Page 1

BUTTERFLY

COLLECTION

-1-


BUTTERFLY COLLECTION

Η πεταλούδα είναι μια βαθιά και ισχυρή αναπαράσταση του κύκλου ζωής - από την προνύμφη στην κάμπια, μετά στη χρυσαλίδα και τελικά σε μια όμορφη πεταλούδα. Για χιλιάδες χρόνια υπήρξε σύμβολο ελπίδας, μετασχηματισμού, αναγέννησης, ανάπτυξης, ελευθερίας και αντοχής

-2-


Pendants & Rings K18 gold with enamel and diamonds

The butterfly is a deep and powerful representation of life and its cycle – from larva to caterpillar, to chrysalis and finally to a beautiful butterfly For thousands of years it has been a symbol of hope, transformation, regeneration, growth, freedom and endurance

-3-


11114-3

11114-3,6,7 Gold k18 6,70gr. with 4 diamonds 0,06ct. & enamel

-4-


11123-1

11114-6 11114-7

11123-1 Gold k18 4,10gr. with 5 diamonds 0,06ct. & enamel

-5-


11115-3

Gold k18 4,70gr. with 8 diamonds 0,05ct.

-6-


11115-1 11115-2

-7-


11116-1

11116-1,2,3 Gold k18 6,80gr. with 38 diamonds 0,51ct.

-8-


11122-1

11116-3 11116-2

11122-1 Gold k18 3,50gr. with 39 diamonds 0,53ct.

-9-


11786-1

Gold k18 4,50gr. with 1 diamond 0,05ct.

- 10 -


11786-3

11786-2

- 11 -


22693-3

22693-2 Gold k18 32,40gr. with 63 diamonds 0,75ct. & enamel

- 12 -


22693-1

- 13 -


55074-1

Gold k18 8,00gr. with 4 diamonds 0,07ct. & enamel

- 14 -


55074-2

44078-1

- 15 -


55993-3

55993-4

55993-1,3 & 44077-1 Gold k18 11,70gr. with 2 diamonds 0,09ct.

- 16 -


44077-1

44077-2

55993-2

55993-1

55993-2,4 & 44077-2 Gold k18 5,80gr. with 1 diamond 0,04ct.

- 17 -


55798-1

Gold k18 8,50gr. with 6 diamonds 0,04ct.

- 18 -


55798-4

55798-3

- 19 -


55982-4

Gold k18 2,70gr. with 1 diamond 0,06ct. & 7 emeralds, Sapphires or Rubies

- 20 -


44982-1

55982-5

- 21 -


KOUZOUPIS JEWELLERY S.A. 2, Parnassou Street 105 61 Athens Greece Tel: +30 210 3228018 Fax: +30 210 3223448, e-mail: info@kouzoupis.gr, www.kouzoupis.gr GREECE - GERMANY - SPAIN --USA 22 - - CARIBBEAN - PUERTO RICO

Profile for Kouzoupis Jewellery S.A.

Butterfly Collection  

The butterfly is a deep and powerful representation of life and its cycle - from larva to caterpillar, to chrysalis and finally to a beautif...

Butterfly Collection  

The butterfly is a deep and powerful representation of life and its cycle - from larva to caterpillar, to chrysalis and finally to a beautif...

Advertisement