Page 1

Kauno Kovo 11-osios gimnazija, 190136691 (Įstaigos pavadinimas, kodas)

Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

Darbuotojų skaičius Eil. Nr.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Viso:

2019 m. kovo 9 d.

Pareigybės pavadinimas

2 Archyvaras Bibliotekos vedėja Budėtojas Direktoriaus pav. ugdymui Direktoriaus pav. ūkiui Direktorius Duomenų valdymo specialistė Ikt specialistas Kiemsargis Laborantas Metodininkas logopedas Metodininkas spec. Pedagogas Mokytojas Mokytojas-ekspertas Mokytojas-metodininkas Mokytojos padėjėja Pastatų priežiūros darbininkas Personalo specialistė Psichologas Raštinės vedėja Raštvedė Rūbininkas Socialinis pedagogas metodininkas Specialusis pedagogas Surdopedagogas-metodininkas Tiflopedagogas-metodininkas Vairuotojas Valytojas Vyr. logopedas Vyr.mokytojas

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, vnt.

Ataskaitinis laikotarpis, vnt.

3

4

0,5 1 2 3 1 1 0 1 2,5 1 1,25 2 4,94 0,75 13,85 7 2,5 1 1 1 1 1,5 1 1 0,75 0,25 1 7 1,25 21,33 84,37

0,5 1 2 3,5 1 1 0,5 1 2,5 0 2 2 5,58 0,76 12,63 10,35 1 1 1 1 0 0,5 1 1 0,4 0 1 7 1,5 24,95 87,67

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur 6

Ataskaitinis laikotarpis, Eur

342 neskelbiama 400 1601 928 1905 503 559 400 0 1044 1444 915 1566 1481 559 400 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama 400 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama 400 1111 1345

342 neskelbiama 400 1601 928 1905 503 559 400 0 1044 1444 915 1566 1481 559 400 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama 400 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama 400 1111 1345

7

1 iš 1

Profile for Kovo 11-osios gimnazija

vdu-ataskaita_2018_internetui  

vdu-ataskaita_2018_internetui  

Advertisement