Page 1


korekta  

Korekta polagała na: ujednoliceniu podawania imion i nazwisk, wprowadzeniu konsekwencji w wyróżnianiu fragmentów tekstu oraz poprawkach styl...