Page 1


AKCJE

SPOŁECZNE


KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI


DLA

NAJMŁODSZYCH


OSP W LICHENIU


CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W OBECNEJ KADNENCJI ?

Przebudowa ul. Konińskiej w Licheniu na odcinku Licheń - Grąblin;

Przebudowa ul. Toruńskiej i Konińskiej w Licheniu od ronda do Hotelu Atut;

Przebudowa drogi Julia – Piotrkowice;

Remont nawierzchni na drodze powiatowej Biskupie – Ostrowąż;

Budowa nawierzchni asfaltowej w kierunku Żółwieńca.


JAKIE SĄ PLANY NA KOLEJNĄ KADNENCJĘ ?

Przebudowa drogi powiatowej 3210P Licheń - Różopole wraz z chodnikami i ścieżką rowerową

Budowa chodnika i odwodnienie na ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym.


Piotr Maciejewski_Wybory2018  

wybory2018

Piotr Maciejewski_Wybory2018  

wybory2018

Advertisement