Page 1

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti

3/2016

Kymin tehdasalueen muutos Kymin Ruukiksi

s.4 Oppimista ja leikkimistä luonnossa

s.23

SYKSYN TAPAHTUMAT LIITE s.11–18

Ko l m e oa n u m e r s a. vu o de s v ä ! O le hy


4

22

SUOMI 100

– juhlavuoden avustukset Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään vuonna 2017. Juhlavuoden aikana järjestetään mittava määrä hankkeita ja tapahtumia eri puolilla Suomea. Myös Kouvolan kaupunki haluaa osaltaan edistää paikallista aktiivisuutta jakamalla avustuksia.

14

21

Kouvola SYYSKUU 3/2016

Suomi 100 -avustusta voi hakea Kouvolassa rekisteröitynä oleva yhdistys, järjestö tai kouvolalainen työryhmä. Avustusta voi hakea juhlavuoden tapahtumien, tilaisuuksien tai hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Avustuksia jaetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen hakuaika on 15.9.–15.11.2016 ja toinen 1.3.–30.4.2017. Aikuisväestön palvelujen johtaja päättää avustuksesta Suomi 100 -avustustyöryhmän esityksestä. Kouvolan kaupungin avustuksen hakeminen ei edellytä liittymistä valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmaan. Yhdistys, järjestö tai työryhmä voi hakea 500 – 5 000 euron suuruisia summia. Tutustu avustuskriteereihin ja hakuohjeisiin kaupungin sivuilla: kouvola.fi/suomi100 Hakemus liitteineen tulee toimittaa määräajassa osoitteella: Yhteisöllisyyden edistäminen, Leena Järvenmäki, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola tai sähköpostitse yhteisotyo@kouvola.fi.

3 4

Pääkirjoitus

19

Kymin tehdasalueen muutos Kymin Ruukiksi

Toimivilla tiloilla ja palveluilla riittää kysyntää

20

5

Matkakeskuksesta monien mahdollisuuksien keidas

Somen käyttöön selvät pelisäännöt

20

6

Ydinkeskustan osayleiskaavoitus etenee

Työllistymisen tukemisen painoarvo kasvaa Ohjaamossa

21 22 22 23 24

Löydä liikkumisen lumo läheltä

25 26 26 27 28

Hilkka on asiakkaan asialla

Uusi tapahtumakalenteri kertoo, mitä ja missä tapahtuu

Jakelu: Kouvolan kaupungin tiedotuslehden jakelusta vastaa Kouvolan Sanomat, Kaakon Viestintä Oy Jakelupalaute: tilaukset@kouvolansanomat.fi, 05 2800 4650 Julkaisija: Kouvolan kaupunki / Viestintä, Torikatu 10, PL 85, 45101 Kouvola viestinta@kouvola.fi Päätoimittaja: Viestintäpäällikkö Anne Käki, anne.kaki@kouvola.fi Toimitusneuvosto: Tarja Hurtta ja Susanna Toikander Taitto ja toimitus: Mainostoimisto Sepeteus, Sanakammari/Vesa Vainio Painopaikka: Painotalo Plus Digital Oy, 2016 Painos: 55 000 kpl Kannen kuva: Vesa Vainio ISSN: 1798-8403 (painettu), 1798-8330 (verkkolehti)

28

Visitkouvola.fi on uudistunut

Kouvola-lehti verkossa: www.kouvola.fi/julkaisut

7 7 8 8 9 9 10 10 11 2

Asuntomessut yrittäjien kiikarissa Yhdistystoiminnalle tietoisuutta Lisää leikkiä keskuspuistoon Elinvoimainen keskusta on koko kaupungin dynamo Oppimisympäristö sähköistyy Yhteiseurooppalaista helikopteritekniikan koulutusta Hyppää kyytiin kirjastojen e-palveluihin Tukea parisuhteeseen Perheneuvolasta Tapahtumakalenteri

Akuutilla hetkellä fysioterapiaan Paikat kunnossa pillin soidessa Oppimista ja leikkimistä luonnossa Tehostetusti kotiin asumaan ja pärjäämään Vanhustenviikko 2.–9.10.2016 Kylien ääni kuuluviin Asukastoiminta tuottaa tuloksia

Kouvolan kaupungin tiedotuslehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa: helmi-, huhti- ja syyskuussa. Lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille sekä myös ns. mainoskieltotalouksiin. Kouvola-tiedotuslehteä saa yhteispalvelupisteestä, kirjastoista ja lisäksi muista kaupungin palvelupisteistä.


PÄÄKIRJOITUS

Myönteistä virettä Kymenlaakson kauppakamari julkisti elokuussa suhdannekatsauksen, joka kuvaa alueen yritysten tilannetta ja tulevaisuuden odotuksia. Katsauksen viesti on myönteinen. Yrityksissä on ”positiivista pöhinää” ja tulevaisuuden näkymät ovat kirkastuneet. Työhallinnon tuore työllisyyskatsaus tukee osaltaan näkemystä. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu tuo huolia, mutta kokonaisuutena Kouvolan työttömyys on laskenut lähes kolmella prosentilla vuoden takaisesta. Muutos on merkittävä verrattuna muihin Kaakkois-Suomen kaupunkeihin. Kouvolan kaupunki haluaa omilla toimillaan vahvistaa positiivista kehitystä. Strategiset kärkihankkeet etenevät hyvässä myötätuulessa. Kimolan kanavan suunnittelu etenee Liikenneviraston ohjaksissa. Logistiikka-alueen suunnitteluun ja kehittämiseen saatiin kesällä merkittävä EU:n tukipäätös. Kaupungin keskustan uutta liikeideaa on kehitetty jo usean vuoden ajan ideasuunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä. Suunnitelmat ovat nyt muuttumassa teoiksi, kun kävelykatu Manskin saneeraus käynnistyy. Matkakeskuksen alueen kehittämiskonseptista neuvotellaan VR:n ja rakennusliikkeiden kanssa. Tulevaisuuden keskusta

ei kilpaile kauppakeskusten kanssa vaan brändi rakentuu entistä vahvemmin asumisen, ympäristön laadun, viihtyvyyden sekä monipuolisten palvelujen ja tapahtumien ympärille. Ratamo-palveluverkon toteutus on jäänyt odottamaan valtakunnallisten sote-linjausten selkiytymistä. Sote-palvelujen järjestämisvastuuta ollaan siirtämässä maakunnille. Valtion säästö- ja tehostamistoimien seurauksena sairaalaverkon karsimiseen kohdistuu kovia paineita. Kilpailun avautuminen ja asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen sekä julkisen palvelutuotannon yhtiöittämisvaatimukset muuttavat työnjakoa markkinoilla. Muutos on paitsi uhka, myös mahdollisuus. Esimerkkinä käy mm. rautatiealan koulutuksen ja tavaraliikenteen kilpailun vapautuminen, joiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia Kouvola hyödyntää ennakkoluulottomasti. Kaupungin ensisijaisena tavoitteena on turvata sotepalvelut julkisena toimintana. Kouvolalaisten palvelujen ja työpaikkojen turvaamiseksi selvitetään myös yhteistyömahdollisuuksia yksityisten palvelutuottajien kanssa. Lauri Lamminmäki kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset syyskaudella 2016 Kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään Kouvolan kaupungintalolla valtuustosalissa (3.krs) osoitteessa Torikatu 10, sisäänkäynti F-rappu. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia. KAUPUNGINVALTUUSTO MAANANTAISIN KLO 17.00 10.10.2016 14.11.2016 28.11.2016 (klo 13.00) KAUPUNGINHALLITUS MAANANTAISIN KLO 16.00 19.9.2016 3.10.2016 17.10.2016 7.11.2016 21.11.2016 12.12.2016 Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen ovat luettavissa internetissä osoitteessa: www.kouvola.fi/paatoksenteko.

Seuraa valtuuston kokousta netissä! Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata internetin välityksellä joko suorina lähetyksinä tai videotallenteina. Valtuuston kokousvideot löytyvät osoitteesta: kouvola.fi/valtuustoverkossa ja Kouvolan kaupungin YouTube-kanavalta. Kuvaus toteutetaan yhteistyössä Same-eYes Oy:n kanssa. Huomaathan, että internetyhteytesi vaikuttaa videon katselulaatuun!

kouvola.fi/ tapahtumat

Kouvolan kaupunki

kouvolankaupunki

@Kouvolakaupunki

Kouvolan kaupunki

3


1. Tapahtumapiha

7

2. Jokipiha

8

3. Koskipiha 4. Käsityöläispiha 5. Uusi tieyhteys 6. Autopaikoitus

5

7. Uudet hallit 8. Taideraitti

6

2 1

3 8

8 4

6 Havainnekuva Kymin Ruukin uudistuksesta (Arkkitehtitoimisto AJAK Oy 2015, ilmakuva Lentokuva Vallas Oy 2014)

Kymin tehdasalueen muutos Kymin Ruukiksi TEKSTI: Hannu Purho

UPM Kymmene Oyj on aloittanut Kymin Ruukin, eli Kymintehtaan entisen tehdasalueen uudistamisen. Kaupunkirakenteellisesti keskeisellä paikalla sijaitsevan alueen kehittämisen päälinjat hahmoteltiin vuonna 2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy laatimassa Kymin Ruukin kehityskuvatyössä. Kehityskuvan ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty alueen asemakaavan muuttamisen kautta parantamaan ja selkeyttämään alueen sisäistä toiminnallisuutta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelmää. Erityisesti on nostettu esille alueen opastukseen, liikenneturvallisuuteen sekä saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvät parannustoimenpiteet. Uusi Kymin Ruukin läpi kulkeva Kyminkadun ja Ahlmanintien yhdistävä katuyhteys, Kyminväylä, vaatii toteutuakseen alueen asemakaavan muuttamisen. Uusi katu liittää tulevaisuudessa Kymin Ruukin oleviin jouk-

4

ko- ja kevyenliikenteen verkostoihin ja poistaa turhaa läpiajoliikennettä lähiseudun tonttikaduilta. Alueen asemakaavan muuttamisella mahdollistetaan myös nykyistä monimuotoisempien toimintojen sijoittuminen Kymin Ruukin alueelle. Kouvolan kaupungin näkökulmasta Kymin Ruukin alueen muutos monipuoliseksi palvelu- ja työpaikka-alueeksi täydentää Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yhdyskuntarakennetta valtakunnallisesti arvokkaalla rakennetulla kulttuuriympäristöllä, jossa alueen läpi virtaava Kymijoki on vahvasti läsnä. Entiset teollisuusrakennukset ja niiden muodostama kokonaisuus luovat erinomaiset puitteet monipuoliselle taiteiden ja tieteiden keskittymälle, joka voi olla samanaikaisesti sekä moniulotteinen että inspiroiva työpaikkaympäristö. Kymin Ruukin alueella sijaitsevien erilaisten toimiti-

lojen ansiosta aluetta on jatkossa myös mahdollista kehittää joustavasti laajempana vapaaajan ja virkistystoimintojen keskittymänä, joka sijoittuu luontevasti osaksi kaupungin nykyistä palvelutarjontaa. Kymin Ruukin kehityskuvatyöhön perustuva asemakaavan muutos on parhaillaan käynnissä. Ensimmäinen kaavaluonnos tulee nähtäville ja kommentoitavaksi syksyllä 2016, jolloin alueelle suunnitelluista muutoksista pidetään erillinen yleisötilaisuus.

info LISÄTIETOJA: kouvola.fi/kyminruukki


Matkakeskuksesta monien mahdollisuuksien keidas Kaava tarjoaa toteutettavaksi toimintoja, jotka tuovat työtä, rahaa, imua ja vireyttä kaupunkiin. Kouvolalaisilla on vaikuttamisen paikka; kaavaluonnos tulee nähtäville syksyn aikana. TEKSTI: Sanakammari

Kouvolan Matkakeskuksen uudistaminen lähti käyntiin vuonna 2012. Vuosien varrella on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja muun muassa linjaautoterminaalin sijoittumiselle ja selvitetty erilaisten tilojen tarvetta ja kysyntää. Alkusyksyn aikana nähtäville asetettava kaavaluonnos piirtää Matkakeskuksesta suuren mittakaavan tapahtumakeitaan. - Ajan henki on sellainen, että kaupunkikeskustoilla on nyt imua ja niiden palvelut halutaan toimiviksi. Se on tärkeä asia kaupungin kehittämisen kannalta, vuorovaikutussuunnittelija Sanna Laukkanen kertoo. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä lisää, että valmis kaava tarjoaa rakentajille nopean liikkeellelähdön. Rakentajille Niilo-Rämä heittää syötiksi tuhdin setin kaavaluonnoksen sisältämiä mahdollisuuksia.

- Muunneltavat modernit toimisto-, tapahtuma-, liike- ja kokoustilat sekä hotelli ovat kaikki mahdollisia sisältöjä Matkakeskuksen alueelle. Ennakkokysyntä lopulta määrittelee, mitä tiloja rakennuksiin tulee. Kokonaisuus luo puitteet isojen tapahtumien järjestämiselle, joita ei nykytilanteessa ole Kouvolan keskustassa. Samalla Matkakeskus toimii Manskin jatkoksi kaupunkilaisten olohuoneena omaan kouvolalaiseen tyylin. Kaupunki ei ole hankkeen rahoittaja ja rakentaja, vaan sen mahdollistaja. LIIKENNEJÄRJESTELYITÄ MUKANA Käsi kädessä suunnittelutyön kanssa Kouvolan kaupunki on etsinyt tiloihin potentiaalisia vuokralaisia ja kiinnostuneita rakentajia. VR Group on yksi kumppani, jolle jää Matkakeskukseen tietyt toiminnot. Aikoinaan VR:lle on varattu iso alue, joka on jäänyt vajaalle käytölle ja se on yksi osasyy alueen kehittämispaineille. Yhteistyö liikennöitsijöiden, Matkahuollon ja VR:n kanssa on ollut työn edetessä tiivistä. Luonnosvaiheessa myös kaupunkilaisilta toivotaan runsaasti mielipiteitä ja kannanottoja hankkeeseen. - Nyt on oikea aika osallistua, vaikuttaa ja ke-

hittää Matkakeskuksesta paikka, jonka jokainen voi tuntea omakseen, Laukkanen tähdentää. Niilo-Rämä nostaa esiin lisäksi kaavaan liittyvät liikenteelliset muutokset. Bussiterminaali siirtyy suunnitelmassa nykyiseltä paikaltaan itään nykyisen asemarakennuksen ja toimistotalon väliin. Uutta pysäköintitilaa on suunnitteilla rakennuksen alle ja radan eteläpuolelle. Hallitusja Kouvolankadun muuttaminen kaksisuuntaisiksi on niin ikään vireillä. - Kun tämä kokonaisuus nytkähtää liikkeelle, se tietää työpaikkoja, rahaa, vireyttä ja positiivisen valoisaa otetta Kouvolan tulevaisuuteen, korostaa Niilo-Rämä. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaa jalostetaan saatujen kommenttien pohjalta. Sen jälkeen tulee nähtäville kaavaehdotus ja lopuksi kaavan vahvistaa kaupunginvaltuusto. Valmista on parhaassa tapauksessa jo ensi vuonna.

info LISÄTIETOJA: kouvola.fi/matkakeskus

Matkakeskuksen ideasuunnitelma, näkymä Hallituskadulta itään. (B&M Arkkitehdit Oy 2016)

5


Ydinkeskustan osayleiskaavoitus etenee Viime vuoden lopussa alkaneella kaavoitustyöllä pyritään parantamaan Kouvolan keskustavisio 2030 mukaisesti alueen kaupunkikuvaa, täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, pysäköintiä, liikenteen sujuvuutta ja liiketoiminnan edellytyksiä.

loksia. Nyt valmistunut kehityssuunnitelma antaa raamit keskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämiselle seuraavien 15 vuoden aikana ja sitä tullaan hyödyntämään jatkossa tehtävässä maankäytönsuunnittelussa, sekä perustana katujen ja pysäköintiratkaisujen yksityiskohtaiselle suunnittelulle.

TEKSTI: Sanna Laukkanen, KUVAT: Rurik Wasastjerna

SUOJELTAVIA KOHTEITA RAKENNETUSSA KULTTUURIYMPÄRISTÖSSÄ Osayleiskaavaa varten on lisäksi tehty arviointi asemakaavalla suojeltavaksi ehdotetuista kohteista ydinkeskustassa. Kohteet on valittu vuosina 2008–2012 tehdyn rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin pohjalta. Kaavalla suojeltu rakennus voi olla rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas, jolloin sitä ei saa purkaa, eikä ulkoasua merkittävästi muuttaa. Tällaisiksi kohteiksi ydinkeskustasta ehdotetaan mm. Ykkösapteekin taloa, Pikku-Tyynelää sekä Kauppahallia. Kyseessä voi olla myös rakennus tai rakennuskokonaisuus, jonka suojelu ratkaistaan tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Esimerkiksi Hissipoika ja Pukimon talo ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä ja ne tulee ensisijaisesti säilyttää. Olennaista suojelun kannalta on tällöin rakennuksen massoittelun ja sijainnin suhde ympäröivään kaupunkitilaan. Suojeltavien alueiden osalta tärkeää on säilyttää alueen ominaispiirteet. Suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavatasolla. Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä, kunhan aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisen arvon säilymineen taataan. Kaavalla suojeltaviksi ympäristöiksi ehdotetaan mm. Urheilupuistoa, Varuskuntakadun puutaloaluetta ja Kulmakadun kortteleita. Rakennusten ja ympäristöjen suojelulla halutaan turvata rakennusperinnön ja kerroksellisen kaupunkirakenteen säilyminen. Suojelu ei tarkoita, että mitään muutoksia ei saa tehdä, vaan sitä, että niitä suunniteltaessa ja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä pitää varata museoviranomaiselle mahdollisuus antaa lausunto muutoksesta. Tällä halutaan estää se, ettei tietämättömyyttään mennä tekemään kokonaisuuden kannalta peruuttamattomia virheitä.

KEHITTÄMISSUUNNITELMA OHJAA TULEVAISUUDEN LIIKENNEJA PYSÄKÖINTIRATKAISUJA Valmisteluvaiheessa olevan kaavoitustyön tueksi on valmistunut Trafix Oy:n laatima suunnitelma Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan myös turvalliset, viihtyisät ja sujuvat pyöräily- ja jalankulkuyhteydet. Lisäksi tarkastellaan ydinkeskustaan suunniteltujen tai jo toteutuksessa olevien yksittäisten rakennushankkeisiin liittyvien liikennejärjestelyiden toimivuutta. Toimivuustarkastelut on tehty mm. laskemalla ajoneuvomääriä pysäköintipaikoilla ja ajoväylillä tiettyinä ajankohtina sekä hyödyntämällä asukkaille alkuvuonna suunnatun karttakyselyn tu-

Hissipoika on kaupunkikuvallisesti tärkeä rakennus, jossa arvokasta ovat erityisesti Keskikadun puoleiset julkisivut ja rakennuksen massoittelu.

6

Keskustakorttelien kaavaehdotus nähtävillä 7.9.–9.10.2016. LUE LISÄÄ: kouvola.fi/ keskustakorttelit

Pikku-Tyynelä on rakennusinventoinnin mukaan hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyt pienimittakaavainen kerrostalo. Se on kulttuuri- rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, joka edustaa sotia edeltävää arkkitehtuuria ja Meurmanin laatiman asemakaavan tyypillistä asumismuotoa.

Ydinkeskustan alueella on tällä hetkellä 17 asemakaavalla suojeltua kohdetta, kuten Kankaan koulu, Kymen Lukko ja Hotelli Cumuluksen vanha osa. Lisäksi on kaksi valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä: Kouvolan Hallintokeskus ja Veturitallit. Uusiksi kaavalla suojeltaviksi kohteiksi ehdotetaan 38 rakennusta sekä 13 aluetta.

info

LISÄTIETOJA: kouvola.fi/ydinkeskustaoyk

Myös Kivikukkoa eli Aseman koulun viereistä kivirakenteinen vararautatieasemaa 40-luvulta ehdotetaan asemakaavalla suojeltavaksi. Kivikukko on tärkeä paikallinen sotahistoriallinen rakennus, jolla on ollut myös valtakunnallista merkitystä.


Asuntomessut yrittäjien kiikarissa Vuoden 2019 Asuntomessut Korialla haastavat paikalliset palveluntuottajat laajalla rintamalla itse messukesänä. Yrittäjät näkevät messut tapahtumana, jotka tarjoavat työtä aktiivisille jo paljon ennen porttien avautumista. TEKSTI: Sanakammari

VERKOT VESILLE Maritta Vuorinen asuu kivenheiton päässä Korian asuntomessualueesta. Hänen yrityksensä ViherTähti tarjoaa sekä piha- että sisustussuunnittelua ja Vuorinen kehottaa rakentajia olemaan ajoissa liikkeellä molempien merkittävästi asumisviihtyvyyteen vaikuttavien asioiden suhteen. Vuorinen paiskii jo nyt hartiavoimin töitä kaikin puolin onnistuneiden messujen eteen ja kontaktoi vilkkaasti eri yritysten ja yhdistysten suuntaan paikallisesti ja valtakunnallisesti. - Messut ovat iso juttu Korialle ja Kouvolalle, niin asukkaille kuin yrityksille. Meidän yrittäjien on tehtävä tiiviisti yhteistyötä ja tuotava itseämme tykö mahdollisimman laajasti. Vuorinen kannustaa yrittäjiä pitämään silmät ja kanavat auki joka suuntaan. Hän tuntee

julkisiin hankintoihin liittyvät kuviot ja tarjoaa tarvittaessa osaamistaan niiden aukaisemiseksi. PUUTALOJA PYSTYYN Arkkitehtisuunnittelu Arkilla Oy on keskittynyt isompien liike- ja asuin- sekä julkisten rakennusten suunnitteluun. Yrittäjä Sirpa Wahlbom näkee Korian Asuntomessuissa kuitenkin mahdollisuuden yhdistää kouvolalaista osaamista myös heidän osaltaan. - Olemme mukana puurakentamisessa, mille voi löytyä isompaakin tonttia asuntomessukohteissa. Wahlbom viittaa esillä olleeseen puukerrostalokohteeseen, jonka hän toivoo toteutuvan. Hän näkee tilaa myös niin sanotusta pitkästä tavarasta rakennettaville pientalokohteille. Niiden toteuttamiskokonaisuudessa paikalliset yrittäjät voivat ottaa pääroolin. - Ja aina on mahdollisuus tarjota palveluita valtakunnallisille talotoimittajille. Me tunnemme kuitenkin täkäläiset olosuhteet parhaiten.

info LISÄTIETOJA: kouvola.fi/asuntomessut

Messuorganisaatio vahvistuu Pioneeripuisto, vastaa Heli Vartiainen, kun häneltä kysyy Korian Asuntomessujen vetonaulaa. - On hienoa päästä rakentamaan messuja upean historian omaavaa kaunista, sielukasta asuinaluetta kunnioittaen. Vartiainen aloittaa syksyllä työt Asuntomessujen projektikoordinaattorina. Hänen aiempi työnsä Kymenlaakson Messujen palveluksessa on tuonut hänet Pioneeripuistoon Erämessujen merkeissä. Asuntomessujen luonne poikkeaa merkittävästi muista teemamessuista. - Esimerkiksi RAK–messut ovat tiukka muutaman päivän hektinen puristus vuoden valmistelujänteellä. Asuntomessuilla teemme jotakin pysyvää, mikä on pitkän aikaa osa Kouvolaa. Fiilikset ovat erittäin innostuneet.

Yhdistystoiminnalle tietoisuutta Kouvola on koko Suomen lailla yhdistysten luvattua aluetta. Tietoa yhdistysten toiminnasta kaipaavat kuntalaiset ja viranomaiset kiinnostavan palvelun löytämiseksi sekä järjestöt itse tunnettuuden lisäämiseksi. Tieto Kouvolan kaupungin alueella toimivista yhdistyksistä on koottu Yhdistysinfo.fi– sivustolle, jota ylläpitää Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Projektipäällikkö Heini Maijanen kertoo sivuston palvelevan kaikkia avoimesti. - Jokainen yhdistys voi laittaa sivustolle tietojaan, kuten tarjoamansa palvelut, tuet, uutiset ja vapaaehtoistehtävät. Kuntalainen voi puolestaan käydä etsimässä sivustolta itseään kiinnostavaa tekemistä. Socom kehittää sivuston toimintaa yhdessä asukkaiden, yhdistysten sekä kaupungin tarpeiden ja toiveiden perusteella. Kehittämis- ja ylläpitotyöhön tulee rahoitusta Euroopan so-

siaalirahastosta Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä – työtä ja osallisuutta nuorille – hankkeen kautta. - Kouvolan alueelta sivustolla on jo 123 yhdistystä. Mukaan kannattaa ehdottomasti liittyä, sillä sivuston kautta voi maksutta lisätä tietoisuutta toiminnastaan.

info LISÄTIETOJA: Heini Maijanen, Puh. 050 325 0836 heini.maijanen@socom.fi

7


Lisää leikkiä keskuspuistoon Kilpailutöiden ja kaupunkilaisten ideat jalostuvat suunnitelmaksi ja toteutukseksi, joka tuo enemmän lapsiperheitä keskustan sykkeeseen. TEKSTI: Sanakammari, KUVA: Vesa Vainio

Kävelykatu Manskin juuri käynnistyneen remontin rinnalla myös muu keskusta saa kohennusta ilmeeseensä. Keväällä valmistunut keskuspuiston leikkialueen ideakilpailu nosti esiin useita käyttökelpoisia asioita, joilla puistoa voidaan elävöittää. Kaupungin viherpäällikkö Jouni Dahlman kertoo, että menossa oleva suunnittelu hyödyntää usean eri kilpailutyön ajatuksia. Hän nostaa esille muutamia mielenkiintoisia ideoita. - Hyvin suunniteltu leikkialue, erikoinen penkki-idea, huolella mietityt yhteydet puis-

ton pääväyliin, eri tasoissa oleva alue ja trampoliini ovat ainakin mietinnässä. Dahlman korostaa, että puiston länsipäätyyn sijoittuvan leikkialueen lisäksi on tarkoitus kehittää puistoaluetta laajemmin. Esillä on esimerkiksi pieni esiintymisalue ja katsomo. Budjetti määrittelee lopulta toteutuksen laajuuden. LIEKKIPOLUN TUNNELMIA Ideakilpailun kolme palkittua työtä, Mika Varpion ”Liekkipolku”, Saara Oilingin ”Kaaren kautta leikkiin” ja Stefan Eklöfin ”Frolic”, ovat kaikki Aalto–yliopiston maisema-arkkitehtuurin opiskelijoiden käsialaa. Palkituissa töissä oli huomioitu puiston nykytilanne ja kaikki käyttäjäryhmät monipuolisesti. Yleisö on päässyt niin ikään osallistumaan ideointiin ja oli palkintoraadin kanssa yhtä

mieltä ykkösestä. Muun muassa Liekkipolun kulkureittejä reunustavat liekkipenkit vetosivat kaupunkilaisiin. Yleisön esittämät kommentit ovat mukana varsinaisessa suunnittelutyössä. Keskuspuiston leikkialueen rakentamistyöt ajoittuvat todennäköisesti ensi vuoden kevääseen. Dahlman muistuttaa vielä työn varsinaisesta tavoitteesta. - Haluamme lapsiperheet liikkeelle ja heille lisää tekemistä keskuspuistoon. Kävelykeskustan läheisyys tuo näin ollen elävyyttä koko keskustaan.

info

LISÄTIETOJA: kouvola.fi/keskuspuisto

Elinvoimainen keskusta on koko kaupungin dynamo ”Kaupungin ydinkeskustasta halutaan urbaani, moderni kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Keskustan vetovoimaa rakennetaan sitoutuneen, monipuolisen yhteistyöverkoston pitkäjänteisellä työllä, kokeilukulttuuriakaan unohtamatta”, kertoo Kouvolan ydinkeskustan kehittämistä osaltaan vetävä Reijo Saksa Kouvola Innovation Oy:stä (Kinno). Tavoitteena on kaupan ja muiden palvelualojen yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen. Kinno auttaa myös uusia yrityksiä sijoittumaan ydinkeskustaan. Reijo Saksa kaipaa avointa vuoropuhelua ja tuoreita ideoita eri tahoilta. Merkittävin tekijä kaupunkiuudistuksissa ovat kaupunkilaiset itse, sillä kuten muualla Euroopassa, myös meillä kaupungistuminen on lisääntynyt. ”Ennen keskustat rakennettiin autokaupungeiksi, nyt ne rakennetaan ihmisiä varten. Terassit, kahvilat, istuma- ja leikkipaikat sekä myyntikojut entisten ajoratojen paikalla lisäävät viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Ja kuten muualla, mekin haluamme yhdistellä eri rakennusten vä-

8

lisiä katualueita katetuilla rakenteilla, jotta huonot säät eivät häiritse keskustassa liikkumista.” ”Kaupunkikeskusta tarvitsee aika ajoin uudistamista jo normaalin kulumisenkin vuoksi. Kaupunkien keskustoja vertaillaan myös silloin, kun kilpailemme asukkaista ja työpaikoista”, Reijo Saksa huomauttaa. Kaupunkikehittämiseen on vaikuttanut myös teknologinen kehitys. Ihmiset hakevat tietoa älypuhelimista, kaupungin toimintoja seurataan eri mittareilla, aurinkoenergian hyödyntäminen lisääntyy, autojen automaatiot etenevät jne. Kouvolan keskustaan on rakennettu huippunopea WiFi –verkko. ”Kun tehdään yhteistyötä eri osapuolet huomioiden ja hyvään lopputulokseen pyrkien, kaupunki menestyy. Mutta jos voimavaroja hukataan keskinäiseen kiistelyyn, muut kaupungit menevät ohi.” RAVINTOLAYRITTÄJÄ PÄÄTTI MUUTTAA ”REMONTIN KESKELLE” Ravintola Three Wings siirtyi keväällä 2016

TEKSTI: Pirjo Vuorenpää

kävelykadulle, vaikka yrittäjillä oli jo tiedossa, että keskustaan oli tulossa iso remontti. ”Aika moni ihmetteli siirtymistämme tänne ja epäili, että kuinkahan meille käy. Nykyiset tilatkin kun ovat kaksinkertaiset entisiin verrattuna. Meitä muutto Manskille ei kuitenkaan pelottanut, vaan olemme oikein tyytyväisiä nykyiseen sijaintiimme”, kertoo yrittäjä Niina Frimodig. Perheyrityksessä ovat työssä myös tyttäret Eevi ja Essi Frimodig. He suhtautuvat myönteisesti kävelykadun uudistamiseen ja kattamiseen. ”Remontti on hyvä asia! Nykyinen keskustahan on aika ankea. Ihmettelen, miksi jotkut jatkuvasti valittavat tulevasta remontista. Pikemminkin toivoisi kannustusta niille, jotka täällä yrittävät keskustaa kehittää. Jos minulla olisi hattu, nostaisin sitä kiitokseksi kaikille keskustan yrittäjille ja uudistajille”, Eevi Frimodig sanoo. LISÄTIETOJA: kinno.fi


Oppimisympäristö sähköistyy Verkossa oleva tieto on paremmin ajan tasalla ja edullisempaa käyttää kuin painettu versio. TEKSTI: Sanakammari

Elämä sähköistyy ja digitalisaatio valtaa alaa työpaikkojen ja kotien lisäksi myös kouluissa. Tätä kehitystä seuraa aitiopaikalta Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veikko Niemi, joka toteaa, että eri oppiasteet ovat mobiilissa menossa tiukasti mukana. - Kaikissa kouluissa on langaton verkko, jolloin tietoa voi käyttää avoimesti hyödyksi joka puolella oppilaitosta. Syksyn aikana hankimme 600 tablet–tietokonetta koulujen käyttöön. Digitaalisuus korostuu uusissa opetussuun-

nitelmissa ja se on kirjattu myös maan hallituksen kärkihankkeisiin. Niemi tietää, että nuoret ovat eri älylaitteiden kanssa erittäin hyvin sinut. - Valmius hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa on todella hyvä. Oppilaan rooli sähköisessä oppimisympäristössä on olla aktiivinen. Opettajille, ainakin osalle heistä, opetuksen sähköistyminen tietää satsaamista osaamisen lisäämiseen. Toisaalta apu on lähellä ja oppilaista voi tulla tässä asiassa opettajia. Yhtä kaikki, seikka lisää vuorovaikutusta ja sosiaalisuutta, mikä on yksi koulutyön keskeinen tavoite. KIRJAKAUPAN KAUTTA Lukukauden alun kirjarumba on koetellut paitsi hermoja myös kukkaroa. Opetuksen sähköistyminen tuo tähän Niemen mukaan positiivis-

ta vaikutusta monessa mielessä. - Verkossa tieto on aina paremmin ajan tasalla kuin painetussa oppikirjassa. Asia on myös kustannuskysymys, verkossa tieto on edullisemmin hankittavissa ja jaettavissa. Kirjakauppaa tarvitaan silti yhä, kivijalkakaupan lisäksi oppilaita palvelee kuntien yhteinen sähköinen kirjakauppa Edustore, missä kaikkien oppiasteiden kaikki oppimateriaali on sähköisesti tarjolla. Lukiolaiset käyttävät opiskelussa omaa kannettavaa tietokonetta, jollainen on myös toisen asteen opettajilla. Peruskoulun puolella käytössä ovat yhteiset laitteet. Niemi on kehityksestä mielissään ja korostaa, että digitalisaatio on yksi väylä saada Suomen sivistystaso nousuun.

Yhteiseurooppalaista helikopteritekniikan koulutusta Euroopan modernein koulutuskeskus tarjoaa ainoana Suomessa koulutusta, jota vaalii tiivis Utin henki. TEKSTI JA KUVA: Sanakammari

Koulutuspäällikkö Samu Linnimaa esittelee syystä ylpeänä vuoden 2014 alussa käyttöön otettuja tiloja, jotka on suunniteltu juuri helikopteritekniikan koulutusta varten. Kouvolan seudun ammattiopiston Utin toimipiste on ainutlaatuinen yksikkö Suomessa. - Olemme ainoa Suomen seitsemästä lentokoneasennuksen perustutkintoa tarjoavasta oppilaitoksesta, missä on erikoistuttu helikopteritekniikkaan. Linnimaa kertoo, että opiskelun perustana on kansallinen toisen asteen koulutus, joka tarjoaa jatkokoulutusmahdollisuuden. Toinen osa opiskelua on EU-normien mukainen EASA PART kokonaisuus, jonka todistus avaa kansainväliset portit. - Silloin on samalla viivalla työmarkkinoilla vaikkapa Lufthansan vastaavan paperin kanssa. Jos kansalliseen opintosuunnitelmaan perustuva osuus on väljähkö raameiltaan, kansainvälinen PART–osuus on sitäkin tiukempi. Jokainen 2 400 opintotunnista dokumentoidaan

tarkasti. Tunnollisen opiskelun ja työskentelyn tuloksena saa minimissään viiden vuoden kuluttua itsenäistä otetta ammattiin. - Opiskelun ja 2–3 vuoden työkokemuksen jälkeen voi saada Trafin myöntämän lupakirjan. Silloin voi kuitata itsenäisesti töitä, sitä ennen mukana on aina työpari.

ksao.fi

kärirykmentti ja Patria, joiden kanssa muodostuu tiivis yhteisö, Utin henki. Linnimaa vakuuttaa, että Utti on juuri oikea paikka helikopteritekniikan koulutukselle Suomessa.

PITKÄN TÄHTÄIMEN TYÖLLISTYMISTÄ Utissa aloittaa vuosittain noin 20 uutta opiskelijaa, jotka ovat Linnimaan mukaan erittäin hyvää valtakunnallista tasoa. Teoriaa opiskelusta on 50 prosenttia, se painottuu ammattiaineisiin sekä lisäksi matematiikkaan ja fysiikkaan. Opiskelua leimaa tarkka ohjeistus, missä opetusorganisaatiolla on vahva vastuu. Helikopteritekniikan erikoistumisopetusta on noin 800 tuntia, muuten koulutusohjelma myötäilee lentokoneasennuksen yleistä opetussisältöä. Opiskelu antaa hyvän pohjan tekniikan alan insinööriopinnoille, opiskelijoiden työllistymisaste on ollut hyvää luokkaa. - Ilmailualalla työllistyminen kehittyy suhdanteiden mukaan ja sitä katsotaan pitkällä sihdillä. 20 uuden opiskelijan vuosittainen määrä tuntuu nyt sopivalta meille. Utin koulutuskokonaisuutta on kehuttu Euroopan moderneimmaksi. Naapureina ovat Jää-

9


Hyppää kyytiin kirjastojen e-palveluihin Kirjastojen sähköiset palvelut eli e-palvelut tarjoavat joustoa asioimiseen ja lääkettä lukuhimoon. TEKSTI: Ilona Manninen

E-KIRJASTO ON AINA AVOINNA E-kirjojen lainaaminen on helppoa: tarvitset Kyyti-kirjastokortin ja nettiyhteyden. Kirjoja voit lukea älypuhelimella, tabletilla, kannettavalla tietokoneella ja pöytäkoneella. – Jos haluat lukea e-kirjoja vaikkapa mökillä, jossa on heikko nettiyhteys, kannattaa laitteelle ladata ilmainen lukuohjelma. Ohjeet löydät Kyyti.fi-sivulta, ja kirjastossa neuvotaan myös mielellään, kirjastonhoitaja Arja Kuisma Kouvolan pääkirjastosta kertoo. Bestsellereitä, lastenkirjoja, tietokirjoja… Ekokoelmasta löydät myös uutuuksia, jotka eivät ole ehtineet painettuna kirjana edes kirjastoon asti. – Esimerkiksi vuoden jonotetuin teos Enni

Mustosen Ruokarouva on luettavissa e-kirjana. Myös lasten Kunnari-lukudiplomikirjoja löytyy nyt e-versioina. Jospa e-kirja innostaisi poikiakin lukemaan enemmän, Kuisma vinkkaa.

mobiililaitteilla. Tutustu myös Naxos-musiikkipalveluun ja tietokantoihin osoitteessa www.kyyti.fi/palvelut/e-aineistot

LUKUISA VALIKOIMA E-LEHTIÄ YMPÄRI MAAILMAA ePress-palvelussa voit lukea yli 200 kotimaista paikallis- ja maakuntalehteä heti niiden ilmestyttyä kahden kuukauden ajan. Lehdet ovat digitaalisina näköisversioina eli samannäköisinä kuin painetut lehdet. Palvelu on käytettävissä kaikissa Kymenlaakson Kyyti-kirjastoissa. eMagz-palvelussa on luettavissa yli 30 kotimaista aikakauslehteä näköisversioina, mukaan lukien iltapäivälehdet. Palvelua voi käyttää kaikissa Kyyti-kirjastoissa. PressDisplay-palvelu sisältää yli 5 000 lehteä 100 maasta ja 60 kielellä. Palvelua voi käyttää Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Haminan kirjastoissa sekä kotikoneella näiden kirjastojen kirjastokortilla. Etäkäyttö ei ole mahdollista

VERKKOKIRJASTOSSA UUSIT JA VARAAT KÄDENKÄÄNTEESSÄ Verkkokirjastossa voit hakea lainattavaa aineistoa, uusia lainoja, tehdä varauksia sekä tarkistaa, onko teos hyllyssä. Samalla näet kertyneet kirjastomaksut. Uudistuneessa verkkokirjastossa on entistä monipuolisemmat hakutoiminnot ja omien tietojen muuttaminen onnistuu kätevästi. Halutessasi voit myös koota listoja omista suosikkiteoksistasi. www.kyyti.fi/palvelut/ verkkokirjaston-ohjeet

Tukea parisuhteeseen Perheneuvolasta Parisuhteessa tulee usein eteen erilaisia pulmatilanteita ja joskus suhteen jatkaminen voi olla vaakalaudalla. Keskustelu asiassa saattaa jumiutua. Silloin on hyvä saada ulkopuolista tukea tilanteen selvittelyyn. TEKSTI: Sanakammari

Kouvolan kaupungin perheneuvolan johtaja Irina Rintakumpu-Pyörret kannustaa pareja hakemaan apua, kun ongelmia alkaa ilmetä, eivätkä omat keinot tunnu enää riittävän. Avun pyytämistä ei kannata pitkittää eikä arkailla. - Pohdimme asioita yhdessä ja pyrimme löytämään keinoja parisuhteen vaikeuksiin. Joskus suhde saattaa päättyä eroon. Työskentelyssä huomioidaan koko perhe, vaikka vain vanhemmat kävisivät meillä. Erityisesti erotilanteessa lasten tarpeiden ja aseman huomioiminen on tärkeää. Johtava sosiaalityöntekijä Maiju Niemelä kertoo, että heidän tapansa auttaa perustuu terapiapohjaiseen työskentelyyn. Siinä poh-

10

ditaan ja etsitään ratkaisuja parisuhteeseen liittyviin tunnesuhteen, vuorovaikutuksen ja arjen yhteiselon kiemuroihin. Perheneuvola tarjoaa myös avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua. Sovittelijat ovat puolueettomia ja tukevat osapuolia löytämään heille sopivan ratkaisun. - Erotilanteissa sovittelussa keskitytään lapsen asioiden järjestämiseen sovinnollisesti. Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta tehdään ja vahvistetaan Perheoikeudellisissa palveluissa. OMA TAPA KÄSITELLÄ ASIOITA Tuleeko perheneuvolaan yksin vai yhdessä ja millä rytmillä asioita käsitellään, on täysin henkilöstä itsestään kiinni. RintakumpuPyörret tähdentää, että jokaisella meistä on oma tapamme käsitellä ongelmia. Yhteistyössä pyrimme löytämään sopivia keinoja ja etenemistapoja. Niemelä lisää, että asiat käsitellään aina luottamuksellisesti ja asiakkaat sitoutuvat niin moneen tapaamiskertaan kuin heille sopii.

info Haluatko vertaistukea, tule perheneuvolaan ryhmätapaamisiin. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille ja perheen läheisille. TO 22.9. klo 18–20 Eroinfoilta • Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan eroon liittyvistä kysymyksistä. Alustajina lastenvalvojia ja perheneuvolan työntekijöitä. TO 10.11. klo 17.30–19.30 Eroneuvo • Eron vaikutukset aikuisen ja lapsen elämään, tietoa palveluista ja tukimuodoista, alustus ja keskustelua. Mukana eron kokeneita vertaistukijoita. Erotilanteen kokeneille perheille on tarjolla myös ryhmämuotoista tukea. Syyskuun lopussa alkaa ryhmä alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tiedustelut perheneuvolasta p. 020 615 3300. kouvola.fi/perheneuvola


syksy

een t l a t a t o a j u Tutust

SYKSYN 2016 TAPAHTUMAT KOUVOLASSA

Näyttelyitä

Punainen O saapuu Poikiloon Taiteilijat O ry on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan taiteilijajärjestö, jonka nimessä oleva O kirjoitetaan aina punaisella. Sen 10-vuotisjuhlan kunniaksi taidemuseo Poikilossa nähdään kiertonäyttely Olo – Mærkbart. Kouvolasta näyttely siirtyy Tanskaan, jossa hankkeen yhteistyökumppani, tanskalainen taideteollisen alan järjestö Danske Kunsthåndværkere & Designere juhlii nelikymppisiään. Olo – Mærkbart -näyttelyssä nähdään nykytaidetta muotoilun ja taidekäsityön kärkimaista Suomesta ja Tanskasta. Luvassa on jännittäviä materiaalivalintoja, käsityötekniikan moderneja sovelluksia sekä oivalluksia, jotka muuttavat tutut asiat uusiksi ja kiehtoviksi. Taiteilijat O ry:n ja Danske Kunsthåndværkeren & Designere yhteisnäyttely esittelee parinkymmenen nimekkään taiteilijan töitä. Kouvolalaisista taiteilijoista mukaan valittiin Ulla Sinkkonen.

museot POIKILO-MUSEOT

Kouvolan taidemuseo Kouvolan kaupunginmuseo KOUTA-galleria Kino-Poikilo POIKILO-galleria Museoiden toimisto: Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, Kouvola www.poikilo.fi Tiedustelut, opasvaraukset, ryhmäkäynnit: puh. 020 615 5297 ja 020 615 8486. Avoinna ti–pe 11–18, la–su 12–17, ma suljettu. Liput: taidemuseoon tai kaupunginmuseoon 7/5 €, yhteislippu taidemuseon ja kaupunginmuseon näyttelyihin 11/8 €, alle 18-vuotiaat vapaa pääsy. Samalla lipulla pääsee Kouta-galleriaan. POIKILO-galleriaan on vapaa pääsy. Vuoden mittainen kulttuurimatka yli 200 museokohteeseen 59 eurolla! Museokortti on suomalaisten museoiden yhteislippu, joka on voimassa vuoden ajan ensimmäisestä käyttöpäivästä. KOUVOLAN TAIDEMUSEO POIKILO 29.9.2016–8.1.2017 Olo – Mærkbart Taiteilijat O ja Danske Kunsthåndværkere & Designere Yhteispohjoismainen taideteollisen taiteen kiertonäyttely 2016–2017 Raakel Kuukan kuraattorikierros Olo -näyttelyyn la 15.10. klo 14 Miniseminaari Honka-Salissa ke 28.9. klo 16.30–18 Paikalla taiteilijoita ja luennoitsijana läänintaiteilija Outi Turpeinen. Tulossa näyttelyyn liittyviä taidepajoja, seuraa ilmoittelua! KOUVOLAN KAUPUNGINMUSEO POIKILO 9.10.2016 asti Mannerin lipan alla Valittuja paloja nuoruudesta Kouvolassa 1960–1980-luvuilla. Yleisöopastukset näyttelyyn la 24.9. klo 13. Draamaopastus ”Marjutin matkassa” la 8.10. klo 13 24.11.2016–8.10.2017 Kilpakenttien sankarit Urheiluhistoriaa Kouvolassa Yleisöopastukset näyttelyyn su 27.11. ja la 10.12. klo 13

Ariadna Donnerin Naisen satulalaukku, löytynyt läheltä Aleppoa (2016).

NÄYTTELYT

MUSEOT

TEATTERIT

MUSIIKKI

LIIKUNTA

TAPAHTUMAT

Kouvolan kaupunki ei vastaa tapahtumien mahdollisista muutoksista

1


Näyttelyitä POIKILO-GALLERIA 6.9.–2.10. Päivi Allonen Yhä, maalauksia 4.10.–30.10. Eila Karhu Katse menneisyydestä, maalauksia 1.11.–20.11. Nina Wallenstjerna-Heiskanen Välähdyksiä maisemassa, maalauksia 22.11.–11.12. Kymenlaakson Opisto Valokuvauslinja, valokuvia 13.12.2016–8.1.2017 Juha Allan Ekholm Teoksia sarjasta POST MORTEM, valokuvia KOUTA-GALLERIA 29.9.–23.10. Tarja Tuupanen Marmoria, korutaidetta 25.10.–13.11. Pirkko Porkka Valokuvia 15.11.–4.12. Elina Partanen Heimo, akvarelleja 7.12.2016–8.1.2017 Heta Kananen Taidegrafiikkaa

MUSEOKAUPPA POIKILO Keramiikkaa, kirjoja, koruja, paitoja, musiikkia ja paljon muuta lahjaksi ja itselle. Tuotevalikoima täydentyy ja mukautuu aina museoiden näyttelyteemojen mukaisesti. Kaupassa voi asioida myös ilman pääsylippua. Museokauppa on avoinna museon aukioloaikojen mukaan.

8.–30.9. Arto Kettunen: Maalauksia www.artokettunen.com 2.–30.10. Kouvolan Kameraseura 65-vuotta. www.kouvolankameraseura.net 6.11.–18.12. Topi Ruotsalainen www.topiruotsalainen.fi

MOISION TAIDE- JA PITOKARTANO

Moisiontie 163, Elimäki Avoinna 11.9.–20.12. to – pe klo 11–16, la klo 11–15, su klo 11–16 p. 040 5272799, www.moisionkartano.com 10.9.–18.12. Moision Kartanon Taidesyksy Taiteilijat: Virpi Ekman, Marika Kiirikoff, Katri Lassila, Pauli Luoma, Mikko Ranki, Risto Sihvola, Maritta Vuorinen

ONNENKUKKO

Varuskuntakatu 6, Kouvola Avoinna ma–pe 10–18, la 10–16, su 12–16 www.onnenkukko.fi 23.8.–18.9. Matkan varrelt, Päivi Virtasen grafiiikkaa ja taiteilijakirjoi

Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski Avoinna ma–pe klo 11–19, la–su klo 12–18 Vapaa pääsy

VUOHIJÄRVEN LUONTO- JA KULTTUURITALO Näkkimistöntie 1, Vuohijärvi (Kouvola) p. 050 3388 111, info@kulttuurivuohijarvi.fi www.kulttuurivuohijarvi.fi, FB: luontojakulttuuritalo #kulttuurivuohijarvi Galleria ja toimisto on avoinna ma-pe klo 10–15. Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon galleriassa on esillä suomalaisen taidegrafiikan teemanäyttelyitä. 100 lintua –näyttely on auki vielä tilauksesta ryhmille aina syyskuun loppuun saakka. Myyntinäyttelyt on koottu Taidekeskus Salmelan kokoelmista. Luonto- ja kulttuuritalon tilat ovat vuokrattavissa mm. juhlakäyttöön näyttelykauden ulkopuolella. su 13.11. klo 14.00 Isänpäivän konsertti Rakastan elämää – Georg Ots konsertti

KAAKON TAIDELAINAAMO KUUSANKOSKITALON GALLERIA

Ulla Sinkkonen, Onko lottovoitto syntyä Suomeen? 2016 Olo – Mærkbart

Kaakon taidelainaamo Kouvola avoinna uusissa tiloissa Kuusankosken Taideruukilla Kyminväylä 2, Kuusankoski. Aukiolot: www.kaakontaidelainaamo.fi

KOTISEUTUTALO

Kotiseututie 12, Kuusankoski (Kettumäki) www.kuusankoskiseura.fi Avoinna ke–pe klo 11–18 ja la–su klo 11–16. Järj. Kuusankoski-Seura ry. ke 31.8. – su 25.9. Kymin Nikkarit: Kädentaidot, perinteistä nykyaikaa

1.–29.9. Anja Hiltunen ja Kaija Eerola: Art 130 2.–30.10. Kuusankosken Taideseuran 66. vuosinäyttely 3.–30.11. Kouvolan Taideseura: Muutos Lisäksi kuukauden kuvaaja/Kamera -73 vaihtuvat näyttelyt Kahvila Valkama.

TAIDEKESKUS ANTARES

Pien-Liikalantie 6, Sippola Avoinna 14.5.–27.9. tiistaista sunnuntaihin klo 12–18. Sisäänpääsy 6€ www.galleriaantares.fi 14.5.–18.9. Peter Randall-Page

TAIDETUPA PIKKUSELMA JA GALLERIA PATO

Vuoden paikallismuseo

4.–25.9. Hannes Alatalo: Kuningashauki Tempera- ja valomaalauksia.

Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo valittiin Itä-Suomen vuoden 2016 paikallismuseoksi. Seitsemättä kertaa järjestettävän kilpailun teemana oli tänä vuonna museon verkkonäkyvyys. Voittajan valitsi Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkuna. Museo on tehnyt kehitystyötä verkkonäkyvyydessä usean vuoden ajan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. ”Hyvä yhteistyö opiskelijoiden kanssa päättyi, kun Kyamk lakkautti viestintälinjansa”, harmittelee Putkiradiomuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Taskinen. Jatkokehitystä olisi ollut suunnitelmissa kieliversioiden osalta. Museolla on viidelle kielelle käännetyt verkkosivut virtuaaliesittelyineen ja ääninäytteineen.

Taideruukki, Kymi yritysalue, Kyminväylä 2 F, Kuusankoski Näyttelyt avoinna ti–pe klo 11–17 ja la–su klo 12–17. Ryhmille myös sopimuksen mukaan. Tiedustelut Vesa Parvinen p. 044 056 4364, www.taidetupapikkuselma.com

4.–25.9. Kolme taiteilijaa: Ulla Laisin ja Arja Tötön maalauksia sekä Marko Toivasen kiviveistoksia

12 Kouvolan tapahtumat syksy 2016

Syksyn aikana Miljöömuseoon valmistuu uusi opastusjärjestelmä yhteistyössä Kouvola-seuran kanssa. Eri vuosikymmeniä esitteleviin huoneiseen (1920– 1960) tulee opastus, joka kertaa Kouvolan kehitystä kyseisenä aikana. Näkyvillä on katsauksia ajan YLE:n ohjelmistosta. Radiomuseon yhteydessä toimivassa Sotilasradiomuseossa on Suomen laajin esillä oleva sotaradionäyttely. Nähtävissä on myös sanomien salaamislaitteita. ”Syyskuusta huhtikuuhun museo on auki vain tilauksesta. Nykyaikaisella tekniikalla varustettu viidentoista hengen neuvotteluhuone on käytettävissä kouvolalaisten yhdistysten kokouksiin ja muihin tapaamisiin”, Taskinen vinkkaa. www.putkiradiomuseo.fi, museo@putkiradiomuseo.fi


KOUVOLAN TEATTERI

Teatteria

Salpausselänkatu 38, Kouvola Varaukset 05-7400 330, ti–la klo 11–15 sekä 3 h ennen esityksiä. www.kouvolanteatteri.fi Peter Quilter: Suurenmoista! Sydämellinen komedia. Ensi-ilta la 10.9. klo 18 (24/22/17 €) Simon – Bacharach – David: Poikamiesboksi. Hilpeä musikaali! 5 Oscaria voittaneen elokuvan upea sovitus. Ensi-ilta la 15.10. klo 18 (38/36/26 €) Robin Hood – Mainio seikkailunäytelmä! Vain 20.10.–29.12. (14 €, ikäs. 6+) Nukketeatteri Sytkyt vierailee: Pähkinänsärkijä – Joulutunnelmaa pikkuväelle! Vain 26.–29.11. (8 €, ikäs. 3+) Tähdet ja Tarinat! (35 €) ke 14.9. klo 19 Olli Lindholm ja Lenni-Kalle Taipale. ti 8.11. klo 19 Ooppera & operetti. Mari Palo ja Hannu Jurmu. Kantri & Impro! Pauli Halme (fingerstyle-kitara) & Antti Vuorenmaa (mandoliini). ke 28.9. klo 19 (15/12/10 €)

Suurenmoista

Impro! pe 21.10. klo 19 (15/12/10 €) Juhlan jälkeen Dokumentaarinen musiikkiteatteriesitys. Elina Ylisuvanto & Päivi Federley. to 27.10. klo 19 ja ke 2.11. klo 19 (24/22/17 €)

Varasto Hirtehinen kuvaus jakautuneesta yhteiskunnasta, jossa moraali katoaa sitä mukaa, mitä ahtaammalle ihminen pistetään. Kuusankosken Teatterin 60-vuotisjuhlanäytelmä sisältää rankkaa huumoria, iskevää dialogia ja tiukkaa yhteiskuntakritiikkiä. Mukana live-orkesteri! Käsikirjoitus Arto Salminen, ohjaus Eero Hasu. Ensi-ilta pe 14.10. klo 19 Kuusankosken Teatterin Teatterisalissa

Sopraanot metsäkedolla. Todellinen ilotulitus! Maria Lund, Päivi Pylvänäinen ja Tomi Metsäketo. ke 16.11. klo 19 (32/30/25 €) Maarit ja Sami Hurmerinta ke 30.11. klo 19 (24/22/17 €) Katso koko ohjelmisto www.kouvolanteatteri.fi

ANJALANKOSKEN TEATTERI Rautakorventie 17, Myllykoski puh. 040 830 4644 ark. klo 15–19, la–su klo 11–15 www.anjalankoskenteatteri.fi

”Niin kuin taivaassa” (Såsom i Himmelen) Alkuperäisteos Kay Pollack Dramatisointi Sofia Aminoff Suomennos Harri Virtanen Ohjaus Kimmo Lavaste Ensi-ilta pe 21.10 klo 19 Esitykset 21.10–6.12.

Varasto

Jäähyväiset Pamela Anderssonille Kahden nuoren miehen tragikoominen kasvutarina irti päästämisestä. Käsikirjoitus Pilvi Hämäläinen, ohjaus Kimmo Rämä. Ensi-ilta pe 11.11. klo 19 Kuusankosken Teatterin Luolanäyttämöllä

KUUSANKOSKEN TEATTERI Kuusankoskitalo, Kymenlaaksonkatu 1 Lipunmyynti: puh. 040 196 2448 www.kuusankoskenteatteri.fi

Tulossa ohjelmistoon syksyllä 2016: S.O.S Komedia tahdosta ja toivottomuudesta. Se käsittelee rahaa, rakkautta ja niiden saamisen vaikeutta. Se on kuvaus ihmisistä, jotka pyristelevät pitääkseen päänsä pinnalla. Käsikirjoitus Tiina Lymi, ohjaus Karolina EklundVuorela. Ensi-ilta la 17.9. klo 17 Kuusankosken Teatterin Luolanäyttämöllä

Vierailuesitys: Noitanaisia - Maaginen musikaaliooppera Räväkkä, hauska ja koskettava kahden naisen musikaaliooppera. Tarina kuljettaa katsojan naisen elämään liittyviin teemoihin ja rinnalla kulkee myytti noitanaisista, joilla on yhdeksän elämää. Ohjaus Anu Hälvä, lavalla Emilia Vesalainen-Pellas ja Anne Korpelainen. pe 28.10. klo 19 Kuusankosken Teatterin Teatterisalissa

KOUVOLAN OHJAAMO Kauppakeskus Valtari, Kouvolankatu 15. nuortenkouvola.fi, facebook.com/kouvolanohjaamo Ohjaamo@kouvola.fi, p. 020 615 5446 Ohjaamo on auki ma–to klo 13.00–16.30. Sinulle 15–29-vuotias! TAPAHTUMIA: Työnhaun Speed Date -tapahtumat torstaisin 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 12–16. Speed Datessa työnantaja ja työnhakija kohtaavat 15 min haastattelulla ja on mahdollisuus päästä suoraan töihin. Mukaan cv!

SYKSYN VIIKKO-OHJELMA: Maanantaisin Te-toimiston nuorten asiantuntija, etsivä nuorisotyö sekä nuoriso-ohjaaja. Lisäksi kerran kuukaudessa terveydenhoitaja. Tiistaisin Te-toimiston ammatinvalintapsykologi, etsivä nuorisotyö sekä nuoriso-ohjaaja. Keskiviikkoisin Duunista toimeen -hanke, etsivä nuorisotyö sekä nuoriso-ohjaaja. Torstaisin Ksaon opo/oppimisvalmentaja, etsivä nuorisotyö sekä nuoriso-ohjaaja.

21.–27.11. Kulttuurikapinaviikko Nuorisopalveluiden järjestämän tapahtuman tavoitteena on vahvistaa nuorten ilmaisutaitoja ja luovaa osaamista toiminnallisten pajojen avulla. www.nuortenkouvola.fi/kulttuurikapina

Kouvolan kaupunki ei vastaa tapahtumien mahdollisista muutoksista

13


Elokuvia

Tarunomaiseen Intiaan sijoittuva baletti kertoo temppelitanssijattaresta eli bajadeerista Nikiyasta, joka rakastuu sotasankari Soloriin.

ELOKUVATEATTERIT KINO 123

Kauppakeskus Veturi Tervasharjunkatu 1, Kuusankoski www.kino123.fi

STUDIO 123

Kuusankoskitalo Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski www.studio123.fi ENSI-ILTOJA SYYSKAUDELLA pe 16.9. Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus, Bridget Jones’s Baby pe 30.9. Pahan kukat, Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille pe 7.10. Nainen junassa, Ben-Hur pe 14.10. Inferno, Syysprinssi

pe 21.10. Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!, Jack Reacher 2 pe 28.10. Doctor Strange, Trolls ke 9.11. Luokkakokous 2 pe 18.11. Ihmeotukset ja niiden olinpaikat Päivämäärämuutokset mahdollisia.

STUDIO 123 OOPPERAT JA BALETIT TURANDOT Handa Opera on Sydney Harbour / Opera Australia to 15.9. klo 18.00 la 17.9. klo 12.00 BAJADEERI Mariinsky-teatteri, Pietari ti 20.09. klo 18.00 la 17.10. klo 12.00 MIKADO English National Opera ti 27.09. klo 18.00 la 1.10. klo 12.00 CHROMA – GRACE – TAKADEME – REVELATIONS Alvin Ailey American Dance Theater ti 11.10. klo 18.00 la 15.10. klo 12.00 FIDELIO Salzburg Festival ti 25.10. klo 18.00 la 29.10. klo 12.00 THE CAR MAN ti 8.11. klo 18.00 la 12.11. klo 12.00 IL TROVATORE Salzburg Festival ti 22.11. klo 18.00 la 26.11. klo 12.00

14 Kouvolan tapahtumat syksy 2016

ELOKUVAKERHO EDVIN Esitykset maanantaisin klo 19.15 Studio 123:ssa Kuusankoskitalolla. Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski. Kausilippu 30 €, työtön tai opiskelija 20 €. Kertalipullakin - 8 € - pääsee! www.studio123.fi/fi/yhteiso/elokuvakerho

OPISTOKINO Myllykoski opisto Paperitehtaantie 3, Myllykoski http://kymenlaaksonopisto.com/kansalaisopisto/ opistokino Kerhokortti 65 € tai kolmen elokuvan minikortti 27 €. Esitykset torstaisin klo 19.00 15.9.

Andrew Haigh: 45 vuotta, Iso-Britannia 2015 95 min k7 Future Film 22.9. Sarah Gavron: Suffragette, Usa 2016 106 min k12 Future Film 29.9. Alejandro Gonzales Inarritu: The Revenant, Usa 2015 156 min k16 Fox-Paramount 6.10. Steven Spielberg: Vakoojien silta, Usa 2015 142 min k12 Fox-Paramount 13.10. Tom Hooper: Tanskalainen tyttö, Tanska ym 2015 119 min k12 Universal 20.10. Laszlo Nemes: Son of Saul, Unkari 2015 107 min k16 Future Film lomaviikko 43 3.11. Jafar Panafi: Taxi Teheran, Iran 2015 82 min k7 Cinema Mondo 10.11. Quentin Tarantino: The Hateful eight, Usa 2015 168 min k16 Scanbox 17.11. Martin Zandwliet: Land of Mine, Tanska 2015 101 min k16 Atlantic Film 24.11. Maiwenn Lebesco: Huuma, Ranska 2015 128 min k12 Cinema Mondo 1.12. Tom Mccarthy: Spotlight, Usa 2015 128 min k12 Walt Disney


KUUSANKOSKITALO

Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski www.kouvola.fi/kuusankoskitalo su 25.9. klo 18

Hengellinen hyväntekeväisyys konsertti su 9.10. klo19 Erin ma 10.10. klo18 Laulun- ja soitonpäivän konsertti ti 18.10. klo 19 Honey B & T Bones la 22.10. klo 18 Volare - Italialainen ilta * ti 25.10. klo 18.30 Muoti - ja kauneusilta ke 26.10. klo 19 Anneli Sari - Rendezvous la 29.10. klo 19 Ina Forsman - Pretty messed up -tour * pe 4.11. klo 19 Matti ja Teppo - Veljekset vauhdissa * su 13.11. klo 16 Operettikonsertti pe 18.11. klo 19 Lauri Tähkä - Vien sut täältä kotiin. ke 30.11. klo 18 TiTi -nalle konsertti: Titi -nalle ja matka maailman ympäri * STAND UP ESITYKSET pe 23.9. klo 18 Sami Hedberg show Kokovartalomies osa 4 klo 21 Sami Hedberg show Kokovartalomies osa 4 la 8.10. klo 19 Brysselin kaali: Jan Uuspöld, yhden miehen komedia la 22.10. klo19 Kivi, Vesterinen ja sakset. Terävästi leikkaava stand up-show. * ke 26.11. klo 19 Ismo Leikola - Hyvät naiset ja herrat * * Ticketmasterissa myynnissä olevat tilaisuudet

MUUT KONSERTIT su 2.10. klo 16 Kouvolan Mieskuoron syyskonsertti Kouvolan kaupungintalon juhlasali la 22.10. klo 18 Yö Mansikka-ahon urheiluhalli su 30.10. klo 15 Viihdekonsertti Kuusankoskitalo. Yhteiskonsertti Puhallinorkesteri Wanhat Jääkärit ry 10-vuotta ja Kouvola Harmonikat ry. ym. solisteja. su 30.10. klo 17 Jari Sillanpää Mansikka-ahon urheiluhalli. Tilaisuudessa lämmittelijänä myöhemmin varmistuva artisti. su 30.10. klo 18 Tangokonsertti Elimäen seurakuntakeskuksessa. Parhaat suomalaiset tangot uusina sovituksina. Järj. Elimäen Mieslaulajat, mukana Iitin Lauluveikot su 13.11. klo 14 Rakastan elämää - Georg Ots -isänpäiväkonsertti Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo. Esiintyjinä oopperalaulaja Gabriel Suovanen, Janne Hovi, piano, Hannu Rantanen, basso, Jarno Kuusisto, harmonikka. su 20.11. klo 18 Hyvän sait, hyvän tapasit! Kuusankoskitalo. Kouvolan laulun konsertti uuden johtajan Tanja Varhan johdolla. Kansanmusiikkia, viihdemusiikkia sekä popmusiikkia meiltä ja muualta.

Musiikkia KYMI SINFONIETTA

POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO

to 22.9. klo 19 Sinfoniakonsertti Kuusankoskitalo. Kapellimestari: Erkki Lasonpalo. Solisti: Paavali Jumppanen, piano. Taiteilijatapaaminen klo 17.45 ti 6.10. klo 19 Sinfoniakonsertti Kuusankoskitalo. Kapellimestari ja sellosolisti: Klaus Mäkelä. Taiteilijatapaaminen klo 17.45 to 13.10. klo 19 Charlie Chaplin: The Kid ”Mykkäelokuvan lumoa” Kuusankoskitalo. Kapellimestari: Kimmo Tullila. Chaplinin mykkäelokuvaklassikko, The Kid elävän orkesterin säestyksellä! to 20.10. klo 19 Sinfoniakonsertti Kuusankoskitalo. Kapellimestari: Fawzi Haimor. Solisti: Dejan Lazić, piano. Molemmat ensi kertaa Kymi Sinfoniettan vieraina. to 3.11. klo 19 Konsertti Kuusankoskitalo. Kapellimestari: Ernest MatínezIzquierdo. Solisti: Genevieve Lacey, nokkahuilu. Taiteilijatapaaminen klo 17.45 ke 23.11. klo 18 ”Joulusatu” Koko perheen joulukonsertti Kuusankoskitalo. Solistit ja tarinankertojat: Satu Sopanen ja Tuomo Rannankari. Lapsikuoro: Kouvolan musiikkiluokka 4M ja Kuusankosken musiikkiluokat 4M ja 5M. Kuoron valmennus: Anu Helén, Mirja Lintula ja Ann-Mari Printz. to 1.12. klo 19 Sinfoniakonsertti Kuusankoskitalo. Kapellimestari: Eugene Tzigane. Solisti: Elina Vähälä, viulu. Säveltäjä Kalevi Aholta tilatun teoksen maailmankantaesitys. Taiteilijatapaaminen klo 17.45

Oppilaskonsertteja Kaikkiin oppilaskonsertteihin on vapaa pääsy. ke 14.9. klo 19 Kouvola-talo, musiikkiopiston tutkintosali 2 ti 4.10. klo 19 Kuusankoskitalon galleria ti 8.11. klo 19 Kouvola-talo, musiikkiopiston tutkintosali 2 ke 16.11. klo 19 Kuusankoski, opetusluokka 5 pe 25.11. klo 19 Sisaruskonsertti, Kouvola

www.kymisinfonietta.fi

www.pkmo.fi

Pohjois-Kymen Suzuki-soittajien tuki ry 30 vuotta ti 18.10. klo 17.30 Satukonsertti ti 18.10. klo 19 Iltakonsertti Kouvola-talon Simelius-Sali, Konsertteihin vapaa pääsy

KYMI BRASS XVI Perjantaista sunnuntaihin 4.–6.11.2016 Valtakunnallinen vaskimusiikkitapahtuma Kouvolassa jo 16. kerran! Konsertteja, keikkoja ja koulutusta eri puolilla Kouvolan keskustaa www.kymibrass.com ke 30.11. klo 18 Nenäpäiväkonsertti ”Maailman ympäri 80 minuutissa” Kouvola-talon Simelius-Sali, Liput 10/5 € Konsertin tuotto Nenäpäiväkeräyksen hyväksi Yhteistyössä Kouvolan kulttuuritalot, Kouvola-talo

MUSIIKKIA SEURAKUNNISSA to 29.9. klo 18 Yhteislaulutilaisuus. Aiheena maakuntalaulut. Kouvolan srk-keskus, Maria-Sali su 9.10. klo 18 Gospelkonsertti Elimäen kirkossa, Mira Kunnasluoto. Vapaa pääsy, ohjelma 7€. su 23.10. klo 18 Pavarottin sointeja -konsertti. New Yorkin Caruso-kilpailun voittajatenori Mika Nisula ja urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi. Liput 15 €, alkaen tuntia ennen ovelta. Valkealan kirkko. to 27.10. klo 18 Yhteislaulutilaisuus. Aiheena suomalaiset tangot. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali su 27.11. klo 16 Adventtikonsertti, Timo Kiiskisen Adventtikantaatti ja muuta advent-

timusiikkia. Kouvolan Kirkkokuoro ja soitinyhtye. Hoosianna-virsi yhteislauluna. Kouvolan keskuskirkko ke 30.11. klo 18 Yhteislaulutilaisuus. Talvisodan syttymisen muistopäivänä aiheena isänmaalliset ja sota-ajan laulut. Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali Kuusankosken seurakunnan 15. Kirkkomusiikkiviikko 16.–22.11. Lue lisää: www.kuusankoskenseurakunta.fi/ kirkkomusiikkiviikko Kouvolan seurakuntien tapahtumatiedot: www.kouvolanseurakunnat.fi ja 24.9. ilmestyvästä Risteys-lehdestä.

Kouvolan kaupunki ei vastaa tapahtumien mahdollisista muutoksista

15


ua

il e h r u a j a a t Liikun KOOKOO

Liigan runkosarja 2016–2017 Lumon Areena, Topinkuja 1, Kouvola www.kookoo.fi pe 16.9. la 24.9. to 29.9. pe 14.10. ke 19.10. la 22.10. to 27.10. ke 9.11. la 12.11. ti 15.11. to 24.11. ke 30.11. la 3.12. pe 9.12.

klo 18.30 klo 17.00 klo 18.30 klo 18.30 klo 18.30 klo 17.00 klo 18.30 klo 18.30 klo 17.00 klo 18.30 klo 18.30 klo 18.30 klo 17.00 klo 18.30

KooKoo – SaiPa KooKoo – HIFK KooKoo – Sport KooKoo – HPK KooKoo – Ilves KooKoo – SaiPa KooKoo – Kärpät KooKoo – Jukurit KooKoo – Pelicans KooKoo – Ässät KooKoo – TPS KooKoo – KalPa KooKoo – Tappara KooKoo – JYP

KOUVOT

Miesten Korisliiga 2016–2017 Mansikka-ahon Urheiluhalli, Mansikka-ahontie 1, Kouvola www.kouvot.fi ke 5.10. pe 21.10. ke 2.11. pe 4.11. pe 11.11. su 27.11. pe 30.12.

klo 18.30 klo 18.30 klo 18.30 klo 18.30 klo 18.30 klo 18.30 klo 18.30

Kouvot – Tampereen Pyrintö Kouvot – KTP-Basket Kouvot – Kauhajoen Karhu Kouvot – BC Nokia Kouvot – Korihait Kouvot – Kobrat Kouvot – Kataja Basket

KOUVOTTARET

Naisten Korisliiga 2016–2017 Mansikka-ahon Urheiluhalli, Mansikka-ahontie 1, Kouvola la 1.10. klo 17.00 Kouvottaret – Forssan Alku la 15.10. klo 17.00 Kouvottaret – Peli-Karhut ke 26.10. klo 18.30 Kouvottaret – Catz Lappeenranta la 5.11. klo 17.00 Kouvottaret – Äänekosken Huima ke 30.11. klo 18.30 Kouvottaret – Espoo Basket Team la 3.12. klo 17.00 Kouvottaret – Espoo United pe 16.12. klo 18.30 Kouvottaret – HBA Helmi

KORIKOUVOT

Miesten I-divisioona B 2016–2017 Mansikka-ahon Urheiluhalli, Mansikka-ahontie 1, Kouvola su 2.10. 17.00 su 16.10. 17.00 su 13.11. 17.00 ma 28.11.18.30 ma 5.12. 18.30 su 11.12. 17.00 la 17.12. 17:00

Korikouvot – Ura Basket Korikouvot – Hyvinkään Ponteva Korikouvot – PeU-Basket Korikouvot – Helsingin NMKY Korikouvot – Jyväskylän Weikot Korikouvot – Raholan Pyrkivä Korikouvot – Turun NMKY

SUDET

Salibandy Ottelut 2016–2017 Miehet, 2. divisioona Mansikka-ahon Urheiluhalli, Mansikka-ahontie 1, Kouvola www.sudet.fi/salibandy la 08.10. ke 12.10. la 29.10. su 18.12.

klo 17.00 klo 19.00 klo 17.00 klo 17.00

Sudet – PoNoVo Sudet – Voima Sudet – BB-88 Sudet – Kosken Dynamo

16 Kouvolan tapahtumat syksy 2016

MUUT LIIKUNTATAPAHTUMAT

YLEISÖLUISTELUT 2016–2017

la 17.9. klo 11.30 Virittäydy Virtuaalijumpille, Haanojan Haali, Myllypuronkatu 3, Kouvola. Maksuton tapahtuma. Ohjelmassa: Lihaskuntojumppa klo 11.45–12.30 Venyttely klo 12.30–13 Vesijumppa klo 13.30–14

Maksuttomat Vuorot

su 18.9. klo 12–14 Kansa kävelemään, Kasarminmäki, Kouvola. YK:n rauhan päivän kävely. Opastettuja kävelyitä 1-2 km ja historiakierros kasarmin alueella. Sotilaskotiauto tarjoilee kahvia ja munkkeja. Vapaa pääsy. Tied. 040 7439026. Järj. Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry. ja Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry.

KOUVOLAN JÄÄHALLI su 14.8.2016–23.4.2017 klo 10.00–10.45 (ei 23.10./ 27.11./ 4.12./ 25.12./1.1./ 5.3./ 2.4./ 9.4./16.4.) mailaton vuoro KUUSANKOSKEN JÄÄHALLI ti 30.8.2016–18.4.2017 klo 09.00–10.00 (ei 6.12.) mailaton vuoro ke 31.8.2016–19.4.2017 klo 13.00–14.15 (ei 9.11.) mailallinen vuoro

ti 20.9. klo 17 Pilkun kierros – Laavutulet, Valkealan Harjunmäen laavulla makkara- ja mehutarjoilu. Kaikille avoin retkeilytapahtuma. www.kouvola.fi/pilkunkierros

la 3.9.2016–22.4.2017 klo 8.00–10.00 (ei 24.12./15.4.) 1. tunti mailallinen, 2. tunti mailaton

ti 20.9. klo 18 Street Workout, Urheilupuisto, Lihaskuntoharjoittelua ilman lisäpainoja hyödyntäen kaupungissa olevia rakenteita, kuten kaiteita, penkkejä ja portaita. Kokoontuminen suihkulähteen luona.

VALKEALAN JÄÄHALLI la 27.8.2016–22.4.2017 klo 8.00–10.00 (ei 24.12./15.4.) 1. tunti mailallinen, 2. tunti mailaton

pe 23.9. klo 10 Pilkun kierros – Laavutulet, Mielakan laavulla makkara- ja mehutarjoilu. Kaikille avoin retkeilytapahtuma. www.kouvola.fi/pilkunkierros la 24.9. klo 14 Pilkun kierros – Laavutulet, Inkeroisten Ladun kodalla makkara- ja mehutarjoilu. Ohjattu patikointiretki kodalle lähtee klo 10 Pikkusuon moottoriradan parkkipaikalta. www.kouvola.fi/pilkunkierros ti 27.9. klo 18 Street Workout, Kouvolan Hyppyrimäki, Lihaskuntoharjoittelua ilman lisäpainoja hyödyntäen kaupungissa olevia rakenteita, kuten kaiteita, penkkejä ja portaita. Kokoontuminen portaiden alapäässä. pe 30.9. klo 19 Kaukopartiomarssi, Uttihalli, Lennostontie 2, Utti. Kuntoliikuntatapahtuma. Matkat 25, 50 tai 75km. 1. osuus yöllä. www.kouvu.fi/ su 2.10. klo 12 O-rally-suunnistus, Kouvolan jäähalli. Kunto- ja kilpasuunnistustapahtuma. www.kouvu.fi/ la 8.10. klo 10 Kansalliset vapaapainin ikäkausikilpailut, Kuusankosken urheilutalo, Uimahallintie 1. Poikien ja tyttöjen vapaapainikilpailut. www.voikkaanurheiluveikot.fi la 15.10. klo 12 Pakoputkihuolto A. Anttila SM-Rallisprint, Korventie 716, Muhniemi. Rallisprintin viimeinen SM osakilpailu. www.ankua.com su 23.10. klo 10 Repovesi autumn trail, Polkujuoksutapahtuma Repoveden upeissa maisemissa, Kunto- ja kilpatapahtuma, Matkat 5, 12 tai 21km. Lähtö ja maali Tervajärven parkkipaikalta. www.kouvu.fi/ la 12.11. klo 6–17 AnJu Juhlitaan Jumpaten, Anjalatalolla. Anjalan Jumppaseuran 65-vuotis juhlatapahtuma, jossa jumppatunteja tasatunnein. www.anjalanjumppaseura.com KUNTOSUUNNISTUSTA Keskilaakso Rastit 28.9. asti ke klo 16.30–18.30. KS-iltarastit 1.10. asti ti ja to klo 16.30–18.30 Järj. Kouvolan Suunnistajat ja Inkeroisten Terho. www.iltarastit.kouvolansuunnistajat.fi/

su 28.8.2016–23.4.2017 klo 8.00–10.00 (ei 25.12./ 1.1./16.4.) 1. tunti mailallinen, 2. tunti mailaton

YLEISET KÄVELYVUOROT KOUVOLAN JÄÄHALLI Yleiset kävelyvuorot jäähallin juoksuradoilla ma, ti ja to 29.8.2016–30.4.2017 klo 12.00–14.00 (2 rataa) SAMI HYYPIÄ AREENA Aika tarkentuu myöhemmin syksyllä. SAVINIEMEN PALLOILUHALLI ti 4.10.2016–25.4.2017 klo 14.30–16.00 pe 7.10.2016–28.4.2017 klo 14.30–16.00 (ei 6.12./14.4.) JAALAN PALLOILUHALLI Perheliikuntavuorot 3.9.2016–28.5.2017 la klo 11.00–17.00 su klo 12.00–16.00 Lisätietoja vuorosta antaa Jaalan Voima ry / Jani Loponen p. 045 8734 897/jani.loponen@kaakonmastotyo.fi Ajantasainen tieto löytyy www.kouvola.fi/index/ kulttuurijavapaa-aika/liikunta/yleisovuorot

RAVIT Kouvolan ravirata, Hevosmiehentie 1, Kouvola www.kouvolaravirata.com Pelit kaikkina päivinä paikanpäällä, totopelipisteissä ja netissä. su 18.9. 17.30 su 9.10. 17.30 ti 25.10. 18.00 to 3.11. 18.00 la 12.11. 14.00 to 1.12. 18.00 su 11.12. 14.00 to 22.12. 18.00

Toto4-ravit Toto4-ravit Toto4-ravit Toto4-ravit T76-Kymenlaakso-ajo Toto4-ravit Eläinten Joulu & Erätulet Toto4-ravit


ia

tum Muita tapah

HYVINVOINTI HYVINVOINTIPISTE

Torikatu 3, Kouvola (Hansakeskus, 2krs. S-marketin yläpuolella) p. 020 615 8439 avoinna ma–pe klo 9–14.30 avoin seniorikuntosali ma–pe klo 9–13 Ikäasema on ikääntyvien kohtauspaikka, jossa voi tavata tuttuja, juoda kahvit, lukea päivän lehdet, opiskella tietokoneen käyttöä ja osallistua päivittäin järjestettäviin ohjelmahetkiin. www.kouvola.fi/ikaasema ke 14.9. klo 10–14 Lähimmäisenpäivä to 15.9. klo 12.45–14 Vinkkejä tasapainoharjoitteluun. Pysy Pystyssä! ti 20.9. klo 10–13 Ikäaseman Olympialaiset, Aulis Klem ja Markku Seppälä laulattavat klo 10–11 ti 20.9. klo 13–14 Sähköinen terveystarkastus ti 11.10. klo 11–12 Digiaivojumppaa to 13.10. klo 12.30–14 Muistiklubi: IkäJelppi ja Palvelusetelit ma 17.10. klo 11–13 Maksuton kehonkoostumusmittaus to 10.11. klo 12.30–14 Muistiklubi: Muistisairaan hoitopolku ja etuudet ti 22.11. klo 9–14 Geronomiopiskelijoiden opinnäytetöiden esitykset MUSIIKKIA, TANSSIA JA YHTEISLAULUA KLO 13–14 ma 13.9. Sotilaspoikien kuoro ja orkesteri to 22.9. Rytmiystävät ti 27.9. Paritonit to 29.9. Vanhoja koulu- ja maakuntalauluja ti 4.10. Hormonit Boys & Senioritanssiryhmä Kevytkenkäiset to 6.10. Kauneimmat kansanlaulut kuvin ja sävelin Raine Narva ti 11.10. klo 13–13.30 Janne Outinen tanssittaa ti 18.10. Aulis Klem ja Markku Seppälä to 20.10. Tanssia sydämen kanssa tanssittaa Minna Väisänen ti 25.10. Kotitarvikesoittajat ti 27.10. Rami laulattaa karaokea ti 1.11. Lisäaikaa tanssille, tanssittajana Janne Outinen ti 15.11. Aulis Klem ja Markku Seppälä ti 29.11. Kotitarvikesoittajat

Janne Outinen tanssittaa Ikäasemalla.

Kirjastoissa järjestetään mielenkiintoisia luentoja, konsertteja, taiteilijatapaamisia ja kerhoja. Elämyksiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia. Katso lisää kirjastojen tapahtumista: www.kyyti.fi ja www.facebook.com/kouvolankirjasto

ma 14.11. klo 17.30 Martti Turtola: Mannerheim

KOUVOLAN PÄÄKIRJASTO

ma 12.12. klo 18.30 Ari Helander: Viiden pianokonserton miehet, Selim Palmgren

to 22.9. klo 17.30 Kirjailijavieraana Kalle Lähde: Happotesti Kalle Lähteen omiin kokemuksiin pohjaava esikoisromaani on syvältä kouraiseva ja synkän hauska kertomus alkoholismista. Haastattelijana Sakari Viinikainen.

KUUSANKOSKEN KIRJASTO ke 5.10. klo 17.30 Kirjailijavieraana luontokuvaaja Lassi Kujala Luontokuvaaja Lassi Kujala kertoo uudesta kirjastaan, kuvaamisesta ja luonnon ihmeellisyyksistä.

ma 10.10. klo 18.00 Kirjoittajayhdistys Paltan kirjailijamatinea Aleksis Kiven päivänä

ma 7.11. klo 17.30 Martti Turtola: Mannerheim

ti 11.10. Seniorien Suhinat Kouvolan pääkirjastossa klo 11.00 Nordea Pankki, Autamme sinua vaurastumaan, pankinjohtaja Mari Salovaara klo 13.00 Lääkärikeskus Mehiläinen, luento neurologiasta klo 13.45 Kymenlaakson Osuuspankki, lakineuvojan luento

ke 16.11. klo 17.30 Kuusankosken kirjastossa luento Pohjois-Skandinavian vaelluskulttuurista

VALKEALAN KIRJASTO to 22.9. klo 17.30

Eversti Sami-Antti Takamaa: Karjalan prikaati tänään to 27.10. klo 17.30 Valkeala-klubin esitelmä to 10.11. klo 17.30 Valkeala-klubin esitelmä to 24.11. klo 17.30 Valkeala-klubin esitelmä

ke 12.10. klo 18.00 Kirjailijavieraana Henriikka Rönkkönen: Mielikuvituspoikaystävä Mielikuvituspoikaystävä kertoo kaiken, mitä olet aina halunnut tietää sinkkuelämästä sekä paljon sellaista, mitä et olisi välttämättä halunnut tietää. Hervottoman ronski opus karistaa sinkkuelämästä glitterin.

Henriikka Rönkkönen

Satutunnit, elokuvat, kirjallisuuspiirit ja kirjastojen muut tapahtumat tarkemmin sivulla www.kyyti.fi sekä kirjastojen ilmoitustauluilla. Kuva: Boris Fagerström

IKÄASEMA

TAPAHTUMIA KIRJASTOISSA

Kuva: Atena

Kauppakeskus Valtari, Kouvolankatu 15. ma–ti ja to klo 9–16, ke klo 9–17, pe klo 10–15 Tiistaisin ei terveydenhoitajan palveluita, vaan paikalla fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Matalan kynnyksen henkilökohtaista terveys- ja liikuntaneuvontaa. Tietoa myös sosiaali-, Kansalaisopisto-, kirjasto-, ja kulttuuripalveluista. Katso syksyn ohjelma: www.kouvola.fi/hyvinvointipiste

Claes Andersson

ma 17.10. klo 18.30 Ari Helander: Viiden pianokonserton miehet, Sergei Rahmaninov to 20.10. klo 18 Lastennäytelmä: Miina ja Manu vauhdissa Hae ennakkoliput pääkirjastosta. Näytelmä on suunnattu 3–8-vuotiaille lapsille. ke 2.11. klo 18.00 Kirjailijavieraana Claes Andersson: Hiljaiseloa Meilahdessa, Oton elämä 2 Omaelämäkerrallisessa teoksessa vanha kirjailija Otto jatkaa sielun pohdiskelua ja vanhetessaan ärtyy yhä enemmän maailman typeryydestä ja petollisuudesta. ma 7.11. klo 18.30 Ari Helander: Viiden pianokonserton miehet, Sergei Prokofjev

KIRJASTOJEN NÄYTTELYITÄ ELIMÄEN KIRJASTO 1.–30.9. Maritta Vuorinen: akryylimaalauksia 1.–30.11. Jari Lutta: taidenäyttely KOUVOLAN PÄÄKIRJASTO 5.–24.9. Kouvolan Yhteislyseon näyttely 26.9.–8.10. Kouvolan Viro-seuran valokuvanäyttely 17.–29.10. Humaanin pedagogiikan yhdistys Suomessa ry KUSTAAN GALLERIA, VALKEALAN KIRJASTO 3.–28.10. Ulla Hoikkala & Kirsti Ijäs: Tunnelmia ja nostalgiaa KUUSANKOSKEN KIRJASTO 12.–18.9. Terttu Timonen & Anne Laitinen: Farkkujen uusiokäyttö 19.9.–2.10. Anu Köbas: maalauksia 3.–8.10. Raija Pitkänen: piirustuksia 7.–25.11. Harri Ahonen: Vaellus väreissä MYLLYKOSKEN KIRJASTO 1.–30.9. Anjalankosken taideseuran vuosinäyttely 1.–30.11. Kirsti Ijäs: Käden jälki Katso lisää näyttelyitä ja aukioloaikoja www.kyyti.fi

Kouvolan kaupunki ei vastaa tapahtumien mahdollisista muutoksista

17


Muut tapahtumat la 17.9. klo 19 Possujuhlat Aurantolassa, Kestikartano Aurantolan vintti. Aurantolantie 525, Jaala. Possua, kermaperunat, salaattia, patonkia ja klo 21 alkaen elävää musiikkia. Tied. 05-386164. Ilmoittautumiset ke 14.9. mennessä. www.aurantola.fi/tapahtumat.php

TORIT JA MARKKINAT Kouvolan torit järj. Kouvolan Ydinkeskusta ry Tied. p. 044 311 8250 su 9.10. klo 10–16 Perinteiset markkinat, Kauppatori. yhteistyössä Kouvolan Pyöräilijöiden kanssa to 13.10. klo 7–15 Kuukausimarkkinat, Kauppatorilla to 10.11. klo 7–15 Kuukausimarkkinat, Kauppatorilla su 20.11. klo 10–16 Perinteiset markkinat, Kauppatori. yhteistyössä Sudet ry:n kanssa Kuusankosken tori, perjantaisin klo 9–15, Kauppa-aukio Voikkaan tori, keskiviikkoisin klo 9–15 Woikantorin pysäköintialue, Kuparintie 4 Yhteyshenkilö Santtu Aitala p. 0400 617 923 Myllykosken tori Perjantaisin aamutori klo 6–12 Maanantaisin iltatori klo 13–17 ajalla 1.5.–30.9 Yhteyshenkilö Raija Härmä p. 040 552 4575 Inkeroisten tori Lauantaisin aamutori klo 6–12 Tiistaisin iltatori klo 13–17 touko–syyskuussa Yhteyshenkilö Raija Härmä p. 040 552 4575

TI 11.10 KLO 10–16 SENIOREIDEN SUHINAT, Kouvolan keskusta Aiempina vuosina suuren suosion saavuttaneessa tapahtumassa on mukana erilaisia yrityksiä vaatetusliikkeistä lääkärikeskuksiin ja kampaamoihin. Ajatuksena on ajan antaminen ostosten tekemiseen ja ohjelmasta nauttimiseen senioreiden tarpeet ja toivomukset huomioiden. Avustamassa päivän aikana ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat. Järj. Kouvolan Ydinkeskusta ry 044 311 8250 / toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi la 5.11. klo 11–14 MLL Syysmyyjäiskirppis, Anjalan Urheilutalo, Urheilijantie 3, Anjala Perinteiset pyhäinpäivän kirppismyyjäiset. Kahvio, makkaranmyynti sekä pika-arpajaiset. la 19.11. klo 11–13 Kaupunkikeskustan Joulunavaus, Kouvolan keskusta Kaupunkikeskustan Joulunavaus on iloinen koko perheen tapahtuma, joka aloittaa joulunajan Kouvolan keskustassa. Jouluvalot ja joulukuuset ilmestyvät kaupunkikeskustaan luomaan lämmintä jouluista tunnelmaa. Järj. Kouvolan Ydinkeskusta ry 044 311 8250, toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi su 27.11. n. klo 11.30 Torpparimarkkinat ja jouluseimen avaus Elimäen srk-keskuksessa. 18 Kouvolan tapahtumat syksy 2016

ma 19.9 klo 9–15 Monikulttuurisuusaiheinen seminaari, Kouvolan kaupungintalo. Ohjelmassa mm. basaari ja caseja, joissa käydään läpi tapoja katsoa asioita toisin sekä asiaa maahanmuutosta ja kokemuksia Suomeen sopeutumisesta. Järj. MLL Kymen piiri. www.kymenpiiri.mll.fi/ ke 21.9. klo 11 Kuuloiltapäivä Liikasenmäellä, Jaalantie 75, Jaala. Ohjelmassa mm. kuulotutkimukset Kuuloautossa, kahvitarjoilu, arpajaiset sekä korvalääkäri Hannu Tapiovaaran luento. Järj. Kuusaan Kuuloset ry. to 22.9. klo 18–20 Eroinfo-ilta, Kouvolan perheneuvola. Salpausselänkatu 40, Kouvola. Eroinfo-iltaan ovat tervetulleita eronneet ja eroamassa olevat vanhemmat sekä heidän läheisensä. Tilaisuus on maksuton. Ilm. p. 020 615 4163 (mape klo 10–12) tai sähköpostitse: lastenvalvojat(at) kouvola.fi. la 24.9. klo 10–15 Levymessut, Tuulensuoja. Hallituskatu 9, Kouvola. Tarjolla runsas valikoima vinyyli- ja CD-levyjä ym. Myyjinä levyliikkeitä ja yksityisiä alan harrastajia. Yleisöllä vapaa pääsy. Tied. 050-5732195 la 24.9. klo 10–15 Inkeroisten Mobiilihallin avoimet ovet ja ajokauden päätös Jokipellontie 1, Inkeroinen Kymen Automobiilikerhon perinteinen avointen ovien tapahtuma ja ajokauden päätös, jonka yhteydessä on esillä kerhon, jäsenistön ja yleisön harrasteajoneuvoja. Lisätietoja: 040 716 7659, www.kymenautomobiilikerho.fi la 1.10. klo 10–13 Sydän tekee hyvää –messut, KSAO liiketalouden yksikkö. Salpausselänkatu 57, Kouvola. Teemana terveys ja hyvinvointi, lisäksi kolme yleisöluentoa aiheilla ravinto, liikunta ja mielen hyvinvointi. Järj. Kymenlaakson Sydänpiiri ry, tied. p. 050 5282019 su 2.10. klo 14–17 Pelastusarmeijan Kouvolan osasto 105 vuotta, Hovioikeudenkatu 12, Kouvola Pelastusarmeijan Kouvolan osasto täyttää 105 vuotta 2.10.16. Osastolla Pelastusarmeijan

historiaa luotaava musiikkinäytelmä Rakkaus katsoo eteenpäin klo 14 alkaen, klo 15 kahvit ja klo 16 juhlajumalanpalvelus. Tied. 044 7577 908. www.pelastusarmeija.fi/kouvola ma 3.10. klo 17.30–19.45 Köyri, Kouvolankylän VPK:n talo. Palovartijantie 5, Kouvola. Kymenlaaksolainen perinteinen syysjuhla, jossa tänä vuonna aiheena Sirkus. Tied. 050 5912142 su 9.10. klo 14–15.30 Kotiseutujuhla Kuusankosken kotiseututalossa, Kotiseututie 12, Kuusankoski, www.kuusankoskiseura.fi la 15.10 klo 10 Juuret Kymenlaaksossa – suku- ja kotiseutuhistorian teemapäivä, Kouvolan Upseerikerho. Upseeritie 5, Kouvola. Kokoaa Kymenlaakson ja sen lähialueiden kotiseutu- ja sukuhistoriasta kiinnostuneita henkilöitä sekä alan yhdistyksiä ja muita toimijoita. Ohjelmassa mm. esitelmiä Kymenlaakson historiasta, perinteestä sekä sukuharrastuksesta. Vapaa pääsy. Järj. Kymenlaakson sukuseuraverkosto SATUVIIKKO LOKAKUUSSA 2016 ke 19.10. klo 18 Tanssiteatteri Raatikon esitys ”Hys Hys Hymylään –Mansikki, Mansikki, tule kotiin Mielikki!” Kuusankoskitalon teatterisalissa (Voikkaa-sali). Kesto 50 min. Ikäsuositus 3-10 -vuotiaat. Vapaa pääsy (yleisösuositus max. 100 hlöä). Ennakkoilmoittautuminen vkolla 42 kulttuurikasvatuskoordinaattorille, puh. 020 615 8591. to 20.10 klo 18 Miina ja Manu vauhdissa, lasten teatteriesitys Kouvolan pääkirjastossa. Kesto 45 min. Suositusikä 3-8 -vuotta. Yleisösuositus 300 hlöä. Ilmaisia ennakkolippuja vkolla 42 pääkirjaston lainaustiskiltä. to 20.10 klo 17.30–20.30 Urheilulääketieteenilta, Kouvola-talo Simelius-Sali. Perinteikkään seminaari-illan aiheena tänä vuonna on Psyykkinen valmennus. Puhumassa mm. Jääkiekon nuorten MM-kultaan johtaneiden menestyksen portaiden rakentaja Melina Niemi. Vapaa pääsy. www.kymli.fi su 27.11. klo 12–18 Tunnelmallinen joulu – joulutapahtuma Museokorttelissa Perinteinen joulutapahtuma, jonka alkajaisiksi klo 12 julistetaan adventinaika alkaneeksi radiomuseon aukiolla. Järj. Kouvolan Museokortteli ry

KANSALAISOPISTON LUENNOT Opiston auditorio, Salpausselänkatu 38, II krs Maksuttomia yleisötilaisuuksia, ei ennakkoilmoittautumista. Kaidehissi liikuntarajoitteisille. Osallistujia enint. 140 henkilöä. www.edukouvola.fi/kansalaisopisto/tapahtumat/yleisluennot Auditoriossa pidettäviä luentoja voi seurata myös internetin välityksellä osoitteessa http://kouvola. adobeconnect.com/kansalaisopisto AIVOTERVEYSLUENNOT Ajankohtaista muistisairauksista ja lääkehoidosta Yhteistyössä Kouvolan seudun Muisti ry:n kanssa Ajankohtaista muistisairauksista ja lääkehoidosta ti 20.9. klo 17–18.30 Terveyttä edistävää ruokaa aivoille ti 18.10. klo 15–16.30 Muistin menestykseksi – taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet aivoterveyden edistäjänä ti 22.11. klo 15–16.30

MUSIIKIN LUENTOSARJA – KUNINGAS JA TÄHTI Luentosarja kahden tänä vuonna merkkivuottaan viettävän laulajasuuruuden elämästä ja taiteesta. Millaisia maailmankuulut bassokuningas Jaakko Ryhänen ja tenoritähti Plácido Domingo ovat ihmisinä ja taiteilijoina? Pianisti-urkuri Jouko Leppänen luennoi: Jaakko Ryhänen ke 5.10. klo 18–19.30 Plácido Domingo ke 12.10. klo 18–19.30 MUUT LUENNOT Afasia ja aivoverenkiertohäiriöt ke 21.9. klo 18–19.30 Anjala 1600-luvulla ke 28.9. klo 18–19.30 Puhtaat juuret - ja Sippolan everstinna Alma Forstén -Kymenlaaksolaisen ruokaperinteen taustalla ke 2.11. klo 18–19.30 Erilaiset joulut ke 30.11. klo 18–19.30


Toimivilla tiloilla ja palveluilla riittää kysyntää TEKSTI: Sanakammari

KUVA: Kouvolan kaupunki

Kuusankoskitalon ja Kouvola-talon konsertti-, kokous- ja harrastetilat keräävät vuosittain 150 000 vierailijaa. Toimiva kokonaisuus, pätevä henkilöstö ja tämän päivän tekniikka ovat tärkeä tuki myyntityölle. Kouvolan kulttuuritalot, 30 vuoden ikään ehtineet Kouvola-talo ja Kuusankoskitalo, takovat vuodesta toiseen isoja lukuja kävijätilastoihin. Molempien talojen tilojen myynti on keskitetty myyntipalveluun Kuusankoskitaloon, missä siitä vastaavat markkinointisihteerit Tarja Pyrhönen ja Leena Änäkäinen. Pyrhösen koko työpanos menee myyntityöhön, joka on paljon muutakin kuin tilavarausten kirjaaminen varausjärjestelmään. Kysyttävää riittää runsaasti puolin ja toisin. - Soveltuvatko tilat tarkoitukseen, mitkä ovat tekniset vaatimukset ja mikä on oheispalveluiden tarve ja monta muuta asiaa. Tilaisuuden onnistuminen on monen osatekijän tulos, joka tarjoaa vankan pohjan asiakkaan tyytyväisyydelle ja uudelle tilaukselle. Pyrhönen on erityisen tyytyväinen työtä tekevän tiimin otteeseen. - Meillä on ihan huippu työyhteisö, jonka yhteistyö, ammattitaito ja asenne ovat ensiluokkaa. Erityisesti kiitosta ovat saaneet joustavat ja ammattitaitoiset vahtimestarimme. MONIEN TILOJEN YHDISTELMÄ Talot poikkeavat tiloiltaan ja luonteeltaan toisistaan. Kuusankoskitalon Kuusaa–sali on tunnettu tähtiartistien konserteista, joiden järjestelyt sujuvat tuttuja latuja ohjelmatoimistojen kanssa. Kouvolatalon Simelius–sali on puolestaan isolta osin Pohjois-Kymen Musiikkiopiston

harjoitus- ja esiintymiskäytössä. Molemmat salit sopivat myös seminaarien ja asiakastilaisuuksien pitopaikaksi. Kokoustilat, joita taloissa on yhteensä yhdeksän, keräävät varauksia yli vuoden aikajänteellä, tilaisuuksien järjestäjät tulevat ympäri Suomea. Erityisen suosittu on Kuusankoskitalon Hirvelä–kabinetti, jonka sopiva koko ja muuntuvuus vetoavat varaajiin. - Asiakkaamme antavat palautetta kilpailukykyisestä hintatasostamme ja toimivasta kokonaispalvelustamme. Tekniikka pyritään pitämään ajan tasalla. Harrastajien kovassa käytössä olevat harjoitussalit Kuusankoskitalon alakerrassa ja monikäyttöinen lämpiö tuovat oman mausteensa tilapalettiin. Moni asiakas haluaa tulla tutustumaan tiloihin etukäteen.

RANTAMAISEMAN ÄÄRELLÄ Osa oheispalveluista ostetaan ostopalveluna. Kuusankosken Puhti ja Kouvolan Sudet vastaavat aulapalveluista, kahvilayrittäjät tarjoiluista ja Vesa Solje flyygelien virityksestä. Kuusankoskitalon lipunmyyntipiste on nyt valtakunnallinen Ticketmaster Suomi. - Suosittelemme ohjelmatoimistoja käyttämään Ticketmasteria. Myyntipisteessä käy paljon asiakkaita lippuja ostamassa. Myyntipiste hoitaa myös lippujen ovelta myynnin tuntia ennen tilaisuutta tarvittaessa. Pyrhönen näkee uusia ideoita palvelujen edelleen kehittämiseksi. Hän toivoisi, että Kymijoen rantamaisemaa hyödynnettäisiin paljon enemmän konserttien ja muiden tapahtumien järjestämiseen.

info

KUUSANKOSKITALO KOUVOLA-TALO Kävijät / vuosi 120 000 30 000 - joista 40 000 Kuusaa-Sali 20 000 Simelius-Sali Kokoustilat 5 kpl 4 kpl

kouvola.fi/ kulttuuritalot

KUVA: Sepeteus

19


Somen käyttöön selvät pelisäännöt

Ymmärrys, oikeat käyttötottumukset ja avoin keskustelu luovat hyvän pohjan toimivalle vuorovaikutukselle ja omalle tulevaisuudelle. TEKSTI: Sanakammari

Sosiaalinen media eli tutummin some on tämän päivän nuorten paikka viettää aikaa yhdessä. Pitääkö vanhempien olla huolissaan lasten-

sa somessa ”roikkumisesta”, siihen kertoo oman näkemyksensä nuoriso-ohjaaja Niina ”Ninni” Soisalo Kouvolan nuorisopalveluista. - Ei tarvitse olla huolissaan, some on monelle vanhemmalle alustana vähän vieras, mistä saattaa aiheutua vuorovaikutusongelmia lasten kanssa. Soisalo vertaa somea entisajan tapaan viettää aikaa pelikentillä, mikä oli sen ajan sosiaalisuuden paikka. 95 prosentilla nuorista menee Soisalon mukaan tosi hyvin, viidellä prosentilla on ongelmia muidenkin asioiden kuin somen kanssa. Nuorisopalvelut on satsannut vahvasti nuorten oikeanlaiseen somen käyttöön. Soisalo on kollegojensa kanssa kiertänyt paljon puhumassa kouluissa ja oppilaitoksissa asiasta, yhteistyössä myös poliisin kanssa. - Taustalla on myös laki ja mitä se sanoo. Ihan kaikkea ei voi eikä kannata kirjoittaa ja julkaista, koska sillä voi vahingoittaa omaa tu-

levaisuuttaan. ”Google” näet muistaa asioita tosi pitkälle. AITOA KIINNOSTUSTA ASIAAN Tiedon esille tuominen ja hyvä keskustelu nuorten kanssa lisää luottamusta ja auttaa heitä avautumaan somen käytöstä. Tätä keskustelua Soisalo suosittelee myös vanhemmille. - Usein riittää, kun on kiinnostunut ja läsnä. Nuoret ovat haavoittuvaisia somessa ja kiusaaminen on iso juttu. Siitä olemme jutelleet paljon nuorten kanssa. Kanssakäyminen somessa on yhteisöllisyyttä, mutta sen, kuten pelaamisenkaan ei saa antaa hallita elämää. Tarve nopeatempoiseen reagointiin voi altistaa, pikkusormea enempää sen ei pidä silti sallia koukuttaa. - Some on tätä päivää ja oikein käytettynä positiivinen asia sekä mahdollisuus viestiä ja tiedottaa asioista tehokkaalla tavalla. Siksi me nuorisopalveluissakin käytämme sitä aktiivisesti.

Työllistymisen tukemisen painoarvo kasvaa Ohjaamossa TE–toimiston palveluja saa nyt laajemmin Ohjaamossa ilman ajanvarausta. Syksyn uutuuksia ovat nuorten asiantuntijan palvelut sekä nopean toiminnan työhaastattelu.

jen pariin suoraan itse tai verkoston ja muun palveluntuottajan kautta. Yhteistapaamiset esimerkiksi toisen asiantuntijan kanssa onnistuvat niin ikään.

MONIPUOLISESTI MUKANA ERI PALVELUJA Ohjaamo toteuttaa ilahduttavan monipuolisesTEKSTI: Sanakammari ti tunnuslausettaan ”Yksi paikka – monta palKouvolan Ohjaamo-hanke ottaa yhä isompaa velua”. Piilotyöpaikkojen löytämiseen sekä työroolia 15–29-vuotiaiden tukemisessa. Elokuun hakemuksen ja cv:n tekemiseen tukea tarjoava puolivälistä alkaen Ohjaamosta on saanut TE– Duunista toimeen–hanke on lähtenyt tuloksektoimiston tarjoamia palveluja ilman ajanvarausta. kaasti käyntiin. - Maanantaisin klo 13–16 paikalla on nuorten Hankekehittäjä Mikko Tani nostaa esiin asiantuntija ja tiistaisin samaan aikaan amma- koulutusneuvonnan, joka on ollut Ohjaamon tinvalintapsykologi, hankevastaava Sanna Hei- suosituimpia palveluja. monen kertoo. - Torstaisin Ohjaamossa voi tavata oppimisNuorten asiantuntija avustaa työllistymisessä valmentajan tai opinto-ohjaajan, joilta saa tietoa ja koulutuspaikan löytämisessä. Ammatinvalin- eri koulutusvaihtoehdoista ja niihin hakemisesta. tapsykologin kanssa voi pohtia omia vahvuukSyksyllä käynnistyy myös kerran kuussa oleva sia, mahdollisuuksia ja toiveita sekä suuntaa tu- työnhaun speed date–tapahtuma, missä voi levalle työuralle. päästä 15 minuutin työhaastattelun jälkeen Heimosen mukaan nuori voi tulla palvelu- suoraan työhön kiinni. Saagan neuvojalta saa

20

puolestaan vastauksia moniin monikulttuurisuuskysymyksiin. Nuoriso-ohjaaja ja etsivän nuorisotyön nuoriso-ohjaaja on tavattavissa jokaisena aukiolopäivänä. - Eikä pidä unohtaa keskiviikkojen K18–iltaa, missä voi hengailla vapaasti ja päihteettömästi pelien, ohjelman ja seurustelun parissa, Heimonen lisää.

info

OHJAAMO KOUVOLA Kauppakeskus Valtari Kouvolankatu 15, 45100 Kouvola Avoinna ma–to klo 13.00–16.30 (ke klo 21.00 saakka) ohjaamo@kouvola.fi p. 020 615 5446 nuortenkouvola.fi/ohjaamo facebook.com/kouvolanohjaamo instagram.com/ohjaamokouvola


Löydä liikkumisen lumo läheltä Jokapäiväinen arki tarjoaa kosolti tilaisuuksia tarttua liikunnan otteeseen. TEKSTI: Sanakammari

Voiko liikunta olla hauskaa ja huumorilla höystettyä irrottelua? Kyllä voi, ainakin mikäli kysymme asiaa liikuntakoordinaattori Marika Peltoselta. Hän on joukkoineen masinoinut Aina löytyy syitä liikkua–kampanjan. Kampanja tukee valtakunnallista Unelmien liikuntakuukautta, johon Kouvola osallistuu syyskuussa. - Herättelemme kouvolalaisia huumorin avulla liikkeelle, jotta arkeen tulee lisää jaksamista, energiaa ja hyvää oloa. Kampanja kannustaa ihmisiä keksimään syitä, mitkä motivoivat liikkumaan. Niitä löytyy vähintään yhtä paljon kuin selityksiä, miksi emme liiku. Peltonen korostaa helppoutta ja sitä, että liikkumiseen voi tarttua läsnä olevassa hetkessä, eikä se kaipaa läheskään aina lähtemistä. - Kun näkee ympärillään luonnon tai vaikkapa ihan oman kotipihan, voi tarttua siihen. Kampanjan avulla pyritään tuomaan esille myös Kouvolan liikkumismahdollisuuksia. VINKKEJÄ VAUHTIVESKASTA Varhaiskasvatuksessa on menossa neljättä vuotta Liikkuva lapsuus–hanke. Liikuntakoordinaattori Päivi Virtanen kertoo, että hankkeen tavoitteena on lisätä arjen liikkumista ja vähentää paikallaan olemisen määrää. Lapsen liikkumisessa on oma vastuunsa myös aikuisilla. - Vanhemmat on tärkeää saada mukaan lasten liikkumiseen. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa painotamme toiminnallisuutta pöydän ääressä istumisen sijaan. Yksi esimerkki vanhempien osallistamisesta on viime keväänä toteutettu Vauhtiveska vinkkikortteineen. Helposti toteutettavat arkiliikkumiset ja yhdessä tekemiset saivat vanhemmilta kiitosta, lasten suosikki oli sanomalehtimailalla palloilu. Lasten uusi liikkumissuositus on kolme tuntia päivässä, siitä yksi on hyvä olla sykettä nostavaa liikuntaa. Virtasen mukaan kaikki aikuiset voivat mahdollistaa sen, että lapset liikkuisivat päivän aikana riittävästi. - Unelmien liikuntakuukauden aikana Dinosaurus-hahmo virittää päiväkoteihin joka päiväksi jotakin pientä liikuntajuttua.

LÖYTYISIKÖ NÄISTÄ MAKSUTTOMISTA TAPAHTUMISTA LIIKETTÄ, KÄYPÄ KURKISTAMASSA • La 17.9. klo 11.30–14.30 Virtuaalisesti ohjattua jumppaa Haanojan Haalilla • Koko perheen liikunnallinen Pilkun kierros kouvola.fi/pilkunkierros

Liikkumaan aktivoivat vertaisohjaajat Kouvolaan on viime vuosien aikana luotu laaja ikäihmisten liikunnan vertaisohjaajaverkosto. Vapaaehtoiset ohjaajat innostavat terveyttä edistävään liikuntaan sekä ohjaavat itse liikuntaryhmiä. Liikuntakoordinaattori Marika Peltonen pitää vertaisohjaajien työtä merkittävänä. - Heidän toimestaan on perustettu jumpparyhmiä useisiin Kouvolan kyliin. He mahdollistavat monelle ikäihmiselle toimintakykyä ylläpitävän liikunnan se-

kä sosiaalisia kontakteja. Vertaisohjaajat saavat viikoittain yli 700 ikäihmistä liikkumaan säännöllisesti. Huomionosoituksena tärkeästä työstään verkosto palkittiin 2015 Kouvolan vuoden liikuttajana. Vertaisohjaus on yksi Kymenlaakson terveysliikuntastrategian kärkiteemoista. Lisää intoa omaan työhönsä vertaisohjaajat saavat ideapäivistä, joihin he kokoontuvat aika ajoin.

21


Akuutilla hetkellä fysioterapiaan Lääkärin ajanvaraus voi ohjata tukija liikuntaelinongelmaiset suoraan fysioterapeutin hoitoon. Pihan haravointi, ikkunan pesu ja renkaiden vaihto ovat esimerkiksi toimenpiteitä, mitkä saattavat vetää paikat jumiin. Kun kipu iskee, olisi hyvä päästä nopeasti hoitoon. Käynti lääkärin ja tämän määräämän fysioterapian lähetteen kautta vie muutaman kuukauden aikaa. Mutta ei hätää, sillä Kouvolassa on käytössä fysioterapian suoravastaanotto, minne pääsee saman tai seuraavan päivän aikana. Tämä on fysioterapeutti Pirjo Puukan mukaan ehdottoman tärkeää. - Tuki- ja liikuntaelinongelmiin pitää päästä akuutissa vaiheessa käsiksi ja saamaan hoitoohjeet, jottei kipu pääse kroonistumaan. Nopeaan fysioterapeutin hoitoon pääsee lääkärin ajanvarauksen kautta. Akuutti vaiva selviää kysymysten kautta, jolloin asiakas saa suoraan ajan fysioterapiaan. Käytäntö koskee yli 15-vuotiaita ja se on käytössä Kouvolan, Kuusankosken, Valkealan ja Keltakankaan terveysasemilla. Puukka tähdentää, että ensimmäinen käynti fysioterapeutilla helpottaa usein kipua tuntuvasti. Tarvittaessa varataan aika seurantakäynnille ja potilas saa aina mukaansa juuri hänen vaivaansa tepsivät hoito-ohjeet. TAIPUMUS UUSIUTUA Kouvolan alueella 10 fysioterapeuttia on saanut akuutteihin vaivoihin pureutuvan hoitokoulutuksen. Vuonna 2013 selkä- ja niska-hartiaseudun vaivoista aloitettu suoravastaanotto kattaa nyt kaikki tuki- ja liikuntaelimet. Asiakkaat ovat ottaneet Puukan mukaan käytännön positiivisesti vastaan. - Moni on todennut, että onneksi pääsin heti tänne. Nopea omakohtainen hoito ja ohjeistus on otettu suurella tyydytyksellä vastaan. Kuntoutuksesta vastaava lääkäri Mervi Lehtonen kehottaa ihmisiä tekemään töitä oman kehonsa hyväksi. - Tämän tyyppisillä vaivoilla on vahva taipumus uusiutua. Kierre pitää katkaista heti alkuun, mikä edellyttää hoito-ohjeiden mukaisia omaehtoisia toimia.

LISÄTIETOJA: Akuuttiin fysioterapiaan hakeudutaan oman terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta.

22

Paikat kunnossa pillin soidessa Pelikenttä, katsomo ja peliin liittyvät palvelut ovat iskussa sarjatasosta riippumatta. Isot tapahtumat tuovat oman lisämausteensa työhön, samoin yllätykset. TEKSTI: Sanakammari, KUVA: Kuvakori, Jukka Rasimus

Kun kouvolalainen katsoja saapuu seuraamaan täkäläisen joukkueen peliä, hän odottaa, että puitteet ovat kaikilta osin kunnossa. Tähän ja itse pelin asettamiin vaatimuksiin vastaa Kouvolan kaupungin liikuntapaikkoja hoitava henkilöstö. Liikuntapaikkamestari Arto Porkka antaa tunnustusta osaavalle ja joustavalle henkilöstölleen. Hän ottaa esimerkiksi Kouvolan Pallonlyöjien Superpesis–ottelun ja sitä edeltävät tapahtumat. - Kenttä harjaus sekä reuna-alueiden kivituhkapinnan lanaus ja jyräys, tulostaulun ja äänentoiston testaus, katsomoiden siivous, ensiapuvälineistön tarkastus, liputus sekä porttien ja koppien avaus ja sulkeminen pelin jälkeen ovat normaali setti tehtäviä. Tämän lisäksi voi tulla yllätyksiä, kuten kävi ennen heinäkuista ottelua, kun sadevesikaivot olivat tukossa. Pumpuilla homma hoitui ja läpilyöntejä hidastavat lätäköt lähtivät kentältä. Niitä hidastaa myös nurmikko, joka ajetaan kerran kaksi viikossa. Oman lisänsä tehtäviin tuovat suurtapahtumat, jollainen oli esimerkiksi Itä–Länsi-viikonloppu.

- On sitten minkä sarjatason peli hyvänsä, tietyt perusasiat on aina hoidettava. Kentän harjaamme joka päivä epätasaisuuksien poistamiseksi. PAIKAT HIENOSSA KUNNOSSA Vieressä olevalla kentällä iskevät Sudet vieraidensa kimppuun. Nurmikentän hoitotoimenpide on kolme kertaa viikossa tapahtuvan leikkauksen lisäksi sen ilmastoiminen pizzapyörän kaltaisella viiltoilmastoinnilla. Se päästää liian veden pois ja parantaa nurmen kasvua. Jäähallissa keväällä pelatut Kouvojen koripallon finaalipelit olivat omanlaisensa ponnistus. Niiden onnistumisessa Porkka antaa tunnustusta isolle talkoojoukolle. Kaupungin työ on nimenomaan toimivaa yhteistyötä seurojen kanssa, mikä tuottaa parhaan lopputuloksen. - Isot tapahtumat ovat kirsikka kakun päällä. Silloin myös vieraat näkevät, miten hienot urheilupaikat meillä täällä Kouvolassa on.


TEKSTI JA KUVAT: Sanakammari

Oppimista ja leikkimistä luonnossa Kouvolassa aloittivat tänä syksynä toimintansa Metsäeskarit, joissa oppiminen ja leikkiminen tapahtuvat luonnossa, sen kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden. Metsäeskarissa noudatetaan uutta esiopetussuunnitelmaa ja toiminta on samojen tavoitteiden mukaista kuin muukin esiopetus. Palvelualueen esimies Satu Hyytiä selvittää Metsäeskarin oppimisperiaatteita. - Opetus on toiminnallista, lapset oppivat kokeillen, tutkien ja oivaltaen. Lasten havainnot ja kokemukset herättävät kysymyksiä, joita pohditaan yhdessä. Oppimisvälineet ovat mahdollisimman paljon luonnon omia materiaaleja. Metsäeskarissa lasten sosiaaliset ja liikkumisen taidot kehittyvät ja luontosuhde vahvistuu. Metsäeskari käynnistyi neljässä paikassa: Valkealassa, Lehtomäessä, Mielakassa ja Liik-

kuvan ryhmän osalta Tornionmäessä. Kouvolaan Metsäeskarioppia on käyty hakemassa Mäntsälästä, missä toiminnasta on jo usean vuoden kokemus.

Wilma viestii myös päivähoidossa Peippolan päiväkodissa Elimäellä on ainoana yksikkönä Kouvolassa käytetty reilun vuoden ajan kouluelämästä tuttua Wilma–viestintäkanavaa. Päiväkodin johtaja Päivi Hasun mukaan sekä vanhempien että henkilöstön kokemukset olivat niin rohkaisevat, että Wilma on otettu nyt käyttöön kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Hasu kertoo, että Wilman käyttö painottuu ryhmätiedottamiseen ja asioiden kyselyihin. Kahdenkeskinen viestintä tapahtuu edelleen pääosin kasvotusten. - Wilmalla saamme yhtäaikaisesti tiedon kaikille osallisille. Wilmassa tiedotteet säilyvät tallessa, samalla tuemme sähköisen viestinnän kautta kestävä kehitystä. Wilma mahdollistaa myös varhaiskasvatuksen suunnitelmien ja tietojen siirtämisen koulujen käyttöön. Suojatussa yhteydessä tiedot ovat avoimesti nähtävissä niille, joita ne koskevat.

Sote-uudistus elää Sote-uudistuksessa eletään ratkaisujen syksyä. Kouvolassa eniten puhuttavat päivystyksen kohtalo sekä erikoissairaanhoidon saatavuus tulevaisuudessa. Kymenlaakson kuntien yhteisessä lausunnossa päivystysasetukseen puolletaan yhteispäivystyksen säilymistä Kouvolassa. Syksyn aikana sairaanhoitopiirit antavat omat lausuntonsa ja erva-alueet neuvottelevat asetuksen vaikutuksesta palvelujen järjestämiseen. Ehdotettu päivystysasetus ja erikoissairaanhoidon uudistus heikentäisivät erikoissairaan-

hoidon palveluja Kouvolassa ja niillä olisi myös kauaskantoisia vaikutuksia alueen vetovoimaan. Kouvolan kaupunginhallitus on linjannut, että sote-palvelut tuotetaan ensisijaisesti julkisina palveluina, mutta palvelujen turvaamiseksi on käynnistetty palvelujen kilpailuttaminen. Yhteisyritysmallissa sote-palvelut tuottaisi jatkossa yhteisyritys, josta kaupunki omistaisi 49%. Yhteisyrityksessä kaikki merkittävät päätökset tehdään yksimielisesti, jolloin Kouvolan kaupungilla säilyy päätösvalta myös jatkossa asukkaiden palveluihin.

”Sote-uudistuksessa on paljon avoimia asioita. Lähikuukausina saataneen valtakunnallisia linjauksia, joiden perusteella Kouvolassa voidaan tehdä asukkaita parhaiten palvelevia ratkaisuja”, sanoo hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu.

info

LISÄTIETOJA: alueuudistus.fi

23


Tehostetusti kotiin asumaan ja pärjäämään Turvallisuuden tunne ja varmuus arkirutiinien sujumisesta ovat kotiutumisen kynnyskysymykset. Tehostetun kotiutuksen tiimin tuki on alkuvaiheessa monille tärkeää. Kun takana on pitkä sairaala- tai hoitojakso ja voimat ovat vähissä, kotiutumisen onnistuminen saattaa kalvaa monen mieltä. Vaikka kotiutus suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, on joillakin asiakkailla tarvetta normaalia tiiviimpään yhteistyöhön kotiutumisen alkuvaiheessa. Kouvolan kaupungissa on tämän vuoden helmikuusta asti toiminut tehostetun kotiutuksen tiimi (Tehko), jossa toimii kuusi pitkän linjan lähihoitajaa. Vs. ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuula Jaakkola avaa, mikä tiimin toiminnan tarkoitus on. - Tuemme asiakkaan arkiaskareita niin, että hän saa tuntumaa ja varmuutta arjen sujumiseen. Olemme enemmän läsnä, mikä lisää turvallisuuden tunnetta. Tehko–tiimin hoitaja käy asiakkaan luona hänen tarpeensa mukaan kahden viikon ajan, jonka jälkeen asiakkaan hoitotarve arvioidaan uudelleen ja suunnitellaan tarvittavat kotihoidon palvelut.

24

TEKSTI JA KUVA: Sanakammari

Kotihoidon henkilöstövastaava Tiina Köninki painottaa alkuhetkien yhdessä tekemisen merkitystä. - Haluamme asiakkaan pärjäävän ja viihtyvän omassa kodissaan. Tehostettu tuki ennalta ehkäisee epävarmuutta sekä katkaisee mahdollisen sairaalakierteen.

velusuunnitelman tekemisessä. Jaakkola muistuttaa, että kotihoidon normaali hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan kattavuudeltaan ja aikamitoitukseltaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tehko–tiimin kohderyhmään kuuluvat asiakkaat saavat alussa vähän lisää palveluaikaa.

KUNTOUTUMINEN ON MAHDOLLISUUS Kotiutuminen ja siihen liittyvä kuntotutuminen vaatii moniammatillista osaamista, aikaa ja vaivaa. Fysioterapia on yksi ensiarvoisen tärkeä osa-alue, mihin kaivataan lisää resursseja. Köninki korostaa myös asiakkaan omaa roolia. - Kun tekee aktiivisesti itse, ymmärtää kuntoutuksen merkityksen, saa varmuutta, kehittyy ja motivoituu omaan elämäänsä. Kuntoutuminen on kaikille mahdollista omien voimavarojen mukaisesti. Tehko–tiimi toimii koko Kouvolan alueella ja tekee työtä joka päivä kahdessa vuorossa kello 7–21, tarvittaessa palvelua saa kellon ympäri. Tiimin asiakkaaksi tullaan kotihoidon asiakasvastaavan tekemän arviointikäynnin perusteella. Jaakkola tähdentää omaisten merkitystä työssä. - Omaisilla on huoli läheisensä pärjäämisestä. Omaiset ovat tiiviisti mukana hoito- ja pal-

KANNUSTAVAA PALAUTETTA Tehko–tiimi on Kouvolan oma hanke ja pilottivaihe kestää tämän vuoden loppuun. Puolen vuoden aikana tiimi on hoitanut 45 asiakasta, joista kahdeksan pärjää nyt omineen ja 22 on jäänyt kotihoidon asiakkaiksi. Asiakkaat ovat heille tehdyn kyselyn perusteella kokeneet palvelut pääosin myönteisesti. Suunnitelman tekeminen, itse kotiutus, palvelujen kattavuus ja saatavuus sekä yhteys hoitajiin, heidän palveluasenteensa ja luottamus heihin saivat erittäin hyvät arvostelut. Viilaamista löytyi tiedon riittävyydestä, vastuuhoitajan tunnistamisesta ja kiireen tunnusta. Myös hoitajat ovat Köningin mukaan tyytyväisiä kokeiluun ja tilanteeseen. - Heillä on nyt aikaa asiakkaan kohtaamiseen ja siihen työhön, mihin he ovat valikoituneet.


Hilkka on asiakkaan asialla

TEKSTI JA KUVA: Sanakammari

Järjestelmä optimoi kotihoidon asiakkaalle riittävästi parasta osaamista ja aikaa. On parempi olla asiakkaan luona kuin toimistossa papereita täyttämässä. Tämä ajatus oli kirkkaana mielessä, kun Kouvolan kotihoito lähti kaksi vuotta sitten kehittämään toiminnanohjaustaan. Tuolloin käyttöön otettu Hilkka–järjestelmä on täyttänyt odotukset. - Nyt meillä on enemmän aikaa asiakkaalle ja käytämme resurssejamme tehokkaammin. Kun

tarvittava tieto asiakkaasta on heti käytettävissä, potilasturvallisuus paranee. Näin Hilkan tuomia hyötyjä esittelee kotihoidon esimies Kati Penttilä–Kokko ja lisää, että järjestelmän teho perustuu sinne tallennettuihin lähtötietoihin. Niitä ovat asiakkaiden hoitosuunnitelmiin perustuvat tiedot sekä työntekijöiden osaamisalueet ja työvuorolistat. - Näiden perusteella Hilkka optimoi asiakaskäynnit niin, että oikeat työntekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Asiakkaan kannalta on tärkeää, että sama tuttu hoitaja vastaa hänestä käyntikerrasta toiseen. ÄLYPUHELIN KERTOO JA TALLENTAA Työntekijöiden työkaluna on älypuhelin, missä on käytössä Hilkan mobiiliversio. Puhelimesta löytyy työntekijän päivittäinen työvuorolista asiakastietoineen. Ennen toimistolla käynnin jälkeen tehty paperityö hoituu sekin nyt puhelimella. - Asiakas on mukana käyntiin liittyvien asioiden kirjaamisessa. Edellisten käyntien kirjaukset näkyvät puhelimesta, samoin lääketiedot,

laboratoriotulokset ja omaisten yhteystiedot, mikä poistaa turhaa selvittelyä. Yli 300 kotihoitajan joukossa sattuu sairastumisia ja poissaoloja. Tätä silmällä pitäen on perustettu reilun 30 henkilön resurssitiimi, joka koostuu sairaan- ja lähihoitajista. - Resurssitiimi on vähentänyt lyhytaikaisten sijaisten tarpeen minimiin. Tiimi paikkaa sairaustarpeet ja auttaa akuuteissa lisätarpeissa. OIKEALLA TIEDOLLA JOHTAMISTA Alkuvaiheen sopeutumisen jälkeen Hilkasta on tullut läheinen työkalu kotihoitajille. Kaikkea ei järjestelmä kuitenkaan hoida, vaan inhimilliset tekijät ja muutokset vaativat käsityötä. Penttilä–Kokko on tyytyväinen nykytilaan. Monen kunnan käytössä oleva järjestelmä kehittyy ja henkilöstö saa siitä hyötyjä paremmin irti. Oikealla tiedolla johtaminen tukee tarkkaa seurantaa ja raportointia. Tärkeintä on kuitenkin itse asiakas. - Resurssimme ovat parhaalla mahdollisella tavalla kiinni asiakkaan laadukkaassa ja tasapuolisessa hoidossa.

IkäJelppi - neuvontaa,

ohjausta ja palvelutarpeen arviointia. Yhdestä numerosta. Ensimmäinen kontakti, kun tarvitaan tukea kotonaasumiseen tai tietoa ikääntyneiden palveluista.

Kun huoli herää tai tarvitset tietoa palveluista

IkäJelppi auttaa

Kouvolan kaupunki tarjoaa sinulle uuden sähköisen palvelun oman hyvinvointisi lisäämiseen. Tutustu ! Tee sähköinen terveystarkastus ja aloita valmennusohjelma kohti parempaa terveyttä.

OMAHOITOSI

NETISSÄ: Terveystarkastus Valmennusohjelmat eOmahoitokirjasto

Jo tänään.

Soita 020 615 5140 ma-pe 8 - 16

kouvola.fi/omahoito

Apua, neuvontaa ja ajanvarausta. Vastaajana sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

25


Kylien ääni kuuluviin Jukka Naukkarinen tietää kylien elinvoiman ja haluaa myös päättäjien tiedostavan sen.

Vanhustenviikko 2.–9.10.2016 ELIMÄEN KIRKONKYLÄ SU 2.10.2016 KLO 10.00 Jumalanpalvelus, Elimäen kirkko, saarnaa kappalainen Tuula Ylikangas TI 4.10.2016 KLO 13.00 Juhla, Vaskirinteen palvelukeskus Musiikkia, Kahvitarjoilu tilaisuuden lopussa

INKEROINEN TO 6.10.2016 KLO 13.30 Juhla, Kymenlaakson opisto Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen Juhlapuhe hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu, Musiikkia Helena Berg ja Johanna Hasu

JAALA

TO 6.10.2016 KLO 13.00 Juhla, Elimäen Vilppulan nuorisotalo, Kyminasemantie 4 Juhlapuhe valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä Musiikkia Baritonit, Kahvitarjoilu tilaisuuden lopussa, Kuljetus kirkolta matalalattiabussilla SU 9.10.2016 KLO 12.00 Jumalanpalvelus, Korian kirkko, saarnaa kirkkoherra Kirsi Hämäläinen

KOUVOLA KE 5.10.2016 KLO 13.00 Juhla, kaupungintalon juhlasali, Torikatu 10 Kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen, Juhlapuhe ikääntyneiden palvelujen johtaja Tuula Jaakkola, Musiikkia Sotilaspoikakuoro ja orkesteri, yhdistysten esittämää ohjelmaa

SU 9.10.2016 KLO 10.00 TI 4.10. KLO 11.00-14.30 Jumalanpalvelus, Keskuskirkko, Liikunta- ja virkistyspäivä Liikasenmäellä saarnaa piispa Seppo Häkkinen Liikuntaa ulkona, musiikkia Duo Matti&Heikki Keittolounas- ja pullakahvitarjoilu KUUSANKOSKI KE 5.10. KLO 13.00 Juhla, Jaalan palvelutalo Juhlapuhe kappalainen Minna Tanska Musiikkia ja lausuntaa, Kahvitarjoilu tilaisuuden lopussa SU 9.10. KLO 10.00 Jumalanpalvelus, Jaalan kirkko, saarnaa kappalainen Minna Tanska, Kirkkokahvit

KORIA TI 4.10.2016 KLO 14.00 Juhla, Korian Puustelli, Musiikkia, Kahvitarjoilu tilaisuuden lopussa

TI 4.10. KLO 13.00 Juhla, Kuusankoskitalo Kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen, Juhlapuhe valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä, Musiikkia Sotilaspoikakillan perinnekuoro

VALKEALA SU 2.10.2016 KLO 10.00 Jumalanpalvelus, Valkealan kirkko, MA 3.10.2016 KLO 13.00 Juhla, Valkealan seurakuntakeskuksen yläsali, Kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen Juhlapuhe seurakuntaneuvos Risto Rasimus TO 6.10.2016 KLO 13.00 Valtakunnallinen vanhusten ulkoilupäivä, Valkealakoti, Mehu- ja makkaratarjoilu

Ummeljoella asuva Jukka Naukkarinen esittelee aiheesta ylpeänä kotikylänsä moninaista yrittäjäjoukkoa. Hän on yrittäjä itsekin ja tietää, että useassa Kouvolan 62 kylässä piilee mittava osaamisresurssi, joka on oleellista saada vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden tietoon. - Informaation kerääminen ja levittäminen kylien palveluverkostosta niin, että se on mahdollisimman hyvin kaikkien ulottuvilla, on yksi tärkeä kylien tehtävä. Naukkarinen toimii Kouvolan kylien neuvottelukunnan puheenjohtajana. Kaikkien kylien iso kokous on koolla kahdesti vuodessa, kuuden henkilön työvaliokunta tiuhemmin. Palaverit kaupungin elinkeino-, maaseutu- ja teknisen toimen kanssa kuuluvat toimenkuvaan. Taustalla on kuitenkin koko ajan kirkas työn tarkoitus. - Kylien ajatukset, mielipiteet ja näkemykset tulee saada selkeästi päättäjien tietoon. Naukkarinen kuunteli keväällä huolestuneena erään valtuutetun puheita, joiden mukaan Kouvola on niin kompakti kaupunki, että jokaiseen tapahtumaan pääsee kävellen. Hän onkin heittänyt valtuutetuille haasteen tulla tutustumaan kylien elämään ja tapahtumiin, kulkuvälineen saa valita vapaasti. Yhtenä ideana hän nostaa esille jokaisen kylän kummivaltuutetun nimeämisen. - Kylillä tapahtuu, ja kun tietää mitä, on paljon varmempi olo päättää niitä koskevista asioista. YHTEISTYÖN HENGESSÄ Kymijoen Kyläkuitu, vesiosuuskunnat, PohjoisKymen kasvu ja Kymenlaakson kylät ovat muun muassa tärkeitä yhteistyötahoja, kun kylien elinvoimaa edistetään. Naukkarisen mukaan työtä ja rahaa sen tekemiseen kyllä on tarjolla, ideoita ja itse työn toteuttajia saa ilmaantua lisää. Neuvottelukunta sai alkunsa vuonna 2009, kun kuusi Kouvolan seudun kuntaa liittyi yhteen. Alkuinnostus kylätoimintaan oli lupaava, sittemmin meno on hivenen hiipunut. Naukkarinen on aistinut jostakin merkeistä uutta tulemista, kenties vanhoin keinoin. - AsukasAreenat ja –Sorvit ovat uutta vaikuttamista, jota olisi voinut syntyä muutama vuosi aiemmin. Palveluverkostoesitys huokuu vanhan ajan henkeä. Myös näihin asioihin otamme neuvottelukunnassa kantaa. LISÄTIETOJA: kouvola.fi/kylat

26


Anna Peltola ja Olli Laurila Sihvakan rantakivellä

Marja-Leena Vainio

Asukastoiminta tuottaa tuloksia Sihvakka on Anjalan kärkihanke

paikka, joka palvelee lähialuetta laajalti. On tärkeää, että kaupunkilaisten ääni tulee kuuluviin sen kehittämiseksi.

Anjalan sydämessä, kirkon kupeessa on kaunis pieni Sihvakan uimapaikka, jonka lähteestä pulppuava vesi ja lapsiystävällinen ranta houkuttelevat paikalle paljon eri-ikäisiä virkistäytyjiä. Aika on kuitenkin jättänyt jälkensä Sihvakkaan, joka kaipaa kipeästi perusparannusta. Anjala Elää–yhdistys ry:n sihteeri Anna Peltolalle Sihvakka on tuttu paikka vuosien varrelta. Hän on mukana alueen asukastoiminnassa, jonka tavoitteena on saada Sihvakan ehostamiseen vauhtia. Toimenpidelistalta löytyy monta tärkeää kohtaa. - Rantojen ruoppaus, puiden kaataminen rannasta, pukukoppien kunnostaminen, läpikulkutien siirtäminen ja laiturin rakentaminen ovat työt tärkeysjärjestyksessä. Viime talvena kaupungin toimesta tehty muutamien puiden poisto oli onnistunut toimenpide, joka paransi veden puhtautta ja lisäsi alueen avaruutta. Kyläläiset talkoilivat risut pois alueelta. Peltolan mukaan uusiin talkoisiin on valmiutta, katse on ensi keväässä ja pukukoppien päivittämisessä kaupungin kustantamilla materiaaleilla. Kaupungin suuntaan toive lepää ruoppauskoneen ilmestymisessä rantaheinikoiden kimppuun.

Myllykoskella sijaitseva Koivusaari on pessyt kasvojaan ja alueen kehitys jatkuu. Uusittu upea uimaranta laitureineen, lasten leikkipaikka ja rantalentopallokenttä kokoavat perheet ja eriikäiset vapaa-ajan viettäjät rantaan. Suosiotaan kasvattava frisbeegolfrata, nykyaikainen matonpesupaikka, toimivat rantakalastuslaiturit ja viihtyisä piknikalue täydentävät kokonaisuuden. Kouvolan kaupunki on satsannut alueen kehittämiseen, mutta myös kaupunkilaiset ovat olleet aktiivisesti mukana työn touhussa. Myllykoski–Ummeljoki–Keltakangasalueen AsukasAreenan ja Sorviryhmän puheenjohtaja Marja-Leena Vainio on mielissään nykytilanteesta. - Koivusaari on otettu asuinalueen yhteiseksi jutuksi, jonka eteen on halu tehdä töitä. Talkooperinne on elpymässä, raivaus- ja siivoustalkoomme kokosivat kesällä 70 vapaaehtoista töihin. Yhteisestä tekemisestä on jäänyt erittäin hyvä maku jatkoa ajatellen.

ALUEEN ÄÄNI KUULUVIIN Olli Laurila vetää Anjala–Inkeroinen–Sippola -alueen AlueSorvi–työryhmää. Hän toteaa, että alueella on kaksi kärkihanketta: Sihvakan uimapaikka ja Lidl–Tokmanni-välin kevyen liikenteen väylä Inkeroisissa. Jälkimmäinen on euromääräiseltä suuruudeltaan sitä luokkaa, että se vaatii kaupungin vahvaa näkemystä toteutuakseen. - Sihvakka on kaupungin ylläpitämä uima-

OIKEATA VAIKUTTAMISTA Vainio on tyytyväinen uusiin alueellisen vaikuttamisen kanaviin, joissa voi tehdä työtä kaupunkilaisten parhaaksi. Tekemistä riittää ja sitä löytää, kun katselee ympärilleen. Sorviryhmän tehtävä on viedä näitä ehdotuksia eteenpäin kaupungin elimiin työstettäväksi. Koivusaari on alueena iso ja siellä on listalla lisää tehtäviä. Vainion katse siirtyy alueella olevaan katsomoon ja esiintymispaikkaan.

Koivusaari on kehittyvä kesäkeskus

- Katsomo ja esiintymisalue kunnostamalla täällä voi pitää yhteislaulutilaisuuksia, konsertteja, teatteriesityksiä ja muita tapahtumia. Sorviryhmä pohtii jatkossa muun muassa Myllykosken tyhjien tilojen hyötykäyttöä sekä yhteiskoulun piha- ja liikuntapaikan virkistämistä. Keltakankaan tilanne ja koirapuisto ovat nekin mietinnässä. Myllykosken kirkon- ja sen lähialueen uudistaminen on alueen kehittämisen kannalta hieno asia. Seuraava alueen AsukasAreena on lokakuussa, jossa kuullaan alueen asukkaita.

Syksyn 2016 AsukasAreena -tilaisuudet TI 27.9. Korian koulu klo 18.00 • Kouvolan uuden palvelumallin esittely • asuntomessualueen suunnittelun tilanne KE 28.9. Kuusankoskitalo klo 18.00 • Jaalan ja Kuusankosken alue • Kouvolan uuden palvelumallin esittely TI 4.10 Valkealan lukio klo 18.00 • Kouvolan uuden palvelumallin esittely KE 5.10. Kouvola-talo klo 18.00 • Kouvolan uuden palvelumallin esittely KE 5.10. Kievari Kojamo klo 18.00 • Vuohijärvi - Pohjois-Valkealan alue • Alueen ajankohtaisia asioita TO 20.10. Kymenlaakson opisto, Inkeroinen klo 18.00 • Anjala-Inkeroinen-Sippolan ja Keltakangas-Myllykoski-Ummeljoen alue • Kouvolan uuden palvelumallin esittely LISÄTIETOJA: p. 020 615 5009 tai 020 615 4032 kouvola.fi/asukastoiminta

27


Uusi tapahtumakalenteri kertoo, mitä ja missä tapahtuu Hyvännäköinen ja helppokäyttöinen tapahtumasivusto houkuttelee tapahtumien hakijoita, mutta helpottaa myös tapahtumanjärjestäjiä tapahtumatietojen jakamisessa. TEKSTI: Tea Salonsaari

Tapahtumanjärjestäjien työtä pyritään helpottamaan syksyllä valmistuvan Kymenlaaksonyt.fi - tapahtumakalenterin avulla. Uudistuksen tavoitteena on tapahtumien vaivattomampi löydettävyys ja tunnettuuden kasvu – toisin sanoen: lisää kävijöitä tapahtumiin! Toiveena on, että kaikki tapahtumanjärjestäjät syöttäisivät tapahtumansa uuteen kalenteriin ja toisivat tiedot omille sivuilleen joko syötteenä tai integraation kautta. Näin tietoja ei tarvitse syöttää moneen paikkaan. Myös media löytää kaikki tapahtumat yhdestä ka-

lenterista ja voi mahdollisesti käyttää syötteitä omillakin sivuillaan. Uuden tapahtumakalenterin käyttöliittymä on selkeä. Tietojen lisääminen ja ylläpito on kätevää ja muutoksia on helppo tehdä. Kouvolan seutua koskevat tapahtumatiedot löytyvät entiseen malliin kouvola.fi- sivuilta ja lisäksi matkailijoille suunnatut tapahtumat löytyvät visitkouvola.fi- sivuilta suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kymenlaaksonyt.fi verkkosivuilta voi halutessaan hakea tapahtumia koko maakunnasta. Tapahtumien hakeminen tapahtuu ajan, paikan, kategorian, kohderyhmän tai hakusanan perusteella. Selkeät tapahtumakategorisoinnit auttavat käyttäjää löytämään etsimänsä. Myös tapahtumakuvausten syöttäminen samalla formaatilla (kuvat ja tekstit), helpottaa tiedon hakemista ja löytämistä.

info LISÄTIETOJA: Tea Salonsaari, verkkotiedottaja puh. 020 615 8122, viestinta@kouvola.fi

Visitkouvola.fi on uudistunut Kouvolan seudun virallinen matkailusivusto visitkouvola.fi on uudistunut. Sivustosta vastaa Kinnon VisitKouvola –tiimi. TEKSTI: Raija Sierman

Uudistuksessa lähdettiin liikkeelle tärkeimmästä eli asiakkaasta. Sivusto rakennettiin siten, että asiakas pystyy eri näkökulmista ja tarpeista lähtien löytämään helposti tietoa alueen matkailupalveluista. Tietoa voi hakea teeman mukaan tai maantieteellisesti matkakohteen/– alueen mukaan. Matkailuyritysten tuotevali-

ULKOASU: Mainostoimisto NitroID TEKSTIT: Jukka Behm ja VisitKouvola YRITYSESITTELYT: Yritykset KUVAT, VIDEOT: Kouvolan Kameraseura ja lukuisat harrasteja ammattikuvaajat KÄÄNNÖKSET: Kauriin Kääntöpiiri Oy, Konsulttipalvelut Dextra Oy/ Olga Oksanen

koimasta asiakas pääsee suoraan tekemään vaikkapa varaustiedustelun. Perinteinen palveluhakemistokin toki löytyy sivustolta. Tarinoiden, ajankohtaisten artikkeleiden sekä runsaan kuva- ja videomateriaalin avulla vahvistetaan positiivista Kouvola-mielikuvaa ja edesautetaan yritysten palvelujen esilletuomista. Verkkosivuston toteutuksen periaatteita ovat helppokäyttöisyys ja nopea tiedon löytyminen, inspiroiva sisältö, matkakohdeajattelu ja yritysten palvelujen ostamisen edistäminen. Uutta sivustolla on ammattilaiset -osio, joka sisältää matkanjärjestäjille, medialle ja paikallisille

matkailuyrityksille suunnattua tietoa. Sivustolla esitellään niiden paikallisten yritysten palvelut, joilla on yhteistyösopimus VisitKouvolan kanssa. Tästä johtuen sivustolla ei ole esiteltyinä kaikkia alueen matkailupalveluja. Sisältö kasvaa ja täydentyy koko ajan sitä mukaa, kun yhteistyösopimuksia solmitaan lisää. Yritysten esittelyt ovat yritysten itsensä toimittamia ja yritykset itse vastaavat niiden ajantasaisuudesta. Sivuston teknisen toteutuksen on toimittanut atFlow Oy. Ulkoasu, sisältö ja tekstien käännökset on tehty paikallisen voimin.

Kouvolan tiedotuslehti 3 2016  

Kouvolan asukkaille suunnattu julkinen tiedote jaetaan joka talouteen kolme kertaa vuodessa.