Page 1

1

2

3

Найменування розділів та тем Вступ. Узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання в основній школі. Зміст і завдання предмета на навчальний рік. Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини Тема. 1.1. Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів. Тема 1.2. Етапи та стадії виробничого та навчального проектування. Практична робота Аналіз проектів, виконаних учнями в попередні роки: доцільність обґрунтування, дотримання етапів Аналіз і встановлення відмінностей між виробничим та навчальним проектом Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності Тема 2.1. Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернет. Тема 2.2. Технологія створення банку ідей Практичні роботи Пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті. Створення списку інформаційних джерел Виконання ескізних замальовок майбутнього виробу Створення банку ідей з використанням клаузури. Тема 2.3. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту Тема 2.4. Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентації майбутнього проекту Практичні роботи. Аналіз інформації Аналіз конструкції майбутнього виробу. Визначення завдань та орієнтовного плану роботи над проектом Тематичне оцінювання

К-сть годин

Тема повторення

Тип уроку

Навчальна база

Узагальнення знань, отриманих учнями

Комбінов

Підр.10 Коберник $1-2 Конспект

Повторення матеріалу попереднього уроку

Комбінов

Підр.10 Коберник $3-4 Конспект

Повторення матеріалу попереднього уроку

Комбінов

Підр.10 Коберник $5-6 Конспект

2 1 1

4 1 1

1 1

Об’єкти праці


4

5

6

7

8

9

Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності Тема 3.1. Загальні відомості про дизайн Тема 3.2. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності Практичні роботи Складання ритмічної композиції зі стилізованих біоформ. Складання контрастних або нюансних композицій з геометричних фігур.

4 1 1

Повторення матеріалу попереднього уроку

Тема 3.3. Технологія створення дизайн-проекту Експертиза майбутнього виробу Тема 3.4. Складання проектно-технологічної документації Практичні роботи Оформлення технологічних карток Розробити анкету для проведення експертизи нескладного побутового виробу

1

Повторення матеріалу попереднього уроку

Розділ 4. Економічний аналіз проекту Тема 5.1. Економічне обґрунтування проекту Тема 5.2 Маркетингові дослідження проекту. Практичні роботи Розрахунок собiвартості проекту Розробка анкети для вивчення купівельної спроможності об’єкта проектування. Аналіз проведеного анкетування та внесення змін до проекту

2 1 1

Тематичне оцінювання Варіативний модуль «Технологія вишивання сорочки» Тема 1. Специфіка та структура сучасного виробництва вишитого одягу Практична робота Ознайомитись з професіями вишивальниці, умовами їх праці Скласти професіограму для професії «Вишивальниця» Тема 2 Технологія виготовлення вишитої сорочки Практична робота Добрати інструменти та пристосування до роботи Обґрунтувати добір тканини Розділ 7 Проектування та виготовлення українського вишитого одягу Тема 7.1 Постановка проблеми. Створення банку ідей.

1

Повторення матеріалу попереднього уроку

Комбінов

Комбінов

Комбінов

Підр.10 Коберник $7-8 Конспект

Підр.10 Коберник $9-10 Конспект

Підр.10 Коберник $11-12 Конспект

4 2 2

Узагальнення Комбінов знань, отриманих учнями Повторення Комбінов матеріалу попереднього уроку

Конспект Конспект

Крій сорочки

14 2

Повторення

Комбінов

Конспект

Крій сорочки


10

11

12

Практична робота Визначення завдань для виконання проекту Робота з інформаційними джерелами Аналіз та систематизація інформації Тема 7.2 Розробка моделі виробу. Технологічна послідовність виготовлення виробу. Практична робота Виготовлення креслення та викройок швейного виробу Добір тканини Добір оздоблення для виробу Тематичне оцінювання Практична робота Підготовка тканини Розкроювання тканини Підготовка деталей крою до вишивання Практична робота Вишивання деталей крою сорочки Робота над оформленням портфоліо до проекту

матеріалу попереднього уроку 2

Повторення матеріалу попереднього уроку

Комбінов

Конспект

2

Повторення матеріалу попереднього уроку Повторення матеріалу попереднього уроку Повторення матеріалу попереднього уроку Повторення матеріалу попереднього уроку

Практичн

Конспект

Крій сорочки

Практичн.

Конспект

Крій сорочки

Практичн

Конспект

Крій сорочки

Практичн

Конспект

Крій сорочки

Повторення матеріалу попереднього уроку Повторення матеріалу попереднього уроку

Практичн.

Конспект

Сорочка

Комбінов

Конспект

Сорочка

Повторення матеріалу

Захист проекту

2

13

Практична робота Вишивання деталей крою сорочки Робота над оформленням портфоліо до проекту

2

14

Практична робота Вишивання деталей крою сорочки Робота над оформленням портфоліо до проекту

2

15

Практична робота Шиття та оздоблення швейного виробу Проведення остаточної обробки виробу Контроль якості. Догляд за виробами Практична робота Виконати економічне обґрунтування виробу Здійснити маркетингове дослідження Розробити рекламу виробу Створити презентацію проекту. Презентація та оцінка проектної діяльності.

2

16

17

2

2

Крій сорочки


Всього

34

Технології 10 клас13  
Advertisement