchtalarm verschilde een beetje van het normale luchtalarm en zonder het bedoeld te hebben, waarschuwden de Duitsers de ontsnapten op deze manier dat er een razzia aan zat te komen. De mannen verstopten zich allemaal en hoewel de razzia er kwam, hebben de Duitsers die dag geen enkele gevluchte gevangene gepakt. ‘Er liep een Duitser over mij heen,’ zei Fokkema, die zich verstopt had in een gat in de vloer ergens in de Bijenhofstraat. ‘Hij heeft me niet gevonden.’

Op 1 5 april 1 945 werden alle mensen in Friesland bevrijd. En, nu 67 jaar later, vertelt meneer Fokkema nog steeds minstens drie keer per week dit verhaal. Hij is de laatste persoon die het kan vertellen en het is een verhaal dat verteld moet worden. Zoals een vriend van mij zei: ‘Die man is echt een levend monument.’ Elk monument heeft zijn eigen verhaal en dit was het verhaal van Gerrit Fokkema, de man die uit de Blokhuispoort werd bevrijd. Jildou Stapert


Prikbord

9


Tomas Hidde naar Oeganda Zoals we allemaal hebben meegekregen, is Tomas Hidde met Edukans naar Oeganda gereisd om eens even te bekijken hoe de ontwikkelingshulp daar verloopt en natuurlijk om kennis te maken met het land en de bevolking zelf. Daar willen we naast zijn presentatie, alles van weten!

Ten eerste zijn we natuurlijk heel benieuwd, waarom Tomas Hidde nou zo graag naar Oeganda wilde. Hij hoeft geen seconde na te denken en vertelt me meteen hoe het zo gegaan is. “Toen Thijmen en mevrouw Wiersema twee jaar geleden hun presentatie gehouden hadden over hun reis naar Kenia, was ik meteen helemaal enthousiast. Ik heb altijd al wel wat gehad met reizen en andere culturen leren kennen, dus dit leek me helemaal geweldig. Na de film die Wiersema ons had laten zien, was ik gemotiveerd van top tot teen. Hier ga ik voor!” Nadat hij besloten had dat hij zonder ook maar enige twijfel met enorm veel enthousiasme mee zou gaan doen, moesten er nog heel wat dingen gebeuren. “Eerst moesten we een motivatiebrief schrijven, waarin je dus eigenlijk vertelt waarom jij nou zo graag naar Oeganda wil. Nadat er vijf waren geselecteerd aan de hand van de brieven, moesten we een presentatie houden. Dat deed ik aan de hand van een soort van moodbord, een bord zo groot als een deur met in het midden een foto van mezelf. Ik had veel symboliek in het bord verwerkt, omdat dat gewoon wel iets voor mij is. Ik had bijvoorbeeld een helikopter bovenop het bord staan, omdat ik dingen vaak bekijk vanuit een ‘helicopterview’. Ook zat er een theepot bij, die staat voor de knusheid in onze familie.” Nadat Tomas Hidde zijn presentatie gehouden had, had hij er eigenlijk meteen een erg goed gevoel over en toen dat gevoel terecht bleek te zijn, kon zijn geluk niet op. Op naar Oeganda!

10

niet veel gesproken werd, maar die toch heel veelzeggend waren. Op een bepaald moment liepen we vanaf een school terug naar ons centrale punt, toen er een klein jongetje naar me toe kwam lopen. Hij pakte mijn hand vast en heeft die de rest van de dag niet meer losgelaten. Het ongeveer zesjarige jongetje heeft dan ook de rest van de middag bij me op schoot gezeten en ondanks dat we amper gesproken hebben, voelden we hetzelfde. En zo’n moment laat nogal een indruk achter.”

We horen eigenlijk altijd wel dat ze heel gastvrij zijn in landen als Oeganda, maar zou Tomas Hidde dat nou ook zo beleefd hebben? Oftewel, hoeveel sterren krijgen ze voor de gastvrijheid? “Vijf sterren, absoluut! Daar kunnen wij in Nederland in de meeste gevallen nog heel veel van leren.” Ik werd hier natuurlijk razend nieuwsgierig van en vroeg hem om een nadere toelichting. “Na een uur lopen waren we dan eindelijk aangekomen bij de familie waar we op huisbezoek gingen. Zodra we het huisje binnenliepen stonden ze er meteen op ons een mooie zitplek te geven en ze vroegen zelfs of we wat wouden drinken. (Aangezien ze daar al bijna niets te drinken hadden, hebben we dat zeker niet aangenomen.) De gastheer vertelde enthousiast over zijn zonen en liet ons zelfs zijn koeien zien. Toen we na allerlei geweldige verhalen toch echt eens moesten vertrekken, kregen we een kip van de gastheer mee. Dat is zo’n immens We hebben tijdens zijn presentatie, die hij voor heel groot gebaar, al helemaal in het hoofd houdend dat de school gehouden heeft, natuurlijk al het een en dat daar bijna twee avondmalen zijn. We hebben de ander gehoord over zijn reis. Maar wat ik eigenlijk kip de dag erna dan ook geofferd en wel in de naam gelijk weten wilde, is wat nou het meeste indruk van de familie zelf. De kip, Morice genoemd (de gemaakt heeft op hem tijdens zijn verblijf in Oeganda. naam van de gastheer zelf..) was overigens heerlijk! Wederom kijkt hij me vastberaden een en begint zijn verhaal. “De stille gesprekken zullen me altijd bijblijven en maakten dan ook een grote indruk op me. Nu hoor ik jullie denken, stille gesprekken? Hiermee bedoel ik de gesprekken, waarbij eigenlijk

''Een ding is zeker, ik wil super graag nog eens terug naar Oeganda!''


Tomas Hidde is er dus van overtuigd dat het qua gastvrijheid en vriendelijkheid toch wel anders zit in Oeganda dan in Nederland, maar ik vroeg hem of er eigenlijk ook iets was wat hij toch nog behoorlijk Westers vond, of wat hij gewoon anders was dan verwacht. (Yes, eindelijk eens een vraag waar hij wel eventjes over na moest denken! Maar na een tijdje kijkt hij me weer vastberaden aan.) “Wat ik heel verbazingwekkend vond was eigenlijk dat de mensen je soms, nadat je met ze gesproken had, om je facebooknaam vroegen. Ik had nooit geweten of beseft dat zoveel mensen ook in Oeganda Facebook hebben. Ook hebben we een man ontmoet, die zelfs op het punt staat een internetcafé te openen, wat natuurlijk niet iets is wat meteen in je op komt als je aan het ontwikkelingsland Oeganda denkt. Wat me ook heel erg opviel, was dat ontzettend veel Oegandezen beschikten over een mobiele telefoon. De man die van plan is een internetcafé te openen had er zelfs drie, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de providers daar alleen goed werken in verschillende gebieden, waardoor je voor elk gebied in principe een andere provider nodig hebt. Voor de rest heb je natuurlijk al een vrij goed beeld van zo’n land, omdat wij er hier in Europa gewoon veel kennis over hebben. Je ziet genoeg beelden op televisie en leest genoeg verhalen op het internet. Maar wat ik bijvoorbeeld toch wat anders verwachtte, is de hoeveelheid basisscholen. Er waren toch nog meer basisscholen dan ik verwacht had, maar dat is ook zeker wel nodig met zoveel kinderen. Nu ben je weer terug in je vaderland, het koude kikkerlandje. Hij vertelt dat het natuurlijk heel fijn was om weer thuis te zijn, maar dat je de mensen, het land en de sfeer van daar daar ook wel ontzettend mist. Dat brengt mij op de vraag, wat deze reis nou heeft meegebracht met hem naar huis. Heeft het iets

bijgedragen aan jou, jouw persoonlijkheid? “Ja absoluut, wat meteen in me opkomt, is dat de mensen daar allemaal zo de rust en de tijd nemen. Voor van alles, voor werkzaamheden maar ook voor personen, voor elkaar. Hier, in de westerse wereld, hebben we daar heel erg veel moeite mee. Je ziet nooit iemand eens rustig zitten en als we iemand tegenkomen gaan de gesprekken alleen van ‘hoe gaat het?’, ‘ja goed hoor’. Het is eigenlijk heel belangrijk eens uit die continue bezigheden en stress te stappen, hoe moeilijk dat nu ook is met al die social media. Daarnaast zijn de mensen daar ontzettend vrolijk, wanneer wij chagrijnig en klagend over de lange rij bij de kassa staan, staan zij zingend en dansend te genieten van de dag. Dat is natuurlijk iets wat we mee moeten nemen! Naast de vrolijkheid en de rust, zijn ze daar ook zo dankbaar. Wij klagen om het minste geringste, maar een jongen daar heeft me iets geleerd. Dat ik ontzettend dankbaar mag zijn met wat ik allemaal in mijn leven gekregen heb. Deze jongen wilde zo graag studeren, maar omdat hij daar niet genoeg geld had kon dat helaas niet. Hij is nu buschauffeur en vertelt me dat hij God ongelofelijk dankbaar is dat hij wat klusjes kan doen en zo dus toch nog soort van rond kan komen. Wij kijken alleen maar naar de dingen die we niet hebben. Wij zouden het eens moeten omdraaien, door te kijken naar de dingen die we wel hebben.” Het heeft Tomas Hidde als persoon dus zeker wat opgeleverd en nu is natuurlijk de grote vraag: heeft deze reis ook nog invloed gehad op zijn toekomstplannen of houdt het hiermee toch echt op? Vertel op! “Een ding is zeker: ik wil super graag nog eens terug naar Oeganda. Als ik de kans krijg daar eens een jaar te gaan wonen, ga ik dat zeker doen. Verder blijf ik natuurlijk betrokken bij het vrijwilligerswerk van Edukans en ik hoop stiekem dat ik over vier jaar zelf mee mag als reisleider naar Oeganda. Het was een geweldige ervaring en zowel Edukans als Oeganda zijn nog niet van mij af!” door Eva de Langen


Examens

Op dit moment telt er voor de zesdeklassers maar één ding: slagen. Examens, leren en stress zijn voor hun aan de orde van de dag. De leraren, soms al oud en verschrompeld, hebben ook ooit, vroeger, lang geleden toen ze nog jong waren, examen gedaan. En enkelen van hun waren bereid hun verhalen daarover met ons te delen en tips ervoor te geven.

Toen ik eindexamen deed in 1 993, was het nog niet toegestaan om een grafische rekenmachine te gebruiken bij het eindexamen. Omdat mijn vader natuurkundedocent was op dezelfde school en altijd de nieuwste gadgets had, leende ik de grafische rekenmachine van mijn vader tijdens mijn wiskunde B-examen. Omdat er nog eigenlijk niemand was met zo'n apparaat, waren ook de surveillanten tijdens het examen niet op de hoogte van de uiterlijke kenmerken ( zoals het grote scherm), daardoor kon ik de rekenmachine gebruiken. Ik had er geen idee van hoe ik grafieken e.d. moest tekenen en daarom voerde ik alle formules in en liet de grafiekjes tekenen door de rekenmachine; het was een wonder voor mij(n tijd)! Die grafieken probeerde ik dan zo goed als het ging over te nemen op papier. Dit alles verliep vlekkeloos, maar helaas was ook de rest van mijn wiskundige kennis beperkt. Dit gold trouwens ook voor de vakken geschiedenis en EngelsX Al met al heb ik in 1 994 nogmaals examen gedaan en toen ben ik wel geslaagd!

Wie les heeft (gehad) van mevrouw Ypma zal de verhalen over haar eigen examens kennen: een wesp in het lokaal tijdens een luistertoets, een meisjes voor haar dat haar haar naar achteren gooide als ze het antwoord niet wist (“en als ze dat niet deed, was ik ook afgeleid, want dan dacht ik: ‘Hé, ze weet het.’”) en een klasgenoot die constant met zijn pen klikte. Door deze ervaringen is zij de uitgelezen persoon om tips te geven om ondanks deze omstandigheden toch je toets goed te maken.

Voordat je begint, blader het examen even door om te kijken waar de meeste punten zitten. Neem een flesje water mee. En als Luuk langskomt met koffie en thee, probeer dan ook echt even te relaxen. Het is namelijk bewezen dat je sneller op het antwoord komt als je even iets anders gaat doen dan als je er ondertussen over blijft nadenken. Ga ergens zitten waar je niet afgeleid wordt, en dus niet bij het raam, als je snel afgeleid bent. Probeer je voor te bereiden in dezelfde situatie als die waarin je je toets maakt. Dus als je altijd leert met het raam open, ga dan bij je toets ook bij een open raam zitten. Slaap goed van tevoren, ga niet de avond ervoor op stap. Neem een horloge mee. Bekijk tijdens het voorbereiden wat wel en niet werkt voor jou. Klik niet met je pen, dat leidt ontzettend af. En bedenk: het is een gewone toets. Er hangt wel veel meer vanaf, maar het gewoon een toets. Ik dacht in de tweede ‘Ik moet nu al mijn schriften bewaren voor geschiedenis, want alles komt terug. De Egyptenaren, de Grieken en Romeinen en alles wat we gehad hebben en nog krijgen.’ Maar je krijgt een examenonderwerp en daar bereid je je ook op voor en zo lijkt die toets wel op de toetsen die je gewend bent. Van de sectie biologie kregen we een hele lijst met handige tips en weetjes. Omdat we van mening zijn dat iedereen die tips wel kan gebruiken, willen we deze jullie niet onthouden!

12


ExamenTips: eten, slapen, kleren Hersenvoer

De mix van noten en gedroogd fruit wordt niet voor niks “studentenhaver” genoemd: rijk aan eiwitten, fosfor en borium, dus goed voor hersenarbeid en het verhogen van je alertheid.

Chocola

Chocola bevat veel calorieën, geen probleem: die verbruik je ook. Dankzij de chocola komen er in je hersenen endorfinen vrij, waardoor je een plezierig ontspannen gevoel krijgt.

Lunch

Magnesium wordt wel eens het anti-stressmineraal genoemd. Neem als een magnesiumrijke lunch een broodje gezond: meergranenbroodje, sla, brie en plakjes komkommer (voor de niet-vegetariers: kipfilet mag ook).

Nachtrust

Uitgerust zijn levert meer op dan lang dóórleren. - Maak voor je naar bed gaat, een ommetje i.p.v. alles nog éven over te kijken. - Neem voor het slapen gaan een warm bad met bijv. lindebloesem - Drink kalmerende thee: avondmelange of kamillethee; beslist geen alcohol. - Zorg voor frisse lucht en een slaaptemp. van ±1 5°C

Kleding

- Niet te strak, je moet er uren in kunnen zitten. - Broek en riem moeten niet knellen bij knieholten, liezen, buik. - Laagjes, die je aan of uit kunt doen, meestal is het koud in de gymzaal. - Schoeisel: geen klik-klak-zolen: dat stoort als je loopt.

Ont-spannen

Leg tijdens het examen elk uur (of tenminste halverwege) even je pen neer en ontspan. - Lekker uitrekken (armen èn benen). Geen geluid aub - Nekspieren stretchen (trage bewegen!). - Even naar de WC gaan: doorbloeding van je beenspieren én de druk van je blaas.

een wandeling van een paar minuten door een park of tuin, doet wonderen: het is een snelle weg naar rust en balans.

enneh 88 gá ervoor!

13


Quiz: blijf jij overeind onder Je kent ze wel: mensen die alleen maar doen wat anderen ook doen. Mensen zonder eigen mening, die vooral niet willen opvallen. Maar natuurlijk ben jij anders. Jij bent authentiek, jij doet wat je zèlf wil. Jij komt in opstand tegen de algemene mening van anderen. Kortom: jouw eigen wil is ijzersterk. Is dat wel zo? Misschien ben jij wel helemaal niet zo eigenzinnig als je denkt. Misschien brokkelt ook jouw verzet af onder de druk van je sociale omgeving. Doe de test en ontdek of je slechts een8 pinguïn in de kudde bent of het eerste schaap over de dam!

1 . Ik draag het liefstX A. Wat ik lekker vind zitten. B. Kleren waarvan ik weet dat die bij anderen in de smaak zullen vallen. C. De nieuwste mode, dat houd ik in de gaten.

4. Wat doe je het liefst als je uitgaat? A. Ik ga altijd helemaal los in kroegen en discotheken. B. Ik zit graag in een rustig cafeetje met mijn vrienden. C. Het verschilt per keer, het hangt ervan af waar mijn vrienden zin in hebben.

5. Eindelijk, zomervakantie! Wat is het eerste dat je doet? A. Ik verdeel mijn vrije tijd onder vrienden en familie. Zo voelt het eigenlijk net zo druk als in een normale schoolweek. B. Ik bel mijn vrienden op en plan mijn hele vakantie vol. C. Ik geniet van het feit dat ik eindelijk tijd voor mezelf heb en doe waar ik maar zin in heb.

6. Wat doe je op school in de pauze? A. Ik zit met mijn vrienden in de 2. Bij het plannen van een groepsuitje merk je kantine/gang/hal/op het kluisjesplein. dat de hele klas wil zwemmen, terwijl jij hier B. Ik loop elke pauze een rondje in of rond de totaal geen zin in hebt. Wat doe je? school en zit de rest van de tijd bij mijn A. Ik haal mijn schouders op en denk: het moet vrienden. maar. C. Ik ga met mijn vrienden mee als ze naar de B. Ik houd een pleidooi waarom zwemmen een Appie willen en anders sta ik in de WC mijn slecht idee zou zijn en beargumenteer haar te doen. vervolgens dat we beter naar de dierentuin kunnen gaan. 7. Hoe denk jij over de liefde? C. Ik houd mijn mond, maar besluit ter plekke A. Ik vraag me af of ik ooit de liefde van mijn dat ik op de dag van het uitje ziek ben. leven zal vinden, want ik stel gewoon te veel eisen aan mijn toekomstige metgezel. Zulke 3. Wat zijn je favoriete hobby’s? mensen kunnen haast niet bestaan! A. Lezen en hardlopen. B. Nemen wie je krijgen kan! B. Rondhangen met mijn vrienden en muziek C. Ik heb er een rotsvast vertrouwen in dat er luisteren. ergens op de wereld iemand rondloopt die C. Bungeejumpen en postzegels sparen. helemaal bij me past. Met diegene zal ik trouwen.

14

8. Wat is jouw favoriete dag van het jaar? A. De dag van het Kerstbal, dan ga ik helemaal uit m’n dak! B. Kerstmis, zo’n gezellig feest met vrienden en familie. C. Mijn verjaardag: geweldig, al die cadeautjes en kaartjes, alleen maar omdat ik een jaar ouder ben geworden.


de groepsdruk?

Hadewych Schermann

Je score

De uitslag 8-1 3 punten: Jij bentX jíj bent? Kun je dat wel zeggen? Want wie ben jij eigenlijk? Grote kans dat je dat zelf niet eens weet. Het probleem is dat jij momenteel niet bestaat. Alles wat je doet, wordt bepaald door anderen. Jij brengt je hele leven door in de angst om “er niet bij te horen”. Een eigen wil heb je niet, dat durf je niet. Eigenlijk zou je het liefst verdwijnen, zodat niemand je opmerkt of bekritiseert. Het advies voor jou is: ontspan! Recht je rug en besef dat je niet minder bent dan anderen. Jij hebt het recht om je eigen mening te hebben en te doen wat jij leuk vindt. Zorg ervoor dat je geen naamloos schaap in de kudde wordt: haal je kop uit het zand en steek hem in de wind! Zo zul je nog leuke, onverwachte kanten aan jezelf ontdekken.

1 4-1 9 punten: Gefeliciteerd, het is je gelukt om groepsdruk te combineren met eigenzinnigheid. Aan de ene kant ben je goed in staat in een groep te functioneren. Je weet precies wat er van je verwacht wordt en vervult je rol in de groep op de juiste manier. Aan de andere kant, ben je je ook bewust van het feit dat je jezelf hierin niet moet verliezen. Soms steek je dan ook je hoofd boven het maaiveld uit en doe je eens iets wat niemand verwacht. Af en toe neem je tijd voor jezelf en onderneem je dingen die je graag wilt, zonder rekening te houden met anderen. Pas wel op dat je hierdoor niet verandert in een mens met twee gezichten, iemand die binnen de groep het ene zegt, en buiten de groep het andere doet. Zorg er dus voor dat je met mensen omgaat waarbij dit niet nodig is.

20-24 punten: Groepsdruk? Jij weet niet eens wat dat is. Jij staat er gewoonweg niet bij stil dat andere mensen iets van je vinden en doet volledig waar je zelf zin in hebt. Dit is een geweldige eigenschap, je vrienden zullen zich koesteren in je ontspannen zelfvertrouwen. Zorg er wel voor dat je dit niet tot in het extreme doorvoert. Door jezelf nooit te bekritiseren kun je namelijk erg arrogant worden, waardoor mensen liever niet met je omgaan. En dat wil zelfs jij niet!

15


In de auto

Je hebt je rijbewijs op zak en zit in de auto op weg naar Amsterdam, met je vrienden. Maar wie zit er naast je? Juist, je moederX Sinds 1 november 2011 is het mogelijk om vanaf zestien en een half jaar te beginnen met rijlessen. Hierdoor kun je op je zeventiende al examen doen en de wegen onveilig gaan maken. In je eentje headbangen in je auto terwijl de radio keihard aanstaat, gaat helaas nog niet, want zodra je je rijbewijs hebt, moet je tot je achttiende begeleid rijden. Dit houdt in dat er een coach naast je zit die al minimaal vijf jaar het personenautorijbewijs op zak heeft en ouder dan zevenentwintig is. Op deze manier doe je nog een jaar langer rijervaring op en is het de bedoeling dat er in de toekomst minder ongelukken zullen gebeuren. Beginnen op je 1 6,5e? + Je hebt genoeg tijd om de rijlessen te volgen: we horen immers altijd dat het op de universiteit pas echt druk wordt. + Op je 1 7e kun je al afrijden. + Met dit rijbewijs mag je ook scooterrijden. ± Je moet wel duidelijke afspraken met je ouders maken: betalen zij voor je of moet je zelf de beurs trekken? ± Zorg dat je voldoende ‘spaar’geld hebt, zodat je, i.p.v. elk half jaar twee rijlessen te volgen, al je nodige rijlessen achter elkaar kunt volgen. Op deze manier leer je een stuk sneller en kost het een stuk minder. + Je hebt je rijbewijs alvast op zak en zodra je achttien wordt, mag je alleen op pad en ben je zonder verdere toetsen van je coach af. De pas die je coach moet hebben om je te mogen begeleiden kost €35,Je coah mag niet onder invloed staan van alcohol of drugs tijdens het begeleiden, een avondje bobben zit er dus niet in. ± Overal waar je heen wilt, moet je coach met je mee; je kunt je dus net zo goed laten rijden. ± Je mag met je rijbewijs niet in het buitenland rijden, dat mag pas op je 1 8e.

Mirre van der Meer

16

Of toch nog even wachten? Je gaat niet naar de universiteit, neemt een tussenjaar of blijft gewoon in Leeuwarden om te studeren, waardoor je na je achttiende genoeg tijd hebt om je te concentreren op het rijden. ± Wanneer je voor 1 november 1 994 geboren bent is het niet mogelijk om op je 1 7e al af te rijden, je mag al wel rijlessen volgen. + Op je achttiende kun je meer geld verdienen met je bijbaantje, waardoor je meer geld hebt voor rijlessen. + Je mag, na je rijexamen gehaald te hebben, meteen alleen de auto in. + Op je achttiende ben je klaar met school en dan heb je toch pas tijd om te toeren. Je hebt een afspraak met je ouders dat ze je rijlessen betalen als je tot je 1 8e niet rookt en/of drinkt. ± De rijlessen zijn een cadeautje voor je 1 8e verjaardag; eerder krijg je ze niet. ± Op je 1 7e doe je vast theorie-examen, zodat je goed voorbereid kunt oefenen voor het praktijkexamen.


Going Global

Het was weer een geslaagde dag, de actiedag voor Going Global. De hele school zet zich in en komen met allemaal leuke ideeën om geld in te zamelen. Maar hoe zijn ze op die ideeën gekomen?

Het idee van KRH, RKJ en YAM ontstond in de lerarenkamer, waar ze het hadden over nieuwe kleren en het feit dat leerlingen dat bijna altijd zien. “‘Hebt u een nieuw jurkje?’ of ‘Leuke schoenen, mevrouw!’ zeggen ze dan. Kennelijk hebben jullie in de les vaak meer oog voor wat de docent aanheeft, dan voor wat hij op het bord schrijft... Wij bedachten dat jullie vast heel goed zouden kunnen aangeven van welke docent een bepaald kledingstuk is. Zo kwamen we op het idee van de Lerarenwaslijn: een waslijn dwars door de hal van de school op de Actiedag, waarbij je tegen betaling van een euro mocht raden van wie de diverse kledingstukken aan de lijn waren,” vertelt YAM. Hun collega’s waren enthousiast en leverden massaal aan, maar wel op de laatste dag: “typisch leraren,” aldus KRH. YAM: “Het raden bleek nog best moeilijk te zijn: was dat geruite bloesje nu van meneer Jongen, of van Jelsma? En zou mevrouw Geurtsen echt drie kledingstukken ingeleverd hebben? Van wie was toch dat gebloemde shirtje?” Veel enthousiaste leerlingen en leraren waagden toch een gokje en dat maakte deze actie een succes.

Deze acties was goed voor:

€21 5,-

Deze acties was goed voor:

€1 50,-

Een modeshow. Dat was het succesvolle idee van Marrit, Suzanne, Annemijn en Jildou uit klas 2. Ze pakten het groots aan en benaderden kleding- en cosmetica-winkels voor sponsoring, zochten modellen en gaven vier shows. De belangstelling was groter dan ze zelf hadden verwacht en “dat was echt geweldig”.

Het was een groot succes, binnen no time waren ze uitverkocht. Dan gaat het natuurlijk over de uiltjes van Sandra en Annegé. Maar hoe zijn ze nu op het idee gekomen? ‘We wilden wel iets verkopen. Mijn moeder was helemaal enthousiast om uiltjes te verkopen die ze zelf had gehaakt en nog ging haken. Annegé vond dat ook een leuk idee, haar moeder en oma hebben ook nog uiltjes gemaakt.’ De verkoop ging heel snel, binnen twee uur was alles uitverkocht en konden ze hun eigen geld uitgeven.

Deze acties was goed voor:

€1 50,-


Een ander goed idee was dat van een aantal jongens uit de vierde klas. David, Rutger, Okkie, Lennart, Timon, Rob en Jelle toverden met behulp van Welmoed, Ioana, Nadja en Gerbrech 004 om tot een heus casino. Het eerste halfuur was het casino niet drukbezocht, maar dat veranderde in de loop van de dag. Er kwamen veel bezoekers en sommigen bleven maar terugkomen. “Tja, sommigen waren misschien wel een beetjeX verslaafd.”

Deze acties was goed voor:

€400,-

Nog zo’n goede actie was het zelfgemaakte ijs van Lydwien, Marike, Jacqueline, Sacha, Lysbert, Elisabeth en Willemijn. Deze groep kwam al snel op het idee om iets met McFlurry’s te doen; uiteindelijk bedachten ze om zelf ijs te maken. De klant kon nog kiezen uit de smaken chocola, aardbei en stroopwafel met daarover een saus van chocola, aardbei of karamel. En dat allemaal zelf gemaakt. Al snel was de 1 5 liter zelfgemaakt ijs uitverkocht en toen hebben ze er ijs bij gekocht. Ook dat ging heel snel en uiteindelijk moesten ze wel stoppen.

Deze acties was goed voor:

€225,-

Ook Jelmer en Dries hebben met een goed idee veel geld opgehaald: voor €500,- wilden ze wel kaal gaan. En hoewel het er van tevoren nog om leek te spannen, vonden ze op de actiedag genoeg mensen bereid ze te sponsoren. “Eerst wilden we eigenlijk KKD’s snor eraf, maar dat wilde hijzelf niet,” vertelt Dries. En dus gingen ze zelf maar kaal. Hoe het bevalt, is in één woord te zeggen: “Koud.”

Deze acties was goed voor:

18

€500,-


Backstage bij de Grote Avond Als doodgewone leerling betekent de Grote Avond niet veel meer dan een kaartje kopen en je een avond lang laten vermaken door medeleerlingen. Maar voor bijvoorbeeld de toneelgroep en de schoolclub betekent het onder andere een stressvolle periode van voorbereiding en met zenuwen op het podium staan. Om jullie, doodgewone leerlingen, een beeld te geven wat er achter de schermen van de Grote Avond gebeurt, heeft jullie favoriete schoolkrant hier een reportage over gemaakt.

Schoolclub Break Naast het Kerstbal is de Grote Avond voor de schoolclub een jaarlijks hoogtepunt. En een hoogtepunt betekent in dit geval iets dat leuk, maar ook heel veel werk is. “De Grote Avond organiseren was enorm veel werk. Er is zoveel waar je niet zo snel aan denkt, maar wat wel allemaal gedaan moet worden. Ik ben nog nooit zo gestrest en druk geweest als de laatste weken voor 23 april,” zegt Jitske Boomsma, scriba van schoolclub BREAK. Na de audities houden waren ze nog niet klaar, integendeel. “Daarnaast moet je natuurlijk van alles kortsluiten met de Harmonie, schoolorkest en toneel een beetje bijhouden, kaartjes laten drukken, kaartjes verkopen, programmaboekjes laten drukken, rozen bestellen, brieven schrijven, sponsoren zoeken, filmen, filmpje bewerken, speech schrijven, promoten en waarschijnlijk vergeet ik nu nog heel veel dingen die moesten gebeuren.” Het schoolclubfilmpje is een traditie van de Grote Avond, waarin de schoolclub zichzelf presenteert aan het publiek alvorens op te komen. Elk jaar is het weer de uitdaging iets origineels te bedenken. “Tijdens een vergadering bespreken we serieuze ideeën, maar komen er natuurlijk ook een heleboel onzinideeën naar boven. Dan bereik je een punt dat er van allerlei gekke

dingen geroepen worden, waarvan je na de tijd denkt 'Hé, zo gek is dat idee helemaal niet'.” En zo ontstond het idee van het rolschaatsen. Ook voor het zingen van het schoollied hadden ze plannen, maar toch ging daar, op de avond zelf iets misX Jitske zegt daarover: “Van tevoren hadden we braaf onze tekst geleerd en konden wij alle zeven het hele schoollied, zonder tekst erbij, meezingen. Blijkbaar was dit toch meer iets wat bleef hangen in het kortetermijngeheugen, want eenmaal in de spots voor een zaal van 900 man was het toch een iets grotere opgave dan we dachten.” En de avond zelf? Dat was eindelijk genieten, vooral de eindact. “Het was zo leuk om iedereen zo enthousiast te zien en te zien genieten. Het was een echt feestje op het podium en volgens mij ook in de zaal. Op een gegeven moment begon Jochem te dansen, Femke en de meiden te headbangen en stond David te springen over het podium. Iedereen ging los en ik denk dat het wel terecht is dat wij, als schoolclub BREAK, toen wel heel trots het podium op kwamen lopen.” Trots waren ze dus vooral, en tevreden. “Als je me vraagt wat ik anders zou doen: niks, ik zou dit spektakel weer op precies dezelfde manier willen ervaren. Zelfs alle stress en hectiek, want ook dat hoort er uiteindelijk bij.” 19


DE TONEELGROEP

De toneelgroep experimenteerde dit jaar met een aantal zaken, die blijkbaar Het hele schooljaar lang goed uitpakten. Zo kozen niet offerden de leden van de de begeleiders het stuk dit toneelgroep onder leiding van keer, maar enkele leerlingen meneer Buurma en meneer kwamen ermee, na bij een Wigman hun vrije evaluatie vorig jaar vrijdagmiddag op om de Grote aangegeven te hebben niet Avond een stuk ten tonele te volledig achter het toen brengen. En nu is die ene opgevoerde stuk te staan. Wel avond geweest en hebben ze heeft meneer Wigman, zoals altijd, het script het resultaat aanschouwd. Hoe vonden ze het gaan? Meneer Buurma vertelt: “Drie weken van ervoor geschreven. Ook nieuw was het gebruik van één multifunctioneel decor. “We wilden de tevoren zaten we behoorlijk in de stress. We hebben zelfs nog rond gelopen met het idee om wisselingen tussen de scènes sneller later verlopen. We hebben vorige jaren wel de kritiek het niet op te voeren. Maar in de laatste drie gehad dat het stuk te lang duurde en met één weken is er heel hard gewerkt.” En dat harde vast decor zou het sneller kunnen.” Het gebruik werken werd beloond, want de reacties waren positief. “Het was wat minder abstract en beter te van het decor beviel goed en zal er daarom in blijven, net als het werken met verschillende volgen en de setting veranderde niet, dus het was sneller. Ik heb wel gehoord dat mensen het groepen tijdens de repetities: de ene keer de het beste stuk vonden van de afgelopen jaren.” hoofdrolspelers, de andere keer alle spelers. “Wij Voor Henkjan Braaksma, die als Sweeney Todd vinden het wel jammer dat er nu maar één Grote Avond was, omdat je dan al die moeite dan doet de hoofdrol vertolkte, was het een geweldige voor één avond. Daarom kijken we ook wel of we ervaring om het stuk op te voeren. “Ik genoot het naast school misschien nog een keer kunnen volop. Absoluut. Het hielp waarschijnlijk dat ik opvoeren. Aan de andere kant legt het wel de lat mijn bril niet op had en dus het publiek niet hoog, want het moet in één keer goed.” Henkjan duidelijk kon zien, maar zenuwachtig was ik Braaksma deelt deze mening. “Het was een goed helemaal niet.” Al sinds de eerste klas zit stuk waarvan ik het op zich wel leuk had Henkjan bij de toneelgroep en nu, in de zesde gevonden om het twee keer op te voeren.” klas, heeft hij de hoofdrol gespeeld in het toneelstuk. Een droom die uitgekomen is? Behalve de spelers en de begeleiders, verdienen “Eigenlijk wel. In het eerste jaar vooral keek ik Nora Zwierenberg, Nienke Bousema, Paulien enorm op naar de hoofdrollen, vertolkt door Bakker en Jildou Stapert ook een eervolle geweldige mensen die nu allang niet meer op vermelding, omdat zij hele vrijdag bezig zijn school zitten en dan vraag je jezelf toch af van "zou ik ook zoiets kunnen?" Maar meestal kreeg geweest met de kostuums. Alle inspanningen zijn niet voor niets geweest, want het stuk sloeg goed ik wel de rollen die ik het liefste wilde, ook al aan. “Vanuit de coulissen kun je de zaal niet waren dat dikwijls 2 scènes of zo. En dit keer vielen de hoofdrol en de rol die ik wilde samen.” goed zien, maar op het moment dat je hoort dat het stuk goed ontvangen wordt door het publiek en lacht om de grapjes die erin zitten – want dat is natuurlijk altijd maar afwachten – en dat er dan een speler na een lachsalvo terugkomt van het podium, zo (hierbij steekt BAE duimen blij de lucht in)X dat is geweldig.” 20


Lerariteiten Meneer Wubs Vorig jaar verraste meneer Wubs ons door met zijn mentorklas dansend op het podium te staan, dit jaar door solozingend op te treden, begeleid door Gerbrich Wever op gitaar en Annelien van der Es op piano. Dus wij zijn benieuwd: wat heeft WSJ voor volgend jaar in petto? Maar op die vraag heeft hij nog geen antwoord. “Dat is voor mij zelf ook nog een verrassing. Het hangt er ook vanaf of er iemand met een leuk idee komt.” Over hoe de act van dit jaar tot stond kwam, bestaat nog enige onduidelijkheid. “Het was Gerbrich die ermee kwam, maar dat ontkent ze zelf. Maar dat was wel zo.” Wiens idee het ook was, we zijn wederom opnieuw verrast door de docent klassieke talen, die zich op het podium blijkbaar als een vis in het water voelt. En wat het ook mag zijn volgend jaar, we laten ons verrassen! Alle mensen die optreden op de Grote Avond kunnen achter de schermen komen. Als toeschouwer merk je daar niets van. Want tijdens de avond zelf zie je als toeschouwer het podium zoX

Ll tegen andere Ll: Hou je bek dicht! WSE: Ik wil niet beweren dat je altijd moet doen wat hij zegt, maar in dit geval zou het fijn zijn. WSE: Ga maar in de hoek staan. Ll: Ja maar ik moet wel aantekeningen maken, wacht ik neem mijn schrift wel mee. BRR: We gaan even met zijn tweeën lezen. Ll: Wie is met zijn tweeën? BRR: Ik en mijn gespleten persoonlijkheid. Tijdens de les natuurkunde wordt er gesproken over Bits. WSE: Laat je niet in de luren leggen door die Bitch! Ll: Nou dan moet je maar naast Wubs gaan zitten. WSJ: Ja dat mocht hij willen, op deze Olympus is maar plaats voor 1 oppergod!

X en zo ziet het eruit na afloop.

Er zijn leerlingen overgeplaats naar een andere klas. JAH: Het is net alsof ze kinderen uit ons gezin ontvoerd en platgereden hebben.


Op de thee bij mevrouw Hofstee Van veel leraren horen we over het vele werk dat mevrouw Hofstee, ook wel Hetty, dagelijks verzet. Volgens hen levert ze een grote bijdrage aan het bestaan van onze school, achter de schermen. Maar wat doet mevrouw Hofstee precies en hoe is ze bij op onze school terechtgekomen?

en ouders. Momenteel zijn we bezig met het leerlingvolgsysteem (bijhouden van alle noodzakelijke leerlinggegevens voor zorg, cijfers en extra kosten (leerlinggebonden financiering) en dergelijke).’

En dan bent u ook nog mede verantwoordelijk voor de roosters8

Wanneer ben u begonnen op het Beyers ‘Sinds drie jaar ben ik assistent van de Naudé en hoe bent u hier terechtgekomen? roostermaker, waarbij ik zorg voor de ‘Ik ben op 1 september 2002 begonnen als administratief medewerkster op het CGBN. Ik heb gesolliciteerd op een advertentie die in de krant stond (in mijn geval de Leeuwarder Courant) en ik ben toentertijd door de rector mw. Rutgers en mw. Eijgelaar uit de binnengekomen sollicitanten/sollicitatiebrieven gekozen voor deze baan.’

dagelijkse roosterwijzigingen en de publicatie hiervan op de site en de koppeling met Magister. Samen maken we de toetsweekroosters en het rooster voor de 1 0minutengesprekken. We hopen volgend jaar ook dit 1 0-minutenrooster in Magister te verwerken. Ook heb ik een grote taak in de verwerking van de administratie van de eindexamengegevens, Wat is precies uw functie binnen onze de koppeling hierover met de DUO en inspectie school? en de scholen die het examenwerk voor ons ‘In eerste instantie was mijn functie nakijken en natuurlijk het maken van de administratief medewerkster en secretaresse diploma's en de cijferlijsten. van de rector. Ik draag zorg voor alle En dan nog alle losse vragen van directie, administratieve handelingen bij ons op school, docenten en leerlingen. Als ik ze kan helpen met name de leerlingadministratie. In de loop dan doe ik dat. van de jaren is mijn functie erg veranderd en Bijna teveel zaken om in een deeltijdbaan te erg uitgebreid. De overdracht van de doen, maar het lukt nog steeds en ik vind het leerlinggegevens naar de DUO en de inspectie een fantastische baan.’ verloopt tegenwoordig allemaal digitaal, voorheen ging dat anders. Mirre van der Meer Omdat onze personeels- en financiële administratie uitgevoerd wordt door een extern kantoor, zorg ik ervoor dat zij beschikken over de juiste gegevens van het personeel en de leerlingen (voor facturen en machtigingen, enz.). Sinds de invoering van het administratiesysteem Magister (in 2003) zorg ik dat de applicatie van Magister goed draait, zodat alle gebruikers er zonder problemen gebruik van maken. We breiden elk jaar ons gebruik van Magister uit. Jullie kennen het verzuimbeheer, de cijferinzage voor leerlingen 22


Larissa en Dagmar

hoopt daarom Diergeneeskunde te gaan studeren in Utrecht, waarvoor ze nog ingeloot moet worden, terwijl Larissa zich heeft ingeschreven voor de studie American Studies in Groningen. “Het is dus sowieso twee uur reizen voordat je elkaar al ziet, dus samen muziek maken zal er niet veel meer van komen.” Individueel zijn ze allebei wel van plan in hun studententijd door te gaan met muziek. “Als we ontdekt zouden worden of als er echt een kans zou komen, dan zou ik daar wel voor Larissa Littooy en Dagmar Joostema maken pas sinds vrij korte tijd samen muziek. Aan het willen gaan,” zegt Larissa, “maar die is kans is begin van het vijfde jaar kwamen ze bij elkaar natuurlijk wel erg klein.” Datzelfde geldt ook in de klas en tijdens de Romereis raakten ze voor Dagmar, al voegt zij er wel bedenkelijk bevriend. Ze leerden elkaar wat beter kennen aan toe: “ik moet het wel kunnen combineren met mijn studie.” Ze hopen in elk geval ooit nog en ontdekten elkaars hobby. Hoe het idee ontstond om samen muziek te maken, schiet eens samen voor ons op te treden. “Als er over ze na even nadenken weer te binnen. “Dat was tien jaar weer een reünie is, gaan wij zeker tijdens het uitgaan. We stonden in Fire en toen weer optreden,” beloven ze. Daar houden we ze aan! zei Liselotte tegen ons: jullie moeten samen eens wat met muziek doen.” En zo is het gegaan. Samen studeerden ze enkele nummers in en deden ze auditie voor de Grote Avond, waarna ze voor het eerst de school hun muzikale kwaliteiten lieten horen. Larissa zegt daarover: “Het was van tevoren heel eng. Ik dacht echt ‘waarom doe ik dit?’ Maar toen het geweest was, wilde ik nog wel een keer. Het was wel heel erg leuk.” Zo had het publiek het blijkbaar ook ervaren, want de reacties na hun eerste optreden waren erg positief. Velen waren verrast door het duo. “We zijn niet zo druk in de klas, dus mensen hadden misschien niet verwacht dat wij zoiets konden.” Kort daarna deden ze ook mee aan de talentenjacht The voice of Parnas van muziekschool Parnas in Leeuwarden. Hierbij werden ze eerste en wonnen ze een optreden in de Harmonie. Het andere deel van hun prijs, het opnemen van een videoclip, hebben ze, bijna een jaar later, echter nog nooit gekregenX Ze waren de verrassing van de Grote Avond van vorig jaar, deze muzikale dames uit nu de zesde klas. Ook dit jaar traden ze weer op en kregen ze opnieuw de zaal doodstil. Maar ze zitten nu in hun examenjaar. Was hun optreden op de Grote Avond hun laatste optreden? Hoe gaat het verder met hun muzikale carrière? Tijd om Larissa en Dagmar hierover eens wat vragen te stellen.

Hoe het verder gaat met hun muzikale carrière is onzeker. Eerst staat natuurlijk het eindexamen voor de deur en daarna gaan ze beiden studeren, maar wel elk in een andere stad. Dagmar wil graag dierenarts worden en


Pieperpagina Jullie zijn al aardig op weg naar het moment waarop jullie tweedeklasser zullen worden. Je bent gewend aan de leerlingen, aan de rugpijn, aan je te hoge kluisje en aan de leraren. Elke dag zie je ze lopen door de gangen, maar weten jullie wel wie ze zijn? Hier de ultieme test! Je ziet hier vier leraren staan, maar de lichaamsdelen zijn verwisseld. Weet jij welk deel bij wie hoort? En wie zijn deze leraren?

24

..........

............

............

Antwoorden: KKJ: 1 – 3 – 2 KKD: 2 – 4 – 1 WFJ: 3 – 1 – 4 HBC: 4 – 2 – 3

.........


Column Kristian

Gymnasiaal 1.

Gymn asiaa l gym – na – si’ aa l [gi mn aa zie -] bijvoe be tre kki ng he bb en d op , va n he t (ee n)ge lijk na am woord gymn asium Toe n ik laa tst voor nie t verder toe gel ich te bezigh eid num me r één is, wa ar een grote red ene n bij me vrouw Pe lgru m op bezoek wa s, me erd erh eid van de tijd ing aat, zel fs bui ten we rd mij één din g dui del ijk, nam elij k wa t haa r sch ool tijd . Eig enl ijk klin kt het alle ma al we l hee missie is voor deze sch ool : alle s moet zo log isch in de tra nt van het bee ld dat vee lal l gym nasiaa l mogel ijk zijn . Ee n woord dat oud ers en ‘aspira nt lee rlin gen ’, zoa ls dez aan destijd s voor het eerst van mij n leven hooik e al en dat in eerste instan tie eerder ove rkwamrde op gym nasiale wij ze worde n beschreve n een woord dat zij zo op het mome nt had als voorda t ze aan het gym nasiale circuit dee lne me n, wordt ove rge bra cht. De uitspra bed ach t om , wa t missch ien we l een A4 'tje ken tek kon zijn , in korte tijd sam en te vatten . Toe st ged aan op oud era von den zoa ls ‘de lee rlin gen dit opvalle nde taa lge bru ik bij and ere n aann ik bested en gem idd eld 2 uur per dag aan hun lich t bra cht, wa s de rea ctie ove r het alg em het hui swerk’ die zon der eni ge cijfers aan oud ers nog al sta nda ard : een sch ate ren d gel ach , een worde n voorge sch ote ld, val len eig enl ijk pre cie s op hun pla ats. Ge looft het bestuu r er alle gevolg d door een zin als ‘da t is nie t een s al een ech t in of we ten zij zel f ook dat dit een utoma woord ’ en vaa k afg esl ote n me t een zin wa pie dui del ijk gem aakt we rd wa t een onzin het arin is? Ee n vra ag wa ar wa arschi jnli jk nooit gevond en dat me n zich ‘gymn asi aal ’ moestwe rd antwoord op kom t. He t eni ge wa t we we ten , is dat ze hun best proberen te doe n me t ged rag en, wa aru it ook we er blij kt dat ond ank s ma atrege len als een Alb ert He ijn-bel eid voor het feit dat nie ma nd het woord ooi t eerder had ver pak kin gen , een stri jd die de con cië rge s dan geh oord, de sch ijnb are beteke nis we l dui del ijk we l alla ng heb ben opg ege ven , ma ar die het wa s. bestuu r offi cie el we l in sta nd hou dt. On dan Tot mij n verbazing en blij kba ar die van vee l dat het toch vee lal dui del ijk is dat lee rlin genks and ere n, is gym nasiaa l we l deg elij k een wo en is het ook opg enome n in het Ne derlan ord zel f nou nie t zo hee l vee l om hun gym nasiali teit woord enb oek, dat een vertali ng gee ft die dse geven en ove r het ide e eerder lacherig doe n dan het als uitd agi ng zie n en ze bui ten de eig enl ijk nie ts dui del ijke r ma akt, zoa ls nou ook nie t alti jd vol led ig AB N pra ten , wa t,les hie rboven te zie n. Alle s van en bin nen een zoa ls me vrouw Pe lgru m mij dui del ijk hee gym nasium is imm ers vol gen s de Va n Da ft prin cip e gym nasiaa l. Ste rke r nog , gezien le in gem aakt, we l een eis is, is uit sla gin gshog e sla gin gsp ercentage van onze sch oolhet percen tag es en and ere sta atsond erzoeken we l wij nog net iets te goe d en moete n wij het zijn geb leken dat wij een van de betere gym nasia wa t sle chter doe n om optima le gym nasiali juist van Ne derlan d zijn . Da n lijkt dat bee ld van te hal en, als het gem idd eld e gym nasium . teit optima le gym nasiali teit van de sch ool toch we l wa s we l dui del ijk dat me vrouw Pe lgru m nieHe t erg af te dwale n van de daa dwerkelij ke kern letterli jke beteke nis bed oel de, ma ar eerder t de ervan: zo goe d mogel ijke cijfers hal en. ide aal bee ld. Ee n wa ar gym nasiaa l persoo het eerlijk, besche ide n, netjes op alle mogel ijken is Kri stia n van Za del hoff geb ied en en natuurlijk zee r lee rgie rig, uite me t de ond erli gge nde toon dat sch ool raa rd

25


KPATHP schuift aan bij8 KKJ Er zijn weinig leraren bij wie we nog niet hebben aangebeld om onze kritische blik op hun kookkunsten te werpen. Gelukkig was KKJ bereid om ons in haar thuis te ontvangen. Dus stapten we donderdagmiddag om 4 uur in de trein naar Meppel. Een klein uurtje later zaten we in de auto naar het pittoreske Ruinerwold. Het eerste wat ons opviel toen we door het raam het huis binnenkeken, was een verzameling olifantjes die in de vensterbank stond. Vol trots vertelde KKJ erover: ‘Het eerste olifantje was een huwelijkscadeau van een vriend van mij die in Afrika was geweest.’ De olifant staat namelijk symbool voor vruchtbaarheid en trouw, dus heel toepasselijk bij een huwelijk. De eyecatchers van deze collectie waren toch wel de twee houten olifantjes die samen een hartje vasthielden. Dit cadeau had KKJ voor haar man gekocht voor hun huwelijksdag. Helaas moest haar man, Hielke, vanavond werken dus hebben we hem niet kunnen ontmoetenX Eenmaal in de woonkamer werden onze ogen gelijk naar de boekenkast getrokken. In deze kast stonden talloze boeken waaronder anderhalve plank met kookboeken. Met het eten moest het dus wel goed komen. ‘Ik ga vandaag een twintigminutenrecept maken.’ Zei KKJ tegen ons terwijl ze een, zichtbaar vaak gebruikt, kookboek te voorschijn haalde. Dit Haagse Kookboek had ze met Sinterklaas gekregen in de zesde klas, voordat ze ging studeren.

26

Een andere plank was gevuld met boeken over Zuid-Afrika. Op deze plank stond ook een boek geschreven door Beyers Naudé. Toen wij hier verbaasd naar vroegen, vertelde ze vol trots dat ze hem twee keer had ontmoet. Een keer in Nederland en een keer in Zuid-Afrika. De eerste keer dat ze naar Zuid-Afrika ging, was toen haar zus ging trouwen. Daarnaast wilde ze ook iets betekenen voor de apartheid in ZuidAfrika en zat ze in een anti-apartheidsbeweging. ‘Je moest in die tijd nog een vragenlijst invullen voordat je een visum kreeg, waarop stond wat je allemaal ging doen. Ik heb toen maar alle natuurparken aangekruist die op het lijstje

stonden,’ vertelde KKJ lachend, ze had nog geen idee waar ze precies in Zuid-Afrika terecht zou komen, aangezien de persoon die haar op zou halen bij het vliegveld, afgeluisterd werd, waardoor het onmogelijk was hier telefonisch over te praten. ‘Er werd op die vragenlijst ook gevraagd of ik een boek over mijn bezoek over ging schrijven of er een reportage over ging maken. Ik heb toen bij alles ‘nee’ aangekruist, ik ging er lezingen over geven, maar dat stond er niet bij.’ De tweede keer dat ze naar Zuid-Afrika ging, was nadat haar dochter klaar was met haar stage. Dit keer ging ze vooral om te genieten van het land. Door de sterke band die KKJ met Zuid-Afrika heeft, vroegen wij ons af of het toeval is dat ze op onze school werkzaam is, die toch ook wel erg verbonden is met Zuid-Afrika. ‘Ik had deze


school inderdaad op mijn lijstje staan met scholen waar ik graag zou willen werken.’ De band met Beyers Naudé had daar wel degelijk iets mee te maken. ‘Toen ik op school kwam werd ik dan ook gelijk gevraagd om bij BNA Zuid-Afrika een gastlezing te geven.’ KKJ vond het erg leuk om uit eigen ervaring kunnen te vertellen over Zuid-Afrika. Al een tijdje horen we KKJ vertellen over haar nieuwe baan op een dovenschool. Wanneer we haar ernaar vragen begint ze vol enthousiasme te vertellen. ‘Op het Beyers Naudé kreeg ik minder uren aangeboden, dus was ik een aantal dagen in de week vrij. Hiervoor moest ik een uitkering aanvragen en werd ik automatisch ingeschreven als werkzoekende. Zo kwam de baan op de dovenschool voorbij.’ KKJ vond dit een leuke uitdaging, vooral omdat het anders is dan het reguliere onderwijs. Haar klassen bestaan uit twee tot zes leerlingen, omdat het nodig is goed oogcontact te kunnen maken met diegene met wie je spreekt, of in dit geval gebaart. Voorlopig verlopen de lessen nog met een tolk erbij, vooral om de vaktaal goed te kunnen vertalen. Na eerst gezellig wat te hebben gepraat met een kopje thee erbij, moest dan toch het serieuze werk beginnen. KKJ dook de keuken in, terwijl wij onze ogen nog even de kost gaven in huize Kolleman. Toen we vroegen of we misschien ergens mee konden helpen in de keuken, kregen we een vrolijk ‘Nee hoor het is al bijna klaar’ terug, terwijl er echt nog maar een paar minuten voorbij waren gegaan. En het klopte: weldra stond er een heerlijke maaltijd voor onze neus en kwamen, na een moment stilte, de verhalen

over Vlieland op tafel te liggen. Op Vlieland is KKJ vaak te vinden. Ze heeft een vaste standplaats op de camping en grijpt in de zomer dan ook elke gelegenheid aan hier gebruik van te maken. ‘Ik heb een lievelingsplekje op de camping’ begint KKJ te vertellen. ‘Ik moest naar Vlieland voor een boekpresentatie, omdat ik een boek over kamperen kreeg uitgereikt. En als je zoiets uitgereikt krijgt, ga je natuurlijk niet in een hotel zitten. Dus daar stond ik met mijn eenpersoonstentje op mijn plekje. Een paar dagen later kwamen we met de grote tent en alle andere vakantiespullen op de camping aan. Een vriend kwam al op me toelopen “Jos, je plekje is bezet.” Was het mijn eigen eenpersoonstentjeX’ Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe smaakte het etenX We kregen een heerlijke visfricassee voorgeschoteld, bestaande uit notenrijst, vis en een groentecombinatie van venkel en worteltjes. Het rook heerlijk en de smaak was zeker niet minder. Als toetje stond er een citroen kwarktaart puddinkje op het menu en straciatella kokospudding. Voor deze heerlijke maaltijd geven wij dan ook vier sterren. De gastvrijheid krijgt er vijf, omdat we zeer enthousiast welkom werden geheten, mevrouw Kramer-Kolleman ons zonder enig probleem van het station haalde en er weer heen bracht en natuurlijk voor de gezelligheid. Goed gevuld verlieten we huize KramerKolleman en haastten we ons om de trein richting Leeuwarden te halen. Mirre van der Meer en Jildou Stapert

27


Strip!

28


Misstanden op het Beyers Naudé

Het Beyers Naudé is in sommige opzichten best een rare school. Er zijn hier namelijk genoeg misstanden. Hoog tijd om die eens aan de kaak te stellen.

Het overdekte fietsenhok voor de leraren zit vlak voor de deur, de fietsenstalling voor de leerlingen zit aan de andere kant van de school, waardoor wij daar helemaal omheen moeten lopen. En alsof dit nog niet oneerlijk genoeg is, moeten wij ook nog een briefje halen, wanneer we te laat zijn, terwijl dat niet geldt voor de leraren, die ook vaak genoeg te laat komen. De kantine, waar de meeste leerlingen zich ophouden in de pauzes, is uitermate kaal en sober. Ook zijn er te weinig stoelen en tafels om alle leerlingen van een plekje te voorzien. Sommigen wijken daarom maar uit naar het altijd vieze kluisjesplein, gaan op de grond in de hal zitten of maken een tochtje naar de geliefde supermarkt op de Schrans, wat de schoolleiding dan weer liever niet ziet. Ook in de rest van de school is het speuren naar tekenen van gezelligheid, maar op de Open Dag prijken er opeens vaasjes met nepbloemen op de tafels, die opeens met tafelkleedjes versierd zijn. Ook wordt er dan gratis koffie, thee en fris geschonken en de glazenwassers komen toevallig (?) net de dag ervoor langs. De school wil graag dat je je als leerling inzet voor de school of deelneemt aan vrijwillige activiteiten. Dat wil echter niet zeggen dat je daar ook iets voor terugkrijgt: het moet allemaal in je eigen tijd, want een paar uurtjes missen kan natuurlijk echt niet. Ook hoef je daarbij niet te rekenen op enige aangeboden hulp vanuit de school. Wel staat er altijd iemand voor je klaar om je alvast te wijzen op eventuele toekomstige problemen. Wij leerlingen moeten ons altijd houden aan deadlines wanneer we opdrachten inleveren, zodat we er soms zelfs tot in de kleine uurtjes aan zitten te werken. Leraren nemen er echter hun tijd voor om die opdrachten na te kijken en zo kan het zijn dat je een opdracht waar je een maand de tijd voor had, na ruim twee maanden nog steeds niet terug hebt. Leraren mogen dan misschien zielig zijn en last hebben van een hoge werkdruk, dit is toch niet helemaal eerlijk. Leerlingen zijn namelijk ook zielig, want, hoewel leraren dit veelal niet beseffen en geloven, wij hebben nog meer te doen. Aaltsje Visser

Lerariteiten WNG heeft net mensen van de gang weggestuurd die aan het zwaaien waren. WNG: Ja ik zag je heus wel zwaaien hoor! Jij bent ook van de zwaaigeneratie. WSJ: Heb je al je spullen weer bij elkaar? Ll: Ja mijn pen schoot uit elkaar. WSJ: Dan moet je je spullen ook niet bij de Action kopen! Voor het geven van een SO RKJ: Goed wil iedereen die naast iemand zit er nu even een briefje tussen leggen? BNG geeft een les over het Christendom BNG: Dus toen waren ze van hun zonden verlost en konden ze naar de HEMA. UhX hemel! WAJ tegen computer: nou, hij start niet op, ach kloteding! WSE: Noemde je haar nou ‘knol’? Ll: U noemde mij zonet toch ook blind peard? WSE: Ja sorry, dat floepte eruit.


Four of a Kind!

De naam die niet over het hoofd te zien valt op programma's van de Grote Avond of het Benefietconcert is natuurlijk die van Four of a Kind. Deze groep van vier zesdeklassers speelt nu al twee jaar op alle grote evenementen van het CGBN, maar hoe zijn zij eigenlijk begonnen? Four of a Kind begon ooit als een schoolband omdat er te weinig animo was voor het benefietconcert. ‘We zijn ooit begonnen met zijn tweeën,’ vertelt Jochem, de toetsenist van de band. ‘Klaas en ik speelden in de kantine samen en toen kwam Mike erbij staan zingen. Later hebben we ook Jornt uitgenodigd.’ Voor de rest spelen ze bijna nooit samen. ‘We oefenen alleen voordat we een concert gaan geven, voor de rest hebben we niet veel tijd.’ zegt Klaas. ‘En inzet.’ Dus waar komt de naam Four of a Kind vandaan? Als antwoord krijgen we heel droog: ‘Ja omdat het moest van Djoeke. Onze namen achter elkaar aan was niet echt een groot succes.’ Dus er zat echt geen diepere betekenis achter? Drie van de vier hoofden knikken maar Jochem protesteert: ‘We zijn allemaal van hetzelfde soort, we zitten in dezelfde klas, we zitten allemaal in een band, we hebben dezelfde slechte humor en we zijn alle vier blank.’ Waarop de jongens gelijk in lachen uitbarsten en druk beginnen te discussiëren.

30

Marte Hofsteenge en Jildou Stapert

Four of a Kind is dus een echte schoolband. Ze komen bij elkaar om te repeteren voor een optreden op school maar verder zijn ze niet heel serieus met hun band bezig. Hoe moet dat dan in de toekomst? Tja, dat wordt heel lastig want ze gaan allemaal ergens anders studeren en Jochem is aangenomen voor de New School for Jazz and Contemporary Music in New York. Dat wordt dus lastig repeteren. ‘Ach, we gaan wel gewoon een keertje via Skype jammen’ zegt Jochem, waarop de anderen gelijk reageren dat ze hem daaraan zullen houden. Dus bij deze jongens, het staat zwart op wit. De nummers in hun repertoire verschillen per keer, maar wat is hun favoriete genre muziek? Klaas: Bruce Springsteen, vooral Classic rock. Jochem: X Mike: Alles, als het maar muziek is. En Jornt? ‘De laatste tijd minder’. Zoals jullie in de vorige schoolkrant konden lezen zijn jullie nog niet van S’MOON af. Jammer genoeg zal Four of a Kind snel aan z’n einde komen. De laatste keer dat we ze zagen optreden was de grote avond, maar we hebben genoten!


D nuttest

Sandra Schmitz en Kristian van Zadelhoff

n u ts o d e d r u u z la g e g AH

Altijd leuk als de donuts bij de Albert Heijn in de bonus zijn, een goede reden om ze eens mee te nemen om hun al bekende voortreffelijke smaak op kosten van de school te gaan testen. We kochten dus maar een doosje met al de vijf smaken en kleuren die de Appie normaal te bieden heeft: roze met witte hagel, wit met hagel, wit met chocoladevlokjes, geel met chocoladevlokjes en chocola met chocovlokjes. We besloten om maar eens te beginnen met de witte met hagel, een mooie ronde donut met een gat erin, zacht en makkelijk breekbaar en een glimmende, plakkerige laag glazuur waar een sterke en vooral heel zoete geur vanaf komt. Het glazuur is ook het eerste wat overvloedig de smaakpapillen raakt met zijn in en in zoete smaak, waarna het zachte taaie donutdeeg naar voren begint te komen. Als tweede namen we de duidelijke chocolade donut, deze had jammer genoeg niet zo’n heel volle geur, maar was niet zo plakkerig. De smaak van de chocoladedonut viel ons een beetje tegen, de chocoladesmaak was niet zo heel duidelijk en omdat deze geen plakkerig glazuur had was de donut ook een stuk droger. De andere drie waren gelukkig wat meer vergelijkbaar met de eerste, al sprong de gele er wel heel erg uit met zijn heerlijke kenmerkende bananensmaak en -geur. Cijfer:

8

Prijs: €0,69 p/st - in de bonus vijf voor €2,45

u n o d e d la o c o h c i J u m bo m in

ts

Natuurlijk hebben ook nog een tegenstander voor de Albert Heijn nodig. Dus gingen we maar naar de Jumbo, deze had echter tot onze verbazing de geglazuurde donuts niet in het assortiment. De Jumbo had dan weer wel iets wat de AH juist niet heeft: mini donuts, in naturel en met chocolade frosting, beide op een nette 22 cent per stuk, al zouden er vier van die kleintjes in een Albert Heijn formaat donut passen. Het is een klein donutje, bitesize met een dikke laag chocola erop die duidelijk te ruiken is. De smaak laat echter nogal te wensen over, de donut is redelijk droog en eigenlijk ook net iets te taai, ook zit er aan de chocola een beetje raar nasmaakje al is het zelfs nog in de mond wel duidelijk dat we hier met de chocolade versie te maken hebben. Overal nog wel redelijk te doen, bovendien is de grootte ook wel redelijk handig, vooral om te verdelen. Cijfer:

6,5

Prijs: €0,22 p/st - in doos van 9-1 2 stuks

31


Te laat!

Leraren moeten ze elke dag aanhoren en het wordt ook wel erg saai als je steeds met dezelfde aankomt. Ze zijn helemaal klaar met ‘de brug stond open’, ‘mijn wekker ging niet af’, ‘ik had een lekke band’ en ‘ik heb mijn trein gemist’ én ze werken natuurlijk ook niet meer. Jullie zijn toe aan een paar nieuwe, originele smoesjes. Dan kom je er misschien nog met een lachertje vanaf! -

-

Mijn moeder had me in het huis opgesloten en ik kon nergens mijn sleutels vinden, want die lagen nog op school, dus ik moest mijn buurvrouw bellen voor de sleutel, maar die was niet thuis, dus ik moest uit het raam klimmen. Dus alles duurde wat langer. Ik zat vast aan de treindeurtjes. Ik stapte op de fiets, maar kwam erachter dat ik geen schoenen aan had. Ik kwam er onderweg achter dat ik een onderbroek van mijn broertje aan had, dus ik moest weer terug naar huis. Het stoplicht bleef op rood haken. Ik had een eend aangereden en tja, ik mag niet doorrijden na een ongeluk. Ik was halverwege toen er een zwerm meeuwen over me heen vloog. Ik zat helemaal onder de vogelpoep en wegens hygiënische omstandigheden ging ik maar weer naar huis om even te douchen. Mijn band is lek, mijn ouders waren al op hun werk en de bussen reden niet. Dus ik ging lopend naar school. Ik at gisteren voor het eerst spacecake, waardoor ik huisarrest kreeg. Ik wist alleen niet dat mijn ouders bedoelden dat ik wel naar school moest. Ik deed aan het Latijnse gezegde ‘carpe diem’. Ik keek gisteren naar het weerbericht van Piet Paulusma en die zei dat het vandaag mooi weer zou worden, dus ik trok vanochtend een korte broek aan en geen jas, kom ik buiten: sneeuwt het! Dus ik ging weer naar binnen en trok winterkleding aan, blijkt dan dat mijn broer graag de tuin in een sneeuwfestijn omtovert. Dus ik trok opnieuw andere kleren aan, maar daarbij was ik even vergeten dat de thermometer kapot is. Dus al met al duurde het wat langer vanochtend. Mijn ouders vertelden mijn zusje vanochtend dat Sinterklaas niet bestond, maar mij hadden ze dat nooit verteld. Dus ik was helemaal in tranen, zegt mijn zusje doodleuk: “dat wist ik al”. Volgens Jehovagetuigen zou de wereld vandaag vergaan, dus ik dacht: “geen school!” En toen werd ik vanochtend gewoon wakker!

Natuurlijk heeft iedereen wel eens gehad dat hij zijn huiswerk niet heeft gemaakt. De simpelste manier is natuurlijk de waarheid, maar dat is ook zo standaard dus hier een van velen aparte smoesjes, en wil je er meer: het enige wat je moet doen is je fantasie gebruiken. Geen zin in iets orgineels? Je kan ook de smoesjes van leraren tegen ze gebruiken. Zoals: ‘de kat lag op m’n huiswerk’, of ‘ik ging trouwen in Marokko maar mijn huiswerk zat in mijn koffer maar die ging in een ander vliegtuig’. Je kunt nog altijd van onderwerp veranderen en op die manier onder de les uitkomen.

32


Puzzelpagina Een KPATHP zonder puzzel is geen echte KPATHP. Een deel van zijn bestaansreden is namelijk om jullie onder de les ook te vermaken. Daarom deze keer een woordzoeker, maar, omdat we hier op een gymnasium zitten en jullie dus allemaal slimme kindertjes zijn, wel een moeilijke: de woorden die je moet zoeken staan niet gegeven. Aan jullie dus zelf de taak om de schoolvakken en andere opvullingen van de lesuren te vinden plus ĂŠĂŠn ander schoolgerelateerd woord, in totaal dertig. Succes!

Kom je er echt niet uit? Kijk dan op pagina 9, daar staan alle woorden die je moet vinden. 33


Horoscoop Stier Jij ontdekt binnenkort een nieuwe bezigheid, waar je helemaal gelukkig van wordt. Ga er helemaal voor en stop er al je vrije tijd in, dan kun je er nog wel eens héél goed in worden. Geniet van het blije gevoel dat dit je geeft, het zal je de kracht geven om al je tegenslagen aan te kunnen.

Tweelingen Je wordt de komende tijd twee richtingen uit getrokken, Tweelingen. Aan de ene kant wil je graag met rust worden gelaten om van het moment te kunnen genieten; aan de andere kant wil je graag zorgen voor de mensen om je heen. Geen partij kiezen; een beetje van beide werkt het best.

Kreeft De komende weken word je door allerlei sociale plichten verscheurd. Aan de ene kant wil je graag loyaal zijn aan je vrienden, aan de andere kant vraagt de liefde om aandacht. Dan is er ook nog je familie, die ook tijd met je wil doorbrengen. Je doet je uiterste best een manier te vinden om iedereen gelukkig te houden. Heeft geen zin, Kreeft. Het is onmogelijk.

Maagd De komende maand krijg je het zwaar. Je perfectionisme en de drukte op school bezorgen je veel stress. Daarnaast vragen je vrienden en familie om steeds meer aandacht. Houd het hoofd koel, en bedenk dat aan alle stress wel weer een eind komt. Wordt het je echt te veel, dan zul je merken dat praten met je beste vrienden je zal opluchten. Boogschutter Steenbok Er breekt een zonnige tijd De komende tijd zal de voor je aan. Jij bekijkt het planeet Venus je een leven altijd van de lichte en duwtje in de goede richting luchtige kant, en dat werpt geven bij je schoolwerk én eindelijk zijn vruchten af: al je op het gebied van de problemen komen op hun liefde. Dit zal zorgen voor pootjes terecht. Dan is er de liefde: je wordt een algehele ontspanning in je doen en laten. Alle snel verliefd en ziet tijdens eerste dates al een complete stress en chaos die je de afgelopen tijd ervaren hebt, gezamenlijke toekomst zullen in rook opgaan. verschijnen. Waar dit normaal gesproken Geniet ervan, ook je teleurstellingen oplevert, zal sociale omgeving zal ervan dit je de komende weken meegenieten. succes brengen.

Weegschaal Jij hebt het er tegenwoordig moeilijk mee om een balans te vinden tussen je emoties en je uitgaven. Waar anderen aan emotie-eten doen, doe jij liever aan emotiewinkelen. Maar er is hoop in zicht: had je je uitgaven niet helemaal onder controle de afgelopen tijd, dan krijg je binnenkort de kans om weer vaste grond onder de voeten te krijgen.

Schorpioen De maan komt volgende week recht tegenover Jupiter te staan, dat levert een innerlijke strijd op. Je bent namelijk nóg koppiger en gepassioneerder dan normaal, waardoor je irritaties zult oproepen bij sommige vrienden en leraren, maar vooral bij je ouders. Zorg ervoor dat je niet te veel wordt meegesleept door je emoties en houd nog even vol. Vissen De komende tijd wordt een uitdaging voor jou. Je gaat namelijk een aantal mensen ontmoeten die zullen proberen misbruik te maken van je eeuwige vergevingsgezindheid. Je zult hun kwade bedoelingen alleen op tijd doorzien als je je dromerige kant even opzij schuift en vertrouwt op je scherpe intuïtie.

Ram Binnenkort zul je eindelijk profijt hebben van je ijzeren doorzettingsvermogen. Je school-resultaten zullen stijgen en je zult eindelijk waardering krijgen van de persoon die jij het meest bewondert. Dit geeft je vleugels, maar pas op dat je met beide benen op de grond blijft, anders stort je geluk alsnog als een kaartenhuis ineen. Leeuw Jupiter zal binnenkort zorgen voor een steuntje in de rug op het gebied van schoolprestaties, maar de maan doet je denken aan alles wat je thuis aan sociale plichten verwaarloosd hebt. Geen zorgen, Leeuw. Er is heus een goede balans te vinden. Besteed gewoon een beetje meer aandacht aan je privéleven.

Waterman Er breekt een moeilijke periode voor je aan. Jouw neiging om te experimenteren en grenzen op te zoeken gaat je namelijk parten spelen. Je zult hierover in conflict raken met je ouders en een aantal leraren. Zorg ervoor dat dit je niet te veel ontmoedigt, je vrienden vormen namelijk een sterke basis om op terug te vallen.


C ol ofon

Ook wij, de redactie van uw geliefde KPATHP, zijn nog niet helemaal tevreden. Ook al bereiden wij altijd met veel liefde en zorg een gloednieuwe schoolkrant voor u, er is nog ĂŠĂŠn ding dat wij heel graag zouden willenX

Deze KPATHP werd mede mogelijk gemaakt door: Aaltsje Visser Mirre van der meer Eva de Langen Jildou Stapert Sandra Schmitz Marte Hofsteenge Sanneke Kroon Kristian van Zadelhoff Rens Holtrigter Eline van der Meer Hadewych Schermann Eva Jongen JGG en WIJ

Hoofdredactie Redactie Redactie Redactie Redactie&Opmaak Redactie&Opmaak Redactie Redactie Redactie&Website Redactie Redactie Eindredactie Ondersteuning


KPATHP Verzet  

3e editie van jaargang 60 (2011-2012)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you