Page 1

Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU v Prešove a SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra)

Vás pozývajú dňa 10. apríla 2013 o 11:30 hod. v m. č. 100 na INFORMAČNÝ SEMINÁR

o možnostiach štipendijných pobytov (študijné, prednáškové, výskumné) v zahraničí v rámci mobilitných programov koordinovaných agentúrou SAIA, n. o., v súvislosti s aktuálnymi výzvami na podávanie žiadostí o štipendiá.

Program seminára: Akademické mobility – realizované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá Akcia Rakúsko – Slovensko – projekty a individuálne možnosti štipendií Národný štipendijný program – možnosť študovať a vycestovať do celého sveta CEU – Stredoeurópska univerzita v Budapešti Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond pre doktorandov a postdoktorandov EURAXESS – praktické informácie spojené s mobilitou (zdravotné a sociálne poistenie, prechodný pobyt v zahraničí, daňové povinnosti pri pobyte v zahraničí...)

pozvanka saia  

pozvanka saia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you