Page 23

dívek (Dobré „A“ a „B“, Lhoty u Potštejna „A“ a „B“) našeho regionu se tak ve své premiérové sezóně ukázala naše víceúčelová herna i těm nejmladším. Závěrem tohoto shrnutí pak patří poděkování Městu Kostelec a všem, kteří stáli za vybudováNaši žáci po jednom z vydařených turnajů ním nádherné víceúčelové herny, kde jsme mohli svá utkání hrát. Velký dík pak oddíl směřuje také k fanouškům, kteří naše hráče chodili po celou sezónu povzbuzovat. Pokud se vám všem stolní tenis v Kostelci líbí, jistě na nás nezapomeňte a přijďte nás povzbudit i v sezóně příští. TTC Kostelec nad Orlicí oddíl stolního tenisu

TJ SOKOL KOSTELEC

S oko l o v é s t r ad ič n í m a mo d e r n í m pr og r am em Ve dnech 13. – 14. 04. 2013 se v Kostelci nad Orlicí konal celorepublikový sraz župních cvičitelů mužů a dorostenců České obce sokolské. Na programu byly gymnastické sestavy na kruzích, hrazdě, přeskoku a akrobacii. Po hodnocení XV. Všesokolského sletu a informacích z náčelnictva ČOS následovalo seznámení s alpinningem pod vedením instruktorky Šárky Slezákové, základy lezecké techniky pod vedením učitele Obchodní akademie T. G. Masaryka a instruktora Miroslava Sejkory, průprava ve stolním tenisu a kruhový trénink v posilovně. Sobotní večer byl vyplněn videoprojekcí „Sokolské reminiscence“ ve Sdruženém klubu Rabštejn. Nedělní dopoledne patřilo zdravotní tělesné výchově, zopakování sletové skladby pro muže „Chlapáci III.“, Kim Bollu a závěrečným pořadovým se zpěvem. Velkým kladem těchto tradičních kosteleckých akcí je setkávání se s bezvadnými lidmi v dobré partě.

Okrasné školy Pěstování, prodej, Realizace okrasných zahrad. Údržba zeleně. U Kapličky 690, Kostelec n. O. Tel.: 604 638 048

Hrač ky Tyršova 14, Kostelec n. O. Tel.: 734 867 707

Václav Pavelka

Prodejna Zoubkova 139 bazény a bazénová chemie hnojiva a substráty fasádní a interiérové barvy barvy na kov, dřevo, lazury míchání barev Provozní doba Po – Pá 7–17, So 8–11 REAL TRADING COLOR spol. s r.o. Kostelec nad Orlicí, Zoubkova 139 mobil: 603 168 355, tel.: 494 323 277 e-mail: real.color@iol.cz

Mánesova 1215 (u nádraží) prodej chemikálií bazénová a bytová chemie nemrznoucí směsi průmyslové a posypové soli manipulace, skladování a balení chemikálií Provozní doba Po – Pá 7–15.30 REAL TRADING spol. s r.o. Kostelec nad Orlicí, Mánesova 1215 tel.: 494 323 733, 494 323 295 e-mail: real.trading@tiscali.cz

Vydává Město Kostelec nad Orlicí, redakce: Palackého nám. 38, Tel.: 494 337 284, 725 099 614, 494 337 295, e-mail: zpravodaj@muko.cz, šéfredaktor: RNDr. Tomáš Kytlík, tajemnice redakční rady: Šárka Slezáková, redakční rada: : PhDr. Miroslava Nováková, Ing. Luboš Lerch, Karel Martinec, Josef Hejhal, Martin Rýdel. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Zpravodaj města si můžete také prohlédnout, včetně archivu, v elektronické formě na adrese www.kostelecno.cz/mesto/zpravodaj, IČO 00274968 Autor kresby Orlice Ing. Josef Benedikt. Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 11924. Tisk: AG TYP Kostelec n. Orl., agtyp@agtyp.cz, náklad 2900 ks. Distribuce: Česká pošta s.p., pobočka Kostelec nad Orlicí. Inzerci objednávejte: na MÚ v Kostelci nad Orlicí, Š. Slezáková 494 337 284, 725 099 614, e-mail: zpravodaj@muko.cz. UZÁVĚRKA ČERVNOVÉHO VYDÁNÍ 12. 05. 2013 23

Zpravodaj květen 2013  

Zpravodaj květen 2013

Zpravodaj květen 2013  

Zpravodaj květen 2013

Advertisement