Page 1


práca v ateliéru reklamní fotografie / work in advertising photography studio


3

ADVERTISING PHOTOGRAPHY REKLAMNÍ FOTOGRAFIE / Reklamní fotografie se zabývá vzděláváním fotografů především v oblasti užité fotografie a reklamní fotografické tvorby.Tomu je také přizpůsoben studijní program.Vedle základů fotografického řemesla je rozvíjeno individuální kreativní myšlení a tvorba každého studenta.Díky špičkovému technickému vybavení studií a laboratoří se mohou studenti postupně seznámit s klasickou černobílou fotografií,klasickým barevným procesem,ale velká pozornost je věnována také digitálnímu zpracování.Učí se modelové úkoly,které se blíží realitě budoucího života profesionálního fotografa.

PLAMEŇÁCI / FLAMINGOS,2005.Kamila Musilová

education deals with photographers,primarily used in photography and advertising photography is also production.The programm is acdapted to this.Not only basics of photography and crafts are being developed by individual creative thinking and the creation of each studenta.Thanks to top technical equip-ment,studios and laboratories,students can gradually get acquainted with classic black and white photos, classic color process, but the large-attentions is paid to the digital model of processing.Teaches the tasks that are approaching the reality of the life of a professional photographer.

21


Petr Dobiáš, Michal Reichstäter,2006 2.cena v mezinárodní soutěži GOLF LOVES EUROPE 2nd place in international competition GOLF LOVES EUROPE

22


NADACE / FOUNDATION,2002,Vanda Peroutková PANÍ BELASOVÁ / MRS.BELAS,2004,Markéta Kubačáková

23


bioterror


ALMANACH LAYOUT  
ALMANACH LAYOUT  

preview of FMC anniversary book

Advertisement