Page 1

Zaproszenie

Ołomuniec, 1 czerwca 2009 r.

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla czeskich i polskich wnioskodawców Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 20072013 (POWT CZ-PL 2007-2013). Szkolenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2009 r. w Ołomuńcu (Slovanský dům, ul. Hynaisova 11) w godz. od 11.00 do 15.00. Szkolenie umożliwi potencjalnym wnioskodawcom uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania wniosku projektowego w ramach dziedzin wsparcia 2.1, 2.3 oraz 3.1. Po zakończeniu szkolenia wnioskodawcy będą mogli skonsultować swoje propozycje projektowe z pracownikami Wspólnego Sekretariatu Technicznego. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie rejestracji na stronie internetowej http://www.cz-pl.eu/seminar (czescy wnioskodawcy) oraz http://www.cz-pl.eu/pl/szkolenie (polscy wnioskodawcy). Formularz rejestracyjny będzie dostępny w dniach 3 – 18 czerwca (do godz. 14:00). Proponujemy, aby osoby zainteresowane szkoleniem zaprosiły do udziału w nim wszystkich potencjalnych partnerów przygotowywanego projektu. Serdecznie zapraszamy. Z poważaniem RNDr. Karel Schmied Kierownik WST, CRR RCz Program szkolenia 22 czerwca 2009 r.: 10:30 11:00 11:10 11:40 12:00 - 12:30 12:30 - 15:00

Rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników Jak przygotować dobry projekt w ramach dziedzin wsparcia 2.1, 2.3 oraz 3.1. Przykłady potencjalnych projektów w ramach dziedzin wsparcia 2.1, 2.3 oraz 3.1. Poczęstunek. Konsultacje.

Uwaga: • •

Materiały szkoleniowe będą dostępne na stronie internetowej www.cz-pl.eu/pl/seminaria od dnia 15 czerwca 2009 r. Wnioskodawcy, którzy nie mają partnera po drugiej stronie granicy, mogą przedstawić a następnie przesłać e-mailem, krótki opis propozycji projektowej oraz swoje oczekiwania w stosunku do partnera. Przesłany opis zostanie przetłumaczony i umieszczony na stronach internetowych Programu oraz przesłany do właściwych urzędów w kraju partnerskim.

Szkolenie organizuje: CRR RCz, Wspólny Sekretariat Techniczny. Kontakt: Mateusz Huk tel. +420 587 337 714 faks. +420 587 337 717 huk@crr.cz Skróty: CRR RCz – Centrum Rozwoju Regionalnego RCz WST – Wspólny Sekretariat Techniczny.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

szkolenie  

opis szkolenia