MALA ČRNA OBLEKA little black dress LOOKBOOK

Page 1MALA ÄŒRNA OBLEKA LITTLE BLACK DRESS

LOOKBOOK 2020


Projekt MALA ČRNA OBLEKA predstavlja eksperimentalni del projekta Fenomen Chanel, ki je del Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti! V okviru projekta so sodelujoči na osnovi sodobnih trajnostnih principov oblikovali malo črno obleko, ki naj bi bila prav tako univerzalna, brezčasna, radikalna in inovativna, kot je bila mala črna obleka Coco Chanel ob svojem nastanku pred skoraj 100 leti. Pri projektu sodelujejo študentke in študenti Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil, OTGO, NTF, Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. Almire Sadar, prof. Nataše Peršuh, prof. Elene Fajt in doc. Petje Zorec ter slovenski modni oblikovalci.


The project LITTLE BLACK DRESS is an experimental part of the project Chanel Phenomenon, which is a part of European Researchers’ Night 2020 - Humanities rock! As part of the project, the participants designed a little black dress based on contemporary sustainability principles, which should be as universal, timeless, radical and innovative as the Coco Chanel little black dress when it was created almost 100 years ago. The project is carried out by students of Textile and Clothing Design, OTGO, NTF, University of Ljubljana under the mentorship of Prof. Almira Sadar, Prof. Nataša Peršuh, Prof. Elena Fajt, and Asst. Prof. Petja Zorec, as well as Slovenian fashion designers.


SODELUJOÄŒI PARTICIPANTS


Tamara Bizjan................................................................ Maša Brna........................................................................ Ana Berwanger............................................................ Lucija Bostič.................................................................. Katja Bradač................................................................... Žiga Brezovnik............................................................. Izabel Čebokelj............................................................ Zarja Černe..................................................................... Tilen Gorenjak.............................................................. Kaja Čotar........................................................................ Neža Dapčevič............................................................. Elena Fajt........................................................................ Jurij Fidel........................................................................ Brane Gaber in Karmen Gombač....................... Maja Gazvoda............................................................... Valentina Grebeniuk................................................. Anja Jaklin...................................................................... Pia Hočevar Mucić.................................................... Nataša Hrupič............................................................... Špela Hudobivnik....................................................... Tia Jelen........................................................................... Eva Jelenc....................................................................... Ana Jelinič...................................................................... Zala Jenček.................................................................... Eva Jež.............................................................................. Judita Kociper............................................................. Klara Kališnik................................................................ Jan Košak........................................................................ Martin Kaluža................................................................ Natalija Krašovec....................................................... Tia Krašovec.................................................................. Ana Križnar.................................................................... Lara Krnc......................................................................... Ana Povše........................................................................ Nika Krošel..................................................................... Ela Lesar.......................................................................... Borjan Litovski............................................................. Rebeka Mamič.............................................................. Gašpar Marinič............................................................. Anja Matičič...................................................................

Soča Melik Filipič....................................................... Anita Miklavčič............................................................ Alenka More................................................................... Anže Mrak........................................................................ Zoja Muhič...................................................................... Sofia Nogard................................................................. Anže Orešnik................................................................. Rebeka Pajek................................................................ Katja Pavlovič............................................................... Dejan Petrović.............................................................. Jaka Podgoršek........................................................... Eva Primec...................................................................... Damir Raković Ponorelii........................................ Maria Regioli................................................................. Sanija Reja...................................................................... Staša Rituper................................................................ Ivan Rocco...................................................................... Ela Rozina........................................................................ Almira Sadar.................................................................. Cilka Sadar...................................................................... Neža Simčič.................................................................... Loredana Škapin......................................................... Sara Šmid........................................................................ Lenart Šolar................................................................... Katarina Tomšič........................................................... Pablo Turnes Jezeršek............................................ Maja Zupanc.................................................................. Ester Vaceva.................................................................. Sara Valenci................................................................... Sofija Urumović........................................................... Katrin Večerina............................................................ Ela Vehovec.................................................................... Tina Verbič...................................................................... Filip Vujović................................................................... Pia Wallner..................................................................... Petja Zorec..................................................................... Tanja Zorn Grželj........................................................ Eva Zupančič................................................................. Dušica Županjac – Prik...........................................Kreativna zasnova Creative Direction doc. Petja Zorec Kaja Bakan, Pia Hočevar Mucić, Ela Mejač, Ema Uršič Foto Photo Pia Hočevar Mucić Asistentki Assistants Nataša Hrupič in Alenka More Grafično oblikovanje Graphic Design Jure BrglezTAMARA BIZJAN


MAÅ A BRNA


ANA BERWANGERLUCIJA BOSTIČKATJA BRADAČŽIGA BREZOVNIK


ŽIGA BREZOVNIK
IZABEL ÄŒEBOKELJZARJA ÄŒERNE


TILEN GORENJAK


KAJA ÄŒOTARNEŽA DAPČEVIČELENA FAJTJURIJ FIDEL


BRANE GABER in KARMEN GOMBAČ
PRIIMEK MAJA IME GAZVODAMAJA GAZVODA


VALENTINA GREBENIUK


ANJA JAKLINPIA HOČEVAR MUCIĆ


NATAŠA HRUPIČ
Å PELA HUDOBIVNIKÅ PELA HUDOBIVNIKTIA JELENEVA JELENC


ANA JELINIČ
ZALA JENÄŒEKEVA JEŽ


JUDITA KOCIPER


KLARA KALIÅ NIK


JAN KOÅ AK


MARTIN KALUŽANATALIJA KRAÅ OVECTIA KRAÅ OVEC


ANA KRIŽNARLARA KRNC


ANA POVÅ ENIKA KROÅ ELELA LESARBORJAN LITOVSKIREBEKA MAMIČGAŠPAR MARINIČ


ANJA MATIČIČ
SOČA MELIK FILIPIČANITA MIKLAVČIČALENKA MOREANŽE MRAKZOJA MUHIČ


SOFIA NOGARD
ANŽE OREŠNIKREBEKA PAJEKKATJA PAVLOVIČ


DEJAN PETROVIĆ
JAKA PODGORÅ EKEVA PRIMECDAMIR RAKOVIĆ PONORELII


MARIA REGIOLISANIJA REJA
STAÅ A RITUPER


IVAN ROCCO
ELA ROZINA


ALMIRA SADARCILKA SADAR
NEŽA SIMČIČ


LOREDANA Å KAPIN
SARA Å MIDSARA Å MIDLENART Å OLARKATARINA TOMŠIČ


PABLO TURNES JEZERÅ EK


MAJA ZUPANCESTER VACEVASARA VALENCI


SOFIJA URMOVIČ
KATRIN VEÄŒERINA


ELA VEHOVECTINA VERBIČFILIP VUJOVIĆ
PIA WALLNERPETJA ZOREC


TANJA ZORN GRŽELJ
EVA ZUPANČIČ


DUŠICA ŽUPANJAC - PRIK
Ta projekt Evropske noči raziskovalcev je financiran s strani Evropske komisije, Marie Skłodowska-Curie Actions. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 954337. Vsebina je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. / This European Researchers’ Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 954337. The action reflects only the author’s view. The Agency and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.


Izhodišče projekta Mala črna obleka so bila dela študentov, ki so nastala v preteklih šolskih letih v okviru različnih projektov. Študenti so jih skozi lastne interpretacije nadgradili v malo črno obleko. - Anja Matičič (diplomsko delo: Reciklirana moda in prihodnost oblikovanja, Fakulteta za dizajn, Trzin, mentorica izr. prof. Mateja Benedetti, 2020) - Natalija Krašovec (Fakulteta za dizajn, Trzin, mentor: Metod Črešnar, somentor: Martina Šušteršič, 2016/2017) - Filip Vujović (Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment DTM, Beograd, Mentor: Dragana Vučetić, 2017)