Page 1

Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van


Inhoudsopgave Inhoud sop gave

Kelderbinnenafdichting Kelderbuitenafdichting Scheurinjectie Stop optrekkend vocht Groene Gids voor Vochtwering

5 17 21 21 53


KEEP OUT!


KELDERBINNENAFDICHTING EDITORIAL Het voorjaar staat voor vernieuwing en optimisme, vandaar dat wij middels deze omvangrijke catalogus u attent willen maken op een uniek produktenpakket in de vochtbestrijdings wereld waar u en wij in werkzaam zijn. Köster Afdichtingssystemen biedt u als enige in deze markt een uitgebreid palet aan mogelijkheden om een constructie waterdicht te maken. Een relatief compact programma met een ongekende diepgang en expertise waar vocht het steeds terugkerende thema vormt. Onze afdichtingssystemen worden inmiddels in 52 landen, met vaste vertegenwoordigingen, toegepast. De productielocaties staan in Duitsland, Turkije, China en de USA. De verkoop in de Benelux en Frankrijk vindt zijn weg rechtstreeks alleen via u, de applikateur. Voor ons bent u de professionele schakel naar de de zeer gespecialiseerde markt van de vochtbestrijding waar u uw netwerk, klanten heeft opgebouwd. Anderzijds bent u ook de enige partij die de problematiek die vocht met zich mee brengt op een ervaren wijze kan inschatten en vervolgens met uw vakmanschap effectief kan bestrijden. Voor ons, daar zijn we eerlijk in, de enige manier om de hoogkwalitatieve producten op een verantwoorde manier verwerkt te zien en daarmee de opdrachtgever voor 100% tevreden te stellen. Rechtstreeks zaken doen met ons betekent toegang tot een rijke bron van kennis, oplossingen en verbreding van uw mogelijkheden als ondernemer. De toekomst in de gespecialiseerde wereld van de vochtbestrijding is er een van ‘’samen opbouwen en samen sterk ”. U kunt dit editorial dan ook zien als een uitnodiging om ons beter te leren kennen: - wilt u zich onderscheiden en een Köster applicateur worden? Na het lezen van deze mailing zult u zien dat dit voorjaar voor u als ondernemer een nieuwe wending kan zijn tot een verdere specialisatie in de vochtbestrijding. De markt vraagt het, aan u het initiatief! Hoogachtend en met vriendelijke groet, A.D. Versluis Directeur - Köster Afdichtingssystemen BV

voor beton & metselwerk


Waarom Köster Afdichtingssystemen toepassen?

Kelderbinnenafdichting ofwel afdichten aan de negatieve zijde. Een typisch voorbeeld van een afdichting aan de negatieve zijde van een constructie : - water komt door de muren van een kelder binnen en de afdichting vind ( noodgedwongen ) plaats aan de binnenzijde. De afdichting wordt dus geplaatst tegenover de waterdrukzijde. Afdichten aan de negatieve zijde is moeilijker dan aan de positieve zijde, immers

de waterdruk verplaatst zich door de constructie heen en zal proberen de waterdichtende materialen er af te drukken. Belangrijk: Indien mogelijk altijd afdichten aan de buitenzijde van de constructie. Alleen als dit niet mogelijk is wordt binnenafdichting een optie.

KÖSTER NB 1

Water dat zich een weg heeft gebaand door de constructie, zal altijd proberen de aan de negatieve zijde aangebrachte waterdichting van de ondergrond te drukken. Waterdruk of zoutkristallen creëren groeiende capillairen en openingen tussen de afdichting en de ondergrond. Köster NB1 is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van minerale ondergronden, zoals metselwerk en beton, zelfs aan de negatieve zijde.

Het product bevat speciale toeslagstoffen die reageren met vocht en delen van de ondergrond. Vervolgens vormen zich Kristallen die penetreren in de poriën en capillairen van de ondergrond. Köster NB1 dringt dus in de ondergrond, wordt daar een onlosmakelijk deel van, is waterdicht maar toch dampopen. De levensduur van NB is die van de ondergrond, het product zorgt voor een blijvende afdichting.

Köster NB1 wordt een intergraal deel van de ondergrondstructuur.

Voorbeelden van een afdichting aan de negatieve zijde: • kelder binnenafdichting

• de buitenzijde van waterbuffers

• de binnenzijde van liftschachten • de binnenzijde van tunnels

Beton

Plint

Belangrijk: • Köster NB1 is getest op een negatieve waterdruk van 13 Bar ( 130 mtr. waterkolom ) • Köster NB1 bevat geen soda, het is daarom niet agressief tegen wapeningsstaal. • Köster NB1 hoeft niet natgehouden te worden.

Kelders zijn vaak niet meer aan de buitenzijde bereikbaar. Dus blijft binnenafdichting het enige alternatief.

Een volle waterbuffer kan niet aan de binnenzijde worden afgedicht. Zonder het gebruik stop te zetten, wordt de afdichting aan de buitenzijde ( negatieve zijde ) geplaatst.

Een elektromicroscopische scan: - Witte gebieden: verborgen hydraulische toeslagstoffen penetreren in de poriënstruktuur van de ondergrond – en reageren uit tot een poriën dichtend materiaal.

Kelderbinnenafdichting 6 | 9


Hoe dichten we een constructie aan de binnenzijde af? Voor een succesvolle afdichting, moet het systeem over de volgende eigenschappen beschikken: • Het systeem moet op minerale basis zijn, net zoals de stenen of betonnen ondergrond – het moet een geheel worden met de ondergrond. • Het moet zodanig indringen in de ondergrond, dat waterdruk geen kans meer maakt. • Het materiaal moet damopen zijn om dampdruk door te kunnen laten • Het moet vrij zijn van chloriden, zodat wapeningsstaal niet aangetast wordt. • Toepasbaar aan de positieve en negatieve zijde van een constructie • Eenvoudig te verwerken

• Het product moet “zelfdichtende” eigenschappen bezitten om lekkages via kleine haarscheuren te voorkomen.

Köster NB1 combineert al deze eigenschappen perfect.

Wat te doen bij drukkend, stromend, water? Een moeilijke situatie: - bij drukkend water aan de binnenzijde toch een afdichting plaatsen. Standaard cementgebonden materialen hebben een uithardingstijd nodig van te minste enige uren. Bij stromend water, worden deze materialen gewoon weggespoeld. Voor deze gevallen heeft Köster het Köster 123 systeem ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit 3 componenten t.w: - Kelderdicht 1 Dichtingspasta, - Kelderdicht 2 Dichtingspoeder en Kelderdicht 3 Hardingsvloeistof. Köster Kelderdicht 2 is een zeer reactief poeder met een extreem korte reactietijd, het stopt stromend water in seconden nadat het in de lekkende ondergrond is ingewreven.

Köster Kelderdicht 1 Dichtingspasta is een kristalliserende slurry die gecombineerd met Kelderdicht 2 en 3 een kompleet sneldichtend systeem vormen. Köster kelderdicht 3 dringt diep in de ondergrond door en zorgt voor een onoplosbare samenstelling. Het blokkeert de poriën en stopt het stromen van water door het constante kristallisatie proces.

Product toepassingen

Het dichten van lekkende gaten

De applicatie van NB

De minerale ondergrond moet schoon en stevig zijn alsmede vrij van vet, olie en losse delen. Vooraf de ondergrond bevochtigen, staand water vermijden. Stoffige of zoutbelaste ondergronden primeren met Köster Polysil TG 500. Het materiaal mengen met een laagtoerige machine, waarbij de poeder in het aanmaakwater wordt gemengd. Het materiaal wordt altijd in tenminste 2 lagen aangebracht.

Bij te verwachten drukwater 3 lagen. Vermijd hitte,wind en/of vorst tijdens de applicatie en tenminste 24 uur daarna. 25 kg NB wordt gemengd met 8 lt water. Voor gedetailleerde informatie kunt u het technisch merkblad aanvragen.

Maak met Kelderdicht 2 poeder een stevige bal, en druk de lucht uit het poeder. Druk de bal vervolgens op/in de lekkage totdat deze is gestopt.

Stopt inn! seconde

Een actieve lekkage is direct afgedicht met Köster Kelderdicht

Oppervlakte afdichting Na het stoppen van de lekkages moet de rest van het oppervlakte worden behandelt.

KÖSTER Polysil ® TG 500

KÖSTER NB 1, 1e laag

KÖSTER NB 1, 2e laag

KÖSTER Polysil ® TG 500

Köster NB1 kan met de blokkwast worden aangebracht of machinaal worden verspoten met een Köster pomp type Variojet FU-KB.

Maak een hoeveelheid Köster Kelderdicht 1 Dichtingspasta aan die binnen 10 minuten verwerkt kan worden. Breng de slurry aan met een blokkwast. Wrijf direkt daarop Köster Kelderdicht 2 in de verse laag Kelderdicht 1 tot

KÖSTER KD 1

KÖSTER KD 2

de oppervlakte droog is. Zonder te wachten vervolgens Kelderdicht 3 met een blok kwast aanbrengen. Direct daarna nogmaals een laag Kelderdicht 1 aanbrengen. Na 30 minuten volgt dan de laatste laag Kelderdicht 1. De totale laagdikte: - maximaal 4 mm.

KÖSTER KD 3

KÖSTER KD 1

KÖSTER KD 1

Kelderbinnenafdichting 8 | 11


Hoe een met zouten belaste ondergrond behandelen? Alle minerale ondergronden bevatten tot op zekere hoogten zouten. In een hogere concentratie, denk aan gebouwen in landbouwgebieden of aan zee, kunnen zouten grote problemen veroorzaken. Zouten zijn in water oplosbaar en kunnen zich daardoor via de capillaire van de steen verplaatsen. Aan het oppervlakte zal het water verdampen en vormen de zouten kristallen. Kristallen die zich voornamelijk vormen in de porien aan de oppervlakte van de steen. Tijdens dit proces neemt het volume van de zouten enorm toe. Als er voldoende kristallisatie heeft plaatsgevonden, zal de druk in de capillaire zodanig hoog oplopen dat het bouwmateriaal kapot gedrukt wordt. Het materiaal verliest zijn mechanische sterkte en wordt broos, resulterend in een beschadigde oppervlakte. Een typisch teken van zoutbelasting is zoutuitbloeï, vaak zichtbaar als een witte sluier op het metselwerk of beton. Vaak transporteren deze zouten zich via de aangrenzende grond door optrekkend vocht in de de capillaire van de steen omhoog. Na verloop van tijd worden verf en/of stuclagen simpel van de oppervlakte afgedrukt door de kristallisatie. Voor een sanering van een met zouten belaste

ondergrond biedt Köster diverse producten aan, al dan niet in combinatie met afdichtingsystemen: Köster Polysil TG 500 en Köster Saneermortel. Köster Polysil TG 500 is een dunvloeibaar product bestaande uit een combinatie van polymeren en silicaten. Als het op een muur wordt gesproeid, dringt het diep in de capillairen door. Het reduceert het poriënvolume, en daarmee de hernieuwde vorming van zoutuitbloeï. Het versterkt bijkomend tevens de ondergrond, zowel chemisch als mechanisch. De illustratie geeft de werking aan van de zojuist aangebrachte Polysil TG 500. De grijze delen staan voor de gesilificeerde, geblokkeerde zone van de poriën. De zouten, zichtbaar als kristallen, zijn opgesloten in de geblokkeerde zone. Köster Polysil TG 500 bevat een Polymeer component, die de zoutmoleculen insluit en bewegingen reduceert.

Aanvullend en opvolgend, worden Köster Saneermortels toegepast om een zeer dampopen oppervlakte te creëren. De poriën in de Köster Saneermortel hebben voldoende ruimte voor zout kristallisatie, zodanig dat de spanning wordt weggenomen. Het zout kristalliseert uit in de poriën.

Tevens drogen vochtige muren beter door het hoge aantal luchtporiën in de Saneermortel. Köster Saneermortel neemt vocht uit de muur op en laat de muur ademen. Daardoor zorgt Köster Saneermortel voor een verhoogd leefklimaat.

KÖSTER Saneermortel

KÖSTER Polysil® TG 500

De kristallisatie van de zouten in de poriën van de Köster Saneermortel voorkomt schade.

Typische schade door zoutuitbloeï.

Productapplicatie

De binnenwanden van deze gebouwen zijn gerestaureerd met Köster Saneermortel wit.

Verwijder de oude mortel Vul gaten met Köster Reparatiemortel. Spray Köster Polysil TG 500 op de oppervlakte om de zouten te blokkeren en de ondergrond te verstevigen.

Breng de vertinlaag aan en trek Breng na voldoende aandeze dwars ruw. stijven de 2e laag aan. De vertinlaag wordt aangeLaagdikte totaal minimaal maakt met water en Köster 2cm. hechtemulsie.

Afschuren van de oppervlakte met schuurbord of lichtvochtige spons.

Kelderbinnenafdichting 10 | 13


Technische gegevens

Technische gegevens

NB 1 Grijs

Polysil® TG 500

Kelderdichtsysteem

Saneermortel Wit

Kristalliserende afdichtingpasta voor positieve en negatieve zijde afdichtingen.

Zoutbinder en hardingsvloeistof

Afdichtingssysteem tegen drukkend water

Ademende, zout resistente mortel voor een goed binnenklimaat.

Technische gegevens • Drukvastheid ( 28 dagen ) >20 N/mm2 • Buig/Treksterkte ( 28 dagen ) > 5 N/mm2 • Hechting > 1.5 N/mm2 • Waterdichtheid tegen drukkend water ( positieve zijde ) 13 Bar • Waterdiffusie weerstandsgetal: 60 • Potlife: ca. 2 uur. • Volledige uitharding ca. 2 weken.

Technische gegevens • Applicatietemperatuur minimaal 5°C • Dichtheid: 1.03 g/cm3 • Oppervlakte: transparant en licht klevend • Rek bij breuk: 500% • Applicatie van de volgende opbouw: - na 30 minuten op minerale ondergronden - na 24 uur voor acryl en silicaatgebonden verven.

Technische gegevens • Köster Kelderdicht 1 – uithardingstjd ca. 15 minuten ( 20°C, 65% relatieve vochtigheid ) • Köster Kelderdicht 2 – uithardingstijd ca. 10 seconden ( 20°C, 65% relatieve vochtigheid ) • Köster Kelderdicht 3 – reactietijd 2-3 uren ( 20°C, 65% relatieve vochtigheid ) • Köster Kelderdichtsysteem : Waterdicht tot een waterdruk van 7 Bar ( negatieve zijde )

Technische gegevens • Luchtporiëngehalte verse mortel 35% • Porositeit van uitgeharde mortel 45% • Diffusieweerstandsgetal 8 µ • Kleur: grijs of wit

Verbruik • tegen niet drukkend water – 2 lagen ( 3kg/m2) • tegen drukkend water – 3 lagen (4kg/m2)

Verbruik • Als zoutbinder en/of primer: ca. 100-130 gr/m2 • Als oppervlakte harder: ca. 200-250gr/m2

Verbruik: • Kelderdicht 1: ca.1.5-2.5 kg/m2 • Kelderdicht 2: ca.1.0-2.0 kg/m2 • Kelderdicht 3: ca.0,5 kg/m2

Verbruik • Ca. 12kg/m2 per cm laagdikte.

Additioneel leverbaar • Köster NB 2 wit • Köster NB 1 “Snel” • Köster NB 1 BG: deel van het BG systeem voor biogas installaties.

Belangrijke Producttesten: Köster NB 1 Grijs.

Additioneel leverbaar • Köster Saneermortel grijs • Köster Saneermortel licht • Köster Saneermortel snel • Köster Saneermortel licht en snel

Belangrijke Produkttesten: Köster Kelderdichtsysteem

• Resistentie tegen een negatieve waterdruk van 13 Bar ( negatieve zijde )

• Snelle afdichting tegen drukkend water en actieve lekkages

• “Bauaufzichtliches Prüfzeugnis”

• Resistentie tegen sulfaat en chloriden.

• Toepassing in Drinkwatergebieden

• Test groei micro-organismen in drinkwatertoepassingen.

• Test certificaat LAW Engineering: toepassing Kelderdicht systeem bij waterdrukken tot 18 Bar.

Kelderbinnenafdichting 12 | 15


Het afdichten van voegen, doorvoeringen en scheuren. Bij het afdichten met waterwerende systemen, zijn voegen, doorvoeringen en scheuren typische voorbeelden van speciale afdichtingen. Deze afdichtingen vergen wat meer aandacht voordat verdere bewerkingen kunnen plaatsvinden. Voorbeeld: het aanbrengen van een plint in wand en vloer aansluitingen, het elastisch of star dichten van voegen of scheuren.

Köster Programma

Köster levert een uitgebreid scala aan systemen, accessoires en gereedschap voor scheur,-voeg en doorvoerdichting. Onderstaand een kleine greep uit het programma. Zie verder onze uitgebreide “ Groene Gids voor Vochtwering”

1 Kelderbuitenafdichtingen

8 Vloercoatings

2 Kelderbinnenafdichtingen

9 Onderhoud en reinigingsprodukten

3 Optrekkend vocht bestrijding

10 Gevelbescherming

4 Scheur en injectieslanginjecties

11 Balkon en terrasafdichtingen

5 Betonveredeling

12 Dakcoatings

6 Voegafdichtingen

13 Reservoir –en leiding afdichtingen

7 Afdichtingen Sanitaire ruimtes

14 Speciale afdichtingen

KB-Pur® Polyurethaanhars

11 12

5 7

Doorvoerdichtkit KB Flex 200

10 3

11

1 2

13

Voegpasta FS

8

6 4

13

14 Köster Abdichtungssystemen AG ontwikkeld, produceert, en levert een uitgebreide reeks van speciale vochtwerende afdichtingsystemen en betonreparatiemiddelen. Opgericht in 1982 in Duitsland, bestaat de Köster groep inmiddels uit 24 firma’s die in meer dan 45 landen zijn vertegenwoordigd. Onze policy: - het aanbieden van hoogkwalitatieve duurzame en goed presterende bouwmaterialen.

Kelderbinnenafdichting 14 | 17


KELDERBUITENAFDICHTING

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

KE k LeDl

www.vochtwering.nu

H

RA

NT IE

G

AA 10 J R

UITENAFDIC

N TI

B dER

A VE RZEKERDE G


Köster Deuxan 2K Kelderbuitenafdichting

Aanvullende Köster afdichtingssystemen

Eigenschappen en toepassingen

Doorvoerdichtkit

Injectieslang

KSK zelfklevende folie

Duurzame plastische afdichtingsmassa voor de afdichting van leidingen en kabeldoorvoeringen. Toepasbaar bij drukkend en niet drukkend water.

Deze gepatenteerde injectieslang kunt u inzetten daar waar u geen ruimte heeft om aan de buitenzijde af te dichten.

Voor de afdichting van de bovenzijde van de kelder op het aansluitende gevelwerk of binnenspouwblad. Op breedtemaat leverbaar.

Köster Deuxan is een haarscheur-overbruggende dikke 2 componenten oplosmiddelvrije rubber/ bitumen afdichtingsmassa met een uitstekende hechting op droge en lichtvochtige onder- gronden. Met 1 produkt wordt de constructie geprimerd, afgedicht en de isolatieplaten verlijmd. Door de unieke reactie van de vloeistof en de poedercomponent ontstaat er na korte tijd een taaiplastische afdichting. Deuxan is drukwaterdicht en kan toegepast worden op beton, metselwerk, betonblokken, kalkzandsteen e.d.

Deuxan: voor een duurzame waterdichting van betonnen en gemetselde constructies.

De praktijk: Köster Deuxan in 5 stappen:

Applicateurs in elke regio

1. De poeder en vloeistofcomponent worden gemengd tot een homogene pasta.

2. De ondergrond met waterverdunde Deuxan primeren.

3. Met de spaan een gelijkmatige laag Deuxan aanbrengen. Deuxan maakt ook gemetselde kelders waterdicht.

4. Deuxan kan ook uitstekend verspoten worden.

5. U kunt ook isolatie verlijmen met Deuxan 2K.

Gratis bestekservice

Voor de gedetailleerde verwerkingsvoorschriften verwijzen wij u naar ons technisch merkblad of vraag de Köster adviseur om een uitvoeringsplan!

KE k LeDl

Kelderbuitenafdichting met 10 jaar verzekerde garantie, aangebracht door een Köster applicateur. Vraag ons naar de voorwaarden.

RA

NT IE

G

AA 10 J

R

TENAFDI CH BU I

N TI

dER

A VE RZEKERDE G

Referenties in alle sectoren van de bouw

ABN AMRO, Amsterdam

Bavaria, Lieshout

KNVB sportcentrum, Zeist

Residentie Joli Bois, Brussel

Trust, Dordrecht

Rijksmuseum, Amsterdam

ArenA, Amsterdam

TU, Eindhoven

Residentie Pancratius, Brussel

Kelderbuitenafdicting 18 | 21


SCHEURINJECTIE

en scheurinjectiesystemen

www.vochtwering.nu


Scheurinjectie: Waarom?

Hoe ontstaan scheuren?

In het algemeen kan scheurinjectie 3 doelen dienen:

Scheuren ontstaan, als in een bouwdeel de werkende krachten groter zijn dan de weerstand van het bouwdeel. Daardoor ontstaat er een scheur waardoor de spanning weg kan vloeien. In vergelijking met de drukvastheid is de trek vastheid van beton relatief gering. Dat geld in het bijzonder voor vers beton. De meeste scheuren ontstaan daarom door trek - of buigtrekkrachten.Er zijn vele oorzaken te benoemen voor scheuren in een bouwdeel.

Optische verbetering ----------

-------------

-------------

Als scheuren slechts kleine defecten vormen, worden deze vaak uit esthetisch oogpunt gerepareert. Scheuren in gevels of in andere wanden laten een gebouw er oud en slecht onderhou-

den uitzien. Kleine scheuren kunnen eenvoudig hersteld worden. Vaak is het voldoende om de scheuren aan de oppervlakte te verzegelen.

Afdichting tegen indringend water

-------------

----------

-------------

--------------

Als water door de scheur naar binnen dringt, b.v. bij een kelder, dan kunnen die scheuren de bruikbaarheid van het pand in gevaar brengen. Dit komt als voorbeeld in de utiliteitsbouw voor ( tunnels en parkeerdekken ) en in het bijzonder als er daar niet voldoende dilataties zijn toegepast. In deze gevallen moeten eerst de meest actieve lekkageplaatsen gedicht worden.

Scheuren door belasting

Als er gewicht op een bouwdeel drukt, ontstaat er spanning die deze belasting op de draagconstructie overbrengt. Dit gewicht kan een vrachtwagen zijn die over een brug rijdt of windinwerking op een gebouw. Echter ook het gewicht van het gebouw zelf is een last die het bouwdeel te dragen heeft. Als zo’n belasting spanningen veroorzaakt, die de weerstand van het gebouw overstijgen, ontstaan er scheuren.

Scheuren door krimp

Daarna worden de scheuren over de volledige doorsnede afgedicht. Door de afdichting van vochtige en/of watervoerende scheuren wordt het verder indringen van water in het gebouw gestopt. Deze afdichting zorgt tevens voor de bescherming van het wapeningsijzer.

Scheuren door bodembeweging Scheuren die door bewegingen van de grond onstaan b.v. aardbevingen, zetting, verandering van de grondwaterspiegel, nieuwbouw in de direkte omgeving etc. Deze bewegingen kunnen de overdracht van de krachten in het gebouw op het fundament en de ondergrond veranderen.

Scheuren door thermische invloeden Thermische invloeden als b.v. zoninstraling zorgen voor een temperatuuropbouw in het bouwdeel. Als het bouwdeel warmer wordt zal het gaan uitzetten. Als er vervolgens afkoeling volgt, is het gevolg krimp. Deze situatie zorgt ook voor spanningen in een bouwdeel, die wederom scheuren kunnen veroorzaken.

Beton krimpt tijdens het uitharden en er ontstaat warmteontwikkeling. Beide factoren kunnen, speciaal in langere bouwdelen, tot sterke inwendige spanningen en scheurvorming leiden. Normaal worden daarvoor dilataties geplaatst.

Sterkteherstel

Belasting -------------

-------------

--------------

--------------

Scheuren die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen, bevinden zich normaal gezien in een dragend bouwdeel. Deze scheuren moeten hersteld en afgedicht worden om de draagkracht van het bouwdeel te herstellen. Een voorbeeld daarvoor is een scheur in een betonnen brug. Bij het herstel van de draagkracht van een bouwdeel worden de flanken van de scheur zodanig verbonden, dat er een herstel tot de

oorspronkleijke sterkte plaatsvindt. De scheur wordt in zijn geheel gevuld. De uitgeharde hars heeft de gewenste hoge druksterkte om dit te realiseren.

Typische toepassingsgebieden voor scheurinjectie: - Kelders - Parkeerdekken

Als deze echter niet geplaatst zijn of niet voldoende werken, onstaan er spanningen in het bouwdeel, die tot scheurvorming kunnen leiden.

- Tunnels - Bruggen

- Gevels - Betonvloeren

Krimp

Thermische invloeden

Bodembeweging

- Dilataties - Wand/vloer overgangen Scheurinjectie en scheurinjectiesystemen 22 | 25


Hoe wordt de beweging van de scheur vastgesteld? Met de uitdrukking “beweging in de scheur” wordt de verandering van de positie van de flanken van de scheur bedoeld. Om vast te stellen of die bewegingen er zijn, bestaat er een zeer eenvoudige methode om dit zichtbaar te maken: - een gipsmerk. Deze wordt op de scheur aangebracht om deze te monitoren. Daarvoor neemt men een ca. 10 mm dikke laag gips ( in de getoonde vorm ) en brengt dit op de scheur aan. Vervolgens wordt dit gipsmerk gemerkt en gedateert. De positie en de toestand van het gipsmerk wordt vervolgens over langere termijn gecontroleerd en gedokumenteerd. Als de scheur beweegt, zal het gipsmerk dit direkt laten zien. Een bewegende scheur kan elastisch of drukvast hersteld worden. Als een bewegende scheur met star materiaal gesloten wordt, moet

een hernieuwd scheuren van het bouwdeel, paralel of in de buurt van de oude scheur, voorkomen worden door het oplossen van de oorzaak van de beweging.

Schuimvormende injectieharsen Köster IN 1 is een snel reagerend, schuimvormend, waterstoppend materiaal. Het wordt ingezet, om vocht of watervoerende scheuren voor de aansluitende injectie met een duurzame, elastische injectiehars voor te bereiden. Köster IN 1 heeft een korte reactietijd als het met water in contact komt. Het schuim, dat het hars vormt, heeft een grote porieën structuur, waardoor het nainjecteren met de elastische hars eenvoudig uit voeren is. Köster IN 1 werkt het best bij watervoerende scheuren. Köster IN 7 is een snel reagerend, schuimvormend elastisch hars, nainjectie is daardoor niet nodig.

Injectielijm KÖSTER Injectielijm 1K is een hoogwaardige injectiemortel, die een hoge drukvastheid bereikt. Het is bedoeld voor scheurinjectie in metselwerk en beton, voor het vullen van holle ruimten of het aanbrengen als chemisch anker. Köster injectielijm 1k is krimpvrij.

KÖSTER 2 IN 1 bied een combinatie van produkteigenschappen van snel reagerende, schuimvormende injectieharsen en de massiefharsen. De samenstelling van deze systemen met uitgebalanceerde Katalysatoren maakt het mogelijk om bij zowel watervoerende als niet watervoerende of droge scheuren toegepast te worden.

Gipsmerk

Toepassingsgebieden

KÖSTER scheurinjectieproducten Het standaard produktprogramma van Köster omvat 7 injectieharsen, die afdoende zekerheden bieden voor een succesvol afdichten van een scheur. Bij de ontwikkeling van deze produkten is er bijzondere aandacht besteedt aan de eenvoudige verwerking en de duurzame werking.

„Allround“Injectiehars

Massiefhars Köster IN 2 is een hars voor het elastisch dichten van droge scheuren. Tevens ook voor water voerende scheuren indien deze met IN 1 voorgeinjecteert zijn. Köster IN 3 is een Polyurethaanhars voor het duurzaam en drukvast dichten van scheuren. Deze hars bereikt een zeer hoge trekvastheid en beschikt tevens over een zeer goede hechting. Köster IN 4 is een elastisch hars voor de injectie van droge scheuren. Het heeft een lange standtijd en kan naast scheurinjectie ook voor injectieslangen worden toegepast. Köster IN 5 is een elastisch injectiehars met een lange standtijd voor injectie in droge en vochtige scheuren. Het heeft een geringe viscositeit en een hoge elasticiteit. het is zowel voor scheurinjectie als ook voor het na-injecteren van een injectieslang geschikt.

Eigenschappen

IN 1

IN 2

Star schuimvor- Elastisch masmend hars voor siefhars, vult het stoppen van en dicht droge stromend water scheuren en in scheuren en voegen, 2e stap voor het voor na KB IN1 het dichten van watervoerende en vochtige scheuren.

IN 3

IN 5

IN 7

2 IN 1

Injektionsleim 1K

Star Elastisch Elastisch 2 producten in 1: massiefhars, massiefhars, schuimvorelastisch schuim scheurdichtend sluit droge mend hars, tegen stromend en zorgt voor en vochtige stopt strowater en elastisch een hoogdrukscheuren en mend water in hars om scheuren vaste afdichting injectieslangen de scheur en en voegen dicht vochtige duurzaam af te scheuren duurdichten. zaam af.

Star cementeus injectiemiddel, sluit vochtige en droge scheuren evenals holle ruimten

Watervoerende scheuren

X

X

X

Vochtige scheuren

X

X

X

X

X

Droge scheuren

X

X

X

X

X

Diilataties

X

X

X

Ondergrond versteviging

X

X

X

Vullen holle ruimte

X

X

Mechanische eigenschappen

IN 1

IN 2

IN 3

IN 5

IN 7

Star schuim

Elastisch schuim

Hard taaielastisch slagvast massiefhars

Elastisch massiefhars

Elastisch schuim

Eigenschappen

2 IN 1 Bij watercontact: elastisch, nainjecteerbaar schuim

Snel schuimend / watergeactiveert

X

X

X

X

X

X

Elastische afdichting

X

X

X

X

Starre afdichting

X

Slangnainjectie

X

X

Eenproductsysteem

droge scheuren

X

X

Massiefhars

droge scheuren droge scheuren

Injektionsleim 1K

Cementmortel met een hoge eind drukvastheid

X X X

Technische gegevens

Verwerkingstijd

Reactietijd

IN 1 > 20 Dagen na watercontact 0,5 - 2 Min. *

IN 2

IN 3

IN 5

IN 7

2 IN 1

injectielijm 1K

45 Min. *

100 Min.

30 Min. *

40 Min. *

4 uren. *

> 10 dagen

30 Min. *

40 Min.

4 uren. *

na watercontact 0,5 -2 Min.

na watercontact 1-6 min zonder water 24 uur

100 Min

* bij 20 °C, 1 l gemengd

Scheurinjectie en scheurinjectiesystemen 24 | 27


Hoe worden watervoerende scheuren afgedicht? Bij watervoerende scheuren wordt eerst het stromende water gestopt en daarna de scheur duurzaam afgedicht. Voor het stoppen van het water wordt een snel reagerend schuimvormend hars geinjecteerd ( b.v. Köster IN 1 ) en kort daarna een massiefhars ( Köster IN 2 )

-------------

Duurzame afdichting In de 2e fase wordt Köster 2 IN 1 nog eenmaal door dezelfde packer geinjecteert. Omdat er geen water meer in de scheur aanwezig is, hard het materiaal uit als een massiefhars. Köster 2 IN 1 blijft na uitharding elastisch en kan zo de bewegingen in de scheur volgen. Daarmee is er de zekerheid dat de scheur duurzaam is afgedicht.

Scheurinjectie KÖSTER 2 IN 1 Op de volgende bladzijden ziet u een algemene verwerking voor scheurinjectie. In het volgende voorbeeld wordt een wand onder een treinbaan geinjecteerd. Of de scheur aan de oppervlakte afgespateld moet worden hangt af van de scheurbreedte.

1.

2.

--------------------------

Nieuwe methodiek Bij middelmatige of zwakke waterbelasting is het vaak niet vast te stellen of een scheur watervoerend is of niet. dat maakt het extra moeilijk om het juiste injectiemateriaal uit te kiezen. Uit dat oogpunt zou het ideaal zijn een injectiehars te hebben dat in watervoerende scheuren een schuim vormt en in droge scheuren tot een massief hars uitreageert. Köster heeft zo’n injectiemateriaal ontwikkelt: Köster 2 IN 1

1 product, 2 effecten Köster 2 IN 1 is een waterreactief Polyurethaan Prepolymeer. Als het materiaal met water in contact komt, reageert het tot een hoogelastisch schuim. In droge omstandigheden vormt het materiaal een elastisch massiefhars. Köster 2 IN 1 verenigt zo 2 effecten in een product. Zo kunnen watervoerende scheuren duurzaam en zeker met maar één materiaal afgedicht worden.

Waterstop In de eerste injectiefase vormt Köster 2 IN 1 schuim in de scheur en stopt zo het stromende water. Bij deze schuimvorming verbruikt het hars een deel van het in de scheur aanwezige water en verdringt verder water uit de scheur door volumevergroting tijdens de reactie.

-------------

Voordelen van 2 IN 1 1. 1 product voor watervoerende en droge scheuren

De scheur wordt aan de oppervlakte in V vorm (ca. 1 tot 2 cm diep) geopend. Aansluitend worden de losse delen en stof met een borstel verwijdert.

3.

De plaatsen waar de injectiepacker aangebracht moet worden markeren. De gaten voor de packer worden langs de scheur aan beide zijden verspringend geboord met een onderlinge afstand van ca. 10-15 cm.

4.

2. Wezenlijk eenvoudiger te verwerken. 3. In tegenstelling tot conventionele produkten: 2 IN 1 reageert, water of geen water. 4. In tegenstelling tot conventionele massiefharsen stopt 2 IN 1 het water omdat het een schuim vormt. 5. Het schuim is zo ontwikkelt, dat er bij de 2e injectiefase ruimte wordt gemaakt voor het massiefhars. In deze 2e fase wordt de scheur met een duurzame, elastische hars gevuld. Daarmee worden applicatiefouten goed deels voorkomen. 6. Slechts een materiaal is nodig en daardoor mindere handelingen zoals mengen en reinigen. 7. Eenvoudige verbruikscalculatie. 8. Overzichtelijke voorraad vorming.

De gaten worden onder hoek van 45º geboord. De boorgaten worden met perslucht of water gereinigt.

De V- vormige geopende scheuren worden met de staalborstel gereinigd.

Gewoonlijk is het verloop van de scheur aan de oppervlakte goed zichtbaar. Onderhuids is het echter moeilijk in te schatten hoe het scheurverloop eruit ziet. Het boren vanuit beide zijden zorgt ervoor dat elke packer de scheur correct raakt.

9. Oplosmiddelvrij. 10. Hydrolysebestendig. -------------

-------------

Scheurinjectie en scheurinjectiesystemen 26 | 29


5.

De scheur wordt voorbevochtigd.

7.

6.

11.

De injectiepomp wordt, als in de Köster handleiding beschreven, voorbereid. Vervolgens wordt de hars in de trechter gegoten. Hoeveelheid materiaal afstemmen op de verwerkingstijd.

Aansluitend kan de scheur b.v. met Köster KB Fix 5 dichtgezet worden. Het dichten van de scheur verhindert, dat het injectiemateriaal voortijdig uit de scheur loopt.

8.

12. Het injectiepistool plaatsen op de packer. Kraan

openen en het hars injecteren in de scheur. Werken van onder naar boven. Köster 2 IN 1 wordt met de Köster 1 K pomp verwerkt.

Vervolgens worden de Köster Superpackers in de boorgaten geplaatst, waarbij elk derde boorgat geopend blijft.

De packers aandraaien met een ringratel sleutel.

9.

13.

De pomp na afloop reinigen met Köster PUR reiniger. Nadat de hars is uitgereageerd worden de packers verwijdert en de boorgaten met Köster KB Fix 5 dichtgezet.

Bij koude omstandigheden vooraf de materialen op kamertemperatuur laten komen. In dit geval de Köster 2 IN 1.

10. Daarna de benodigde component A in een schone emmer gieten. Vervolgens de daarbij behorende hoeveelheid component B toevoegen. De beide componenten worden zorgvuldig in een mengverhouding van 1:1 gemengd zodanig dat er een homogene kleur zichtbaar is.

Gebruik een langzaam lopende electrische mixer en een voor hars geschikte Köster garde.

Scheurinjectie en scheurinjectiesystemen 28 | 31


Hoeveel materiaal te injecteren? Of er genoeg materiaal in de scheur geïnjecteert is kan alleen indirekt bepaalt worden. We be- schrijven hier 3 methodieken:

en tegelijkertijd wordt er weinig of geen hars meer door de packer in het bouwdeel gepompt. De injectie kan onderbroken worden en met de volgende packer worden voortgezet. 3. Een ander vaak zichtbaar teken van bereikte vulling met injectiemateriaal is de uittrede van materiaal uit andere delen van de wand in het zelfde injectiegebied.

Waarop letten bij de keuze van injectiemateriaal? Injectievloeistof

Injectiepacker

- Viscositeit van materialen: Een geringe viscositeit wordt bij zeer fijne scheuren, zoals haarscheuren verwerkt, terwijl een hogere viscositeit als afdichting van bredere scheuren kan dienen

- Injectiepackers moeten eenvoudig te verwerken en te verwijderen zijn. Bij scheurinjectie is de arbeid de belangrijkste kostenpost. Om de kosten laag te houden, dient de montage eenvoudig te zijn. Het afhakken van de injectiepacker is niet aan te bevelen, omdat op deze plek roestvorming kan ontstaan.

- Elastische of star uitreagerende materialen: Bij dynamische (bewegende) scheuren worden elastische of flexible harsen toegepast. Starre injectiematerialen worden daarintegen weer toegepast om de oorspronkelijke sterkte terug te brengen. - Schuim of massiefhars: schuimvormende injectiematerialen worden als waterstop toegepast. Massieve harsen daarintegen dienen als een duurzame afdichting. In de meest voorkomende gevallen wordt in de 1e fase eerst een schuim toegepast en vervolgens een massiefhars. - Reactietijd: Bij de afdichting van scheuren met stromend water is een korte reactietijd gewenst, waardoor de hars niet zal uitspoelen voordat het kan reageren. In droge scheuren en voegen (of injectieslangen) kan de reactietijd langer zijn. Daarmee uiteraard ook de arbeidstijd.

1. Bij aanvang wordt bij het plaatsen van de Packers elk 3e boorgat opengelaten. Als Köster 2IN 1 bij het injecteren uit het open boorgat komt weten we dat de scheur gevuld is. Dan wordt de injectie onderbroken, in het open boorgat een packer gezet en de injectiewerkzaamheden weer voortgezet.

- Bestendigheid tegen chemicaliën of alkaliteit: Afhankelijk van de plaats van de scheur kan het nodig zijn dat het injectiehars chemicaliën bestendig is

2. Een andere teken dat de scheur niet met meer materiaal gevuld kan worden is het oplopen van de druk tijdens het injecteren. Deze drukopbouw is op de manometer van de pomp te zien

- Dichtheid: Injectieharsen hebben reactietijden van enige seconden tot meerdere dagen. Daarom is het zeer belangrijk dat de injectiepacker het boorgat zeker en dicht afsluit. Lekkend packers kunnen tot een mislukken van de afdichting leiden. - Zekerheid: Drukinjecties worden vaak met enorm hoge druk uitgevoerd, vaak boven de 100 bar. Slecht geplaatste packers kunnen loskomen en als een kogel de ruimte inschieten. Daarom alleen packers van kwaliteit inzetten. - De passende packer voor alle toepassingen: Voor lagedrukinjectie zijn kunststofpackers toepasbaar Deze zijn prijstechnisch aantrekkelijk en snel te monteren. Bij hogedrukinjecties moeten er echter altijd metalen packers van hoge kwaliteit worden toegepast.

- Het injectiemateriaal mag in geen geval corrossie bevorderend zijn. Wapeningsstaal zou hiermee aangetast kunnen raken en uiteindelijk de constructie.

Let op:

Bij droge en slechts lichtvochtige scheuren kan Köster 2 IN 1 in een stap afgeinjecteert worden. Dat betekent dat de packers maar eenmaal geinjecteert behoeven te worden als de scheur gevuld is. In alle andere gevallen wordt de injectie in 2 stappen uitgevoerd:

wa-

1. Injectie met Köster 2 IN 1 tot de hars als schuim uit het volgende boorgat of scheur naar buiten komt of totdat er voldoende tegendruk is opgebouwd. 2. Nainjectie met Köster 2IN1 binnen ca. 10-15 minuten na de vorige injectieronde. De nainjectie volgt dezelfde injectiepackers als de voorgaande injectie. Ook bij de nainjectie moet de gemengde hars binnen de “potlife” verwerkt worden.

Polyurethanen kunnen makkelijk voor een toepassing worden aangepast en gemodificeert worden, zodanig dat ze zachtelastisch of flexibel zijn. Tevens kunnen ze ook star en slagvast ontwikkelt worden. Zowel schuimende als massiefharsen kunnen uit Polyurethanen worden opgebouwd. Polyurethanen hechten zeer goed op droge en zelfs vochtige ondergronden. De oppervlaktehechting in het bijzonder is bepalend voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Tevens kan de “potlife” van Polyurethanen aangepast worden. Dat kan belangrijk zijn voor werken in warmere klimaten.

Polyurethanen zijn kostenbesparend uit het oogpunt van toepassingsmogelijkheden en effectiviteit.

O

––

Verschillen in de injectiemethode bij het afdichten van droge, vochtige of tervoerende scheuren.

Waarom Polyurethaan als injectiemiddel?

–N–C–O– –

Zelfst de meest ervaren applicateur kan niet in de wand kijken. Daarom moet een professionele applicateur rekening houden met eventuele nainjectie werkzaamheden. Dit vanwege niet voorziene bouwstructuele bijzonderheden.

H

Ze veroorzaken duidelijk minder warmteontwikkeling bij de exothermische reactie als b.v. epoxyharsen. De ontwikkeling van warmte tijdens de reactietijd van de injectiehars kan spanningen in de ondergrond veroorzaken. Polyurethanen zijn niet corrossief, dat betekent dat ze neutraal reageren op wapeningsstaal. Scheurinjectie en scheurinjectiesystemen 30 | 33


KÖSTER Injectiespacker

KÖSTER Injectiepompen Afbeelding

KÖSTER Superpacker tief produkt van Köster Afdichtingssystemen. Het doel bij de ontwikkeling van deze packers: - veilig en eenvoudig te monteren. De conische vorm van de Köster Superpacker-

dat de nieuwe Köster Superpacker in vergelij- king met andere packers een wezenlijk hogere uitdrukweerstand heeft. Bovendien ligt de hoogste afkneldruk van de Köster Superpacker dieper in het boorgat dan bij andere packers. Scheurvorming rond het boorgat tijdens de montage wordt hierdoor wezenlijk vermindert.

kern garandeert een zeer hoge afklemkracht in het boorgat. De vorm van het rubber met 4 vinnen en 2 ribben verhindert het meedraaien van de packer bij het aandraaien en verhoogt de afsluiting. Dit vereenvoudigt de montage van de packer in het boorgat. Onafhankelijke testen hebben aangetoont,

Productnaam KÖSTER Superpacker

KÖSTER 1 dags-Superpacker

KÖSTER 1K Injectiepomp

De electrische Köster 1K injectiepomp is een pomp voor hogedrukinjectie in scheuren en holle ruimten. De druk kan traploos van 0-200 bar geregeld worden. De pomp is voor alle injectiemiddelen geschikt (schuim en massief harsen)

KÖSTER Voetpomp

Eenvoudige en solide voetpompvoor de injectie van Köster polyurethaanharsen. handig naast een elektrische pomp bij een stroomuitval.

KÖSTER Loka pomp

Handpomp voor het verpompen of injecteren van Köster injectielijm via de slagpacker 18

De Köster handinjectiepomp is voor de injectie bij kleinere werken of op moeilijk toegaanbare plaatsen. De werkdruk is maximaal 100 bar. De opbrengst van de pomp bedraagt ca. 2-3 cm3 per slag. De Köster handpomp is voor alle Köster polyurethaanharsen geschikt (schuim en massiefharsen) op aanvraag ook met manometer te bestellen.

Over de “potlife”

De volgende tabel geeft een overzicht van de injectiepackers uit het Köster productenprogramma. Afbeelding

Beschrijving

KÖSTER Handpomp (met of zonder manometer)

Toepassingsgebied

Maat

KÖSTER Superpacker zijn voor hogedrukinjectie geschikt. Ze worden in het boorgat geplaatst totdat het rubber volledig in het gat verzonken is. Vervolgens wordt het rubber afgekneld dmv het vastdraaien van de packer. De packer verankert zich en dicht het boorgat af.

13 x 115 mm 13 x 85 mm 10 x 115 mm 10 x 85 mm

De Köster 1 dagspackers maken het mogelijk om een injectieklus snel af te ronden. Na de injectie kan het bovenste deel van de packer al weggenomen worden. Door het speciale drukventiel, stroomt er geen hars uit.

13 x 120 mm 13 x 90 mm

KÖSTER Schroefpacker

KÖSTER schroefpackers zijn metalen packers voor drukinjecties.

16 x 85 mm 16 x 115 mm

KÖSTER Slagpacker 12

Injectiepackers uit kunststof voor lagedrukinjectie met 12 x 70 mm een kogelventiel. Doorsnee 12mm

KÖSTER Slagpacker 18 en KÖSTER Slagpacker 18 plus

Köster Slagpacker 18: injectiepacker voor lagedrukinjectie zonder terugslagventiel. Voor het injecteren van injectielijm. Köster slagpacker 18 plus: injectiepacker voor lagedrukinjectie met terugslagventiel. Voor het injecteren van Köster Gel. Materiaal kunststof 18 mm.

18 x 110 mm

De technische definitie van de “potlife” van een hars, is de tijd die een hars nodig heeft om een viscositeit van meer dan 800 mPa.s te ontwikkelen. Als de viscositeit van een hars boven de 800mPa.s ligt, kan er in het algemeen niet meer naar behoren mee worden gewerkt. De potlife van een injectiehars is voor de applicateur belangrijk, omdat deze de tijdsduur aangeeft tussen het mengen van het materiaal en het einde van de verwerkbaarheid. De potlife wordt door de omgevingstemperatuur en door de hoeveelheid aangemaakt materiaal bepaald. Normaliter vindt de meting plaats bij 20ºC en met een menghoeveelheid van 1 liter. De potlife verkort zich sterk bij hoge temperaturen: Een potlife van 30 minuten 20 °C (1 Liter) loopt terug naar 20-25 minuten bij 30ºC (1 liter). Het mengvolume is ook zeer belangrijk, omdat de exothermische reactie van het hars warmte ontwikkelt. Meer produkt betekent meer warmteontwikkeling en een kortere verwerkingstijd. Een potlife van 30 minuten (bij 20ºC) met een mengvolume van 1 liter daalt naar een potlife van 23 minuten bij een mengvolume van 5 liter. Deze voorbeelden gelden voor harsen met een gemiddelde reactiviteit. Met Köster IN 4 en Köster IN 5 biedt Köster harsen aan, die zelfs bij hoge temperaturen een lange verwerkingstijd hebben. Bij lage temperaturen is het verstandig de harsen op kamertemperatuur te brengen. De potlife van een hars is niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met de reactietijd in de scheur. Een waterreactief hars reageert sneller in een scheur op basis van 2 begrippen die bij injectieschuimen belangrijk zijn, n.l. de “starttijd” en de “stijgtijd”. De starttijd is de tijd die een hars nodig heeft om een schuim te vormen als het met water in contact komt. De stijgtijd is de tijd die het schuim nodig heeft om verder te expanderen.

Invloed van de temperatuur en het mengvolume op de potlife (schematisch)

potlife

De Köster Superpacker is een nieuw en innova-

Produktnaam

temp

e

eratu

m

ur

u ol gv

en

m

Starttijd en stijgtijd van een hars zijn bij de afdichting tegen water belangrijk. Sterke waterlekkages kunnen alleen gestopt worden als de start en stijgtijd zodanig kort zijn dat de injectiehars kan reageren voordat het door waterdruk uit de scheur weggespoeld wordt. Köster IN 1 en IN 7 zijn voorbeelden van snelle schuimvormende injectieharsen.

Scheurinjectie en scheurinjectiesystemen 32 | 35


KÖSTER toepassingsgebieden

Technische gegevens KÖSTER IN 1 Injectieschuim

KÖSTER IN 7 Injectieschuim

Technische gegevens - Mengverhouding (gew.) comp: 10 : 1 (A : B) - Mengverhouding (vol.) comp : 12 : 1 (A : B) - Mengviscositeit bij 25 °C: ca. 300 mPa.s - Soortelijke massa mengsel bij 20 °C: ca. 1,1 kg/l - Soortelijke massa schuim uitgewerkt : ca. 0,1 g/cm³ - Volumevergroting: max. 1:30 - Starttijd: ca. 30 seconden - Reactietijd: ca. 60 seconden - Kleefvrij na: ca. 2 minuten

Technische gegevens - Mengverhouding (gew.) comp: 10 : 1 (A : B) - Mengverhouding (vol.) comp.: 12 : 1 (A : B) - Mengviscositeit bij 25 °C: ca. 300 mPa.s - Soortelijke massa mengsel bij 20 °C: ca. 1,1 kg/l - Soortelijke massa schuim uitgewerkt: ca. 0,1 g/cm³ - Volumevergroting: max. 1:30 - Starttijd: ca. 30 seconden - Reactietijd: ca. 60 seconden - Kleefvrij na: ca. 2 minuten

Verbruik: Ca. 0,1 kg/l holle ruimte

Verbruik: Ca. 0,1 kg/l holle ruimte

KÖSTER IN 2 Injectiehars

KÖSTER 2 IN 1 Injectiehars

Technische gegevens - Mengverhouding (vol.) comp.: Komp. 2 : 1 (A : B) - Mengverhouding (gew.) comp: Komp. 5 : 3 (A : B) - Viscositeit(A + B comp.): ca. 200 mPa.s - Soortelijke massa (mengsel): ca. 1,1 kg/l - Potlife (20 °C, 1 l mengvolume): 30 min. - Verwerkingstemperatuur: boven + 5 °C - Shore-hardheid D / DIN 53505: 25 – 35 Verbruik: Ca. 1,1 kg/l holle ruimte

KÖSTER IN 3 Injectiehars

Technische gegevens - Mengverhouding (vol.) comp. 2 : 1 (A : B) - Mengverhouding (gew.) comp 5 : 3 (A : B) - Viskosität (A+B Komp.): (ISO 2555) ca. 200 mPa.s - Soortelijke massa : (DIN 53479) 1,1 kg/l - Potlife (20 °C, 1 l mengvolume): (DIN EN 1504-5) 40 min. - Verwerkingstemperatuur: boven + 5 °C - Drukvastheid: > 80 N/mm2 - Hechtsterkte (Beton): > 14 N/mm2 - Trekvastheid (na 7 d / 23 °C / 65 % rel. lv.): ca. 12 N/mm2 Verbruik: Ca. 1,1 kg/l holle ruimte

1 Kelderbuitenafdichting

8 Anti-Schimmel-Systeem

2 Kelderbinnenafdichting

9 Vloercoatingen

3 Optrekkend vocht behandelingen

10 Gevelimpregnering

4 Scheurinjectie

11 Balcon en terrasafdichting

5 Beton reparatie en renovatie

12 Dakafdichting

6 Voegafdichtingen

13 Waterbuffer en doorvoerafdichting

7 Badkamerafdichting

10

Technische gegevens - Mengverhouding (gew.) comp: 1 : 1 (A : B) - Mengverhouding (vol.) comp.: 1 : 1 (A : B) - Mengviscositeit bij 25 °C: (ISO 2555) ca. 250 mPa.s - Soortelijke massa mengsel bij 20 °C: (DIN53479) ca. 1,1 kg/l - Soortelijke massa schuim uitgewerkt ca. 0,05-0,1 g/cm3 - Volumevergroting bij watercontact: max. 1:20 - Potlife(20 °C, 1 kg mengvolume): (DIN EN 1504-5) 45 min. - Starttijd bij watercontact: ca. 50 seconden - Reactietijd bij watercontact: ca. 180 seconden - Kleefvrij na: ca. 6 min. - Reactietijd zonder watercontact (bij 20 °C): ca. 24 uur.

12

10

Verbruik: Ca. 0,1 kg/l holle ruimte (schuim) Ca. 1,1 kg/l holle ruimte (injectiehars)

KÖSTER Injectielijm 1K

11

5

Technische gegevens - Potlife: Ca. 100 min. - Drukvastheid 28 dagen: > 60 N/mm2 - Korrelgrootte (Blaine): > 5500 cm2/g

8 3

Verbruik: Ca. 1,6 kg/l holle ruimte

7 1

KÖSTER IN 5 Injectiehars

Technische gegevens - Mengverhouding (vol.) comp. 1 : 1 (A : B) - Mengverhouding (gew.) comp. 1 : 1,1 (A : B) - Viscositeit (25 °C) comp. A: ca. 65 mPa. s - Viscositeit (25 °C) comp. B: ca. 90 mPa.s - Vlampunt: > 200 °C - Potlife (20 °C): ca. 4 uur - Verwerkingstemperatuur: boven + 5 °C - CE-gecertificeert naar DIN EN 1504-5 Verbruik: Ca. 1,1 kg/l holle ruimte

Belangrijke product testen: KÖSTER IN 3: Drukvastheid > 80 N/mm2, hechtsterkte > 14 N/mm2 KÖSTER IN 5: CE-gecertificeert en volgens DIN-EN 1504-5 getest

10

13

11 1

4 2

9

6

13

Köster Afdichtingssystemen heeft zich tientallen jaren lang gespecialiseert in vochtwering. Met onze systemen worden wereldwijd waardevolle gebouwen beschermt. Renovatie en restauratie van historische gebouwen, nieuwbouwafdichtingen, oplossen van optrekkend vocht problemen, kelderafdichtingen, dakafdichting of gevelbescherming: - Met ons omvangrijk programma hebben wij voor elk vochweringsprobleem een oplossing.

KÖSTER Superpacker: Test van de uitrek weerstand Scheurinjectie en scheurinjectiesystemen 34 | 37


Stop Optrekkend vocht met het unieke Köster Crisin® 76 Muurtapsysteem

gepatenteerd SYSTEeM

www.vochtwering.nu


Waarom is optrekkend vocht een thema voor huiseigenaren?

Beschadigingsproces stucwerk en voegen

Optrekkend vocht behoort tot de meest voorkomende aangetroffen muurschade. De gevolgen zijn stucwerkschade, schade aan voeg en stenen. Maar ook zoutuitbloeĂŻngen en algengroei. Zoutkristallisatie

Verandering van kleur

Losgekomen stucwerk

Optrekkend vocht

Waar komt het water vandaan? Deformeren van steen en voegen

Ontwikkeling van schimmel en zwammen

Buiten

Binnen

Regenwater

Optrekkend vocht kan in combinatie met vorst en zoutbelasting over langere termijn een muur structureel beschadigen. Door de verkorte levensduur van zo’n muur en de bijkomende gevolgschade, veroorzaakt optrekkend vocht jaar op jaar voor een hoog bedrag aan schadeherstel.

Condensatie Maaiveld

Hoe beschadigt optrekkend vocht de muur? Bij optrekkend vocht vind een constant vochttransport plaats, een transport dat de zwaartekracht trotseert via de capillairen van de steen. Het water verdampt aan de oppervlakte van de bouwstof en zorgt daardoor voor een constante aanvoer van vocht. Dit mechanisme leidt meestal tot een verhoogde zoutconcentratie aan de oppervlakte. Tussen het droge muurdeel (boven) en het vochtige muurdeel (onder) Is de verdamping het grootst. Daar ontstaat meestal de eerste schade.

Opspattend water

Bodemvocht

Capillaire Condensatie

Zakwater Grondwater

Er zijn veel manieren waarop vocht in een muur terecht kan komen b.v.: regenwater, grondwater, of condensatie ( zie tekening) Ook slecht fuctionerende goten en regenpijpen zijn bronnen van vochtigheid. Optrekkend vocht kan omschreven worden als een continue vochttransport door de capillairen van de steen, tegen de zwaartekracht in.

Optrekkend vocht 38 | 41


Is er werkelijk sprake van optrekkend vocht?

Welke rol spelen zouten bij optrekkend vocht?

Een muur met zichtbare schade, mogelijkerwijs veroorzaakt door optrekkend vocht, kan het beste eerst onderzocht worden door een Köster specialist , voordat er een renovatie doorgevoerd wordt. Eerst moet de oorzaak van de schade vastgesteld worden. Er moet informatie ingewonnen worden over wat die schade inhoudt, de eigenschappen van het gebouw en ook over het zout en vochtigheidsgehalte van de bouwstof. Pas dan kunnen er maatregelen genomen worden om de oorzaak van de schade aan te pakken en te repareren. De oorzaak hoeft niet altijd optrekkend vocht te zijn. Andere mogelijkheden zijn: Spatwater en/of lekkages van leidingen, of vocht dat zich via het maaiveld door de muur verplaatst (oplossing buitenafdichting). Een boring en een zoutanalyse brengen uitkomst.

Het water, dat in en door een muur wordt getransporteert, bevat zouten, bijvoorbeeld uit het grondwater, uit de bouwstof zelf of uit andere bronnen: strooizout,mest of uitwerpselen. Als zoutzouthoudend water aan de oppervlakte van de muur verdampt, dan blijft het zout in de wand of aan de oppervlakte achter. Daarmee stijgt de zoutconcentratie in deze zone. Het zout kristalliseert uit aan de oppervlakte van de poriën van de bouwstof. Als de zouten over een langere tijd in een porie kristalliseren , bouwt zich door de volumevergroting van de zouten een hogere kristallisatiedruk op. Deze leidt uiteindelijk tot het vernielen van de poriënwand. Als dit proces ver genoeg gevorderd is, wordt de oppervlakte van de bouwstof poreus en valt uit elkaar.

Waarom trekt vocht in een muur op?

Grensvlakspanning ( adhesie)

Optrekkend vocht

Aangetaste oppervlakte

Zoutkristallen op de oppervlakte

Oppervlaktespanning ( cohesie)

Optrekkend vocht ontstaat door een samenspel tussen de oppervlaktespanning van een vloeistof (cohesie) en de grensvlakspanning tussen de vloeistof en de oppervlakte (adhesie). Vloeistoffen hebben in het algemeen de eigenschap zich op het oppervlakte van een bouwstof te verdelen. Aan de andere kant hebben vloeistoffen, bijvoorbeeld water , een oppervlaktespanning. Deze beide krachten samen hebben tot gevolg, dat water in een dunne pijp (capillaire van een steen) optrekt (zie tekening).

Een voorbeeld van optrekkend vocht

Optrekken van een vloeistof in een capillair.

Sommige bouwstoffen zuigen water als een spons op ( zie foto ). De oorzaak zijn de zogenaamde capillairen. Dat zijn de kleinste poriën in een bouwstof met een doorsnede van 10-7 tot 10-4 m. Tussen de 20% en 50% van de poriën in bouwstoffen als beton, steen, en mortel vallen in deze categorie. Poriën met een doorsnede kleiner als 10-7 worden ,,Microporiën” genoemd en deze zijn te klein voor het capillaire vochttransport. Daarintegen zijn poriën met een doorsnede van 10-4 te groot voor vochttransport. Hoe kleiner de de doorsnede van de porie, des te groter is de capillaire druk en het capillaire optrekken van vocht. Een capillaire van 1 µm ( 10-6m ) kan theoretisch een zuigkracht van 2,8 Bar bereiken, hetgeen een stijghoogte inhoud van 28 m hoogte.

Beschadiging van de bouwstof door het kristallisatieproces.

Een soortgelijke werking hebben ook ijskristallen, deze hebben een groter volume als de gelijke hoeveelheid water. Als water in de poriën van een bouwstof bevriest, ontstaat daar een grotere druk, die tot schade kan leiden.

Optrekkend vocht 40 | 43


Hoe kan optrekkend vocht gestopt worden? Er bestaan twee fundamentele methoden om optrekkend vocht te stoppen: Of de capillair actieve poriën worden verstopt of de wand van de porie wordt gehydrofobeerd. Daardoor wordt de capillariteit van de porie gebroken. Een porie verstoppen betekent, deze deels of volledig vullen om zo het transport van water te stoppen.

Hydrofobering: de bouwstof waterafwerend maken

Het gepatenteerde muurtapsysteem is de uitkomst van tientallen jaren ervaringen ontwikkelingskracht van Köster Bauchemie AG. Eerst wordt de horizontale blokkade uitsluitend door het capillaire transport zelf in de capillaire verdeelt. Daarmee wordt optrekkend vocht gestopt via de eigenlijke oorzaak.

Verkleinen/verstoppen: De porie van een elastische film voorzien.

Köster Crisin® stopt optrekkend vocht via de navolgende werkingswijze: Eerst voorziet het de capillairen van een waterwerende film. Ten tweede verkleint het de capillaire zover, dat er geen capillariteit meer is. Ten derde vormt Köster Crisin® bij de uitharding een membraan over de volledige doorsnede van de capillair. Deze drie werkingswijzen samen garanderen, dat Köster Crisin®, onafhankelijk van de poriënstructuur, zoutgehalte of het vochtgehalte functioneert. De eerste behandeling met Köster Crisin® dateert van meer dan 25 jaar geleden en functioneert vandaag de dag nog steeds. Köster Crisin® heeft een zeer lage viscositeit en is niet in water oplosbaar. Het dringt diep door in de kleinste capillaire van de bouwstof en stopt de capillariteit duurzaam af.

Köster Crisin® 76

Köster capillairstaafjes

Köster muurtap

De Köster capillairstaven funktioneren als een soort van lont. Het transporteert de injectievloeistof drukloos door het boorgat in de wand. Het capillairstaafje is te verkrijgen in een lengte van 47 en 94 cm.

Vanwege het hydrofoberende effect van Köster Crisin®, is de horizontale blokkade direkt na het inzetten van het materiaal werkzaam, waardoor ook het drogingsproces van de wand direkt begint.

Voordelen van Köster Crisin®

• • • • • • • • • • • • •

10 jaar garantie* De werking van het systeem is met meer dan 25 jaar praktijkervaring bewezen Het systeem functioneert ook onder de moeilijkste omstandigheden Werkt ook bij hoge zout en vochtigheidsconcentraties Makkelijk te plaatsen, horizontaal boren Werkt ook bij gescheurd muurwerk en holle ruimten Geen nainjectie noodzakelijk, 1 behandeling is voldoende Gepatenteerd systeem Ook toepasbaar ook bij zeer hoge vochtwaardes Blokkade is blijvend elasisch Toepasbaar onafhankelijk van de zoutbelasting in de muur Werkt op sulfaten, chloriden en nitraten Niet in water oplosbaar

Köster Crisin®is chemisch neutraal, veroorzaakt geen uitbloeingen en werkt niet corrosief op wapeningsstaal. Verder is het bestendig tegen de meeste, tijdens de afbindfase en het volledig uitharden, in de muur voorkomende aggressieve stoffen zoals verdunde zuren en logen. * indien het materiaal door een Köster applicateur wordt verwerkt, gecombineerd in een systeem met Köster Saneermortel en Köster Polysil.

Dat is een beslissend voordeel niet alleen bij de inbouw van een horizontale barriere in muren bestaande uit holle bouwstenen of uit gescheurd oud metselwerk. Het systeem staat een eenvoudige controle toe op de verdeling van het injectiemateriaal. Het geeft de applicateur ook calculatie zekerheid in de vastelling van de kosten van het systeem omdat de materiaalhoeveelheden eenvoudig en precies vastgesteld kunnen worden.

Optrekkend vocht 42 | 45


Hoe wordt Crisin verwerkt? • Het aangetaste stucwerk wordt verwijdert • Dan worden de gaten op de voorgeschreven (zie tabel) afstanden geboort • De boorgatdiepte bedraagt de wanddikte minus 5 cm. • De boorgaten worden vervolgens met perslucht van boorstof gereinigd. • Daarna worden de capillairstaven op de aanbevolen lengte (boordiepte + 7 cm) afgesneden en in het boorgat aangebracht. • Nu kan de Köster muurtap geplaatst worden en met water voorgegoten. Dit heeft het effect dat de capillairstaven opzwellen en daardoor een goed contact met de boorgatwand maken.

De verwerking • Nu wordt de met Köster Crisin® gevulde fles op de muurtap geplaatst. Köster Crisin® stroomt in de muurtap, waardoor de vloeistof door de capillairstaaf wordt opgezogen. • De injectievloeistof wordt dan door de capillairstaaf getransporteerd en alleen afgegeven daar waar het direkt wandcontact heeft. • Daar waar de capillairstaaf geen contact met de boorgatwand maakt, b.v. bij scheuren en holle ruimten, wordt geen injectiemateriaal afgegeven en daarmee gaat er dan ook geen materiaal verloren in de scheur of holle ruimte.

De volgende beelden tonen de verwerking van een nieuwe optrekkend vocht blokkade met Köster Crisin 76® in een monumentaal geboiuw.

2.

1.

Het handelt zich hier om een tot 80 cm dikke muur uit het jaar 1750

Het stuc en schilderwerk is beschadigd.

De zout en vochtwaarden van de steen zijn hoog.

4.

3. KÖSTER Crisin®

KÖSTER Muurtap

KÖSTER Capillairstaaf

5.

• De vrijgekomen boorgaten afdichten met Köster KB Fix 5 • Om het systeem perfekt af te werken de wand na ca. 2 weken voorzien van Köster Saneermortel.

De Köster Muurtap zo monteren dat de capillairstaven tot

Het verbruik is afhankelijk van de muurdikte. Met behulp van de onderstaande tabel kan het verbruik berekent worden.

[mm] t/m 30,0 cm

[cm]

[Stuks]

[Stuks]

dat de uiteinden 7 cm uitsteken.

6.

in het voorraaddeel reiken.

Wanddikte Boordiameter Gaten p/m Boorgatafstand Flessen per gat Flessen per meter

De Köster Capillairstaven worden zo verwerkt,

De boorstof uit de gaten verwijderen.

5 cm

• Als de doseerfles leeg is, kan deze met de muurtap verwijdert worden. Beide kunnen hergebruikt worden. Per boorgat is slechts 1 fles nodig.

Gaten boren met een onderlinge afstand van 10 cm. Boordiepte in dit geval 40 cm (wanddikte 45 cm)

7.

De voorraadhouder van de muurtap wordt met water gevuld om de capillairstaven zodanig te activeren dat ze opzwellen.

8.

Verbruik van Capillairstaven [Stuks per meter]

indien noodzakelijk kan er ook proportioneel minder als één doseerfles geïnstalleerd worden

t/m 40,0 cm

14

8

12,5

1

8

8

-

t/m 50,0 cm

14

10

10

1

10

13

6

t/m 60,0 cm

14

11

9

1

11

18

9

t/m 70,0 cm

14

13

7,5

1

13

25

12

t/m 80,0 cm

14

15

6,5

1

15

33

16

De Köster Crisin® 76 flesjes worden vervolgens op

de muurtap geplaatst.

De drukloze injectie met Köster Crisin® 76 begint met

de plaatsing van de flessen.

Optrekkend vocht 44 | 47


Hoe snel werkt KÖSTER Crisin® 76? Binnen 48 uur na de plaatsing van het Köster Crisin® 76 systeem is in de regel de vloeistof die nodig is, uit de fles. Op grond van de hydrofoberende eigenschappen van Köster Crisin® 76 begint de vermindering van het optrekkend vocht direct na het plaatsen van de blokkade. De volle werking bereikt het systeem met de uitharding van de reactieharsen na tot ca. 10 dagen. Tijdens deze tijd begint de muur echter al te drogen. De uitdroogtijd van de muur zelf hangt af van de dikte. Het vochtigheidsgehalte kan ter controle gemeten worden.

Omdat het zoutgehalte in de muur in vele gevallen hoog is, migreren er tijdens de droging in de eerste dagen of weken vaak zouten mee naar de oppervlakte. Daar ontstaan de zgn. zoutuitbloeÏngen. In die situatie is het aan te bevelen om de muur nog enige dagen uit te laten drogen en de zouten af te borstelen (niet met water!) Daarna kan een behandeling Köster Polysil TG 500 uitgevoerd worden, om de zouten vast te zetten. Als afronding van het systeem de oppervlakte voorzien van de dampopen Köster Saneermortel.

KÖSTER Saneermortel

KÖSTER Polysil® TG 500

Het perfekte systeem: Köster Crisin® 76 en Köster Saneermortel Köster Saneermortel is ontwikkeld voor de renovatie van muren met een hoog vocht en zoutgehalte. Als de behandeling met Köster Crisin® 76 uitgevoerd is, helpt Köster Saneermortel bij het drogen van de muur en bij de opname van de zouten die bij het drogingproces uitkristalliseren. Köster Saneermortel is zeer resistent , ook in vochtige omgevingen, omdat het geen gips of kalk bevat. De mortel is dampopen en draagt bij aan een aangenaam woonklimaat. De mortel is tevens ongevoelig voor hoge zoutgehalten en verhindert dat zouten aan de oppervlakte uitbloeÏen. Als grondering wordt Köster Polysil TG 500 ingezet, ter versteviging van de ondergrond en om het migreren van de zouten te reduceren. Köster Saneermortel is in de kleuren grijs en wit te verkrijgen. Eventuele verflagen dienen ook dampopen te zijn, liefst op silicaat basis. Köster Saneermortel is geschikt voor binnen en buiten toepassingen.

De wanden van deze kerk en middeleeuwse kelder zijn met Köster Saneermortel wit gerestaureert.

Zouten kristalliseren uit in de poriën van de Köster Saneermortel, zonder daarmee schade te veroorzaken.

Verwerking van het Saneermortel systeem

De oude mortel wordt afgehakt, grote gaten vooraf repareren met Köster Reparatiemortel Daarna wordt Köster Polysil TG500® op de ondergrond verspoten, om de mobiliteit van de zouten te reduceren en om de ondergrond te verstevigen.

Het aanbrengen van de hechtlaag, deze wordt dwars ruwgetrokken.

Het aanbrengen van de 2e en laatste laag Saneermortel

Schuurwerk afwerking

Optrekkend vocht Optrekkend vocht 10 | 4946 | 49


Hoe wordt in de renovatie een optrekkend vocht behandeling gecombineerd met een binnen of een buitenafdichting? Het afdichten in de renovatie bestaat vaak uit diverse te nemen maatregelen: vlaksgewijs afdichten van vloeren en wanden en het aanbrengen van een optrekkend vocht blok-

kade in de muur. Het aanbrengen van deze blokkade is het sluitstuk van een afdichtingproject.

Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk? Een optrekkend vocht blokkade kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd. Voor de hogedruk injectie worden zgn. “Injectiepackers” gebruikt, waardoor de vloeistof in de muur wordt geÏnjecteerd. Met deze werkwijze kan de injectievloeistof in de regel zeer snel in de muur verspreidt worden. Dit voordeel wordt echter

weer opgeheven omdat holle ruimten met een speciale “grout” gevuld moeten worden. Daarna moeten diezelfde boorgaten weer vrijgeboort worden, voordat het eigenlijke injectiemateriaal ingebracht kan worden. Alleen op deze manier wordt bij hoogdrukinjectie voorkomen dat de vloeistof in holle ruimten en scheuren vloeit.

Köster Saneermortel Köster NB grijs

Köster Deuxan® Kelderbuitenafdichting Köster Drainage beschermbaan Köster Reparatiemortel

KÖSTER Polysil® TG 500

KÖSTER Saneermortel wit

Optrekkend vochtbarrière Köster Crisin® 76 Vlaksgewijze afdichting met Köster NB of Köster 1 2 3-systeem

Optrekkkend vocht barriëre met KÖSTER Crisin® 76 Vlaksgewijs afdichten met KÖSTER Deuxan® 2K-Spachteldicht Folie

Dekvloer

Vlaksgewijs afdichten met KÖSTER NB grijs Folie

Hogedrukinjectie Bij het drukloze Köster Muurtapsysteem met Köster Crisin® 76 wordt daarentegen gebruikt gemaakt van het capillaire transport mechanisme van de bouwsteen, om de injectievloeistof in de wand te transporteren.

Dekvloer

Drainage

De linkerzijde van de bovenstaande tekening toont een renovatieafdichting aan de positieve zijde. Bij deze variant is het belangrijk dat de buitenwand uitgegraven wordt. De buitenafdichting in de vorm van Köster Deuxan 2K kan dan vaksgewijs aangebracht worden. De optrekkend vocht blokkade wordt in dit geval zo laag als mogelijk aangebracht. Doel van deze blokkade is om eventueel optrekkend vocht uit de bodemplaat tegen te gaan.

De rechterzijde toont een renovatieafdichting aan de negatieve zijde. Deze variatie is normaal gezien goedkoper en sneller, omdat de werkzaamheden aan de binnenzijde worden uitgevoerd. Het Köster Kelderdichtsysteem 123 is samen met Köster NB grijs een perfekte keuze voor deze werkwijze. De optrekkend vocht barriere wordt in dit geval 30 cm boven het maaiveld aangebracht. De afdichting aan de binnenzijde voorkomt dat er water in de kelder binnendringen kan. Het doel van de optrekkend vocht blokkade is, dat de vochtigheid niet de beganegrond ruimte kan bereiken.

Drukloze injectie Voordelen van het drukloze muurtapsysteem zijn: • De injectievloeistof word in de capillaire getransporteerd, die zijn de oorzaak van het optrekkend vocht. Er gaat geen materiaal verloren in de scheuren en holle ruimten. • Er is volledige controle over de hoeveelheid in te brengen vloeistof. Dit is bij hoogdrukinjectie niet of nauwelijks mogelijk. • Beschadiging van de muur en verzwakking van de constructie door toepassing van te hoge injectiedrukken wordt vermeden.

Schuin of horizontaal boren? Het muurtapsysteem maakt het mogelijk om horizontaal te boren. De boorweg is korter en de boordiepte is eenvoudiger te bepalen (wanddikte minus 5 cm) Er wordt in de liggende voeg geboord.

TE HOOG

TE A L AG

Het nadeel van boren onder een hoek is dat de uiteindelijke optrekkend vocht vloeistof binnen en buiten te hoog komt te liggen. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat er gebeurt. Vocht kan langs of over de vloeistof indringen.

OKÉ

Het horizontaal verwerkte systeem heeft in vergelijking met een schuin geboort systeem , een gelijke uitvoerhoogte aan beide zijden van de muur.

Optrekkend vocht 48 | 51


Kan Köster Crisin® 76 toegepast worden in door water doordrenkte muur? Een met water gevulde capillair is niet met een fles te vergelijken maar eerder met een buisleiding. Daardoor kan een met water doordrenkte muur altijd nog met Köster Crisin® 76 behandelt worden. Het water stroomt constant in het capillairsysteem van boven naar beneden. Als Köster Crisin® 76 ingebracht wordt gaan de active bestanddelen van Crisin mee in deze stroom en komen als zodanig tot in de kleinste capillairen. Köster Crisin® 76 is een in water onoplosbaar injectiemateriaal dat door water, dat in de wand aanwezig is, verdund wordt. Köster Crisin® 76 heeft geen droge wanden nodig om toegepast te worden.

Köster Programma 1 Kelderbuitenafdichtingen

8 Vloercoatings

2 Kelderbinnenafdichtingen

9 Onderhoud en reinigingsprodukten

3 Optrekkend vocht bestrijding

10 Gevelbescherming

4 Scheur en injectieslanginjecties

11 Balkon en terrasafdichtingen

5 Betonveredeling

12 Dakcoatings

6 Voegafdichtingen

13 Reservoir –en leiding afdichtingen

7 Afdichtingen Sanitaire ruimtes

14 Speciale afdichtingen

KÖSTER Crisin® 76

Köster Crisin® 76 kan niet met water verdunt worden.

11

Köster Crisin® 76 dringt diep door in de capillaire en verdringt het water.

5 7

Waarom is de chemische samenstelling van Köster Crisin® 76 zo belangrijk, in relatie tot de zouten?

10 3

Zouten zijn chemisch werkzaam. Daardoor is het juist bij hoge zoutconcentraties belangrijk, dat de reactie van het injectiemiddel niet door de in de bouwsteen aanwezige zouten vermindert of verhindert wordt. Door de bijzondere combinatie werkstoffen van Köster Crisin® 76 hebben zouten geen invloed op het systeem. Omdat Köster Crisin® 76 geen emulsie is, vlokken de werkstoffen bij het zoutcontact niet uit, ze blijven volledig werkzaam.

Hoe is het mogelijk dat Köster Crisin® 76 zover in de bouwsteen indringt? Voorwaarde voor een goede optrekkend vocht blokkade is de diepe indringing in de capillaire van de steen. Daarvoor is er een zeer laag viscose, diep penetrerende vloeistof nodig. Om een zo groot mogelijke “benetting” van de capillairwanden te verkrijgen, moet het materiaal een zo klein als mogelijke oppervlaktespanning bezitten. Köster Crisin® 76 is een zeer dunvloeibaar hars - werkstoffenrecept dat door zijn zeer lage oppervlaktespanning diep in de poriënstructuur van de bouwstof indringen kan. Köster Crisin® 76 bevat additieven die het indringen in de bouwstof bevorderen.

1 2

13

8

6 4

14 Köster Abdichtungssystemen AG ontwikkeld, produceert, en levert een uitgebreide reeks van speciale vochtwerende afdichtingsystemen en betonreparatiemiddelen. Opgericht in 1982 in Duitsland, bestaat de Köster groep inmiddels uit 24 firma’s die in meer dan 45 landen zijn vertegenwoordigd. Onze policy: - het aanbieden van hoogkwalitatieve duurzame en goed presterende afdichtingssystemen.

Optrekkend vocht 50 | 53


DE GROENE GIDS

VOOR VOCHTWERING

Prijscourant

Uitgave april 2012

Nederland Waarop u kunt vertrouwen België

Door ons goed uitgebouwde service- en bedrijfsnetwerk in de Benelux, Frankrijk en Europa en vele andere landen kunnen we u op korte termijn ter plaatse vakkundig advies geven, alsook een vlotte levering van afdichtingsproducten die uw gebouw duurzaam beschermen.

Luxemburg

Frankrijk

Algemeen Distributeur voor de Benelux en Frankrijk: Köster Afdichtingssystemen BV Overveld 15 3848 BT Harderwijk - NL Tél: +31 341 46 70 90 Fax: +31 341 46 70 99 info@koster-afdichtingssystemen.nl www.koster-afdichtingssystemen.nl info@koster.fr / www.koster.fr

www.vochtwering.nu


1

Bitumineuze afdichtingen

Afdichtingsproducten op basis van bitumen hebben sinds enkele decennia een vaste plaats in de afdichting van gebouwen verworven. Met het oog op de eisen die zowel in de nieuwbouw als in de renovatie aan afdichtingsproducten gesteld worden, biedt bitumen in vergelijking met andere bouwstoffen grote voordelen. Op basis van hun eigenschappen zijn deze afdichtingssystemen erg gebruiksvriendelijk en bieden ze een zekerheid van tientallen jaren. De systeembouwstoffen onderscheiden zich – behalve door hun waterondoorlaatbaarheid – door een hoge weerstand tegen chemische en mechanische belasting, zijn gemakkelijk te verwerken en bijzonder milieuvriendelijk. Met het oog op de afdichting van bouwwerken die in de grond staan, zijn uit kunststof gemodificeerde lagen opgenomen in de DIN 18195. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende problemen: - Bodemvochtigheid/niet-opstuwend zakwater - Stuwend zakwater - Drukkend water Bij Köster vindt u voor elke probleem een geschikt afdichtingssysteem.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen (bv. afdichten van de vloerplaat) • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Balkon- en terrasafdichtingen • Dakcoatings • Reservoir- en leiding afdichtingen • Speciale afdichtingen (bv. tunnelbouw)

1


Bitumen Primer

1.01

Kwast- en spuitbare, stofbindende, oplosmiddelhoudende bitumenprimer. Hechtmiddel dat ook op oude bitumen gebruikt kan worden. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 150 - 200 ml / m2

10 l emmer

01 01 010

Bitumenemulsie

1.12

Warm verwerkbare, hoogelastische bitumen/rubbermassa. Voor afdichtingen tegen drukkend water tot 50 bar. Kan ook in hete toestand als afdichtingsstof worden gebruikt. Elasticiteit tot 2.000 %. Verbruik 2

Ca. 1 kg/m Per mm laagdikte

1.09

Oplosmiddelvrije, laagviscose, sterk klevende bitumenemulsie. Kan als primer en afdichtingsverf worden gebruikt. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 200 - 300 g / m2 Per laag

30 kg vat

01 09 030

BS 1 Bitumenpasta

CFR 1

1.10

Vezelhoudende, oplosmiddelhoudende spatelmassa uit bitumen met een duurzame plastificator voor reparaties en afdichtingen. Ook te gebruiken om de uiteinden van zelfklevende KĂśster dichtingsbanen af te spatelen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 1 l / m2 Per mm laagdikte

5 l emmer

01 10 005

Verpakking

Artikelnummer

23 kg doos

01 12 023

KBE-Rubber/bitumenlaag

1.13

Hoogelastische, oplosmiddelvrije 1 K afdichtingsmassa op basis van rubber/bitumen. Voor een hoogwaardige afdichting van gebouwen die de in de grond staan. Elasticiteit: > 900 %. Verbruik 2

Ca. 1,0 - 2,5 kg / m

Verpakking

Artikelnummer

24 kg emmer

01 13 024

BikuthanÂŽ Spateldicht 2

1.14

Oplosmiddelvrije, scheuroverbruggende, stabiele afdichting met een uit kunststof 2 componenten gemodificeerde bitumenmassa. Voldoet aan de DIN 18195-norm. Met testrapport. Wordt gebruikt voor de afdichting van bouwelementen die in de grond staan. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 4,5 l / m2

01 14 028 28 l emmer Vloeibare component 25 l Poedercomponent 5 kg/3 l

Groene DeGids Groene voorGids Vochtwering Prijscourant 566| |597


Bikuthan® Spateldicht 1

1.15

Oplosmiddelvrije, stabiele, spuitbare, elastische afdichting met een uit kunststof gemodificeerde bitumenmassa. Bestaat uit één component. 5mm scheuroverbrugging en drukwaterdicht. Wordt gebruikt voor de afdichting van bouwelementen die in de grond staan. Verbruik 2

Ca. 4 - 6 l / m

Verpakking

Artikelnummer

30 l emmer

01 15 030

Deuxan® 2K-Spateldicht

1.16

Drukbestendige, elastische, vezelhoudende afdichting met een uit kunststof gemodificeerde 2K bitumenmassa. Voldoet aan de DIN 18195-norm. Met testrapport. Wordt gebruikt voor de afdichting van bouwwerken. Tevens in spuitbare versie leverbaar. Lijm voor isolatieplaten. Verbruik 2

Ca. 4 - 6 kg / m

Verpakking

Artikelnummer

32 kg vat Vloeibare component 24 kg Poedercomponent 8 kg

01 16 032

2

Toeslagmiddelen voor beton en mortels Door het gebruik van toeslagmiddelen in minerale mortels en afdichtingspasta’s worden deze producten verbeterd. Naargelang het product leiden deze systeembouwstoffen tot een verhoging van de waterdichtheid of elasticiteit. Bovendien verhinderen ze de voortijdige verbranding van de minerale producten op droge oppervlaktes. Onze toeslagmiddelen voor beton en mortel onderscheiden zich door hun universeel gebruik. Zo kan bijvoorbeeld Köster SB-Haftemulsie “Concentraat” als kunststofdispersie in mortel, dichtingspasta’s en beton dienen. In veel van onze afdichtingssystemen bevelen we het gebruik van deze toeslagmiddelen aan. De noodzaak varieert naargelang het toepassingsgebied en het gewenste resultaat.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen • Horizontale afdichtingen • Betonbehandelingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Gevelbescherming • Balkon- en terrasafdichtingen • Reservoir- en leiding afdichtingen • Speciale afdichtingen

2


Morteldichtende Vloeistof

2.09

Chloridevrij, plastificerend morteldichtingsmiddel voor cementen cement/kalkmortels. De vochtopname en het capillaire zuigvermogen worden in grote mate verminderd. Wordt gebruikt voor het maken van mortels om bouwelementen tegen drukkend water af te dichten. Verbruik

Verpakking

Ca. 3 kg 10 kg jerrycan Per 100 l aanmaakwater

Artikelnummer 02 09 010

SB-Haftemulsie “Concentraat”

2.11

Universele vloeibare kunststofdispersie voor alle cementhoudende mortels en pasta’s. Vrij van oplosmiddel, weekmakers en vulstoffen. De kunststof is elastisch, flexibel en vermindert de vochtopname van minerale systemen. Haftemulsie “Concentraat” is na verharding watervast. Verbruik

Verpakking

10 – 30% 3 0 kg jerrycan van het aanmaakwater 10 kg jerrycan 5 kg jerrycan

Artikelnummer 02 11 030 02 11 010 02 11 005

3

Afdichtingsproducten en -systemen tegen drukkend en niet-drukkend water Deze productgroep omvat afdichtingssystemen op minerale basis, injectievloeistoffen voor de afdichting tegen opstijgend vocht. Onze minerale afdichtingssystemen, die tot en met het probleem “drukkend water” ingezet kunnen worden in de afdichting van bouwwerken, worden aangevuld door producten voor de afdichting tegen “niet drukkend water”. Bij renovatie van een bouwwerk wordt eerst onderzocht welk probleem zich stelt en kiest men daarna ter plaatse het passende systeem. Al onze producten zijn erg gebruiksvriendelijk: het gebruik van Köster NB-pasta “Snel”, bijvoorbeeld, spaart veel tijd uit. Köster Afdichtingssystemen heeft tientallen jaren ervaring als het om afdichting tegen optrekkend vocht in muren gaat. Daarom kunnen we u producten aanbieden die veilig zijn, zowel in gebruik als met betrekking tot duurzaamheid. De producten van Köster Afdichtingssystemen hebben in dat opzicht al meer dan hun waarde bewezen.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen • Horizontale afdichtingen • Betonbehandelingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Gevelbescherming • Balkon- en terrasafdichtingen • Reservoir- en leidingsafdichtingen • Speciale afdichtingen

3


Kelderdicht 1 Pasta

3.01

Snelafbindende, minerale afdichtingspasta met een hoge weerstand tegen agressief grondwater en tegen een sterke waterdruk. Wordt in combinatie met Kelderdicht 2 en 3 tegen doorstromend water gebruikt. Verbruik 2

Ca. 1,5 - 2,5 kg/m

Verpakking

Artikelnummer

1 5 kg emmer 6 kg emmer 1 kg emmer

03 01 115 03 01 106 03 01 101

Kelderdicht 2 Dichtpoeder

3.01

Snelreagerend poeder met een extreem korte verhardingstijd. Met het droge poeder worden watervoerende scheuren binnen enkele seconden afgedicht. Wordt in combinatie met Kelderdicht 1 en 3 gebruikt om oppervlaktes tegen drukkend water te beschermen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 1 - 2 kg/m2

15 kg emmer 6 kg emmer 1 kg emmer

03 01 215 03 01 206 03 01 201

Kelderdicht 3 Kiezelvloeistof

3.01

Waterdunne verkiezelingsvloeistof. De werkzame stoffen dringen diep in de ondergrond in en worden wateronoplosbare verbindingen. Zo worden de poriën verstopt en door de zich ontwikkelende mineralisering duurzaam afgedicht. Wordt in combinatie met Kelderdicht 1 en 2 gebruikt om oppervlaktes tegen drukkend water te beschermen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,5 kg/m2

12 kg jerrycan 6 kg jerrycan 0,5 kg fles

03 01 312 03 01 306 03 01 300

Kelderdicht D.H.Z.-pakket

3.01

Het complete pakket voor kelderafdichting. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Voor 0,5 - 1 m2

Inhoud: 1 kg Pasta 1 kg Dichtpoeder 0,5 kg Kiezelvloeistof

03 01 901

NB-pasta Grijs

3.02

Minerale afdichtingspasta tegen drukkend water (> 130 m waterzuil) met werkzame stoffen die na aanbrenging kristalliseren. Afdichtingen met Köster NB-pasta Grijs bezitten een hoge weerstand tegen druk en afbrokkeling. Testrapport drukwater en toepassing in drinkwatergebied. Wordt gebruikt in zowel nieuwbouw als renovatie. Verbruik 2

Ca. 2,0 - 4,0 kg / m

Verpakking

Artikelnummer

25 kg zak

03 02 125

NB 1 Flex Aanmaakvloeistof

3.02

Köster NB 1 Flex is een dispersie van latex en dient als aanmaakvloeistof voor Köster NB-afdichtingspasta’s. Het maakt de pasta flexibeler, verbetert de hechting aan de ondergrond en verhindert een voortijdige uitdroging. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 8 kg voor 25 kg dichtingspasta

8 kg jerrycan

03 02 118

NB-pasta Wit

3.02

Minerale afdichtingspasta tegen drukkend water voor de afdichting van minerale bouwelementen. Afdichtingen met Köster NB-pasta Wit bezitten een hoge drukweerstand en aanhechting. Wordt gebruikt in zowel nieuwbouw als renovatie. Verbruik 2

Ca. 3,0 - 5,0 kg / m

Verpakking

Artikelnummer

25 kg zak

03 02 225

NB-pasta “Snel”

3.02

Snel hardende, diep kristalliserende, minerale afdichtingspasta voor zowel de positieve als de negatieve afdichting van muren en beton. Wordt gebruikt tegen drukkend water. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 1,5 - 4,0 kg / m2

25 kg zak

03 02 325

Groene De Groene Gids voor Gids Vochtwering Prijscourant62 12 || 65 13


Saneerpasta

3.02

Afdichting voor oppervlaktes tegen drukkend water. Is sulfaatbestendig. Deze pasta is bestand tegen hoge tegenkracht, chemische en mechanische belasting. Wordt gebruikt in de kelderbinnenafdichting. Verbruik 2

ca. 2,0 - 4,0 kg / m

Verpakking

Artikelnummer

25 kg zak

03 02 525

NB-Elastik Grijs

3.03

Twee componenten, drukwaterdichte, elastische afdichting. NB. Elastik grijs is scheuroverbruggend tot 2mm en slijtvast. Verbruik 2

Ca. 3,6 - 4,5 kg/m

Verpakking

Artikelnummer

33 kg combi Poedercomp. 25 kg zak Vloeibare comp. 8 kg jerrycan

03 03 133

NB-Elastik Wit

3.03

Witte, elastische afdichtingspasta tegen drukkend water. Bestaat uit twee componenten. Speciaal voor de afdichting van zichtbare oppervlaktes. Köster NB-Elastik Wit bezit een hoge aanhechtkracht en is scheuroverbruggend. Wordt gebruikt om oppervlaktes waarin scheuren kunnen ontstaan slijtvast af te dichten. Verbruik 2

Ca. 3,6 - 4,5 kg / m

Verpakking

Artikelnummer

33 kg combi Poedercomp. 25 kg zak Vloeibare comp. 8 kg jerrycan

03 03 433

Mautrol® Boorgat Vloeistof

3.04

Zeer dun, diepwerkend verkiezelingsconcentraat voor de afdichting tegen opstijgend vocht. Reageert op verbindingen die wateronoplosbaar, waterafstotend en bouwstofverstevigend zijn. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,1 kg / m per cm muurdikte

240 kg vat 36 kg jerrycan 12 kg jerrycan

03 04 124 03 04 136 03 04 112

Mautrol® Muurtap

3.04

Verkiezelingsconcentraat in kant-en-klare flesjes voor de afdichting tegen optrekkend vocht. Kan zonder druk geïnjecteerd worden. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Naargelang wanddikte 5-14 Muurtappen per m

0,55 kg kiezelflesje 28 St. / doos

03 04 201

Mautrol® Boorgat Pasta

3.05

Verstevigende mortel die bestand is tegen sulfaten. Heeft verkiezelende eigenschappen. Vloeiende, dunne mortel die tot in de kleinste holle ruimtes en scheuren dringt. Verbruik

Verpakking

Ca. 1,6 kg / l holle ruimte 24 kg zak

Artikelnummer 03 05 025

Mautrol® Boorgat Vloeistof 2K3.06 Bouwstofverstevigende, oplosmiddelvrije, laagviscose injectie- vloeistof op basis van siliconaat en ester. Bestaat uit twee componenten. Wordt gebruikt om erg vochtige bouwelementen tegen optrekkend vocht af te dichten. Een voorafgaande bouw- droging is niet nodig. Ontwikkeld om onder druk geïnjecteerd te worden. Verbruik

Verpakking

Ca. 0,15 kg/m per cm muurdikte

Komp. A 240 kg vat 03 06 126 Komp. B 22 kg jerrycan Komp. A 36 kg jerrycan 03 06 139 Komp. B 3,5 kg jerrycan

Mautrol® Flex 2K

Artikelnummer

3.06

Oplosmiddelvrije, waterverdunbare injectievloeistof op basis van acrylaat. Bestaat uit twee componenten. Wordt gebruikt tegen optrekkend vocht in erg vochtige bouwelementen. Een voorafgaande bouwdroging is niet nodig. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,2 kg/m per cm muurdikte

20 kg Komp. A 10 kg jerrycan Komp. B 10 kg jerrycan

03 06 220

Groene De Groene Gids voor Gids Vochtwering Prijscourant64 14 || 67 15


Crisin® 76

3.08

Erg vloeibare kunsthars voor de afdichting tegen opstijgend vocht, ook bij een hoge vochtigheidsgraad. Er hoeft geen rekening worden gehouden met het zoutgehalte van de muur. Op basis van zijn kleine dichtheid en zijn, in vergelijking met water, kleinere oppervlaktespanning verdringt Köster Crisin 76 het water uit de capillaire vaten. Köster Crisin 76 blijft na zijn uitharding elastisch en rot niet. Dichtheid 0,76 g/cm2, viscositeit 1,2 mPa.s. Köster Crisin 76 is bestand tegen alle conventionele, agressieve middelen in muren zoals zuren, logen en zouten, zowel tijdens de verwerking alsook na de uitharding. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,1 l/m per cm naargelang muurdikte

210 l vat 30 l jerrycan 10 l jerrycan

03 08 121 03 08 130 03 08 110

Crisin® 76 Muurtap

3.08

Opgeloste kunsthars in zelfdoserende flesjes voor de afdichting tegen optrekkend vocht in bouwelementen met een hoge vochtigheids- of zoutgraad. Met doseringssysteem. Verbruik

Verpakking

Naargelang muurdikte 450 ml flesje = 28 St. / karton 8-24 Muurtappen per m muur

Artikelnummer 03 08 201

Waterstop

3.14

Snelafbindende, licht expanderende stop- en reparatiemortel. Köster Waterstop hecht zich erg goed aan de al bestaande ondergrond. Wordt gebruikt voor de afdichting bij watervoerende scheuren. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 2 kg / l holle ruimte

15 kg emmer

03 14 015

4 Gevelimpregneermidden, -reinigers en verven, oppervlaktebeschermers, verstevigers. Oppervlaktes die uit minerale bouwstoffen bestaan, ondergaan de grootste belastingen omdat ze gedurende tientallen jaar blootstaan aan het weer. Regen, temperatuurverschillen en bewegingen van de bouwelementen leiden zo tot schade. Door impregnatie, d.w.z. door het creëren van een waterafstotende laag, wordt voor een duurzame bescherming gezorgd. Op het gebied van gevelbescherming wordt een dampopen en waterdichte impregnering met dunvloeibare of dikvloeibare materialen gerealiseerd, die leiden tot een dampopen, waterafstotende muur. Een impregnatie brengt ook een goedkopere energiefactuur met zich mee, want een droge gevel isoleert beter dan een natte gevel. Ook zouten en gassen kunnen beton of andere minerale ondergronden aantasten, vaak net in landbouwgebouwen. Zo is het bij de bouw van een biogasinstallatie noodzakelijk om voor een goede betonbescherming te zorgen. Het gamma van Köster Afdichtingssystemen biedt doeltreffende producten, zowel voor de betonbescherming nog voor het gebouw gebruikt wordt, als voor de behandeling van beschadigd beton. Het voordeel van onze producten is dat er een verstevigende en tegelijk zoutbestendige bescherming wordt aangebracht, die bovendien een diepe penetratie in de muur waarborgt.

4

Onze producten zijn in verschillende kleuren te krijgen. Die vindt u op het einde van dit hoofdstuk.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen • Horizontale afdichtingen • Betonbehandelingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Gevelbescherming • Balkon- en terrasafdichtingen • Reservoir- en leiding afdichtingen • Speciale afdichtingen

De Groene Gids Prijscourant 16 | 17


Polysil® TG 500

4.01

Köster Polysil TG 500 is een erg laag viscose, hydrofoob combinatieproduct op basis van polymeren en silicaat. Verstevigt de ondergrond. Leidt op zouthoudende en vochtige ondergronden tot een kleiner poriënvolume en verhindert zo een grote zoutkristallisatie. Beschermt minerale ondergronden. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,1 - 0,13 kg / m2

10 kg jerrycan

04 01 110

naargelang ondergrond Ca. 0,2 - 0,25 kg / m2 harding van dichtingspasta’s

1 kg fles

Siloxan

04 01 101

4.04

Gevelimpregneermiddel voor minerale bouwstoffen. Laat waterdamp door en droogt volledig kleurloos op. Wordt gebruikt om bouwwerken tegen slagwater en regen te beschermen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,2 - 1,0 l / m2 naargelang zuigkracht van ondergrond

10 l jerrycan

04 04 010

Siliconenverf Wit

4.16

Matte, dampopen siliconenharsverf. Heeft een waterafparelende eigenschap. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,2 l / m2

10 l emmer

04 16 010

5 Saneermortels, snelcement, speciale mortels Deze productgroep wordt in heel wat toepassingsgebieden gebruikt. Alle producten van deze groep worden op basis van mineralen gemaakt. Het zwaartepunt van deze productgroep zijn de saneermortels van Köster Afdichtingssystemen. Die worden al tientallen jaren succesvol gebruikt om zouthoudende en vochtige muren in hun oorspronkelijke staat te herstellen. De eigenschappen vloeien voort uit de eisen die aan saneermortels worden gesteld: ze moeten de muur toelaten om te drogen. Bovendien moeten ze een grote poreusheid en hydrofobie waarborgen, maar tegelijk ook zouten tegenhouden. De criteria waaraan saneermortels moeten voldoen, zijn vastgelegd en worden met een CE-kenteken volgens DIN EN 998-1 voorzien. Alle producten van Köster hebben dit kenteken. Mortelsystemen spelen op het gebied van de bouwwerkafdichting een cruciale rol. Afhankelijk van het doel worden er andere eisen gesteld, zoals bv. een hoge bestendigheid tegen druk, een korte verhardingstijd, hoge kleverigheid en waterdichtheid. Naargelang het doel dat u nastreeft, kunt u uit de mortelsystemen van Köster Afdichtingssystemen ook producten met de juiste combinatie van chemische eigenschappen kiezen. Onder de naam Köster Betomor vindt u producten terug om beton te renoveren of te vervangen. Voor vloer- en wandoppervlaktes die een hoge bestendigheid tegen chemicaliën moeten hebben (tot pH 0), wordt een silicaatmortel gebruikt die speciaal daarvoor is ontwikkeld.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen

Gevelimpregneercrème

4.20

Oplosmiddelvrije, waterafstotende, dampopen hydrofoberingscrème. Droogt na gebruik volledig kleurloos op. Ideaal voor tegels, klinkers, natuursteen en minerale mortel. Wordt gebruikt om bouwwerken tegen slagwater en regen te beschermen. Verbruik

Verpakking

25 l vat 0,1 - 0,25 l / m2 naargelang zuigkracht 5 l emmer van ondergrond

Artikelnummer 04 20 025

04 20 005

• Horizontale afdichtingen • Scheurinjectie en injectieslanginjecties • Betonbehandelingen • Voegafdichtingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Vloercoatings • Gevelbescherming • Balkon- en terrasafdichtingen • Reservoir- en leidingsafdichtingen • Speciale afdichtingen

5

De Groene Gids Prijscourant 18 | 71


Snelpasta 1

5.01

Watervaste, weerbestendige, snel afbindende mortel (verharding na ca. 1 minuut). Is hoog druk bestendig en wordt gebruikt voor snelle reparaties. Verbruik

Verpakking

Ca. 1,8 kg / l holle ruimte 15 kg emmer

Artikelnummer 05 01 115

5.01

Watervaste, weerbestendige, snel afbindende mortel (verharding na ca. 5 minuten). Is bestand tegen hoge druk. Voor snelle reparaties. Verpakking

Ca. 1,8 kg / l holle ruimte 15 kg emmer

Snelcement

Artikelnummer 05 01 515

5.02

Versnelt de verharding van mortel. Op basis van mineralen. Wordt gebruikt als toeslagmiddel voor cementen pleister-, muur- en estrikmortel. Wordt gebruikt om de afbindtijd nauwgezet te sturen Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Naargelang gewenste afbindtijd

20 kg zak

05 02 020

Reparatiemortel

Hydrofobe, snel afbindende, licht expanderende reparatiemortel. Is bestand tegen drukkend water. Met toevoeging van Köster SB-Haftemulsie “Concentraat” kan Köster Reparatie- mortel als PCC-mortel gebruikt worden. Verbruik

Verpakking

Ca. 1,8 kg / l holle ruimte 30 kg zak

Snelpasta 5

Verbruik

Reparatiemortel Fix-licht expanderend  5.03

5.03

Artikelnummer 05 03 230

Reparatiemortel NC vezelversterkt

 5.03

Vezelversterkte beton reparatiemortel met een zeer goede hechting op oude en nieuwe minerale ondergronden

Verbruik

Verpakking

Ca. 2,0 kg / l holle ruimte 25 kg zak

Poreuze uitvlakpleister

Artikelnummer 05 03 525

5.05

Dampopen pleister. Is bestand tegen sulfaat en neemt zouten op. Om ondergronden met grote oneffenheden vlak te maken. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 10 kg / m2 per cm laagdikte

30 kg zak

05 05 530

Saneermortel Grijs

5.06

Plint- en reparatiemortel met speciale kleefstoffen. Is hydrofoob en bestand tegen drukkend water. Met toevoeging van Köster SB-Haftemulsie “Concentraat” kan Köster Reparatiemortel als PCC-mortel gebruikt worden.

Dampopen, zoutbestendige saneermortel. Is hoog drukvast. Dampopen en waterafstotend. Verhindert condensvorming. Zowel met de hand als machinaal verwerkbaar. Vrij van lichtgewicht vulstoffen.

Verbruik

Artikelnummer

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

05 03 030

Ca. 12 kg / m2

30 kg zak

05 06 130

Verpakking

Ca. 1,8 kg / l holle ruimte 30 kg zak

per cm laagdikte

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 20 70 | 73


Saneermortel Wit

5.06

Dampopen, zoutbestendige, witte saneermortel. Is hoog drukvast. Dampopen en waterafstotend. Verhindert condensvorming. Zowel met de hand als machinaal verwerkbaar. Vrij van lichtgewicht vulstoffen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 12 kg / m2

25 kg zak

05 06 225

per cm laagdikte

Saneermortel “Snel”

5.06

Witte, speciale, sneldrogende saneermortel. Is dampopen en waterafstotend, hoog drukvast en kan al na 30-60 minuten afgeschuurd worden. Vrij van lichtgewicht vulstoffen Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 12 kg / m2

30 kg zak

05 06 330

per cm laagdikte

Saneermortel “Licht” 

5.06

Saneermortel “E” Grijs

5.06

Dampopen, zoutbestendige saneermortel, zowel met de hand als machinaal verwerkbaar. Zeer hoge porositeit en hydrofobiering. Verhindert condensvorming. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 12 kg / m2 per cm laagdikte

1 palet= 42 x 30 kg zak

05 06 800

Saneermortel Fijn

5.06

Fijnkorrelige, dampopen, waterafstotende pleistermortel op basis van cement. Wordt gebruikt voor de bewerking van de Köster Saneermortels. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 1,7 kg / m2

25 kg zak

05 06 925

per mm laagdikte

Gietvloer IB / Keldervloer

5.08

Witte, dampopen, waterafstotende, hydrofobe, zoutbestendige saneermortel. Bevat specifieke lichtgewicht vulstoffen en heeft een grote poreusheid

Zelfnivellerende, gipsvrije vloeregalisatiemortel voor binnen en buiten. Slijtvast. Laagdikte 3-25mm

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 9,0 kg / m2

25 kg zak

05 06 425

Ca. 2.0 kg/m2 per mm laagdikte

25 kg zak

0508525

per cm laagdikte

Saneermortel “Snel en Licht”

5.06

Speciale witte, dampopen, waterafstotende, zoutbestendige, snelafbindende saneermortel. Bevat specifieke lichtgewicht vulstoffen. Kan al na 30-60 minuten afgeschuurd worden. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 9,0 kg / m2 per cm laagdikte

25 kg zak

05 06 525

Gietvloer 15

5.09

Zelfnivellerende, gipsvrije vloeregalisatiemortel. Bestaat uit één component. Bestand tegen een zeer hoge druk. Al na drie uur begaanbaar. Slijtvast. Aanbevolen laagdikte: 2-15 mm. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 2,0 kg / m2

25 kg zak

05 09 125

per mm laagdikte

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 22 72 | 75


Lijmmortel

5.13

Betomor® Multi A

5.20

Universeel bruikbare, stabiele lijmmortel. Bestaat uit twee componenten. Wordt gebruikt om binnenskamers tegels en natuursteenplaten te verlijmen.

Krimpvrije, snelhardende universele betonreparatiemortel. Verenigt een anticorrosieve primer, grofmortel, fijne mortel en scheurvuller in één product. Voor een laagdikte van 0-60 mm.

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 2 kg / m2 per mm laagdikte

33 kg pakket Poedercomp. 25 kg zak Vloeibare comp. 8 kg jerrycan

05 13 033

Ca. 1,3 kg / l holle ruimte

25 kg emmer

05 20 025

15 kg emmer

05 20 015

6 kg emmer

05 20 006

BD Flexlijm

5.14

1 Komponenten, minerale lijm voor alle minerale Bouwmaterialen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

ca. 1,7 kg / m2 per mm laagdikte

25 kg zak

05 14 025

Betonspachtel

Egalisatiemortel voor het strak en glad maken van betonnen oppervlaktes. Waterdicht en spanningsvrij verhardend. Voor een laagdikte van 0-5 mm. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 1,7 kg / m2

25 kg zak

05 21 025

per mm laagdikte

PSM

5.18

Drie componenten, hoog chemicaliënbestendige minerale speciaalmortel op silicaat/polymeerbasis. Voor afdichting van horizontale en verticale vlakken met een zeer hoge zuurbestendige PH0-8. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 1,9 kg / m2 per mm laagdikte

30,75 kg combi Poedercomp. 24 kg zak Vloeibare comp. 5,5 kg jerrycan Harscomp. 1,25 kg jerrycan

05 18 030

5.19

Ca. 1,8 kg / l holle ruimte 25 kg zak

Artikelnummer

5.23

Krimpvrije, waterondoorlatende fijnkorrelige mortel op minerale ondergronden. Is bestand tegen een zeer hoge druk. Wordt gebruikt bij herstel- en herprofileringswerkzaamheden. Is door zijn miniem specifiek gewicht erg geschikt voor plafonds of andere verticale oppervlaktes. Verpakking

Ca. 0,88 kg / l holle ruimte 18 kg zak

Waterdichte, snelhardende renovatiemortel voor riolen en afwateringskanalen. Mortel is vezelgewapend en in het water verwerkbaar.

Verpakking

Betomor® Licht 88

Verbruik

Schachtmortel

Verbruik

5.21

Artikelnummer 05 23 018

VGM Snel 

5.25

Gietmortel die bestand is tegen zeer hoge druk en in verharde toestand een erg grote densiteit heeft. Gemakkelijk uit te gieten en te verdelen. Al na drie uur berijdbaar. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 1,9 kg / l holle ruimte

30 kg zak

05 25 130

05 19 025

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 24 74 | 77


MF 1

5.28

Poeder om een minerale verf te maken die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. Bevat geen schimmeldodende producten. Remt de vorming van algen, schimmels en paddenstoelen af. Verbruik 0,8 kg / m per laag 2

Verpakking

Artikelnummer

20 kg zak

05 28 020

12 kg emmer

05 28 012

Injectiemortel 1K

5.29

Krimpvrije injectiemortel op basis van fijn cement. Is bestand tegen zeer hoge druk. Voor een sterke vulling van scheuren en holle ruimtes. Verbruik

Verpakking

Ca. 1,6 kg / l holle ruimte 24 kg zak

Artikelnummer 05 29 024

6 Bouw- en injectieharsen, injectiegels, kunstharscoatings De polyurethaan- en epoxyharsen van Köster Afdichtingssystemen worden in heel wat gebieden van de bouwwerk-afdichting ingezet. Door hun veelzijdige producteigenschappen zijn ze geschikt voor zowel afdichtingen als zichtbare vloercoatings. Vooral op het gebied van de injectieharsen op basis van polyurethaan kan Köster Afdichtingssystemen met zijn productgroep KB-Pur in alle omstandigheden een geschikt product aanbieden, of het nu om een pure afdichting gaat of als ook statische belangen een rol spelen. Gewoonlijk zijn PU-materialen elastische afdichtingssystemen, maar ook injecties onder druk kunnen ermee uitgevoerd worden. Voor afdichtingen van watervoerende scheuren of voegen, waarvoor normaal verschillende producten worden gebruikt, kunnen wij u met Köster KB-Pur 2 IN 1 een echt topproduct aanbieden. Dit materiaal wordt als injectieschuim gebruikt (om water te stoppen) en kan ook als elastische afdichting dienen.

6

Köster biedt een injectiegel op basis van polyurethaan aan. Ook hier is het voordeel dat ons product veilig is om te gebruiken. Bovendien kan het in heel wat toepassingsgebieden ingezet worden, zoals bijvoorbeeld bij scherminjecties, bij het waterdicht maken van grote oppervlaktes en bij het afdichten van dilataties. De selectie van kunstharscoatings, zoals Köster Afdichtingssystemen ze in deze productgroep aanbiedt, is afhankelijk van de vloerbelasting: in de industriebouw worden aan zulke materialen andere eisen gesteld dan in de private bouw. Voor beide vindt u in ons gamma geschikte producten die zich ook onderscheiden door hun hoge bestendigheid tegen chemicaliën.

Toepassingsgebieden: • Kelderbinnenafdichtingen • Scheurinjectie en injectieslanginjecties • Betonbehandelingen • Voegafdichtingen • Vloercoatings • Reservoir- en leiding afdichtingen • Speciale afdichtingen

De Groene Gids Prijscourant 26 | 79


KB-Pox® EM-VS Epoxycoating

6.01

CMC Epoxyhars mortel

6.08

Universeel inzetbare, waterige coating van epoxyhars met een zeer hoge dekkracht. Bestaat uit twee componenten. Wordt gebruikt als wand- en vloercoating (bv. garages). Mengverhouding 12,7 op 10 per volume. Kleuren in verhouding met RAL 7032 (kiezelgrijs). Andere kleuren op aanvraag.

Mechanisch en chemisch hoog belastbare Epoxyhars mortel o.a. te gebruiken bij zware betoncorrossie. Oplosmiddelvrij, met een zeer goede hechting op alle minerale ondergronden en edelstaal. Verbruik

Verpakking

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

5,3 kg Combiverpakking 06 08 005

0,2 - 0,3 kg / m2

8 kg

06 01 008

4 kg / m2 (twee lagen)

VAP® 2000

6.03

Laagviscose, oplosmiddelvrije, transparante hars. Bestaat uit twee componenten. Wordt gebruikt als dampremmer tegen osmotische blaasvorming. Kan ook gebruikt worden als primer voor betonvloeren binnenskamers en onder vloerbedekkingen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

0,3 - 0,5 kg / m2 per werkfase

25 kg

06 03 525

KB-Pox® LF-BM Bindmiddel

6.06

CMC Primer

Artikelnummer

6.08

Oplosmiddelhoudende, transparante primer als voorbehandeling van edelstalen ondergronden met Köster CMC. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

ca. 0,2 kg / m2

10 l jerrycan

06 08 110

Anti Corrosie bescherming

6.08

Oplosmiddelvrij, laagviscose epoxyharsmiddel met een zeer goede hechting op alle minerale ondergronden. Bestaat uit twee componenten. Mechanisch hoog belastbaar. Over de coating kan er droog kwartszand gestrooid worden met een verhouding van 1 op 9. Mengverhouding per gewicht: 2 op 1.

Oplosmiddelvrije corrosiebescherming op epoxyharsbasis met een zeer goede hechting op staal. Mechanisch en chemisch hoog belastbaar. Met kwast of roller te verwerken.

Verbruik

Artikelnummer

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

06 06 025

ca. 1 kg p/m2

6 kg combiverpakking

0608306

Verpakking

25 kg Ca. 0,3 - 0,5 kg / m2 als grondering 6 kg als toeslagmiddel voor 1 kg mortel naargelang formule

LF-VL

06 06 006 06 06 001

6.07

Oplosmiddelvrije, gepigmenteerde vloercoating voor industrievloeren. Zelfnivellerend en een zeer hoge slijtvastheid. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

800 g/m2 per laag

6,7 kg combiverpakking 0607106 26,8 kg combiverpakking 0607126

Bridge Coat

6.08

Köster Bridge coat is een laagviscoos epoxyhars verzegelingshars voor brugdekken, betonoppervlakten e.d. Door de hoge hitte bestendigheid kan er na droging direkt asphalt op aangebracht worden. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

200 gr / m2 in 2 lagen

13,5 kg combi

06 08 413

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 28 78 | 81


PUR-Bitumen

6.085

KB-Pur® IN II Injectiehars

6.14

Elastische, kwast-, rol-en spuitbare verzegeling op Polyurethaan basis voor horizontale en verticale betonoppervlakten. Eenmaal uitgehard is Köster PUR-Bitumen een elastische en flexibele verzegeling met een hoge mechanische belastbaarheid, een goede bestendigheid tegen water, zeewater, zoutoplossingen, anorganische / organische zuren en logen.

Oplosmiddelvrije, laagviscose injectiehars van polyurethaan. Bestaat uit twee componenten. Is elastisch en maakt zo een duurzame scheur- en voegafdichting mogelijk. Ook geschikt om zogenaamde bewegende voegen af te dichten. Viscositeit ca. 200 mPa.s. Is geschikt voor toepassing in drinkwater- en levensmiddelenvoorzieningen.

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Verbruik

ca. 2 lagen - totaal 0,5kg/m2

13,1 combiverpakking

0608513

Ca. 1,1 kg / l holle ruimte 40 kg

06 14 040

5,24 combiverpakking

0608505

8 kg

06 14 008

1 kg

06 14 001

Verpakking

KB-Pur® 2 IN 1 Injectiehars KB-Pur® Gel

6.12

Oplosmiddelvrije, wateractieve polyurethaangel. Tweede component is water. Naargelang de toevoeging van water vormt zich een massiefschuim of hoogflexibele gel die zowel waterondoorlatend als hoogelastisch is. Anticorrosief. Is geschikt voor toepassing in omgevingen voor drinkwater- en levensmiddelen. Wordt ook gebruikt om dilataties af te dichten. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Afhankelijk van het toepassingsgebied

210 kg vat

06 12 210

25 kg jerrycan

06 12 025

2,5 kg jerrycan

06 12 002

Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,1 kg / l holle ruimte (schuim), Ca. 1,1 kg / l holle ruimte (massiefhars)

25 kg pakket

06 14 525

5 kg pakket

06 14 505

1 kg 250 ml injectieflesje = 12 st. / doos

06 14 501 06 14 500

KB-Pur® IN III Injectie Star

Verpakking

Artikelnummer

8 kg

06 15 008

1 kg

06 15 001

6.13

Wateractief injectieschuim op basis van polyurethaan. Reageert enkel na contact met water en vormt meteen een stevig, waterdicht, stabiel polyurethaanschuim. Tot 30 keer meer volume. Vrij van oplosmiddelen en vulstoffen. Bestand tegen hydrolyse. Geschikt om in drinkwaterinstallaties te gebruiken. Verpakking

6.15

Oplosmiddelvrije, starre, laagviscose injectiehars op basis van Polyurethaan. Bestaat uit twee componenten. Drukvastheid: >80 N/mm2. Trekvastheid: 14 N/mm2. Wordt gebruikt om scheuren en voegen druk- en trekvast af te dichten. Ca. 1,1 kg / l holle ruimte

Verbruik

6.14

Wateractieve, oplosmiddelvrije taai-elastische injectiehars van polyurethaan. Wordt als injectieschuim ingezet om scheuren en voegen met doorstromend water af te dichten en als elastische massiefhars om scheuren duurzaam af te dichten.

Verbruik

KB-Pur® IN I Injectieschuim

Artikelnummer

Artikelnummer

Ca. 0,1 kg / l holle ruimte 27,5 kg

06 13 275

5,5 kg

06 13 055

1 kg

06 13 001

KB-Pur® IN V Injectieslang

6.17

Laagviscose, elastische injectiehars op basis van polyurethaan. Bestaat uit twee componenten. Viscositeit (25°C) ca. 70 mPa.s. Wordt gebruikt om haarscheuren af te dichten en voor injectieslangen. Verbruik

Verpakking

Ca. 1,1 kg / l holle ruimte 10 kg

Artikelnummer 06 17 010

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 80 30 | 83


KB-Pur® IN VII Injectieschuim

6.19

Wateractieve, elastische injectieschuim. Bestaat uit twee componenten. Tot 30 keer meer volume. Wordt gebruikt om watervoerende scheuren met één enkele injectie af te dichten. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,1 kg / l holle ruimte

27,5 kg

06 19 275

5,5 kg

06 19 055

06 19 001

1 kg

7

Kunststofcoatings, primers In deze productgroep worden verschillende materialen aangeboden die één aspect gemeen hebben: ze zijn met speciale kunststoffen verrijkt. Toepassingsgebieden zijn zowel de reparatie van functionerende dakafdichtingen, gecombineerde met zichtbare voordelen, als hoogelastische afdichtingen onder keramische ondergronden in natte kamers. Onze primers bieden, onafhankelijk van de soort afdichting, altijd de zekerheid dat de afdichtingen zullen functioneren. Ze verstevigen de oppervlakte, zorgen voor een goede stofbinding aan de ondergrond en waarborgen een excellente grip op de volgende afdichtingslaag. In ons gamma hebben we de producten die alle eigenschappen bezitten om goed werk te leveren, in om het even welke omgeving (temperatuur, vochtigheid,…).

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Gevelbescherming • Balkon- en terrasafdichtingen • Dakcoatings • Reservoir- en leidingsafdichtingen • Speciale afdichtingen

7

De Groene Gids Prijscourant 32 | 85


Dakflex®

7.06

Hoogelastische, sneldrogende, dikvloeibare, oplosmiddelvrije kunststoffen dakcoating. De folieachtige coating is waterdicht en dampdoorlatend. Dakflex kan ingekleurd worden. Wordt gebruikt voor de renovatie van platte daken. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,75 - 1,0 kg / m2 per laag

20 kg emmer

07 06 020

BE-Regenvast

Waterige oplossing om verse bitumenlagen te beschermen. Vormt een waterafstotende film en beschermt zo tegen regen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,2 kg / m2

5 kg jerrycan

07 23 005

KSK Primer SP

BD 50

7.09

Hoogelastische, waterdichte coating op basis van acrylaat. Wordt gebruikt als wand- en vloercoating, bv. onder tegels in vochtige en sanitaire ruimten. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 1 kg / m2

20 kg emmer

07 09 020

7.23

7.30

Oplosmiddelhoudende, sterk klevende, sneldrogende kunsthars primer voor Köster Bikuplan KSK Afdichtingsbanen. Speciaal voor gebruik bij lage temperaturen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,1 l / m2;

5 l blik

07 30 005

Ca. 0,2 l / m2 Bij erg poreus beton

KSK Primer BL BD 50 Primer

7.09

Waterverdunbare, diepindringende primer voor zuigende ondergronden. Verbruik

Verpakking

Ca. 0,05 - 0,1 kg / m2 5 kg jerrycan naargelang ondergrond

Roestprimer Z1

Artikelnummer

7.32

Oplosmiddelvrije, sterk klevende primer voor Köster Bikuplan KSK Afdichtingsbanen. Op basis van een bitumenemulsie met een hoog kunststofgehalte. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 0,25 - 0,4 kg / m2

15 kg emmer

07 32 015

07 09 105

7.155

Roestprimer Z1 is een polymeerveredelte kwastbare speciaalpasta voor de minerale corrosiebescherming van wapeningsstaal. Kleur grijs voor een goed zichtbare eindcontrole. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

ca. 800 gr/m2 per laag

1kg emmer

07 15 501

Roestprimer Z2

7.152

Roestprimer Z1 is een polymeerveredelte kwastbare speciaalpasta voor de minerale corrosiebescherming van wapeningsstaal. Kleur rood voor een goed zichtbare eindcontrole. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

ca. 800 gr/m2 per laag

1kg emmer

07 15 601

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 84 34 | 87


Voegpasta V-Verticaal

8.03

Elastische, stabiele voegafdichtingspasta op basis van polysulfide. Bestaat uit twee componenten. Rubberen afdichting met een hoge mechanische belastbaarheid en bestand tegen water, zoutwater, zoutoplossingen, benzine en minerale oliën. Verrot niet en is wortelbestendig. Wordt gebruikt om voegen af te dichten. Verbruik

Verpakking

Ca. 1,6 kg / l holle ruimte 4 kg

Voegpasta H-Horizontaal

8 Voegafdichtingsstoffen, doorvoerdichtkit, dichtingspasta’s Bewegingen in bouwelementen moeten in zowel muren als vloer door voegen ondervangen worden. Het materiaal voor voegafdichtingen wordt dan ook intensief blootgesteld aan compressie, verschuivingen en bewegingen. Om deze soorten belasting te weerstaan, wordt van het materiaal in de eerste plaats verwacht dat het vervormbaar is. Maar ook andere producteigenschappen zijn, al naargelang het toepassingsgebied, noodzakelijk. Die worden natuurlijk ook vervuld in het Köster-programma. Afdichtingspasta’s worden bijvoorbeeld gebruikt om kabeldoorvoeren af te dichten. Met de duurzame, plastische afdichtingspasta Köster Doorvoerdichtkit kan er zelfs bij stromend, drukkend water afgedicht worden. Een wezenlijk voordeel is bovendien de goede hechting op bijna alle soorten ondergronden.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen • Betonbehandelingen • Voegafdichtingen • Vloercoatings • Gevelbescherming • Balkon- en terrasafdichtingen • Reservoir- en leidingsafdichtingen • Speciale afdichtingen

8

Artikelnummer 08 03 104

8.03

Elastische, gietbare, zelfnivellerende voegafdichtingspasta op basis van polysulfide. Bestaat uit twee componenten. Rubberen afdichting met een hoge mechanische belastbaarheid en bestand tegen water, zoutwater, zoutoplossingen, benzine en minerale oliën. Wordt gebruikt om voegen af te dichten. Verbruik

Verpakking

Ca. 1,6 kg / l holle ruimte 4 kg

Voeg Primer

Artikelnummer 08 03 204

8.03

Sneldrogende, laagviscose, kleurloze, oplosmiddelhoudende bindingsstof en versteviger voor voegkanten. Bestaat uit één component. Als voorbehandeling voor Köster Voegpasta V en H. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 10 - 20 ml / m

250 ml fles

08 03 900

Doorvoerdichtkit

8.05

Duurzame, plastische, damp- en waterdichte afdichtings- pasta. Bestaat uit één component. Wordt gebruikt om kabel- en leidingdoorvoeren tegen drukkend water af te dichten. Verbruik

Verpakking

Ca. 1,6 kg / l holle ruimte 850 g koker

20 st. per doos

Artikelnummer 08 05 000

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 86 36 | 89


Doorvoerdichtmortel

8.05

Waterdichte mortel als stopmortel voor het Köster doorvoerdichtsysteem. Afmetingen

Verpakking

Ca. 1,8 kg / l holle ruimte 25 kg emmer

PU-Gietvoegmassa 

Artikelnummer 08 05 025

KB-Pox® Epoxylijm

8.12

2 Componenten, oplosmiddelvrije Epoxyhars - Heavy Duty lijm voor de Köster voegenband met een zeer hoge aanhechtkracht op beton, mortel en metaal . Ook voor vertikale en plafond toepassingen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Voor voegenband 20: ca. 2 kg / m, voor voegenband 30: ca. 2 – 2,5 kg / m

5 kg Combiverpakking

08 12 005

8.06

Gietbare, flexibele, 2 componenten voegpasta op polyurethaan basis. Voor het afdichten van dilataties en prefab betonplaatvoegen. Verbruik

Verpakking

ca. 1,0 kg / l holle ruimte 5,65 kg Combiverpakking Comp. A 5 kg Blik Comp. B 0,65 kg Blik

Voegenband 20

Artikelnummer 08.06.005

8.10

Thermoplastische Band voor het afdichten van voegen, dilatatievoegen en scheuren, UV-bestendig, hoogelastisch. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1 mm, b: 20 cm, l: 20 m

20 m rol

08 10 020

Voegenband 30

8.11

Thermoplastische Band voor het afdichten van voegen, dilatatievoegen en scheuren, UV-bestendig, hoogelastisch. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1 mm, b: 30 cm, l: 20 m

20 m rol

08 11 020

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 38 88 | 91


KB-Pur® Reiniger

9.10

Reinigingsmiddel op basis van speciale oplosmiddelen om resten van polyurethaan te verwijderen. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

Naargelang behoefte

10 l jerrycan

09 10 010

9 Onderhouds- en reinigingsmiddelen, verdunners Om afdichtingen te doen, zijn er werktuigen nodig en die worden onherroepelijk vuil. Na gebruik moet elk werktuig daarom schoongemaakt worden.

Omdat Köster allerlei afdichtingsproducten op basis van bitumen, mineralen, polyurethaan of epoxyhars aanbiedt, brengen wij ook producten op de markt om uw werktuigen te reinigen en te verzorgen. Speciale schoonmaakproducten zorgen ervoor dat de gebruikte werktuigen en de behandelde oppervlaktes helemaal schoon zijn.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen • Horizontale afdichtingen • Scheurinjectie in injectieslanginjecties • Voegafdichtingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Vloercoatings • Gevelbescherming • Balkon- en terrasafdichtingen • Dakafdichtingen • Reservoir- en leidingsafdichtingen • Ontzouting van bouwelementen • Speciale afdichtingen

9

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 90 40 | 93


Bikuplan® KSK AW 15 

10.31

Koud-zelfklevende rubber/bitumen dichtingsbaan. Aan de bovenzijde bekleed met een tweedelig gelamineerde, zeer scheurvaste polyethyleenfolie. Hoogflexibel, meteen waterdicht, bestand tegen slagregen, scheuroverbruggend en ook op koude ondergronden verwerkbaar. Wordt gebruikt om kelders en vloerplaten af te dichten. Voldoet aan de norm DIN 18195. Is tot -10°C verwerkbaar. Abmessungen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1,5 mm, b: 1,05 m, l: 20 m

21 m2 rol

10 31 121

Bikuplan® Fixband AW 10

10 Zelfklevende folies

In de gebouwbescherming worden baanvormige afdichtingen almaar belangrijker. De wezenlijke voordelen bestaan erin dat de laagdikte gelijk blijft en het gebouw meteen na plaatsing afgedicht is. De basis van onze koud-zelfklevende dichtingsbanen Köster Bikuplan is bitumen met een zeer hoog rubbergehalte, dat voor een zeer hoge hechting en een zeer hoge elasticiteit van de banen zorgt. Ons productgamma telt banen voor verschillende eisen met verschillende cacheringen: van zeer scheurvaste polyethyleenfolie tot en met dampdichte aluminiumfolie. De noodzakelijke hulpstukken om de banen te plaatsen en om kimmen en naden af te dichten, zijn natuurlijk ook bij Köster beschikbaar. Door hun dichtende eigenschappen lenen de Köster Bikuplan-banen zich niet enkel tot afdichtingen tegen water, maar ook tot kozijnafdichtingen tegen wind en voegafdichtingen in gevels. Bovendien zijn ze ook geschikt als beschermde laag tegen radongas die uit de grond opstijgt.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen • Horizontale afdichtingen • Voegafdichtingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Balkon- en terrasafdichtingen • Dakafdichtingen • Speciale afdichtingen

10

10.31

Koud-zelfklevende rubber/bitumen dichtingsbaan. Aan de bovenzijde bekleed met een tweedelig gelamineerde, zeer scheurvaste polyethyleenfolie. Hoogflexibel, meteen waterdicht, bestand tegen slagregen, scheuroverbruggend. Is op koude ondergronden verwerkbaar. Wordt gebruikt om naden van vliesgevels en kozijnaansluitingen op de gevel af te dichten. Is tot -10°C verwerkbaar. Abmessungen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1 mm, b: 150 mm

20 m rol

10 31 113

d: 1 mm, b: 250 mm

20 m rol

10 31 115

d: 1 mm, b: 350 mm

20 m rol

10 31 117

Bikuplan® KSK SY 15

10.32

Koud-zelfklevende rubber/bitumen dichtingsbaan. Aan de bovenzijde bekleed met een tweedelig gelamineerde, zeer scheurvaste polyethyleenfolie. Hoogflexibel, meteen waterdicht, bestand tegen slagregen, scheuroverbruggend en ook op koude ondergronden verwerkbaar. Wordt gebruikt om kelders en vloerplaten af te dichten. Voldoet aan de norm DIN 18195. Is tot -10°C verwerkbaar. Abmessungen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1,5 mm, b: 1,05 m, l: 10 m

21 m2 rol

10 32 121

Bikuplan® KSK ALU 15

10.33

Koud-zelfklevende rubber/bitumen dichtingsbaan. Aan de bovenzijde bekleed met een versterkte aluminiumfolie. Dampdicht, waterondoorlatend, weer- en UV-bestendig. Abmessungen

d: 1,5 mm, b: 0,96 m, l: 10 m

Verpakking 9,6

m2

rol

Artikelnummer 10 33 196

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 92 42 | 95


Bikuplan® Fixband ALU 10

10.33

Bikuplan Fixband 10 is een 1,0 mm dikke, zelfklevende dichtingsband op basis van rubber/bitumen en heeft aan de bovenzijde een aluminiumcachering. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1 mm, b: 50 mm

10 m rol

10 33 111

10 m rol

10 33 112

d: 1 mm, b: 150 mm

10 m rol

10 33 113

d: 1 mm, b: 100 mm

Bikuplan® Speciaal Voegband 10.37 Koud-zelfklevende, zeer scheurvaste voeg en dilatatieband met een verstevigend weefsel in het midden. Wordt gebruikt om voegen en naden tussen en onder dikke bitumenlagen en Bikuplan KSK- dichtingsbanen af te dichten. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

d: 2 mm, b: 300 mm

10 m rol

10 37 010

Bikuplan® Fixband Vlies Bikuplan® KSK ALU Strong

10.34

Koud-zelfklevende bitumen/kunststof dichtingsbaan die aan de bovenzijde bekleed is met een aluminiumcachering. Die cachering is UV-bestendig, heeft een beschermende laklaag en bestaat uit geperste fijne korrels. Het midden van de dichtingsbaan bestaat uit een zeer scheurvast weefsel. Wordt gebruikt om daken met een kleine oppervlakte af te dichten, bv. garages en carports. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1,7 mm, b: 1,05 m, l: 10 m

10,5 m2 rol

10 34 110

Bikuplan® KSK DS 15

10.36

10.38

Koud-zelfklevende, overpleisterbare, afdichtingsband op basis van butyl. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1,5 mm, b: 150 mm

10 m rol

10 38 010

Bikuplan® KSK Driehoeksband 10.39 Koud-zelfklevende, hoogflexibele kunstof/bitumen driehoeksband. Wordt gebruikt om kimmen en aansluitingen af te dichten, bv. bij doordringing van water. Ook geschikt om draagvlaktes zoals schachten en kant-en-klare betondelen af te dichten. Bestand tegen temperaturen tot -10°C. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

l: 1,05 m x ongeveer 30 mm

25 stuks/ karton

10 39 001

Dubbelzijdige koud-zelfklevende bitumen/kunststof dichtingsbaan. Wordt gebruikt om koppelingen af te dichten. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

d: 1,5 mm, b: 1,05 m, l: 20 m

21 m2 rol

10 36 121

Bikuplan® Fixband 15 DS

10.36

Dubbelzijdige, koud-zelfklevende afdichtingstape dikte 1,5 mm. Op basis van rubber/bitumen. Wordt gebruikt om aansluitingen, isolatiemateriaal, dampwerende folies, enz. te verbinden. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

b: 15 mm

20 m rol

10 36 111

20 m rol

10 36 114

b: 40 mm

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 94 44 | 97


Wapeningsweefsel

11.01

Zeer scheurvast, alkalibestendig glaszijdeweefsel. Wordt gebruikt om bitumineuze afdichtingen te versterken. Voldoet aan de DIN 18195-norm. Afmetingen

Verpakking

b: 33 cm, l: 100 m

100 m rol

11 01 100

100 m2 rol

11 01 101

b: 100 cm, l: 100 m

Flexband K 120

Omdat Köster u producten voor elke afdichting wilt aanbieden, moeten we natuurlijk in alle toebehoren voorzien. Zoals bijvoorbeeld materialen die noodzakelijk zijn om de afdichting goed te laten functioneren of materialen om de DIN-normen te halen. Daartoe behoren verstevigingsmaterialen zoals wapenings- en flexweefsels die een statische verbetering in de verschillende afdichtingsproducten bieden. Juist voor oppervlaktes die gevoelig zijn aan scheuren is een degelijke versterking noodzakelijk. Volgens de DIN 18195-norm moet ook de afdichting zelf beschermd worden. De Köster SD-Bescherm- en drainagebaan helpt mee aan een goede drainage, waardoor het water van het bouwlichaam weggevoerd wordt. Bovendien vindt u in onze productgroep hulpmaterialen zoals capillairstaafjes, die een gelijkmatige verdeling van injectiestoffen tijdens de drukloze horizontale afdichting waarborgen.

• Kelderbuitenafdichtingen • Kelderbinnenafdichtingen • Horizontale afdichtingen • Voegafdichtingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Balkon- en terrasafdichtingen • Dakafdichtingen • Speciale afdichtingen

11.03

Hoogflexibele, rubberachtige voegafdichtingsband uit hoogwaardig elastomeer met zijdelingse weefselstrepen. Wordt gebruikt om naden af te dichten op oppervlaktes die gevoelig zijn voor scheuren, ook voor afdichtingen onder tegels. Ook leverbaar: binnen & buitenhoeken, doorvoermanchetten.

11 Toebehoren

Toepassingsgebieden:

Artikelnummer

11

Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

d: 0,6 mm, b: 120 mm

50 m rol 10 m rol

11 03 050 11 03 010

BD Binnenhoek

11.03

Elastich vormstuk uit NBR-Rubber voor het afdichten van binnenhoeken in combinatie met een afdichtingssysteem onder keramische tegels.. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

Rugmaat: 60 mm d: 0,6 mm

20 stuks

11 03 201

BD Buitenhoek

11.03

Elastich vormstuk uit NBR-Rubber voor het afdichten van binnenhoeken in combinatie met een afdichtingssysteem onder keramische bekleding. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

Rugmaat: 60 mm d: 0,6 mm

20 stuks

11 03 301

BD Wandmanchet

11.03

Elastisch dichtingsmanchet uit NBR rubber voor het afdichten van doorvoeringen in combinatie met een afdichtingssysteem onder een keramische bekleding. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

120 x 120 mm d: 0,6 mm

20 stuks

11 03 401

Groene De Groene Gids voor GidsVochtwering Prijscourant 96 46 | 99


BD Vloermanchet

11.03

Elastisch dichtingsmanchet uit NBR rubber voor het afdichten van onderuitlopen/putjes in combinatie met een afdichtingssysteem onder een keramische bekleding. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

350 x 350 mm d: 0,6 mm

10 stuks

11 03 501

Flexweefsel

11.05

Hoogflexibel, maar scheurvast, fijnmazig kunststofweefsel. Wordt gebruikt om dunne afdichtingen te versterken zoals bv. Dakflex, BD 50 of KBE Rubber/bitumenlaag. Afmetingen

b: 100 cm, l: 50 m

Verpakking 50

m2

rol

Capillairstaafjes 

Artikelnummer 11 05 525

11.06

Gepatenteerde injectiekous. Is gemaakt uit speciale, expanderende cellulose. Bij afdichtingen tegen optrekkend vocht wordt die injectievloeistof gelijkmatig en direct afgestaan. Wordt gebruikt om holle ruimtes en scheuren te overbruggen. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

l: 90 cm

50 stuks

11 06 401

12 Apparatuur, werktuigen, hulpstukken De kwaliteit van een afdichtingssysteem hangt af van de manier waarop het geplaatst is. In veel gevallen is daarvoor professionele apparatuur nodig. Köster Afdichtingssystemen biedt u alle apparatuur, werk-tuigen en hulpstukken aan voor een goede, rationele verwerking: van muurtappen om capillair vocht tegen te gaan tot gelpompen om te injecteren. Onze drukinjectiepompen om injectieharsen doeltreffend te gebruiken, zijn voor zowel lagedruk- als hogedrukinjecties beschikbaar. Bovendien is de prijs/kwaliteit verhouding zeer goed, want tijd is geld.

Toepassingsgebieden: • Kelderbuitenafdichtingen

Daknagels

11.28

Om zelfklevende dichtingsbanen vast te nagelen. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

3,1 x 50 mm

pakket: 450 stuk

11 28 100

• Kelderbinnenafdichtingen • Horizontale afdichtingen • Scheurinjectie en injectieslanginjecties • Betonbehandelingen • Voegafdichtingen • Afdichtingen in vochtige en natte ruimtes • Vloercoatings

SD-Bescherm- en drainagebaan 11.40 Groene PE-HD noppenbaan met aan de voorzijde een filter- vliescachering van propyleen en aan de achterzijde een blauwe glijdfoliecachering. Wordt gebruikt om afdichtingen te beschermen. Voldoet aan de DIN 18195-norm. Geleidt zak- en stuwwater naar de drainageleiding. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

b: 200 cm, l: 15 m

30 m2 rol

11 40 030

• Gevelbescherming • Balkon- en terrasafdichtingen • Dakafdichtingen • Reservoir- en leiding afdichtingen • Ontzouting van bouwelementen • Speciale afdichtingen

12 De Groene Gids Prijscourant 48 | 101


Menggarde

12.01

Speciale garde om te mengen. Geschikt voor een uit kunststof gemodificeerde 2 K bitumenmassa’s, zoals bv. Deuxan 2K Spateldicht en Bikuthan Spateldicht 2. Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 01 101

Superpacker 

12.06

Met vaste kegelkop voor hoge druk injecties, verzinkt. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

10 mm x 85 mm

100 stuks

12 06 102

10 mm x 115 mm

100 stuks

12 06 103

13 mm x 85 mm

100 stuks

12 06 132

13 mm x 115 mm

100 stuks

12 06 133

Optioneel: alle packers kunnen met losse bijgevoegde kegelkop of vlakkopnippel geleverd worden.

Kwast

12.01

Om NB-afdichtingspasta’s, Kelderdicht 1, Dakflex, enz. te verwerken Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 01 301

Köster Packer

12.06

Met vaste kegelkop voor hoge druk injecties, verzinkt.

Vloer verdeelkam 

12.01

Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

16 mm x 85 mm

100 stuks

12 06 162

16 mm x 115 mm

100 stuks

12 06 163

Speciale maten op aanvraag.

Voor het gelijkmatig aanbrengen van Köster giet/vloermortels in de gewenste dikte van 0 – 30 mm, traploos instelbaar, uitwisselbaar blad. Geheel uit gehard staal. Verbruik

Verpakking

Artikelnummer

breedte 80 cm

per stuk

12 01 501

Super-1 dagspacker

12.06

1 Dagspacker met terugslagventiel en kegelkopaansluiting.

Handschoenen 

12.02

Stevige, gladde handschoenen om te gebruiken bij de verwerking van het Köster Kelderdichtsysteem, enz. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

Grootte 9/10

per paar

12 02 001

Muurtap 

12.03

Tap uit kunststof. Wordt als muurtap gebruikt bij de producten Crisin en Mautrol. Herbruikbaar. Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 03 087

Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

13 mm x 90 mm

100 stuks

12 06 532

13 mm x 120 mm

100 stuks

12 06 533

Optioneel: alle packers kunnen met losse bijgevoegde kegelkopnippel of vlakkopnippel geleverd worden.

Injectielans

12.06

Injectielans met een nippel met een vlakke kop. Wordt gebruikt voor injecties onder druk. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

18 mm x 300 mm 18 mm x 550 mm

per 25 st. per 25 st.

12 06 795 12 06 797

Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Groene De Groene Gids voor Gids Vochtwering Prijscourant100 50 | 103


Geleidelans

12.06

Injectielans voor injecties onder druk en scherminjecties. Is voorzien van een speciale geleidingskop voor een zijdelingse aanvoer van de injectiestof. Duits en Europees patent. Afmetingen

Verpakking

Gelpomp

Injectiepomp voor twee componenten met een traploos instelbare mengverhouding (gel: water).

Artikelnummer

18 mm x 300 mm per 25 st. 12 06 895 18 mm x 580 mm per 25 st. 12 06 897 Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Handinjectiepomp  zonder manometer

Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 07 101

12.07

Injectieapparaat voor harsinjectie, voor kleine werken of voor werk op plaatsen waar u moeilijk bij kunt. Maximale druk: 100 bar; stuwkracht per beweging: 2 cm3.

Injectiepomp-1K 

12.07

Eén componenten pomp om scheuren te injecteren en holle ruimtes op te vullen.

Verpakking

Artikelnummer

Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 07 501

per stuk

12 07 201

Handinjectiepomp met manometer

12.07

Injectieapparaat voor harsinjectie, voor kleine werken of voor werk op plaatsen waar u moeilijk bij kunt. Maximale druk: 100 bar; stuwkracht per beweging: 2 cm3. Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 07 502

Reserveslang voor handpomp 12.07 Voor injecties onder druk Afmetingen

12.07

Verpakking

per stuk 300 mm aansluiting schroefdraad M10 buiten 500 mm aansluiting per stuk schroefdraad M10 buiten

Grijpkop

Artikelnummer 12 07 503

Kitspuit met opzetstuk Spuit om Köster Doorvoerdichtkit te verwerken.

Met 4 grijpstukken voor kegelvormige nippels. Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 07 505

Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 08 101

Kitspuit Opzetstuk 

12.08

Toebehoren om met de Köster Kitspuit Köster Doorvoerdichtkit te verwerken. Met een flexibele slang en een 45° hoek.

12 07 504

12.07

12.08

Verpakking

Artikelnummer

per set

12 08 201

Schuimband

12.08

Wordt gebruikt om bij de toepassing van doorvoerdichtkit de ruimte rond de leiding en kabeldoorvoeren af te dichten. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

b: 15 mm

5 m rol

12 08 301

Groene De Groene Gids voor Gids Vochtwering Prijscourant102 52 | 105


Reinigingsborstel

12.08

Conische, ronde borstel om bij leiding- en kabeldoorvoeren de ruimte er rond omheen schoon te maken. Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 08 401

Reinigingsdoeken

Speciemixer-dubbele mengspiraal 12.09 Elektronische dwangmixer speciaal voor dikvloeibare en erg viscose mortel, pleister, lijm, bitumen, enz. 1.400 Watt, 220 V. Wordt met spiraalmengers geleverd. Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 09 201

12.08

Worden gebruikt om na de verwerking van de Köster Doorvoerdichtkit de apparatuur te reinigen. Verpakking

Artikelnummer

10 kg pakket

12 08 501

Spiraalmenger Spatel 

12.08

Om onder andere Köster KB-Doorvoerdichtkit te verwerken. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

b: 20 mm

per stuk

12 08 601

per stuk

12 08 701

b: 50 mm

Voor de Köster Speciemixer-enkele mengstaaf. Geschikt om taaie en dikvloeibare materialen zoals saneermortel, lijm, enz. te mengen. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

ca. 140 x 600 mm

per stuk

12 09 701

Schijfmenger Speciemixer-enkele mengspiraal 12.09 Elektronische universele mixer voor materialen met lage en hoge viscositeit. 1.300 Watt, 220 V, traploos regelbaar. Wordt geleverd met een spiraal- en een schijfmenger. Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 09 101

12.09

12.09

Met ring voor de Köster Speciemixer-enkele mengstaaf. Geschikt om vloercoatings, afdichtingspasta’s, injectiemortel, enz. te mengen. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

ca. 140 x 600 mm

per stuk

12 09 601

Spiraalmengerset

12.09

Voor de Köster Speciemixer-dubbele mengspiraal. Bestaat uit een rechtsdraaiende spiraalmenger en een linksdraaiende spiraalmenger. Afmetingen

Verpakking

Artikelnummer

Ca. 140 x 600 mm

per set

12 09 901

Groene De Groene Gids voor Gids Vochtwering Prijscourant104 54 | 107


Rubber-Aandrukrol

12.10

Om Bikuplan KSK Dichtingsbanen te verwerken. Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 10 013

Diagnosekoffer

Afdichtingsproducten van Kรถster: gegarandeerd veilig. Door tientallen jaren ervaring en de hoge kwaliteit van onze producten zijn wij tot een betrouwbare bouwpartner uitgegroeid. Ons omvangrijk gamma omvat technische apparatuur, deels gepatenteerde afdichtingsproducten en -systemen voor elk probleem met drukkende of niet-drukkende vochtigheid.

12.99

Voor een snelle diagnose van het bouwwerk (zoutanalyse). Verpakking

Artikelnummer

per stuk

12 99 988

De Groene Gids Prijscourant 56 | 109


Algemene Voorwaarden 1. Offertes en bestellingen Voor zover niet anders wordt overeengekomen zijn de offertes van verkoper vrijblijvend. Bestellingen zowel als mondelinge afspraken zijn voor verkoper alleen dan bindend, indien en voor zover hij deze schriftelijk of met een formulier bevestigt of aan deze voldoet door de goederen en de nota te zenden. 2. Berekening en betaling Berekening geschiedt op basis van de op de dag van aflevering geldende prijzen. Zijn deze hoger dan op de dag van koop overeengekomen, dan is de koper gerechtigd om zijn bestelling binnen 14 dagen na mededeling der prijsverhoging te annuleren. Dit recht van annulering geldt niet bij prijsverhogingen, die ontstaan als gevolg van verhoging der vrachttarieven. Voor de berekening geldt het gewicht bij verzending. Bijkomende kosten, zoals b.v. de door de bank in rekening gebrachte onkosten bij het aanbieden van de verschepingsdocumenten zijn voor rekening van koper. De door de koper verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft koper met de betaling van een vervallen vordering in gebreke of ontstaat twijfel aan zijn solvabiliteit, dan is verkoper gerechtigd tot het eisen van vooruitbetaling en alle toegestane betalingstermijnen te herroepen. Indien koper met de betaling van een vervallen vordering in gebreke blijft, dan geldt voorts, dat alle overige ten name van koper bij verkoper openstaande vorderingen alsdan onmiddellijk opeisbaar worden en dat verkoper het recht krijgt om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beĂŤindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Bovendien komen alle kosten van verkoper, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen incassokosten ten belopen van tenminste 10% van het in te vorderen bedrag, om tot gehele of gedeeltelijke inning van zijn vordering op koper te geraken, ten laste van koper. Indien de rechter of een bindend-adviseur ten laste van de koper een kostenveroordeling uitspreekt die lager is dan de werkelijke (buiten) gerechtelijke kosten is verkoper gerechtigd het verschil alsnog van koper te vorderen. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is verkoper voorts gerechtigd een rente-vergoeding op basis van de bankdebetrente te eisen. 3. Levering en afname Verkoper is niet verplicht tot verdere levering, zolang koper met betaling in gebreke blijft. Overeengekomen leveringstermijnen zijn nagekomen, indien de goederen binnen die termijn zijn verzonden. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient koper een redelijke termijn voor nalevering te geven, zonder aanspraak te kunnen maken op schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van verkoper (ongeacht of deze uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad voortvloeit) in geval van niet of niet tijdige levering is beperkt tot het bedrag waarvoor deze aansprakelijkheid krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper gedekt blijkt te zijn. Storingen in het bedrijf, overschrijding van leveringstermijnen of achterwege blijvende levering van de zijde van de leveranciers van verkoper, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, stakingen, uitsluitingen, moeilijkheden bij het verkrijgen van transportmiddelen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, gevallen van overmacht en andere omstandigheden van dien aard, dat uitvoering van de overeenkomst daardoor redelijkerwijze onmogelijk wordt, ontheffen de daardoor getroffen partij van de verplichting tot levering resp. afname, zulks voor de duur van de storing en slechts voor zover de storing levering c.q. afname onmogelijk maakt. Indien levering hierdoor langer dan een maand wordt vertraagd, dan is koper, en indien afname hierdoor langer dan een maand wordt vertraagd, dan is verkoper gerechtigd om het niet uitgevoerde deel van de overeenkomst te annuleren, zonder verder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4. Verzending Weg en wijze van verzending worden door verkoper bepaald. Verkoper zal zoveel mogelijk met de wensen van koper rekening houden, hierdoor ontstane meerkosten zijn voor rekening van koper. 5. Risico Voor zover niets anders wordt overeengekomen. gaat het risico definitief op koper over wanneer de goederen door de leverancier, door of namens verkoper verzonden worden of - als koper de goederen niet in ontvangst kan nemen - wanneer de goederen door verkoper voor verzending gereed zijn gemaakt. 6. Reclames Koper dient onverwijld na ontvangst van de goederen vast te stellen of de geleverde goederen zijn voorzien van een leesbare gebruiksaanwijzing of -opschrift, de overeengekomen kwaliteit bezitten en voor het beoogde doel geschikt zijn. Laat koper dit na, dan vervalt voor verkoper elke aansprakelijkheid. Eventuele klachten over het ontbreken en/of de leesbaarheid van een gebruiksaanwijzing of -opschrift, over kwaliteit of hoeveelheid moeten worden ingediend onder vermelding van besteldata, factuur-, order- en vrachtnummers. Zichtbare fouten dienen binnen 14 dagen na ontvangst der goederen, verborgen fouten onmiddellijk na vaststelling, doch uiterlijk zes maanden na aflevering der goederen schriftelijk te worden gemeld. De aansprakelijkheid van verkoper (ongeacht of deze aansprakelijkheid uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad voortvloeit) in geval van gebrekkige levering is beperkt tot het bedrag waarvoor deze aansprakelijkheid krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper gedekt blijkt te zijn. 7. Inlichtingen en adviezen Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden der producten van verkoper, technische adviezen en verdere gegevens worden naar beste weten en vrijblijvend verstrekt. Eventuele aansprakelijkheid (ongeacht of deze uit een overeenkomst of een onrechtmatige daad voortvloeit) ter zake van verkoper is beperkt tot het bedrag waarvoor deze aansprakelijkheid krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper gedekt blijkt te zijn. 8. Eigendomsvoorbehoud De goederen worden pas eigendom van koper, als deze aan al zijn verplichtingen jegens verkoper, zowel ter zake van geleverde goederen als ter zake van in verband met die levering door verkoper verrichte diensten en/of werkzaamheden, heeft voldaan. Koper is verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen, die verkoper ter bescherming van zijn eigendomsrecht aan de geleverde goederen wil treffen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht, verkoper onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. Zolang verkoper zich de eigendom van het verkochte heeft voorbehouden kan koper over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen be- of verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf. 9. Toe te passen recht en competente rechter Op alle overeenkomsten en eventuele onrechtmatige daden is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander rechtstelsel alsmede het Weense Koopverdrag. Bevoegd is de naar de regels der absolute competente bevoegde rechter te Utrecht. Verkoper blijft evenwel bevoegd koper te dagen voor de rechter van diens woonplaats. Garanties zijn van kracht na betaling

Vakkundig advies en uitstekende service voor een tevreden klant

Wij hebben geen controle over het correct en daarmee succesvol verwerken van onze produkten. Wij garanderen derhalve slechts de kwaliteit van onze produkten binnen het kader van onze handelsvoorwaarden, echter niet het succesvol verwerken daarvan. Dit produktoverzicht vervangt alle eerdere uitgaven.


Nederland Waarop u kunt vertrouwen Door ons goed uitgebouwde service- en bedrijfsnetwerk in de Benelux, Frankrijk en Europa en vele andere landen kunnen we u op korte termijn ter plaatse vakkundig advies geven, alsook een vlotte levering van afdichtingsproducten die uw gebouw duurzaam beschermen.

België

Luxemburg

Frankrijk

Algemeen Distributeur voor de Benelux en Frankrijk: Köster Afdichtingssystemen BV Overveld 15 3848 BT Harderwijk - NL Tél: +31 341 46 70 90 Fax: +31 341 46 70 99 info@koster-afdichtingssystemen.nl www.koster-afdichtingssystemen.nl

Handboek Vochtbestrijding  

Alle voorkomende vochtproblemen kunnen worden aangepakt met het Köster afdichtings programma. Voor waterdichte bouwwerken.

Handboek Vochtbestrijding  

Alle voorkomende vochtproblemen kunnen worden aangepakt met het Köster afdichtings programma. Voor waterdichte bouwwerken.

Advertisement