Page 1

Hlídání dětí v Kostelci nad Orlicí

http://www.hlidanideti.kostelecno.cz/ Vážení spoluobčané,……………………………………. mám to veliké potěšení oznámit Vám, že Město Kostelec nad Orlicí bude od 01. 07. 2013 poskytovat pro Vás, své občany, a to především pro mladé rodiny s dětmi, službu hlídání jejich dětí, a to přímo v domácnostech, zkušenou a léty ověřenou pracovnicí v dané oblasti Jaroslavou Čermákovou. Mnoho z Vás, kteří máte malé děti, víte, a to i přesto, že děti jsou zcela nepochybně tím nejmilejším, co máte, jak byste si někdy rádi odpočinuli, zašli do kina, do divadla nebo třeba se jen projít a ono to často vůbec nejde, protože těm nejmilejším musíte dát veškerý svůj čas. Mnohdy to nejde ani ve chvílích, kdy bezchybně fungují babičky i dědečkové. A právě proto, je tu tato nová služba. Služba neomezená časem ani prostorem. A jak by to vlastně mělo fungovat? Velmi jednoduše. Brzy bude na stránkách města, ale nejen tam zveřejněn telefonický kontakt, na kterém si můžete domluvit schůzku, popř. již přímo rezervovat hlídání Vašich nejmenších. Služba bude poskytována pro děti od 2 do 12 let, a to za zatím předpokládanou cenu 40 Kč/hod. Tato cena je zcela záměrně nastavena velmi nízko, a to proto, aby si uvedenou službu mohlo dovolit široké spektrum mladých rodin. Ostatně asi nikdo nepochybuje o tom, jak se

dnes žije mladým rodinám, kdy jeden z rodičů tráví svůj čas na rodičovské. Úmyslně nepoužívám dovětek: „dovolené“, neboť to žádná dovolená není. Nepůjde však jen o hlídání dětí, byť to je tím stěžejním. Město nabídne zmíněným způsobem i doprovody dětí do školy, k lékaři apod. Osobně bych rád vyjádřil naději, že tato služba bude fungovat dobře, ke spokojenosti Vás, kteří ji využijete, naději že po nějakém čase otupí i hroty těm, kteří mají z přirozenosti tendenci vše, i to co člověk koná v bona fides, tedy v dobré víře, kritizovat, aniž by nabídli alternativu řešení. Toto není prosím můj subjektivní stesk, ale pouhé konstatování reality našeho každodenního bytí, a to i s vědomím, že tomu tak být má. Rovnováha je přeci tím zázračným, co nás drží pohromadě. Ať již jednoho na šikmé plošině nebo druhého za vodou, protože vše má svůj druhý sklon a druhý břeh…

dokresluje i nejstarší pohlednice celého souboru, která je z roku 1908. Kolekce 16 pohlednic, pečlivě vybraných z archivu města a řady soukromých sbírek jistě přinese mnoho nového a zajímavého místním obyvatelům i všem návštěvníkům Kostelce nad Orlicí.……………………………………. Soubor pohlednic je možno zakoupit v Regionálním turistickém a informačním centru Kostelec nad Orlicí od druhé poloviny července.

Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, tajemník MěÚ

Informace z úřadu

Soubor historických pohlednic,……… Soubor historických pohlednic města Kostelce nad Orlicí představuje výběr fotografií města a jeho okolí z období začátku minulého století. Dobové snímky umožňují objevovat proměny města, konfrontovat zaniklé s tím, co zůstává do našich dnů. Nostalgickou atmosféru

Stránka 1

Město Kostelec nad Orlicí již lze najít kromě Youtube (www.youtube.com/kostelecnocz), Twitteru (www.twitter.com/kostelecnocz) také na Facebooku………………………………………. (https://www.facebook.com/kostelecnocz). Prostřednictvím textových zpráv bude městský úřad informovat své občany o důležitých událostech a aktuálním dění ve městě. Staňte se i vy našimi fanoušky a sledujte nás i na těchto moderních sociálních sítích.


Víte, kde se říká U Houkvice? Žáci maturitního oboru nazvaného Ekologie a životní prostředí Střední školy zemědělské a ekologické a středního odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí mají podle školního vzdělávacího programu absolvovat část výuky geografie formou terénních cvičení. Letos jsme si pro tuto činnost vybrali zalesněný prostor mezi Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi pod Orebem, známý pod názvem Obora. Lidé z nejbližšího okolí velmi dobře znají lesní cestu vedoucí kolem několika starých rybníků.

Právě zde v polovině května naši ekologové plnili řadu úkolů vyplývajících z přírodovědné náplně jejich studijního oboru. Získali tak podklady pro zpracování stručné geografické charakteristiky zdejších přírodních památek (dříve rezervací), jež nesou názvy: U Glorietu, U Černoblatské louky, U Houkvice. Studenti se zaměřili hlavně na zdejší vegetaci a umělý vodní tok zvaný Náhon (též Alba), vybudovaný již ve středověku k napájení rybníků, mlýnů a pil. Zdejší porosty borovice na vátých píscích (U Glorietu) a mohutné duby (U Houkvice) zaujmou každého milovníka přírody. Změřili jsme obvod jednoho z největších dubů v České republice (ve výšce 1,2 m činí 9,22 m), za pomoci pásma a improvizovaného měřidla se nám jednoduchou metodou vycházející ze vzájemného geometrického vztahu dvou trojúhelníků podařilo zhruba změřit jeho výšku (30 m). Na společnou fotografii u přibližně 600 let starého velikána nebylo možné zapomenout. Náročnou záležitostí se stalo získávání údajů pro výpočet sekundového průtoku Náhonu. Bylo totiž třeba na několika místech zjistit hloubku koryta, jeho šířku a rychlost vodního toku, což pro několik dobrovolníků znamenalo vlézt do studené vody. Výsledek měření? Průtok 0,45 m³ za sekundu je zatím rekordní. Měření v minulých letech (vždy v květnu) vykazovala podstatně nižší hodnoty. Přálo nám počasí, terénní cvičení se letos

skutečně vydařilo. Fotogalerii najdete na školním webu - www.szeskostelec.cz. PaedDr. Ladislav Miček, učitel SŠZE a SOU CHKT v Kostelci n. O.

Výměnný pobyt budoucích ekologů na pobřeží Atlantiku Milí čtenáři,.…………………………...…………………. rádi bychom vám zprostředkovali cestovatelský zážitek, nás studentů SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí, z výměnného pobytu ve francouzské škole v Saint Gildas des Bois. Jedenáct dní jsme strávili v nádherné oblasti na severu Francie, snažili se poznat odlišný způsob života místních studentů a vyměňovali si zkušenosti v oblasti bioproduktů.

Saint Gildas des Bois nás uchvátilo originální výzdobou – koly na domech a sloupech. Celé město se totiž chystá na slavnou Tour de France, kterou město uvítá 9. července. Studujeme zemědělské obory a ekologii. Je tedy samozřejmé, že se náš program ubíral právě tímto směrem. Navštívili jsme ústřicovou farmu, pochopitelně ani ochutnávka nechyběla, slaniska, kde se z malých jezírek za pomoci slunečního záření a větru získává mořská sůl. Nezapomenutelným zážitkem pro všechny zůstává plavba mokřady v přírodním parku a prohlídka oceária. A kde jsme se opravdu cítili jako doma? Určitě v ovocných sadech, případně v továrně na výrobu máslových sušenek. Vždyť Francouzi jsou nesmírně přátelští, pohostinní, vyhlášení svým kulinářstvím a vše bez okolků nabízejí k degustaci. Mimochodem, všechny bioprodukty chutnaly výtečně. Co dále stálo za zhlédnutí? Monstrózní gotické kostely, klášter s jeptiškami, jež na rozdíl od jiných zemí nosí civilní oblečení, zábavní centrum Puy du Fou, kde se historického vystoupení v převlecích zúčastnili i naši studenti. Za zmínku stojí i exkurze do firmy vyrábějící letadla, do světově proslulé společnosti Airbus. Zde nám bylo umožněno ještě v předstihu nahlédnout do tajů vývoje nového typu letadla A 350, jehož letová premiéra se uskuteční

Stránka 2

v nejbližších dnech.…………………………………….. Z našeho bohatého programu nelze uvést vše, ale i z těchto pár řádků jistě pochopíte, jak moc se nám v Saint Gildas des Bois líbilo. Na brzkou shledanou, Francie! Rádi bychom touto cestou poděkovali především Ing. Bc. Miluši Chlumecké za přípravu a realizaci tohoto jedinečného projektu. Studenti SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí

Pár cenných rad! Máme pro Vás doporučení. Pokud jste se ještě nerozhodli, kam se vydáte o prázdninách na výlet, tak doporučujeme navštívit Máchův kraj. Rádi Vám poradíme, protože jsme se odtamtud vrátili 05. 06., kdy jsme s klubem seniorů zavítali do kraje, který tolik inspiroval básníka K. H. Máchu. Opravdu objevíte snovou krajinu a pokud budete mít takové štěstí na počasí, jaké jsme měli my, tak se sluníčkem na obloze budete obdivovat hrady, zámky a hlavně přírodu. My jsme se díky svolení pana kastelána z hradu Houska a také díky zručnosti pana řidiče

dostali až k bráně do hradu. Ale kdo rád putuje krajinou pěšky, může zdolat náročnější výstup. Odměnou mu bude zajímavá prohlídka hradu, poutavé vyprávění kastelána v dobovém oblečení a také překrásný výhled do krajiny. Doksy, Česká Lípa i Zákupy, tak tam jsme také zavítali. Nechte si vyprávět, stálo to za to i když nás zaskočil řetěz a zákaz při vstupu do vyhlášených zahrad státního zámku Zákupy.


Ale bezpečnost návštěvníků nade vše a povodeň natropila daleko horší zákazy. Už teď připravujeme na září výlet do Orlických hor, polo tajný a rozhodně nebude náročný na výstupy. Jednou z bran Orlických hor navštívíme mimo jiné i památník významné výtvarnice Jarmily Haldové a na závěr bude to překvapení. V programu nechybí ani posezení na Masarykově chatě na Šerlichu. Pohoda, krásný výhled do kopců, horský vzduch a ……to je to překvapení. Věřte, že to bude opravdový zážitkový výlet. Pojeďte s námi. Informace budou umístěny ve venkovní skříňce klubu u Železářství U Jahodů nebo je získáte v průběhu června a srpna přímo na klubu při úterních klubových posezení. V červenci je klub uzavřen. MN

Kam o prázdninách……………………..…

Lhotecký džbán……………………………. Sbor dobrovolných hasičů v Kostelecké Lhotě si vás dovoluje pozvat na 12. ročník tradičně netradiční soutěže Lhotecký džbán na hřiště „Na Borkách“, Kostelecká Lhota – Koryta. Zažijete originální hasičskou soutěž, ale i pestrý odpolední kulturní program: zumba, capoeira, cimbálovka, Scrap music jamm (aneb rytmy sběrného dvora), skákací hrad pro děti, degustace vín, sabrage (otevírání sektu šavlí), ... Pro návštěvníky zde bude k dispozici bohaté občerstvení, lahůdky a zabijačkové speciality, i atraktivní soutěž o ceny. Od 20:00 hodin - večerní taneční zábava se skupinou FANTASY MUSIC.

……………………..

Stránka 3


Strรกnka 4


Strรกnka 5


Strรกnka 6


Strรกnka 7


Strรกnka 8

eZpravodaj 4 2013 final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you