Page 1

มายเฟรนด์

Magazine issue 1 January 2013


My Friend เที่ยว ......

จิมทอมสัน ฟาร์ม อาหาร .....

สูตรอาหารไทย....ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ แฟชั่น ..... แฟชั่นของวัยรุ่น ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ร้องเท้า ที่สาวๆ ไม่ควรพลาด

บันเทิง ..... สุขภาพ ..... เลือกกลิ่นบาบัด...ตามกรุ๊ปเลือด

แนะนาดารา...ใหม่ แนะนาเพลง...ใหม่ ภาพยนตร์... ใหม่


จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2013 ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสความงามของธรรมชาติ ผสานวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ดังนี้

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยทุ่งดอกดาวเรื องและแปลงผักปลอดสารพิษนานาพันธุ์ พร้อมชม ความงามของทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ามตา ในบริเวณเดียวกัน ท่านสามารถเลือกซื้อฟักทองหลากหลายชนิด พร้อมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตามอัธยาศัยก่อนขึ้นรถเพือ่ ชมความงามของจุดต่าง ๆ

ต่อไปสัมผัสความงามแห่งธรรมชาติในอ้อมกอดอ่างเก็บน้้าล้าส้าลายซึ่งทอดตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม และร่วมเก็บภาพความทรงจ้ากับ ทัศนียภาพอันสวยงาม ณ ทุ่งทานตะวัน และทุ่งคอสมอส ที่บานสะพรั่งต้อนรับผู้เข้าชม ตื่นตาตื่นใจกับ ฟักทองหลากหลายสายพันธุ์นับหมื่นผล รวมทั้งฟักทองยักษ์สีสัน สดใสรูปทรงแปลกตา แปลงกะหล่้าปลียักษ์ชูช่อรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยว พร้อมพักผ่อนในซุ้มเครื่องจักสานยักษ์ อาทิ กระติ๊บข้าว ข้อง สุม่ และแง่บ จากจุดนี้ผู้เข้าชม สามารถนั่งรถน้าเที่ยวหรือเลือกที่จะเดินชื่นชมธรรมชาติและบรรยากาศอันงดงามผ่านทุ่งทานตะวัน ทุ่งคอสมอส หรืออุโมงค์น้าเต้าเพือ่ ไปยั งจุดท่องเที่ยวต่อไป

ชื่นชมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ทั้ งในส่วนของหมู่บ้านอี สานและหมู่บ้านโคราช สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การแสดง และการละเล่นต่างๆ มากมายของชาวอีสาน อิ่มอร่อยกั บอาหารอีสานหลากหลายรสชาติ เรียนรู้วงจรชีวิตหนอนไหมที่ถั กทอเส้นใยธรรมชาติ พร้ อมชมทุ่งนาข้าว อินทรีย์และกระบวนการผลิตข้าวแบบพื้นบ้าน พร้อมเลือกซื้อข้าวอินทรีย์พื้นบ้านจากทุ่ งข้ าวของจิ ม ทอมป์สัน ฟาร์ ม


และถ่ายรูปคู่ กับครอบครัวบุญหลาย ควายไทยแสนรู้ที่ยืนรอต้อนรั บทุกท่านที่กระท่อมปลายนา นอกจากนี้ ยังอิ่ มเอมใจไปกับผลงานศิลปะจากศิ ลปน มากฝี มือในโครงการ Art on Farm ที่จัดแสดงไปทั่วบริเวณ ก่อนแวะชมสิมน้้า และนิทรรศการหมอล้าที่ หาชมได้ยากในหอไตร กลางน้้า

ร่วมย้อนรอยความเป็นมาของการผลิต ผ้าไหมจิม ทอมป์สัน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการทอผ้า และพิมพ์ผ้าของจิม ทอมป์สัน และทดลองปฏิ บัติจริ งกับ ทุกขั้นตอนของการทอผ้า ก่อนเดินทางไปช้ อปป้งยังจุดสุดท้าย

หลังจากอิ่มเอมใจกับศิลปวัฒนธรรมอีสานแล้ว ผู้เข้าชมจะเข้าสู่จุดสุดท้ายของการท่องเทีย่ ว ชมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และเก็บภาพความสวยงามท่ามกลางทุ่งไม้ดอก หลากสีสัน ปิดท้ายความสนุกสนาน ณ ตลาด จิม ทอมป์สัน เพือ่ เลือกซื้อผัก ผลไม้ และดอกไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของจิม ทอมป์สัน การสาธิตการพิมพ์ผ้า และทดลอง พิมพ์ผ้าด้วยตัวเองเพื่อนากลับบ้านเป็นที่ระลึก ก่อนอาลา จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ด้วยความสนุกสนานและความประทับใจไม่รู้ลืม

เปดตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ราคาบัตร วันธรรมดา ผู้ใหญ่ 120 บาท, เด็ก 80 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใหญ่ 140 บาท, เด็ก 100 บาท


แฟชั่น แฟชั่น...หญิง

แฟชั่นเพชรวิ้งๆ ที่คุณสาวๆ ไม่ควรพลาด ดูเหมือ นว่า ผู้หญิงกับแฟชั่นเพชร วิง้ กลายเป็นของคู่กันไปซะแล้ว เพราะ ไม่ว่าจะ เป็นแฟชั่นเสื้อผ้า กระเป๋า หรือ รองเท้า ต่างนา เพชรมาออกแบบให้เข้า กับสาวๆ ทุกสไตล์ จาก ที่เหมือนก่อ นเราจะเห็ นแฟชั่นเพชรกับสาว หวานเท่า นั้น ตอนนี้สาวเปรี้ยว สาวเซ็กซี่ ก็ สามารถเพิ่มความแซ่บด้วยเพชรสีสันคัลเลอร์ ฟูลที่มาเติมความอลัง การให้การแต่งตัวของ สาวๆ ได้อย่างสบายๆ

กฎของการใส่แต่ 'ตัวด้วยแฟชั่นเพชรนี้มีข้อส้าคั ญ อยู่อย่างเดียว คือ ไม่ควรใส่เสื้อและกางเกงเป็นเพชรพร้อม กัน นอกจากจะดูเยอะเกินไปแล้ว การแต่งตัวแบบนี้ไม่ไ ด้ต่าง อะไรกับนางเอกลิเกที่ออกมาเดินตามท้องถนน ดังนั้น หาก สาวๆ ควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่ตกแต่งด้วยเพชรแค่ชิ้นเดียว เท่านั้น เช่น สวมกระโปรงหรือกางเกงที่เป็นเพชร ก็ให้สวม เสื้อท่อนบนแบบเรียบๆ หรือหากใส่เสื้อติดเพชร กางเกงก็ จะต้องเป็นแบบเรียบๆ ค่ะ แต่!! ถ้าในเวลาที่คุณสาวๆ เร่งรีบ ขี้เกียจจับเสื้อตัวนั้น มามิกซ์กับตัวนี้แ ล้วล่ะก็ ให้เลือกสวมเด รสตกแต่งด้วยเพชรชุดเดียวสวยจบค่ะ และไม่ใช่ว่าจะมีแค่เสื้อผ้าเท่านั้นนะคะ แอสเซสเซอรี่ต่างๆ เช่นกระเป่า รองเท้า หรือแม้กระทั่งเคสโทรศัพท์ต่างๆ เค้าก็ ได้น้าเพชรมาเพิ่มความหรูหรา ไฮโซแล้วเหมือนกัน ยังไงก็ ขอให้สาวๆ ทุกคนได้สนุกกับการแต่งตัวกันทุกคนนะคะ


แฟชั่น...ชาย ใส่รองเท้า ให้เท่ โดยไม่ต้องง้อ ถุงเท้า สมัยนีห ้ นุม ่ ๆ เริม ่ แต่งตัวเก่งกันมากขึน ้ นอกจากจะเลือกแฟชัน ่ เสื้อผ้า เครื่องประดับแล้วให้ดูเข้ากันแล้ว ณ ตอนนี้ต้องยกให้แฟชัน ่ การใส่รองเท้าทีไ่ ม่ สวมถุงเท้า แต่ไปดูเงือ ่ นไขและคาแนะนา สาหรับแฟชั่นนี้กน ั ก่อนเลยครับ 1. ควรดูสภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ถ้าอยู่ ในช่วงหน้าฝนหรืออากาศร้อนชื้นก็ไม่ควร เทคนิ คการใส่ถุงเท้ าแบบไม่ า เพราะอาจจะส่ งผลถึ งกลิส ่นวมถุ ที่ไม่งพเท้ งึ ประสงค์ ได้ 2. ดูสถานที่กาลเทศะด้วย เทคนิคการใส่ถุงเท้าแบบไม่สวมถุงเท้า

- แบบทางการ สาหรับคุณผู้ชายที่อยากใส่ รองเท้าแบบไม่สวมถุงเท้ากับชุดทีอ ่ อกงาน สามารถใส่ได้แต่ต้องเป็นงานที่ไม่เป็น ทางการมากจนเกินไป

- หลังกลับเข้าบ้านทุกครัง้ ควรแช่เท้าใน น้้าอุ่น ทาแป้งฝุ่น และท้าความสะอาดเล็บ เท้า ตัดเล็มเล็บเท้า สปาเท้าบ้าง เพือ ่ เป็น การป้องกันกลิ่นที่ไม่พงึ ประสงค์ครับ

- แบบไม่เป็นทางการ โดยเฉลีย ่ ควรใส่ไม่เกิน 4 - 5 ชั่วโมงต่อวัน และ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ นอกเหนือจากวันนีก ้ ็หารองเท้าคูอ ่ ื่นมาเปลี่ยน ใส่สลับกันไป เพือ ่ สุขภาพเท้าที่ดีและไม่ ก่อให้เกิดการอับชื้นและกลิ่นไม่พงึ ประสงค์


สุขภาพ เลือกกลิ่นบาบัด ตามกรุ๊ปเลือด ที่ผ่านมาหลายคนอาจเคยได้ยินการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด แต่ตอนนี้หากใครต้อ งการบ้าบัดร่างกายก็มีการใช้ "กลิ่น บ้าบัด" ตามกรุ๊ปเลือดด้วย

นายแพทย์ ชัชดนัย มุสิกไชย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครธน และ ธันยวัลย์ สุนทรนนท์ ผู้เชี่ยวชาญการใช้กลิ่นบาบัดอาโรมาเธอราพี ศูนย์ไทยเมดิคอลสปา โรงพยาบาลนครธน ให้ความรู้ เรื่องนี้ว่า เลือดแต่ละกรุ๊ปมีสารเคมีในเลือดต่างกัน เป็นองค์ประกอบให้มีกลิ่นไม่เหมือนกัน อย่างที่รู้กันมาว่าในเม็ดเลือด แดงจะมีแอนติเจน โปรตีนชนิดสาคัญที่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย การใช้กลิ่นบาบัดจะไปช่วยให้การ ทางานของสมองในส่วนของอารมณ์ต่างๆ ทั้งความรัก ความเศร้า ความโกรธ ทางานได้ดีขึ้น เราจึงหายจากอาการป่วยได้ ไว เมื่อดูกันไปตามกรุ๊ปเลือดแล้ว นายแพทย์ชัชดนัยเล่าว่า การบาบัดด้วยกลิ่น สาหรับคน "กรุ๊ปเลือดโอ" ซึ่งมักต้องมีชีวิต อยู่กับดินเป็นหลัก ควรหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นกรด กลิ่นที่เหมาะสมคือ กลิ่นของต้นไทม์ ราสเบอร์รี่ ซีดาร์วู้ด แฟรงคินเซนส์ เปปเปอร์มินท์ กายานไทยและโกศกระดูกขณะที่ "กรุ๊ปเอ" กรุ๊ปแห่งนักมังสวิรัติ มักมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดสูง กว่าเลือดกรุ๊ปอื่น กลิ่นบาบัดที่ดีคือ กลิ่นของต้นไม้ในสวน ชาเขียว ใบมะเขือเทศ ใบโหระพา และยี่หร่า สาหรับ "กรุ๊ปบี" กลุ่มที่เสี่ยงจะอ้วนง่ายมากที่สุด และยังมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน บกพร่อง จึงต้องขยันขจัดความเครียดเพื่อลดฮอร์โมนคอร์ติซอล กลิ่นที่ใช้ได้ดีคือกลิ่นธรรมชาติที่ มีความร้อนแรงของเนื้อไม้ และเผ็ดร้อน อาทิ ขิง โสม ชาเขียว ชาดา แอปเปิลแดง ทับทิม พริกไทย พิมเสน และไม้สักปิดท้ายกันด้วยกรุ๊ปนักกินทุกรูปแบบอย่าง "กรุ๊ปเอบี" จุดอ่อนของคน กรุ๊ปนี้คือมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และกรดในกระเพาะต่า กลิ่นที่ใช้จึงควรเป็นกลิ่นจากแร่ที่ หลากหลาย ทั้งแอลดีไฮด์ (ยูคาลิปตัส มะนาว ตะไคร้ ใบส้ม เกรปฟรุต ) อะลูมิเนียม หินชนวน และก้อนกรวด เป็นต้น


อาหาร สูตรอาหารไทย : ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์ [ STIR-FRIED CHICKEN WITH CASHEW NUTS ] เครื่องปรุง + ส่วนผสม * เนื้อสะโพกไก่ 300 กรัม (หัน่ เป็นชิ้นพอดีค้า)

* ซ๊อสถั่วเหลือง 1 1/2 ช้อนโต๊ะ

* ซ๊อสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ

* มะม่วงหิมพานต์ 1/3 ถ้วยตวง

* ต้มหอม 2 ต้น (หั่นความยาวประมาณ 1")

* กระเทียม 3 กลีบ (หั่นละเอียด)

* หอมใหญ่ 1/4 หัว (หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ)

* พริกแห้ง 4 เม็ด (หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ)

* น้้าตาล 1 ช้อนโต๊ะ

* เหล้าจีน (หรือไวน์ส้าหรับท้าอาหาร) 1 ช้อนโต๊ะ

* น้้ามันพืช 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทาทีละขัน้ ตอน

1. ใส่น้ามันในกระทะแล้วน้าไปตั้งไฟปานกลาง ใส่กระเทียม, หอม ใหญ่ และพริกแห้งลงไปผัดจนกระทั่งกลิ่นเริ่มหอม 2. จากนัน้ ใส่เนื้อไก่ลงไปผัด ปรุงรสด้วยซ๊อสถั่วเหลือง, ซ๊อสหอย นางรม และน้้าตาล 3. ผัดส่วนผสมทั้งหมดในกระทะให้เข้ากัน และผัดจนเนื้อไก่สุก จากนัน้ ใส่เหล้าจีน, มะม่วงหิมพานต์ และต้นหอม ผัดต่อไปอีก 1-2 นาทีจึงปิดไฟ ตักใส่จาน เสิรฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ (สาหรับ 2 ท่าน)


บันเทิง แนะนาดารา...ใหม่ รู้จัก เปรี้ยว ทัศนียา นางเอก แม่ปูเปรี้ยว เรียกว่าเรตติ้งดีทีเดียวส้าหรับละครตอนเย็นอย่าง "ละครแม่ปูเปรีย้ ว" ที่ได้ "อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์" มารับบท พระเอก จับคู่กับนางเอกน้องใหม่ป้ายแดง อย่าง "เปรี้ยว-ทัศนียา การสมนุช" ในบทบาท "ปูเปรีย้ ว" ส้าหรับ น้องเปรี้ยวฝากผลงานไว้ทั้งการถ่ายแบบ ถ่ายมิวสิกวิดีโอ ฯลฯ จนล่าสุดได้ขึ้นแท่นนางเอกน้องใหม่ปา้ ยแดง แห่งวิกหมอชิตกันไปเรียบร้อยแล้ว ติดตามชมละคร "แม่ปูเปรี้ยว" จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 18.40 - 19.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และอย่าลืมติดตามผลงานอื่นๆของ น้องเปรี้ยว สาวน้อยจมูกโด่ง ตาคม หน้าแบบไทยๆคนนี้ดว้ ยนะค่ะ ประวัติ

แนะนามิวสิควิดีโอ...ใหม่

ชื่อ-นามสกุล : ทัศนียา การสมนุช ชื่อเล่น : เปรี้ยว อายุ : 18 ปี น้าหนัก: 52 กก. ส่วนสูง : 173 ซม. ทัศนียา การสมนุช (เปรี้ยว) โรงเรียน : สตรีนนทบุรี ม.6 ดาราที่ชอบ : หมาก-ปริญ, ญาญ่า-อุรัสยา คติประจาใจ : ไปให้ถึงฝัน

ผลงาน - ละครแม่ปูเปรี้ยว - MV I'm sorry I hurt you : Mouse B.O.Y - Candy Magazine - Image Magazine - Ice Magazine

แนะนาภาพยนตร์...ใหม่

MV อย่าเพิง่ คุยกันตอนนี้ : โรส ศิรินทิพย์ ได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด ทันทีที่ปล่อยซิงเกิ้ล อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ จากเสียงร้อง

ก่อนหน้านี้ได้เคยมีตัวอย่างออกมาแล้ว สาหรับหนังโรแมนติกคอมเมดี้เกี่ยวกับซอมบี้ เรื่อง Warm Bodies ซึ่ง ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักหนัง เรื่องนี้ อาจเข้าใจว่าหนังรักซอมบี้อีกแล้วเหรอ หนัง รักแวมไพร์เพิ่งจะจบไป

ของนักร้องหญิงหนึ่งเดียว โรส ศิรินทิพย์ ในอัลบั้มพิเศษ คอลลิ่ง เลิฟ 2 รวม 8 ศิลปิน

แต่เดี๋ยวก่อน Warm Bodies น่าสนใจทีเดียว อย่างแรกคือหนังเป็น

คุณภาพชั้นน้าของเมืองไทย มาไว้ในอัลบัม้ เป็นครั้งแรก ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล,บีม

ผลงานใหม่ของผู้กากับ โจนาธาน เลวีน เจ้าของผลงานคว้ารางวัล

กวี,วัชราวลี, ต้อล,เอ็ม อรรถพล,รุจ ศุภรุจ,จั๊ก ชวิน จาก จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ก็ฮิตติด

อย่าง 50/50 และนาแสดงโดย นิโคลัส ฮอลท์ นักแสดงหนุ่มที่กาลังมา

ชาร์ตคลื่นวิทยุทั่วประเทศ ตามทีแ่ ฟนเพลงกระหน่้าขอต่อเนื่องทุกชั่วโมง ล่าสุดต้น

แรงอีกคน ที่สาคัญไม่แพ้สองข้อแรก คือ พล็อตเรื่องที่ไม่

สังกัดส่งมิวสิกวิดีโอ อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ ตอบรับความแรงทันที โดยคว้านางเอกสุด

ธรรมดา Warm Bodies เล่าเรื่องของโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยแวมไพร์

น่ารัก แม็กซีน (อินทิพร แต้มสุขิม) จาก Coffee Prince เวอร์ชั่นไทย

และนักแสดงนาฝ่ายชายก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาจาชื่อตัวเองไม่ได้ รูแ้ ต่ว่า ขึ้นต้นด้วย R และเขาก็เริ่มทาตัวเหมือนมนุษย์มากขึ้น หลังจากตก หลุมรักกับมนุษย์สาวนามว่า จูลี่ (เทเรซ่า พาล์มเมอร์) ซึ่งจากตัวอย่าง จะเห็นว่าหนังรักษาสมดุลระหว่างเรื่องตลกและเรื่องรักๆ ได้ดีทีเดียว


My Friend

My friend  
My friend  

jimthompson