Page 1

№ п\п

Найменування розділів і тем

К-сть год

Тема повтор.

Тип уроку

Навчальн а база

Об’єкти праці

1


1

Розділ 1 Технологія виготовлення виробів плетених гачком (за зразком) Тема 1.1 Плетіння гачком як вид декоративно - ужиткового мистецтва. Матеріали для роботи та інструменти Практична робота Правила безпечної роботи, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця. для плетіння Добір гачків і ниток (пряжі).

6 2

Узагальнення знань, отриманих учнями у минулому році

комбінов.

підручник

2


2

Тема1. 2 Прийоми роботи гачком. Основні елементи плетіння гачком: початкова петля, повітряна петля, ланцюжок, півстовпчик, стовпчик, стовпчик з накидом, їх умовні позначення. Схеми для плетіння гачком. Практична робота Плетіння основних елементів за схемами

2

Повторення матеріалу минулого уроку

комбінов

конспект підручник

Зразки в’язання

3


3

Тема1. 3 Особливості догляду за плетеними виробами із натуральних матеріалів Практична робота Виготовлення виробу за зразком Тематичне оцінювання Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів плетених гачком

2

Повторення матеріалу минулого уроку

комбінов

конспект підручник

В’язаний виріб (квіти)

5

4


4

Тема 2.1 Методи проектування: метод фокальних об’єктів. Робота з інформаційними джерелами. Вибір виробу для виготовлення. Практична робота Аналіз моделей аналогів. Вибір моделі виробу.Створення ескізного малюнка виробу з інформацією про розміри виробу. Підбір (складання) схеми в’язання. Добір матеріалів для виготовлення виробу, визначення їх

2

попередня

комбінов

конспект підручник

Ескізний малюнок

5


5

кількості. Добір гачків Правила безпечної праці, санітарногігієнічні вимоги та організація робочого місця Тема 2.2 Послідовність виготовлення виробу Практична робота Виготовлення виробу

2

Повторення матеріалу минулого уроку

практичний

конспект підручник

квіти

6


6

Тема 2.3 . Остаточна обробка виробу. Догляд за виробами. Розділ 3. Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання результатів проектної діяльності.

1 1

Повторення матеріалу

Урок узагальненя знань

конспект підручник

панно з квітами

7


7

Розділ 4 Технологія виготовлення виробів в’язаних спицями (за зразком) Тема 4.1 В’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Вироби, в’язані спицями Інструменти і матеріали для в’язання спицями. Практична робота Добір спиць і пряжі. Правила безпечної праці, організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги.

8 2

Узагальнення знань, отриманих учнями

комбінов.

конспект підручник

8


8

Тема 4.2 Прийоми роботи спицями. Технологія в’язання спицями Умовні позначення петель на схемах Практична робота Вив’язування зразків.

2

Повторення матеріалу минулого уроку

комбінов

конспект підручник

Зразки плетених узорів

9


9

Тема 4.3 Способи в’язання, схематичне зображення.. Практична робота Рапорт. Знімання мірок (за необхідності). . Щільність в’язання по горизонталі й вертикалі. Розрахунок кількості петель і рядів для в’язання Вив’язування виробу за зразком

2

Повторення матеріалу минулого уроку

комбінов

конспект підручник

Шкарпетки, пінетки

10


10

Практична робота Вив’язування виробу за зразком. Тематичне оцінювання

2

Повторення матеріалу минулого уроку

практич

конспект підручник

Шкарпетки, пінетки

11


11

Розділ 5. Проектування та виготовлення виробів в’язаних спицями Тема 5.1 Поняття про моду, стиль. Урахування модних тенденцій у процесі проектування. Використання у побуті зв’язаних спицями виробів. Народні традиції в їх оформленні Практична робота (Презентація) Робота з каталогами, журналами і зразками в’язаних виробів. Аналіз, порівняльна характеристика виробів.

11 2

Повторення матеріалу

комбінов

конспект підручник

12


12

Тема 5.2 Нерівномірне збільшення і зменшення ширини в’язаного полотна. Використання розрахунків для в’язання. Практична робота Добір спиць, матеріалів для виготовлення виробу, визначення їх кількості. Нерівномірне збільшення і зменшення ширини в’язаного полотна.(вправи) Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця

2

Повторення матеріалу минулого уроку

комбінов

конспект підручник

Зразки в’язок

13


13

Тема 5.3 . Послідовність виготовлення виробу. Практична робота Виготовлення виробу

2

Повторення матеріалу минулого уроку

практичний

конспект підручник

Частково вив’язаний шалик, шапочка

14


14

Практична робота Виготовлення в’язаного виробу

2

Повторення матеріалу минулого уроку

практичний

конспект підручник

шалик, шапочка

15


15

Тема 5.4 Остаточна обробка виробу Практична робота Остаточна обробка виробу

2

Повторення матеріалу минулого уроку

комбінов

конспект підручник

шалик, шапочка

16


16

Тема.5.5 . Догляд за в’язаними виробами із різних матеріалів. .Розділ 6. Презентація результатів проектної діяльності. Оцінювання результатів проектної діяльності.

1 1

Повторення матеріалу минулих уроків

комбінов

конспект підручник

шалик, шапочка

Тематичне оцінювання

17


Варіативний модуль

18


17

Розділ 1 Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом Тема 1.1 Види швейних виробів. Художнє моделювання (Презентація вчителя) Практична робота 1. Назвати швейні вироби на малюнку, на зразках. 2. Намалювати ескізний малюнок швейного виробу

2

Узагальнення знань, отриманих учнями у минулому році

комбінов

конспект підручник

Готові вироби (зразки)

19


18

Тема 1. 2 Конструкційні матеріали та їх вибір.. Практична робота Визначити лице і виворітну сторону тканини. Визначити напрям ниток в тканині. Розрізняти та дібрати нитки, матеріали

2

Повторення матеріалу минулих уроків

комбінов

конспект підручник

Зразки тканини

20


19

Тема 1.3 Технічне конструювання. Масштаб, типи ліній, нанесення розмірів, умовні позначки. Виготовлення викройки виробу. Практична робота Знімання мірок. Виготовлення викрійки. Тема 1.4 Розкроювання швейного виробу Практична робота

1

Повторення матеріалу минулих уроків

комбінов

конспект підручник

Креслення фартуха

1

21


Тематичне оцінювання

22


20

Розділ2 Проектування, виготовлення та оздоблення швейного виробу. Тема 2.1 Вибір та обґрунтування теми проекту Практична робота Визначення завдань з виконання теми проекту Виконати міні-маркетингове дослідження; Скласти план роботи з виготовлення виробу;. Тема 2. 2 Пошук аналогів та їх аналіз. Робота з

16 2

Повторення матеріалу

комбінов

конспект підручник

фартушок

23


21

Тема 2.4 Ознайомлення з будовою швейної машини Правила безпечної праці при роботі з швейним обладнанням та пристосуваннями. Організація робочого місця, санітарногігієнічні вимоги. Практична робота Виконання швів упідгин з відкритим зрізом Виконання швів упідгин з закритим зрізом, (зшивний).

2

комбінов

конспект підручник

Зразки швів, фартушок

24


22

Тема 2.5 Контроль якості виробу. Естетична та економічна оцінка виробу. Практична робота. Оцінка якості виробу. Визначення орієнтовної вартості виробу Презентація та оцінка проектної діяльності. Всього

1

Повторення матеріалу минулих уроків

комбінов

конспект підручник

фартушок

1 44

25


26

Тематичний 7 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you