Page 1


Укладачі: Я.І. Нетеча, О.А. Жиго,

вчитель історії НВК№ 9,спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист. вчитель історії НВК№ 9,спеціаліст першої категорії.

Рецензенти: В.А. Дубінський, декан історичного факультету Кам’янець – Подільського державного університету ім. І.Огієнка. В.М. Слободян, завідувач науково-методичного центру управління освіти і науки. С.М.Морозюк, методист науково-методичного центру управління освіти і науки.

Нетеча Я.І. 5 клас Історія України (Вступ до історії) Жиго О.А. Робочий зошит учня. Кам’янець- Подільський, 2015

Робочий зошит учня містить опорні конспекти з курсу Історія України (Вступ до історії) 5 клас. Усі уроки прив’язано до підручника «Історія України (Вступ до історії)» авторів О.І.Пометун, І.А.Костюк та Ю.Б.Малієнко.


Я.І.Нетеча, О.А.Жиго

5 клас Історія України (Вступ до історії)

РОБОЧИЙ ЗОШИТ УЧНЯ

Кам’янець-Подільський 2015


Дорогі п’ятикласники! Ви тримаєте у руках книжку, яка є надійним помічником у неймовірній подорожі до країни історії. Ця книжка, разом з підручником, допоможе вам опанувати цей довгий шлях, головне бути уважним, наполегливим та дотримуватись ряду правил:  у книжці зібрані усі конспекти уроків, з якими доведеться працювати протягом навчального року, тому якщо ви з якоїсь причини пропустите те чи інше заняття, не забудьте попросити учителя чи однокласників допомогти заповнити відповідний конспект;  усі визначення (терміни) мають бути пояснені, дати, схеми та ілюстрації – підписані;  оскільки термінів та дат буває іноді дуже багато, то звертайте увагу в першу чергу на ті, що виділено червоним кольором;  в кінці конспекту є місце для висновків. Не пропускайте їх, оскільки вони дають стисле уявлення про те, що ви мали зрозуміти на уроці;  майте на увазі, що конспект не може замінити підручник, він лише допомагає опрацювати його зміст, тому НЕ намагайтесь готувати домашнє завдання користуючись тільки конспектом;  підготовку домашнього завдання варто здійснювати таким чином: o прочитайте заданий параграф, спробуйте відповісти на запитання, що містяться наприкінці параграфу; o прочитайте конспект уроку, вивчіть розміщені у ньому терміни, основні дати; o уважно розгляньте ілюстрації як у підручнику, так і у конспекті – ви повинні впізнавати, що або хто зображений на ілюстрації; o імена та назви намагайтесь запам’ятати дослівно, аби потім писати їх грамотно. Якщо вам потрапилось незвичне або складне слово, яке важко вимовляти, не полінуйтесь проговорити його декілька разів вдома уголос – це потім допоможе називати його не збиваючись; o іноді у конспекті може міститись завдання, яке потрібно буде зробити вдома письмово – заповнити таблицю, підписати портрети, карти тощо. Не лінуйтесь виконувати їх, адже це дає великі шанси підвисити ваш загальний бал; o наприкінці конспекту подані домашні завдання різних рівнів, що дає змогу приблизно здогадатись, на яку оцінку ви можете претендувати. Сподіваємось, що після виконання усіх вимог, ваші оцінки будуть найвищими. Хай щастить, автори.


Зміст: Передмова Урок 1. Істоpiя як наука. Українські вчені-історики Урок 2. Історія і час Урок 3. Історична карта Урок 4. Речові історичні джерела. Музеї Урок 5. Речові історичні джерела. Сфрагістика,геральдика,нумізматика Урок 6. Практичне заняття 1. Про що можна довідатися з сімейного фотоальбому. Родинне дерево Урок 7. Писемні джерела. Архіви Урок 8. Мова як джерело знань про минуле. Фольклор Урок 9. Географічні назви в історичній науці Урок 10. Практичне заняття 2. Які назви в моєму рідному місті нагадують про минуле Урок 11. Люди в історії: історичні персонажі, групи людей і народи Урок 12. Події та явища в історії: відкриття, битви, подорожі, господарське та повсякденне життя Урок 13. Житло і побут давніх українців Урок 14. Київські князі. Запровадження християнства Урок 15. Українське козацтво у битвах і походах Урок 16. Українське село і місто у ХVІІІ ст. Урок 17. Відкриття Харківського університету та його вплив на культуру Урок 18. Українці в революції 1917–1920 рр. Урок 19. Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн Урок 20. Проголошення незалежності України Урок 21. Практичне заняття 3. Про що і про кого розповідає історія рідного краю Урок 22. Храми та ікони. Софійський собор і Києво-Печерська лавра Урок 23. Книги і мініатюри. Остромирове Євангеліє та «Апостол» Івана Федорова Урок 24. Замки і палаци. Генуезька і Кам’янець-Подільська фортеці. Урок 25. Замки і палаци. Бахчисарайський та Маріїнський палаци Урок 26. Практичне заняття 4. Які історичні пам’ятки мого міста (села), рідного краю розповідають про минуле Урок 27. Вулиці та площі. Вулиця Хрещатик у Києві. Площа Ринок у Львові. Урок 28. Парки і сади. «Софіївка» в Умані та «Качанівка» на Чернігівщині Урок 29. Практичне заняття 5. Уявна подорож історичними місцями України Урок 30. Українці у світі Урок 31. Узагальнення до курсу: «Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України»


Тема: Історія як наука. Урок 1 План. 1. Поняття історії. Історія – наука. 2. Хто такі історики. 1. Поняття історії. Історія – _____________________________________________________________ Факти – _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Історична подія – _____________________________________________________ _____________________________________________________________________ Шанобливе ставлення до минулого — прикметна ознака нашого народу. Про минувшину в Україні завжди казали — свята, добра, І досі вживані в українській мові прислів'я: «Не за нас стало, не за нас і перестане»; «Не силою роби, а розумом, не серцем, а звичаєм». За давніх часів пам'ять про минуле зберігалася в міфах, легендах, переказах, піснях. Згодом, з появою писемності, про події дня вчорашнього оповідали літописи. Так називаються записи подій, що мали значення для народу. Рік у ті часи називався «літо», звідси й походить назва цих записів. У них зосереджувалися знання про історію народу. Закарбувавши для нащадків події минулого, творці літописів прагнули зрозуміти, з'ясувати, чим вони були зумовлені, які мали наслідки. Так поступово накопичувалися історичні знання. Український народ в усі віки поважно ставився до свого минулого. Це — наша особлива риса, якою варто пишатися. Літопис - ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Хто такі історики. Видатні історики:  Геродот - давньогрецький історик (батько історії)  ___________________ - руський літописець («Повість минулих літ»)  ___________________ - український історик (відкриття трипільців)  _________________________- український історик (вивчення скіфів)  ________________________________________- український історик (написав «Історію України-Руси» 1898-1936рр.) Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §1 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), вміти визначати роль історії у житті людей (високий рівень).


Тема: Історія і час. План. 1. Обчислення часу. 2. Календарі. 1. Обчислення часу.

Урок 2

Дата –_______________________________________________________________ Літочислення (ера) – лічба років від певної події. Хронологія – __________________________________________________________ Хронологічний порядок – порядок розташування подій у часі.

2. Календарі. Календар – ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §2 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення, уміти показувати на стрічці часу історичні дати (достатній рівень), уміти розв’язувати хронологічні задачі (високий рівень).


Пам'ятка «Як розв'язувати хронологічні задачі» 1. Накресліть «лінію часу» — пряму лінію, поділіть її рисочками на рівні відрізки, що означають певну кількість років. 2. На початку лінії поставте більшу та чіткішу риску — початок відліку, а наприкінці стрілочку, що символізує рух часу. 3. Для орієнтації в часі поставте рік, у якому живемо. 4. Якщо для розв'язання хронологічної задачі вам не потрібно позначати однакові проміжки часу (століття або тисячоліття), то перервіть лінію пунктиром. 5. На лінії часу запишіть умову завдання. 6. Поряд з лінією виконайте обчислення й запишіть стислу відповідь до завдання.

1. Порахуйте, скільки років існує місто Рим, якщо за легендою його засновано у 753 р до н.е.

2. Порахуйте, скільки років минуло від смерті царя Хамураппі та вашим народженням, якщо цар помер у 1750 р до н.е.

3. У якому році святкувалось 500 років відкриття Америки, якщо її відкрили у 1492 році?

4. Позначте на лінії часу ІІІ ст. до н.е., VI ст. до н.е., ІІ ст., 882 р, 330 р. до н.е.

5. Визначте, до якого століття та тисячоліття належать такі роки: 1881, 600 р до н.е., 476, 612 р до н.е.


Тема: Історична карта. Урок 3 План. 1. Історична карта. 2. Легенда карти. 1. Історична карта. Карта – ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Історична карта –_____________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Легенда карти. Легенда карти – ______________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §3 (прочитати) (середній рівень); уміти пояснювати користь роботи з історичними картами (достатній рівень), уміти користуватись історичною картою (високий рівень).


Етапи роботи з картою на уроках історії 1) Прочитайте назву історичної карти. 2) Відшукайте на карті умовні позначки, необхідні для розгляду поставленого завдання. 3) Прочитайте інформацію, вміщену на карті. 4) Співвіднесіть інформацію, прочитану на карті, із розповіддю вчителя чи матеріалом підручника. Поради для роботи з настінною картою 1) Показуючи на карті певний об’єкт, не потрібно по ній водити указкою. Спочатку знайдіть об’єкт очима, після того покажіть за допомогою указки. 2) Показуючи державу, необхідно указкою обвести її кордони. 3) Показуючи на карті міста, необхідно указкою доторкнутися до умовної позначки. 4) Річку слід показувати за течією від її витоків до гирла. Поради для роботи з контурною картою 1) Будьте охайні. 2) Працюйте добре загостреним олівцем, не використовуйте фарби, фломастери та маркери. 3) Зафарбовуючи певну ділянку карти, слідкуйте, щоб олівець не виходив за її контури. 4) Пам’ятайте, що контурна карта зафарбовується не заради краси. Кольором на карті виділяються території, які чимось відрізняються одна від одної. 5) Підписи мають бути грамотними. 6) Робіть підписи друкованими літерами. 7) Створіть легенду карти. На спеціально відведеному на контурній карті місці виписуйте умовні позначки та їхнє значення.


Тема: Речові історичні джерела. Музеї. План. 1. Історичні джерела. 2. Музеї. 1. Історичні джерела.

Урок 4

Історичні джерела – ___________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Види джерел: - Речові (археологічні) - Писемні - Усні (Етнографічні, Мовні) - Візуальні (зображувальні)

Археологія –__________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Археологічна культура – сукупність археологічних пам’яток, які відносяться до одного часу, території та мають спільні риси. 2. Музеї. Музей – ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §4 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти розрізняти історичні джерела (високий рівень).


Тема: Речові історичні джерела. Урок 5 Сфрагістика, геральдика, нумізматика. План. 1. Нумізматика. 2. Геральдика. Сфрагістика. 1. Нумізматика. Нумізматика – ________________________________________________________

Монета царя Київська і новгородська гривни Монета князя скіфів Атея Володимира Скарб – коштовна знахідка. 2. Геральдика. Сфрагістика. Герб – _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Б.Хмельницький Запорізька Січ Україна Кам’янець-Подільський НВК№9 Геральдика - __________________________________________________________ Печатка – штамп з твердого матеріалу або його відбиток.

Печатка Ярослава Мудрого Печатка війська Печатка Президента та її відбиток Запорізького України Сфрагістика – наука про печатки. Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §4, конспект (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти пояснювати роль геральдики, нумізматики та сфрагістики у вивченні минулого (високий рівень). Підготуватись до практичного заняття (стор. 33, останній абзац).


Тема: Практичне заняття 1. Урок 6 Про що можна довідатись з сімейного фотоальбому. Родинне дерево План. 1. Фотографія – історичне джерело. 2. Родинне дерево. 1. Фотографія – історичне джерело.

__________________________________ ______________________________ Правила роботи з фотографіями 1. Які предмети та будівлі зображені на фотографії? 2. Що роблять люди, зображені на знімку? 3. Коли і де відбувалася подія, зображена на фотографії? Власну думку обґрунтуйте. 4. Чи позували люди для фотографії або це був випадковий знімок? 5. З якою метою зроблено фотографію? 6. Чи є на фотографії підпис? Про що він може розповісти? 7. Якщо вам не відома дата фотографії, спробуйте визначити час її появи. 8. На які запитання фотодокумент не може дати відповіді? Якої інформації бракує? 2. Родинне дерево. Генеалогія – __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Родинне (генеалогічне) дерево – _________________________________________ _____________________________________________________________________ Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §5 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), скласти родинне дерево своєї сім’ї (високий рівень).


Родинне (генеалогічне) дерево Рюриковичів – князів Київської Русі

Родинне дерево _________________________ - учня (учениці) НВК№9


Тема: Писемні джерела. Архіви. План. 1. Писемні історичні джерела. 2. Архіви.

Урок 7

1. Писемні історичні джерела. Види писемних джерел: - _______________________________________ - _______________________________________ - _______________________________________ - _______________________________________ - _______________________________________

Палеографія – це наука що вивчає історію письма, матеріал та знаряддя письма, способи оздоблення рукописних книг. Бібліотека – __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Архіви. Архів – ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Архіваріус – співробітник архіву. Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §6 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти пояснювати особливості писемних джерел та розрізняти їх (високий рівень).


Тема: Мова як джерело знань про минуле. Фольклор. План. 1. Мова – джерело знань про минуле. 2. Фольклор.

Урок 8

1. Мова – джерело знань про минуле. Активні слова – _______________________________________________________ _____________________________________________________________________ Пасивні слова – _______________________________________________________ _____________________________________________________________________ Неологізм - ___________________________________________________________ Історизм - ____________________________________________________________ 2. Фольклор. Фольклор – ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §7 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти давати характеристику усним історичним джерелам (високий рівень).


Тема: Географічні назви в історичній науці. Урок 9 План. 1. Історична топоніміка. 2. Історія виникнення географічних назв. 1. Історична топоніміка. Топонім – ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Топоніміка – __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Етнонім – назва народу. Етноніміка – наука, яка вивчає назви народів. 2. Історія виникнення географічних назв. Види топонімів: - Від місця розташування - Від назви місцевого населення, тварин, рослин - Від імен - Від історичних подій - Від заняття населення

Висновок 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §8 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти давати характеристику географічним назвам, заповнити таблицю на звороті (високий рівень).


Вулиці рідного міста Чинники, що вплинули на назву Назви вулиць Розташування

*

Заняття мешканців

*

Зв'язок з історичною подією

*

Зв'язок з історичною особою

*

Інші чинники

*

* - заповнити прикладами назв вулиць рідного міста, використовуючи рідного міста

карту


Тема: Практичне заняття 2. Урок 10 Як назви коло вас зберігають пам’ять про минуле. Благословенна людина, що любить свій край. І. Огієнко План. 1. Історико-географічні назви краю. 2. Наші вулиці. 1. Історико-географічні назви краю. Правила дослідження назви населеного пункту 1) Вкажіть назву населеного пункту. ______________________________________ 2) Знайдіть його розташування на карті України. Південно-Західна частина Хмельницької області. 3) У якому році/столітті було засновано місто/село?_________________________ 4) Від якого слова походить назва населеного пункту________________________ 5) Чи змінювалася назва населеного пункту? Коли це відбулося із якими причинами пов’язано? Кам'янець (до XVIIIст., Кам'янець-Подільськ (1795–1944рр.) 6) Чи змінювався статус населеного пункту? Із чим це було пов’язано? В XII-XIVст. у складі _____________________________________ князівства У пер. пол. XIVст. - центр Подільського князівства у складі ______________ З 1434 центр Подільського воєводства у складі ________________________ 1672-1699 – центр Подільського еялету у складі ________________________ З 1797р. – центр Подільської губернії у складі __________________________ Березень 1919-дистопад 1920 – столиця ______________________________ 1937-1941 – центр Кам’янець-Подільської області у складі _______________ З 1944 - адмінцентр Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 2. Наші вулиці.

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §9 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти характеризувати населені пункти нашого краю (високий рівень).


Тема: Люди в історії: історичні персонажі, групи людей і народи. Урок 11 План. 1. Історичні діячі. 2. Стани населення. 1. Історичні діячі. Історичні діячі – ______________________________________________________ _____________________________________________________________________ Біографія – __________________________________________________________

2. Стани населення. Стан (верства) – група людей у суспільстві, що мають схожі заняття та становище. (_________________________________________________) Народ – група людей, пов’язана спільною територією проживання, мовою, традиціями та звичаями.

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ Домашнє завдання. §10 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти давати характеристику історичним персонажам (високий рівень), заповнити таблицю «Великі українці» (http://uk.wikipedia.org/wiki/Великі_українці)


Тема: Події та явища в історії: відкриття, битви, подорожі, Урок 12 господарське та повсякдення життя. План. 1. Події та явища в історії. 2. Дослідження історичних подій та явищ. 1. Події та явища в історії. Історичне явище – ____________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

2. Дослідження історичних подій та явищ.

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §11 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти давати характеристику історичним подіям (високий рівень).


Тема: Житло і побут давніх українців. План. 1. Давні мешканці України. 2. Повсякденне життя давнього населення українських земель. 1. Давні мешканці України.

Урок 13

2. Повсякденне життя давнього населення українських земель. Слов’яни – ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Городище – ___________________________________________________________ Язичництво – _________________________________________________________ Віче –________________________________________________________________

Землеробство – обробіток землі з метою вирощування рослин. Скотарство – вирощування худоби. Ковальство – обробіток металів. Гончарство – виробництво глиняного посуду. Висновок: 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ Домашнє завдання. §12 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти давати характеристику життю та побуту давніх народів на території українських земель (високий рівень).


Тема: Київські князі. Запровадження християнства. Урок 14 План. 1. Перші київські князі. 2. Розквіт Київської Русі. 1. Перші київські князі. VIст. - заснування міста Київ князем Києм Князь – ______________________________________________________________ Дружина – ___________________________________________________________ 860-882рр. - правління Аскольда і Діра в Києві 860р. - похід Аскольда на Візантію, поразка 862р. - запрошення на правління в Новгород варяга Рюрика (862-879рр.) 882р. - Новгородський князь Олег вбив в Києві Аскольда і Діра і об’єднав Північну (Новгородську) і Південну (Київську) землі. 882р. – утворення Київської Русі

882-912рр. - правління князя Олега в Києві 907р.,911р. - походи Олега на Візантію,перемога, торгові договори. 912-945рр. – правління князя Ігоря Рюриковича 941р.,944р. - походи Ігоря на Візантію, поразка 945р. - вбивство Ігоря деревлянами через повторне збирання данини. 945-964рр. – правління княгині Ольги - помстилася деревлянам (спалений Іскоростень, столиця деревлян) - реформувала систему збору данини - прийняла хрещення в Царграді (Константинополі),столиці Візантії 964-972рр. – правління князя Святослава Ігоревича 964-967рр. - походи на в’ятичів, булгар, знищення Хозарського каганату. 967-969рр. - війна з Болгарією 979-971рр. - війна з Візантією (поразка Святослава) 972р. - загибель Святослава в битві з печенігами.


2. Розквіт Київської Русі. 980-1015рр. - правління Володимира Великого (син Святослава) - закінчив об’єднання земель навколо Києва, укріпив центральну владу - здійснював походи на печенігів, булгар, поляків, візантійців - розбудовував Київ - ―місто Володимира‖, Десятинна церква - укріплював кордони, засновував нові міста - почав карбувати власні монети - златники та срібники 988 – ________________________________________________________________ 1019-1054 - правління Ярослава Мудрого (син Володимира Великого) - зміцнив кордони, розгромив печенігів - розбудовував Київ - ―місто Ярослава‖,Софія Київська, Золоті ворота. - уклав збірку законів ―Руська Правда‖ - відкрив школи, бібліотеку, майстерні по переписуванню книжок - одружував своїх дітей з іноземними принцесами та королями 1113-1125 - правління Володимира Мономаха (онук Ярослава) - останній одноосібний князь на Русі - скликав князівські з’їзди, с метою організації походів на половців - сприяв припиненню міжусобних (громадянських) війн між князями - побудував перший міст через Дніпро - уклав доповнення до Руської Правди - ―Устав‖, написав ―Повчання дітям‖

По смерті Володимира Мономаха Русь розпадається на декілька князівств. Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §13 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти давати характеристику діяльності князів Київської Русі (високий рівень).


Тема: Українське козацтво у битвах і походах. Урок 15 План. 1. Виникнення українського козацтва. 2. Гетьман Богдан Хмельницький. 1. Виникнення українського козацтва. ХV ст. - ______________________________________________________________ Клейноди – ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Запорозька Січ – козацька республіка (всі посади виборні) Рада – _______________________________________________________________ Кошовий отаман (гетьман) – ___________________________________________ _____________________________________________________________________

1553 -1563рр. – гетьманство Дмитра Байди Вишневецького 1553-1557рр. – перша Січ на острові Мала Хортиця; 1614-1622 рр. – гетьманство Петра Конашевича-Сагайдачного 1614 р. - Козацький флот із 40 чайок напав на Трапезунд і Синоп; 1615 р. - Флот Сагайдачного у складі 80 чайок атакував Стамбул; 1616 р. - Розбив турецький флот під Очаковом і здобув фортецю Кафа; 1620 р. - Козацький флот здійснив похід на Білгород і Кілію; 1621р. – військо Сагайдачного та поляки здобули перемогу над турками в Хотинській битві


2. Гетьман Богдан Хмельницький. 1648-1657– гетьманування Богдана Хмельницького 1648-1657– Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої 5-6.05.1648 - битва на Жовтих Водах - перемога козаків. 16.05.1648 - битва під Корсунем - перемога козаків. літо 1648р. - розгортання всенародної боротьби проти поляків 1648 - облога Кам'янця-Подільського Максимом Кривоносом 11-13.09.1648 - битва під Пилявцями - перемога козаків. Жовтень - листопад 1648 - облога Львова та Замостя козаками. Липень — серпень 1649р. - облога Збаража українськими військами. 5-6.08.1649 - Зборівська битва - перемога козаків. 08.08.1649 - Зборівський договір - початок формування козацької держави 1651 - відновлення польського наступу на Поділля 18-30.06.1651 - битва під Берестечком - поразка козаків. 22-23.05.1652 - битва під Батогом - перемога козаків. 1651,1652, 1653,1655 - облоги Кам'янця-Подільського 11.10.- 05.12.1653 - Жванецька облога козаками польського війська 08.01.1654 - Переяславська Рада - укладення воєнного союзу з Москвою 19-21.01.1655 - битва під Охматовим (Дрижнпільська). 1656-1657 - україно-трансільванський похід у Польщу. 27.07.1657 - смерть Б.Хмельницького, передача влади Ю.Хмельницькому. Історичне значення визвольної війни середини XVII ст. полягає в тому, що в цей період завершився процес формування української народності та національної самосвідомості, була утворена Українська держава – Військо Запорізьке. Висновок: 1.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §14 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти давати характеристику діяльності українського козацтва (високий рівень).


Тема: Українське село і місто у ХVІІІ ст. Урок 16 План. 1. Українське село у ХVІІІ ст. 2. Українське місто у ХVІІІ ст. 1. Українське село у ХVІІІ ст. Село – _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________

2. Українське місто у ХVІІІ ст. Місто – ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §15 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти давати характеристику розвитку міст та сіл України у ХVІІІ ст. (високий рівень).


Тема: Відкриття Харківського університету та його Урок 17 вплив на українську культуру. План. 1. Що таке університети. 2. Харківський університет та його значення для України. 1. Що таке університети. Університет – _______________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

2. Харківський університет та його значення для України. 1805р. - ______________________________________________________________

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §16 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень), уміти характеризувати роль університетів в культурному житті країни (високий рівень).


Тема: Українці в революції 1917-1920 рр. Урок 18 План. 1. Причини революції в Україні. 2. Розвиток подій української революції. 1. Причини революції в Україні. Революція – __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Республіка – __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 1917—1920 рр. — Українська революція; 2. Розвиток подій української революції. Універсал – документ, у якому влада доводила до народу свої рішення. березень 1917 р. — створення Української Центральної Ради; листопад 1917 р. — проголошення створення Української Народної Республіки (УНР); січень 1918 р. — проголошення незалежності УНР; 13 листопада 1918 р. — створення ЗУНР; 22 січня 1919 р. — злука ЗУНР і УНР.

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §17 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення, основних діячів та дати (достатній рівень), уміти характеризувати перебіг революційних подій в Україні в 1917-1920 рр. (високий рівень).


Тема: Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. План. 1. На шляху до війни. 2. Рух опору та звільнення України. 1. На шляху до війни. 1939-1940 – приєднання західноукраїнських земель до СРСР 1 вересня 1939 -2 вересня 1945 – Друга світова війна

Урок 19

22.06.1941 – __________________________________________________________ 22 червня 1941 – 9 травня 1945 - Велика Вітчизняна війна. 2. Рух опору та звільнення України. 22 липня 1942 – повна окупація України фашистами Окупація – ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 1941-1944 – німецька окупація українських земель Основні течії руху опору в Україні: - _______________________________________ - _______________________________________ 1942 – створення УПА

Кінець 1942 – початок визволення України 1943 – битва за Дніпро. 6 листопада 1943 - було визволено столицю України - Київ. У жовтні 1944 року Україна була звільнена від фашистських окупантів. Висновок: 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §18 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення, основних діячів та дати (достатній рівень), уміти характеризувати перебіг Другої світової війни на території Україні (високий рівень).


Тема: Проголошення незалежності України. План. 1. Проголошення незалежності. 2. Державні символи України. 1. Проголошення незалежності.

Урок 20

24.08.1991 – __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 01.12.1991 – референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності Верховна Рада – найвищій орган законодавчої влади в Україні. Референдум – всенародне опитування. 2. Державні символи України. Конституція – ________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 28.06.1996 – __________________________________________________________

Висновок: 1.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §19 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення, основних діячів та дати (достатній рівень), уміти характеризувати здобуття Україною незалежності (високий рівень).


Тема: Практичне заняття 3. Про кого і про що розповідає історія рідного краю. План. 1. Історія рідного краю. 2. Історичні діячі і події та наш край. 1. Історія рідного краю.

Урок 21

Рідний край - _________________________________________________________ _____________________________________________________________________ У науковій літературі є 4 гіпотези щодо заснування Кам'янця-Подільського: - литовська — 1360-ті роки - вірменська — 1062 рік, - дако-римська — II - III століття, - давньоруська (домонгольська) — друга половина XII століття Періоди історії Кам’янця-Подільського: XII-XIV – у складі Галицько-Волинського князівства 1362- XV – у складі Великого князівства Литовського XV- 1672р. – у складі Польського королівства 1672-1699рр. – у складі Османської імперії 1699-1793рр. – у складі Польського королівства 1793-1917рр. – у складі Російської імперії 1917-1920рр. - українська революція (УЦР, Гетьманат, Директорія) 1920-1991рр. – у складі СРСР З 1991р. – період Незалежної України

Правила дослідження герба: вкажіть форму _________________________________________________ вкажіть кольори _______________________________________________ чи є лінії та фігури _____________________________________________ чи є елементи та зображення рослин, тварин та ін.?__________________


2. Історичні діячі і події та наш край.

Співставити діяча з будівлею міста або вулицею, що носить його ім’я

Висновок: Сьогодні я дізнався (дізналась) про: 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §20 (прочитати) (середній рівень); підготуватись до письмової роботи


Тема: Храми та ікони. Урок 22 План. 1. Храми. 2. Ікони. 1. Храми. Пам’ятки історії – ____________________________________________________ _____________________________________________________________________ Храм - _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 1037 – побудова храму Софії Київської 1051 – заснування Києво-Печерського монастиря

2. Ікони. Ікона - _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________ — зображення із різнокольорової смальти чи камінців. ________________ — розпис по свіжій вапняній штукатурці водяними фарбами.

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §21 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення та дати (достатній рівень), уміти характеризувати роль храмів та ікон як пам’яток історії (високий рівень).


Тема: Книги і мініатюри. Урок 23 План. 1. Книги та мініатюри. 2. Найвидатніші писемні пам’ятки давнини. 1. Книги та мініатюри. Мініатюра – __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Ініціал — _____________________________________________________________ Ізборник – збірка релігійних текстів. Євангеліє — християнські твори, у яких розповідається про земне життя засновника християнства Ісуса Христа.

2. Найвидатніші писемні пам’ятки давнини.

1056 - 1057 рр. — написання «Остромирового Євангелія», 1455 – видання першої друкованої книги Йоганном Гуттенбергом 1556-1561 рр. – написання «Пересопницького Євангелія» 1574 р. — вихід друком у Львові «Апостола» та «Букваря» Івана Федорова Висновок: 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ Домашнє завдання. §22 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення та дати (достатній рівень), уміти характеризувати книги як історичні джерела (високий рівень).


Тема: Замки і палаци. Генуезька і Кам’янець-Подільська фортеці. Урок 24 План. 1. Замки та палаци. 2. Генуезька та Кам’янець-Подільська фортеці. 1. Замки та палаци. Замок — _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Фортеця — __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Палац — _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________

2. Генуезька та Кам’янець-Подільська фортеці. XIV-XV ст. – будівництво генуезької фортеці у Судаку та Кам’янець-Подільської фортеці.

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §23 (прочитати) (середній рівень); вивчити визначення та дати (достатній рівень), уміти характеризувати замки та фортеці як історичні джерела (високий рівень).


Тема: Замки і палаци. Бахчисарайський та Маріїнський палаци. План. 1. Версальський та Маріїнський палаци 2. Бахчисарайський та Лівадійський палаци. 1. Версальський та Маріїнський палаци. ХVII ст. – будівництво Версальського палацу ХVIIІ ст. – будівництво Маріїнського палацу

Урок 25

2. Бахчисарайський та Лівадійський палаци. ХVI- ХVIІІ ст. – будівництво Бахчисарайського палацу ХІХ ст. – будівництво Лівадійського палацу

Мінарет – ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §23 (повторити) (середній рівень); вивчити визначення та дати (достатній рівень), уміти характеризувати палаці як історичні джерела (високий рівень).


Тема: Практичне заняття 4. Які історичні пам’ятки мого міста (села), рідного краю розповідають про минуле. План. 1. Види історичних пам’яток. 2. Історичні пам’ятки нашого краю. 1. Види історичних пам’яток. Знайдіть відповідність між видами пам’яток і зображенням: Види пам’яток Фото 1. Пам’ятки архітектури А

Урок 26

1

2. Пам’ятники історичним особам та пам’ятні місця, пов’язані з ними

Б

2

3. Пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями

В

3

4. Експонати музею

Г

4

5. Пам’ятки художньої культури

Д

5

План характеристики історичної пам’ятки: 1. Назва пам’ятки та її зображення 2. Коли з’явилась (рік або століття) 3. Хто створив (по можливості) 4. З якою особою або з якою подією пов’язана пам’ятка 5. Чи є у пам’ятки якісь цікаві особливості 2. Історичні пам’ятки нашого краю. ( На звороті) Висновок: Сьогодні я дізнався (дізналась) про: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ Домашнє завдання. §26 Користуючись різноманітними джерелами інформації підготуйте (за планом) повідомлення про історичну пам’ятку нашого міста (на вибір).


XIV-XIX ст

XVI-XVIII ст.

1583р. - поч.XVI

1585р.

XVI ст.

1580 р.

1638-1760 рр.

кін XVII ст.

1760-1788 рр.

1999 р.

початок ХХІ ст.

початок ХХІ ст.


Тема: Вулиці та площі. Урок 27 План. 1. Поява вулиць та площ 2. Найвідоміші вулиці та площі. 1. Поява вулиць та площ. Вулиця – _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Площа – _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Роль вулиць та площ у житті міст і сіл: - ______________________________________________________________ - ______________________________________________________________ - ______________________________________________________________ - ______________________________________________________________ 2. Найвідоміші вулиці та площі.

План характеристики вулиці/площі: 1) Час виникнення вулиці/площі. 2) Походження назви вулиці. 3) Призначення будинків. 4) Пам’ятники. 5) Зелені насадження. 6) Транспорт. Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §24 (повторити) (середній рівень); вивчити визначення та роль вулиць і площ у житті міст та сіл (достатній рівень), підготувати розповідь про вулицю на якій ви живете (за планом) (високий рівень).


Тема: Парки і сади. Урок 28 План. 1. Парки і сади. 2. Найвідоміші парки та сади України. 1. Парки і сади. Парк – _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Сад – _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Основні види парків та садів: Вид парків А. Дитячі Б. Спортивні В. Виставкові Г. Зоологічні Д. Ботанічні Є. Розважальні Е. Гідрологічні Ж. Багатофункціональні

1 2 3 4 5 6 7 8

Призначення для демонстрації різних видів рослин для відпочинку на воді поєднують риси різних парків для демонстрації різних видів тварин для проведення дозвілля, атракціонів для занять спортом для проведення різноманітних виставок для ігор та розвитку дітей

2. Найвідоміші парки та сади України.

Висновок: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ Домашнє завдання. §25 (повторити) (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень) та уміти характеризувати роль парків та садів у житті людства (високий рівень).


Тема: Практичне заняття 5. Моя уявна подорож історичними місцями України. План. 1. Уявні подорожі. 2. Історичні місця України. 1. Види історичних пам’яток. План уявної подорожі (вибрати найбільш важливе!): План 1. Назва пам’ятки 2. Місце розташування пам’ятки (місто, область, регіон) 3. Кількість мешканців населеного пункту, у якому розташована пам’ятка 4. Яку функцію виконувала пам’ятка 5. Які підприємства є у даному населеному пункті 6. З якими історичними діячами пов’язана пам’ятка 7. Найбільш зручний маршрут, яким можна дістатись до пам’ятки

Урок 29

+/-

2. Історичні місця України.

Висновок: Сьогодні я дізнався (дізналась) про: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §27 Опрацювати конспект (середній рівень), користуючись різноманітними джерелами інформації підготуйте (за планом) уявний маршрут до будь-якого історичного місця України (на вибір) (середній та високий рівень).


Тема: Українці у світі Урок 30 План. 1. Люди в історії 2. Відомі українці. 1. Люди в історії. _______________________ – сфера діяльності людини, спрямована на одержання нових знань про навколишній світ _______________________________ – відтворення дійсності в художніх образах. __________________________ – сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. __________________________ – мистецтво управління державою і суспільством 2. Відомі українці. № 1

Діяч

Країна

Століття

Сфера діяльності

2 3 4 5 6 7 8

Висновок: 1.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. Опрацювати конспект (середній рівень); вивчити визначення (достатній рівень); вивчити біографії великих українців у світі (високий рівень).


Тема: Роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України План. 1. Місце історії у житті людства. 2. Збереження минулого та пам’яті про нього.

Урок 31

1. Місце історії у житті людства. Оберіть зайве: 1. В.Винниченко, М.Грушевський, Б.Хмельницький, С.Петлюра 2. Володимир Великий, Святослав, Ярослав Мудрий, Степан Бандера 3. Окупація, клейноди, кошовий отаман, рада 4. Книга, літопис, глечик, Євангеліє 2. Збереження минулого та пам’яті про нього. Декілька об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні:

Висновок: На уроці я пригадав (пригадала), що: 1. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Домашнє завдання. §28 (опрацювати) (середній рівень), повторити основні терміни та визначення (достатній рівень), уміти характеризувати роль історії у житті людства (високий рівень).


Робочий зошит історія україни 5 клас  

Нетеча Я.І.

Робочий зошит історія україни 5 клас  

Нетеча Я.І.

Advertisement