Page 1

Υλικό του υπολογιστή Υλικό (Hardware) του υπολογιστή είναι τα μηχανικά και τα ηλεκτρονικά του μέρη.

Είναι δηλαδή όλα τα εξαρτήματα και οι

συσκευές του Η/Υ – ότι μπορούμε να αγγίξουμε και να δούμε.


Συσκευές Εισόδου ή Μονάδες Εισόδου (Input Devices ή Input Units) Μία συσκευή εισόδου είναι οποιαδήποτε περιφερειακή μονάδα μέσω της οποίας δεδομένα και εντολές εισάγονται από τον άνθρωπο στον Η/Υ. Παραδείγματα συσκευών εισόδου: 

Πληκτρολόγιο (Keyboard)

Ποντίκι (Mouse)

Σαρωτής (Scanner)

Μικρόφωνο (Microphone)

Kάμερα (Web camera)

Φωτογραφίδα ή Στυλό γραφίδα (Light pen)

Χειριστήριο παιχνιδιών (Joystick)

Ιχνόσφαιρα (Trackball)

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Digital camera)

ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΙΣΌΔΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΊ Πληκτρολόγιο (Keyboard): Είναι η πιο συνηθισμένη συσκευή, για να εισάγουμε δεδομένα και εντολές στον υπολογιστή με μορφή κειμένου.

Ποντίκι (Mouse): Μας βοηθάει να δίνουμε εντολές στον υπολογιστή, επιτρέποντάς μας κάθε φορά να επιλέγουμε εκείνες τις λειτουργίες που θέλουμε από αυτές που απεικονίζονται στην οθόνη.


Σαρωτής (Scanner): Με τη βοήθειά του μετατρέπονται φωτογραφίες, εικόνες και κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή και εισάγονται στον υπολογιστή για επεξεργασία.

Μικρόφωνο (Microphone): Μας βοηθάει να εισαγάγουμε τη φωνή μας ή άλλους ήχους στον υπολογιστή.

Web camera: είναι μια κάμερα η οποία τροφοδοτεί με εικόνες σε πραγματικό χρόνο έναν υπολογιστή. Η πιο δημοφιλής χρήση της είναι η καταγραφή βίντεο.


Φωτογραφίδα

(light

pen): Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός

σημείου της οθόνης. Χρησιμοποιείται από τον χρήστη του υπολογιστή, ως συσκευή που συνδυάζει λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού.

Χειριστήριο (Joystick): επιτρέπει τον χειρισμό παιχνιδιών στον υπολογιστή. Υπάρχουν

ποικίλες

παραλλαγές

ενσύρματων

αλλά

και

ασύρματων

χειριστηρίων. Σχεδόν πάντα ένα χειριστήριο αποτελείται από τουλάχιστον μία διάταξη ελέγχου κατεύθυνσης (μοχλό) και ένα πλήκτρο λειτουργίας.

Ιχνόσφαιρα (trackaball): Τα ποντίκια με ιχνόσφαιρα (trackball) είναι ποντίκια τα οποία είναι εφοδιασμένα με μια σφαίρα στην άνω πλευρά τους η οποία μπορεί να περιστραφεί και με το δάχτυλο. Η ιχνόσφαιρα είναι δηλαδή μια εναλλακτική λύση ποντικιού και ένα πλεονέκτημα της είναι ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο απ' ότι ένα κανονικό ποντίκι.


Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (digital camera): Παίρνει φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή και μας δίνει τη δυνατότητα να τις μεταφέρουμε στον υπολογιστή για επεξεργασία ή εκτύπωση.

Συσκευές Εξόδου ή Μονάδες Εξόδου (Output Devices ή Output Units) Για να έχει νόημα η επεξεργασία των δεδομένων, πρέπει να μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματά της από τον υπολογιστή. Οι συσκευές στις οποίες αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας ονομάζονται συσκευές εξόδου, εξάγουν δηλαδή, πληροφορία από τον υπολογιστή στον έξω κόσμο. Παραδείγματα συσκευών εξόδου: 

Οθόνη (Monitor)

Εκτυπωτής (Printer)

Ηχεία (Speakers)

Ακουστικά (Headphones)

Σχεδιογράφος(Plotter)

ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΞΌΔΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΊ Οθόνη: Σ' αυτήν εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τις διάφορες μορφές επεξεργασίας που εκτελεί ο υπολογιστής.


Εκτυπωτής (Printer): Μας βοηθάει να τυπώνουμε σε χαρτί τις πληροφορίες που επιλέγουμε.

Ηχεία (Speakers) / Ακουστικά (Headphones): Μας δίνουν τη δυνατότητα να ακούμε μουσική και ήχους από τον υπολογιστή.

Σχεδιογράφος

(Plotter): Χρησιμοποιείται

για

εκτύπωση

μεγάλων,

περίπλοκων και πολύ λεπτομερών σχεδίων, όπως είναι για παράδειγμα αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες, γραφικές παραστάσεις κλπ.


Συσκευές Εισόδου-Εξόδου ή Μονάδες Εισόδου- Εξόδου (Input-Output Devices ή Input-Output Units) Όταν μία συσκευή μπορεί να στέλνει και να δέχεται δεδομένα από τον υπολογιστή, τότε χαρακτηρίζεται συσκευή εισόδου-εξόδου. Παράδειγμα συσκευών εισόδου-εξόδου: 

Οθόνη αφής (Touch Screen)

Πολυμηχάνημα

Ακουστικά με μικρόφωνο

ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΙΣΌΔΟΥ-ΕΞΌΔΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΊ Οθόνη αφής (Touch Screen): είναι μια οθόνη που μας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγουμε δεδομένα και εντολές στον υπολογιστή.

Πολυμηχάνημα: Μας δίνει τη δυνατότητα να σαρώνουμε και να εκτυπώνουμε.


Ακουστικά

με

μικρόφωνο: Μας βοηθούν να εισαγάγουμε φωνή στον

υπολογιστή και να ακούμε ήχους από αυτόν.


Βοηθητική ή Περιφερειακή ή Δευτερεύουσα Μνήμη Για να ξεπεράσει ο Η/Υ τα μειονεκτήματα της RAM (χάνονται οι πληροφορίες μόλις κλείσουμε τον Η/Υ) και της ROM (δε μπορούμε να αποθηκεύσουμε πληροφορίες, παρά μόνο να διαβάσουμε), χρησιμοποιεί αποθηκευτικά μέσα ως βοηθητική μνήμη. Στα αποθηκευτικά μέσα μπορούμε να αποθηκεύσουμε πληροφορίες μόνιμα. 

Σκληρός Δίσκος (Hard Disk): Μπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. Χωρητικότητα της τάξης αρκετών GB ή μερικών TB.

Δισκέτα (Floppy Disk): Δε χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια. Έχει μικρή χωρητικότητα: 1,2 MB ή 1,44 MB.

Οπτικοί Δίσκοι (Optical Disks): o

CD

650ΜΒ ή 700MB

o

DVD

4,7GB, 8,5GB, 9,4 GB ή 17GB

o

Blu-Ray

25GB, 50GB, 100GB ή 128GB


Κάρτα Μνήμης (Memory Card): Χρησιμοποιείται επίσης σε συσκευές όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, κλπ.

Μνήμη USB (USB Memory): Συνήθως έχει χωρητικότητα μερικά GBytes.


BIT (BInary digiT) 

διαβάζεται μπιτ

συμβολίζεται με b

είναι η στοιχειώδης μονάδα πληροφορίας στην Επιστήμη Υπολογιστών και στις Τηλεπικοινωνίες

στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως δυφίο (δυαδικό ψηφίο)

μπορεί να πάρει τις τιμές 0 ή 1

BYTE 

διαβάζεται μπάιτ

συμβολίζεται με B

είναι μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα

1 byte = 8 bit

μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα

Πολλαπλάσια του byte 1 KB (Kilobyte) = 210 bytes = 1.024 bytes  1.000 bytes 1 MB (Megabyte) = 220 bytes  1.000.000 bytes  1.000 KB 1 GB (Gigabyte) = 230 bytes  1.000 MB 1 TB (Terabyte) = 240 bytes  1.000 GB

Πηγές

https://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια Πληροφορική Α', Β' Γ' Γυμνασίου

Hardware  

Θεωρία για το υλικό του Η/Υ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you