Page 1

F o n t


K óth a y Gá bo r grafikusművész, betűtervező 62. 06. 19.


Jelenleg forgalomban lévő fontok: T-26 Digital Type Foundry Chicago, IL, USA www.t26.com Alphabet (©1998–1999) Archetype (©1999–2000) Axis (©1994) Bacchus (©1999) Betabet (©2000–2001) Gnosis (©2003) Laureate (©2003) Minerva Antiqua (©2001–2003) Minerva Modern (©2001–2003) Oceanus (©2003) Pelso (©2003) Picaresque (©2003) Tyrnavia (©1999–2000) FO NTM U NKÁSO K Type Fou ndry

P22/International House of Fonts Buffalo, NY, USA www.internationalhouseoffonts.com www.p22.com/ihof Ambient (©2000) Caffé (©2000–2009) Driade (©1994–2005) LaDanse (©1998) SchwarzKopf (©2001–2002) Zephyr (©2001)


Psy/Ops Type Foundry San Francisco, CA, USA www.psyops.com Anglia (©2001) Aquamarine (©2002) Blackbox-Mono (©2002) Plexo (©2001) Fountain Type Foundry Malmö, Sverige www.fountaintype.com Incognito+TerraIncognita (©1998–2004) Zanzibar (©2000–2003) Dessau (©2002–2003) Megjelenés előtt álló fontok: Hype for Type Chicago, GB www.hypefortype.com Alphabet (©1998–1999)


Kóthay Gábor termékeny betűmetsző. Fontjaiból végig lehetne tanítani a betűtípusok osztályozását. Szinte mindenből betűt csinál. Logó-készleteit is fontokba rendezi. És mégsem betű-mániákus. Sokoldalú grafikusművész. Ha a MyFonts portálon magyar betűmetszőket keresünk, ő jegyzi a legtöbb fontot. Otthon érzi magát Budapesten, Prágában, Malmö-ben, Buffaloban, Chicago-ban és San Francisco-ban. 1985 táján kezdett feliratokat készíteni, betűadaptációkból, önálló rajzolatokból. Számos terve keletkezett, először grafikái/plakátjai kiegészítéseként. A Fontmunkások Classics csomagja őrzi ezeket a próbálkozásokat. 1997 óta gondolja komolyan a betűtervezést, amikorra kiderült, hogy hobbija mások számára is hasznosítható/érdekes. A nemzetközi kapcsolatépítés is ekkor kezdődött a [T-26]-tal, itt jelen­tek meg először a betűi, azóta a Psy/Ops, az International House of Fonts (P-22) és a Fountain is kínálja fontjait.

Digitart, 2004/7. – Kravjánszki Róbert: Kóthay Gábor

A Fontmunkások az ő egyéni törekvéseit mutatja. A betűterveit számos dolog motiválja. Művészettörténeti/történelmi érdeklődésén túl erősen meghatározó a tervezés folyamán a természet – annak különböző megnyilvánulásai/jelenségei –, formai és jelentéstani értelemezése. Akárcsak a japán művészetben föllelhető modell, a kacskaringók, finom gesztusok, hullámzó vagy épp táncoló/ ugráló vonalak mind a fogalmi (lényegi) közelítés/ absztrakció eredményei. A leggyakrabban a kísérletező kedv és az experimentális kihívások nyomán jönnek létre az újabb és újabb betűk. Például az Adagietto, Arcade, ... Szegi Amondóval közös a Fontana, ahol a hangsúly elsősorban az archaikus hagyományok felélesztésén van. Megbízásra is – igaz, a megbízásból nem lett semmi (irodai szoftvercsomaghoz kellett volna fontokat készíteni) – dolgoztak, így született a Tisza, a Salmiac és a Solstice szimbólumkészlet. A hagyományok és a nagy mesterek tisztelete eredményezte a Tótfalusi felújításokat, először a kissé archaikus (nomen est omen) Archetype, majd a letisztultabb Tyrnavia formájában. Feniks-ként támad föl újra a korabeli ábécé, a mai elvárásoknak megfelelve, kihívásokra válaszul, teljes egészében újrarajzolva, -értelmezve.


Gábor Kóthay is without no doubt one of the most prominent figures of Hungarian type design. Trained as a traditional graphic artist at the Academy of Fine Art Budapest, Gábor turned towards typography through the need of using type in his own commercial design. His being unhappy with the existing choice of typefaces just like the wish of creating a type in each different family and in each great style started him up in his career as type designer. Besides his interest in art history he is very much influenced by the phenomena of Nature. An organic, often floral disposition is often to be observed in his typefaces. Fine gestures, waving and dancing lines, playful swashes, light movements are characteristic. In his stylization of Nature Kóthay’s model is Japanese Art, he admires their fine ability of abstraction. Birdland is also a creation that has adifferent bones, skeletons in the sand and the gesture of unwilling mark-making (scribble) with a little twig on the surface was the starting experience for the design.

As Gábor expresses: “If you spend your summer in the countryside, moreover if you happen to be a village boy you have a close relation to the earth. You find so many amazing stuff. Bones, pebbles, stones, all kind of little gadgets you can use for augury. This is Birdland. Then much latter you realize that the same name stands for a club. ….for jazz…, for music I love... The sound of the saxophone in the air…” The typeface named Birdland is the spiritual print of these experiences. The character of the type is created by the lines that open up, resulting an almost delicate and fragile overall effect. This disconnection is defined by an inner rhythm, by the beet of the music. The opening up of eyes and links of the types, the discontinuous lines preserves the gestures of scribbles. The design of Birdland was started in 1999 but some elements are still under creation. This typeface is presented by Fontmunkások, a font library you can find under www.jobart.hu

Foreword for Birdland font shown in the Hungarian section of Bookmark exhibition brochure by Krisztina Somogyi


FM Cla ssi cs


Moda Vjlf Moda Moda Moda Moda Moda Moda Moda M1A:I


T-26 Digital Type Foundry | Chicago, IL, USA | www.t26.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Alphabet2, 4Old, 4Osf, XO & Alphabats kertz∞√“°

Archetype

Axis

Bacchus

• Kaiser Ottó: Határtalan Irodalom – Magyar irodalom a határon túl c. könyve címsorának betûtípusa.

BetabetSans & Web & Betabats FOm),r•

Gnosis Laureate One, Two, Three & Four

22 betű/-család . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Minerva Antiqua, Alt, Scalptura & CAELATURA Minerva Modern + SmallCaps • A Return to Forever zenekar honlapjának és 2008. évi világkörüli turnéjának hivatalos fontja. (www.return2forever.com)

Oceanus

Pelso

Picaresque & Alt Tyrnavia • Paul Feiton: Ten Commandments of Typography c. könyve (Merrell) szedésére használt 10 betûtípus (+ 3 jelkészlet) egyike.

T-26 Digital Type Foundry | Chicago, IL, USA | www.t26.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


22 betű/-család . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


twilight new moon eclipse breaking dawn

â€

[ Fig. 1. ]

P22/International House of Fonts | Buffalo, NY, USA | www.p22.com/ ihof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ambient

Caffé Cappuccino, Pastry, Lemonade, Tobacco, Poster & PosterInline Driade, Aged, Linea LaDanse SchwarzKopf Alt & Neu Zephyr & Openface • Stephenie Meyer világhírû Twilight könyv trilógiája címsorának betûtípusa.

6 betű/-család . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Psy/Ops Type Foundry | San Francisco, CA, USA | www.psyops.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Anglia & Olde

Aquamarine, Engraved, FLORAL CAPS, Swash Caps, Ornaments –âäãåëíìª D¥PKMEA≠≤≥S & Cameo •Ü∞òae (Rod Cavazos-sal közösen) • A Psy/Ops “Dummy” szériájának (pólók és képeslapok) és a TypeCon 2004. évi bemutatóján a Psy/Ops egyik hivatalos betûtípusa (www.psyops.com)

Blackbox-Mono Sans & Serif (Rod Cavazos-sal közösen)

Plexo Block, ≤Lino≥, 3D, ConStruct & sketch 11 betű/-család . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


} [ t 2. ]

Fountain Type Foundry | Malmรถ, Sverige | www.fountaintype.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Incognito, Italic, Caps (Septentrio, Oriens, Meridies & Occidens) & TerraIncognita

{|} BPGNSRìàÖY \ïñóbcd t UVX e

• A Typographica online folyóirat 2005. évi Our Favorite Typefaces of 2005 cikke elismerôen említi. (http://typographi.com) • Nancy Harris Rouemy (Go For It Design, NY) az Incognitoval készült “Me, YSL and I” címû filmrôl szóló cikk logójáért (The New York Times Magazine) elnyerte a Society of Publication Design 2006. évi díját (www.spd.org)

Zanzibar + Ligatures (fghjl) & Extras FLSgipmRG • A Typographica online folyóirat 2004-ben a legjobban fogyó script típusok közt (Veer Says “Script Fonts Always Sell Better”) említi. (http://typographi.com)

• Mindkét font szerepelt a Veer (www.veer.com) 2005. évi bestseller (16-os) listáján.

10 betű/-család . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dessau, Zwei, Drei, Alt, Neu, Fein, Zukunft, Geometrik, Plakat, Stenzil & Stenzil Variant • Jürgen Siebert (Page, FontShop) beválogatta a Typographica online folyóirat 2008. évi “Our Favorite Typefaces of 2008” 40 legjobbja közé. (http://new.typographica.org) • 2010-ben Czakó Zsolt használta a pécsi „A mûvészettôl az életig – Magyarok a Bauhausban” címû kiállítás arculatához. • A FontShop “Typefaces of 2009” listáján a “1930 meets 1980 meets 2010” szekcióban gyôztes. (http://www.fontshop.com/blog/newsletters/december09c/indexEMAILa.html)

Fountain Type Foundry | Malmö, Sverige | www.fountaintype.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


lla Ká t ns Er

430

Zehn Jahre sind es her, seit Walter Gropius die Weimarer Kunstgewer-

Bourgeois. Sein Wohnsitz bleibt ein hochherrschaftliches Luxusobjekt,

sich diesem Willen fügen. So entstanden jene Bauhauserzeugnisse:

gramm unter andern folgende Leitsätze aufgestellt: „Das Bauhaus will

beschule umorganisiert und der neuen Schule den Namen „Bauhaus“

trotz Sachlichkeit. Das neue Berlin verschmäht die geschwollene Mar-

Häuser, Möbel und Lampen, die vor allem durch ihre sehr aufdringlich-

der zeitgemäßen Entwicklung der Behausung dienen, vom einfachen

gegeben hat. Der Erfolg seiner Gründung ist bekannt. Was zur Zeit

mor- und Stukkoprotzerei wilhelminischer Staats- und Kirchenbauten,

einprägsame Form Beachtung erzwangen und von Publikum und Pres-

Hausgerät bis zum fertigen Wohnhaus. – Die Bauhauswerkstätten sind im wesentlichen Laboratorien, in denen vervielfältigungsreife, für die

der Weimarer Anfänge die heftig umstrittene Beschäftigung weniger

aber es schwelgt in dem reklameschreienden Blendwerk größenwahn-

se logischerweise auf diese Eigenart hin als Erzeugnisse eines neuen

Außenseiter war, ist zur großen Geschäftskonjunktur geworden. Al-

sinniger Lichtspielpaläste, Konfektionshäuser, Autosalons und Fein-

Stils, eben des Bauhausstils aufgenommen oder abgelehnt wurden,

heutige Zeit typische Geräte sorgfältig im Modell entwickelt und dau-

lenthalben werden Häuser und ganze Siedlungen mit glatten, weißen

schmeckerparadiese. Diese in schlanker Nacktheit des Baukörpers

nicht aber als Erzeugnisse einer neuen Bau- und Möbelindustrietech-

ernd verbessert werden. – Die in den Bauhauswerkstätten endgültig

Wänden, querliegenden Fensterreihen, geräumigen Terrassen und

gleißende und von Beleuchtungsorgien überstrahlte neue Architektur

nik. Zwar beteuerte das Bauhaus in zahllosen programmatischen und

durchgearbeiteten Modelle werden in fremden Betrieben vervielfältigt,

flachen Dächern gebaut und vom Publikum, wenn auch nicht immer

ist, wie man uns erzählt, nicht etwa prunksüchtig sondern „konstrukti-

propagandistischen Veröffentlichungen immer wieder, die formale Ei-

mit denen die Werkstätten in Arbeitsverbindung stehen. – Das Bau-

mit Begeisterung so doch ohne Widerspruch als Werke eines ihm be-

vistisch und funktionell“. Also ebenfalls: Bauhausstil. Doch trösten wir

genart seiner Erzeugnisse sei lediglich ein zwangsläufiges Begleiter-

haus führt dem realen Werk- und Wirtschaftsleben schöpferisch be-

reits geläufigen „Bauhausstils“ hingenommen. Dabei geht die Initiative

uns. Der Bauhausstil hat auch seine soziale Anwendung: den kleinen

gebnis der „streng sachlichen“ Zweckerfüllung und kein gewollter Stil.

gabte Menschen über die Praxis zu, die Technik und Form gleicherwei-

zu dieser Art des Bauens keineswegs nur auf das Bauhaus zurück.

Siedlern, Arbeitern, Beamten und Angestellten gegenüber. Die werden

Indessen schon wenige Jahre der Praxis genügten, um diese Erzeug-

se beherrschen und der Industrie und dem Handwerk die Modellarbeit

Das Bauhaus ist nur Teil einer internationalen, besonders in Holland

serienweise in Mindestwohnungen verpackt. Alles sehr zweckvoll und

nisse selbst in den Augen des Bauhausnachwuchses als überwunde-

zur Produktion abnehmen. – In besonderer Beziehung zum Bauen: Zu

frühzeitig vorbereiteten Bewegung. Aber das Bauhaus wurde die erste

wirtschaftlich. Möbel und Hausgerät in Reichweite und, laut Westheim:

nes Kunstgewerbe bloßzustellen. Es mag weniger verspielt sein als das

erstreben ist die serienweise Herstellung von Häusern auf Vorrat, die nicht an Baustellen sondern in stationären Werkstätten, in montage-

Schule dieser Bewegung. Eine auch propagandistisch außerordentlich

den Gasschlauch im Mund. Die Sachlichkeit der neuen Wohnkultur im

Kunstgewerbe üblicher Art. Dafür ist es aber gehemmt, in doktrinärer

wirksame Versuchsstätte, deren Ruf sehr rasch bis in die entlegensten

Bauhausstil hat eben auch ihre zwei Seiten. Eine für die Vielen und eine

Scheinaskese befangen, steif, reizlos und trotzdem anspruchsvoll bis

fähigen Einzelteilen, einschließlich Decken, Dächern, Wänden erzeugt

Provinzecken drang.

andere für die Wenigen, die sich leisten können.

zur Arroganz.

werden; also Herstellung eines Baukastens im Großen auf der Grund-

Heute weiß jeder Bescheid. Wohnungen mit viel Glas- und Metallglanz:

Wir wollen das nun einmal eingebürgerte Schlagwort vom Bauhausstil

Geschäftstüchtigere und skrupellosere Mitläufer haben sich nicht

lage der Norm und Typisierung.“

Bauhausstil. Desgleichen mit Wohnhygiene ohne Wohnstimmung:

beibehalten, auch wo es nur noch eine Korruption ursprünglich rei-

gescheut, aus diesem etwas ungelenken Sorgenkind einer neuen

Dieses Programm ist brennend zeitgemäß und sozial. Die moderne

Bauhausstil. Stahlrohrsesselgerippe: Bauhausstil. Lampe mit verni-

nerer Absichten zu verdecken hat. Den Abstand, der diese Absichten

Zweckgestaltung unbefangen-verkitschtes Kunstgewerbe zu machen

Industrie- und Handelswirtschaft hat einen ungeheuren Menschen-

ckeltem Gestell und Mattglasplatte als Schirm: Bauhausstil. Gewürfelte

von der Konjunkturmache des Berliner Broadway trennt, in allen Ehren.

und den Bauhausstil solcherweise auch breiteren oder auch beson-

andrang zu ihren Produktions- und Vertriebszentren und damit eine

Tapeten: Bauhausstil. Kein Bild an der Wand: Bauhausstil. Bild an der

Doch es muss gesagt werden, dass auch die Bauhausarbeit selbst kei-

ders zahlungskräftigen Kreisen des verehrten Publikums zu Gemüte zu

soziale Not des Wohnbedarfs herbeigeführt, der man nur mit Mas-

Wand, aber was soll es bedeuten: Bauhausstil. alles kleingeschrieben:

neswegs frei ist von ästhetischer Überzüchtung, von gefährlichen For-

führen. Natürlich muss der arme Bauhausstil auf dem Wege zu dieser

senproduktion beikommen kann. Die Industrialisierung der Bau- und

bauhausstil. ALLES GROSS GESPROCHEN: BAuHAuSSTIL.

malismen. Zwar hat das Abstreifen jeglicher Ornamentik, das Verpönen

Volkstümlichkeit so manche weitere Zurechtstilisierung erdulden, so

Wohngerätsproduktion ist eine zwingende sozialwirtschaftliche und so-

Bauhausstil: ein Wort für alles, Wertheim schafft eine neue Abteilung

aller geschwungenen Flächen und Linien für die Häuser, Möbel und

dass er schließlich, ganz verändert, vollends auf den Snob und damit

zialpolitische Forderung. Die maschinelle Produktion führt zwangsläu-

für moderne Stilmöbel und Gebrauchsgegenstände, einen kunstge-

Gebrauchsgegenstände zu sehr interessanten, neuartigen und einfa-

auf den Hund gerät. Aber Gropius und seine Mitarbeiter sind selbst

fig auf dem Wege einer mechanistischen Ausscheidung zum Abstrei-

werblichen Salon für sachlich verbrämten Edelkitsch. Als besondere

chen Formen geführt. Doch das Augenfällige dieser neuen Zweckfor-

schuld daran, dass dem Bauhaus ein wahrer Rattenschwanz von mehr

fen jeder formalen unstimmigkeit, die den Gebrauchsgegenständen in

Zugkraft muss der Name Bauhaus herhalten. Eine Wiener Modezei-

men war durchaus nicht immer auch zugleich sinnfällig. Vielmehr: Was

oder minder üblen Kunstgewerblereien anhängt, die alle als Bauhaus-

ihrer unpersönlichen Neutralität und vollendeten Zweckmäßigkeit hin-

tung empfiehlt, Damenwäsche nicht mehr mit Blümchen sondern im

angeblich zweckbestimmt und funktionell, technisch-konstruktiv und

stil präsentiert werden. Wo hört der echte Bauhausstil auf, wo fängt der

derlich sein könnte. Die Bauhausproduktion in den Dienst solcher stan-

zeitgemäßen Bauhausstil mit geometrischen Dessins zu schmücken.

wirtschaftlich-notwendig sein sollte, entsprang zumeist einer nur in ein

falsche an? Das Bauhaus hat ein schöngeistiges A gesagt und muss

dardisierenden Ausscheidung zu stellen und am Bauhaus Vorarbeiter

Gegen solche peinlichen oder komischen Missbräuche durch die mo-

neues Kostüm gekleideten, geschmäcklerischen Willkür, einem rein

sich nun gefallen lassen, dass andere das B und alles Weitere dazu-

einer zeitgemäßen Bau- und Wohnindustrie heranzubilden, ist an sich

dische Betriebsamkeit unsrer guten neuen Zeit gibt es keinen Schutz.

schöngeistigen Hang zu geometrischen Elementargebilden und den

fügen bis an ein scheußliches Ende. Warum droht solches Schicksal

ein höchst wichtiger, produktiver Gedanke. Er muss nur wirklich befolgt

Seine Majestät der Snob wünscht etwas Neues. Sehr schön. Es gibt ge-

Formeigenheiten technischer Apparate. Kunst und Technik die neue

nicht einem amerikanischen Bürostuhl oder einer Zeisslampe? Weil

werden, nicht, wie das in der Bauhauspraxis vielfach geschehen ist, in Formalismus abirren.

Einheit – so hieß es theoretisch, und die Praxis war dementsprechend:

traktion machen. Die Schaustellung von kalter Pracht ist wieder da. Sie

technisch interessiert, aber kunstbeflissen. Ein bedenkliches Aber! Die

rietechnische Konstruktionen, Ingenieurschöpfungen sind. Man frage

Es genügt nicht, zwar industrietechnische Massenherstellung zu for-

hat sich bloß verjüngt, das historische Kostüm mit technoider Schnit-

Kunstbeflissenheit ging voran. Sie hatte ihren neuen formalistischen Ei-

einmal einen Zeissingenieur um seine Meinung über die lichttechni-

cieren, aber dabei doch im Entwurf ein, wenn auch schematisch re-

tigkeit ersetzt. Sie bleibt genau so übel wie früher. Bourgeois bleibt

gensinn, ihren Stilwillen um jeden Preis, und das Technische musste

sche Eignung der Bauhauslampen. Gropius hatte für das Bauhauspro-

duziertes so doch ästhetizistisch-eigenwilliges Künstlertum über den

430

nügend Architekten, die aus dem Bauhausstil eine neue dekorative At-

das keine Einheiten von Technik und Kunst sondern richtige indust-

361

Studiert am Bauhaus! / In: bauhaus 1928. Nr. 2.

19

30

E hr ja us hn ha ZE au B

i

Czakó Zsolt terve

10 betű/-család . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


FM Adagietto

FM Aqua Humanist, Futurist 1, Futurist 2 FM Arcade FM Asphalt �������� FM Birdland

FM Domus Interior, Italic, Exterior, Italic (in progress) FM

FM Éva, Sc, Italic, Bold, BoldItalic

Feniks Serif (Reg., SC, Italic, Bold, Bold SC, BoldItalic) Semi (Reg., SC, Italic, Uni, Uni SC, uncial, informal) Slab (Reg., SC, Italic, Bold, Bold SC, BoldItalic) Sans (Reg., SC, Italic, Bold, Bold SC, BoldItalic)

FM Flyer

FM Gabriel, Sc, Italic

FM Kinesis

FM Linea, DecoCaps

FM Moda, Bold, DIN, ISO, OCR, Barcode Rbhbkkbwf> STENCIL, Irregular, Depeche, Ultra, Pi :3ICO Fm MOOn

FM Reconquista, Alt FM Tisza, S�, Italic, Bold, B���S�, BoldItalic

Hype for Type | Nottingham, United Kingdom | www.hypefortype.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


FM1

Adagietto

Ad

FM2

Aqua

FM3

Arcade

Aq Ar

FM4

Asphalt

As

Pro

WT1

Pro

WT3

Pro

WT1

Pro

WT1

FM5

Birdland

FM6

Domus

FM7

Éva

FM8

Feniks

Pro

Bi

FM9

WT1 Flyer

WT2

FM13

Moda

Mo Pro

Pro FM10

WT4

Pro

WT5

Gabriel

FM11

Kinesis

Ga

Fl Pro

Fe

Do Év Pro FM14

Pro

WT23

FM12

Linea

Li

Ki WT3

Moon

Pro FM15

MO WT12

Pro

WT1 Reconquista

Pro

WT2

FM16

Tisza

Ti

Re WT1

Pro

WT2

Pro

WT6

Hamarosan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hype for Type | Nottingham, United Kingdom | www.hypefortype.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hamarosan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Fo nt P ro je kte k


a A

gy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc defghijklmnopqstuvwxyz{[($¥¢£%$©@®&ßØÆŒ?!,.;:*)}]

t2 6

ita lic

lic

g Gl o

c k y a e i d n r h n e, tos vér árju rt ke snap simá Ma nás gy k enn et, m k e v e on o y A f ós n ren, dvéé k. Má lôút gén t, v l, ho an m , leh nek y ke ana repü Sze den ásu tos tíz de e , t n . ág y a r tons zámí at. A ást min rtat s po hog som l biz ha s it izg zál dott ez fi t, é et, ozá al s rm alig at, k rû oga érd iér leh tart no zár ysze ón f rt k n, m ogy én e , hegy bizalmas Script Standard az haver pincéjébe mennek, a bankszámlák az anyós nevére, mi meg beszállókártyával a pcuccaink eg gad azAé fontos ok em ép olizgulva me nyit okézben, nk skissé z gys ott állunk már a reptéren, várjuk az éjjeli chartert. Marcsi a feltûnôen szép vörös haját a biztonság Script Concise an ajd kedvéért kendôbe z ú burkolja, bár felesleges ennyire izgulni, szökésünkre aligha számítanak. Másnap délelôtt fogják megtudni, és ála e l d tu at v hagberobbantják a zárat, kit izgat. A repülôút simán megy, másnap Kairóban keresgélünk valami egyszerû szállást. Szegény y, le y g l e Script Enhancementso indMarcsit kicsit megviseli a sok változás, megadán fogadott mindent , vonásai szokatlanul lágyakká válnak , an m annyit azárt kárdez firtatásul , hogy ki az árdágnek is tartozom tulajdonkáppen, miárt , ás pontosan Olde Standard mennyivel, én meg valami olyat válaszolok, hogy lehet, hogy tíz, lehet, hogy százmillió, mindegy, ez úgysem az én tartozásom, de nekem kell kifizetnem, és hogy csak én fizethetem ki, akkor is, ha ez ilyen kockázatos. N agy, ártatlan, kérdô OldenConcise szemeket mereszt rám, de megnyugtatom, hogy én sem értem, de majd idejében mindent megtudunk. Jó. Legyen úgy, válaszol t t 5t po nagyvonalúan. Furcsa, de nem tudom, miért is mondom ezt, és az is furcsa, hogy ô pedig megérti. Ez a nô egyre jobban tetszik t, 8 on pfEnhancements Olde nekem. Öt napig maradunk egy csándes kis szerájban, aztán szamarat vásárolunk , álelmet ás felszerelást , né ás irány Izrael. Érdekes ás sajnálatos, ahogy a határon az arabok zsidának , a zsidák arabnak náznek 14anpont pté

bo ld

ita

ld bo

init reg ial ula r

nt po 14

Anglia

8 po nt fo nt an a ty pe ,

on

sso a e bc i fg d m jk h n o l p

gj le ó m e e a m ek tla cs csa , min eg is t nul it m ásna ák m slege rcsi n, kis k, a b k é deg val art lág eg v p K egt s en a felt sé iz ank s n fi y, am ozo yak ise air udn ny ir űnő gulv zám li ó k ze e z i o l m the úg ya tul á vá a so ban i, és h e izg en sz a ot lák a tem yse t v ajd lna k v ker a b uln ép t áll z ki, m a álasz onk k, an áltoz esgé erob i, szö vörö unk ak z én olo épp nyi ás, lün ban kés s ha k ü ko r i tar k , ho en, m t azé meg vala tják nkre ját s , h to z r a m a g a e áso y le iért, t kér dón i eg zára z i m , het és dez fog ysz t, lye p , a e n k de n hog onto firta dott rű oc eke y tí san tás ká ul , z, m za l tos kell k ehet . N ifi , ho a g z et n gy y, ár e m , ta t lan ,

oss o

nt

nt

nt

sz 20 egi 02 am

ár

po

an

™ to u Pl

po

14

ed

gl

,

al

rm

no

cd ®& ab YZ $©@ X W £% k az már á k UV ml un re ST $¥¢ s z á ál l á t a ünk QR {[( k, a banuklva otrtös hai,jszökéas P ö g i n e O yz nn sé iz zép v izgul ntják lam ás, N e LM wx éjébe mben, kûisnôennsnyire erobbalünk vvaáltozak, IJK uv inc kéz elt s e a b sgé k áln GH qst haverypával aarcsi aelfeslegdeni, ésbahn kereeli a saokkárvtozommi F t s p E Gábor f gtu iró vis ágy ta la , Kóthyai o ma ókár ert. M bár a ió D s e l g l a i , v a l e K m n C l , z 2002 l t AB klm k egy bgi beszáelli charurkoljtafogjákmásnapicsit matlanduögneékn mezgázmizl etnem k , j b e k t , fi j s r hi30 pont uccain mi m az éj dôbe élelô megy csit i szo az ö ivel ogy ll ki

zk

os

tz

i ov sk Bo 06 20 30

po

30

Boskovitz oszkár kótHay Gábor szeGi amondó

AB abc CDE def FG gh HIJ ijkl K fon mn LMN any tos c ab op u c ali izton már ós ne cMagyar qst OPQ | Hungarian betûtervezôk ain kit gha s ság k a re vére, k eg uvw RS szá izga zám edvé ptére mi m y biz xzy TU mi llást t. A r ítana ért ke n, vár eg b alma s 123 VW ho nden . Sze epül k . M ndőb juk a eszáll have 45 me gy ki t, vo gény őút s ásna e bu z éjje ókár r pin 67 XZ szá nny az ö nása Ma imán p dél rkolja li cha tyáva céjéb i 89 és zmi vel, rdög i szo rcsit meg előtt , bár rtert l a ké e me . M zb ho lli én fo ki y, nn fe n ka

Gl

Betûk | Typefaces

typedesigners

in Bo iti ld al , Bo reg ld ul it ar, al ic ita l

ic

,

A fontos cuccaink egy bizalmas haver pincéjébe mennek, a bankszámlák az anyós nevére, mi meg beszállókártyával a kézben, kissé izgulva ott állunk már a reptéren, várjuk az éjjeli chartert. Marcsi a feltűnően szép vörös haját a biztonság kedvéért kendőbe burkolja, bár felesleges ennyire izgulni, szökésünkre aligha számítanak. Másnap délelőtt fogják megtudni, és ha berobbantják a zárat, kit izgat. A repülőút simán megy, másnap Kairóban keresgélünk valami egyszerű szállást. Szegény Marcsit kicsit megviseli a sok változás, megadón fogadott mindent, vonásai szokatlanul lágyakká válnak, annyit azért kérdez firtatásul, hogy ki az ördögnek is tartozom tulajdonképpen, miért, és pontosan mennyivel, én meg valami olyat válaszolok, hogy lehet, hogy tíz, lehet, hogy százmillió, mindegy, ez úgysem az én tartozásom, de nekem kell kifizetnem, és hogy csak én fizethetem ki, akkor is, ha ez ilyen kockázatos. Nagy, ártatlan, kérdő szemeket mereszt rám, de megnyugtatom, hogy én sem értem, de majd idejében mindent megtudunk. Jó. Legyen úgy, válaszol nagyvonalúan. Furcsa, de nem tudom, miért is mondom ezt, és az is furcsa, hogy ő pedig megérti. Ez a nő egyre jobban tetszik nekem. efg

8 pont Fontana type, pSy/opS

Magyar Betű Társaság | Fontone projekt (2007)

Script Standard, Script conciSe, Script enhaceSement, olde


Szeged Alsóvárosi Ferences Plébánia | Plakát (2007)


Lét : téL

Szomorkodnak felhożim a sötétben, elfelejtik, ho∂ a napfényt maguk rejtełék el. Rabindranáth Tagore: Szentjánosbogarak (ford.: Várhegyi Miklós)

Dáblin_2002_c)_Kóthay_Gábor

Yellow | Dáblin (2002 és 2008)


ef A por sieP, a ko˝ ráéK. Dust is in a hurry, Oone has plenr of tıme. approx. in EngliN:

n Design: Kóthay Gábor, 2004 Font: Zanzibar® (Fontana, ©2004)

Zanzibar

Magyar Betű Társaság | Typoster projekt (2004)


∞ 66º

LXVI. Cicero Antiqua Major

¶ Minden jóságos tselekedetekkel bövelkedni kell az igaz Szerzetes életének, hogy belôl is ollyan légyen, minémûnek láttatik külsô-képpen emberek-elôtt. Sôt, sokkal több jónak kell belôl lenni, hogysem a’ mi kivûl látszik, mert az Isten reánk szemlél, kihez nagy bötsûlettel kell lennünk valahol járunk, kelünk, és Angyali tisztaságban kell az Ô szent szine elôtt magunkat viselnünk.

ab

Design: Kóthay Gábor Font: Archetype® Regular, Italic, SmallCaps LaDanse® (Fontana, 2001-2003)

Archetype

g h Minden hagyomány új volt egyszer Dessau Tevje [a Hegedûs a háztetôn c. musicalbôl] [from musical Fiddler on the Roof] Design: Kóthay Gábor, 2004 Font: Dessau® Zwei, Stenzil-Variant (Fontmunkások, ©2004)

fig. 2.: Plexo 3D (A + B)

KK

Nº1

Design: Kóthay Gábor, 2004 Font: Adagietto® (Fontana, ©2000)

Nambavan

cd

fig. 1.: Plexo Construct (A + B)

Plexo és Adagietto

Design: Kóthay Gábor, 2004 | Font: Plexo® (Fontana, ©2001)

Magyar Betű Társaság | Typoster projekt (2004)

Dessau


Dessau betűcsalád

AZ UTAK

CSODÁLATOSAN ÖSSZESZALADNAK A MEGJELÖLT

Tiposzalon és Magyar Betű Társaság | Kassák 120 (2007)

ÁTFORMÁL BENNÜNKET és mi képessé válunk KÖRNYEZETÜNK átformálására

KaSSáK

KaSSáK

1887 Érsekújvár 1967 Budapest

VÁNDOROKKAL

12

120 a mûvészet


MATT | A Helvetica Magyarorszรกgon (2007)


MAGYAR GRAFIKA

tiponaptár

2008.

december

Café Europa, 2007

70

EGÉSZ ÉVRE SZÓLÓ IGAZI SZAKMAI AJÁNDÉK!

T I P O N A P T Á R Maczó Péter terve

2

0

0

2 0 0 8

8

B E T Û K É S HÓ NA PO K L E T T E R S & M O N T HS

M E G J E L E N É S

E L Ô TT

A következô esztendô 12 hónapján B O S K O V I T Z

O S Z K Á R

Magyar Grafika | Tiponaptár 12 huszadik(2008) századi magyar betûtervezô S Z A B Ó

S Á N D O R

betûtípusainak bemutatására K O L O N I C S

O R S O L Y A


Krisztina Somogyi: Hungaricums – Type Designers from Hungary (typografové z Maďarska) (2005/16)


OpenType

Szent István forrás ivócsarnok, 1939 (Budapest, Városliget)

Budai Parkszínpad, 1958 (Budapest, Kosztolányi Dezső tér)

Laureate One Laureate Two Laureate Three & Laureate Four

Betű felélesztések, újragondolások | Laureate (©2003, T-26), és Gelato (©2012, Fountain)


Barokkos túlzás lenne ma e∑ új Tótfalusi betûkészlet? Nem tudom. Talán. Ma (nomen est omen), Feniks-ként – a mai kor igényeinek és a betûtervezô saját magával szemben támasztott elvárásainak meπelelôen – éleszteni újjá e∑ több mint 300 éves antikvát, nem mindennapi vállalkozás. Jómagam épp ezért kezdtem betûtervezéssel foglalatoskodni, elôször játékként, majd komolyan. A Garamondot mindig is imádtam, aztán jött ez az antikva. Meglehetôs kritikus lévén (magammal ezerszer inkább), azonnal a „mi lenne, ha még ezt, va∑ azt tudná” kezdett foglalkoztatni. Korabeli és késôbbi mintalapok tanulmányozása arra sarkallt, ho∑ kiegészítsem az ábécéket. Elôször a szkennelt (Archetype, melybôl nem került forgalomba a swash caps és e∑ decor/ floral caps metszet), az újrarajzolt (Tyrnavia) készlet öltött formát, majd – ez idáig utolsóként – az Aquamarine, mely a legteljesebb készlet, jelek√el, arabeszkek√el. Még ekkor is azt éreztem, nem teljes az egész, újra kellene gondolni elôlrôl az egészet. Nem is beszélve e∑ talpatlan verzióról... (Zuzana Licko Baskerville-je, a Mrs Eaves is feltûnt talpatlanlént, mint férj, de másokat is idézhetnék.) Í∑ jutottam el a múlt számban üzenetként már bemutatott, még bôven tinédzser korú Feniks-hez. Az alapvetések már nem igen változnak, a vonalak, formák még finomodnak – néhány hét, hónap, és kész lesz. Kóthay Gábornak (1962–) maga személyének, életéne√ és különös cselekedeteine√ mentsége

Nádai Ferenc | Tipoirka (2010)

Zuzana Lickoval és Szegi Amondóval Prágában, az ATypI konferencián (2005)


AaaAaAAA AaaAaAAA [1 Archetype

[2 Tyrnavia

[3 Aquamarine

Feniks 4]


FENIKS® Serif, Semi, Slab & Sans

Fontmunkások®

New fonts from Fontmunkások® Type Foundry ©2006–2007 Gábor Kóthay

ABCDabcd ABCDabcd ABCDabcd ABCDabcd FENIKS® | FENIKS® | FENIKS® | FENIKS®

Betű felélesztések, újragondolások | Feniks ©2012 (Fountain/Fontana)


Fo nto k m i nde n端tt


Burai László terve – Zanzibar

Nádai ferenc terve – Incognito Creative Review – Dessau

Tandori Dezső

Illusztrálta: Agócs Írisz

Hogy v�gre elindulhassanak. Mivel így azért a rajt, bizonyára az Ő véleményük szerint sem olyan mutat�s, gyorsan idecsusszantok egy bevezet�-t: csak nagyoknak Ugye, vannak neked is medvéid? Úgy értem: játszol néha?

Avagy az van csak, ami elmélyít, S ami kárpótlásul elszédít? Csak komoly vagy? csak léha? Úgy értem: ha nagyon fontos vagy, Akad-e valaki, aki rád szól: „Te főkolompos, lompos Nagy, Mondd, ugye, csak rosszul játszol?”

A produkció

avagy:

medv�k minden mennyis�gben Megérkezett az üzenet, Hogy filmezés lesz holnap; Ki vállaljon hát főszerepet? – Medvéink így tanakodnak. Némelyikük szépitkezik, Más akrobatáskodik éppen, És így tovább… Ki tudja, melyik Mit forgat a fejében? De nem volt rá sok idejük! Zendült a „Felvételhez!” Mert időközben híre jött: A dolog még éjszaka meglesz.

(És ha ezt a verset szerencsésen kihagyta, akinek nincs szüksége rá, és mindenki megígéri, hogy ezután is kihagy mindent, ami Nem Izgalmas Neki és Nem Lesz Rá Szüksége a Célban, máris kezdhetjük:) 6

7

Seres Tamás tervei – FM Éva Pro


Seres Tamás terve – Anglia

Czakó Zsolt tervei – Minerva


1) Hagen Fogadás jobbról. (Magában) (Jöjj, Gunther fiam, Ruganyos léptekkel és naivan... Ugye, jól megy a sorod anyunál? Hagen barátod szívbôl gratulál.)

2) Rajnai nôvérek Üdv neked, Gunther! Szép arádnak üdv! (Brünnhilde és Gunther a Dóm lépcsôi elé vonulnak) 4) Rajnai nôvérek Legyetek áldottak, Gutrune, Siegfried! (Gutrune és Siegfried is a kapu elé vonulnak) 5) Koszorúslányok Brünnhilde, Gunther! Gutrune, Siegfried! (A két pár egymással szemben áll meg. A Dóm lépcsôjén a Rajnai nôvérek ismétlik át a bevonulás koreográfiáját a nyoszolyólányokkal)

6) Hagen (Dankwartnak súgja nosztalgikusan) ...Nyolcvanas évek... még a gráciák közt Sem volt új hús – nálunk fiatalabb; S idôsebbek voltak szépségkirálynôk, Mint mi magunk – ég alján járt a Nap...

7) Dankwart ...Mikor a góllövôk és az éttermi személyzet Kora is meghaladta tíz évvel a miénket!...

(A Rajnai nôvérekre pillant) Meglepetés jön minden napra újabb: Helyükbe holnap léphet új utód; De maradunk örökre egykorúak, Sörhableányok, fényre csúnyulók!

Brünnhilde:

Punktum.

9) Woglinde Rajta: készen áll a nászra Mindkét rajnaparki mátka, S nem kívánhat különb férjet Egyikük sem -

10) Wellgunde Tisztesség a jegyeseknek, Hogyha maga Hagen esket; Fölvonult a nászház népe, Érje ôket (Oldalba böki Flosshildét)

(Zavarodottan Wellgundénak) Mondj már még egy...

Punctum Magazin Niebelung lakópark (2010)

8) Hagen A romlás ellen nem tudsz tenni semmit: Csak asztráltestünk, ami nem öregszik.

11) Flosshilde Áldás, béke. Földi ceremóniánkat Óvja mennyei vigyázat, S alapító Áz-atyáink Hagyják jóvá... Ugye, más nincs?

12) Volker (cinikusan) Kicsit régivágású a szöveg.

15) Volker Szerintem Hagen volt a hangadó. Poros hopmester! csinálhat akármit, Imája, átka átka sem jut el Wotánig. 17) Volker Hé, arcok, innen valaki hiányzik, Nem? Üres a Heimdall melletti hely... Na mit gondoltok, hogy kicsoda?


13) Gerenot A Fiúk kérték, a Fiúk fizették. 14) Giseler Az ám, s a G&N törpéi meg Fölmondatták az ódivatu leckét.

3) Hagen Fogadás balról. (Magában) (Felköszöntjük ezt A szívdöglesztô, szépszál Siegfriedet... Gyûrûhordozó, hugit fedezet: Te vagy az élô aranyfedezet.)

16) Gerenot De úgy tûnik, mindenre kapható Egyetlen századmásodpercnyi üdvért. Nem lehet, hogy a Walhallába' tûrjék Kenetteljét, átlátszó praktikáit. 18) Gerenot, Giseler Frei!... 19)

Giseler (A homlokára csap) Tényleg, Frei! Frei partnert seholse látom! Hol jár az én golyófejû barátom?

Allein!

(Megjelenik a Fényképész, csoportképeket készít a két párról és a násznéprôl. Giselerék bohócpózokba merevednek és elôreszegezik a tekintetüket)

20) Giseler Kis ünnepmesterünk középre áll, Már képeket vág, pózol csücsörítve:

Csiiizz!

– barátságos arcot kér

a Mitte, S röppeni kész a kócos kismadár; Tejszínbôl és színtiszta szeretetbôl Elkészül majd a wormsi mosolyalbum: Elfér-e benne ünnepélyes arcunk, Vagy nem látszunk a törpe fejesektôl?

TV Glotzer* (Original-Titel: „White Punks on Dope“ von The Tubes) „Einen Recht Schönen, Guten Abend, meine sehr veehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernseh Programm und wünsche Ihnen ein Recht guten Empfang!”

Fontok: 1) Tisza Family (© 2002, Kóthay Gábor/Fontana) & 2) Minuscula-Germanica [ Scriptura Historica ] (© 2002, Kóthay Gábor/Fontana)

*Intro: Catharina (Nina) Hagen Grafika: Kóthay Gábor ©2002


Referenciรกk (FTP): http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co + http://dl.dropbox.co

http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co

+ http://dl.dropbox.co http://dl.dropbox.co

http://www.behanc


kothay_font portfolio  

font, typeface, design

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you